http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/04/2020 false Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909686046 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/cach-vin-q9-chi-5-phut-dat-nen-sinh-thai-vuon-chi-25-trieum2-lh0909686046-i1974932" title="Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/19/thumb-A90-09F417.jpg" alt="Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909686046 </td> </tr></table> false Bán Nhà Nát 30 Thạch Thị Thanh, Quận 1, 22x31, 2 lầu, 170 tỷ, tiện xây mới 10 lầu 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-nha-nat-30-thach-thi-thanh-quan-1-22x31-2-lau-170-ty-tien-xay-moi-10-lau-i1965197" title="Bán Nhà Nát 30 Thạch Thị Thanh, Quận 1, 22x31, 2 lầu, 170 tỷ, tiện xây mới 10 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-95B-8A6184.jpg" alt="Bán Nhà Nát 30 Thạch Thị Thanh, Quận 1, 22x31, 2 lầu, 170 tỷ, tiện xây mới 10 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà Nát 30 Thạch Thị Thanh, Quận 1, 22x31, 2 lầu, 170 tỷ, tiện xây mới 10 lầu </td> </tr></table> false Chuẩn sống thượng lưu Duy Nhất và lần đầu tiên xuất hiện PKD:0909686046 CHỈ 21 Tỷ /1032m2 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chuan-song-thuong-luu-duy-nhat-va-lan-dau-tien-xuat-hien-pkd0909686046-chi-21-ty-1032m2-i1974863" title="Chuẩn sống thượng lưu Duy Nhất và lần đầu tiên xuất hiện PKD:0909686046 CHỈ 21 Tỷ /1032m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/19/thumb-976-0B53C7.jpg" alt="Chuẩn sống thượng lưu Duy Nhất và lần đầu tiên xuất hiện PKD:0909686046 CHỈ 21 Tỷ /1032m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuẩn sống thượng lưu Duy Nhất và lần đầu tiên xuất hiện PKD:0909686046 CHỈ 21 Tỷ /1032m2 </td> </tr></table> false Xuất cảnh bán nhà MT Lý Thường Kiệt - Lê Minh Xuân - Chợ vải Tân Bình (TM) 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/xuat-canh-ban-nha-mt-ly-thuong-kiet-le-minh-xuan-cho-vai-tan-binh-tm-i1976800" title="Xuất cảnh bán nhà MT Lý Thường Kiệt - Lê Minh Xuân - Chợ vải Tân Bình (TM)"><img src="" alt="Xuất cảnh bán nhà MT Lý Thường Kiệt - Lê Minh Xuân - Chợ vải Tân Bình (TM)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất cảnh bán nhà MT Lý Thường Kiệt - Lê Minh Xuân - Chợ vải Tân Bình (TM) </td> </tr></table> false Đi Canada cần bán gấp nhà mặt tiền Ký Hòa, Phường 11, Quận 5 (TM) 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/di-canada-can-ban-gap-nha-mat-tien-ky-hoa-phuong-11-quan-5-tm-i1976802" title="Đi Canada cần bán gấp nhà mặt tiền Ký Hòa, Phường 11, Quận 5 (TM)"><img src="" alt="Đi Canada cần bán gấp nhà mặt tiền Ký Hòa, Phường 11, Quận 5 (TM)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đi Canada cần bán gấp nhà mặt tiền Ký Hòa, Phường 11, Quận 5 (TM) </td> </tr></table> false cần bán 1450m2 đất vườn 160m thổ cư, có nhà.tại BÌNH QUỚI. giá bán 9 tỷ.LH 0945917301 MẠNH 29/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-1450m2-dat-vuon-160m-tho-cu-co-nhatai-binh-quoi-gia-ban-9-tylh-0945917301-manh-i1971189" title="cần bán 1450m2 đất vườn 160m thổ cư, có nhà.tại BÌNH QUỚI. giá bán 9 tỷ.LH 0945917301 MẠNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-F0F-BEFF9B.jpg" alt="cần bán 1450m2 đất vườn 160m thổ cư, có nhà.tại BÌNH QUỚI. giá bán 9 tỷ.LH 0945917301 MẠNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán 1450m2 đất vườn 160m thổ cư, có nhà.tại BÌNH QUỚI. giá bán 9 tỷ.LH 0945917301 MẠNH </td> </tr></table> false cần bán 500m2 đất vườn mặt tiền đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức. giá 3,15 tỷ.LH 0945917301 MẠNH 29/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-500m2-dat-vuon-mat-tien-duong-so-11-truong-tho-thu-duc-gia-315-tylh-0945917301-manh-i1971127" title="cần bán 500m2 đất vườn mặt tiền đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức. giá 3,15 tỷ.LH 0945917301 MẠNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-1F6-AD95A8.jpg" alt="cần bán 500m2 đất vườn mặt tiền đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức. giá 3,15 tỷ.LH 0945917301 MẠNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán 500m2 đất vườn mặt tiền đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức. giá 3,15 tỷ.LH 0945917301 MẠNH </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 500m2 Mặt tiền Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức .( DAT 7) 26/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-lo-dat-500m2-mat-tien-duong-so-11-truong-tho-thu-duc-dat-7-i1976075" title="Cần bán gấp lô đất 500m2 Mặt tiền Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức .( DAT 7)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/24/thumb-4B7-7072C2.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 500m2 Mặt tiền Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức .( DAT 7)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 500m2 Mặt tiền Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức .( DAT 7) </td> </tr></table> false Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ 23/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/khach-san-7-lau-mt-calmette-goc-le-thi-hong-gam-doi-dien-building-40-lau-q1-gia-49-ty-i1609191" title="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ"><img src="" alt="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ </td> </tr></table> false Sở hữu ngay nhà phố 7x20m thuộc dự Aqua City với giá shock bất ngờ 6,9 tỷ ! 22/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/so-huu-ngay-nha-pho-7x20m-thuoc-du-aqua-city-voi-gia-shock-bat-ngo-69-ty--i1975699" title="Sở hữu ngay nhà phố 7x20m thuộc dự Aqua City với giá shock bất ngờ 6,9 tỷ !"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/22/thumb-3D9-F386B0.jpg" alt="Sở hữu ngay nhà phố 7x20m thuộc dự Aqua City với giá shock bất ngờ 6,9 tỷ !" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay nhà phố 7x20m thuộc dự Aqua City với giá shock bất ngờ 6,9 tỷ ! </td> </tr></table> false Chính chủ bán đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P 15, Q 11. DT: 7.5x24m. Giá 38 TỶ TL 12/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-duong-so-2-cu-xa-lu-gia-p-15-q-11-dt-75x24m-gia-38-ty-tl-i1971868" title="Chính chủ bán đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P 15, Q 11. DT: 7.5x24m. Giá 38 TỶ TL"><img src="" alt="Chính chủ bán đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P 15, Q 11. DT: 7.5x24m. Giá 38 TỶ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P 15, Q 11. DT: 7.5x24m. Giá 38 TỶ TL </td> </tr></table> false Gấp Gấp ! Cần bán gấp đất nhà để trả nợ ngân hàng 12/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/gap-gap-can-ban-gap-dat-nha-de-tra-no-ngan-hang-i1968947" title="Gấp Gấp ! Cần bán gấp đất nhà để trả nợ ngân hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/03/thumb-071-B50B35.jpg" alt="Gấp Gấp ! Cần bán gấp đất nhà để trả nợ ngân hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gấp Gấp ! Cần bán gấp đất nhà để trả nợ ngân hàng </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay đường Trần Văn GIÀU, Bao sang tên LH: 0906.968057 03/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-duong-tran-van-giau-bao-sang-ten-lh-0906968057-i1824926" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay đường Trần Văn GIÀU, Bao sang tên LH: 0906.968057"><img src="" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay đường Trần Văn GIÀU, Bao sang tên LH: 0906.968057" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay đường Trần Văn GIÀU, Bao sang tên LH: 0906.968057 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 26/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-dien-tich-lon-568m2-o-binh-chanh-2tr9m2-so-rieng-lh-099887249-i1938422" title="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-F3A-EC7FC3.jpg" alt="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 26/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-dien-tich-lon-568m2-o-binh-chanh-2tr9m2-so-rieng-lh-099887249-i1938425" title="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-187-39B345.jpg" alt="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 26/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-dien-tich-lon-568m2-o-binh-chanh-2tr9m2-so-rieng-lh-099887249-i1938427" title="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-AC8-3C8BE9.jpg" alt="Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất diện tích lớn 568m2 ở Bình Chánh - 2tr9/m2 - sổ riêng. LH: 099.887.249 </td> </tr></table> false BÁn gấp nhà mặt tiền đường Trường Sa, P13, Q3 DT 4x11.5m, 3 lầu, nở hậu 4,1m. Giá 13,2 tỷ 12/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-nha-mat-tien-duong-truong-sa-p13-q3-dt-4x115m-3-lau-no-hau-41m-gia-132-ty-i1857423" title="BÁn gấp nhà mặt tiền đường Trường Sa, P13, Q3 DT 4x11.5m, 3 lầu, nở hậu 4,1m. Giá 13,2 tỷ"><img src="" alt="BÁn gấp nhà mặt tiền đường Trường Sa, P13, Q3 DT 4x11.5m, 3 lầu, nở hậu 4,1m. Giá 13,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁn gấp nhà mặt tiền đường Trường Sa, P13, Q3 DT 4x11.5m, 3 lầu, nở hậu 4,1m. Giá 13,2 tỷ </td> </tr></table> false Gấp HXT đường Hồng Bàng, P1 Q11, DT: 4x19.75m, trệt, 2 lầu đúc thật, nội thất cao cấp giá 8.6tỷ 12/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/gap-hxt-duong-hong-bang-p1-q11-dt-4x1975m-tret-2-lau-duc-that-noi-that-cao-cap-gia-86ty-i1929620" title="Gấp HXT đường Hồng Bàng, P1 Q11, DT: 4x19.75m, trệt, 2 lầu đúc thật, nội thất cao cấp giá 8.6tỷ"><img src="" alt="Gấp HXT đường Hồng Bàng, P1 Q11, DT: 4x19.75m, trệt, 2 lầu đúc thật, nội thất cao cấp giá 8.6tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gấp HXT đường Hồng Bàng, P1 Q11, DT: 4x19.75m, trệt, 2 lầu đúc thật, nội thất cao cấp giá 8.6tỷ </td> </tr></table> false Bán đất Biên Hòa 10/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-bien-hoa-i1963612" title="Bán đất Biên Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-A23-8C13AE.jpg" alt="Bán đất Biên Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Biên Hòa </td> </tr></table> false Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh giá rẻ 09/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-vinh-loc-b-pham-van-hai-binh-chanh-gia-re-i1962640" title="Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/07/thumb-0AE-B8E835.jpg" alt="Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh giá rẻ </td> </tr></table>