http://m.diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mai-ba-huong-binh-chanh-gia-1-ty-200-trieu-i1938371" title="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mai-ba-huong-binh-chanh-gia-1-ty-200-trieu-i1938370" title="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mai-ba-huong-binh-chanh-gia-1-ty-200-trieu-i1938369" title="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mai-ba-huong-binh-chanh-gia-1-ty-200-trieu-i1938368" title="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mai-ba-huong-binh-chanh-gia-1-ty-200-trieu-i1938367" title="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mai Bá Hương, Bình Chánh, giá 1 tỷ 200 triệu </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1882210" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1880023" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1881547" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Nhà Đẹp Khuôn Đất Đẹp Hxh 14m, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 8x20m, 2 Lầu, Giá 22 Tỷ Trong Tuần 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-dep-khuon-dat-dep-hxh-14m-xo-viet-nghe-tinh-8x20m-2-lau-gia-22-ty-trong-tuan-i1938156" title="Nhà Đẹp Khuôn Đất Đẹp Hxh 14m, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 8x20m, 2 Lầu, Giá 22 Tỷ Trong Tuần"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Nhà Đẹp Khuôn Đất Đẹp Hxh 14m, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 8x20m, 2 Lầu, Giá 22 Tỷ Trong Tuần" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đẹp Khuôn Đất Đẹp Hxh 14m, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 8x20m, 2 Lầu, Giá 22 Tỷ Trong Tuần </td> </tr></table> false Bán gấp MT Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Q 1, DT: 4x20,65m, 4 tầng, 49 tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-mt-nguyen-trai-p-ben-thanh-q-1-dt-4x2065m-4-tang-49-ty-i1874560" title="Bán gấp MT Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Q 1, DT: 4x20,65m, 4 tầng, 49 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp MT Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Q 1, DT: 4x20,65m, 4 tầng, 49 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp MT Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Q 1, DT: 4x20,65m, 4 tầng, 49 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp MT Hùng Vương, P2, Q 10, DT: 8 x20m, Trệt 6 lầu thang máy, 57 tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-mt-hung-vuong-p2-q-10-dt-8-x20m-tret-6-lau-thang-may-57-ty-i1874561" title="Bán gấp MT Hùng Vương, P2, Q 10, DT: 8 x20m, Trệt 6 lầu thang máy, 57 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp MT Hùng Vương, P2, Q 10, DT: 8 x20m, Trệt 6 lầu thang máy, 57 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp MT Hùng Vương, P2, Q 10, DT: 8 x20m, Trệt 6 lầu thang máy, 57 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946608" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946604" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946602" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946601" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946600" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946599" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946596" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946597" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-2-phong-ngu-70m2-huyen-binh-chanh-ngay-cau-xang-tinh-lo-10-gia-17-ty-i1946573" title="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp Nhà 2 Phòng Ngủ 70m2 Huyện Bình Chánh ngay cầu Xáng, Tỉnh Lộ 10, giá 1,7 Tỷ </td> </tr></table>