http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/06/2018 false Căn hộ thông minh mặt tiền Đào Trí Q7 - Hưng Thịnh - 26tr/m2 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-thong-minh-mat-tien-dao-tri-q7-hung-thinh-26trm2-i1605060" title="Căn hộ thông minh mặt tiền Đào Trí Q7 - Hưng Thịnh - 26tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/29/thumb-2DE-7BCE65.jpg" alt="Căn hộ thông minh mặt tiền Đào Trí Q7 - Hưng Thịnh - 26tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ thông minh mặt tiền Đào Trí Q7 - Hưng Thịnh - 26tr/m2 </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng tại tầng 3 Cao Ốc Đinh Lễ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-tai-tang-3-cao-oc-dinh-le-i1603374" title="Cho thuê văn phòng tại tầng 3 Cao Ốc Đinh Lễ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-1B7-4C82E3.jpg" alt="Cho thuê văn phòng tại tầng 3 Cao Ốc Đinh Lễ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng tại tầng 3 Cao Ốc Đinh Lễ </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 30.06.2018 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-cao-cap-tai-toa-nha-nice-building-khuyen-mai-dac-biet-den-ngay-30062018-i1396961" title="Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 30.06.2018"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/12/thumb-BB6-AAA37A.jpg" alt="Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 30.06.2018" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 30.06.2018 </td> </tr></table> false Tặng full nội thất cao cấp, bộ bếp maloca tiêu chuẩn 5* giao nhà năm 2018 kiến trúc Pháp cực đẹp 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/tang-full-noi-that-cao-cap-bo-bep-maloca-tieu-chuan-5-giao-nha-nam-2018-kien-truc-phap-cuc-dep-i1582910" title="Tặng full nội thất cao cấp, bộ bếp maloca tiêu chuẩn 5* giao nhà năm 2018 kiến trúc Pháp cực đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/26/thumb-F90-9AD99A.jpg" alt="Tặng full nội thất cao cấp, bộ bếp maloca tiêu chuẩn 5* giao nhà năm 2018 kiến trúc Pháp cực đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tặng full nội thất cao cấp, bộ bếp maloca tiêu chuẩn 5* giao nhà năm 2018 kiến trúc Pháp cực đẹp </td> </tr></table> false Ngắm biển Vũng Tàu với căn hộ 60m2 chỉ từ 888tr/căn, trả góp 0 lãi suất 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ngam-bien-vung-tau-voi-can-ho-60m2-chi-tu-888trcan-tra-gop-0-lai-suat-i1185841" title="Ngắm biển Vũng Tàu với căn hộ 60m2 chỉ từ 888tr/căn, trả góp 0 lãi suất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/10/thumb-810-F0C3FC.jpg" alt="Ngắm biển Vũng Tàu với căn hộ 60m2 chỉ từ 888tr/căn, trả góp 0 lãi suất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngắm biển Vũng Tàu với căn hộ 60m2 chỉ từ 888tr/căn, trả góp 0 lãi suất </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-cao-cap-kingdom-quan-10-mat-tien-to-hien-thanh-gia-24-ty1pn-nhan-giu-cho-tu-ro-hang-cdt-i1552202" title="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/30/thumb-43A-F6BC4D.jpg" alt="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-gap-can-ho-ven-song-pmh-can-goc-view-dep-gia-goc-cdt-i1544665" title="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/16/thumb-543-ED840D.jpg" alt="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn office tel dự án richmond city của cđt hưng thịnh giá chỉ 1.1 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-gap-can-office-tel-du-an-richmond-city-cua-cdt-hung-thinh-gia-chi-11-ty-i1575278" title="Cần bán gấp căn office tel dự án richmond city của cđt hưng thịnh giá chỉ 1.1 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/25/thumb-CDF-DBF47D.jpg" alt="Cần bán gấp căn office tel dự án richmond city của cđt hưng thịnh giá chỉ 1.1 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn office tel dự án richmond city của cđt hưng thịnh giá chỉ 1.1 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-can-2pn85m-ven-song-phu-mi-hung-don-vao-o-ngay-i1544011" title="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-A65-48BEA3.jpg" alt="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay </td> </tr></table> false Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/duy-nhat-co-hoi-so-huu-nha-quan-7-voi-can-ho-ven-song-phu-my-hung-nhan-nha-ngay-i1544047" title="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-2C0-88A0EC.jpg" alt="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-can-ho-carillon-trong-chuoi-can-ho-cao-cap-thuong-hieu-cua-sacomreal-i1570789" title="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/08/thumb-338-40A1FD.jpg" alt="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal </td> </tr></table> false CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-tel-lavita-charm-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1516315" title="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL" “LAVITA CHARM” quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-tel-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1531121" title="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/20/thumb-642-27F43E.jpg" alt="CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐT Hưng Thịnh mở bán “100 CĂN OFFICE-TEL” Quận Thủ Đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cdt-hung-thinh-mo-ban-100-can-office-du-an-lavita-charm-quan-thu-duc-voi-gia-870-trieucan-i1533235" title="CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/25/thumb-35D-90A47C.jpg" alt="CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĐt hưng thịnh mở bán 100 căn office dự án “lavita charm” quận thủ đức với giá 870 triệu/căn </td> </tr></table> false Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/dau-tu-van-phong-cho-thue-tai-can-ho-lavita-charm-voi-gia-chi-880-trieucan-i1527143" title="Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư văn phòng cho thuê tại căn hộ LAVITA CHARM với giá chỉ 880 triệu/căn </td> </tr></table> false Thanh lý 5 lô liền kề đất bình chánh đầu tư xây trọ.. XDTD,.chính chủ. chỉ vớI 289tr/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/thanh-ly-5-lo-lien-ke-dat-binh-chanh-dau-tu-xay-tro-xdtdchinh-chu-chi-voi-289trnen-i1437871" title="Thanh lý 5 lô liền kề đất bình chánh đầu tư xây trọ.. XDTD,.chính chủ. chỉ vớI 289tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Thanh lý 5 lô liền kề đất bình chánh đầu tư xây trọ.. XDTD,.chính chủ. chỉ vớI 289tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 5 lô liền kề đất bình chánh đầu tư xây trọ.. XDTD,.chính chủ. chỉ vớI 289tr/nền </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng mặt tiền đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-mat-tien-duong-ha-dac-phuong-trung-my-tay-quan-12-i1151060" title="Cho thuê văn phòng mặt tiền đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/07/thumb-1C6-FB6327.jpg" alt="Cho thuê văn phòng mặt tiền đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng mặt tiền đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 </td> </tr></table> false Bán Office tel trung tâm quận 7, gần cầu ánh sao chỉ từ 1,3 tỷ/căn, trả gớp 3 năm không lãi suất 18/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-office-tel-trung-tam-quan-7-gan-cau-anh-sao-chi-tu-13-tycan-tra-gop-3-nam-khong-lai-suat-i1602097" title="Bán Office tel trung tâm quận 7, gần cầu ánh sao chỉ từ 1,3 tỷ/căn, trả gớp 3 năm không lãi suất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán Office tel trung tâm quận 7, gần cầu ánh sao chỉ từ 1,3 tỷ/căn, trả gớp 3 năm không lãi suất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Office tel trung tâm quận 7, gần cầu ánh sao chỉ từ 1,3 tỷ/căn, trả gớp 3 năm không lãi suất </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ Gem Riverside sắp công bố đợt 2 block Saphire Riverside 18/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-can-ho-gem-riverside-sap-cong-bo-dot-2-block-saphire-riverside-i1598988" title="Cần bán căn hộ Gem Riverside sắp công bố đợt 2 block Saphire Riverside"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/14/thumb-95A-61BB17.jpg" alt="Cần bán căn hộ Gem Riverside sắp công bố đợt 2 block Saphire Riverside" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ Gem Riverside sắp công bố đợt 2 block Saphire Riverside </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr 18/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-nha-2-mt-p-7-q-3-tran-quoc-thao-43x25m-nh-8m-dtsd-130m-5-lau-thang-may-thue-150tr-i1553505" title="Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 2 mt p. 7, q. 3, trần quốc thảo 4.3x25m nh 8m dtsd: 130m 5 lầu thang máy thuê 150tr </td> </tr></table>