http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2018 false Chính chủ bán lô đất gần sân bay Long Thành 535m2/642tr. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-lo-dat-gan-san-bay-long-thanh-535m2642tr-i1546846" title="Chính chủ bán lô đất gần sân bay Long Thành 535m2/642tr. "><img src="" alt="Chính chủ bán lô đất gần sân bay Long Thành 535m2/642tr. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán lô đất gần sân bay Long Thành 535m2/642tr. </td> </tr></table> false Thanh lý 2 dãy trọ và 3 lô đất 1,2-1,5tr/m2, Huyện Long Thành. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thanh-ly-2-day-tro-va-3-lo-dat-12-15trm2-huyen-long-thanh-i1553847" title="Thanh lý 2 dãy trọ và 3 lô đất 1,2-1,5tr/m2, Huyện Long Thành."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-CD0-D8365A.jpg" alt="Thanh lý 2 dãy trọ và 3 lô đất 1,2-1,5tr/m2, Huyện Long Thành." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 2 dãy trọ và 3 lô đất 1,2-1,5tr/m2, Huyện Long Thành. </td> </tr></table> false Bán đất 2000m2 mặt tiền đường Ven Biển, Phước Tỉnh, đi Vũng Tàu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-2000m2-mat-tien-duong-ven-bien-phuoc-tinh-di-vung-tau-i1547777" title="Bán đất 2000m2 mặt tiền đường Ven Biển, Phước Tỉnh, đi Vũng Tàu"><img src="" alt="Bán đất 2000m2 mặt tiền đường Ven Biển, Phước Tỉnh, đi Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 2000m2 mặt tiền đường Ven Biển, Phước Tỉnh, đi Vũng Tàu </td> </tr></table> false Đất KCN Phú Mỹ 3 2,2tr/m2, sổ riêng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-kcn-phu-my-3-22trm2-so-rieng-i1559920" title="Đất KCN Phú Mỹ 3 2,2tr/m2, sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/13/thumb-F8C-DD932E.jpg" alt="Đất KCN Phú Mỹ 3 2,2tr/m2, sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất KCN Phú Mỹ 3 2,2tr/m2, sổ riêng </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-can-ban-500m2-dat-so-hong-rieng-ha-tang-hoan-thien-i1548443" title="Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-06C-09D8F3.jpg" alt="Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện. </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-lo-dat-nong-nghiep-thich-hop-xay-xuong-hoac-lam-bai-giu-xe-i1542942" title="Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe "><img src="" alt="Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m) 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-600m2-da-tach-thanh-4-so-rieng-5x30m-i1567387" title="Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-C73-23854B.jpg" alt="Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m) </td> </tr></table> false Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/biet-thu-nha-vuon-cuc-dep-ngay-quan-9-i1554974" title="Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-FD6-085791.jpg" alt="Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9 </td> </tr></table> false Bán 1300m2 ngang 40m2 đất Mặt Tiền Nguyễn Hữu Trí giá rẻ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-1300m2-ngang-40m2-dat-mat-tien-nguyen-huu-tri-gia-re-i1573573" title="Bán 1300m2 ngang 40m2 đất Mặt Tiền Nguyễn Hữu Trí giá rẻ "><img src="" alt="Bán 1300m2 ngang 40m2 đất Mặt Tiền Nguyễn Hữu Trí giá rẻ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 1300m2 ngang 40m2 đất Mặt Tiền Nguyễn Hữu Trí giá rẻ </td> </tr></table> false Bán đất vườn sát mặt tiền Nguyễn Xiển P. Trường Thạnh Q9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-sat-mat-tien-nguyen-xien-p-truong-thanh-q9-i1563436" title="Bán đất vườn sát mặt tiền Nguyễn Xiển P. Trường Thạnh Q9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/21/thumb-958-45A930.jpg" alt="Bán đất vườn sát mặt tiền Nguyễn Xiển P. Trường Thạnh Q9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn sát mặt tiền Nguyễn Xiển P. Trường Thạnh Q9 </td> </tr></table> false Bán đất vườn làm kho xưởng gần mặt tiền đường Nguyễn Xiển Q9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-lam-kho-xuong-gan-mat-tien-duong-nguyen-xien-q9-i1560910" title="Bán đất vườn làm kho xưởng gần mặt tiền đường Nguyễn Xiển Q9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/15/thumb-28B-404E60.jpg" alt="Bán đất vườn làm kho xưởng gần mặt tiền đường Nguyễn Xiển Q9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn làm kho xưởng gần mặt tiền đường Nguyễn Xiển Q9 </td> </tr></table> false Bán đất Vườn làm kho xưởng nhà vườn tại Quận 9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-lam-kho-xuong-nha-vuon-tai-quan-9-i1560584" title="Bán đất Vườn làm kho xưởng nhà vườn tại Quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/15/thumb-317-7B3EA2.jpg" alt="Bán đất Vườn làm kho xưởng nhà vườn tại Quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Vườn làm kho xưởng nhà vườn tại Quận 9 </td> </tr></table> false Bán đất Biệt Thự View sông Gò Công sát Biệt Thự Siêu Mẫu Trang Lạ ở Long Thành Mỹ Q9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-biet-thu-view-song-go-cong-sat-biet-thu-sieu-mau-trang-la-o-long-thanh-my-q9-i1567600" title="Bán đất Biệt Thự View sông Gò Công sát Biệt Thự Siêu Mẫu Trang Lạ ở Long Thành Mỹ Q9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/30/thumb-C0D-872BF1.jpg" alt="Bán đất Biệt Thự View sông Gò Công sát Biệt Thự Siêu Mẫu Trang Lạ ở Long Thành Mỹ Q9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Biệt Thự View sông Gò Công sát Biệt Thự Siêu Mẫu Trang Lạ ở Long Thành Mỹ Q9 </td> </tr></table> false Đất vườn mặt tiền đường làm kho xưởng Quận 9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-vuon-mat-tien-duong-lam-kho-xuong-quan-9-i1557903" title="Đất vườn mặt tiền đường làm kho xưởng Quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/13/thumb-D8E-C58759.jpg" alt="Đất vườn mặt tiền đường làm kho xưởng Quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất vườn mặt tiền đường làm kho xưởng Quận 9 </td> </tr></table> false Đất Vườn làm Kho Xưởng, Nhà Vườn Quận 9 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-vuon-lam-kho-xuong-nha-vuon-quan-9-i1558010" title="Đất Vườn làm Kho Xưởng, Nhà Vườn Quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/13/thumb-F4A-DA8230.jpg" alt="Đất Vườn làm Kho Xưởng, Nhà Vườn Quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Vườn làm Kho Xưởng, Nhà Vườn Quận 9 </td> </tr></table> false Bán đất view sôngTắc làm nhà vườn , kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2, đã có sổ riêng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-view-songtac-lam-nha-vuon-kho-bai-o-q9-gia-re-47trm2-da-co-so-rieng-i1555112" title="Bán đất view sôngTắc làm nhà vườn , kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2, đã có sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/30/thumb-8FC-D03541.jpg" alt="Bán đất view sôngTắc làm nhà vườn , kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2, đã có sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất view sôngTắc làm nhà vườn , kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2, đã có sổ riêng </td> </tr></table> false Bán đất làm nhà vườn , kho xưởng , kho bãi, ở Q9 có sổ riêng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-lam-nha-vuon-kho-xuong-kho-bai-o-q9-co-so-rieng-i1557900" title="Bán đất làm nhà vườn , kho xưởng , kho bãi, ở Q9 có sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/10/thumb-C49-E09EF8.jpg" alt="Bán đất làm nhà vườn , kho xưởng , kho bãi, ở Q9 có sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất làm nhà vườn , kho xưởng , kho bãi, ở Q9 có sổ riêng </td> </tr></table> false Bán đất làm nhà vườn, kho bãi, view Sông Tắc Q9 giá rẻ 4.7tr/m2.đã có sổ riêng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-lam-nha-vuon-kho-bai-view-song-tac-q9-gia-re-47trm2da-co-so-rieng-i1567646" title="Bán đất làm nhà vườn, kho bãi, view Sông Tắc Q9 giá rẻ 4.7tr/m2.đã có sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/30/thumb-0BD-F2F300.jpg" alt="Bán đất làm nhà vườn, kho bãi, view Sông Tắc Q9 giá rẻ 4.7tr/m2.đã có sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất làm nhà vườn, kho bãi, view Sông Tắc Q9 giá rẻ 4.7tr/m2.đã có sổ riêng </td> </tr></table> false Bán 580m2 đất làm nhà vườn, kho xưởng, kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-580m2-dat-lam-nha-vuon-kho-xuong-kho-bai-o-q9-gia-re-47trm2-i1569042" title="Bán 580m2 đất làm nhà vườn, kho xưởng, kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-530-0258D6.jpg" alt="Bán 580m2 đất làm nhà vườn, kho xưởng, kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 580m2 đất làm nhà vườn, kho xưởng, kho bãi, ở Q9 giá rẻ 4.7tr/m2. </td> </tr></table> false Bán đất vườn q9 đã có sổ làm nhà vườn,kho bãi, view Sông Tắc, giá 4.5tr/m2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-q9-da-co-so-lam-nha-vuonkho-bai-view-song-tac-gia-45trm2-i1571881" title="Bán đất vườn q9 đã có sổ làm nhà vườn,kho bãi, view Sông Tắc, giá 4.5tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/11/thumb-A79-BE4138.jpg" alt="Bán đất vườn q9 đã có sổ làm nhà vườn,kho bãi, view Sông Tắc, giá 4.5tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn q9 đã có sổ làm nhà vườn,kho bãi, view Sông Tắc, giá 4.5tr/m2 </td> </tr></table>