http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Căn hộ quận tân phú trả góp 24 tháng ko lãi suât - chiết khấu từ 5%- 6.7% nhận nhà tháng 9/2018 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-quan-tan-phu-tra-gop-24-thang-ko-lai-suat-chiet-khau-tu-5-67-nhan-nha-thang-92018-i1579635" title="Căn hộ quận tân phú trả góp 24 tháng ko lãi suât - chiết khấu từ 5%- 6.7% nhận nhà tháng 9/2018"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/13/thumb-737-43C957.jpg" alt="Căn hộ quận tân phú trả góp 24 tháng ko lãi suât - chiết khấu từ 5%- 6.7% nhận nhà tháng 9/2018" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ quận tân phú trả góp 24 tháng ko lãi suât - chiết khấu từ 5%- 6.7% nhận nhà tháng 9/2018 </td> </tr></table> false Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-carillon-5-dam-sen-nhan-nha-thang-9-thanh-toan-50-chiet-khau-ngay-7-i1579631" title="Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/13/thumb-277-69938B.jpg" alt="Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7% </td> </tr></table> false Căn hộ Officetel Tân Sơn Nhất Plaza, lợi nhuận 30% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-officetel-tan-son-nhat-plaza-loi-nhuan-30-i1713318" title="Căn hộ Officetel Tân Sơn Nhất Plaza, lợi nhuận 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/10/thumb-364-1589E3.jpg" alt="Căn hộ Officetel Tân Sơn Nhất Plaza, lợi nhuận 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Officetel Tân Sơn Nhất Plaza, lợi nhuận 30% </td> </tr></table> false Shophouse Carillon 5, chỉ 34tr/m2, diện tích 108m2-235m2, tháng 11/2018 nhận nhà 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/shophouse-carillon-5-chi-34trm2-dien-tich-108m2-235m2-thang-112018-nhan-nha-i1710064" title="Shophouse Carillon 5, chỉ 34tr/m2, diện tích 108m2-235m2, tháng 11/2018 nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/04/thumb-1E3-0CBC46.jpg" alt="Shophouse Carillon 5, chỉ 34tr/m2, diện tích 108m2-235m2, tháng 11/2018 nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Carillon 5, chỉ 34tr/m2, diện tích 108m2-235m2, tháng 11/2018 nhận nhà </td> </tr></table> false Sỡ hữu căn hộ trong mơ ngay Phú Mĩ Hưng chỉ với 24 triệu/m2 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/so-huu-can-ho-trong-mo-ngay-phu-mi-hung-chi-voi-24-trieum2-i1543849" title="Sỡ hữu căn hộ trong mơ ngay Phú Mĩ Hưng chỉ với 24 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/15/thumb-26F-DF9023.jpg" alt="Sỡ hữu căn hộ trong mơ ngay Phú Mĩ Hưng chỉ với 24 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sỡ hữu căn hộ trong mơ ngay Phú Mĩ Hưng chỉ với 24 triệu/m2 </td> </tr></table> false OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/office-tel-can-ho-dich-vu-bat-nhat-gaz-metro-so-10-ky-hop-dong-100-trieu-tang-noi-that-120-tr-i1496086" title="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr </td> </tr></table> false Hưng Thịnh nhận đặt chỗ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-nhan-dat-cho-office-mat-tien-vanh-dai-2-chi-800-11-ty-offic-ck-3-18-i1525092" title="Hưng Thịnh nhận đặt chỗ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-428-0DC4DD.jpg" alt="Hưng Thịnh nhận đặt chỗ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh nhận đặt chỗ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false Căn hộ du lịch mặt tiền biển vũng tàu chỉ 1.5 tỷ/căn 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-mat-tien-bien-vung-tau-chi-15-tycan-i1740527" title="Căn hộ du lịch mặt tiền biển vũng tàu chỉ 1.5 tỷ/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-13C-712388.jpg" alt="Căn hộ du lịch mặt tiền biển vũng tàu chỉ 1.5 tỷ/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ du lịch mặt tiền biển vũng tàu chỉ 1.5 tỷ/căn </td> </tr></table> false Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-nhan-giu-cho-offic-lk-quan-2-chi-900-tr-13-tycan-ck-3-18-i1525115" title="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-D63-348069.jpg" alt="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% </td> </tr></table> false Cần bán lại căn hộ văn phòng view hồ bơi cafe sân vườn giá 3900usd ck 3% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-lai-can-ho-van-phong-view-ho-boi-cafe-san-vuon-gia-3900usd-ck-3-i1368473" title="Cần bán lại căn hộ văn phòng view hồ bơi cafe sân vườn giá 3900usd ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-95B-03AF6A.jpg" alt="Cần bán lại căn hộ văn phòng view hồ bơi cafe sân vườn giá 3900usd ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại căn hộ văn phòng view hồ bơi cafe sân vườn giá 3900usd ck 3% </td> </tr></table> false Căn hộ văn phòng cao cấp ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 0,9 tỷ 3PN 3% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-van-phong-cao-cap-ngay-sieu-thi-nhat-ban-aeon-ten-lua-gia-09-ty-3pn-3-i1369407" title="Căn hộ văn phòng cao cấp ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 0,9 tỷ 3PN 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/24/thumb-D4B-55AFC0.jpg" alt="Căn hộ văn phòng cao cấp ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 0,9 tỷ 3PN 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ văn phòng cao cấp ngay siêu thị nhật bản Aeon Tên Lửa giá 0,9 tỷ 3PN 3% </td> </tr></table> false Trải nghiệm căn hộ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% tặng gói nội thất 100 triệu 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/trai-nghiem-can-ho-offic-lk-quan-2-chi-900-tr-13-tycan-ck-3-18-tang-goi-noi-that-100-trieu-i1525109" title="Trải nghiệm căn hộ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% tặng gói nội thất 100 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-B3A-7C0D58.jpg" alt="Trải nghiệm căn hộ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% tặng gói nội thất 100 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trải nghiệm căn hộ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% tặng gói nội thất 100 triệu </td> </tr></table> false Dự án căn hộ du lịch của Tập Đoàn Hưng Thịnh được mong chờ nhất trong năm. 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/du-an-can-ho-du-lich-cua-tap-doan-hung-thinh-duoc-mong-cho-nhat-trong-nam-i1740531" title="Dự án căn hộ du lịch của Tập Đoàn Hưng Thịnh được mong chờ nhất trong năm."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-A6C-FCEFEE.jpg" alt="Dự án căn hộ du lịch của Tập Đoàn Hưng Thịnh được mong chờ nhất trong năm." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự án căn hộ du lịch của Tập Đoàn Hưng Thịnh được mong chờ nhất trong năm. </td> </tr></table> false Hưng Thịnh đặt chỗ căn hộ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-dat-cho-can-ho-office-mat-tien-vanh-dai-2-chi-860-11-ty-offic-ck-3-18-i1525098" title="Hưng Thịnh đặt chỗ căn hộ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-930-3957E2.jpg" alt="Hưng Thịnh đặt chỗ căn hộ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh đặt chỗ căn hộ OFFICE mặt tiền vành đai 2 chỉ 860 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false Căn hộ kinh doanh KDC Trung Sơn Kiểu mẫu- biệt thự liền kề chỉ từ 1,8- 3 TỶ /CĂN 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-kinh-doanh-kdc-trung-son-kieu-mau-biet-thu-lien-ke-chi-tu-18-3-ty-can-i1456332" title="Căn hộ kinh doanh KDC Trung Sơn Kiểu mẫu- biệt thự liền kề chỉ từ 1,8- 3 TỶ /CĂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/05/thumb-098-77A01D.jpg" alt="Căn hộ kinh doanh KDC Trung Sơn Kiểu mẫu- biệt thự liền kề chỉ từ 1,8- 3 TỶ /CĂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ kinh doanh KDC Trung Sơn Kiểu mẫu- biệt thự liền kề chỉ từ 1,8- 3 TỶ /CĂN </td> </tr></table> false OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/office-kinh-doanh-mat-t-ien-vanh-dai-2-chi-800-11-ty-offic-ck-3-18-i1525099" title="OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-B05-AECFA2.jpg" alt="OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán 150 căn OFFIC mặt tiền vành đai 2 - trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-150-can-offic-mat-tien-vanh-dai-2-tram-gaz-metro-so-10-binh-thai-gia-860-trieu-ck-3-18-i1525069" title="Mở bán 150 căn OFFIC mặt tiền vành đai 2 - trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-2EB-785D77.jpg" alt="Mở bán 150 căn OFFIC mặt tiền vành đai 2 - trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 150 căn OFFIC mặt tiền vành đai 2 - trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng office - tel giá 400 usd /tháng 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-van-phong-office-tel-gia-400-usd-thang-i1371369" title="Cho thuê văn phòng office - tel giá 400 usd /tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/28/thumb-69D-9C54A7.jpg" alt="Cho thuê văn phòng office - tel giá 400 usd /tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng office - tel giá 400 usd /tháng </td> </tr></table> false Căn hộ vàng mặt tiền vành đai 2 lk vincom thủ đức giá 1,250 tỷ TT 150 TRIỆU chiết khấu 4-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-vang-mat-tien-vanh-dai-2-lk-vincom-thu-duc-gia-1250-ty-tt-150-trieu-chiet-khau-4-18-i1488399" title="Căn hộ vàng mặt tiền vành đai 2 lk vincom thủ đức giá 1,250 tỷ TT 150 TRIỆU chiết khấu 4-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/15/thumb-1CB-2CDF51.jpg" alt="Căn hộ vàng mặt tiền vành đai 2 lk vincom thủ đức giá 1,250 tỷ TT 150 TRIỆU chiết khấu 4-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ vàng mặt tiền vành đai 2 lk vincom thủ đức giá 1,250 tỷ TT 150 TRIỆU chiết khấu 4-18% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh corp Mở bán OFFIC MT vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-corp-mo-ban-offic-mt-vanh-dai-2-tram-gaz-metro-so-10-binh-thai-gia-860-trieu-ck-3-18-i1525073" title="Hưng Thịnh corp Mở bán OFFIC MT vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-186-1BED3F.jpg" alt="Hưng Thịnh corp Mở bán OFFIC MT vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh corp Mở bán OFFIC MT vành đai 2 trạm gaz metro số 10 bình thái giá 860 triệu ck 3-18% </td> </tr></table>