http://m.diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/03/2018 false Căn hộ Carillon 7 chuẩn 4 sao ngay TT tân phú, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-carillon-7-chuan-4-sao-ngay-tt-tan-phu-gia-gocdot-1-cdt-26trm2-i1578975" title="Căn hộ Carillon 7 chuẩn 4 sao ngay TT tân phú, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-5FB-FCC90A.jpg" alt="Căn hộ Carillon 7 chuẩn 4 sao ngay TT tân phú, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 7 chuẩn 4 sao ngay TT tân phú, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 </td> </tr></table> false Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm, cách Q1 3km 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/biet-thu-jamona-q7-ven-song-nha-moi-100-74x18-89-ty-view-trung-tam-cach-q1-3km-i1579433" title="Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm, cách Q1 3km"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-ADE-67447E.jpg" alt="Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm, cách Q1 3km" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm, cách Q1 3km </td> </tr></table> false Căn hộ Carillon 5 Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-carillon-5-thang-92018-ban-giao-gia-goc-cdt-ck-67-i1579006" title="Căn hộ Carillon 5 Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-87B-44F643.jpg" alt="Căn hộ Carillon 5 Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 5 Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7% </td> </tr></table> false Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5 của Sacomreal, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/chi-duy-nhat-19-can-carillon-5-cua-sacomreal-ck-5-ngay-mien-phi-2-nam-pql-t92018-nhan-nha-i1579320" title="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5 của Sacomreal, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-68E-66FD23.jpg" alt="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5 của Sacomreal, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5 của Sacomreal, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà </td> </tr></table> false Căn hộ Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-carillon-7-quan-tan-phu-chi-10-suat-noi-bo-24trm2loi-nhuan-ngay-20-i1579379" title="Căn hộ Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-D1C-AE582B.jpg" alt="Căn hộ Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% </td> </tr></table> false Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-pho-ven-song-jamona-quan-7-nha-moi-100-o-ngay-54x2075-ty-view-trung-tam-quan-1-i1579462" title="Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-AF8-C91A4B.jpg" alt="Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 </td> </tr></table> false 21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/21-ty-nha-mat-tien-dinh-tien-hoang-da-kao-q1-dt-55x22m-1-tret-4-lau-dang-cho-thue-95-trth-i1576726" title="21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">21 tỷ: Nhà mặt tiền Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1. DT 5.5x22m, 1 trệt 4 lầu, đang cho thuê 95 tr/th </td> </tr></table> false Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/can-ho-luxury-home-quan-7-nhan-nha-lien-tay-nhan-ngay-smart-home-i1545273" title="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/18/thumb-A17-A64660.jpg" alt="Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Luxury Home Quận 7, nhận nhà liền tay nhận ngay Smart Home </td> </tr></table> false Bán lại dãy phòng trọ 14 phòng thu nhập ổn định ở Bình Chánh 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lai-day-phong-tro-14-phong-thu-nhap-on-dinh-o-binh-chanh-i1305648" title="Bán lại dãy phòng trọ 14 phòng thu nhập ổn định ở Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/07/thumb-A74-332A80.jpg" alt="Bán lại dãy phòng trọ 14 phòng thu nhập ổn định ở Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại dãy phòng trọ 14 phòng thu nhập ổn định ở Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán 210m2 đất thổ cư Phạm Văn Hai, Bình Chánh, sổ hồng riêng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-210m2-dat-tho-cu-pham-van-hai-binh-chanh-so-hong-rieng-i1305647" title="Bán 210m2 đất thổ cư Phạm Văn Hai, Bình Chánh, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/07/thumb-85A-BF44D8.jpg" alt="Bán 210m2 đất thổ cư Phạm Văn Hai, Bình Chánh, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 210m2 đất thổ cư Phạm Văn Hai, Bình Chánh, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Tôi cần bán 2 lô 10mx26m, đất thổ cư Bình Chánh, chính chủ sát 4 KCN lớn 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/toi-can-ban-2-lo-10mx26m-dat-tho-cu-binh-chanh-chinh-chu-sat-4-kcn-lon-i1265264" title="Tôi cần bán 2 lô 10mx26m, đất thổ cư Bình Chánh, chính chủ sát 4 KCN lớn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/20/thumb-D27-8C47A3.jpg" alt="Tôi cần bán 2 lô 10mx26m, đất thổ cư Bình Chánh, chính chủ sát 4 KCN lớn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán 2 lô 10mx26m, đất thổ cư Bình Chánh, chính chủ sát 4 KCN lớn </td> </tr></table> false Bán dãy nhà trọ 14p trong Khu công nghiệp Tân Đô - Đức Hòa 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-day-nha-tro-14p-trong-khu-cong-nghiep-tan-do-duc-hoa-i1302061" title="Bán dãy nhà trọ 14p trong Khu công nghiệp Tân Đô - Đức Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/01/thumb-976-E0DAD1.jpg" alt="Bán dãy nhà trọ 14p trong Khu công nghiệp Tân Đô - Đức Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy nhà trọ 14p trong Khu công nghiệp Tân Đô - Đức Hòa </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-nha-mat-tien-duong-ben-than-cu-chi-58x25m-gia-800-trieu-i1419783" title="Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/12/thumb-C20-330191.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường Bến Than, Củ Chi, 5,8x25m, giá 800 triệu </td> </tr></table> false Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-rat-gap-nha-mt-cmt8-gan-nguyen-dinh-chieu-q3-5x24-6-lau-cho-thue-85trth-29ty-i1572241" title="Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán rất gấp nhà mt cmt8 gần nguyễn đình chiểu q3, 5x24, 6 lầu, cho thuê 85tr/th, 29tỷ </td> </tr></table> false Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/gia-dinh-can-ban-gap-10-nen-dat-bock-a-doi-dien-ho-sinh-thai-15-ha-i1428433" title="Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/26/thumb-8B8-21DB00.jpg" alt="Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần bán gấp 10 nền đất Bock A đối diện hồ sinh thái 15 ha </td> </tr></table> false Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/mo-ban-cac-lo-view-dep-nhat-du-an-an-ha-riverside-b1-b2-c2-k1k2-j1-i1430298" title="Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/30/thumb-9C0-23CD9F.jpg" alt="Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán các lô view đẹp nhất dự án An Hạ Riverside B1, B2, C2, K1,K2, J1 </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nhuong-gap-nen-dat-pho-thuong-mai-shr-lh-0933856014-i1425102" title="Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/20/thumb-66B-1D7B11.jpg" alt="Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền Đất phố Thương mại, SHR, LH: 0933.856.014 </td> </tr></table> false bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lo-nha-mt-bui-thi-xuan-q1-34-ty-gd-di-nuoc-ngoai-gap-thang-12-4118m-i1553462" title="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-tam.jpg" alt="bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán lỗ. nhà mt bùi thị xuân, q1, 34 tỷ, gđ đi nước ngoài gấp tháng 12, 4,1*18m </td> </tr></table> false Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/ban-lo-dat-thuan-tien-xay-phong-tro-cho-thue-lien-ke-khu-cong-nghiep-so-hong-rieng-i1425110" title="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/20/thumb-4C4-360737.jpg" alt="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/nha-rieng-mat-tien-phan-van-hon-gia-589tr-so-hong-chinh-chu-i1424789" title="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/19/thumb-9BC-75AADD.jpg" alt="Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà riêng, mặt tiền Phan Văn Hớn, giá 589tr, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table>