http://m.diaoconline.vn Chính sách - Quy hoạch - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 17/09/2019 false Sân bay Long Thành lại nguy cơ trễ hẹn: Nút thắt mặt bằng 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/san-bay-long-thanh-lai-nguy-co-tre-hen-nut-that-mat-bang-i79219" title="Sân bay Long Thành lại nguy cơ trễ hẹn: Nút thắt mặt bằng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/17/thumb-74D-san-bay-long-thanh-lai-nguy-co-tre-hen-nut-that-mat-bang.jpg" alt="Sân bay Long Thành lại nguy cơ trễ hẹn: Nút thắt mặt bằng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vướng mắc lớn nhất hiện nay giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành là vẫn còn hơn 1.400 hộ chưa kiểm đếm được do mua, bán, cho, tặng bằng giấy tay; chủ hộ đi vắng, không xác định địa chỉ cụ thể... </td> </tr></table> false Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/nguon-thu-tu-quy-dat-con-lai-o-thu-thiem-du-kien-gan-22000-ty-dong-i79217" title="Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/17/thumb-270-nguon-thu-tu-quy-dat-con-lai-o-thu-thiem-du-kien-gan-22000-ty-dong.jpg" alt="Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng nguồn thu dự kiến từ việc khai thác 55 lô đất còn lại (với hơn 793.000m2) ở Thủ Thiêm là gần 22.000 tỷ đồng. Trước đó, nguồn thu từ ... </td> </tr></table> false TPHCM: Giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-giai-quyet-ban-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc-i79214" title="TPHCM: Giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/16/thumb-BE3-tphcm-giai-quyet-ban-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc.jpg" alt="TPHCM: Giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013 sẽ được xem xét giải quyết. </td> </tr></table> false Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-quy-hoach-xay-dung-i79213" title="Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/16/thumb-544-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-quy-hoach-xay-dung.jpg" alt="Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số ... </td> </tr></table> false Đấu giá đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Loại nhà đầu tư “tay không bắt giặc” 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dau-gia-dat-khu-do-thi-moi-thu-thiem-loai-nha-dau-tu-tay-khong-bat-giac-i79212" title="Đấu giá đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Loại nhà đầu tư “tay không bắt giặc”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/16/thumb-B93-dau-gia-dat-khu-do-thi-moi-thu-thiem-loai-nha-dau-tu-tay-khong-bat-giac.jpg" alt="Đấu giá đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Loại nhà đầu tư “tay không bắt giặc”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM sửa sai sau kết luận Thanh tra Chính phủ bằng việc sẽ tổ chức đấu giá trước 4/15 lô “đất vàng”, tạo cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. </td> </tr></table> false Hàng trăm dự án nhà ở “bất động” 16/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hang-tram-du-an-nha-o-bat-dong-i79204" title="Hàng trăm dự án nhà ở “bất động”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/15/thumb-971-hang-tram-du-an-nha-o-bat-dong.jpg" alt="Hàng trăm dự án nhà ở “bất động”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo số liệu của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, hiện Thành phố có hàng trăm dự án nhà ở “bất động” từ giữa năm 2015 đến nay do cụm từ “đất ở hợp pháp” của Luật Nhà ở. </td> </tr></table> false Nha Trang: Lấy ý kiến về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu đô thị ven biển 16/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/nha-trang-lay-y-kien-ve-quy-che-quan-ly-quy-hoach-kien-truc-khu-do-thi-ven-bien-i79205" title="Nha Trang: Lấy ý kiến về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu đô thị ven biển"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/15/thumb-52C-nha-trang-lay-y-kien-ve-quy-che-quan-ly-quy-hoach-kien-truc-khu-do-thi-ven-bien.jpg" alt="Nha Trang: Lấy ý kiến về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu đô thị ven biển" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu đô thị ven biển TP. Nha Trang do Sở Xây dựng lập. </td> </tr></table> false 'Chốt' phương án chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ 16/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/chot-phuong-an-chinh-trang-pho-di-bo-nguyen-hue-i79201" title="'Chốt' phương án chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/15/thumb-C68-chot-phuong-an-chinh-trang-pho-di-bo-nguyen-hue.jpg" alt="'Chốt' phương án chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thường trực UBND TP.HCM vừa có kết luận về việc quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). </td> </tr></table> false TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61 16/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tphcm-tiep-tuc-giai-quyet-viec-ban-nha-o-theo-nghi-dinh-61-i79202" title="TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/15/thumb-AF8-tphcm-tiep-tuc-giai-quyet-viec-ban-nha-o-theo-nghi-dinh-61.jpg" alt="TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước. </td> </tr></table> false Thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư sẽ bị phạt hành chính 16/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/tha-gia-suc-gia-cam-trong-khu-chung-cu-se-bi-phat-hanh-chinh-i79200" title="Thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư sẽ bị phạt hành chính"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/15/thumb-615-tha-gia-suc-gia-cam-trong-khu-chung-cu-se-bi-phat-hanh-chinh.jpg" alt="Thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư sẽ bị phạt hành chính" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung nghị định 139 về xử phạt hành chính trong đầu tư xây dựng, và ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo hướng tăng chế tài với các vi ... </td> </tr></table> false Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/lam-ro-dau-hieu-sai-pham-tai-du-an-khu-nha-o-cao-cap-phu-nhuan-i79172" title="Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/12/thumb-D73-lam-ro-dau-hieu-sai-pham-tai-du-an-khu-nha-o-cao-cap-phu-nhuan.jpg" alt="Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh tra TPHCM đang làm rõ dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận, 243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh. </td> </tr></table> false Cháy nhà máy Rạng Đông: ‘Phát lộ’ việc xin chuyển đổi đất không thành 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/chay-nha-may-rang-dong-phat-lo-viec-xin-chuyen-doi-dat-khong-thanh-i79186" title="Cháy nhà máy Rạng Đông: ‘Phát lộ’ việc xin chuyển đổi đất không thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/13/thumb-7FF-chay-nha-may-rang-dong-phat-lo-viec-xin-chuyen-doi-dat-khong-thanh.jpg" alt="Cháy nhà máy Rạng Đông: ‘Phát lộ’ việc xin chuyển đổi đất không thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước khi xảy ra sự cố cháy nhà máy Rạng Đông, công ty này từng 2 lần xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 87 - 89 Hạ Đình nhưng bất thành. Và công ty Rạng Đông không nằm trong diện di dời ... </td> </tr></table> false Hàng trăm dự án “kẹt cứng” vì câu chuyện “con gà, quả trứng” 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/hang-tram-du-an-ket-cung-vi-cau-chuyen-con-ga-qua-trung-i79179" title="Hàng trăm dự án “kẹt cứng” vì câu chuyện “con gà, quả trứng”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/12/thumb-81D-hang-tram-du-an-ket-cung-vi-cau-chuyen-con-ga-qua-trung.jpg" alt="Hàng trăm dự án “kẹt cứng” vì câu chuyện “con gà, quả trứng”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gần như tất cả dự án đầu tư sau khi được UBND Tp.HCM ban hành Quyết định chủ trương đầu tư thời gian qua đều bị ách tắc... </td> </tr></table> false Kiểm kê, thống kê đất đai tại TP. HCM: Cần phương thức “đặt hàng” 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/kiem-ke-thong-ke-dat-dai-tai-tp-hcm-can-phuong-thuc-dat-hang-i79178" title="Kiểm kê, thống kê đất đai tại TP. HCM: Cần phương thức “đặt hàng”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/12/thumb-E37-kiem-ke-thong-ke-dat-dai-tai-tp-hcm-can-phuong-thuc-dat-hang.jpg" alt="Kiểm kê, thống kê đất đai tại TP. HCM: Cần phương thức “đặt hàng”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Công tác kiểm kê, thống kê đất đai luôn được TP.HCM quan tâm thực hiện, góp phần đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và cả thời kỳ, từ đó, phân bổ hợp lý nguồn lực đất ... </td> </tr></table> false Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án khu đô thị hơn 400 tỷ đồng của Kosy 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-du-an-khu-do-thi-hon-400-ty-dong-cua-kosy-i79182" title="Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án khu đô thị hơn 400 tỷ đồng của Kosy"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/13/thumb-E61-pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-du-an-khu-do-thi-hon-400-ty-dong-cua-kosy.jpg" alt="Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án khu đô thị hơn 400 tỷ đồng của Kosy" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thời gian qua, báo chí đã phản ánh về quá trình thực hiện "Dự án khu đô thị mới: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai" có nhiều vi phạm, nguy cơ thất thoát ... </td> </tr></table> false Kiến nghị tiếp tục để Lotte đầu tư dự án tỉ đô vào Thủ Thiêm 15/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/kien-nghi-tiep-tuc-de-lotte-dau-tu-du-an-ti-do-vao-thu-thiem-i79187" title="Kiến nghị tiếp tục để Lotte đầu tư dự án tỉ đô vào Thủ Thiêm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/13/thumb-7ED-kien-nghi-tiep-tuc-de-lotte-dau-tu-du-an-ti-do-vao-thu-thiem.jpg" alt="Kiến nghị tiếp tục để Lotte đầu tư dự án tỉ đô vào Thủ Thiêm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi tiếp ông An Homyung - Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Lotte Asset Development (Hàn Quốc). </td> </tr></table> false Gỡ thêm nút thắt cho tuyến metro số 1 14/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/go-them-nut-that-cho-tuyen-metro-so-1-i79192" title="Gỡ thêm nút thắt cho tuyến metro số 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/13/thumb-F65-go-them-nut-that-cho-tuyen-metro-so-1.jpg" alt="Gỡ thêm nút thắt cho tuyến metro số 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau thời gian chờ đợi, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý về thiết kế cơ sở điều chỉnh tuyến metro số 1. Đây là bước quan trọng để TP.HCM nhanh chóng thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án. </td> </tr></table> false Đất vàng Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích làm chung cư cao tầng? 14/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/dat-vang-rang-dong-xin-chuyen-doi-muc-dich-lam-chung-cu-cao-tang-i79190" title="Đất vàng Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích làm chung cư cao tầng?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/13/thumb-306-dat-vang-rang-dong-xin-chuyen-doi-muc-dich-lam-chung-cu-cao-tang.jpg" alt="Đất vàng Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích làm chung cư cao tầng?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo quy hoạch đã được phê duyệt, một phần đất của nhà máy Rạng Đông có thể biến thành chung cư cao tầng. </td> </tr></table> false Hà Nội xin chưa sáp nhập các phường ở phố cổ 12/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/ha-noi-xin-chua-sap-nhap-cac-phuong-o-pho-co-i79173" title="Hà Nội xin chưa sáp nhập các phường ở phố cổ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/12/thumb-F29-ha-noi-xin-chua-sap-nhap-cac-phuong-o-pho-co.jpg" alt="Hà Nội xin chưa sáp nhập các phường ở phố cổ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hà Nội đề nghị chưa sáp nhập phường Hàng Đào và Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) vì đây là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa đặc sắc về phố nghề của Thủ đô. </td> </tr></table> false Di dời nhà máy ra khỏi nội đô: Hà Nội kiến nghị có chế tài "đòi lại" đất vàng 12/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/chinh-sach-quy-hoach-c16/di-doi-nha-may-ra-khoi-noi-do-ha-noi-kien-nghi-co-che-tai-doi-lai-dat-vang-i79166" title="Di dời nhà máy ra khỏi nội đô: Hà Nội kiến nghị có chế tài "đòi lại" đất vàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/09/11/thumb-7CB-di-doi-nha-may-ra-khoi-noi-do-ha-noi-kien-nghi-co-che-tai-doi-lai-dat-vang.jpg" alt="Di dời nhà máy ra khỏi nội đô: Hà Nội kiến nghị có chế tài "đòi lại" đất vàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Song song với các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện di dời, Hà Nội cũng cho rằng cần có chế tài, quy định bắt buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời ra ngoài khu vực nội thành để ... </td> </tr></table>