http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 30/01/2020 false Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/hung-thinh-cong-bo-dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740550" title="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% </td> </tr></table> false Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-mat-tien-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740543" title="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-849-8A7FD9.jpg" alt="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% </td> </tr></table> false Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 22/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-74x18m995-ty-nha-pho-52x20m88-ty-can-thuong-mai-2-mt-0932424238-i1855557" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-FFB-8E1960.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 </td> </tr></table> false Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 22/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-52x20m-88-ty-nha-pho-74x18m-10-ty-0932424238-i1854262" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-29C-C451D1.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 </td> </tr></table> false Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Chính chủ 0913908393 Cô Bình 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-lai-khach-san-2-sao-ngay-nui-sam-gia-net-218-ty-chinh-chu-0913908393-co-binh-i1878405" title="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Chính chủ 0913908393 Cô Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-BC5-6BA340.jpg" alt="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Chính chủ 0913908393 Cô Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Chính chủ 0913908393 Cô Bình </td> </tr></table> false Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mt-duong-hoang-sa-q143x9-goc-2mt-vuong-vuc-hd-35-trt-gia-101-ty-i1540588" title="Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ </td> </tr></table> false Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/biet-thu-hoa-lan-phu-nhuan-8x18m-3-lau-gia-chi-285-ty-i1537387" title="Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-2-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-phuong-ben-nghe-quan-1-gia-67-ty-i1538428" title="Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-DE9-213F5F.jpg" alt="Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-hoa-lan-quan-phu-nhuan-dt-8x18m-gia-chi-285-ty-i1537330" title="Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ, 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-tran-quang-khai-q1-dt-6mx18m-5-tanggia-23-ty-i1534768" title="Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ, </td> </tr></table> false Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ, 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-hoang-sa-q1-dt-46mx15m-3-tang-gia-15-ty-i1534755" title="Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/27/thumb-CDE-A9592B.jpg" alt="Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ, </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-3-mt-trinh-van-can-p-nguyen-thai-binh-q1-dt-4x17m-gia-27-ty-i1538374" title="Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-26D-62BF87.jpg" alt="Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30% 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mt-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc-q1-dt-4mx17m-4-lau-gia-27-ty-re-hon-thi-truong-30-i1538410" title="Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-C0B-8F03F5.jpg" alt="Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30% </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-2-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-pben-nghe-q1-ngang-4m-gia-67-ty-i1537311" title="Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-hai-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-p-ben-nghe-quan-1-gia-65-ty-i1537325" title="Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ </td> </tr></table> false Căn góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Bến Nghé, Quận 1, giá chỉ 6.7 tỷ 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-goc-2-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-p-ben-nghe-quan-1-gia-chi-67-ty-i1537358" title="Căn góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Bến Nghé, Quận 1, giá chỉ 6.7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Căn góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Bến Nghé, Quận 1, giá chỉ 6.7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Bến Nghé, Quận 1, giá chỉ 6.7 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền vị trí đẹp Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, góc 2 MT 2 lầu, giá 6,7 tỷ TL 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-vi-tri-dep-nguyen-binh-khiem-p-ben-nghe-quan-1-goc-2-mt-2-lau-gia-67-ty-tl-i1538418" title="Bán nhà mặt tiền vị trí đẹp Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, góc 2 MT 2 lầu, giá 6,7 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-717-ECAFB3.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền vị trí đẹp Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, góc 2 MT 2 lầu, giá 6,7 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền vị trí đẹp Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, góc 2 MT 2 lầu, giá 6,7 tỷ TL </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-can-ban-nha-mat-tien-duong-yersin-quan-1-dt-92m2-2-lau-chi-275-ty-tl-i1540615" title="Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-BBB-5C8789.jpg" alt="Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trãi, nguyễn văn tráng, DT:4Mx16M,4 tầng, giá 24 tỷ, 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-nguyen-trai-nguyen-van-trang-dt4mx16m4-tang-gia-24-ty-i1534929" title="Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trãi, nguyễn văn tráng, DT:4Mx16M,4 tầng, giá 24 tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/28/thumb-63A-BBB33F.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trãi, nguyễn văn tráng, DT:4Mx16M,4 tầng, giá 24 tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trãi, nguyễn văn tráng, DT:4Mx16M,4 tầng, giá 24 tỷ, </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm 16/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-tien-ban-gap-nha-mt-trinh-van-can-nguyen-thai-binh-q1-dt-4x17m-tret-3-lau-thu-nhap-960trnam-i1538507" title="Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-622-77F8B6.jpg" alt="Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm </td> </tr></table>