http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/03/2018 false Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/nha-pho-ven-song-jamona-quan-7-ven-song-nha-moi-100-54x2075-ty-view-trung-tam-quan-1-i1579455" title="Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-1F2-C18B1A.jpg" alt="Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố ven sông Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 </td> </tr></table> false Carillon 7, Quận Tân Phú Đợt 1, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/carillon-7-quan-tan-phu-dot-1-chi-10-suat-noi-bo-24trm2loi-nhuan-ngay-20-i1579367" title="Carillon 7, Quận Tân Phú Đợt 1, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-41D-8C41BC.jpg" alt="Carillon 7, Quận Tân Phú Đợt 1, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 7, Quận Tân Phú Đợt 1, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% </td> </tr></table> false Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7%, nhận nhà TT 71 % 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-thang-92018-ban-giao-gia-goc-cdt-ck-67-nhan-nha-tt-71--i1578991" title="Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7%, nhận nhà TT 71 % "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-6FB-6C3649.jpg" alt="Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7%, nhận nhà TT 71 % " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao, Giá gốc CĐT, CK 6,7%, nhận nhà TT 71 % </td> </tr></table> false Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-duy-nhat-19-can-carillon-5-ck-5-ngay-mien-phi-2-nam-pql-t92018-nhan-nha-i1579309" title="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-725-CEB126.jpg" alt="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà </td> </tr></table> false Căn hộ Tân Phú MT lương minh nguyệt LK Đầm sen 1km, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-tan-phu-mt-luong-minh-nguyet-lk-dam-sen-1km-gia-gocdot-1-cdt-26trm2-i1578967" title="Căn hộ Tân Phú MT lương minh nguyệt LK Đầm sen 1km, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-2A4-49051F.jpg" alt="Căn hộ Tân Phú MT lương minh nguyệt LK Đầm sen 1km, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Tân Phú MT lương minh nguyệt LK Đầm sen 1km, Giá gốcđợt 1 CDT 26tr/m2 </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ văn phòng tiêu chuẩn 6 sao Office-tel giá 4000 usd ck 3% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-can-ho-van-phong-tieu-chuan-6-sao-office-tel-gia-4000-usd-ck-3-i1368465" title="Cần bán căn hộ văn phòng tiêu chuẩn 6 sao Office-tel giá 4000 usd ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-6F7-5D6874.jpg" alt="Cần bán căn hộ văn phòng tiêu chuẩn 6 sao Office-tel giá 4000 usd ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ văn phòng tiêu chuẩn 6 sao Office-tel giá 4000 usd ck 3% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán tháp B và C căn hộ aeon tên lửa giá 1 tỷ /căn ck 18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-mo-ban-thap-b-va-c-can-ho-aeon-ten-lua-gia-1-ty-can-ck-18-i1372050" title="Hưng Thịnh mở bán tháp B và C căn hộ aeon tên lửa giá 1 tỷ /căn ck 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/01/thumb-557-DBFCB8.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán tháp B và C căn hộ aeon tên lửa giá 1 tỷ /căn ck 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán tháp B và C căn hộ aeon tên lửa giá 1 tỷ /căn ck 18% </td> </tr></table> false Đầu tư 1 tỷ văn phòng cho thuê 1 năm thu trên 200 triệu.Thông tin bạn nên biết 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/dau-tu-1-ty-van-phong-cho-thue-1-nam-thu-tren-200-trieuthong-tin-ban-nen-biet-i1311685" title="Đầu tư 1 tỷ văn phòng cho thuê 1 năm thu trên 200 triệu.Thông tin bạn nên biết"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/18/thumb-21F-914E16.jpg" alt="Đầu tư 1 tỷ văn phòng cho thuê 1 năm thu trên 200 triệu.Thông tin bạn nên biết" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư 1 tỷ văn phòng cho thuê 1 năm thu trên 200 triệu.Thông tin bạn nên biết </td> </tr></table> false OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/office-tel-can-ho-dich-vu-bat-nhat-gaz-metro-so-10-ky-hop-dong-100-trieu-tang-noi-that-120-tr-i1496086" title="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr </td> </tr></table> false Mở bán OFFIC mặt tiền vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-offic-mat-tien-vanh-dai-2-tram-gaz-metro-so-10-binh-thai-gia-860-trieu-ck-3-18-i1525068" title="Mở bán OFFIC mặt tiền vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/19/thumb-CE6-2DACBD.jpg" alt="Mở bán OFFIC mặt tiền vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán OFFIC mặt tiền vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% </td> </tr></table> false Công bố giá 150 căn OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/cong-bo-gia-150-can-office-mat-tien-vanh-dai-2-chi-860-11-ty-offic-ck-3-18-i1525088" title="Công bố giá 150 căn OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-68A-0AACF8.jpg" alt="Công bố giá 150 căn OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Công bố giá 150 căn OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-hoac-thue-can-ho-van-phong-noi-that-nhat-ban-cao-cap-gia-42000usd-i1369165" title="Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/24/thumb-23A-95B389.jpg" alt="Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd </td> </tr></table> false Chiết khấu khủng ,Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chiet-khau-khung-hung-thinh-nhan-giu-cho-offic-lk-quan-2-chi-900-tr-13-tycan-i1525111" title="Chiết khấu khủng ,Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-8D1-D80C37.jpg" alt="Chiết khấu khủng ,Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chiết khấu khủng ,Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn </td> </tr></table> false Shop -OFFICE-TEL bật nhất Gaz metro số 10 tặng nội thất 120 tr ký hợp đồng 12% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/shop-office-tel-bat-nhat-gaz-metro-so-10-tang-noi-that-120-tr-ky-hop-dong-12-i1496083" title="Shop -OFFICE-TEL bật nhất Gaz metro số 10 tặng nội thất 120 tr ký hợp đồng 12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/08/thumb-E76-BE0C39.jpg" alt="Shop -OFFICE-TEL bật nhất Gaz metro số 10 tặng nội thất 120 tr ký hợp đồng 12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop -OFFICE-TEL bật nhất Gaz metro số 10 tặng nội thất 120 tr ký hợp đồng 12% </td> </tr></table> false Chỉ từ 2.1 tỷ, nhận ngay căn hộ mặt tiền Âu Cơ, Tân Bình, ở ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-tu-21-ty-nhan-ngay-can-ho-mat-tien-au-co-tan-binh-o-ngay-i1554016" title="Chỉ từ 2.1 tỷ, nhận ngay căn hộ mặt tiền Âu Cơ, Tân Bình, ở ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/06/thumb-930-2B09B4.jpg" alt="Chỉ từ 2.1 tỷ, nhận ngay căn hộ mặt tiền Âu Cơ, Tân Bình, ở ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ từ 2.1 tỷ, nhận ngay căn hộ mặt tiền Âu Cơ, Tân Bình, ở ngay </td> </tr></table> false Sự thật 100%, độc quyền căn mặt tiền Oriental Plaza Âu Cơ, 2.4 tỷ/căn LH: 0907 242 092 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/su-that-100-doc-quyen-can-mat-tien-oriental-plaza-au-co-24-tycan-lh-0907-242-092-i1553254" title="Sự thật 100%, độc quyền căn mặt tiền Oriental Plaza Âu Cơ, 2.4 tỷ/căn LH: 0907 242 092"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/06/thumb-45C-4AA5C1.jpg" alt="Sự thật 100%, độc quyền căn mặt tiền Oriental Plaza Âu Cơ, 2.4 tỷ/căn LH: 0907 242 092" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sự thật 100%, độc quyền căn mặt tiền Oriental Plaza Âu Cơ, 2.4 tỷ/căn LH: 0907 242 092 </td> </tr></table> false Căn hộ tiện ích vượt trội, trung tâm quận Tân Phú, gần CV Đầm Sen 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-tien-ich-vuot-troi-trung-tam-quan-tan-phu-gan-cv-dam-sen-i1553319" title="Căn hộ tiện ích vượt trội, trung tâm quận Tân Phú, gần CV Đầm Sen"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/02/thumb-2D3-650E94.jpg" alt="Căn hộ tiện ích vượt trội, trung tâm quận Tân Phú, gần CV Đầm Sen" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ tiện ích vượt trội, trung tâm quận Tân Phú, gần CV Đầm Sen </td> </tr></table> false Còn 20 căn đẹp suất nội bộ- căn hộ ở đã hoàn thiện, cọc 30tr dọn vào ở ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/con-20-can-dep-suat-noi-bo-can-ho-o-da-hoan-thien-coc-30tr-don-vao-o-ngay-i1555674" title="Còn 20 căn đẹp suất nội bộ- căn hộ ở đã hoàn thiện, cọc 30tr dọn vào ở ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/07/thumb-85D-DA993E.jpg" alt="Còn 20 căn đẹp suất nội bộ- căn hộ ở đã hoàn thiện, cọc 30tr dọn vào ở ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Còn 20 căn đẹp suất nội bộ- căn hộ ở đã hoàn thiện, cọc 30tr dọn vào ở ngay </td> </tr></table> false Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền shophouse 1 TRỆT + 1 lầu giá 3,5 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-suat-noi-bo-cua-hang-kinh-doanh-mat-tien-shophouse-1-tret-1-lau-gia-35-ty-i1496085" title="Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền shophouse 1 TRỆT + 1 lầu giá 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/08/thumb-B9D-467028.jpg" alt="Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền shophouse 1 TRỆT + 1 lầu giá 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền shophouse 1 TRỆT + 1 lầu giá 3,5 tỷ </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán BLOCK B và C giá nội bộ chiết khấu 18% Uư tiên giữ chỗ căn góc view đẹp. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-mo-ban-block-b-va-c-gia-noi-bo-chiet-khau-18-uu-tien-giu-cho-can-goc-view-dep-i1370409" title="Hưng Thịnh mở bán BLOCK B và C giá nội bộ chiết khấu 18% Uư tiên giữ chỗ căn góc view đẹp."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/27/thumb-EAE-06D7C4.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán BLOCK B và C giá nội bộ chiết khấu 18% Uư tiên giữ chỗ căn góc view đẹp." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán BLOCK B và C giá nội bộ chiết khấu 18% Uư tiên giữ chỗ căn góc view đẹp. </td> </tr></table>