http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 26/04/2019 false 1.1 Tỷ/căn Hưng Thịnh nhận đặt chỗ Condotel biển 5 sao LH:0909686046 CK 10- 18% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/11-tycan-hung-thinh-nhan-dat-cho-condotel-bien-5-sao-lh0909686046-ck-10-18-i1811230" title="1.1 Tỷ/căn Hưng Thịnh nhận đặt chỗ Condotel biển 5 sao LH:0909686046 CK 10- 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/02/thumb-24B-50F03E.jpg" alt="1.1 Tỷ/căn Hưng Thịnh nhận đặt chỗ Condotel biển 5 sao LH:0909686046 CK 10- 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1.1 Tỷ/căn Hưng Thịnh nhận đặt chỗ Condotel biển 5 sao LH:0909686046 CK 10- 18% </td> </tr></table> false Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/co-nen-dau-tu-condotel-2019-hay-xem-qua-du-an-nay-chi-1tycan-so-huu-vinh-vien-lh0909686046-i1805960" title="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 </td> </tr></table> false Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/co-nen-dau-tu-condotel-2019-hay-xem-qua-du-an-nay-chi-1tycan-so-huu-vinh-vien-lh0909686046-i1805957" title="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/27/thumb-0B2-3E150C.jpg" alt="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh nhậ giữ chổ căn hộ du lịch đường Thi Sách mặt tiền biển chỉ 1.5 tỷ/căn PKD CK 18% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-nha-giu-cho-can-ho-du-lich-duong-thi-sach-mat-tien-bien-chi-15-tycan-pkd-ck-18-i1740523" title="Hưng Thịnh nhậ giữ chổ căn hộ du lịch đường Thi Sách mặt tiền biển chỉ 1.5 tỷ/căn PKD CK 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/21/thumb-7EB-5DD9E6.jpg" alt="Hưng Thịnh nhậ giữ chổ căn hộ du lịch đường Thi Sách mặt tiền biển chỉ 1.5 tỷ/căn PKD CK 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh nhậ giữ chổ căn hộ du lịch đường Thi Sách mặt tiền biển chỉ 1.5 tỷ/căn PKD CK 18% </td> </tr></table> false Căn hộ biển 5 sao + chìa khóa trao tay Thanh toán 450 triệu sở hữu ngay LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-bien-5-sao-chia-khoa-trao-tay-thanh-toan-450-trieu-so-huu-ngay-lh0909686046-i1806126" title="Căn hộ biển 5 sao + chìa khóa trao tay Thanh toán 450 triệu sở hữu ngay LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Căn hộ biển 5 sao + chìa khóa trao tay Thanh toán 450 triệu sở hữu ngay LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ biển 5 sao + chìa khóa trao tay Thanh toán 450 triệu sở hữu ngay LH:0909686046 </td> </tr></table> false Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/co-nen-dau-tu-condotel-2019-hay-xem-qua-du-an-nay-chi-1tycan-so-huu-vinh-vien-lh0909686046-i1805959" title="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 </td> </tr></table> false Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/co-nen-dau-tu-condotel-2019-hay-xem-qua-du-an-nay-chi-1tycan-so-huu-vinh-vien-lh0909686046-i1805961" title="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có nên đầu tư condotel 2019 hãy xem qua dự án này Chỉ 1.tỷ/căn SỞ HỮU VĨNH VIỄN LH:0909686046 </td> </tr></table> false Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-mat-tien-bien-quy-nhon-chi-12-ty-lh0909686046-cam-ket-loi-nhuan-10-12-i1806214" title="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/27/thumb-508-9054FC.jpg" alt="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% </td> </tr></table> false Thu lợi nhuận 100 triệu/năm ,CONDOTEL Biển 5 sao chiếm lĩnh thị thường LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/thu-loi-nhuan-100-trieunam-condotel-bien-5-sao-chiem-linh-thi-thuong-lh0909686046-i1806344" title="Thu lợi nhuận 100 triệu/năm ,CONDOTEL Biển 5 sao chiếm lĩnh thị thường LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-BDE-EC2893.jpg" alt="Thu lợi nhuận 100 triệu/năm ,CONDOTEL Biển 5 sao chiếm lĩnh thị thường LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thu lợi nhuận 100 triệu/năm ,CONDOTEL Biển 5 sao chiếm lĩnh thị thường LH:0909686046 </td> </tr></table> false Chỉ 1 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao mang lại dấu ấn lớn tại Quy Nhơn LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-1-ty-condotel-bien-5-sao-mang-lai-dau-an-lon-tai-quy-nhon-lh0909686046-i1806339" title="Chỉ 1 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao mang lại dấu ấn lớn tại Quy Nhơn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-7CD-046119.jpg" alt="Chỉ 1 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao mang lại dấu ấn lớn tại Quy Nhơn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao mang lại dấu ấn lớn tại Quy Nhơn LH:0909686046 </td> </tr></table> false 1.2 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao Hưng Thịnh nhận đặt chỗ ngay hôm nay LH:0909686046 CK 3-18% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/12-ty-condotel-bien-5-sao-hung-thinh-nhan-dat-cho-ngay-hom-nay-lh0909686046-ck-3-18-i1806343" title="1.2 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao Hưng Thịnh nhận đặt chỗ ngay hôm nay LH:0909686046 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-AD4-039F9B.jpg" alt="1.2 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao Hưng Thịnh nhận đặt chỗ ngay hôm nay LH:0909686046 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1.2 tỷ CONDOTEL Biển 5 sao Hưng Thịnh nhận đặt chỗ ngay hôm nay LH:0909686046 CK 3-18% </td> </tr></table> false Condotel là gì ? pháp lí ra sao ? có nên đầu tư giai đoạn này LH:0909686046 chỉ 1.1 tỷ/căn 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-la-gi-phap-li-ra-sao-co-nen-dau-tu-giai-doan-nay-lh0909686046-chi-11-tycan-i1806341" title="Condotel là gì ? pháp lí ra sao ? có nên đầu tư giai đoạn này LH:0909686046 chỉ 1.1 tỷ/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-97D-C3671A.jpg" alt="Condotel là gì ? pháp lí ra sao ? có nên đầu tư giai đoạn này LH:0909686046 chỉ 1.1 tỷ/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel là gì ? pháp lí ra sao ? có nên đầu tư giai đoạn này LH:0909686046 chỉ 1.1 tỷ/căn </td> </tr></table> false Đầu tư 1 tỷ , CONDOTEL Biển 5 sao nhận ngay lợi nhuận 100 triệu mỗi năm LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/dau-tu-1-ty-condotel-bien-5-sao-nhan-ngay-loi-nhuan-100-trieu-moi-nam-lh0909686046-i1806342" title="Đầu tư 1 tỷ , CONDOTEL Biển 5 sao nhận ngay lợi nhuận 100 triệu mỗi năm LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-1D9-B9EE69.jpg" alt="Đầu tư 1 tỷ , CONDOTEL Biển 5 sao nhận ngay lợi nhuận 100 triệu mỗi năm LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư 1 tỷ , CONDOTEL Biển 5 sao nhận ngay lợi nhuận 100 triệu mỗi năm LH:0909686046 </td> </tr></table> false Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel thật sự sinh lời không rủi ro LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/nhan-90-trieu-moi-nam-tu-cho-thue-condotel-that-su-sinh-loi-khong-rui-ro-lh0909686046-i1806307" title="Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel thật sự sinh lời không rủi ro LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-9D3-51937B.jpg" alt="Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel thật sự sinh lời không rủi ro LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel thật sự sinh lời không rủi ro LH:0909686046 </td> </tr></table> false Mở bán đợt 1 CONDOTEL Biển 5 sao giá 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 chiết khâu 18% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-dot-1-condotel-bien-5-sao-gia-11-tycan-lh0909686046-chiet-khau-18-i1806335" title="Mở bán đợt 1 CONDOTEL Biển 5 sao giá 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 chiết khâu 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-FE5-A7F252.jpg" alt="Mở bán đợt 1 CONDOTEL Biển 5 sao giá 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 chiết khâu 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt 1 CONDOTEL Biển 5 sao giá 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 chiết khâu 18% </td> </tr></table> false Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel 5 sao vừa an toàn + sinh lời LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/nhan-90-trieu-moi-nam-tu-cho-thue-condotel-5-sao-vua-an-toan-sinh-loi-lh0909686046-i1806301" title="Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel 5 sao vừa an toàn + sinh lời LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/27/thumb-442-DB16AA.jpg" alt="Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel 5 sao vừa an toàn + sinh lời LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận 90 triệu MỖI năm từ cho thuê ,Condotel 5 sao vừa an toàn + sinh lời LH:0909686046 </td> </tr></table> false Mở bán CONDOTEL Biển 5 sao giá chỉ 1.2 tỷ/căn LH:0909686046 cam két nhận 100 triệu/năm 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-condotel-bien-5-sao-gia-chi-12-tycan-lh0909686046-cam-ket-nhan-100-trieunam-i1806337" title="Mở bán CONDOTEL Biển 5 sao giá chỉ 1.2 tỷ/căn LH:0909686046 cam két nhận 100 triệu/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-AE6-15598F.jpg" alt="Mở bán CONDOTEL Biển 5 sao giá chỉ 1.2 tỷ/căn LH:0909686046 cam két nhận 100 triệu/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán CONDOTEL Biển 5 sao giá chỉ 1.2 tỷ/căn LH:0909686046 cam két nhận 100 triệu/năm </td> </tr></table> false Sưc bậc 2019 CONDOTEL biển 5 sao vùng vẫy đất Quy Nhơn, chỉ 1,1 tỷ/căn LH:0909686046 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/suc-bac-2019-condotel-bien-5-sao-vung-vay-dat-quy-nhon-chi-11-tycan-lh0909686046-i1806257" title="Sưc bậc 2019 CONDOTEL biển 5 sao vùng vẫy đất Quy Nhơn, chỉ 1,1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-672-E6FC0A.jpg" alt="Sưc bậc 2019 CONDOTEL biển 5 sao vùng vẫy đất Quy Nhơn, chỉ 1,1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sưc bậc 2019 CONDOTEL biển 5 sao vùng vẫy đất Quy Nhơn, chỉ 1,1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-mat-tien-bien-quy-nhon-chi-12-ty-lh0909686046-cam-ket-loi-nhuan-10-12-i1806217" title="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% </td> </tr></table> false Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-mat-tien-bien-quy-nhon-chi-12-ty-lh0909686046-cam-ket-loi-nhuan-10-12-i1806219" title="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy NHơn chỉ 1.2 tỷ LH:0909686046 Cam kêt lợi nhuận 10-12% </td> </tr></table>