http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/03/2018 false Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m) 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-600m2-da-tach-thanh-4-so-rieng-5x30m-i1567387" title="Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-C73-23854B.jpg" alt="Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 600m2 đã tách thành 4 sổ riêng (5x30m) </td> </tr></table> false Đất xưởng đường bông văn dĩa 3540 m2 giá 16,2 tỷ. sổ hồng riêng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-xuong-duong-bong-van-dia-3540-m2-gia-162-ty-so-hong-rieng-i1579840" title="Đất xưởng đường bông văn dĩa 3540 m2 giá 16,2 tỷ. sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/14/thumb-EB4-EE3E6A.jpg" alt="Đất xưởng đường bông văn dĩa 3540 m2 giá 16,2 tỷ. sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất xưởng đường bông văn dĩa 3540 m2 giá 16,2 tỷ. sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Carillon – Căn hộ thuộc chuỗi dự án cao cấp tại Tân Phú, nhất vị-nhì giá. LH sớm giữ căn đẹp 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/carillon-can-ho-thuoc-chuoi-du-an-cao-cap-tai-tan-phu-nhat-vi-nhi-gia-lh-som-giu-can-dep-i1580942" title="Carillon – Căn hộ thuộc chuỗi dự án cao cấp tại Tân Phú, nhất vị-nhì giá. LH sớm giữ căn đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/19/thumb-741-9207D9.jpg" alt="Carillon – Căn hộ thuộc chuỗi dự án cao cấp tại Tân Phú, nhất vị-nhì giá. LH sớm giữ căn đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon – Căn hộ thuộc chuỗi dự án cao cấp tại Tân Phú, nhất vị-nhì giá. LH sớm giữ căn đẹp </td> </tr></table> false Tôi cần bán dãy trọ xây 2016, gồm 11 phòng, 1 tỷ 320, đang cho thuê 1.5 triệu/ phòng/ tháng 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-day-tro-xay-2016-gom-11-phong-1-ty-320-dang-cho-thue-15-trieu-phong-thang-i1571870" title="Tôi cần bán dãy trọ xây 2016, gồm 11 phòng, 1 tỷ 320, đang cho thuê 1.5 triệu/ phòng/ tháng"><img src="" alt="Tôi cần bán dãy trọ xây 2016, gồm 11 phòng, 1 tỷ 320, đang cho thuê 1.5 triệu/ phòng/ tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán dãy trọ xây 2016, gồm 11 phòng, 1 tỷ 320, đang cho thuê 1.5 triệu/ phòng/ tháng </td> </tr></table> false Bán đất Ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, Củ Chi 16/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-ap-mui-lon-1-tan-an-hoi-cu-chi-i168195" title="Bán đất Ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, Củ Chi"><img src="http://image.diaoconline.vn/UserUpload/2010/02/18/48382_Tan_An_Hoi_360.JPG" alt="Bán đất Ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, Củ Chi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, Củ Chi </td> </tr></table> false Đất vườn sổ riêng công chứng ngay Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 05/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-vuon-so-rieng-cong-chung-ngay-vinh-loc-b-binh-chanh-i1545799" title="Đất vườn sổ riêng công chứng ngay Vĩnh Lộc B, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/19/thumb-1FC-C024DE.jpg" alt="Đất vườn sổ riêng công chứng ngay Vĩnh Lộc B, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất vườn sổ riêng công chứng ngay Vĩnh Lộc B, Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán 4,156m2 đất mặt tiền quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, giá 9,5 tỷ, mặt bằng đã được san ủi rất đẹp. 05/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-4156m2-dat-mat-tien-quoc-lo-80-xa-mong-tho-b-gia-95-ty-mat-bang-da-duoc-san-ui-rat-dep-i1577918" title="Bán 4,156m2 đất mặt tiền quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, giá 9,5 tỷ, mặt bằng đã được san ủi rất đẹp."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/04/thumb-1AB-15D3D1.jpg" alt="Bán 4,156m2 đất mặt tiền quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, giá 9,5 tỷ, mặt bằng đã được san ủi rất đẹp." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 4,156m2 đất mặt tiền quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, giá 9,5 tỷ, mặt bằng đã được san ủi rất đẹp. </td> </tr></table> false Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.khu dân cư cao cấp.5x32m.giá 430triệu 02/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-dat-du-an-sau-kcn-bac-dong-phukhu-dan-cu-cao-cap5x32mgia-430trieu-i1554032" title="Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.khu dân cư cao cấp.5x32m.giá 430triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-0B1-E6C6FF.jpg" alt="Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.khu dân cư cao cấp.5x32m.giá 430triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.khu dân cư cao cấp.5x32m.giá 430triệu </td> </tr></table> false Bán đất nằm trên đưởng tỉnh lộ 15 , gần địa đạo bến đình , sát bên trường thiếu sinh quân 26/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-nam-tren-duong-tinh-lo-15-gan-dia-dao-ben-dinh-sat-ben-truong-thieu-sinh-quan-i1577094" title="Bán đất nằm trên đưởng tỉnh lộ 15 , gần địa đạo bến đình , sát bên trường thiếu sinh quân "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/02/25/thumb-7F4-96C073.jpg" alt="Bán đất nằm trên đưởng tỉnh lộ 15 , gần địa đạo bến đình , sát bên trường thiếu sinh quân " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nằm trên đưởng tỉnh lộ 15 , gần địa đạo bến đình , sát bên trường thiếu sinh quân </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền đường nhựa nông thôn đất 1: 822 m2 giá 900 triệu 26/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-mat-tien-duong-nhua-nong-thon-dat-1-822-m2-gia-900-trieu-i1577095" title="Bán đất mặt tiền đường nhựa nông thôn đất 1: 822 m2 giá 900 triệu"><img src="" alt="Bán đất mặt tiền đường nhựa nông thôn đất 1: 822 m2 giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền đường nhựa nông thôn đất 1: 822 m2 giá 900 triệu </td> </tr></table> false Bán đất trồng cây lâu năm ,200 thổ cư ,có nhà cấp 4 mới xây , mặt tiền tỉnh lộ 15 25/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-trong-cay-lau-nam-200-tho-cu-co-nha-cap-4-moi-xay-mat-tien-tinh-lo-15-i1577081" title="Bán đất trồng cây lâu năm ,200 thổ cư ,có nhà cấp 4 mới xây , mặt tiền tỉnh lộ 15 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/02/24/thumb-46E-0FCB86.jpg" alt="Bán đất trồng cây lâu năm ,200 thổ cư ,có nhà cấp 4 mới xây , mặt tiền tỉnh lộ 15 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất trồng cây lâu năm ,200 thổ cư ,có nhà cấp 4 mới xây , mặt tiền tỉnh lộ 15 </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 mảnh đất 200m2 giá 800tr, shr, mt tỉnh lộ 10 24/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-2-manh-dat-200m2-gia-800tr-shr-mt-tinh-lo-10-i1562267" title="Cần bán gấp 2 mảnh đất 200m2 giá 800tr, shr, mt tỉnh lộ 10"><img src="" alt="Cần bán gấp 2 mảnh đất 200m2 giá 800tr, shr, mt tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 mảnh đất 200m2 giá 800tr, shr, mt tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe 24/02/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-lo-dat-nong-nghiep-thich-hop-xay-xuong-hoac-lam-bai-giu-xe-i1542942" title="Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe "><img src="" alt="Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất nông nghiệp thích hợp xây xưởng hoặc làm bãi giữ xe </td> </tr></table> false Đất nền dự án Sentosa Phan Thiết giá chỉ từ 5tr/m2. Trả chậm trong 24 tháng 25/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nen-du-an-sentosa-phan-thiet-gia-chi-tu-5trm2-tra-cham-trong-24-thang-i1555741" title="Đất nền dự án Sentosa Phan Thiết giá chỉ từ 5tr/m2. Trả chậm trong 24 tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/07/thumb-162-C4C996.jpg" alt="Đất nền dự án Sentosa Phan Thiết giá chỉ từ 5tr/m2. Trả chậm trong 24 tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền dự án Sentosa Phan Thiết giá chỉ từ 5tr/m2. Trả chậm trong 24 tháng </td> </tr></table> false Nhượng quyền sử dụng đất 100m địa chỉ: nằm gần khu dân cư cách bịnh viện xuyên Á 2km cách 24/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/nhuong-quyen-su-dung-dat-100m-dia-chi-nam-gan-khu-dan-cu-cach-binh-vien-xuyen-a-2km-cach-i1575001" title="Nhượng quyền sử dụng đất 100m địa chỉ: nằm gần khu dân cư cách bịnh viện xuyên Á 2km cách"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/23/thumb-726-81B316.jpg" alt="Nhượng quyền sử dụng đất 100m địa chỉ: nằm gần khu dân cư cách bịnh viện xuyên Á 2km cách" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng quyền sử dụng đất 100m địa chỉ: nằm gần khu dân cư cách bịnh viện xuyên Á 2km cách </td> </tr></table> false Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9 22/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/biet-thu-nha-vuon-cuc-dep-ngay-quan-9-i1554974" title="Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-FD6-085791.jpg" alt="Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nhà vườn cực đẹp ngay quận 9 </td> </tr></table> false Đất nông nghiệp, mặt tiền đường 30m, sổ hồng, chuyển đổi mục đích đất ở thổ cư 20/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-nong-nghiep-mat-tien-duong-30m-so-hong-chuyen-doi-muc-dich-dat-o-tho-cu-i1548521" title="Đất nông nghiệp, mặt tiền đường 30m, sổ hồng, chuyển đổi mục đích đất ở thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-ED9-3EA355.jpg" alt="Đất nông nghiệp, mặt tiền đường 30m, sổ hồng, chuyển đổi mục đích đất ở thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nông nghiệp, mặt tiền đường 30m, sổ hồng, chuyển đổi mục đích đất ở thổ cư </td> </tr></table> false Sang lô góc mặt tiền, đường 32m, gần kcn Long Phước, Sonadezi 19/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/sang-lo-goc-mat-tien-duong-32m-gan-kcn-long-phuoc-sonadezi-i1546909" title="Sang lô góc mặt tiền, đường 32m, gần kcn Long Phước, Sonadezi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/21/thumb-80E-C562CF.jpg" alt="Sang lô góc mặt tiền, đường 32m, gần kcn Long Phước, Sonadezi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang lô góc mặt tiền, đường 32m, gần kcn Long Phước, Sonadezi </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện. 19/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-can-ban-500m2-dat-so-hong-rieng-ha-tang-hoan-thien-i1548443" title="Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-06C-09D8F3.jpg" alt="Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán 500m2 đất sổ hồng riêng, hạ tầng hoàn thiện. </td> </tr></table> false Thanh lý 1000m2 xã Phước Thái 1,2tr/m2 sổ hồng riêng 19/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thanh-ly-1000m2-xa-phuoc-thai-12trm2-so-hong-rieng-i1574010" title="Thanh lý 1000m2 xã Phước Thái 1,2tr/m2 sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/18/thumb-D6C-36072D.jpg" alt="Thanh lý 1000m2 xã Phước Thái 1,2tr/m2 sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 1000m2 xã Phước Thái 1,2tr/m2 sổ hồng riêng </td> </tr></table>