http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/09/2018 false Cần tiền bán gấp lô đất 1000m2, ngay KCN, ngay mặt tiền TL10, tiện làm kho xưởng 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-tien-ban-gap-lo-dat-1000m2-ngay-kcn-ngay-mat-tien-tl10-tien-lam-kho-xuong-i1586756" title="Cần tiền bán gấp lô đất 1000m2, ngay KCN, ngay mặt tiền TL10, tiện làm kho xưởng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/06/thumb-AD1-C65764.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất 1000m2, ngay KCN, ngay mặt tiền TL10, tiện làm kho xưởng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất 1000m2, ngay KCN, ngay mặt tiền TL10, tiện làm kho xưởng </td> </tr></table> false Cần Bán Miếng Đất Thổ Cư 1000m2/4 tỷ, Shr, Xdtd 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-mieng-dat-tho-cu-1000m24-ty-shr-xdtd-i1550019" title="Cần Bán Miếng Đất Thổ Cư 1000m2/4 tỷ, Shr, Xdtd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/27/thumb-C93-07B937.jpg" alt="Cần Bán Miếng Đất Thổ Cư 1000m2/4 tỷ, Shr, Xdtd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Miếng Đất Thổ Cư 1000m2/4 tỷ, Shr, Xdtd </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất nằm gần UBND Bình Chánh 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-lo-dat-nam-gan-ubnd-binh-chanh-i1636599" title="Cần bán gấp lô đất nằm gần UBND Bình Chánh"><img src="" alt="Cần bán gấp lô đất nằm gần UBND Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất nằm gần UBND Bình Chánh </td> </tr></table> false CHÍNH Chủ bán 125m2 đất đường ,LÊ MINH XUÂN 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-125m2-dat-duong-le-minh-xuan-i1670528" title="CHÍNH Chủ bán 125m2 đất đường ,LÊ MINH XUÂN"><img src="" alt="CHÍNH Chủ bán 125m2 đất đường ,LÊ MINH XUÂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH Chủ bán 125m2 đất đường ,LÊ MINH XUÂN </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT đường Trần Văn Giàu khu công nghiệp bonchen 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-duong-tran-van-giau-khu-cong-nghiep-bonchen-i1663185" title="BÁN ĐẤT đường Trần Văn Giàu khu công nghiệp bonchen"><img src="" alt="BÁN ĐẤT đường Trần Văn Giàu khu công nghiệp bonchen" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT đường Trần Văn Giàu khu công nghiệp bonchen </td> </tr></table> false bán gấp lô đất đường Tỉnh Lộ 10. 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-lo-dat-duong-tinh-lo-10-i1690961" title="bán gấp lô đất đường Tỉnh Lộ 10."><img src="" alt="bán gấp lô đất đường Tỉnh Lộ 10." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp lô đất đường Tỉnh Lộ 10. </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán gấp đất tại Trần văn giàu, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-can-ban-gap-dat-tai-tran-van-giau-binh-chanh-ho-chi-minh-i1670722" title="Chính chủ cần bán gấp đất tại Trần văn giàu, Bình Chánh, Hồ Chí Minh"><img src="" alt="Chính chủ cần bán gấp đất tại Trần văn giàu, Bình Chánh, Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán gấp đất tại Trần văn giàu, Bình Chánh, Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 125m2 ở Bình Chánh giá 900 triệu 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-lo-dat-125m2-o-binh-chanh-gia-900-trieu-i1636556" title="Cần bán gấp lô đất 125m2 ở Bình Chánh giá 900 triệu"><img src="" alt="Cần bán gấp lô đất 125m2 ở Bình Chánh giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 125m2 ở Bình Chánh giá 900 triệu </td> </tr></table> false tôi sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-sang-gap-1100m2-dat-tho-vuon-dep-gia-52trm2-shrhem-oto-le-v-luong-i1655666" title="tôi sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-369-212310.jpg" alt="tôi sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">tôi sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương </td> </tr></table> false Tôi có 250m2 đất thổ cư ,Giá 950triệu/lô,T.LỘ 10 SHR 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-co-250m2-dat-tho-cu-gia-950trieulotlo-10-shr-i1636516" title="Tôi có 250m2 đất thổ cư ,Giá 950triệu/lô,T.LỘ 10 SHR"><img src="" alt="Tôi có 250m2 đất thổ cư ,Giá 950triệu/lô,T.LỘ 10 SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có 250m2 đất thổ cư ,Giá 950triệu/lô,T.LỘ 10 SHR </td> </tr></table> false Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/khach-san-7-lau-mt-calmette-goc-le-thi-hong-gam-doi-dien-building-40-lau-q1-gia-49-ty-i1609191" title="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ"><img src="" alt="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ </td> </tr></table> false Tôi cần bán dt 200m2 đất thổ vườn giá 900triệu mt Tỉnh Lộ 10 23/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-dt-200m2-dat-tho-vuon-gia-900trieu-mt-tinh-lo-10-i1642272" title="Tôi cần bán dt 200m2 đất thổ vườn giá 900triệu mt Tỉnh Lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-3BF-6D28C7.jpg" alt="Tôi cần bán dt 200m2 đất thổ vườn giá 900triệu mt Tỉnh Lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán dt 200m2 đất thổ vườn giá 900triệu mt Tỉnh Lộ 10 </td> </tr></table> false Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-tho-cu-giap-binh-chanh-125m21-ty2-125m2-mt-tl10-lh-0906-968-057-i1698400" title="Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057"><img src="" alt="Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057 </td> </tr></table> false Sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/sang-gap-1100m2-dat-tho-vuon-dep-gia-52trm2-shrhem-oto-le-v-luong-i1655650" title="Sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-72F-C4550B.jpg" alt="Sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Gấp! 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 ,ShR,Hẻm Ôto Lê V Lương </td> </tr></table> false Trọ 22 phòng 2 kiot Thanh Niên 320m2, 1ty2, bao sang tên 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/tro-22-phong-2-kiot-thanh-nien-320m2-1ty2-bao-sang-ten-i1694238" title="Trọ 22 phòng 2 kiot Thanh Niên 320m2, 1ty2, bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/18/thumb-20C-E092B6.jpg" alt="Trọ 22 phòng 2 kiot Thanh Niên 320m2, 1ty2, bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trọ 22 phòng 2 kiot Thanh Niên 320m2, 1ty2, bao sang tên </td> </tr></table> false Căn hộ view sông, 50 tiện ích, thanh toán chỉ 220tr nhận nhà 21/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ho-view-song-50-tien-ich-thanh-toan-chi-220tr-nhan-nha-i1605055" title="Căn hộ view sông, 50 tiện ích, thanh toán chỉ 220tr nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/29/thumb-8C7-653FB0.jpg" alt="Căn hộ view sông, 50 tiện ích, thanh toán chỉ 220tr nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ view sông, 50 tiện ích, thanh toán chỉ 220tr nhận nhà </td> </tr></table> false 1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 , Shr, Hẻm Ôto Lê Văn Lương. 21/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/1100m2-dat-tho-vuon-dep-gia-52trm2-shr-hem-oto-le-van-luong-i1655671" title="1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 , Shr, Hẻm Ôto Lê Văn Lương."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-C4A-875180.jpg" alt="1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 , Shr, Hẻm Ôto Lê Văn Lương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1100m2 đất thổ vườn đẹp giá 5.2tr/m2 , Shr, Hẻm Ôto Lê Văn Lương. </td> </tr></table> false Cần bán gấp mảnh đất ở Phạm Văn Hai, bình chánh có sổ hồng riêng , không tranh chấp, giải tỏa. 21/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-manh-dat-o-pham-van-hai-binh-chanh-co-so-hong-rieng-khong-tranh-chap-giai-toa-i1697272" title="Cần bán gấp mảnh đất ở Phạm Văn Hai, bình chánh có sổ hồng riêng , không tranh chấp, giải tỏa."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/21/thumb-D7A-0D07C8.jpg" alt="Cần bán gấp mảnh đất ở Phạm Văn Hai, bình chánh có sổ hồng riêng , không tranh chấp, giải tỏa." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp mảnh đất ở Phạm Văn Hai, bình chánh có sổ hồng riêng , không tranh chấp, giải tỏa. </td> </tr></table> false Bán 85m2 đất thổ cư, SHR, ngay kinh dương vương, Bình Tân, 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-85m2-dat-tho-cu-shr-ngay-kinh-duong-vuong-binh-tan-i1600505" title="Bán 85m2 đất thổ cư, SHR, ngay kinh dương vương, Bình Tân,"><img src="" alt="Bán 85m2 đất thổ cư, SHR, ngay kinh dương vương, Bình Tân," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 85m2 đất thổ cư, SHR, ngay kinh dương vương, Bình Tân, </td> </tr></table> false Bán Đất Bình Chánh 200m2 Lô Góc 2 Mặt Tiền Chỉ 550 triệu Sổ Hồng Riêng 18/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-binh-chanh-200m2-lo-goc-2-mat-tien-chi-550-trieu-so-hong-rieng-i1693536" title="Bán Đất Bình Chánh 200m2 Lô Góc 2 Mặt Tiền Chỉ 550 triệu Sổ Hồng Riêng"><img src="" alt="Bán Đất Bình Chánh 200m2 Lô Góc 2 Mặt Tiền Chỉ 550 triệu Sổ Hồng Riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Đất Bình Chánh 200m2 Lô Góc 2 Mặt Tiền Chỉ 550 triệu Sổ Hồng Riêng </td> </tr></table>