http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false OFICE-TEL - AEON Tên lửa Bình Tân đã cất nóc TT 34% sở hữu ngay ck3-18% + 1 năm phi Qli 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ofice-tel-aeon-ten-lua-binh-tan-da-cat-noc-tt-34-so-huu-ngay-ck3-18-1-nam-phi-qli-i1448246" title="OFICE-TEL - AEON Tên lửa Bình Tân đã cất nóc TT 34% sở hữu ngay ck3-18% + 1 năm phi Qli"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-0CD-CBC1B7.jpg" alt="OFICE-TEL - AEON Tên lửa Bình Tân đã cất nóc TT 34% sở hữu ngay ck3-18% + 1 năm phi Qli" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFICE-TEL - AEON Tên lửa Bình Tân đã cất nóc TT 34% sở hữu ngay ck3-18% + 1 năm phi Qli </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ văn phòng nội thất nhật cao cấp giá 2500usd/năm 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cho-thue-can-ho-van-phong-noi-that-nhat-cao-cap-gia-2500usdnam-i1368630" title="Cho thuê căn hộ văn phòng nội thất nhật cao cấp giá 2500usd/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-749-83B36F.jpg" alt="Cho thuê căn hộ văn phòng nội thất nhật cao cấp giá 2500usd/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ văn phòng nội thất nhật cao cấp giá 2500usd/năm </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-can-ho-van-phong-office-tel-nhat-ban-gia-4200usd-i1368509" title="Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-563-AF7103.jpg" alt="Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ văn phòng Office - Tel tiêu chuẩn Singapore giá 45000 USD 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-can-ho-van-phong-office-tel-tieu-chuan-singapore-gia-45000-usd-i1369297" title="Cần bán căn hộ văn phòng Office - Tel tiêu chuẩn Singapore giá 45000 USD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/24/thumb-126-02E558.jpg" alt="Cần bán căn hộ văn phòng Office - Tel tiêu chuẩn Singapore giá 45000 USD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ văn phòng Office - Tel tiêu chuẩn Singapore giá 45000 USD </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp nhất trung tâm quận bình thạnh giá 960 triệu 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-cao-cap-nhat-trung-tam-quan-binh-thanh-gia-960-trieu-i1318946" title="Căn hộ cao cấp nhất trung tâm quận bình thạnh giá 960 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/31/thumb-B73-E75632.jpg" alt="Căn hộ cao cấp nhất trung tâm quận bình thạnh giá 960 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp nhất trung tâm quận bình thạnh giá 960 triệu </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-gap-can-ho-ven-song-pmh-can-goc-view-dep-gia-goc-cdt-i1544665" title="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/16/thumb-543-ED840D.jpg" alt="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT </td> </tr></table> false Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-office-tel-ky-hop-dong-chi-100-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496110" title="Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-437-A40EAD.jpg" alt="Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/duy-nhat-co-hoi-so-huu-nha-quan-7-voi-can-ho-ven-song-phu-my-hung-nhan-nha-ngay-i1544047" title="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-2C0-88A0EC.jpg" alt="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay </td> </tr></table> false Căn hộ văn phòng cần bán hoặc cho thuê giá 750 triệu 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-van-phong-can-ban-hoac-cho-thue-gia-750-trieu-i1368443" title="Căn hộ văn phòng cần bán hoặc cho thuê giá 750 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-373-E10486.jpg" alt="Căn hộ văn phòng cần bán hoặc cho thuê giá 750 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ văn phòng cần bán hoặc cho thuê giá 750 triệu </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-cao-cap-kingdom-quan-10-mat-tien-to-hien-thanh-gia-24-ty1pn-nhan-giu-cho-tu-ro-hang-cdt-i1552202" title="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/30/thumb-43A-F6BC4D.jpg" alt="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT </td> </tr></table> false Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-can-2pn85m-ven-song-phu-mi-hung-don-vao-o-ngay-i1544011" title="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-A65-48BEA3.jpg" alt="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-can-ho-carillon-trong-chuoi-can-ho-cao-cap-thuong-hieu-cua-sacomreal-i1570789" title="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/08/thumb-338-40A1FD.jpg" alt="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal </td> </tr></table> false Văn phòng tiện cho thuê , sinh lời cao ,vị trí sầm uất.... 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-tien-cho-thue-sinh-loi-cao-vi-tri-sam-uat-i1318955" title="Văn phòng tiện cho thuê , sinh lời cao ,vị trí sầm uất...."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/31/thumb-47B-AA9A85.jpg" alt="Văn phòng tiện cho thuê , sinh lời cao ,vị trí sầm uất...." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng tiện cho thuê , sinh lời cao ,vị trí sầm uất.... </td> </tr></table> false Bán căn hộ dịch vụ 49m2 tại Moonlight Boulevard giá gốc CĐT, Ck3%-18% trả góp 3 năm 0% lS 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-can-ho-dich-vu-49m2-tai-moonlight-boulevard-gia-goc-cdt-ck3-18-tra-gop-3-nam-0-ls-i1514344" title="Bán căn hộ dịch vụ 49m2 tại Moonlight Boulevard giá gốc CĐT, Ck3%-18% trả góp 3 năm 0% lS"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/26/thumb-216-C4D9B2.jpg" alt="Bán căn hộ dịch vụ 49m2 tại Moonlight Boulevard giá gốc CĐT, Ck3%-18% trả góp 3 năm 0% lS" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ dịch vụ 49m2 tại Moonlight Boulevard giá gốc CĐT, Ck3%-18% trả góp 3 năm 0% lS </td> </tr></table> false Căn hộ đẳng cấp quốc tế ngay khu trung tâm trả góp cho nhân viên văn phòng 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-dang-cap-quoc-te-ngay-khu-trung-tam-tra-gop-cho-nhan-vien-van-phong-i1311690" title="Căn hộ đẳng cấp quốc tế ngay khu trung tâm trả góp cho nhân viên văn phòng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/18/thumb-BD8-6D6E07.jpg" alt="Căn hộ đẳng cấp quốc tế ngay khu trung tâm trả góp cho nhân viên văn phòng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ đẳng cấp quốc tế ngay khu trung tâm trả góp cho nhân viên văn phòng </td> </tr></table> false Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%, đang giữ chỗ 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/officetel-kenh-dau-tu-hieu-qua-chiet-khau-len-den-10-dang-giu-cho-i1452392" title="Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%, đang giữ chỗ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/28/thumb-4BA-5C1373.jpg" alt="Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%, đang giữ chỗ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%, đang giữ chỗ </td> </tr></table> false Officetel 30m2 hiện đại,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu. 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/officetel-30m2-hien-daingay-trung-tam-quan-7-cho-do-xe-hoi-900-trieu-i1450803" title="Officetel 30m2 hiện đại,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/27/thumb-304-6489E4.jpg" alt="Officetel 30m2 hiện đại,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Officetel 30m2 hiện đại,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu. </td> </tr></table> false Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá chủ đầu tư,cho thuê 15-18 triệu/tháng 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gio-vang-chiet-khau-5-officetel-gia-chu-dau-tucho-thue-15-18-trieuthang-i1494038" title="Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá chủ đầu tư,cho thuê 15-18 triệu/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/24/thumb-B36-D61660.jpg" alt="Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá chủ đầu tư,cho thuê 15-18 triệu/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá chủ đầu tư,cho thuê 15-18 triệu/tháng </td> </tr></table> false Giờ vàng tặng 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gio-vang-tang-5-officetel-gia-13-ty-dau-tu-cho-thue-15-18-trieuthang-i1494037" title="Giờ vàng tặng 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/24/thumb-A68-426ACE.jpg" alt="Giờ vàng tặng 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giờ vàng tặng 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. </td> </tr></table> false Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%. 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/officetel-kenh-dau-tu-hieu-qua-chiet-khau-len-den-10-i1452403" title="Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Officetel - Kênh đầu tư hiệu quả, chiết khấu lên đến 10%. </td> </tr></table>