http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/02/2020 false BÁN GẤP LÔ ĐẤT 6X20M LIỀN KỀ KDC VĨNH LỘC B, MẶT TIỀN ĐƯỜNG 16M, SỔ RIÊNG, GIÁ 980 TRIỆU 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-gap-lo-dat-6x20m-lien-ke-kdc-vinh-loc-b-mat-tien-duong-16m-so-rieng-gia-980-trieu-i1942761" title="BÁN GẤP LÔ ĐẤT 6X20M LIỀN KỀ KDC VĨNH LỘC B, MẶT TIỀN ĐƯỜNG 16M, SỔ RIÊNG, GIÁ 980 TRIỆU"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="BÁN GẤP LÔ ĐẤT 6X20M LIỀN KỀ KDC VĨNH LỘC B, MẶT TIỀN ĐƯỜNG 16M, SỔ RIÊNG, GIÁ 980 TRIỆU" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP LÔ ĐẤT 6X20M LIỀN KỀ KDC VĨNH LỘC B, MẶT TIỀN ĐƯỜNG 16M, SỔ RIÊNG, GIÁ 980 TRIỆU </td> </tr></table> false cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-gia-sieu-re-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-i1957770" title="cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-tai-vung-tau-ngai-gi-khong-lh-ngay-i1957774" title="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay </td> </tr></table> false căn hộ du lịch giá chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-gia-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-view-va-vi-tri-dep-ngay-bai-sau-vung-tau-i1957772" title="căn hộ du lịch giá chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="căn hộ du lịch giá chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ du lịch giá chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-tai-vung-tau-ngai-gi-khong-lh-ngay-i1949543" title="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 40triệu/m2 căn 2 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-du-lich-bai-sau-vung-tau-chi-40trieum2-can-2-phong-ngu-mua-qua-chu-dau-tu-i1957850" title="Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 40triệu/m2 căn 2 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 40triệu/m2 căn 2 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 40triệu/m2 căn 2 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư </td> </tr></table> false Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 40 tr/m2, căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-gia-sieu-re-chi-40-trm2-can-2-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-i1959461" title="Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 40 tr/m2, căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/21/thumb-8A3-1C5E1D.jpg" alt="Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 40 tr/m2, căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 40 tr/m2, căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false căn hộ du lịch giá chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-gia-chi-38trm2-can-3-phong-ngu-view-va-vi-tri-dep-ngay-bai-sau-vung-tau-i1960130" title="căn hộ du lịch giá chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/25/thumb-A40-3B3054.jpg" alt="căn hộ du lịch giá chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ du lịch giá chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ, view và vị trí đẹp ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-view-va-vi-tri-dep-i1957695" title="Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp </td> </tr></table> false Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-view-va-vi-tri-dep-i1958910" title="Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/20/thumb-3C2-2809E5.jpg" alt="Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ du lịch chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu, view và vị trí đẹp </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-ngay-bai-sau-vung-tau-gia-sieu-tot-chi-38trm2-can-3-phong-ngu-i1954021" title="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ </td> </tr></table> false Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 38triệu/m2 căn 3 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-du-lich-bai-sau-vung-tau-chi-38trieum2-can-3-phong-ngu-mua-qua-chu-dau-tu-i1957250" title="Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 38triệu/m2 căn 3 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 38triệu/m2 căn 3 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ du lịch bãi sau Vũng Tàu, chỉ 38triệu/m2 căn 3 phòng ngủ, mua qua chủ đầu tư </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-tai-vung-tau-ngai-gi-khong-lh-ngay-i1960276" title="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/25/thumb-C31-918F0C.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay </td> </tr></table> false Căn hộ Du lịch, chỉ 50 suất nội bộ qua chủ đầu tư, chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-chi-50-suat-noi-bo-qua-chu-dau-tu-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-i1958919" title="Căn hộ Du lịch, chỉ 50 suất nội bộ qua chủ đầu tư, chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/20/thumb-08D-FF5CA2.jpg" alt="Căn hộ Du lịch, chỉ 50 suất nội bộ qua chủ đầu tư, chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Du lịch, chỉ 50 suất nội bộ qua chủ đầu tư, chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-tai-vung-tau-ngai-gi-khong-lh-ngay-i1959810" title="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/23/thumb-F65-F9D483.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, căn 2 phòng ngủ có view và vị trí đẹp 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-ngay-bai-sau-vung-tau-can-2-phong-ngu-co-view-va-vi-tri-dep-i1957692" title="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, căn 2 phòng ngủ có view và vị trí đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, căn 2 phòng ngủ có view và vị trí đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, căn 2 phòng ngủ có view và vị trí đẹp </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-tai-vung-tau-ngai-gi-khong-lh-ngay-i1954421" title="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch mua trực tiếp qua chủ đầu tư tại Vũng Tàu, ngại gì không LH ngay </td> </tr></table> false cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-gia-sieu-re-chi-40trm2-can-2-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-i1949535" title="cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán căn hộ du lịch , giá siêu rẻ chỉ 40tr/m2 căn 2 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 38tr/m2, căn 3 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-gia-sieu-re-chi-38trm2-can-3-phong-ngu-ngay-bai-sau-vung-tau-i1957251" title="Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 38tr/m2, căn 3 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 38tr/m2, căn 3 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ du lịch giá siêu rẻ chỉ 38tr/m2, căn 3 phòng ngủ ngay bãi sau Vũng Tàu </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-du-lich-ngay-bai-sau-vung-tau-gia-sieu-tot-chi-38trm2-can-3-phong-ngu-i1957172" title="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ du lịch ngay bãi sau Vũng Tàu, giá siêu tốt chỉ 38tr/m2 căn 3 phòng ngủ </td> </tr></table>