http://m.diaoconline.vn Chính sách - Quy hoạch - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false Thí điểm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/thi-diem-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-kinh-te-van-don-i79919" title="Thí điểm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-9BC-thi-diem-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-kinh-te-van-don.jpg" alt="Thí điểm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo quy hoạch, Khu kinh tế Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. </td> </tr></table> false Đề xuất lập 2 phường thuộc thành phố Phú Quốc 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/de-xuat-lap-2-phuong-thuoc-thanh-pho-phu-quoc-i79917" title="Đề xuất lập 2 phường thuộc thành phố Phú Quốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-D19-de-xuat-lap-2-phuong-thuoc-thanh-pho-phu-quoc.jpg" alt="Đề xuất lập 2 phường thuộc thành phố Phú Quốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tỉnh Kiên Giang đề xuất thành lập 2 phường Dương Đông, An Thới trực thuộc TP Phú Quốc. Theo đánh giá của UBND tỉnh Kiên Giang, đây là 2 địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, đáp ứng đủ tiêu chí lên ... </td> </tr></table> false Khuyến khích làm bãi đáp trực thăng ở tòa nhà cao trên 150 m 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/khuyen-khich-lam-bai-dap-truc-thang-o-toa-nha-cao-tren-150-m-i79922" title="Khuyến khích làm bãi đáp trực thăng ở tòa nhà cao trên 150 m"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-321-khuyen-khich-lam-bai-dap-truc-thang-o-toa-nha-cao-tren-150-m.jpg" alt="Khuyến khích làm bãi đáp trực thăng ở tòa nhà cao trên 150 m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư (đang được Bộ Xây dựng soạn thảo), trong đó có nhiều khuyến nghị đối với các tòa nhà cao trên 150 m ... </td> </tr></table> false Quy định mới cho dân chung cư: Quyền biểu quyết tính theo m2 sở hữu 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/quy-dinh-moi-cho-dan-chung-cu-quyen-bieu-quyet-tinh-theo-m2-so-huu-i79920" title="Quy định mới cho dân chung cư: Quyền biểu quyết tính theo m2 sở hữu"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-EA8-quy-dinh-moi-cho-dan-chung-cu-quyen-bieu-quyet-tinh-theo-m2-so-huu.jpg" alt="Quy định mới cho dân chung cư: Quyền biểu quyết tính theo m2 sở hữu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. </td> </tr></table> false TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản 19/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-yeu-cau-xu-ly-nghiem-doanh-nghiep-vi-pham-phap-luat-dat-dai-kinh-doanh-bat-dong-san-i79927" title="TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-091-tphcm-yeu-cau-xu-ly-nghiem-doanh-nghiep-vi-pham-phap-luat-dat-dai-kinh-doanh-bat-dong-san.jpg" alt="TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về việc tăng cường quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản. </td> </tr></table> false Kiến nghị thống nhất tên gọi “căn hộ du lịch” 19/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/kien-nghi-thong-nhat-ten-goi-can-ho-du-lich-i79925" title="Kiến nghị thống nhất tên gọi “căn hộ du lịch”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-670-kien-nghi-thong-nhat-ten-goi-can-ho-du-lich.jpg" alt="Kiến nghị thống nhất tên gọi “căn hộ du lịch”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản góp ý Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung. </td> </tr></table> false Phó Thủ tướng yêu cầu “mạnh tay” với dự án ma 19/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/pho-thu-tuong-yeu-cau-manh-tay-voi-du-an-ma-i79924" title="Phó Thủ tướng yêu cầu “mạnh tay” với dự án ma"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-F2A-pho-thu-tuong-yeu-cau-manh-tay-voi-du-an-ma.jpg" alt="Phó Thủ tướng yêu cầu “mạnh tay” với dự án ma" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo xử lý sớm vụ Alibaba để lành mạnh thị trường bất động sản (BĐS). </td> </tr></table> false Hà Nội muốn hoàn thành tháo dỡ công trình 8B Lê Trực trong năm 2019 18/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-muon-hoan-thanh-thao-do-cong-trinh-8b-le-truc-trong-nam-2019-i79913" title="Hà Nội muốn hoàn thành tháo dỡ công trình 8B Lê Trực trong năm 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/16/thumb-30E-ha-noi-muon-hoan-thanh-thao-do-cong-trinh-8b-le-truc-trong-nam-2019.jpg" alt="Hà Nội muốn hoàn thành tháo dỡ công trình 8B Lê Trực trong năm 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cử tri huyện Hoài Đức mới đây vừa có đề nghị thành phố xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực và Hà Nội cho biết sẽ hoàn thành việc tháo dỡ trong năm nay. </td> </tr></table> false Nguy cơ đội vốn giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành 18/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/nguy-co-doi-von-giai-phong-mat-bang-lam-san-bay-long-thanh-i79912" title="Nguy cơ đội vốn giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/16/thumb-4C9-nguy-co-doi-von-giai-phong-mat-bang-lam-san-bay-long-thanh.jpg" alt="Nguy cơ đội vốn giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giải ngân ì ạch, dự án giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành đang gặp không ít khó khăn và có nguy cơ đội vốn. </td> </tr></table> false Dự thảo nghị định về PCCC: Hàng loạt bất cập làm khó doanh nghiệp 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/du-thao-nghi-dinh-ve-pccc-hang-loat-bat-cap-lam-kho-doanh-nghiep-i79906" title="Dự thảo nghị định về PCCC: Hàng loạt bất cập làm khó doanh nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-32A-du-thao-nghi-dinh-ve-pccc-hang-loat-bat-cap-lam-kho-doanh-nghiep.jpg" alt="Dự thảo nghị định về PCCC: Hàng loạt bất cập làm khó doanh nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Góp ý dự thảo nghị định thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy chữa cháy (PCCC) mới đây, đại diện VCCI đã chỉ ra nhiều điều không phù hợp và đề nghị Bộ Công an cân nhắc chỉnh sửa. </td> </tr></table> false TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cư 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-giao-hon-3400-nha-dat-cho-cac-quan-huyen-phuc-vu-tai-dinh-cu-i79910" title="TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-FA3-tphcm-giao-hon-3400-nha-dat-cho-cac-quan-huyen-phuc-vu-tai-dinh-cu.jpg" alt="TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện phục vụ tái định cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Để phục vụ nhu cầu tái định cư tại những dự án chỉnh trang trên địa bàn, UBND TP.HCM giao hơn 3.400 nhà, đất cho các quận, huyện quản lý, sử dụng. </td> </tr></table> false Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/bo-hon-1000-dinh-muc-lac-hau-trong-dau-tu-xay-dung-i79911" title="Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-070-bo-hon-1000-dinh-muc-lac-hau-trong-dau-tu-xay-dung.jpg" alt="Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hơn một năm qua, ở phần xây dựng, Bộ Xây dựng rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức. </td> </tr></table> false Suất đầu tư sân bay Long Thành “vênh cao” hơn cả nước “siêu cường” thế giới? 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/suat-dau-tu-san-bay-long-thanh-venh-cao-hon-ca-nuoc-sieu-cuong-the-gioi-i79897" title="Suất đầu tư sân bay Long Thành “vênh cao” hơn cả nước “siêu cường” thế giới?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-407-suat-dau-tu-san-bay-long-thanh-venh-cao-hon-ca-nuoc-sieu-cuong-the-gioi.jpg" alt="Suất đầu tư sân bay Long Thành “vênh cao” hơn cả nước “siêu cường” thế giới?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tổng mức đầu tư của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) được Quốc hội phê duyệt ở mức 16,03 tỷ USD. Nhiều ý kiến cho rằng, suất đầu tư cảng hàng không (CHK) này “vênh cao” so với ... </td> </tr></table> false TP.HCM giao quận huyện quản lý hơn 3.400 căn hộ, nền đất tái định cư 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-giao-quan-huyen-quan-ly-hon-3400-can-ho-nen-dat-tai-dinh-cu-i79904" title="TP.HCM giao quận huyện quản lý hơn 3.400 căn hộ, nền đất tái định cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-73B-tphcm-giao-quan-huyen-quan-ly-hon-3400-can-ho-nen-dat-tai-dinh-cu.jpg" alt="TP.HCM giao quận huyện quản lý hơn 3.400 căn hộ, nền đất tái định cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo quyết định của UBND TP.HCM, các quận, huyện được giao quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất phục vụ tái định cư </td> </tr></table> false Hai tuyến metro chính thức được 'cởi trói' 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hai-tuyen-metro-chinh-thuc-duoc-coi-troi-i79903" title="Hai tuyến metro chính thức được 'cởi trói'"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-688-hai-tuyen-metro-chinh-thuc-duoc-coi-troi.jpg" alt="Hai tuyến metro chính thức được 'cởi trói'" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau nhiều năm tháng chờ đợi, 2 tuyến metro của TP.HCM đã chính thức được thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư, thoải "ải" thủ tục </td> </tr></table> false Thêm 3 dự án nhà ở vùng ven TP.HCM được phép “bán nhà trên giấy” 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/them-3-du-an-nha-o-vung-ven-tphcm-duoc-phep-ban-nha-tren-giay-i79900" title="Thêm 3 dự án nhà ở vùng ven TP.HCM được phép “bán nhà trên giấy”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-D07-them-3-du-an-nha-o-vung-ven-tphcm-duoc-phep-ban-nha-tren-giay.jpg" alt="Thêm 3 dự án nhà ở vùng ven TP.HCM được phép “bán nhà trên giấy”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trong 3 dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vừa được Sở Xây dựng TP.HCM công bố có 2 dự án chung cư và 1 dự án nhà phố, số lượng hơn 1.500 sản phẩm. </td> </tr></table> false Đại gia sẵn sàng dốc túi tỷ USD, cửa thực sự mở hay hé tý thôi 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dai-gia-san-sang-doc-tui-ty-usd-cua-thuc-su-mo-hay-he-ty-thoi-i79898" title="Đại gia sẵn sàng dốc túi tỷ USD, cửa thực sự mở hay hé tý thôi"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-1C3-dai-gia-san-sang-doc-tui-ty-usd-cua-thuc-su-mo-hay-he-ty-thoi.jpg" alt="Đại gia sẵn sàng dốc túi tỷ USD, cửa thực sự mở hay hé tý thôi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không cần phải có kinh nghiệm về đầu tư, quản lý và khai thác sân bay, hay phải là đơn vị “trong ngành”, tư nhân vẫn chứng tỏ mình làm được, và làm tốt là đằng khác. Song, cửa vẫn chưa rộng mở với tư ... </td> </tr></table> false Hơn 1.000 căn hộ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hon-1000-can-ho-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-thu-thiem-i79896" title="Hơn 1.000 căn hộ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/14/thumb-D46-hon-1000-can-ho-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-thu-thiem.jpg" alt="Hơn 1.000 căn hộ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa giao quận 2 hơn 1.000 căn hộ phục vụ việc tái định cư cho người dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. </td> </tr></table> false Khánh Hòa thu hồi đất quá hạn cho thuê, đơn vị thuê chây ì 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/khanh-hoa-thu-hoi-dat-qua-han-cho-thue-don-vi-thue-chay-i-i79895" title="Khánh Hòa thu hồi đất quá hạn cho thuê, đơn vị thuê chây ì"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/14/thumb-AC1-khanh-hoa-thu-hoi-dat-qua-han-cho-thue-don-vi-thue-chay-i.jpg" alt="Khánh Hòa thu hồi đất quá hạn cho thuê, đơn vị thuê chây ì" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu đất rộng hơn 5.000 m2 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã hết hạn cho thuê nhưng vẫn chưa thể thu hồi để xây dựng chợ theo quy hoạch. </td> </tr></table> false Bảng giá đất nhiều tỉnh tăng mạnh, giá nhà ở được dự báo có thể tăng theo 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/bang-gia-dat-nhieu-tinh-tang-manh-gia-nha-o-duoc-du-bao-co-the-tang-theo-i79893" title="Bảng giá đất nhiều tỉnh tăng mạnh, giá nhà ở được dự báo có thể tăng theo"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/14/thumb-CFE-bang-gia-dat-nhieu-tinh-tang-manh-gia-nha-o-duoc-du-bao-co-the-tang-theo.jpg" alt="Bảng giá đất nhiều tỉnh tăng mạnh, giá nhà ở được dự báo có thể tăng theo" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Với bảng giá đất sắp được áp dụng, giá sản phẩm nhà ở sẽ tăng cao nhưng rất khó bán... </td> </tr></table>