http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/06/2018 false Mở bán Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/mo-ban-carillon-7-quan-tan-phu-chi-10-suat-noi-bo-24trm2loi-nhuan-ngay-20-i1579375" title="Mở bán Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-A30-567236.jpg" alt="Mở bán Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán Carillon 7, Quận Tân Phú, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% </td> </tr></table> false Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm Q1 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/biet-thu-jamona-q7-ven-song-nha-moi-100-74x18-89-ty-view-trung-tam-q1-i1579426" title="Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm Q1 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-B2F-8AD1EA.jpg" alt="Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm Q1 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Jamona Q7, ven sông nhà mới 100% (7,4x18) 8,9 tỷ view trung tâm Q1 </td> </tr></table> false Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao,cách đầm sen 800m, Giá gốc CĐT, CK 6,6% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ho-thang-92018-ban-giaocach-dam-sen-800m-gia-goc-cdt-ck-66-i1578992" title="Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao,cách đầm sen 800m, Giá gốc CĐT, CK 6,6% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/09/thumb-21E-B41958.jpg" alt="Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao,cách đầm sen 800m, Giá gốc CĐT, CK 6,6% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Tháng 9/2018 bàn giao,cách đầm sen 800m, Giá gốc CĐT, CK 6,6% </td> </tr></table> false Carillon 7, Quận Tân Phú MT Lương minh Nguyệt, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/carillon-7-quan-tan-phu-mt-luong-minh-nguyet-chi-10-suat-noi-bo-24trm2loi-nhuan-ngay-20-i1579371" title="Carillon 7, Quận Tân Phú MT Lương minh Nguyệt, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-5A0-E3FA1C.jpg" alt="Carillon 7, Quận Tân Phú MT Lương minh Nguyệt, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 7, Quận Tân Phú MT Lương minh Nguyệt, chỉ 10 suất nội bộ (24tr/m2)Lợi nhuận ngay 20% </td> </tr></table> false Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chi-duy-nhat-19-can-carillon-5-ck-5-ngay-mien-phi-2-nam-pql-t92018-nhan-nha-i1579310" title="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-B9C-41882A.jpg" alt="Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ duy nhất 19 căn Carillon 5, CK 5% ngay, miễn phí 2 năm PQL, T9/2018 nhận nhà </td> </tr></table> false Nhà phố Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/nha-pho-jamona-quan-7-ven-song-nha-moi-100-o-ngay-54x2075-ty-view-trung-tam-quan-1-i1579456" title="Nhà phố Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/12/thumb-CDC-E2AE68.jpg" alt="Nhà phố Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố Jamona Quận 7, ven sông nhà mới 100% ở ngay (5,4x20)7,5 tỷ view trung tâm Quận 1 </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1024282" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1024281" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán/ Cho thuê khách sạn trên Quốc Lộ 22, Gò Dầu, Tây Ninh 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-cho-thue-khach-san-tren-quoc-lo-22-go-dau-tay-ninh-i1286396" title="Bán/ Cho thuê khách sạn trên Quốc Lộ 22, Gò Dầu, Tây Ninh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/31/thumb-9FA-40CDEA.jpg" alt="Bán/ Cho thuê khách sạn trên Quốc Lộ 22, Gò Dầu, Tây Ninh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán/ Cho thuê khách sạn trên Quốc Lộ 22, Gò Dầu, Tây Ninh </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất biệt thự Thủ Đức, 8,5x25m, sổ trao tay, khu 3 mặt sông đẳng cấp 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-lo-dat-biet-thu-thu-duc-85x25m-so-trao-tay-khu-3-mat-song-dang-cap-i1548272" title="Bán gấp lô đất biệt thự Thủ Đức, 8,5x25m, sổ trao tay, khu 3 mặt sông đẳng cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-FD4-09E73D.jpg" alt="Bán gấp lô đất biệt thự Thủ Đức, 8,5x25m, sổ trao tay, khu 3 mặt sông đẳng cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất biệt thự Thủ Đức, 8,5x25m, sổ trao tay, khu 3 mặt sông đẳng cấp </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn biệt thự sông 7x20m, giá gốc rẻ hơn CĐT 500 triệu, trung tâm Quận 7 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-can-biet-thu-song-7x20m-gia-goc-re-hon-cdt-500-trieu-trung-tam-quan-7-i1542879" title="Cần bán gấp căn biệt thự sông 7x20m, giá gốc rẻ hơn CĐT 500 triệu, trung tâm Quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/14/thumb-4EB-9A38C1.jpg" alt="Cần bán gấp căn biệt thự sông 7x20m, giá gốc rẻ hơn CĐT 500 triệu, trung tâm Quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn biệt thự sông 7x20m, giá gốc rẻ hơn CĐT 500 triệu, trung tâm Quận 7 </td> </tr></table> false Bán gấp căn Biệt thự Song lập hướng Nam mặt sông quận 7, giá tốt hơn chủ đầu tư 500 triệu 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-can-biet-thu-song-lap-huong-nam-mat-song-quan-7-gia-tot-hon-chu-dau-tu-500-trieu-i1550186" title="Bán gấp căn Biệt thự Song lập hướng Nam mặt sông quận 7, giá tốt hơn chủ đầu tư 500 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/27/thumb-CC8-068069.jpg" alt="Bán gấp căn Biệt thự Song lập hướng Nam mặt sông quận 7, giá tốt hơn chủ đầu tư 500 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn Biệt thự Song lập hướng Nam mặt sông quận 7, giá tốt hơn chủ đầu tư 500 triệu </td> </tr></table> false BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU DIỆN TÍCH 125M2 GIÁ CHỈ 1,2 TỶ NGAY ĐỨC HÒA, DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC. 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-1-tret-1-lau-dien-tich-125m2-gia-chi-12-ty-ngay-duc-hoa-dan-cu-dong-duc-i1610689" title="BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU DIỆN TÍCH 125M2 GIÁ CHỈ 1,2 TỶ NGAY ĐỨC HÒA, DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU DIỆN TÍCH 125M2 GIÁ CHỈ 1,2 TỶ NGAY ĐỨC HÒA, DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU DIỆN TÍCH 125M2 GIÁ CHỈ 1,2 TỶ NGAY ĐỨC HÒA, DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC. </td> </tr></table> false Bán nhà 1 TRỆT 1Lầu, gần chợ, trường cấp, 1,2. giá 1ty2,, SHR, khu vực Lê Minh Xuân 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-1-tret-1lau-gan-cho-truong-cap-12-gia-1ty2-shr-khu-vuc-le-minh-xuan-i1593923" title="Bán nhà 1 TRỆT 1Lầu, gần chợ, trường cấp, 1,2. giá 1ty2,, SHR, khu vực Lê Minh Xuân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 1 TRỆT 1Lầu, gần chợ, trường cấp, 1,2. giá 1ty2,, SHR, khu vực Lê Minh Xuân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 1 TRỆT 1Lầu, gần chợ, trường cấp, 1,2. giá 1ty2,, SHR, khu vực Lê Minh Xuân </td> </tr></table> false Bán căn nhà phố đối diện chợ bàn cờ quận 3, mới 100%, 13,5 tỷ, miễn trung gian 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-can-nha-pho-doi-dien-cho-ban-co-quan-3-moi-100-135-ty-mien-trung-gian-i1563269" title="Bán căn nhà phố đối diện chợ bàn cờ quận 3, mới 100%, 13,5 tỷ, miễn trung gian"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/20/thumb-F28-EBCB13.jpg" alt="Bán căn nhà phố đối diện chợ bàn cờ quận 3, mới 100%, 13,5 tỷ, miễn trung gian" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn nhà phố đối diện chợ bàn cờ quận 3, mới 100%, 13,5 tỷ, miễn trung gian </td> </tr></table> false Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL) 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-kscc-khu-de-nhat-hoang-viet-dt-6x20m-l7lau-gia-25-ty-tl-i1602349" title="Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/22/thumb-4E5-1FEB3C.jpg" alt="Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL) </td> </tr></table> false Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL) 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-kscc-khu-de-nhat-hoang-viet-dt-6x20m-l7lau-gia-25-ty-tl-i1602248" title="Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/22/thumb-A54-134C31.jpg" alt="Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán KSCC khu Đệ Nhất Hoàng Việt. DT 6x20m, L+7Lầu, giá 25 tỷ (TL) </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-cqh-gia-12-ty-i1059681" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-252m2-cqh-gia-12-ty-i1059391" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn Cô Bắc Quận 1 – DT: 4x20m, hầm + 6 lầu 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-co-bac-quan-1-dt-4x20m-ham-6-lau-i1613933" title="Bán khách sạn Cô Bắc Quận 1 – DT: 4x20m, hầm + 6 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn Cô Bắc Quận 1 – DT: 4x20m, hầm + 6 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn Cô Bắc Quận 1 – DT: 4x20m, hầm + 6 lầu </td> </tr></table>