http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/07/2018 false Căn hộ I-home Xa Lộ Hà Nội thích hợp để ở cũng phù hợp cho đầu tư 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-i-home-xa-lo-ha-noi-thich-hop-de-o-cung-phu-hop-cho-dau-tu-i1263442" title="Căn hộ I-home Xa Lộ Hà Nội thích hợp để ở cũng phù hợp cho đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/15/thumb-021-4DDC29.jpg" alt="Căn hộ I-home Xa Lộ Hà Nội thích hợp để ở cũng phù hợp cho đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ I-home Xa Lộ Hà Nội thích hợp để ở cũng phù hợp cho đầu tư </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp I-home Xa Lộ Hà Nội, Nội thất Châu Âu. LH ngay 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-cao-cap-i-home-xa-lo-ha-noi-noi-that-chau-au-lh-ngay-i1257850" title="Căn hộ cao cấp I-home Xa Lộ Hà Nội, Nội thất Châu Âu. LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/05/thumb-B5B-BD0F43.jpg" alt="Căn hộ cao cấp I-home Xa Lộ Hà Nội, Nội thất Châu Âu. LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp I-home Xa Lộ Hà Nội, Nội thất Châu Âu. LH ngay </td> </tr></table> false Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/gia-canh-tranh-nhat-khu-vuc-chi-26-trm2-can-ho-thong-minh-mat-tien-dao-tri-q7-pkd-i1600566" title="Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-7A8-0C30EE.jpg" alt="Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD </td> </tr></table> false Căn hộ Mặt tiền Đào Trí mặt tiền 40 m ,bến du thuyền 5 sao q7 ck 3-18% pkd 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-mat-tien-dao-tri-mat-tien-40-m-ben-du-thuyen-5-sao-q7-ck-3-18-pkd-i1577566" title="Căn hộ Mặt tiền Đào Trí mặt tiền 40 m ,bến du thuyền 5 sao q7 ck 3-18% pkd "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-F9D-3F5BCC.jpg" alt="Căn hộ Mặt tiền Đào Trí mặt tiền 40 m ,bến du thuyền 5 sao q7 ck 3-18% pkd " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Mặt tiền Đào Trí mặt tiền 40 m ,bến du thuyền 5 sao q7 ck 3-18% pkd </td> </tr></table> false Mở bán Căn hộ trung tâm quận 9 giá 700 triệu /căn ck 4-18%,tặng 1 năm phí quản lý 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mo-ban-can-ho-trung-tam-quan-9-gia-700-trieu-can-ck-4-18tang-1-nam-phi-quan-ly-i1532752" title="Mở bán Căn hộ trung tâm quận 9 giá 700 triệu /căn ck 4-18%,tặng 1 năm phí quản lý "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/24/thumb-4D9-3F61C7.jpg" alt="Mở bán Căn hộ trung tâm quận 9 giá 700 triệu /căn ck 4-18%,tặng 1 năm phí quản lý " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán Căn hộ trung tâm quận 9 giá 700 triệu /căn ck 4-18%,tặng 1 năm phí quản lý </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán lai căn hộ tân mai view đẹp + sổ hồng 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-can-ban-lai-can-ho-tan-mai-view-dep-so-hong-i1334188" title="Chính chủ cần bán lai căn hộ tân mai view đẹp + sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/28/thumb-D2D-F6C930.jpg" alt="Chính chủ cần bán lai căn hộ tân mai view đẹp + sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán lai căn hộ tân mai view đẹp + sổ hồng </td> </tr></table> false Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/thanh-toan-15-so-huu-ngay-can-ho-q7-saigon-riverside-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-i1578981" title="Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-682-13F792.jpg" alt="Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh toán 15% Sở hữu ngay căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất </td> </tr></table> false 2.6 tỷ căn hộ 3 PHÒNG TT 15% ngay Công viên peninsula 6 tỷ Đô PKD CK 3-18% 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/26-ty-can-ho-3-phong-tt-15-ngay-cong-vien-peninsula-6-ty-do-pkd-ck-3-18-i1577585" title="2.6 tỷ căn hộ 3 PHÒNG TT 15% ngay Công viên peninsula 6 tỷ Đô PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-944-33EFBE.jpg" alt="2.6 tỷ căn hộ 3 PHÒNG TT 15% ngay Công viên peninsula 6 tỷ Đô PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2.6 tỷ căn hộ 3 PHÒNG TT 15% ngay Công viên peninsula 6 tỷ Đô PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mo-ban-10-can-officetel-dep-nhat-charmington-la-pointe-cao-thang-q10-gia-chu-dau-tu-i1541116" title="Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-B40-3D09A1.jpg" alt="Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 10 căn officetel đẹp nhất charmington la pointe cao thắng Q10, giá chủ đầu tư </td> </tr></table> false Bán CH LAVITA CHARM ngay ga Metro ngã tư Bình Thái, chỉ 1.2 tỷ/căn, TT nhẹ, CK cao. 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-ch-lavita-charm-ngay-ga-metro-nga-tu-binh-thai-chi-12-tycan-tt-nhe-ck-cao-i1488782" title="Bán CH LAVITA CHARM ngay ga Metro ngã tư Bình Thái, chỉ 1.2 tỷ/căn, TT nhẹ, CK cao."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Bán CH LAVITA CHARM ngay ga Metro ngã tư Bình Thái, chỉ 1.2 tỷ/căn, TT nhẹ, CK cao." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán CH LAVITA CHARM ngay ga Metro ngã tư Bình Thái, chỉ 1.2 tỷ/căn, TT nhẹ, CK cao. </td> </tr></table> false Chỉ 2.7 tỷ 86 M2 -3 PHÒNG CK 3-18% căn hộ 5 SAO ngay CV Mũi đèn đỏ peninsula 6 tỷ Đô 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-27-ty-86-m2-3-phong-ck-3-18-can-ho-5-sao-ngay-cv-mui-den-do-peninsula-6-ty-do-i1577584" title="Chỉ 2.7 tỷ 86 M2 -3 PHÒNG CK 3-18% căn hộ 5 SAO ngay CV Mũi đèn đỏ peninsula 6 tỷ Đô"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-CF0-183C56.jpg" alt="Chỉ 2.7 tỷ 86 M2 -3 PHÒNG CK 3-18% căn hộ 5 SAO ngay CV Mũi đèn đỏ peninsula 6 tỷ Đô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 2.7 tỷ 86 M2 -3 PHÒNG CK 3-18% căn hộ 5 SAO ngay CV Mũi đèn đỏ peninsula 6 tỷ Đô </td> </tr></table> false Chỉ 1.9 tỷ/2PN+2WC ,Hưng Thịnh chào bán Căn hộ ven sông Mặt tiền Đào Trí Q7 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-19-ty2pn2wc-hung-thinh-chao-ban-can-ho-ven-song-mat-tien-dao-tri-q7-i1600565" title="Chỉ 1.9 tỷ/2PN+2WC ,Hưng Thịnh chào bán Căn hộ ven sông Mặt tiền Đào Trí Q7 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-DB8-920C2D.jpg" alt="Chỉ 1.9 tỷ/2PN+2WC ,Hưng Thịnh chào bán Căn hộ ven sông Mặt tiền Đào Trí Q7 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.9 tỷ/2PN+2WC ,Hưng Thịnh chào bán Căn hộ ven sông Mặt tiền Đào Trí Q7 </td> </tr></table> false Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-136-ty-can-ho-q7-saigon-riverside-5-sao-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-i1578982" title="Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-F18-1ADD91.jpg" alt="Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.36 tỷ căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 5 SAO 54 tiện ích PKD FULL nôi thất </td> </tr></table> false Chính chủ định cư sang mỹ ban lai căn 3 phòng ngủ 75,7m2 q8 giá 1.9 tỷ gồm vat 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-dinh-cu-sang-my-ban-lai-can-3-phong-ngu-757m2-q8-gia-19-ty-gom-vat-i1611656" title="Chính chủ định cư sang mỹ ban lai căn 3 phòng ngủ 75,7m2 q8 giá 1.9 tỷ gồm vat "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/12/thumb-72B-BE2244.jpg" alt="Chính chủ định cư sang mỹ ban lai căn 3 phòng ngủ 75,7m2 q8 giá 1.9 tỷ gồm vat " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ định cư sang mỹ ban lai căn 3 phòng ngủ 75,7m2 q8 giá 1.9 tỷ gồm vat </td> </tr></table> false Chỉ 1.4 tỷ/2PN căn hộ thông minh BKAV 5 sao q7 saigon riverside pkd ck 3-18% 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-14-ty2pn-can-ho-thong-minh-bkav-5-sao-q7-saigon-riverside-pkd-ck-3-18-i1335741" title="Chỉ 1.4 tỷ/2PN căn hộ thông minh BKAV 5 sao q7 saigon riverside pkd ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-B7B-7604A8.jpg" alt="Chỉ 1.4 tỷ/2PN căn hộ thông minh BKAV 5 sao q7 saigon riverside pkd ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.4 tỷ/2PN căn hộ thông minh BKAV 5 sao q7 saigon riverside pkd ck 3-18% </td> </tr></table> false Chinh thưc giữ chỗ 50 triệu block meerrcury mặt tiền đào trí pkd ck 3-18% 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-thuc-giu-cho-50-trieu-block-meerrcury-mat-tien-dao-tri-pkd-ck-3-18-i1577567" title="Chinh thưc giữ chỗ 50 triệu block meerrcury mặt tiền đào trí pkd ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-F5C-99C15B.jpg" alt="Chinh thưc giữ chỗ 50 triệu block meerrcury mặt tiền đào trí pkd ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chinh thưc giữ chỗ 50 triệu block meerrcury mặt tiền đào trí pkd ck 3-18% </td> </tr></table> false Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-sap-nhan-nha-dau-xuan-2018-gia-1150-ty-lk-aeon-tan-phu-i1434738" title="Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/09/thumb-BF3-441A09.jpg" alt="Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ hưng thịnh sắp nhận nhà đầu xuân 2018 giá 1150 tỷ ,lk aeon tân phú </td> </tr></table> false Thanh toán 260 triệu sở hữu ngay Căn hộ BẾN DU THUYỀN đào trí 40M LH PKD 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/thanh-toan-260-trieu-so-huu-ngay-can-ho-ben-du-thuyen-dao-tri-40m-lh-pkd-i1577578" title="Thanh toán 260 triệu sở hữu ngay Căn hộ BẾN DU THUYỀN đào trí 40M LH PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-E13-D2F597.jpg" alt="Thanh toán 260 triệu sở hữu ngay Căn hộ BẾN DU THUYỀN đào trí 40M LH PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh toán 260 triệu sở hữu ngay Căn hộ BẾN DU THUYỀN đào trí 40M LH PKD </td> </tr></table> false Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18% 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-nhan-giu-cho-can-ho-tt-quan-9-gia-135-16-trm2-ck-4-18-i1511185" title="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh nhận giữ chỗ căn hộ TT quận 9 giá 13,5 - 16 tr/m2 ck 4-18% </td> </tr></table> false Căn hộ HƯNG THỊNH sắp bàn giao ngay AEON TÂN PHÚ chỉ 1,150 tỷ 2 phòng ngủ 2 wc 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-hung-thinh-sap-ban-giao-ngay-aeon-tan-phu-chi-1150-ty-2-phong-ngu-2-wc-i1434729" title="Căn hộ HƯNG THỊNH sắp bàn giao ngay AEON TÂN PHÚ chỉ 1,150 tỷ 2 phòng ngủ 2 wc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/05/thumb-530-764B6A.jpg" alt="Căn hộ HƯNG THỊNH sắp bàn giao ngay AEON TÂN PHÚ chỉ 1,150 tỷ 2 phòng ngủ 2 wc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ HƯNG THỊNH sắp bàn giao ngay AEON TÂN PHÚ chỉ 1,150 tỷ 2 phòng ngủ 2 wc </td> </tr></table>