http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-cao-cap-kingdom-quan-10-mat-tien-to-hien-thanh-gia-24-ty1pn-nhan-giu-cho-tu-ro-hang-cdt-i1552202" title="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/30/thumb-43A-F6BC4D.jpg" alt="Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp Kingdom Quận 10 mặt tiền Tô Hiến Thành, giá 2,4 tỷ/1PN nhận giữ chỗ từ rổ hàng CĐT </td> </tr></table> false Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-can-2pn85m-ven-song-phu-mi-hung-don-vao-o-ngay-i1544011" title="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-A65-48BEA3.jpg" alt="Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn 2PN/85m ven sông Phú Mĩ Hưng dọn vào ở ngay </td> </tr></table> false Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/gio-vang-chiet-khau-5-officetel-gia-13-ty-dau-tu-cho-thue-15-18-trieuthang-i1494046" title="Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/24/thumb-304-1B5DB4.jpg" alt="Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giờ vàng chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng. </td> </tr></table> false Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-30m2-thong-minhngay-trung-tam-quan-7-cho-do-xe-hoi-i1450793" title="Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/27/thumb-4E6-F5217E.jpg" alt="Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi. </td> </tr></table> false Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-30m2-thong-minhngay-trung-tam-quan-7-cho-do-xe-hoi-900-trieu-i1450802" title="Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/27/thumb-EF1-3FC14B.jpg" alt="Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng 30m2 thông minh,ngay trung tâm quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu </td> </tr></table> false Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-can-ho-carillon-trong-chuoi-can-ho-cao-cap-thuong-hieu-cua-sacomreal-i1570789" title="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/08/thumb-338-40A1FD.jpg" alt="Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ Carillon trong chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu của Sacomreal </td> </tr></table> false Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/duy-nhat-co-hoi-so-huu-nha-quan-7-voi-can-ho-ven-song-phu-my-hung-nhan-nha-ngay-i1544047" title="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-2C0-88A0EC.jpg" alt="Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất cơ hội sở hữu nhà quận 7 với căn hộ ven sông Phú Mỹ Hưng nhận nhà ngay </td> </tr></table> false Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-office-tel-ky-hop-dong-chi-100-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496110" title="Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-437-A40EAD.jpg" alt="Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-gap-can-ho-ven-song-pmh-can-goc-view-dep-gia-goc-cdt-i1544665" title="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/16/thumb-543-ED840D.jpg" alt="Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn hộ ven sông PMH căn góc view đẹp giá gốc CĐT </td> </tr></table> false Chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng.LH Ngay 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/chiet-khau-5-officetel-gia-13-ty-dau-tu-cho-thue-15-18-trieuthanglh-ngay-i1494044" title="Chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng.LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/24/thumb-4F5-E3897E.jpg" alt="Chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng.LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chiết khấu 5%, Officetel giá 1,3 tỷ đầu tư cho thuê 15-18 triệu/tháng.LH Ngay </td> </tr></table> false Văn phòng 30m2 hiện đại,himlam quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-30m2-hien-daihimlam-quan-7-cho-do-xe-hoi-900-trieu-i1450800" title="Văn phòng 30m2 hiện đại,himlam quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/27/thumb-BE7-1C5D2A.jpg" alt="Văn phòng 30m2 hiện đại,himlam quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng 30m2 hiện đại,himlam quận 7, chỗ đỗ xe hơi 900 triệu </td> </tr></table> false Cho Thuê Văn Phòng Ngay Dự Án Hà Đô Nguyễn Văn Công, Tầng 3, 70 m2 Liên hệ Mr Tân 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-ngay-du-an-ha-do-nguyen-van-cong-tang-3-70-m2-lien-he-mr-tan-i1300092" title="Cho Thuê Văn Phòng Ngay Dự Án Hà Đô Nguyễn Văn Công, Tầng 3, 70 m2 Liên hệ Mr Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/27/thumb-B35-ACFBB7.jpg" alt="Cho Thuê Văn Phòng Ngay Dự Án Hà Đô Nguyễn Văn Công, Tầng 3, 70 m2 Liên hệ Mr Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Văn Phòng Ngay Dự Án Hà Đô Nguyễn Văn Công, Tầng 3, 70 m2 Liên hệ Mr Tân </td> </tr></table> false mở bán shop thương mại -Office-tel coc 50 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/mo-ban-shop-thuong-mai-office-tel-coc-50-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496105" title="mở bán shop thương mại -Office-tel coc 50 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/28/thumb-00A-BC2D25.jpg" alt="mở bán shop thương mại -Office-tel coc 50 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">mở bán shop thương mại -Office-tel coc 50 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false căn hộ Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-office-tel-ky-hop-dong-chi-100-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496114" title="căn hộ Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-D89-9C72A0.jpg" alt="căn hộ Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Văn phòng 30m2 quận 7 giá 980 triệu. Đầy đủ tiện ích 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/van-phong-30m2-quan-7-gia-980-trieu-day-du-tien-ich-i1441055" title="Văn phòng 30m2 quận 7 giá 980 triệu. Đầy đủ tiện ích "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/14/thumb-EBD-FC0B9B.jpg" alt="Văn phòng 30m2 quận 7 giá 980 triệu. Đầy đủ tiện ích " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Văn phòng 30m2 quận 7 giá 980 triệu. Đầy đủ tiện ích </td> </tr></table> false Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-toa-nha-mat-tien-truong-son-p-2-qtan-binh-dt-95-x-30m-7-lau-thu-nhap-450tthang-i1724845" title="Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/26/thumb-B76-C41868.jpg" alt="Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng đẹp mặt tiền đường Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q.12 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-dep-mat-tien-duong-ha-dac-p-trung-my-tay-q12-i1151060" title="Cho thuê văn phòng đẹp mặt tiền đường Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q.12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/26/thumb-22E-E55205.jpg" alt="Cho thuê văn phòng đẹp mặt tiền đường Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q.12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng đẹp mặt tiền đường Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q.12 </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 31.12.2018 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-cao-cap-tai-toa-nha-nice-building-khuyen-mai-dac-biet-den-ngay-31122018-i1396961" title="Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 31.12.2018"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/12/thumb-BB6-AAA37A.jpg" alt="Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 31.12.2018" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng cao cấp tại tòa nhà Nice Building - Khuyến mãi đặc biệt đến ngày 31.12.2018 </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-can-ho-van-phong-office-tel-nhat-ban-gia-4200usd-i1368509" title="Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-563-AF7103.jpg" alt="Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ văn phòng Office tel nhật bản giá 4200usd </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Quận 1 giá 497.42 nghìn/m2/th (VAT và PQL) 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-66-pho-duc-chinh-quan-1-gia-49742-nghinm2th-vat-va-pql-i1496832" title="Cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Quận 1 giá 497.42 nghìn/m2/th (VAT và PQL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/29/thumb-904-5C7D81.jpg" alt="Cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Quận 1 giá 497.42 nghìn/m2/th (VAT và PQL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Quận 1 giá 497.42 nghìn/m2/th (VAT và PQL) </td> </tr></table>