http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/09/2018 false Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7% 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-carillon-5-dam-sen-nhan-nha-thang-9-thanh-toan-50-chiet-khau-ngay-7-i1579631" title="Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/13/thumb-277-69938B.jpg" alt="Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Carillon 5, Đầm Sen - nhận nhà tháng 9 - thanh toán 50% chiết khấu ngay 7% </td> </tr></table> false Cho thuê officetel Charmington Quận 10 - Cao thắng, 9 triệu/tháng thuê dài hạn, không tăng giá 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-officetel-charmington-quan-10-cao-thang-9-trieuthang-thue-dai-han-khong-tang-gia-i1621072" title="Cho thuê officetel Charmington Quận 10 - Cao thắng, 9 triệu/tháng thuê dài hạn, không tăng giá"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Cho thuê officetel Charmington Quận 10 - Cao thắng, 9 triệu/tháng thuê dài hạn, không tăng giá" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê officetel Charmington Quận 10 - Cao thắng, 9 triệu/tháng thuê dài hạn, không tăng giá </td> </tr></table> false Mở bán đợt 1 căn hộ charmington iris quận 4, ưu đãi 2%, nhanh tay lựa chọn căn đẹp 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-dot-1-can-ho-charmington-iris-quan-4-uu-dai-2-nhanh-tay-lua-chon-can-dep-i1608499" title="Mở bán đợt 1 căn hộ charmington iris quận 4, ưu đãi 2%, nhanh tay lựa chọn căn đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/05/thumb-E25-C5F953.jpg" alt="Mở bán đợt 1 căn hộ charmington iris quận 4, ưu đãi 2%, nhanh tay lựa chọn căn đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt 1 căn hộ charmington iris quận 4, ưu đãi 2%, nhanh tay lựa chọn căn đẹp </td> </tr></table> false Nhận booking dự án charmington iris 3 mặt sông sài gòn quận 4, liền kề quận 1, chiết khấu 2% 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/nhan-booking-du-an-charmington-iris-3-mat-song-sai-gon-quan-4-lien-ke-quan-1-chiet-khau-2-i1600326" title="Nhận booking dự án charmington iris 3 mặt sông sài gòn quận 4, liền kề quận 1, chiết khấu 2%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/16/thumb-0A2-8B0B70.jpg" alt="Nhận booking dự án charmington iris 3 mặt sông sài gòn quận 4, liền kề quận 1, chiết khấu 2%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận booking dự án charmington iris 3 mặt sông sài gòn quận 4, liền kề quận 1, chiết khấu 2% </td> </tr></table> false 10 Xuất Nội Từ CDT Đất Xanh khi Quý Khách đầu tư GEM Riverside Q2. 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/10-xuat-noi-tu-cdt-dat-xanh-khi-quy-khach-dau-tu-gem-riverside-q2-i1577685" title="10 Xuất Nội Từ CDT Đất Xanh khi Quý Khách đầu tư GEM Riverside Q2. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-B00-D89654.jpg" alt="10 Xuất Nội Từ CDT Đất Xanh khi Quý Khách đầu tư GEM Riverside Q2. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">10 Xuất Nội Từ CDT Đất Xanh khi Quý Khách đầu tư GEM Riverside Q2. </td> </tr></table> false GEM Riverside Q2 của Đất Xanh- dự án có vị trí đẹp tiềm năng cao, 2 mặt giáp sông,giao hoàn thiện 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/gem-riverside-q2-cua-dat-xanh-du-an-co-vi-tri-dep-tiem-nang-cao-2-mat-giap-songgiao-hoan-thien-i1577679" title="GEM Riverside Q2 của Đất Xanh- dự án có vị trí đẹp tiềm năng cao, 2 mặt giáp sông,giao hoàn thiện"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-3BE-E92F30.jpg" alt="GEM Riverside Q2 của Đất Xanh- dự án có vị trí đẹp tiềm năng cao, 2 mặt giáp sông,giao hoàn thiện" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GEM Riverside Q2 của Đất Xanh- dự án có vị trí đẹp tiềm năng cao, 2 mặt giáp sông,giao hoàn thiện </td> </tr></table> false Dự Án đáng đầu tư nhất Khu Đông Sài Gòn, GEM Riverside Đất Xanh Q2 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/du-an-dang-dau-tu-nhat-khu-dong-sai-gon-gem-riverside-dat-xanh-q2-i1577684" title="Dự Án đáng đầu tư nhất Khu Đông Sài Gòn, GEM Riverside Đất Xanh Q2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-27B-70B3E0.jpg" alt="Dự Án đáng đầu tư nhất Khu Đông Sài Gòn, GEM Riverside Đất Xanh Q2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự Án đáng đầu tư nhất Khu Đông Sài Gòn, GEM Riverside Đất Xanh Q2 </td> </tr></table> false Dự Án Gem Riverside Q2, Ngay Khu TT Nam Rạch Chiếc, liên hệ để xem nhà mẫu và Báo Giá 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/du-an-gem-riverside-q2-ngay-khu-tt-nam-rach-chiec-lien-he-de-xem-nha-mau-va-bao-gia-i1577681" title="Dự Án Gem Riverside Q2, Ngay Khu TT Nam Rạch Chiếc, liên hệ để xem nhà mẫu và Báo Giá"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/02/thumb-F27-CA3727.jpg" alt="Dự Án Gem Riverside Q2, Ngay Khu TT Nam Rạch Chiếc, liên hệ để xem nhà mẫu và Báo Giá" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự Án Gem Riverside Q2, Ngay Khu TT Nam Rạch Chiếc, liên hệ để xem nhà mẫu và Báo Giá </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ officetel hiện đại, đảo kim cương, quận 2 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-can-ho-officetel-hien-dai-dao-kim-cuong-quan-2-i1699824" title="Cho thuê căn hộ officetel hiện đại, đảo kim cương, quận 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/25/thumb-0C9-71823F.jpg" alt="Cho thuê căn hộ officetel hiện đại, đảo kim cương, quận 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ officetel hiện đại, đảo kim cương, quận 2 </td> </tr></table> false Cần nhượng lại căn officetel quận 10, giá rẻ hơn CĐT 300 triệu, giao nhà cuối năm 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-nhuong-lai-can-officetel-quan-10-gia-re-hon-cdt-300-trieu-giao-nha-cuoi-nam-i1547172" title="Cần nhượng lại căn officetel quận 10, giá rẻ hơn CĐT 300 triệu, giao nhà cuối năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/21/thumb-5FF-A0F8B9.jpg" alt="Cần nhượng lại căn officetel quận 10, giá rẻ hơn CĐT 300 triệu, giao nhà cuối năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng lại căn officetel quận 10, giá rẻ hơn CĐT 300 triệu, giao nhà cuối năm </td> </tr></table> false Bán gấp căn hộ 181 cao thắng, Quận 10, cuối năm nhận nhà, giá rẻ hơn CĐT 100 Triệu 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-gap-can-ho-181-cao-thang-quan-10-cuoi-nam-nhan-nha-gia-re-hon-cdt-100-trieu-i1556545" title="Bán gấp căn hộ 181 cao thắng, Quận 10, cuối năm nhận nhà, giá rẻ hơn CĐT 100 Triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/08/thumb-857-9119DF.jpg" alt="Bán gấp căn hộ 181 cao thắng, Quận 10, cuối năm nhận nhà, giá rẻ hơn CĐT 100 Triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn hộ 181 cao thắng, Quận 10, cuối năm nhận nhà, giá rẻ hơn CĐT 100 Triệu </td> </tr></table> false Bán gấp căn hộ 3pn charmington cao thắng quận 10, rẻ hơn chủ đầu tư 500 triệu 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-gap-can-ho-3pn-charmington-cao-thang-quan-10-re-hon-chu-dau-tu-500-trieu-i1550409" title="Bán gấp căn hộ 3pn charmington cao thắng quận 10, rẻ hơn chủ đầu tư 500 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/27/thumb-04A-A97406.jpg" alt="Bán gấp căn hộ 3pn charmington cao thắng quận 10, rẻ hơn chủ đầu tư 500 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn hộ 3pn charmington cao thắng quận 10, rẻ hơn chủ đầu tư 500 triệu </td> </tr></table> false Suất nội bộ chiết khấu 2% dự án charmington iris quận 4, ưu đãi chọn căn đẹp nhất 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/suat-noi-bo-chiet-khau-2-du-an-charmington-iris-quan-4-uu-dai-chon-can-dep-nhat-i1609025" title="Suất nội bộ chiết khấu 2% dự án charmington iris quận 4, ưu đãi chọn căn đẹp nhất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/06/thumb-700-F6D0D0.jpg" alt="Suất nội bộ chiết khấu 2% dự án charmington iris quận 4, ưu đãi chọn căn đẹp nhất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Suất nội bộ chiết khấu 2% dự án charmington iris quận 4, ưu đãi chọn căn đẹp nhất </td> </tr></table> false Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-hoac-thue-can-ho-van-phong-noi-that-nhat-ban-cao-cap-gia-42000usd-i1369165" title="Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/24/thumb-23A-95B389.jpg" alt="Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán hoặc thuê căn hộ van phòng nội thất Nhật bản cao cấp giá 42000usd </td> </tr></table> false OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/office-kinh-doanh-mat-t-ien-vanh-dai-2-chi-800-11-ty-offic-ck-3-18-i1525099" title="OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-B05-AECFA2.jpg" alt="OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFFICE kinh doanh mặt t iền vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ 890 triệu sở hữu OFFICE bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-890-trieu-so-huu-office-bat-nhat-gaz-metro-so-10-ky-hop-dong-100-trieu-tang-noi-that-120-tr-i1496078" title="Chỉ 890 triệu sở hữu OFFICE bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/28/thumb-956-8C545E.jpg" alt="Chỉ 890 triệu sở hữu OFFICE bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 890 triệu sở hữu OFFICE bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr </td> </tr></table> false Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% 25/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-nhan-giu-cho-offic-lk-quan-2-chi-900-tr-13-tycan-ck-3-18-i1525115" title="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-D63-348069.jpg" alt="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ OFFIC LK Quận 2 chỉ 900 tr-1,3 tỷ/căn ck 3-18% </td> </tr></table> false OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/office-tel-can-ho-dich-vu-bat-nhat-gaz-metro-so-10-ky-hop-dong-100-trieu-tang-noi-that-120-tr-i1496086" title="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">OFFICE-TEL căn hộ dịch vụ bật nhất Gaz metro số 10 ký hợp đồng 100 triệu tặng nội thất 120 tr </td> </tr></table> false Bạn đang tìm mua nhà ở Thủ Đức. Hãy xem qua dự án này 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-dang-tim-mua-nha-o-thu-duc-hay-xem-qua-du-an-nay-i1318083" title="Bạn đang tìm mua nhà ở Thủ Đức. Hãy xem qua dự án này"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/28/thumb-591-AECFB0.jpg" alt="Bạn đang tìm mua nhà ở Thủ Đức. Hãy xem qua dự án này" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn đang tìm mua nhà ở Thủ Đức. Hãy xem qua dự án này </td> </tr></table> false Mở bán đợt 1 căn hộ Charmington iris đường tôn thất thuyết quận 4, giá ưu đãi 24/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-dot-1-can-ho-charmington-iris-duong-ton-that-thuyet-quan-4-gia-uu-dai-i1573665" title="Mở bán đợt 1 căn hộ Charmington iris đường tôn thất thuyết quận 4, giá ưu đãi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/17/thumb-843-39A74A.jpg" alt="Mở bán đợt 1 căn hộ Charmington iris đường tôn thất thuyết quận 4, giá ưu đãi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt 1 căn hộ Charmington iris đường tôn thất thuyết quận 4, giá ưu đãi </td> </tr></table>