http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 28/09/2020 false Cần bán 425m2 đất khu dân cư ở Củ Chi, đường nhựa 10m, đường Bà Thiên rẽ vào 50m, sổ đỏ 0359751788 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-425m2-dat-khu-dan-cu-o-cu-chi-duong-nhua-10m-duong-ba-thien-re-vao-50m-so-do-0359751788-i2000314" title="Cần bán 425m2 đất khu dân cư ở Củ Chi, đường nhựa 10m, đường Bà Thiên rẽ vào 50m, sổ đỏ 0359751788"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/20/thumb-BF9-8AB85F.jpg" alt="Cần bán 425m2 đất khu dân cư ở Củ Chi, đường nhựa 10m, đường Bà Thiên rẽ vào 50m, sổ đỏ 0359751788" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 425m2 đất khu dân cư ở Củ Chi, đường nhựa 10m, đường Bà Thiên rẽ vào 50m, sổ đỏ 0359751788 </td> </tr></table> false Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909003934 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/cach-vin-q9-chi-5-phut-dat-nen-sinh-thai-vuon-chi-25-trieum2-lh0909003934-i1984481" title="Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909003934"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/28/thumb-6AC-B126A4.jpg" alt="Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909003934" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cách Vin Q9 chỉ 5 Phút Đất Nền sinh thái vườn chỉ 25 triệu.m2 LH:0909003934 </td> </tr></table> false Đất nền nằm trong tổng thể sân Golf, hạ tầng hoàn thiện, nơi an cư lý tưởng. LH 0902933653 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nen-nam-trong-tong-the-san-golf-ha-tang-hoan-thien-noi-an-cu-ly-tuong-lh-0902933653-i1979160" title="Đất nền nằm trong tổng thể sân Golf, hạ tầng hoàn thiện, nơi an cư lý tưởng. LH 0902933653"><img src="" alt="Đất nền nằm trong tổng thể sân Golf, hạ tầng hoàn thiện, nơi an cư lý tưởng. LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền nằm trong tổng thể sân Golf, hạ tầng hoàn thiện, nơi an cư lý tưởng. LH 0902933653 </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000784" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000779" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000778" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false ĐẤT BIỆT THỰ VƯỜN VEN SỐNG 24TR M2 1000M2 THIÊN THỜI ĐỊA LỢI VỊ TRÍ ĐẮT ĐỊA . 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-biet-thu-vuon-ven-song-24tr-m2-1000m2-thien-thoi-dia-loi-vi-tri-dat-dia--i2001640" title="ĐẤT BIỆT THỰ VƯỜN VEN SỐNG 24TR M2 1000M2 THIÊN THỜI ĐỊA LỢI VỊ TRÍ ĐẮT ĐỊA ."><img src="" alt="ĐẤT BIỆT THỰ VƯỜN VEN SỐNG 24TR M2 1000M2 THIÊN THỜI ĐỊA LỢI VỊ TRÍ ĐẮT ĐỊA ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT BIỆT THỰ VƯỜN VEN SỐNG 24TR M2 1000M2 THIÊN THỜI ĐỊA LỢI VỊ TRÍ ĐẮT ĐỊA . </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000783" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000780" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ĐẤT BIỆT THỰ Q9 24TR/1M2 MỘT NỀN 1000M2 LIÊN HỆ EM HỖ TRỢ . 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-dat-biet-thu-q9-24tr1m2-mot-nen-1000m2-lien-he-em-ho-tro--i1999180" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ĐẤT BIỆT THỰ Q9 24TR/1M2 MỘT NỀN 1000M2 LIÊN HỆ EM HỖ TRỢ ."><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ĐẤT BIỆT THỰ Q9 24TR/1M2 MỘT NỀN 1000M2 LIÊN HỆ EM HỖ TRỢ ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ĐẤT BIỆT THỰ Q9 24TR/1M2 MỘT NỀN 1000M2 LIÊN HỆ EM HỖ TRỢ . </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000781" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO 25/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/duy-nhat-3-xuat-noi-bo-uu-dai-5-dat-biet-thu-quan-9-23tr-1m2-1000m2-cho-i2000782" title="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO"><img src="" alt="DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DUY NHẤT 3 XUẤT NỘI BỘ ƯU ĐÃI 5% ĐẤT BIỆT THỰ QUẬN 9 23TR 1M2 - 1000M2 CHO </td> </tr></table> false Cần sang nhượng gấp 22.205,8 m2 đất Bình Mỹ 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-sang-nhuong-gap-222058-m2-dat-binh-my-i2009756" title="Cần sang nhượng gấp 22.205,8 m2 đất Bình Mỹ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/24/thumb-319-268441.jpg" alt="Cần sang nhượng gấp 22.205,8 m2 đất Bình Mỹ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang nhượng gấp 22.205,8 m2 đất Bình Mỹ </td> </tr></table> false Đất nền ngay trung tâm TP Biên Hoà. Hạ tầng trong sân Golf. Tiềm năng để đầu tư lâu dài 0902933653 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nen-ngay-trung-tam-tp-bien-hoa-ha-tang-trong-san-golf-tiem-nang-de-dau-tu-lau-dai-0902933653-i1979155" title="Đất nền ngay trung tâm TP Biên Hoà. Hạ tầng trong sân Golf. Tiềm năng để đầu tư lâu dài 0902933653"><img src="" alt="Đất nền ngay trung tâm TP Biên Hoà. Hạ tầng trong sân Golf. Tiềm năng để đầu tư lâu dài 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền ngay trung tâm TP Biên Hoà. Hạ tầng trong sân Golf. Tiềm năng để đầu tư lâu dài 0902933653 </td> </tr></table> false Đất nền Ngay sân Golf Long Thành, hạ tầng hoàn thiện,chiết khấu cao, nhận nền ngay 0902933653 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nen-ngay-san-golf-long-thanh-ha-tang-hoan-thienchiet-khau-cao-nhan-nen-ngay-0902933653-i1979165" title="Đất nền Ngay sân Golf Long Thành, hạ tầng hoàn thiện,chiết khấu cao, nhận nền ngay 0902933653"><img src="" alt="Đất nền Ngay sân Golf Long Thành, hạ tầng hoàn thiện,chiết khấu cao, nhận nền ngay 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Ngay sân Golf Long Thành, hạ tầng hoàn thiện,chiết khấu cao, nhận nền ngay 0902933653 </td> </tr></table> false Đất nền ngay trung tâm thành Phố Biên Hoà, nới kết nối giao thông thuận lợi. 0902933653 Bích Huệ 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nen-ngay-trung-tam-thanh-pho-bien-hoa-noi-ket-noi-giao-thong-thuan-loi-0902933653-bich-hue-i1979196" title="Đất nền ngay trung tâm thành Phố Biên Hoà, nới kết nối giao thông thuận lợi. 0902933653 Bích Huệ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-F2D-85611D.jpg" alt="Đất nền ngay trung tâm thành Phố Biên Hoà, nới kết nối giao thông thuận lợi. 0902933653 Bích Huệ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền ngay trung tâm thành Phố Biên Hoà, nới kết nối giao thông thuận lợi. 0902933653 Bích Huệ </td> </tr></table> false chuyển nhượng 200 ha đất trồng dược liệu tại huyện mai châu tỉnh hòa bình 16/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chuyen-nhuong-200-ha-dat-trong-duoc-lieu-tai-huyen-mai-chau-tinh-hoa-binh-i2008360" title="chuyển nhượng 200 ha đất trồng dược liệu tại huyện mai châu tỉnh hòa bình"><img src="" alt="chuyển nhượng 200 ha đất trồng dược liệu tại huyện mai châu tỉnh hòa bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chuyển nhượng 200 ha đất trồng dược liệu tại huyện mai châu tỉnh hòa bình </td> </tr></table> false Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-vuon-lau-nam-co-tho-cu-gan-ubnd-xa-nghia-thanh-huyen-chau-duc-i2007283" title="Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/08/thumb-085-B57CDE.jpg" alt="Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức </td> </tr></table> false bán gấp đất vườn có thổ cư ngay mặt tiền quốc lộ 20 05/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-dat-vuon-co-tho-cu-ngay-mat-tien-quoc-lo-20-i2006687" title="bán gấp đất vườn có thổ cư ngay mặt tiền quốc lộ 20"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/04/thumb-35A-98C56B.jpg" alt="bán gấp đất vườn có thổ cư ngay mặt tiền quốc lộ 20" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp đất vườn có thổ cư ngay mặt tiền quốc lộ 20 </td> </tr></table> false Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức 03/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-vuon-lau-nam-co-tho-cu-gan-ubnd-xa-nghia-thanh-huyen-chau-duc-i2006381" title="Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/02/thumb-B93-688502.jpg" alt="Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất vườn lâu năm có thổ cư gần ubnd xã nghĩa thành huyện châu đức </td> </tr></table>