http://m.diaoconline.vn Xây dựng - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Cơ hội nào cho ngành thép kiện Mỹ ra WTO 14/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/co-hoi-nao-cho-nganh-thep-kien-my-ra-wto-i69711" title="Cơ hội nào cho ngành thép kiện Mỹ ra WTO"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/14/thumb-C44-co-hoi-nao-cho-nganh-thep-kien-my-ra-wto.jpg" alt="Cơ hội nào cho ngành thép kiện Mỹ ra WTO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo dòng thời sự liên quan đến cuộc bảo hộ thương mại của Mỹ đối với ngành sản xuất thép bản địa, Nhà Trắng cho biết có thể miễn thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu cho một số nước dựa trên lý do an ... </td> </tr></table> false Doanh nghiệp xi măng “thở phào” 11/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/doanh-nghiep-xi-mang-tho-phao-i69667" title="Doanh nghiệp xi măng “thở phào”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/11/thumb-D51-doanh-nghiep-xi-mang-tho-phao.jpg" alt="Doanh nghiệp xi măng “thở phào”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Việc Chính phủ cho phép kể từ ngày 1/2/2018, xi măng xuất khẩu được áp dụng mức 0% và được hoàn thuế VAT giúp các doanh nghiệp xi măng trút bỏ được gánh nặng trong hơn 1 năm qua. </td> </tr></table> false Doanh nghiệp Mỹ lo lắng vì thuế nhôm thép của Trump 06/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/doanh-nghiep-my-lo-lang-vi-thue-nhom-thep-cua-trump-i69596" title="Doanh nghiệp Mỹ lo lắng vì thuế nhôm thép của Trump"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/06/thumb-749-doanh-nghiep-my-lo-lang-vi-thue-nhom-thep-cua-trump.jpg" alt="Doanh nghiệp Mỹ lo lắng vì thuế nhôm thép của Trump" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Các công ty phụ thuộc vào vật liệu này cảnh báo giá mọi mặt hàng, từ bia đến ôtô sẽ tăng lên và lao động cũng có thể mất việc làm. </td> </tr></table> false Thép Việt nguy cơ bị loại khi ông Trump tăng thuế 06/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/thep-viet-nguy-co-bi-loai-khi-ong-trump-tang-thue-i69595" title="Thép Việt nguy cơ bị loại khi ông Trump tăng thuế"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/06/thumb-196-thep-viet-nguy-co-bi-loai-khi-ong-trump-tang-thue.jpg" alt="Thép Việt nguy cơ bị loại khi ông Trump tăng thuế" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lệnh tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm vào Mỹ nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng "rất tiêu cực" tới doanh nghiệp thép Việt. </td> </tr></table> false Giá vật liệu xây dựng lại “nhảy múa“ 02/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/gia-vat-lieu-xay-dung-lai-nhay-mua-i69543" title="Giá vật liệu xây dựng lại “nhảy múa“"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/02/thumb-EC1-gia-vat-lieu-xay-dung-lai-nhay-mua.jpg" alt="Giá vật liệu xây dựng lại “nhảy múa“" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cuối tháng 12/2017, ông Dương Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Xây dựng Trần Anh liên hệ với một doanh nghiệp vật liệu có mỏ đá tại tỉnh Đồng Nai để mua hơn 30.000 khối đá xanh. Trước đó, vào tháng ... </td> </tr></table> false Hải Phòng xây dựng các KCN thu hút FDI 27/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/hai-phong-xay-dung-cac-kcn-thu-hut-fdi-i69452" title="Hải Phòng xây dựng các KCN thu hút FDI"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/27/thumb-4F6-hai-phong-xay-dung-cac-kcn-thu-hut-fdi.jpg" alt="Hải Phòng xây dựng các KCN thu hút FDI" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đến nay, 7 khu công nghiệp (KCN) với quy mô lớn đã giúp Hải Phòng trở thành một thành phố cảng biển phát triển mạnh, là một điểm sáng của nền kinh tế đất nước. </td> </tr></table> false Giá thép có thể tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018 13/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/gia-thep-co-the-tang-manh-trong-nua-dau-nam-2018-i69221" title="Giá thép có thể tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/13/thumb-728-gia-thep-co-the-tang-manh-trong-nua-dau-nam-2018.jpg" alt="Giá thép có thể tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Báo cáo Triển vọng ngành năm 2018 của BSC cho biết, dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng cao trong khoảng đầu năm. </td> </tr></table> false Ngành chế biến gỗ: Đích ngắm xa hơn 09/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/nganh-che-bien-go-dich-ngam-xa-hon-i69184" title="Ngành chế biến gỗ: Đích ngắm xa hơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/09/thumb-AF0-nganh-che-bien-go-dich-ngam-xa-hon.jpg" alt="Ngành chế biến gỗ: Đích ngắm xa hơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kết thúc năm 2017, ngành chế biến gỗ Việt Nam đón tin vui khi kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 8 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2016 và về đích trước 3 năm so với kế hoạch. </td> </tr></table> false Sở Xây dựng Hải Dương: Không vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng 05/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/so-xay-dung-hai-duong-khong-vuong-mac-trong-cap-giay-phep-xay-dung-i69112" title="Sở Xây dựng Hải Dương: Không vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/05/thumb-CE1-so-xay-dung-hai-duong-khong-vuong-mac-trong-cap-giay-phep-xay-dung.jpg" alt="Sở Xây dựng Hải Dương: Không vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông Trịnh Nam Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương cho biết: Công tác cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn, vướng mắc. </td> </tr></table> false Đã đến thời của vật liệu xây dựng không nung 04/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/da-den-thoi-cua-vat-lieu-xay-dung-khong-nung-i69079" title="Đã đến thời của vật liệu xây dựng không nung"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/04/thumb-FD4-da-den-thoi-cua-vat-lieu-xay-dung-khong-nung.jpg" alt="Đã đến thời của vật liệu xây dựng không nung" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cùng với xu hướng tìm kiếm “cuộc sống xanh” của người dân ngày càng tăng và chủ trương của Chính phủ, nhiều chuyên gia nhận định, đã đến thời của vật liệu xây dựng không nung. </td> </tr></table> false Nỗi lo “kép” của ngành thép 29/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/noi-lo-kep-cua-nganh-thep-i68969" title="Nỗi lo “kép” của ngành thép"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/29/thumb-B0B-noi-lo-kep-cua-nganh-thep.jpg" alt="Nỗi lo “kép” của ngành thép" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tính đến cuối năm 2017, ngành thép Việt Nam đã phải đối mặt với 30 vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) của nước ngoài, nhiều vụ kéo dài sang năm 2018. Nếu không vượt qua, các rào cản thuế quan trên sẽ ... </td> </tr></table> false Cho khai thác để bình ổn giá cát (!?) 20/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/cho-khai-thac-de-binh-on-gia-cat--i68827" title="Cho khai thác để bình ổn giá cát (!?)"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/20/thumb-13A-cho-khai-thac-de-binh-on-gia-cat-.jpg" alt="Cho khai thác để bình ổn giá cát (!?)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau nhiều lần người dân "kêu cứu", tháng 8-2017, tuyến kè ven sông thôn Quảng Đại 1 (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mới được xây dựng có chiều dài gần 1 km với kinh phí 25 tỉ đồng. Dù ... </td> </tr></table> false Giá xi măng xuất khẩu tăng nhẹ 20/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/gia-xi-mang-xuat-khau-tang-nhe-i68822" title="Giá xi măng xuất khẩu tăng nhẹ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/20/thumb-4C3-gia-xi-mang-xuat-khau-tang-nhe.jpg" alt="Giá xi măng xuất khẩu tăng nhẹ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự báo tình hình XK xi măng, clinker trong năm 2018 của VN sẽ tiếp tục thuận lợi do chính sách hạn chế sản xuất vật liệu xây dựng của Trung Quốc, đồng thời từ tháng 2, thuế XK xi măng của VN giảm về ... </td> </tr></table> false Ngành thép có nhiều cửa sáng trong năm 2018 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/nganh-thep-co-nhieu-cua-sang-trong-nam-2018-i68796" title="Ngành thép có nhiều cửa sáng trong năm 2018"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/18/thumb-D6E-nganh-thep-co-nhieu-cua-sang-trong-nam-2018.jpg" alt="Ngành thép có nhiều cửa sáng trong năm 2018" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngoài việc phải đấu tranh với nạn hàng nhái, hàng giả, thị trường thép xây dựng Việt Nam còn chịu áp lực rất lớn từ những đối thủ ngoại. Tuy nhiên, với việc nhiều dự án bất động sản sẽ được triển ... </td> </tr></table> false Nhộn nhịp thị trường vật liệu hoàn thiện cuối năm 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/nhon-nhip-thi-truong-vat-lieu-hoan-thien-cuoi-nam-i68733" title="Nhộn nhịp thị trường vật liệu hoàn thiện cuối năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/17/thumb-FF1-nhon-nhip-thi-truong-vat-lieu-hoan-thien-cuoi-nam.jpg" alt="Nhộn nhịp thị trường vật liệu hoàn thiện cuối năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cuối năm là dịp các công trình, dự án xây dựng đi vào công đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đón Tết, nên thị trường vật liệu xây dựng cũng nhộn nhịp không kém, nhất là các vật liệu hoàn thiện. </td> </tr></table> false Thị trường vật liệu cuối năm, vàng thau lẫn lộn 08/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/thi-truong-vat-lieu-cuoi-nam-vang-thau-lan-lon-i68473" title="Thị trường vật liệu cuối năm, vàng thau lẫn lộn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/08/thumb-D37-thi-truong-vat-lieu-cuoi-nam-vang-thau-lan-lon.jpg" alt="Thị trường vật liệu cuối năm, vàng thau lẫn lộn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cuối năm là thời điểm thị trường vật liệu xây dựng diễn ra sôi động và đây cũng là quãng thời gian lý tưởng để nhiều loại vật liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém… chen chân vào thị trường. </td> </tr></table> false Hà Nội yêu cầu báo cáo về vật liệu xây dựng không nung trước ngày 28-1 02/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/ha-noi-yeu-cau-bao-cao-ve-vat-lieu-xay-dung-khong-nung-truoc-ngay-28-1-i68370" title="Hà Nội yêu cầu báo cáo về vật liệu xây dựng không nung trước ngày 28-1"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/02/thumb-FCA-ha-noi-yeu-cau-bao-cao-ve-vat-lieu-xay-dung-khong-nung-truoc-ngay-28-1.jpg" alt="Hà Nội yêu cầu báo cáo về vật liệu xây dựng không nung trước ngày 28-1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 12417/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 8-12-2017 của Bộ Xây dựng về quy định sử ... </td> </tr></table> false Lo giá cát tăng khi làm đường cao tốc Bắc - Nam 28/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/lo-gia-cat-tang-khi-lam-duong-cao-toc-bac-nam-i68307" title="Lo giá cát tăng khi làm đường cao tốc Bắc - Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/28/thumb-350-lo-gia-cat-tang-khi-lam-duong-cao-toc-bac-nam.jpg" alt="Lo giá cát tăng khi làm đường cao tốc Bắc - Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, không để xảy ra tình trạng giá cát tăng đột biến như đầu năm 2017, nhất là với các công trình lớn triển khai trong năm 2018 như dự án sân bay Long Thành, cao tốc ... </td> </tr></table> false 80 triệu tấn xi măng đã được tiêu thụ trong năm 2017 27/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/80-trieu-tan-xi-mang-da-duoc-tieu-thu-trong-nam-2017-i68299" title="80 triệu tấn xi măng đã được tiêu thụ trong năm 2017"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/27/thumb-19A-80-trieu-tan-xi-mang-da-duoc-tieu-thu-trong-nam-2017.jpg" alt="80 triệu tấn xi măng đã được tiêu thụ trong năm 2017" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Năm 2017 là năm thành công với ngành xi măng, khi tiêu thụ toàn ngành, bao gồm cả nội địa lẫn xuất khẩu đạt 80 triệu tấn. </td> </tr></table> false Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung 22/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/xay-dung-c25/cong-trinh-von-nha-nuoc-phai-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-i68214" title="Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/22/thumb-3E2-cong-trinh-von-nha-nuoc-phai-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung.jpg" alt="Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không ... </td> </tr></table>