http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mo-ban-10-can-officetel-dep-nhat-charmington-la-pointe-cao-thang-q10-gia-chu-dau-tu-i1541116" title="Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-B40-3D09A1.jpg" alt="Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư </td> </tr></table> false Thanh lý căn hộ 2 PN 68m2 Charmington Cao Thắng, Quận 10. cuối năm nhận nhà. chuẩn 4 sao 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/thanh-ly-can-ho-2-pn-68m2-charmington-cao-thang-quan-10-cuoi-nam-nhan-nha-chuan-4-sao-i1541071" title="Thanh lý căn hộ 2 PN 68m2 Charmington Cao Thắng, Quận 10. cuối năm nhận nhà. chuẩn 4 sao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-B74-ABBC83.jpg" alt="Thanh lý căn hộ 2 PN 68m2 Charmington Cao Thắng, Quận 10. cuối năm nhận nhà. chuẩn 4 sao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý căn hộ 2 PN 68m2 Charmington Cao Thắng, Quận 10. cuối năm nhận nhà. chuẩn 4 sao </td> </tr></table> false Đầu tư căn hộ officetel ngay trung tâm Q10, duy nhất mặt tiền cao thắng, tiện cho thuê và bán lại 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/dau-tu-can-ho-officetel-ngay-trung-tam-q10-duy-nhat-mat-tien-cao-thang-tien-cho-thue-va-ban-lai-i1541117" title="Đầu tư căn hộ officetel ngay trung tâm Q10, duy nhất mặt tiền cao thắng, tiện cho thuê và bán lại"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-E34-63C209.jpg" alt="Đầu tư căn hộ officetel ngay trung tâm Q10, duy nhất mặt tiền cao thắng, tiện cho thuê và bán lại" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư căn hộ officetel ngay trung tâm Q10, duy nhất mặt tiền cao thắng, tiện cho thuê và bán lại </td> </tr></table> false Cần bán lại căn hộ view sông Quận 7, tặng 2 năm Phí Quản Lý 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-lai-can-ho-view-song-quan-7-tang-2-nam-phi-quan-ly-i1554079" title="Cần bán lại căn hộ view sông Quận 7, tặng 2 năm Phí Quản Lý"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/05/thumb-63B-5FDF2D.jpg" alt="Cần bán lại căn hộ view sông Quận 7, tặng 2 năm Phí Quản Lý" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại căn hộ view sông Quận 7, tặng 2 năm Phí Quản Lý </td> </tr></table> false Căn hộ officetel mặt tiền cao thắng quận 10, giao nhà 12.2017, chuẩn 4 sao đẳng cấp 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-officetel-mat-tien-cao-thang-quan-10-giao-nha-122017-chuan-4-sao-dang-cap-i1541115" title="Căn hộ officetel mặt tiền cao thắng quận 10, giao nhà 12.2017, chuẩn 4 sao đẳng cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-236-2E6A76.jpg" alt="Căn hộ officetel mặt tiền cao thắng quận 10, giao nhà 12.2017, chuẩn 4 sao đẳng cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ officetel mặt tiền cao thắng quận 10, giao nhà 12.2017, chuẩn 4 sao đẳng cấp </td> </tr></table> false Căn hộ Carillon 5 đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, nhận nhà ngay, chiết khấu 5%, giá ưu đãi 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-carillon-5-duong-luy-ban-bich-tan-phu-nhan-nha-ngay-chiet-khau-5-gia-uu-dai-i1579027" title="Căn hộ Carillon 5 đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, nhận nhà ngay, chiết khấu 5%, giá ưu đãi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-596-79AC72.jpg" alt="Căn hộ Carillon 5 đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, nhận nhà ngay, chiết khấu 5%, giá ưu đãi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 5 đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, nhận nhà ngay, chiết khấu 5%, giá ưu đãi </td> </tr></table> false Bán lại căn hộ 1PN, 2PN, officetel Charmington LA Pointe Cao Thắng, Quận 10 giá tốt 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-lai-can-ho-1pn-2pn-officetel-charmington-la-pointe-cao-thang-quan-10-gia-tot-i1541069" title="Bán lại căn hộ 1PN, 2PN, officetel Charmington LA Pointe Cao Thắng, Quận 10 giá tốt "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-EA6-03F469.jpg" alt="Bán lại căn hộ 1PN, 2PN, officetel Charmington LA Pointe Cao Thắng, Quận 10 giá tốt " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại căn hộ 1PN, 2PN, officetel Charmington LA Pointe Cao Thắng, Quận 10 giá tốt </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán căn hộ 700 triệu /căn 2 PN TTquận 9 ck 4-18% 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-can-ho-700-trieu-can-2-pn-ttquan-9-ck-4-18-i1511270" title="Hưng thịnh mở bán căn hộ 700 triệu /căn 2 PN TTquận 9 ck 4-18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/22/thumb-8DD-3F5A54.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán căn hộ 700 triệu /căn 2 PN TTquận 9 ck 4-18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán căn hộ 700 triệu /căn 2 PN TTquận 9 ck 4-18% </td> </tr></table> false Căn hộ Hưng Thịnh ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 1,1 tỷ sổ hồng vĩnh viễn 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-ngay-sieu-thi-nhat-ban-aeon-ten-lua-gia-11-ty-so-hong-vinh-vien-i1364240" title="Căn hộ Hưng Thịnh ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 1,1 tỷ sổ hồng vĩnh viễn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/15/thumb-3A2-E0D8DD.jpg" alt="Căn hộ Hưng Thịnh ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 1,1 tỷ sổ hồng vĩnh viễn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Hưng Thịnh ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 1,1 tỷ sổ hồng vĩnh viễn </td> </tr></table> false 40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú, 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/40-suat-noi-bo-can-ho-hung-thinh-sap-nhan-nha-chi-1150-ty-lk-aeon-tan-phu-i1434742" title="40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/05/thumb-C73-E96F6A.jpg" alt="40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">40 suất nội bộ căn hộ HƯNG THỊNH sắp nhận nhà chỉ 1150 tỷ ,lk aeon tân phú, </td> </tr></table> false Căn hộ Hưng thịnh giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18% 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-gia-tot-nhat-chi-700-trieu-can-2-phong-ngu-ttquan-9-ck-4-18-i1511265" title="Căn hộ Hưng thịnh giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/22/thumb-68E-36EAAD.jpg" alt="Căn hộ Hưng thịnh giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Hưng thịnh giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTquận 9 ck 4-18% </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ view hồ bơi hía 1,5ty ck 3%- 18% nội 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-can-ho-view-ho-boi-hia-15ty-ck-3-18-noi-i1376321" title="Cần bán căn hộ view hồ bơi hía 1,5ty ck 3%- 18% nội"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Cần bán căn hộ view hồ bơi hía 1,5ty ck 3%- 18% nội" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ view hồ bơi hía 1,5ty ck 3%- 18% nội </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ mới cao cấp quận 7 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/cho-thue-can-ho-moi-cao-cap-quan-7-i1359096" title="Cho thuê căn hộ mới cao cấp quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/16/thumb-585-664D8F.jpg" alt="Cho thuê căn hộ mới cao cấp quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ mới cao cấp quận 7 </td> </tr></table> false Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16,8 tr/m2 ck 4-18% 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-nhan-giu-cho-can-ho-tt-quan-9-gia-135-168-trm2-ck-4-18-i1511198" title="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16,8 tr/m2 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/25/thumb-9E3-EE0F6F.jpg" alt="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16,8 tr/m2 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16,8 tr/m2 ck 4-18% </td> </tr></table> false Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTQ 9 ck 4-18% 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-ra-mat-can-ho-gia-tot-nhat-chi-700-trieu-can-2-phong-ngu-ttq-9-ck-4-18-i1511266" title="Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTQ 9 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/22/thumb-EE6-898818.jpg" alt="Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTQ 9 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh ra mắt căn hộ giá tốt nhất chỉ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ TTQ 9 ck 4-18% </td> </tr></table> false Căn hộ Hưng Thịnh đông tăng long Q9 GIÁ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-dong-tang-long-q9-gia-700-trieu-can-2-phong-ngu-i1511237" title="Căn hộ Hưng Thịnh đông tăng long Q9 GIÁ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/22/thumb-2D0-13C662.jpg" alt="Căn hộ Hưng Thịnh đông tăng long Q9 GIÁ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Hưng Thịnh đông tăng long Q9 GIÁ 700 triệu /căn 2 phòng ngủ </td> </tr></table> false Nhận giữ chỗ Mở bán căn hộ TT Q9 giá HOT 800 triệu căn /2 phòng ngủ LH.PKD 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/nhan-giu-cho-mo-ban-can-ho-tt-q9-gia-hot-800-trieu-can-2-phong-ngu-lhpkd-i1532732" title="Nhận giữ chỗ Mở bán căn hộ TT Q9 giá HOT 800 triệu căn /2 phòng ngủ LH.PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/24/thumb-516-DD37D4.jpg" alt="Nhận giữ chỗ Mở bán căn hộ TT Q9 giá HOT 800 triệu căn /2 phòng ngủ LH.PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận giữ chỗ Mở bán căn hộ TT Q9 giá HOT 800 triệu căn /2 phòng ngủ LH.PKD </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp GRAND NEST QUẬN 7 CHÍNH THỨC ĐẶT CHỖ CK 4-18% LH Ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-cao-cap-grand-nest-quan-7-chinh-thuc-dat-cho-ck-4-18-lh-ngay-i1334851" title="Căn hộ cao cấp GRAND NEST QUẬN 7 CHÍNH THỨC ĐẶT CHỖ CK 4-18% LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Căn hộ cao cấp GRAND NEST QUẬN 7 CHÍNH THỨC ĐẶT CHỖ CK 4-18% LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp GRAND NEST QUẬN 7 CHÍNH THỨC ĐẶT CHỖ CK 4-18% LH Ngay </td> </tr></table> false CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD BÌNH TÂN - CĐT HƯNG THỊNH- LH 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-moonlight-boulevard-binh-tan-cdt-hung-thinh-lh-i1360482" title="CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD BÌNH TÂN - CĐT HƯNG THỊNH- LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/01/thumb-AD9-7195A8.jpg" alt="CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD BÌNH TÂN - CĐT HƯNG THỊNH- LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD BÌNH TÂN - CĐT HƯNG THỊNH- LH </td> </tr></table> false Chính thức đặt chỗ CĂN HỘ Quận 9 ,hồ bơi ,công viên ,TM, giá 800 triệu ck 4-18% 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-thuc-dat-cho-can-ho-quan-9-ho-boi-cong-vien-tm-gia-800-trieu-ck-4-18-i1532860" title="Chính thức đặt chỗ CĂN HỘ Quận 9 ,hồ bơi ,công viên ,TM, giá 800 triệu ck 4-18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/24/thumb-811-703081.jpg" alt="Chính thức đặt chỗ CĂN HỘ Quận 9 ,hồ bơi ,công viên ,TM, giá 800 triệu ck 4-18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính thức đặt chỗ CĂN HỘ Quận 9 ,hồ bơi ,công viên ,TM, giá 800 triệu ck 4-18% </td> </tr></table>