http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/09/2020 false Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/hung-thinh-cong-bo-dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740550" title="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% </td> </tr></table> false Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-mat-tien-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740543" title="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-849-8A7FD9.jpg" alt="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% </td> </tr></table> false Bán khách sạn 3 sao 11 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà 26/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-3-sao-11-tang-mat-tien-duong-ha-bong-p-phuoc-my-q-son-tra-i2009861" title="Bán khách sạn 3 sao 11 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 3 sao 11 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 3 sao 11 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-mat-tien-duong-tran-bach-dang-p-my-an-q-ngu-hanh-son-i2008343" title="Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-q-ngu-hanh-son-i2008714" title="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn </td> </tr></table> false Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-mat-tien-duong-tran-bach-dang-p-my-an-q-ngu-hanh-son-i2008886" title="Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mặt tiền đường Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao MT đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mt-duong-pham-van-dong-p-an-hai-bac-q-son-tra-i2008890" title="Bán khách sạn 4 sao MT đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao MT đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao MT đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Hà Chương, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà giá rẻ nhất thị trường 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-goc-2-mat-tien-duong-ha-chuong-p-phuoc-my-q-son-tra-gia-re-nhat-thi-truong-i2008734" title="Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Hà Chương, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà giá rẻ nhất thị trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Hà Chương, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà giá rẻ nhất thị trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Hà Chương, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà giá rẻ nhất thị trường </td> </tr></table> false Bán khách sạn 3 sao MT đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà 24/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-3-sao-mt-duong-ha-bong-p-phuoc-my-q-son-tra-i2009243" title="Bán khách sạn 3 sao MT đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 3 sao MT đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 3 sao MT đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Cho thuê khách sạn 1 trệt 5 lầu 15pn nhà mặt tiền 481A Lê Văn Quới P Bình Trị Đông A Q BTân 23/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-khach-san-nha-pho-c25/cho-thue-khach-san-1-tret-5-lau-15pn-nha-mat-tien-481a-le-van-quoi-p-binh-tri-dong-a-q-btan-i2009711" title="Cho thuê khách sạn 1 trệt 5 lầu 15pn nhà mặt tiền 481A Lê Văn Quới P Bình Trị Đông A Q BTân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/23/thumb-B8E-CDC937.jpg" alt="Cho thuê khách sạn 1 trệt 5 lầu 15pn nhà mặt tiền 481A Lê Văn Quới P Bình Trị Đông A Q BTân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê khách sạn 1 trệt 5 lầu 15pn nhà mặt tiền 481A Lê Văn Quới P Bình Trị Đông A Q BTân </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Võ Văn Kiệt, 89m2, hầm, 8 tầng, 15 phòng, giá 26 tỷ 14/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-vo-van-kiet-89m2-ham-8-tang-15-phong-gia-26-ty-i2001489" title="Bán nhà mặt tiền Võ Văn Kiệt, 89m2, hầm, 8 tầng, 15 phòng, giá 26 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Võ Văn Kiệt, 89m2, hầm, 8 tầng, 15 phòng, giá 26 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Võ Văn Kiệt, 89m2, hầm, 8 tầng, 15 phòng, giá 26 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà 13/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-q-son-tra-i2004556" title="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán tòa nhà 8 tầng + hầm DTSD: 800m2 mặt tiền Võ Văn Kiệt, giá 26,5 tỷ 13/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-toa-nha-8-tang-ham-dtsd-800m2-mat-tien-vo-van-kiet-gia-265-ty-i2004559" title="Bán tòa nhà 8 tầng + hầm DTSD: 800m2 mặt tiền Võ Văn Kiệt, giá 26,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán tòa nhà 8 tầng + hầm DTSD: 800m2 mặt tiền Võ Văn Kiệt, giá 26,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán tòa nhà 8 tầng + hầm DTSD: 800m2 mặt tiền Võ Văn Kiệt, giá 26,5 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn 3 sao 12 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-3-sao-12-tang-mat-tien-duong-ha-bong-p-phuoc-my-q-son-tra-i2006800" title="Bán khách sạn 3 sao 12 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 3 sao 12 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 3 sao 12 tầng mặt tiền đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-q-ngu-hanh-son-i2007071" title="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn </td> </tr></table> false Bán khách sạn Đà Nẵng vị trí siêu đắc địa mặt tiền đường Hà Chương, Q. Sơn Trà 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-da-nang-vi-tri-sieu-dac-dia-mat-tien-duong-ha-chuong-q-son-tra-i2007059" title="Bán khách sạn Đà Nẵng vị trí siêu đắc địa mặt tiền đường Hà Chương, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn Đà Nẵng vị trí siêu đắc địa mặt tiền đường Hà Chương, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn Đà Nẵng vị trí siêu đắc địa mặt tiền đường Hà Chương, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-p-phuoc-my-q-son-tra-i2007055" title="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn đường Trần Bạch Đằng, ngay khu phố tây An Thượng, 8 tầng, giá 25 tỷ, LH 0969343088 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-duong-tran-bach-dang-ngay-khu-pho-tay-an-thuong-8-tang-gia-25-ty-lh-0969343088-i2006403" title="Bán khách sạn đường Trần Bạch Đằng, ngay khu phố tây An Thượng, 8 tầng, giá 25 tỷ, LH 0969343088"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn đường Trần Bạch Đằng, ngay khu phố tây An Thượng, 8 tầng, giá 25 tỷ, LH 0969343088" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn đường Trần Bạch Đằng, ngay khu phố tây An Thượng, 8 tầng, giá 25 tỷ, LH 0969343088 </td> </tr></table> false Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-4-sao-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-p-phuoc-my-q-son-tra-i2001946" title="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 4 sao mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà </td> </tr></table> false Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà. DT: 25x25m 12/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-goc-2-mat-tien-duong-vo-nguyen-giap-qson-tra-dt-25x25m-i2007729" title="Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà. DT: 25x25m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà. DT: 25x25m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn góc 2 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà. DT: 25x25m </td> </tr></table>