http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Cần bán căn hộ tầng 8 căn số 15 , nằm ngay siêu thị nhật eaon mall bình tân 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-can-ho-tang-8-can-so-15-nam-ngay-sieu-thi-nhat-eaon-mall-binh-tan-i1365891" title="Cần bán căn hộ tầng 8 căn số 15 , nằm ngay siêu thị nhật eaon mall bình tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Cần bán căn hộ tầng 8 căn số 15 , nằm ngay siêu thị nhật eaon mall bình tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ tầng 8 căn số 15 , nằm ngay siêu thị nhật eaon mall bình tân </td> </tr></table> false Chính thức RA MẮT căn hộ THÔNG MINH Q7 VỚI 54 TIỆN ÍCH CK3 -18% PKD 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-thuc-ra-mat-can-ho-thong-minh-q7-voi-54-tien-ich-ck3-18-pkd-i1360454" title="Chính thức RA MẮT căn hộ THÔNG MINH Q7 VỚI 54 TIỆN ÍCH CK3 -18% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-D85-547A8C.jpg" alt="Chính thức RA MẮT căn hộ THÔNG MINH Q7 VỚI 54 TIỆN ÍCH CK3 -18% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính thức RA MẮT căn hộ THÔNG MINH Q7 VỚI 54 TIỆN ÍCH CK3 -18% PKD </td> </tr></table> false Nhận đặt chỗ 50 trieu Căn hộ vàng mặt tiền TT giá 1,1 tỷ liền kề Q2 Q9 THỦ ĐỨC (ck 3-18%) 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/nhan-dat-cho-50-trieu-can-ho-vang-mat-tien-tt-gia-11-ty-lien-ke-q2-q9-thu-duc-ck-3-18-i1473764" title="Nhận đặt chỗ 50 trieu Căn hộ vàng mặt tiền TT giá 1,1 tỷ liền kề Q2 Q9 THỦ ĐỨC (ck 3-18%)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/02/thumb-4D5-00DC32.jpg" alt="Nhận đặt chỗ 50 trieu Căn hộ vàng mặt tiền TT giá 1,1 tỷ liền kề Q2 Q9 THỦ ĐỨC (ck 3-18%)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận đặt chỗ 50 trieu Căn hộ vàng mặt tiền TT giá 1,1 tỷ liền kề Q2 Q9 THỦ ĐỨC (ck 3-18%) </td> </tr></table> false Căn hộ mặt tiền xa lộ hà nội gía 240 triệu, 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-mat-tien-xa-lo-ha-noi-gia-240-trieu-i1316365" title="Căn hộ mặt tiền xa lộ hà nội gía 240 triệu,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/26/thumb-E97-A496D3.jpg" alt="Căn hộ mặt tiền xa lộ hà nội gía 240 triệu," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ mặt tiền xa lộ hà nội gía 240 triệu, </td> </tr></table> false Sự kiện tháng 3 hưng thịnh nhận giữ chỗ 50 triệu căn hộ 5 sao quận 7 lh ck 3-18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/su-kien-thang-3-hung-thinh-nhan-giu-cho-50-trieu-can-ho-5-sao-quan-7-lh-ck-3-18-i1577572" title="Sự kiện tháng 3 hưng thịnh nhận giữ chỗ 50 triệu căn hộ 5 sao quận 7 lh ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-31A-D8E34E.jpg" alt="Sự kiện tháng 3 hưng thịnh nhận giữ chỗ 50 triệu căn hộ 5 sao quận 7 lh ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sự kiện tháng 3 hưng thịnh nhận giữ chỗ 50 triệu căn hộ 5 sao quận 7 lh ck 3-18% </td> </tr></table> false Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-sap-nhan-nha-dau-xuan-2018-gia-1150-ty-lk-aeon-tan-phu-i1434738" title="Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/09/thumb-BF3-441A09.jpg" alt="Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú </td> </tr></table> false Căn hộ 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-5-sao-q7-canh-peninsula-6-ty-do-lh-ck-3-18-pkd-i1577573" title="Căn hộ 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-78E-76D17B.jpg" alt="Căn hộ 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD </td> </tr></table> false Căn hộ hưng thịnh vị trí vàng thủ đức trạm dừng Gaz metro số 10 TT 12% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-vi-tri-vang-thu-duc-tram-dung-gaz-metro-so-10-tt-12-i1434736" title="Căn hộ hưng thịnh vị trí vàng thủ đức trạm dừng Gaz metro số 10 TT 12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/05/thumb-8C8-7CABA5.jpg" alt="Căn hộ hưng thịnh vị trí vàng thủ đức trạm dừng Gaz metro số 10 TT 12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ hưng thịnh vị trí vàng thủ đức trạm dừng Gaz metro số 10 TT 12% </td> </tr></table> false Mở bán, nhận giữ chỗ dự Án Moonlight 3 khu Tên Lửa ưu tiên chọn căn Chiết Khấu 18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mo-ban-nhan-giu-cho-du-an-moonlight-3-khu-ten-lua-uu-tien-chon-can-chiet-khau-18-i1335692" title="Mở bán, nhận giữ chỗ dự Án Moonlight 3 khu Tên Lửa ưu tiên chọn căn Chiết Khấu 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Mở bán, nhận giữ chỗ dự Án Moonlight 3 khu Tên Lửa ưu tiên chọn căn Chiết Khấu 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán, nhận giữ chỗ dự Án Moonlight 3 khu Tên Lửa ưu tiên chọn căn Chiết Khấu 18% </td> </tr></table> false 40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú, 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/40-suat-noi-bo-can-ho-hung-thinh-sap-nhan-nha-chi-1150-ty-lk-aeon-tan-phu-i1434742" title="40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/05/thumb-C73-E96F6A.jpg" alt="40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú, </td> </tr></table> false Đầu tư thông minh lợi nhuận thông minh chỉ 1.5 tỷ /căn hộ thông minh 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/dau-tu-thong-minh-loi-nhuan-thong-minh-chi-15-ty-can-ho-thong-minh-i1600563" title="Đầu tư thông minh lợi nhuận thông minh chỉ 1.5 tỷ /căn hộ thông minh "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-A08-32F5B6.jpg" alt="Đầu tư thông minh lợi nhuận thông minh chỉ 1.5 tỷ /căn hộ thông minh " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư thông minh lợi nhuận thông minh chỉ 1.5 tỷ /căn hộ thông minh </td> </tr></table> false Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-nhan-giu-cho-can-ho-tt-quan-9-gia-135-16-trm2-ck-4-18-i1511185" title="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18% </td> </tr></table> false Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-ra-mat-can-ho-gia-tot-nhat-chi-700-trieu-can-2-phong-ngu-ttquan-9-ck-4-18-i1511261" title="Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/22/thumb-5C8-6A5BBE.jpg" alt="Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18% </td> </tr></table> false Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-136-ty-can-ho-q7-saigon-riverside-5-sao-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-i1578982" title="Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-F18-1ADD91.jpg" alt="Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất </td> </tr></table> false Chỉ 1.65 tỷ Sở hữu ngay căn hộ 66m2 Q7-SAIGON RIVERSIDE 54+ PKD FULL nôi thất 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-165-ty-so-huu-ngay-can-ho-66m2-q7-saigon-riverside-54-pkd-full-noi-that-i1579004" title="Chỉ 1.65 tỷ Sở hữu ngay căn hộ 66m2 Q7-SAIGON RIVERSIDE 54+ PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-7C9-B0D5AA.jpg" alt="Chỉ 1.65 tỷ Sở hữu ngay căn hộ 66m2 Q7-SAIGON RIVERSIDE 54+ PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.65 tỷ Sở hữu ngay căn hộ 66m2 Q7-SAIGON RIVERSIDE 54+ PKD FULL nôi thất </td> </tr></table> false Chính chủ cần tiền bán lai căn hộ Moonlight + sổ hồng giá 1 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-can-tien-ban-lai-can-ho-moonlight-so-hong-gia-1-ty-i1367739" title="Chính chủ cần tiền bán lai căn hộ Moonlight + sổ hồng giá 1 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/21/thumb-4FA-326A3F.jpg" alt="Chính chủ cần tiền bán lai căn hộ Moonlight + sổ hồng giá 1 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần tiền bán lai căn hộ Moonlight + sổ hồng giá 1 tỷ </td> </tr></table> false Chỉ 1.6 tỷ/2pn căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất CK 3-18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-16-ty2pn-can-ho-q7-saigon-riverside-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-ck-3-18-i1578976" title="Chỉ 1.6 tỷ/2pn căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-33F-59AE02.jpg" alt="Chỉ 1.6 tỷ/2pn căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.6 tỷ/2pn căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất CK 3-18% </td> </tr></table> false Thanh toán 300 triệu sở hữu căn hộ chuẩn 5 sao ngay Dự An 6 tỷ Đô PKD CK 3-18% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/thanh-toan-300-trieu-so-huu-can-ho-chuan-5-sao-ngay-du-an-6-ty-do-pkd-ck-3-18-i1577583" title="Thanh toán 300 triệu sở hữu căn hộ chuẩn 5 sao ngay Dự An 6 tỷ Đô PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-84A-32E0CE.jpg" alt="Thanh toán 300 triệu sở hữu căn hộ chuẩn 5 sao ngay Dự An 6 tỷ Đô PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh toán 300 triệu sở hữu căn hộ chuẩn 5 sao ngay Dự An 6 tỷ Đô PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ 1.3 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE ĐỢT 1 VỚI 54 tiện ích ck 3-18% PKD 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-13-ty-can-ho-q7-saigon-riverside-dot-1-voi-54-tien-ich-ck-3-18-pkd-i1360455" title="Chỉ 1.3 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE ĐỢT 1 VỚI 54 tiện ích ck 3-18% PKD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/05/thumb-DEB-D5DA85.jpg" alt="Chỉ 1.3 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE ĐỢT 1 VỚI 54 tiện ích ck 3-18% PKD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.3 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE ĐỢT 1 VỚI 54 tiện ích ck 3-18% PKD </td> </tr></table> false Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/thanh-toan-15-so-huu-ngay-can-ho-q7-saigon-riverside-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-i1578981" title="Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-682-13F792.jpg" alt="Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất </td> </tr></table>