http://m.diaoconline.vn Chính sách - Quy hoạch - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 19/07/2018 false Quy hoạch đất đai "lộn xộn", Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc 09/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-hoach-dat-dai-lon-xon-doan-giam-sat-dac-biet-cua-quoc-hoi-chuan-bi-vao-cuoc-i72082" title="Quy hoạch đất đai "lộn xộn", Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/09/thumb-58A-quy-hoach-dat-dai-lon-xon-doan-giam-sat-dac-biet-cua-quoc-hoi-chuan-bi-vao-cuoc.jpg" alt="Quy hoạch đất đai "lộn xộn", Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội sẽ làm trưởng đoàn giám sát cùng với 9 thành viên khác thuộc các đơn vị có liên quan của Quốc hội. </td> </tr></table> false Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 05/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-thong-qua-nghi-quyet-ve-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-i72027" title="Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/07/05/thumb-7F6-ha-noi-thong-qua-nghi-quyet-ve-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-cong.jpg" alt="Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">- Chiều 5/7, với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP. </td> </tr></table> false Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai 05/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-phan-khu-khu-vuc-dong-mai-i71292" title="Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/06/05/thumb-44D-ha-noi-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-phan-khu-khu-vuc-dong-mai.jpg" alt="Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2.000 (Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000) tại các phường ... </td> </tr></table> false Quy hoạch Thủ Thiêm: Từ bảo tồn đến xóa bỏ Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Thủ Thiêm 08/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-hoach-thu-thiem-tu-bao-ton-den-xoa-bo-dong-men-thanh-gia-nha-tho-thu-thiem-i70697" title="Quy hoạch Thủ Thiêm: Từ bảo tồn đến xóa bỏ Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Thủ Thiêm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/05/08/thumb-D88-quy-hoach-thu-thiem-tu-bao-ton-den-xoa-bo-dong-men-thanh-gia-nha-tho-thu-thiem.jpg" alt="Quy hoạch Thủ Thiêm: Từ bảo tồn đến xóa bỏ Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Thủ Thiêm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Năm 2017, Người Đô Thị từng có chuyên đề về Kiến trúc tôn giáo ở Thủ Thiêm: Vẻ đẹp thiện mỹ nơi đô thị. Chuyên đề này có ý kiến của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực kiến trúc đô thị và văn hóa ... </td> </tr></table> false Thu hồi phục vụ mục đích công cộng nếu không hợp được khối 30/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/thu-hoi-phuc-vu-muc-dich-cong-cong-neu-khong-hop-duoc-khoi-i70526" title="Thu hồi phục vụ mục đích công cộng nếu không hợp được khối"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/04/30/thumb-124-thu-hoi-phuc-vu-muc-dich-cong-cong-neu-khong-hop-duoc-khoi.jpg" alt="Thu hồi phục vụ mục đích công cộng nếu không hợp được khối" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 1758/UBND-ĐT xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường trước năm 2005. </td> </tr></table> false Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ 06/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/chung-cu-khach-san-truong-hoc-thuoc-dien-mua-bao-hiem-chay-no-i69587" title="Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/06/thumb-FDE-chung-cu-khach-san-truong-hoc-thuoc-dien-mua-bao-hiem-chay-no.jpg" alt="Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 nêu rõ nhiều đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. </td> </tr></table> false Quận 10 sẽ có 2 phố chuyên doanh làm thương hiệu 28/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quan-10-se-co-2-pho-chuyen-doanh-lam-thuong-hieu-i69485" title="Quận 10 sẽ có 2 phố chuyên doanh làm thương hiệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/28/thumb-F60-quan-10-se-co-2-pho-chuyen-doanh-lam-thuong-hieu.jpg" alt="Quận 10 sẽ có 2 phố chuyên doanh làm thương hiệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sáng 27-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng tổ công tác đã có buổi làm việc với UBND quận 10 để duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận trong năm 2018. </td> </tr></table> false Phát hiện hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội 26/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/phat-hien-hang-loat-sai-pham-tai-nhieu-du-an-lat-da-via-he-o-ha-noi-i69414" title="Phát hiện hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/26/thumb-A49-phat-hien-hang-loat-sai-pham-tai-nhieu-du-an-lat-da-via-he-o-ha-noi.jpg" alt="Phát hiện hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Những lình xình liên quan đến các dự án lát đá vỉa hè tại Hà Nội đã được Thanh tra TP Hà Nội vạch rõ. </td> </tr></table> false Đường vào Cát Lái và Tân Sơn Nhất sẽ thông thoáng hơn 26/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/duong-vao-cat-lai-va-tan-son-nhat-se-thong-thoang-hon-i69406" title="Đường vào Cát Lái và Tân Sơn Nhất sẽ thông thoáng hơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/26/thumb-794-duong-vao-cat-lai-va-tan-son-nhat-se-thong-thoang-hon.jpg" alt="Đường vào Cát Lái và Tân Sơn Nhất sẽ thông thoáng hơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">- Giảm kẹt xe đường vào Tân Cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất là một trong nhiều đòi hỏi của người dân TP.HCM về giao thông. Ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở GTVT - cam kết từ quý 3-2018, giao ... </td> </tr></table> false Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc 05/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-dao-phu-quoc-i69107" title="Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/02/05/thumb-9BE-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-dao-phu-quoc.jpg" alt="Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. </td> </tr></table> false TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/5000 khu du lịch biển Cần Giờ 25/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-15000-khu-du-lich-bien-can-gio-i68892" title="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/5000 khu du lịch biển Cần Giờ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/25/thumb-563-tphcm-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-15000-khu-du-lich-bien-can-gio.jpg" alt="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/5000 khu du lịch biển Cần Giờ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa ra quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. </td> </tr></table> false Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-hoach-cang-hang-khong-con-dao-giai-doan-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-i68596" title="Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-3A0-quy-hoach-cang-hang-khong-con-dao-giai-doan-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030.jpg" alt="Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Bộ Xây dựng, việc xác định vai trò, quy mô của Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo cần được nghiên cứu trên cơ sở tổng thể hệ thống, mạng lưới CHK và sân bay toàn quốc, để đảm bảo sự đồng bộ. </td> </tr></table> false TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-hop-trien-khai-nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu-i68571" title="TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-E40-tphcm-hop-trien-khai-nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu.jpg" alt="TP.HCM họp triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Để chuẩn bị cho việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, Thành ủy TP.HCM đã gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. </td> </tr></table> false Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng? 10/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-co-nen-dieu-chinh-quy-hoach-nham-hop-thuc-cho-cac-vi-pham-xay-dung-i68553" title="Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/10/thumb-04D-ha-noi-co-nen-dieu-chinh-quy-hoach-nham-hop-thuc-cho-cac-vi-pham-xay-dung.jpg" alt="Hà Nội: Có nên điều chỉnh quy hoạch nhằm “hợp thức” cho các vi phạm xây dựng?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thời gian qua, tại một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội, tình trạng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 diễn ra khá phổ biến. Hậu quả ... </td> </tr></table> false Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ 08/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dan-khieu-nai-den-lanh-dao-ha-noi-vi-quy-hoach-kiot-bam-duong-tram-ty-i68505" title="Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/08/thumb-22F-dan-khieu-nai-den-lanh-dao-ha-noi-vi-quy-hoach-kiot-bam-duong-tram-ty.jpg" alt="Dân khiếu nại đến lãnh đạo Hà Nội vì quy hoạch kiốt bám đường trăm tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tin quy hoạch thiếu minh bạch, liên tục thay đổi, kiến nghị UBND quận và sở ngành không được trả lời; các hộ dân quanh khu vực có quy hoạch kiốt bám đường Nguyễn Hoàng đã gửi đơn kiến nghị lên ... </td> </tr></table> false Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tra-vinh-quy-hoach-phan-khu-xay-dung-kcn-ngu-lac-va-khu-dich-vu-cong-nghiep-ngu-lac-i68439" title="Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-3C8-tra-vinh-quy-hoach-phan-khu-xay-dung-kcn-ngu-lac-va-khu-dich-vu-cong-nghiep-ngu-lac.jpg" alt="Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Về việc góp ý hai Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3055 /BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Trà Vinh. </td> </tr></table> false Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hoan-thien-he-thong-chinh-sach-phap-luat-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-i68435" title="Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-9CB-hoan-thien-he-thong-chinh-sach-phap-luat-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai.jpg" alt="Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 4/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyển (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong bối ... </td> </tr></table> false Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố 04/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-dat-ten-moi-cho-19-duong-pho-va-dieu-chinh-do-dai-5-tuyen-pho-i68420" title="Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/04/thumb-34E-ha-noi-dat-ten-moi-cho-19-duong-pho-va-dieu-chinh-do-dai-5-tuyen-pho.jpg" alt="Hà Nội: Đặt tên mới cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định số 8984/QĐ-UBND về việc đặt tên cho 19 đường, phố và điều chỉnh độ dài 05 tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội. </td> </tr></table> false Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới 03/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-buoc-sang-nam-2018-quan-nam-tu-liem-se-mo-them-2-tuyen-duong-moi-i68393" title="Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/01/03/thumb-8DB-ha-noi-buoc-sang-nam-2018-quan-nam-tu-liem-se-mo-them-2-tuyen-duong-moi.jpg" alt="Hà Nội: Bước sang năm 2018, quận Nam Từ Liêm sẽ mở thêm 2 tuyến đường mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8970/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ 2 tuyến đường quan trọng rộng 17m và 24m tỷ lệ 1/500 tại quận Nam Từ Liêm. </td> </tr></table> false TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố 26/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-duyet-nhiem-vu-thiet-ke-do-thi-rieng-ty-le-1500-o-khu-tay-thanh-pho-i68276" title="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/12/26/thumb-420-tphcm-duyet-nhiem-vu-thiet-ke-do-thi-rieng-ty-le-1500-o-khu-tay-thanh-pho.jpg" alt="TP.HCM: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 ở khu Tây thành phố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 khu vực nút giao thông Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A), huyện Bình Chánh. </td> </tr></table>