http://m.diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/09/2018 false Bán nhà Gò Vấp chính chủ giá 4.9 tỷ, số 380/81/42 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-go-vap-chinh-chu-gia-49-ty-so-3808142-duong-pham-van-chieu-phuong-9-i1614823" title="Bán nhà Gò Vấp chính chủ giá 4.9 tỷ, số 380/81/42 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/21/thumb-7D8-884FFA.jpg" alt="Bán nhà Gò Vấp chính chủ giá 4.9 tỷ, số 380/81/42 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Gò Vấp chính chủ giá 4.9 tỷ, số 380/81/42 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9 </td> </tr></table> false Bán nhà 1 trệt 1 lầu Tân Xuân- Hoocmon,100m2/1.1ti,SHR. 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-1-tret-1-lau-tan-xuan-hoocmon100m211tishr-i1699035" title="Bán nhà 1 trệt 1 lầu Tân Xuân- Hoocmon,100m2/1.1ti,SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/22/thumb-570-AC3EEE.jpg" alt="Bán nhà 1 trệt 1 lầu Tân Xuân- Hoocmon,100m2/1.1ti,SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 1 trệt 1 lầu Tân Xuân- Hoocmon,100m2/1.1ti,SHR. </td> </tr></table> false Bán nhà 1 trệt 1 lầu 60m2, giá 900trieu, sổ hong riêng 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-1-tret-1-lau-60m2-gia-900trieu-so-hong-rieng-i1698146" title="Bán nhà 1 trệt 1 lầu 60m2, giá 900trieu, sổ hong riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/21/thumb-6ED-26BC52.jpg" alt="Bán nhà 1 trệt 1 lầu 60m2, giá 900trieu, sổ hong riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 1 trệt 1 lầu 60m2, giá 900trieu, sổ hong riêng </td> </tr></table> false Cần bán nhà 1 trệt 1 lầu giá 700 triệu, sổ hồng riêng 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ban-nha-1-tret-1-lau-gia-700-trieu-so-hong-rieng-i1698038" title="Cần bán nhà 1 trệt 1 lầu giá 700 triệu, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/21/thumb-595-E0059B.jpg" alt="Cần bán nhà 1 trệt 1 lầu giá 700 triệu, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà 1 trệt 1 lầu giá 700 triệu, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-rieng-mat-tien-phan-van-hon-gia-589tr-so-hong-chinh-chu-i1424789" title="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/19/thumb-9BC-75AADD.jpg" alt="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà cấp 4 ở gần cầu Sáng - TL10 - Giá 1.2 tỷ - 125m2 - SHR 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-cap-4-o-gan-cau-sang-tl10-gia-12-ty-125m2-shr-i1700221" title="Bán gấp căn nhà cấp 4 ở gần cầu Sáng - TL10 - Giá 1.2 tỷ - 125m2 - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/25/thumb-376-4CF913.jpg" alt="Bán gấp căn nhà cấp 4 ở gần cầu Sáng - TL10 - Giá 1.2 tỷ - 125m2 - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà cấp 4 ở gần cầu Sáng - TL10 - Giá 1.2 tỷ - 125m2 - SHR </td> </tr></table> false Bán nhà 1 trệt 1 lầu ngay chợ nữ dân công, sổ hồng riêng 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-1-tret-1-lau-ngay-cho-nu-dan-cong-so-hong-rieng-i1696155" title="Bán nhà 1 trệt 1 lầu ngay chợ nữ dân công, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-74D-27C054.jpg" alt="Bán nhà 1 trệt 1 lầu ngay chợ nữ dân công, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 1 trệt 1 lầu ngay chợ nữ dân công, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu ở Võ Văn Vân - 1.5 tỷ - 80m2 - SHR 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-o-vo-van-van-15-ty-80m2-shr-i1700006" title="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu ở Võ Văn Vân - 1.5 tỷ - 80m2 - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/25/thumb-ABF-1696C0.jpg" alt="Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu ở Võ Văn Vân - 1.5 tỷ - 80m2 - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu ở Võ Văn Vân - 1.5 tỷ - 80m2 - SHR </td> </tr></table> false Bán Gấp Nhà Trả Nợ, 100m2 ,Đối Diện Chợ.Bình Chánh 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-gap-nha-tra-no-100m2-doi-dien-chobinh-chanh-i1625135" title="Bán Gấp Nhà Trả Nợ, 100m2 ,Đối Diện Chợ.Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán Gấp Nhà Trả Nợ, 100m2 ,Đối Diện Chợ.Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Gấp Nhà Trả Nợ, 100m2 ,Đối Diện Chợ.Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán nhà nát, sổ riêng, nằm ngay đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-nat-so-rieng-nam-ngay-duong-nguyen-van-luong-go-vap-i1661846" title="Bán nhà nát, sổ riêng, nằm ngay đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/22/thumb-059-752F2A.jpg" alt="Bán nhà nát, sổ riêng, nằm ngay đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát, sổ riêng, nằm ngay đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp nhà nát,sồ hồng riêng ngay Nguyễn Văn Bứa 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-tien-ban-gap-nha-natso-hong-rieng-ngay-nguyen-van-bua-i1662111" title="Cần tiền bán gấp nhà nát,sồ hồng riêng ngay Nguyễn Văn Bứa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/22/thumb-CDC-EBBC7E.jpg" alt="Cần tiền bán gấp nhà nát,sồ hồng riêng ngay Nguyễn Văn Bứa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp nhà nát,sồ hồng riêng ngay Nguyễn Văn Bứa </td> </tr></table> false Bán nhà nát 75m2 đường bình trường, bình chánh 820tr 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-nat-75m2-duong-binh-truong-binh-chanh-820tr-i1698464" title="Bán nhà nát 75m2 đường bình trường, bình chánh 820tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/22/thumb-49B-84D185.jpg" alt="Bán nhà nát 75m2 đường bình trường, bình chánh 820tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát 75m2 đường bình trường, bình chánh 820tr </td> </tr></table> false Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-luxury-home-quan-7-nhan-nha-lien-tay-nhan-ngay-smart-home-i1545273" title="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/18/thumb-A17-A64660.jpg" alt="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán lại căn nhà 1 trệt 1 lầu.SHR.Ngay BV Chợ Rẫy 2 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/chinh-chu-can-ban-lai-can-nha-1-tret-1-laushrngay-bv-cho-ray-2-i1642606" title="Chính chủ cần bán lại căn nhà 1 trệt 1 lầu.SHR.Ngay BV Chợ Rẫy 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-220-067631.jpg" alt="Chính chủ cần bán lại căn nhà 1 trệt 1 lầu.SHR.Ngay BV Chợ Rẫy 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán lại căn nhà 1 trệt 1 lầu.SHR.Ngay BV Chợ Rẫy 2 </td> </tr></table> false Chính chủ bán lại nhà cấp 4. gần ngay cao tốc Trung Lương Trần Văn Giàu. 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/chinh-chu-ban-lai-nha-cap-4-gan-ngay-cao-toc-trung-luong-tran-van-giau-i1645720" title="Chính chủ bán lại nhà cấp 4. gần ngay cao tốc Trung Lương Trần Văn Giàu."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/07/thumb-C34-394534.jpg" alt="Chính chủ bán lại nhà cấp 4. gần ngay cao tốc Trung Lương Trần Văn Giàu." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán lại nhà cấp 4. gần ngay cao tốc Trung Lương Trần Văn Giàu. </td> </tr></table> false Cần tiền mở quán Cafe bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu. Giá 1ti7.SHR 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-tien-mo-quan-cafe-ban-gap-nha-1-tret-1-lau-gia-1ti7shr-i1641613" title="Cần tiền mở quán Cafe bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu. Giá 1ti7.SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-2B8-84B375.jpg" alt="Cần tiền mở quán Cafe bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu. Giá 1ti7.SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền mở quán Cafe bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu. Giá 1ti7.SHR </td> </tr></table> false bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lo-nha-mt-bui-thi-xuan-q1-34-ty-gd-di-nuoc-ngoai-gap-thang-12-4118m-i1553462" title="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m </td> </tr></table> false 21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/21-ty-nha-mat-tien-dinh-tien-hoang-da-kao-q1-dt-55x22m-1-tret-4-lau-dang-cho-thue-95-trth-i1576726" title="21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th </td> </tr></table> false Mở bán 3 căn nhà shophouse1 trệt, 3 lầu, dt sàn 385m2 giá 1,9 tỷ LH MINH 23/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/mo-ban-3-can-nha-shophouse1-tret-3-lau-dt-san-385m2-gia-19-ty-lh-minh-i1682486" title="Mở bán 3 căn nhà shophouse1 trệt, 3 lầu, dt sàn 385m2 giá 1,9 tỷ LH MINH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/06/thumb-596-C45D7A.jpg" alt="Mở bán 3 căn nhà shophouse1 trệt, 3 lầu, dt sàn 385m2 giá 1,9 tỷ LH MINH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 3 căn nhà shophouse1 trệt, 3 lầu, dt sàn 385m2 giá 1,9 tỷ LH MINH </td> </tr></table> false Bán nhà nát 5x15 Phan Huy Ích đường 3m 23/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-nat-5x15-phan-huy-ich-duong-3m-i1693330" title="Bán nhà nát 5x15 Phan Huy Ích đường 3m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán nhà nát 5x15 Phan Huy Ích đường 3m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát 5x15 Phan Huy Ích đường 3m </td> </tr></table>