http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 14/11/2019 false Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-lo-dat-8x20m-gan-bv-cho-ray-2-binh-chanh-so-rieng-gia-780-trieu-i1809168" title="Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/30/thumb-C36-ABDF5F.jpg" alt="Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu </td> </tr></table> false Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-nha-moi-xay-1-tret-1-lau-90m2-mat-tien-vo-van-van-so-rieng-gia-12-ty-i1823836" title="Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/16/thumb-32C-5CF8A6.jpg" alt="Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ </td> </tr></table> false Kẹt tiền cần bán lô đất thổ vườn đường an hạ,DT 1600m2,giá 6,4 tỷ.xã phạm văn hai,bình chánh 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-can-ban-lo-dat-tho-vuon-duong-an-hadt-1600m2gia-64-tyxa-pham-van-haibinh-chanh-i1937640" title="Kẹt tiền cần bán lô đất thổ vườn đường an hạ,DT 1600m2,giá 6,4 tỷ.xã phạm văn hai,bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/06/thumb-D35-7F5284.jpg" alt="Kẹt tiền cần bán lô đất thổ vườn đường an hạ,DT 1600m2,giá 6,4 tỷ.xã phạm văn hai,bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền cần bán lô đất thổ vườn đường an hạ,DT 1600m2,giá 6,4 tỷ.xã phạm văn hai,bình chánh </td> </tr></table> false Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/khach-san-7-lau-mt-calmette-goc-le-thi-hong-gam-doi-dien-building-40-lau-q1-gia-49-ty-i1609191" title="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ"><img src="" alt="Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khách Sạn 7 lầu MT Calmette góc Lê Thị Hồng Gấm đối diện building 40 lầu Q1 giá 49 tỷ </td> </tr></table> false Đất xây Biệt thự sinh thái VƯỜN chỉ 21-27 triệu/m2 Bán Đảo kim cương Q9 LH:0909686046 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-xay-biet-thu-sinh-thai-vuon-chi-21-27-trieum2-ban-dao-kim-cuong-q9-lh0909686046-i1936753" title="Đất xây Biệt thự sinh thái VƯỜN chỉ 21-27 triệu/m2 Bán Đảo kim cương Q9 LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-C93-67C97F.jpg" alt="Đất xây Biệt thự sinh thái VƯỜN chỉ 21-27 triệu/m2 Bán Đảo kim cương Q9 LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất xây Biệt thự sinh thái VƯỜN chỉ 21-27 triệu/m2 Bán Đảo kim cương Q9 LH:0909686046 </td> </tr></table> false VIP 5 SAO Duy nhất 168 lô Đất Biệt thự sinh thái Vườn + du thuyền giá 21 - 25 tỷ LH:0909686046 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/vip-5-sao-duy-nhat-168-lo-dat-biet-thu-sinh-thai-vuon-du-thuyen-gia-21-25-ty-lh0909686046-i1936752" title="VIP 5 SAO Duy nhất 168 lô Đất Biệt thự sinh thái Vườn + du thuyền giá 21 - 25 tỷ LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-2DD-D42BD2.jpg" alt="VIP 5 SAO Duy nhất 168 lô Đất Biệt thự sinh thái Vườn + du thuyền giá 21 - 25 tỷ LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">VIP 5 SAO Duy nhất 168 lô Đất Biệt thự sinh thái Vườn + du thuyền giá 21 - 25 tỷ LH:0909686046 </td> </tr></table> false Biệt thự sinh thái Vườn+ du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/biet-thu-sinh-thai-vuon-du-thuyen-lan-dau-tien-co-mat-tai-sai-gon-chi-21-27-trieum2-lh0909686046-i1936751" title="Biệt thự sinh thái Vườn+ du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-3B1-563DF1.jpg" alt="Biệt thự sinh thái Vườn+ du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự sinh thái Vườn+ du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046 </td> </tr></table> false Biệt thự Vườn + du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/biet-thu-vuon-du-thuyen-lan-dau-tien-co-mat-tai-sai-gon-chi-21-27-trieum2-lh0909686046-i1936755" title="Biệt thự Vườn + du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-F11-AAE201.jpg" alt="Biệt thự Vườn + du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Vườn + du thuyền lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN chỉ 21-27 triệu/m2 LH:0909686046 </td> </tr></table> false 1.032 M2 giá 25 tỷ Biệt thự sinh thái vườn Lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN LH:0909686046 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/1032-m2-gia-25-ty-biet-thu-sinh-thai-vuon-lan-dau-tien-co-mat-tai-sai-gon-lh0909686046-i1936754" title="1.032 M2 giá 25 tỷ Biệt thự sinh thái vườn Lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/04/thumb-0C7-E82880.jpg" alt="1.032 M2 giá 25 tỷ Biệt thự sinh thái vườn Lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1.032 M2 giá 25 tỷ Biệt thự sinh thái vườn Lần đầu tiên có mặt tại SÀI GÒN LH:0909686046 </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất mặt tiền Lê Văn Lương - Nhà Bè, rộng 120m2, giá 20tr/m2 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-lo-dat-mat-tien-le-van-luong-nha-be-rong-120m2-gia-20trm2-i1902820" title="Bán gấp lô đất mặt tiền Lê Văn Lương - Nhà Bè, rộng 120m2, giá 20tr/m2"><img src="" alt="Bán gấp lô đất mặt tiền Lê Văn Lương - Nhà Bè, rộng 120m2, giá 20tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất mặt tiền Lê Văn Lương - Nhà Bè, rộng 120m2, giá 20tr/m2 </td> </tr></table> false Kẹt tiền bán đất 100m2, gần chợ Vĩnh Lộc A ngay ngã tư Quách Điêu, Bình Chánh 1.6 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-ban-dat-100m2-gan-cho-vinh-loc-a-ngay-nga-tu-quach-dieu-binh-chanh-16-ty-i1911028" title="Kẹt tiền bán đất 100m2, gần chợ Vĩnh Lộc A ngay ngã tư Quách Điêu, Bình Chánh 1.6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-F9A-7B2EF6.jpg" alt="Kẹt tiền bán đất 100m2, gần chợ Vĩnh Lộc A ngay ngã tư Quách Điêu, Bình Chánh 1.6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền bán đất 100m2, gần chợ Vĩnh Lộc A ngay ngã tư Quách Điêu, Bình Chánh 1.6 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền, gần nút giao Trần Hải Phụng-Võ Văn Vân- 4x20m, 80m2. Giá 1,6 tỷ. LH: 0906 978 831 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-mat-tien-gan-nut-giao-tran-hai-phung-vo-van-van-4x20m-80m2-gia-16-ty-lh-0906-978-831-i1911016" title="Bán đất mặt tiền, gần nút giao Trần Hải Phụng-Võ Văn Vân- 4x20m, 80m2. Giá 1,6 tỷ. LH: 0906 978 831"><img src="" alt="Bán đất mặt tiền, gần nút giao Trần Hải Phụng-Võ Văn Vân- 4x20m, 80m2. Giá 1,6 tỷ. LH: 0906 978 831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền, gần nút giao Trần Hải Phụng-Võ Văn Vân- 4x20m, 80m2. Giá 1,6 tỷ. LH: 0906 978 831 </td> </tr></table> false Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-125m2-co-so-hong-vi-tri-dep-gia-12-ty-i1643451" title="Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-E88-14BBB7.jpg" alt="Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-von-nen-ban-lo-dat-250m2-vi-tri-dep-gia-17-ty-lh-0906978831-i1637632" title="Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/28/thumb-C01-EDC730.jpg" alt="Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831 </td> </tr></table> false Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-nha-90m2-1-tret-1-lau-ngay-tl10-binh-chanhlh-0906606392-i1916087" title="Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/20/thumb-700-8EB685.jpg" alt="Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 16 phòng , mặt tiền đường Vườn Thơm, giá 1.6 tỷ / 0932.167.039 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-day-tro-16-phong-mat-tien-duong-vuon-thom-gia-16-ty-0932167039-i1888575" title="Bán dãy trọ 16 phòng , mặt tiền đường Vườn Thơm, giá 1.6 tỷ / 0932.167.039"><img src="" alt="Bán dãy trọ 16 phòng , mặt tiền đường Vườn Thơm, giá 1.6 tỷ / 0932.167.039" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 16 phòng , mặt tiền đường Vườn Thơm, giá 1.6 tỷ / 0932.167.039 </td> </tr></table> false Mở bán 26 lô đất SHR khu dân cư Bình Lợi city dân cư hiện hữu 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/mo-ban-26-lo-dat-shr-khu-dan-cu-binh-loi-city-dan-cu-hien-huu-i1941595" title="Mở bán 26 lô đất SHR khu dân cư Bình Lợi city dân cư hiện hữu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/13/thumb-50E-26A5AB.jpg" alt="Mở bán 26 lô đất SHR khu dân cư Bình Lợi city dân cư hiện hữu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 26 lô đất SHR khu dân cư Bình Lợi city dân cư hiện hữu </td> </tr></table> false THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thieu-von-ban-dat-xuong-30-x-50-m-mat-tien-tinh-lo-10-gia-15-ty-lh-0906978831-anh-khuong-i1928811" title="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-6F3-814263.jpg" alt="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG </td> </tr></table> false Bán Lô Đất 100m2, Đối Diện Trường Học, Thổ Cư, SHR-1,3 Tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-lo-dat-100m2-doi-dien-truong-hoc-tho-cu-shr-13-ty-i1911026" title="Bán Lô Đất 100m2, Đối Diện Trường Học, Thổ Cư, SHR-1,3 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-F98-DE0644.jpg" alt="Bán Lô Đất 100m2, Đối Diện Trường Học, Thổ Cư, SHR-1,3 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Lô Đất 100m2, Đối Diện Trường Học, Thổ Cư, SHR-1,3 Tỷ </td> </tr></table> false Tôi muốn bán lô đất 200m2 vị trí đẹp, thuận lợi đầu tư, giá 1,8 tỷ/nền 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-muon-ban-lo-dat-200m2-vi-tri-dep-thuan-loi-dau-tu-gia-18-tynen-i1667835" title="Tôi muốn bán lô đất 200m2 vị trí đẹp, thuận lợi đầu tư, giá 1,8 tỷ/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/25/thumb-1E4-E63E3F.jpg" alt="Tôi muốn bán lô đất 200m2 vị trí đẹp, thuận lợi đầu tư, giá 1,8 tỷ/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi muốn bán lô đất 200m2 vị trí đẹp, thuận lợi đầu tư, giá 1,8 tỷ/nền </td> </tr></table>