http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 07/04/2020 false ĐỘC QUYỀN CH LAVITA GARDEN VAY NH 70% 1PN=1.5 TỶ, 2PN 1WC = 1.7 TỶ, 2PN 2WC = 1.9 TỶ 07/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/doc-quyen-ch-lavita-garden-vay-nh-70-1pn15-ty-2pn-1wc-17-ty-2pn-2wc-19-ty-i1973486" title="ĐỘC QUYỀN CH LAVITA GARDEN VAY NH 70% 1PN=1.5 TỶ, 2PN 1WC = 1.7 TỶ, 2PN 2WC = 1.9 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/16/thumb-3A5-BF4D8D.jpg" alt="ĐỘC QUYỀN CH LAVITA GARDEN VAY NH 70% 1PN=1.5 TỶ, 2PN 1WC = 1.7 TỶ, 2PN 2WC = 1.9 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐỘC QUYỀN CH LAVITA GARDEN VAY NH 70% 1PN=1.5 TỶ, 2PN 1WC = 1.7 TỶ, 2PN 2WC = 1.9 TỶ </td> </tr></table> false ĐẤT NÊN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN THUỘC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH KỲ CO - EO GIÓ 03/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/dat-nen-so-luong-co-han-thuoc-khu-do-thi-du-lich-ky-co-eo-gio-i1978707" title="ĐẤT NÊN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN THUỘC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH KỲ CO - EO GIÓ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/03/thumb-F94-5A66C1.jpg" alt="ĐẤT NÊN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN THUỘC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH KỲ CO - EO GIÓ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT NÊN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN THUỘC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH KỲ CO - EO GIÓ </td> </tr></table> false CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn 03/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-tel-lavita-charm-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1516315" title="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn 03/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-du-an-lavita-charm-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1533235" title="CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/25/thumb-35D-90A47C.jpg" alt="CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn 01/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/dau-tu-van-phong-cho-thue-tai-can-ho-lavita-charm-voi-gia-chi-880-trieucan-i1527143" title="Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn </td> </tr></table> false CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn 01/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-tel-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1531121" title="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/20/thumb-642-27F43E.jpg" alt="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false Cho thuê nhà 1 trệt 3 lấu đường Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, giá thuê chỉ 18 triệu/tháng 26/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cho-thue-nha-1-tret-3-lau-duong-pham-van-chieu-p9-go-vap-gia-thue-chi-18-trieuthang-i1975301" title="Cho thuê nhà 1 trệt 3 lấu đường Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, giá thuê chỉ 18 triệu/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/20/thumb-F01-D7084A.jpg" alt="Cho thuê nhà 1 trệt 3 lấu đường Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, giá thuê chỉ 18 triệu/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà 1 trệt 3 lấu đường Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, giá thuê chỉ 18 triệu/tháng </td> </tr></table> false CHO THUÊ NHÀ 1 TRỆT+ LẦU 1 MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN CÔNG, GÒ VẤP. CÓ SÂN ĐỂ XE TRƯỚC NHÀ 24/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-nha-1-tret-lau-1-mat-tien-nguyen-van-cong-go-vap-co-san-de-xe-truoc-nha-i1971426" title="CHO THUÊ NHÀ 1 TRỆT+ LẦU 1 MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN CÔNG, GÒ VẤP. CÓ SÂN ĐỂ XE TRƯỚC NHÀ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/11/thumb-B01-70821F.jpg" alt="CHO THUÊ NHÀ 1 TRỆT+ LẦU 1 MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN CÔNG, GÒ VẤP. CÓ SÂN ĐỂ XE TRƯỚC NHÀ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHO THUÊ NHÀ 1 TRỆT+ LẦU 1 MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN CÔNG, GÒ VẤP. CÓ SÂN ĐỂ XE TRƯỚC NHÀ </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr 24/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-nha-2-mt-p-7-q-3-tran-quoc-thao-43x25m-nh-8m-dtsd-130m-5-lau-thang-may-thue-150tr-i1553505" title="Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr </td> </tr></table> false Cho thuê 30m2 mặt bằng văn phòng ngay trung tâm Nguyễn Thị Minh Khai Q1 23/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-30m2-mat-bang-van-phong-ngay-trung-tam-nguyen-thi-minh-khai-q1-i1976051" title="Cho thuê 30m2 mặt bằng văn phòng ngay trung tâm Nguyễn Thị Minh Khai Q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/23/thumb-C7F-93BA76.jpg" alt="Cho thuê 30m2 mặt bằng văn phòng ngay trung tâm Nguyễn Thị Minh Khai Q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê 30m2 mặt bằng văn phòng ngay trung tâm Nguyễn Thị Minh Khai Q1 </td> </tr></table> false Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng. 23/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-toa-nha-vp-ben-nghe-73x13m-ham-7-lau-thang-may-hem-sau-6m-gia-19-ty-cho-thue-8000-usdthang-i1559131" title="Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng. </td> </tr></table> false Cơ hội vàng chỉ 230tr sở hữu VP hạng sang ngay trung tâm Sài Gòn, CK 8% liền tay, LH: 0902964482 23/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/co-hoi-vang-chi-230tr-so-huu-vp-hang-sang-ngay-trung-tam-sai-gon-ck-8-lien-tay-lh-0902964482-i1975724" title="Cơ hội vàng chỉ 230tr sở hữu VP hạng sang ngay trung tâm Sài Gòn, CK 8% liền tay, LH: 0902964482"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/23/thumb-018-5D3192.jpg" alt="Cơ hội vàng chỉ 230tr sở hữu VP hạng sang ngay trung tâm Sài Gòn, CK 8% liền tay, LH: 0902964482" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội vàng chỉ 230tr sở hữu VP hạng sang ngay trung tâm Sài Gòn, CK 8% liền tay, LH: 0902964482 </td> </tr></table> false CHO THUÊ VĂN PHÒNG TỪ 35 - 1000M2 TẠI 583 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI 21/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-tu-35-1000m2-tai-583-nguyen-trai-thanh-xuan-ha-noi-i1974813" title="CHO THUÊ VĂN PHÒNG TỪ 35 - 1000M2 TẠI 583 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/19/thumb-29C-82042A.jpg" alt="CHO THUÊ VĂN PHÒNG TỪ 35 - 1000M2 TẠI 583 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHO THUÊ VĂN PHÒNG TỪ 35 - 1000M2 TẠI 583 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972811" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972810" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972809" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972808" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972805" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972803" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1972802" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table>