http://m.diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/09/2019 false BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA BÌNH CHÁNH GIÁ 1TY1/76M2, CÓ SỔ SẴN 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-1-tret-1-lau-duong-tran-dai-nghia-binh-chanh-gia-1ty176m2-co-so-san-i1800546" title="BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA BÌNH CHÁNH GIÁ 1TY1/76M2, CÓ SỔ SẴN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-1B8-6EB1FB.jpg" alt="BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA BÌNH CHÁNH GIÁ 1TY1/76M2, CÓ SỔ SẴN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA BÌNH CHÁNH GIÁ 1TY1/76M2, CÓ SỔ SẴN </td> </tr></table> false NHÀ NÁT HẺM 6M TRẦN VĂN GIÀU, SHR, 6X20M, ĐỐI DIỆN CHỢ DÂN SINH, GIÁ 1 TỶ 260 TRIỆU 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-nat-hem-6m-tran-van-giau-shr-6x20m-doi-dien-cho-dan-sinh-gia-1-ty-260-trieu-i1800525" title="NHÀ NÁT HẺM 6M TRẦN VĂN GIÀU, SHR, 6X20M, ĐỐI DIỆN CHỢ DÂN SINH, GIÁ 1 TỶ 260 TRIỆU"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-995-5E662C.jpg" alt="NHÀ NÁT HẺM 6M TRẦN VĂN GIÀU, SHR, 6X20M, ĐỐI DIỆN CHỢ DÂN SINH, GIÁ 1 TỶ 260 TRIỆU" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ NÁT HẺM 6M TRẦN VĂN GIÀU, SHR, 6X20M, ĐỐI DIỆN CHỢ DÂN SINH, GIÁ 1 TỶ 260 TRIỆU </td> </tr></table> false BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG ẤP CHIẾN LƯỢC BÌNH TÂN LH 0909 695 143 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-1-tret-1-lau-duong-ap-chien-luoc-binh-tan-lh-0909-695-143-i1910402" title="BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG ẤP CHIẾN LƯỢC BÌNH TÂN LH 0909 695 143"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/06/thumb-8A6-2CE091.jpg" alt="BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG ẤP CHIẾN LƯỢC BÌNH TÂN LH 0909 695 143" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG ẤP CHIẾN LƯỢC BÌNH TÂN LH 0909 695 143 </td> </tr></table> false Bán nhà cấp 4 đường Tỉnh Lộ 10 Bình Chánh LH 0909 695 143 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-cap-4-duong-tinh-lo-10-binh-chanh-lh-0909-695-143-i1908809" title="Bán nhà cấp 4 đường Tỉnh Lộ 10 Bình Chánh LH 0909 695 143"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/03/thumb-FC7-CE0A08.jpg" alt="Bán nhà cấp 4 đường Tỉnh Lộ 10 Bình Chánh LH 0909 695 143" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà cấp 4 đường Tỉnh Lộ 10 Bình Chánh LH 0909 695 143 </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng nhà tạmQuận Bình TânTP.HCM, mặt tiền đường, Đường 4 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-sang-nhuong-nha-tamquan-binh-tantphcm-mat-tien-duong-duong-4-i1912156" title="Bán / Sang nhượng nhà tạmQuận Bình TânTP.HCM, mặt tiền đường, Đường 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-B7A-5717B3.jpg" alt="Bán / Sang nhượng nhà tạmQuận Bình TânTP.HCM, mặt tiền đường, Đường 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng nhà tạmQuận Bình TânTP.HCM, mặt tiền đường, Đường 4 </td> </tr></table> false Chính Chủ bán gấp Nhà hẽm 3m Thạnh Lộc -quân 12/SHR 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/chinh-chu-ban-gap-nha-hem-3m-thanh-loc-quan-12shr-i1912166" title="Chính Chủ bán gấp Nhà hẽm 3m Thạnh Lộc -quân 12/SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-7CC-AF9CC1.jpg" alt="Chính Chủ bán gấp Nhà hẽm 3m Thạnh Lộc -quân 12/SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ bán gấp Nhà hẽm 3m Thạnh Lộc -quân 12/SHR </td> </tr></table> false cần bán dãy trọ 6 phòng đường trần văn giàu 125m2 SHR giá 1,050 tỷ LH: 0909.773.664 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ban-day-tro-6-phong-duong-tran-van-giau-125m2-shr-gia-1050-ty-lh-0909773664-i1776668" title="cần bán dãy trọ 6 phòng đường trần văn giàu 125m2 SHR giá 1,050 tỷ LH: 0909.773.664"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/18/thumb-1CE-7D8855.jpg" alt="cần bán dãy trọ 6 phòng đường trần văn giàu 125m2 SHR giá 1,050 tỷ LH: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán dãy trọ 6 phòng đường trần văn giàu 125m2 SHR giá 1,050 tỷ LH: 0909.773.664 </td> </tr></table> false nhà cấp 4 bán gấp 60m2 giá 650TR đường trần văn giàu, bao công chứng sang tên 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-cap-4-ban-gap-60m2-gia-650tr-duong-tran-van-giau-bao-cong-chung-sang-ten-i1775192" title="nhà cấp 4 bán gấp 60m2 giá 650TR đường trần văn giàu, bao công chứng sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/15/thumb-595-3F04A7.jpg" alt="nhà cấp 4 bán gấp 60m2 giá 650TR đường trần văn giàu, bao công chứng sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">nhà cấp 4 bán gấp 60m2 giá 650TR đường trần văn giàu, bao công chứng sang tên </td> </tr></table> false Bán miếng đất tặng căn nhà cấp 4, DT: 5X25, Sổ hồng riêng 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-mieng-dat-tang-can-nha-cap-4-dt-5x25-so-hong-rieng-i1909637" title="Bán miếng đất tặng căn nhà cấp 4, DT: 5X25, Sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-D14-DB12B9.jpg" alt="Bán miếng đất tặng căn nhà cấp 4, DT: 5X25, Sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán miếng đất tặng căn nhà cấp 4, DT: 5X25, Sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán nhà nát mặt tiền đường võ văn vân , Bình Chánh giá 950 triệu/80m2 liên hệ 0902981075 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-nat-mat-tien-duong-vo-van-van-binh-chanh-gia-950-trieu80m2-lien-he-0902981075-i1913075" title="Bán nhà nát mặt tiền đường võ văn vân , Bình Chánh giá 950 triệu/80m2 liên hệ 0902981075"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/13/thumb-87D-9C5545.jpg" alt="Bán nhà nát mặt tiền đường võ văn vân , Bình Chánh giá 950 triệu/80m2 liên hệ 0902981075" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát mặt tiền đường võ văn vân , Bình Chánh giá 950 triệu/80m2 liên hệ 0902981075 </td> </tr></table> false Cần bán lại căn nhà nát Thủ Dầu Một giá 2.55 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ban-lai-can-nha-nat-thu-dau-mot-gia-255-ty-i1911516" title="Cần bán lại căn nhà nát Thủ Dầu Một giá 2.55 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Cần bán lại căn nhà nát Thủ Dầu Một giá 2.55 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại căn nhà nát Thủ Dầu Một giá 2.55 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh, DT 5x20m, 1 trệt, 1 lầu giá 1.3 tỷ, SHR, 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-tinh-lo-10-binh-chanh-dt-5x20m-1-tret-1-lau-gia-13-ty-shr-i1827199" title="Bán nhà Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh, DT 5x20m, 1 trệt, 1 lầu giá 1.3 tỷ, SHR,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/19/thumb-8A4-B51B96.jpg" alt="Bán nhà Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh, DT 5x20m, 1 trệt, 1 lầu giá 1.3 tỷ, SHR," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh, DT 5x20m, 1 trệt, 1 lầu giá 1.3 tỷ, SHR, </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913641" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913647" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913640" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913644" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913645" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913643" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913648" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-120m2-duong-an-ha-huyen-binh-chanh-1ty750-lh-0901821020-i1913649" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 120m2, đường AN Hạ , Huyện Bình Chánh, 1tỷ750. LH 0901821020 </td> </tr></table>