http://m.diaoconline.vn Chính sách - Quy hoạch - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-hoach-cang-hang-khong-con-dao-giai-doan-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-i68596" title="Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-3A0-quy-hoach-cang-hang-khong-con-dao-giai-doan-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030.jpg" alt="Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Bộ Xây dựng, việc xác định vai trò, quy mô của Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo cần được nghiên cứu trên cơ sở tổng thể hệ thống, mạng lưới CHK và sân bay toàn quốc, để đảm bảo sự đồng bộ. </td> </tr></table> false TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-hop-trien-khai-nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu-i68571" title="TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-E40-tphcm-hop-trien-khai-nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu.jpg" alt="TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Để chuẩn bị cho việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, Thành ủy TP.HCM đã gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. </td> </tr></table> false Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng? 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-co-nen-dieu-chinh-quy-hoach-nham-hop-thuc-cho-cac-vi-pham-xay-dung-i68553" title="Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-04D-ha-noi-co-nen-dieu-chinh-quy-hoach-nham-hop-thuc-cho-cac-vi-pham-xay-dung.jpg" alt="Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thời gian qua, tại một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội, tình trạng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 diễn ra khá phổ biến. Hậu quả ... </td> </tr></table> false Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ 08/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dan-khieu-nai-den-lanh-dao-ha-noi-vi-quy-hoach-kiot-bam-duong-tram-ty-i68505" title="Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/08/thumb-22F-dan-khieu-nai-den-lanh-dao-ha-noi-vi-quy-hoach-kiot-bam-duong-tram-ty.jpg" alt="Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tin quy hoạch thiếu minh bạch, liên tục thay đổi, kiến nghị UBND quận và sở ngành không được trả lời; các hộ dân quanh khu vực có quy hoạch kiốt bám đường Nguyễn Hoàng đã gửi đơn kiến nghị lên ... </td> </tr></table> false Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tra-vinh-quy-hoach-phan-khu-xay-dung-kcn-ngu-lac-va-khu-dich-vu-cong-nghiep-ngu-lac-i68439" title="Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-3C8-tra-vinh-quy-hoach-phan-khu-xay-dung-kcn-ngu-lac-va-khu-dich-vu-cong-nghiep-ngu-lac.jpg" alt="Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Về việc góp ý hai Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3055 /BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Trà Vinh. </td> </tr></table> false Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hoan-thien-he-thong-chinh-sach-phap-luat-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-i68435" title="Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-9CB-hoan-thien-he-thong-chinh-sach-phap-luat-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai.jpg" alt="Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 4/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyển (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong bối ... </td> </tr></table> false Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-dat-ten-moi-cho-19-duong-pho-va-dieu-chinh-do-dai-5-tuyen-pho-i68420" title="Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-34E-ha-noi-dat-ten-moi-cho-19-duong-pho-va-dieu-chinh-do-dai-5-tuyen-pho.jpg" alt="Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định số 8984/QĐ-UBND về việc đặt tên cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 05 tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội. </td> </tr></table> false Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới 03/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-buoc-sang-nam-2018-quan-nam-tu-liem-se-mo-them-2-tuyen-duong-moi-i68393" title="Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/03/thumb-8DB-ha-noi-buoc-sang-nam-2018-quan-nam-tu-liem-se-mo-them-2-tuyen-duong-moi.jpg" alt="Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8970/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ 2 tuyến đường quan trọng rộng 17m và 24m tỷ lệ 1/500 tại quận Nam Từ Liêm. </td> </tr></table> false TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố 26/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-duyet-nhiem-vu-thiet-ke-do-thi-rieng-ty-le-1500-o-khu-tay-thanh-pho-i68276" title="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/26/thumb-420-tphcm-duyet-nhiem-vu-thiet-ke-do-thi-rieng-ty-le-1500-o-khu-tay-thanh-pho.jpg" alt="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 khu vực nút giao thông Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A), huyện Bình Chánh. </td> </tr></table> false Mức phạt nào khi bán nhà ở 'trên giấy' không được ngân hàng bảo lãnh? 15/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/muc-phat-nao-khi-ban-nha-o-tren-giay-khong-duoc-ngan-hang-bao-lanh-i68067" title="Mức phạt nào khi bán nhà ở 'trên giấy' không được ngân hàng bảo lãnh?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/15/thumb-497-muc-phat-nao-khi-ban-nha-o-tren-giay-khong-duoc-ngan-hang-bao-lanh.jpg" alt="Mức phạt nào khi bán nhà ở 'trên giấy' không được ngân hàng bảo lãnh?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, phát triển và quản lý sử dụng nhà ở. </td> </tr></table> false Điều chỉnh quy hoạch phía đông Nha Trang 14/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dieu-chinh-quy-hoach-phia-dong-nha-trang-i68048" title="Điều chỉnh quy hoạch phía đông Nha Trang"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/14/thumb-96C-dieu-chinh-quy-hoach-phia-dong-nha-trang.jpg" alt="Điều chỉnh quy hoạch phía đông Nha Trang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành về phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang). </td> </tr></table> false Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới tại Hoài Đức 10/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-khu-chuc-nang-do-thi-moi-tai-hoai-duc-i67992" title="Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới tại Hoài Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/10/thumb-D95-ha-noi-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-khu-chuc-nang-do-thi-moi-tai-hoai-duc.jpg" alt="Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới tại Hoài Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới Minh Dương thuộc xã Lại Yên, huyện Hoài Đức tỷ lệ 1/500. </td> </tr></table> false Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại phân khu đô thị N10 (Ngọc Lâm, Long Biên) 09/11/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dau-tu-xay-dung-khu-nha-o-thap-tang-tai-phan-khu-do-thi-n10-ngoc-lam-long-bien-i67445" title="Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại phân khu đô thị N10 (Ngọc Lâm, Long Biên)"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/11/09/thumb-411-dau-tu-xay-dung-khu-nha-o-thap-tang-tai-phan-khu-do-thi-n10-ngoc-lam-long-bien.jpg" alt="Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại phân khu đô thị N10 (Ngọc Lâm, Long Biên)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu A.9/CQ5 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại phường Ngọc Lâm, quận ... </td> </tr></table> false Duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyên Khê - Tiên Dương - Lễ Pháp 09/11/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/duyet-nhiem-vu-xac-dinh-chi-gioi-duong-do-tuyen-duong-nguyen-khe-tien-duong-le-phap-i67444" title="Duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyên Khê - Tiên Dương - Lễ Pháp"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/11/09/thumb-CBA-duyet-nhiem-vu-xac-dinh-chi-gioi-duong-do-tuyen-duong-nguyen-khe-tien-duong-le-phap.jpg" alt="Duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyên Khê - Tiên Dương - Lễ Pháp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Nguyên Khê - Tiên Dương - Lễ Pháp, tỷ lệ 1/500. </td> </tr></table> false TP.HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu dân cư Linh Xuân, Thủ Đức 19/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-12000-khu-dan-cu-linh-xuan-thu-duc-i67091" title="TP.HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu dân cư Linh Xuân, Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/19/thumb-DA8-tphcm-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-12000-khu-dan-cu-linh-xuan-thu-duc.jpg" alt="TP.HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu dân cư Linh Xuân, Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM đã ban hành quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. </td> </tr></table> false Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao 10/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/mien-giam-tien-su-dung-dat-thue-dat-trong-khu-kinh-te-khu-cong-nghe-cao-i66955" title="Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/10/thumb-94A-mien-giam-tien-su-dung-dat-thue-dat-trong-khu-kinh-te-khu-cong-nghe-cao.jpg" alt="Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, ... </td> </tr></table> false Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sài Đồng B 09/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-sai-dong-b-i66939" title="Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sài Đồng B"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/09/thumb-E20-ha-noi-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-sai-dong-b.jpg" alt="Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sài Đồng B" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6874/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất A5 thuộc khu quy hoạch B2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, ... </td> </tr></table> false Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La 26/09/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-chi-tiet-khu-nha-o-xa-hoi-la-tinh-dong-la-i66704" title="Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/09/26/thumb-1F3-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-chi-tiet-khu-nha-o-xa-hoi-la-tinh-dong-la.jpg" alt="Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Đông La, tỷ lệ 1/500), tại xã Đông ... </td> </tr></table> false Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu nhà ở xã hội 45 ha tại xã Tiên Dương, Đông Anh 19/09/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-phe-duyet-quy-hoach-khu-nha-o-xa-hoi-45-ha-tai-xa-tien-duong-dong-anh-i66597" title="Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu nhà ở xã hội 45 ha tại xã Tiên Dương, Đông Anh"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/09/19/thumb-25C-ha-noi-phe-duyet-quy-hoach-khu-nha-o-xa-hoi-45-ha-tai-xa-tien-duong-dong-anh.jpg" alt="Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu nhà ở xã hội 45 ha tại xã Tiên Dương, Đông Anh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội với tỷ lệ 1/500. </td> </tr></table> false TP.HCM phê duyệt quy hoạch một số phân khu 18/09/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-phe-duyet-quy-hoach-mot-so-phan-khu-i66580" title="TP.HCM phê duyệt quy hoạch một số phân khu"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/09/18/thumb-794-tphcm-phe-duyet-quy-hoach-mot-so-phan-khu.jpg" alt="TP.HCM phê duyệt quy hoạch một số phân khu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM mới phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư phường Cầu Kho, Tân Định Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh, thuộc quận 1. </td> </tr></table>