http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/09/2019 false Nhận giữ chỗ căn hộ trung tâm quận 7, chỉ 1.6 tỷ/căn- chiết khấu 24%- Giao nhà hoàn thiện. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/nhan-giu-cho-can-ho-trung-tam-quan-7-chi-16-tycan-chiet-khau-24-giao-nha-hoan-thien-i1077534" title="Nhận giữ chỗ căn hộ trung tâm quận 7, chỉ 1.6 tỷ/căn- chiết khấu 24%- Giao nhà hoàn thiện."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/23/thumb-419-2A0FB1.jpg" alt="Nhận giữ chỗ căn hộ trung tâm quận 7, chỉ 1.6 tỷ/căn- chiết khấu 24%- Giao nhà hoàn thiện." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận giữ chỗ căn hộ trung tâm quận 7, chỉ 1.6 tỷ/căn- chiết khấu 24%- Giao nhà hoàn thiện. </td> </tr></table> false Chú ý: Vũng Tàu Melody - Căn hộ sinh sống và nghĩ dưỡng bậc nhất tại TP biển Vũng Tàu 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chu-y-vung-tau-melody-can-ho-sinh-song-va-nghi-duong-bac-nhat-tai-tp-bien-vung-tau-i1091915" title="Chú ý: Vũng Tàu Melody - Căn hộ sinh sống và nghĩ dưỡng bậc nhất tại TP biển Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/16/thumb-510-0848FC.jpg" alt="Chú ý: Vũng Tàu Melody - Căn hộ sinh sống và nghĩ dưỡng bậc nhất tại TP biển Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chú ý: Vũng Tàu Melody - Căn hộ sinh sống và nghĩ dưỡng bậc nhất tại TP biển Vũng Tàu </td> </tr></table> false Bạn có quan tâm dự án này – Tiêu điểm HOT nhất quận 7. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-co-quan-tam-du-an-nay-tieu-diem-hot-nhat-quan-7-i1076228" title="Bạn có quan tâm dự án này – Tiêu điểm HOT nhất quận 7."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Bạn có quan tâm dự án này – Tiêu điểm HOT nhất quận 7." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn có quan tâm dự án này – Tiêu điểm HOT nhất quận 7. </td> </tr></table> false Khẳng định đẳng cấp với căn hộ FLORITA - Quận 7. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/khang-dinh-dang-cap-voi-can-ho-florita-quan-7-i1076411" title="Khẳng định đẳng cấp với căn hộ FLORITA - Quận 7."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Khẳng định đẳng cấp với căn hộ FLORITA - Quận 7." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khẳng định đẳng cấp với căn hộ FLORITA - Quận 7. </td> </tr></table> false Bạn là 1 nhà đầu tư khôn ngoan ? Đừng bỏ qua dự án này. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-la-1-nha-dau-tu-khon-ngoan-dung-bo-qua-du-an-nay-i1076566" title="Bạn là 1 nhà đầu tư khôn ngoan ? Đừng bỏ qua dự án này."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Bạn là 1 nhà đầu tư khôn ngoan ? Đừng bỏ qua dự án này." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn là 1 nhà đầu tư khôn ngoan ? Đừng bỏ qua dự án này. </td> </tr></table> false Hãy chọn Vũng Tàu Melody nếu bạn là nhà đầu tư thông minh. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hay-chon-vung-tau-melody-neu-ban-la-nha-dau-tu-thong-minh-i1078841" title="Hãy chọn Vũng Tàu Melody nếu bạn là nhà đầu tư thông minh."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/25/thumb-80D-09740D.jpg" alt="Hãy chọn Vũng Tàu Melody nếu bạn là nhà đầu tư thông minh." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hãy chọn Vũng Tàu Melody nếu bạn là nhà đầu tư thông minh. </td> </tr></table> false Mở bán căn hộ cao cấp Vũng Tàu Melody giá chỉ 880tr/căn, chiết khấu 24%/năm. Nội thất hoàn thiện. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mo-ban-can-ho-cao-cap-vung-tau-melody-gia-chi-880trcan-chiet-khau-24nam-noi-that-hoan-thien-i1079059" title="Mở bán căn hộ cao cấp Vũng Tàu Melody giá chỉ 880tr/căn, chiết khấu 24%/năm. Nội thất hoàn thiện."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/25/thumb-178-801131.jpg" alt="Mở bán căn hộ cao cấp Vũng Tàu Melody giá chỉ 880tr/căn, chiết khấu 24%/năm. Nội thất hoàn thiện." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán căn hộ cao cấp Vũng Tàu Melody giá chỉ 880tr/căn, chiết khấu 24%/năm. Nội thất hoàn thiện. </td> </tr></table> false Tâm điểm quận 7 - Kết nối toàn khu vực - Lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/tam-diem-quan-7-ket-noi-toan-khu-vuc-lua-chon-thong-minh-cua-cac-nha-dau-tu-i1076577" title="Tâm điểm quận 7 - Kết nối toàn khu vực - Lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/21/thumb-2D2-1B0ABF.jpg" alt="Tâm điểm quận 7 - Kết nối toàn khu vực - Lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tâm điểm quận 7 - Kết nối toàn khu vực - Lựa chọn thông minh của các nhà đầu tư </td> </tr></table> false Tin hot: Căn hộ Quận 7, gần mặt tiền Nguyễn Thị Thập, chỉ 1.6 tỷ, 3 mặt view sông. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/tin-hot-can-ho-quan-7-gan-mat-tien-nguyen-thi-thap-chi-16-ty-3-mat-view-song-i1076528" title="Tin hot: Căn hộ Quận 7, gần mặt tiền Nguyễn Thị Thập, chỉ 1.6 tỷ, 3 mặt view sông."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/21/thumb-90A-1A1A80.jpg" alt="Tin hot: Căn hộ Quận 7, gần mặt tiền Nguyễn Thị Thập, chỉ 1.6 tỷ, 3 mặt view sông." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tin hot: Căn hộ Quận 7, gần mặt tiền Nguyễn Thị Thập, chỉ 1.6 tỷ, 3 mặt view sông. </td> </tr></table> false Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn! Vũng tàu Melody Chỉ với 888 triệu ! - Góp LS 0% trong 2 năm 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/su-lua-chon-hoan-hao-cua-ban-vung-tau-melody-chi-voi-888-trieu-gop-ls-0-trong-2-nam-i1083731" title="Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn! Vũng tàu Melody Chỉ với 888 triệu ! - Góp LS 0% trong 2 năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/01/thumb-C1B-624BC5.jpg" alt="Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn! Vũng tàu Melody Chỉ với 888 triệu ! - Góp LS 0% trong 2 năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn! Vũng tàu Melody Chỉ với 888 triệu ! - Góp LS 0% trong 2 năm </td> </tr></table> false Đóa hoa đẹp nhất giữa lòng Nam Sài Gòn. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/doa-hoa-dep-nhat-giua-long-nam-sai-gon-i1077605" title="Đóa hoa đẹp nhất giữa lòng Nam Sài Gòn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/24/thumb-0C9-7AECFE.jpg" alt="Đóa hoa đẹp nhất giữa lòng Nam Sài Gòn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đóa hoa đẹp nhất giữa lòng Nam Sài Gòn. </td> </tr></table> false Đóa hoa Florita - Thiên đường xanh ngay giữa lòng Nam Sài Gòn 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/doa-hoa-florita-thien-duong-xanh-ngay-giua-long-nam-sai-gon-i1077587" title="Đóa hoa Florita - Thiên đường xanh ngay giữa lòng Nam Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/24/thumb-717-545368.jpg" alt="Đóa hoa Florita - Thiên đường xanh ngay giữa lòng Nam Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đóa hoa Florita - Thiên đường xanh ngay giữa lòng Nam Sài Gòn </td> </tr></table> false Bạn có nhu cầu mua Căn 2 PN ngay khu đô thị Him Lam, Quận 7, chỉ 1.6 tỷ. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-co-nhu-cau-mua-can-2-pn-ngay-khu-do-thi-him-lam-quan-7-chi-16-ty-i1077102" title="Bạn có nhu cầu mua Căn 2 PN ngay khu đô thị Him Lam, Quận 7, chỉ 1.6 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/22/thumb-776-EE72A0.jpg" alt="Bạn có nhu cầu mua Căn 2 PN ngay khu đô thị Him Lam, Quận 7, chỉ 1.6 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn có nhu cầu mua Căn 2 PN ngay khu đô thị Him Lam, Quận 7, chỉ 1.6 tỷ. </td> </tr></table> false Căn hộ Lotte Mart, Quận 7, giá 1,6 tỷ/căn 2 phòng ngủ, trả góp 2 năm không lãi suất 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-lotte-mart-quan-7-gia-16-tycan-2-phong-ngu-tra-gop-2-nam-khong-lai-suat-i1075355" title="Căn hộ Lotte Mart, Quận 7, giá 1,6 tỷ/căn 2 phòng ngủ, trả góp 2 năm không lãi suất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/20/thumb-163-826B94.jpg" alt="Căn hộ Lotte Mart, Quận 7, giá 1,6 tỷ/căn 2 phòng ngủ, trả góp 2 năm không lãi suất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Lotte Mart, Quận 7, giá 1,6 tỷ/căn 2 phòng ngủ, trả góp 2 năm không lãi suất </td> </tr></table> false Hot nhất T.9! Căn hộ Vũng Tàu Melody mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám. Trả góp dài hạn 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hot-nhat-t9-can-ho-vung-tau-melody-mat-tien-duong-hoang-hoa-tham-tra-gop-dai-han-i1083734" title="Hot nhất T.9! Căn hộ Vũng Tàu Melody mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám. Trả góp dài hạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/01/thumb-408-78B918.jpg" alt="Hot nhất T.9! Căn hộ Vũng Tàu Melody mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám. Trả góp dài hạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hot nhất T.9! Căn hộ Vũng Tàu Melody mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám. Trả góp dài hạn </td> </tr></table> false Hot : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, cam kết chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hot-vung-tau-melody-ban-gia-15trm2-cam-ket-chuyen-nhuong-cho-thue-it-nhat-2-nam-voi-gia-6trieu-i1079790" title="Hot : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, cam kết chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/26/thumb-F67-F71667.jpg" alt="Hot : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, cam kết chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hot : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, cam kết chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu. </td> </tr></table> false Chỉ 888tr/căn - Căn hộ Vũng tàu MELODY- Nơi hưởng thụ đẳng cấp chỉ có tại Vũng Tàu 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-888trcan-can-ho-vung-tau-melody-noi-huong-thu-dang-cap-chi-co-tai-vung-tau-i1085512" title="Chỉ 888tr/căn - Căn hộ Vũng tàu MELODY- Nơi hưởng thụ đẳng cấp chỉ có tại Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/04/thumb-851-83430A.jpg" alt="Chỉ 888tr/căn - Căn hộ Vũng tàu MELODY- Nơi hưởng thụ đẳng cấp chỉ có tại Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 888tr/căn - Căn hộ Vũng tàu MELODY- Nơi hưởng thụ đẳng cấp chỉ có tại Vũng Tàu </td> </tr></table> false Giá rẻ nhất : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/gia-re-nhat-vung-tau-melody-ban-gia-15trm2-chuyen-nhuong-cho-thue-it-nhat-2-nam-voi-gia-6trieu-i1079815" title="Giá rẻ nhất : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/26/thumb-0EC-52D18E.jpg" alt="Giá rẻ nhất : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giá rẻ nhất : Vũng Tàu Melody bán giá 15tr/m2, chuyển nhượng cho thuê ít nhất 2 năm với giá 6triệu. </td> </tr></table> false Ngay bến xe miền tây giá 1.1 tỷ 2pn, office - tel 890tr, ck lên đến 18%. tặng nội thất hoàn thiện. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ngay-ben-xe-mien-tay-gia-11-ty-2pn-office-tel-890tr-ck-len-den-18-tang-noi-that-hoan-thien-i1397535" title="Ngay bến xe miền tây giá 1.1 tỷ 2pn, office - tel 890tr, ck lên đến 18%. tặng nội thất hoàn thiện."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/13/thumb-953-3925AB.jpg" alt="Ngay bến xe miền tây giá 1.1 tỷ 2pn, office - tel 890tr, ck lên đến 18%. tặng nội thất hoàn thiện." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngay bến xe miền tây giá 1.1 tỷ 2pn, office - tel 890tr, ck lên đến 18%. tặng nội thất hoàn thiện. </td> </tr></table> false Florita - Lá phổi quận 7 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/florita-la-phoi-quan-7-i1070745" title="Florita - Lá phổi quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/13/thumb-833-370768.jpg" alt="Florita - Lá phổi quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Florita - Lá phổi quận 7 </td> </tr></table>