http://m.diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2018 false Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-thanh-ly-khan-10-lo-dat-tho-cu-so-hong-rieng-228tr130m2dan-cu-dong-buon-ban-tot-i1258642" title="Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/06/thumb-8B0-A8DE90.jpg" alt="Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nhuong-gap-nen-dat-pho-thuong-mai-shr-lh-0933856014-i1425102" title="Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/20/thumb-66B-1D7B11.jpg" alt="Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014 </td> </tr></table> false Cần bán lại giá gốc nền đất 105m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Vào 200m Đường vào 42m 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ban-lai-gia-goc-nen-dat-105m2-mat-tien-duong-tinh-lo-10-vao-200m-duong-vao-42m-i1413383" title="Cần bán lại giá gốc nền đất 105m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Vào 200m Đường vào 42m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Cần bán lại giá gốc nền đất 105m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Vào 200m Đường vào 42m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại giá gốc nền đất 105m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Vào 200m Đường vào 42m </td> </tr></table> false bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lo-nha-mt-bui-thi-xuan-q1-34-ty-gd-di-nuoc-ngoai-gap-thang-12-4118m-i1553462" title="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m </td> </tr></table> false Bán 250m2 đất, SHR, có 2 dãy phòng trọ 16p thu nhập 25tr/th, giá 1,25 tỷ 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-250m2-dat-shr-co-2-day-phong-tro-16p-thu-nhap-25trth-gia-125-ty-i1539449" title="Bán 250m2 đất, SHR, có 2 dãy phòng trọ 16p thu nhập 25tr/th, giá 1,25 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/07/thumb-E90-1D6A49.jpg" alt="Bán 250m2 đất, SHR, có 2 dãy phòng trọ 16p thu nhập 25tr/th, giá 1,25 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 250m2 đất, SHR, có 2 dãy phòng trọ 16p thu nhập 25tr/th, giá 1,25 tỷ </td> </tr></table> false Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-luxury-home-quan-7-nhan-nha-lien-tay-nhan-ngay-smart-home-i1545273" title="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/18/thumb-A17-A64660.jpg" alt="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home </td> </tr></table> false Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-thanh-ly-khan-10-lo-dat-tho-cu-so-hong-rieng-228tr130m2dan-cu-dong-buon-ban-tot-i1261218" title="Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/12/thumb-1DF-F88A6C.jpg" alt="Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần thanh lý khẩn 10 lô đất thổ cư, sổ hồng riêng, 228tr/130m2...dân cư đông, buôn bán tốt </td> </tr></table> false Bán gấp nhà tạm đất thổ cư thích hợp xây trọ-dân cư đông đúc 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-tam-dat-tho-cu-thich-hop-xay-tro-dan-cu-dong-duc-i1413408" title="Bán gấp nhà tạm đất thổ cư thích hợp xây trọ-dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp nhà tạm đất thổ cư thích hợp xây trọ-dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà tạm đất thổ cư thích hợp xây trọ-dân cư đông đúc </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường 3 Tháng 2, Quận 10. DT 4.6x15m, nở hậu 10m (80m2) 2 lầu đẹp_AT 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mat-tien-duong-3-thang-2-quan-10-dt-46x15m-no-hau-10m-80m2-2-lau-depat-i1543565" title="Bán nhà mặt tiền đường 3 Tháng 2, Quận 10. DT 4.6x15m, nở hậu 10m (80m2) 2 lầu đẹp_AT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-DD6-AA5E5F.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường 3 Tháng 2, Quận 10. DT 4.6x15m, nở hậu 10m (80m2) 2 lầu đẹp_AT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường 3 Tháng 2, Quận 10. DT 4.6x15m, nở hậu 10m (80m2) 2 lầu đẹp_AT </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mat-tien-duong-ben-than-cu-chi-58x25m-gia-800-trieu-i1419783" title="Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/12/thumb-C20-330191.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu </td> </tr></table> false 450TR/100M2, Đất thổ cư có sổ hồng riêng, ngay khu Bon Chen ii đáng xem nhất hiện nay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/450tr100m2-dat-tho-cu-co-so-hong-rieng-ngay-khu-bon-chen-ii-dang-xem-nhat-hien-nay-i1325374" title="450TR/100M2, Đất thổ cư có sổ hồng riêng, ngay khu Bon Chen ii đáng xem nhất hiện nay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/11/thumb-359-B17590.jpg" alt="450TR/100M2, Đất thổ cư có sổ hồng riêng, ngay khu Bon Chen ii đáng xem nhất hiện nay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">450TR/100M2, Đất thổ cư có sổ hồng riêng, ngay khu Bon Chen ii đáng xem nhất hiện nay </td> </tr></table> false Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-rieng-mat-tien-phan-van-hon-gia-589tr-so-hong-chinh-chu-i1424789" title="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/19/thumb-9BC-75AADD.jpg" alt="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/mo-ban-cac-lo-view-dep-nhat-du-an-an-ha-riverside-b1-b2-c2-k1k2-j1-i1430298" title="Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/30/thumb-9C0-23CD9F.jpg" alt="Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1 </td> </tr></table> false Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/gia-dinh-can-ban-gap-10-nen-dat-bock-a-doi-dien-ho-sinh-thai-15-ha-i1428433" title="Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/26/thumb-8B8-21DB00.jpg" alt="Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha </td> </tr></table> false Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lo-dat-thuan-tien-xay-phong-tro-cho-thue-lien-ke-khu-cong-nghiep-so-hong-rieng-i1425110" title="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/20/thumb-4C4-360737.jpg" alt="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-rat-gap-nha-mt-cmt8-gan-nguyen-dinh-chieu-q3-5x24-6-lau-cho-thue-85trth-29ty-i1572241" title="Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp 1100m2, đất ở thổ cư, giá chỉ từ 2,2 triệu/m2, sổ hồng riêng 110m2, gần chợ Tân Hòa 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-1100m2-dat-o-tho-cu-gia-chi-tu-22-trieum2-so-hong-rieng-110m2-gan-cho-tan-hoa-i1552886" title="Bán gấp 1100m2, đất ở thổ cư, giá chỉ từ 2,2 triệu/m2, sổ hồng riêng 110m2, gần chợ Tân Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/01/thumb-BB7-FDF3C9.jpg" alt="Bán gấp 1100m2, đất ở thổ cư, giá chỉ từ 2,2 triệu/m2, sổ hồng riêng 110m2, gần chợ Tân Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 1100m2, đất ở thổ cư, giá chỉ từ 2,2 triệu/m2, sổ hồng riêng 110m2, gần chợ Tân Hòa </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà MT đường Phước Bình, Đồng Nai. 79m2, Tiện nghi đầy đủ, liên hệ ngay 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ban-gap-nha-mt-duong-phuoc-binh-dong-nai-79m2-tien-nghi-day-du-lien-he-ngay-i1563608" title="Cần bán gấp nhà MT đường Phước Bình, Đồng Nai. 79m2, Tiện nghi đầy đủ, liên hệ ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/21/thumb-B4A-984D64.jpg" alt="Cần bán gấp nhà MT đường Phước Bình, Đồng Nai. 79m2, Tiện nghi đầy đủ, liên hệ ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà MT đường Phước Bình, Đồng Nai. 79m2, Tiện nghi đầy đủ, liên hệ ngay </td> </tr></table> false Bán gấp nhà nát 80m2 MT đường Phước Bình 45m, Long Thành, đầy đủ tiện nghi. Liên hệ ngay 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-nat-80m2-mt-duong-phuoc-binh-45m-long-thanh-day-du-tien-nghi-lien-he-ngay-i1563494" title="Bán gấp nhà nát 80m2 MT đường Phước Bình 45m, Long Thành, đầy đủ tiện nghi. Liên hệ ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/21/thumb-BF3-60A16E.jpg" alt="Bán gấp nhà nát 80m2 MT đường Phước Bình 45m, Long Thành, đầy đủ tiện nghi. Liên hệ ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà nát 80m2 MT đường Phước Bình 45m, Long Thành, đầy đủ tiện nghi. Liên hệ ngay </td> </tr></table> false Nhà mặt tiền đườg Phước Bình 45m, Long Thành,80m2, SHR 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-mat-tien-duog-phuoc-binh-45m-long-thanh80m2-shr-i1563547" title="Nhà mặt tiền đườg Phước Bình 45m, Long Thành,80m2, SHR "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/21/thumb-01A-DBBA6B.jpg" alt="Nhà mặt tiền đườg Phước Bình 45m, Long Thành,80m2, SHR " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà mặt tiền đườg Phước Bình 45m, Long Thành,80m2, SHR </td> </tr></table>