http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/04/2020 false Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-52x20m-88-ty-nha-pho-74x18m-10-ty-0932424238-i1854262" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-29C-C451D1.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 </td> </tr></table> false Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-74x18m995-ty-nha-pho-52x20m88-ty-can-thuong-mai-2-mt-0932424238-i1855557" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-FFB-8E1960.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 </td> </tr></table> false Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/toi-chinh-chu-xuat-canh-ban-nha-217-nguyen-cong-tru-quan-1-gia-405-ty-tl-i1964234" title="Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/12/thumb-DBF-F23888.jpg" alt="Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL </td> </tr></table> false Chính chủ bán nhà mặt tiền 22 Nguyễn Văn Giai, quận 1, DT: 4.4x18m, 1 hầm 8T, TM, HĐT 120tr, 36 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-ban-nha-mat-tien-22-nguyen-van-giai-quan-1-dt-44x18m-1-ham-8t-tm-hdt-120tr-36-ty-i1965206" title="Chính chủ bán nhà mặt tiền 22 Nguyễn Văn Giai, quận 1, DT: 4.4x18m, 1 hầm 8T, TM, HĐT 120tr, 36 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Chính chủ bán nhà mặt tiền 22 Nguyễn Văn Giai, quận 1, DT: 4.4x18m, 1 hầm 8T, TM, HĐT 120tr, 36 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán nhà mặt tiền 22 Nguyễn Văn Giai, quận 1, DT: 4.4x18m, 1 hầm 8T, TM, HĐT 120tr, 36 tỷ </td> </tr></table> false MT Phố Tây 90 Bùi Viện , P.PNL Q.1 . DT 4 x 15 trệt 3 lầu . giá 60 Tỷ . HĐT 10000$/th 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/mt-pho-tay-90-bui-vien-ppnl-q1-dt-4-x-15-tret-3-lau-gia-60-ty-hdt-10000th-i1965201" title="MT Phố Tây 90 Bùi Viện , P.PNL Q.1 . DT 4 x 15 trệt 3 lầu . giá 60 Tỷ . HĐT 10000$/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-BC6-569014.jpg" alt="MT Phố Tây 90 Bùi Viện , P.PNL Q.1 . DT 4 x 15 trệt 3 lầu . giá 60 Tỷ . HĐT 10000$/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MT Phố Tây 90 Bùi Viện , P.PNL Q.1 . DT 4 x 15 trệt 3 lầu . giá 60 Tỷ . HĐT 10000$/th </td> </tr></table> false Bán gấp khuôn đất đẹp nhất quận 3 giá rẻ diện tích 11m x 30m 95 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-khuon-dat-dep-nhat-quan-3-gia-re-dien-tich-11m-x-30m-95-ty-i1970502" title="Bán gấp khuôn đất đẹp nhất quận 3 giá rẻ diện tích 11m x 30m 95 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/09/thumb-BDE-7D1823.jpg" alt="Bán gấp khuôn đất đẹp nhất quận 3 giá rẻ diện tích 11m x 30m 95 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp khuôn đất đẹp nhất quận 3 giá rẻ diện tích 11m x 30m 95 tỷ </td> </tr></table> false MT 98A Bùi Viện , DT 4 x 20 Trệt 3 lầu . HĐT 10000$/th giá 68 Tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/mt-98a-bui-vien-dt-4-x-20-tret-3-lau-hdt-10000th-gia-68-ty-i1965203" title="MT 98A Bùi Viện , DT 4 x 20 Trệt 3 lầu . HĐT 10000$/th giá 68 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-440-4B67E2.jpg" alt="MT 98A Bùi Viện , DT 4 x 20 Trệt 3 lầu . HĐT 10000$/th giá 68 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MT 98A Bùi Viện , DT 4 x 20 Trệt 3 lầu . HĐT 10000$/th giá 68 Tỷ </td> </tr></table> false Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/toi-chinh-chu-xuat-canh-ban-nha-217-nguyen-cong-tru-quan-1-gia-405-ty-tl-i1965210" title="Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-C81-132401.jpg" alt="Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi chính chủ xuất cảnh bán nhà 217 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 giá 40.5 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán siêu phẩm phường Bến Thành Q1 giá 36 tỷ nay bán 30.5 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-sieu-pham-phuong-ben-thanh-q1-gia-36-ty-nay-ban-305-ty-i1965209" title="Bán siêu phẩm phường Bến Thành Q1 giá 36 tỷ nay bán 30.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-9EB-2C4D1B.jpg" alt="Bán siêu phẩm phường Bến Thành Q1 giá 36 tỷ nay bán 30.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán siêu phẩm phường Bến Thành Q1 giá 36 tỷ nay bán 30.5 tỷ </td> </tr></table> false chính chủ bán hxh 8m 212 nguyễn trãi, p. nguyễn cư trinh, q1. dt 54m2, 3 lầu mới 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-ban-hxh-8m-212-nguyen-trai-p-nguyen-cu-trinh-q1-dt-54m2-3-lau-moi-i1966672" title="chính chủ bán hxh 8m 212 nguyễn trãi, p. nguyễn cư trinh, q1. dt 54m2, 3 lầu mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-ED1-127A03.jpg" alt="chính chủ bán hxh 8m 212 nguyễn trãi, p. nguyễn cư trinh, q1. dt 54m2, 3 lầu mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chính chủ bán hxh 8m 212 nguyễn trãi, p. nguyễn cư trinh, q1. dt 54m2, 3 lầu mới </td> </tr></table> false bán khách sạn mt phạm ngũ lão, q1. dt: 4,5x25m hầm 8 lầu. giá 60 tỷ, thu nhập: 2,5 tỷ/năm 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-mt-pham-ngu-lao-q1-dt-45x25m-ham-8-lau-gia-60-ty-thu-nhap-25-tynam-i1966673" title="bán khách sạn mt phạm ngũ lão, q1. dt: 4,5x25m hầm 8 lầu. giá 60 tỷ, thu nhập: 2,5 tỷ/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-989-E57455.jpg" alt="bán khách sạn mt phạm ngũ lão, q1. dt: 4,5x25m hầm 8 lầu. giá 60 tỷ, thu nhập: 2,5 tỷ/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán khách sạn mt phạm ngũ lão, q1. dt: 4,5x25m hầm 8 lầu. giá 60 tỷ, thu nhập: 2,5 tỷ/năm </td> </tr></table> false Chuyển nhượng khách sạn 35A Bùi Viện (Đoạn Phố Đi Bộ). DT 4 x 17m - 5 lầu, gía 30 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chuyen-nhuong-khach-san-35a-bui-vien-doan-pho-di-bo-dt-4-x-17m-5-lau-gia-30-ty-i1965207" title="Chuyển nhượng khách sạn 35A Bùi Viện (Đoạn Phố Đi Bộ). DT 4 x 17m - 5 lầu, gía 30 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-56B-4E9CD4.jpg" alt="Chuyển nhượng khách sạn 35A Bùi Viện (Đoạn Phố Đi Bộ). DT 4 x 17m - 5 lầu, gía 30 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển nhượng khách sạn 35A Bùi Viện (Đoạn Phố Đi Bộ). DT 4 x 17m - 5 lầu, gía 30 tỷ </td> </tr></table> false Chính chủ, bán nhà MT Trần Quang Khải gần Hai Bà Trưng, Q1 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-ban-nha-mt-tran-quang-khai-gan-hai-ba-trung-q1-i1965211" title="Chính chủ, bán nhà MT Trần Quang Khải gần Hai Bà Trưng, Q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/19/thumb-345-6C1B64.jpg" alt="Chính chủ, bán nhà MT Trần Quang Khải gần Hai Bà Trưng, Q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ, bán nhà MT Trần Quang Khải gần Hai Bà Trưng, Q1 </td> </tr></table> false bán gấp nhà q1 13,5tỷ hẻm 15b lê thánh tôn, p.bến nghé 4,4x9=40m2, 3 tầng, dtsd 120m2, nội thất đẹp 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-q1-135ty-hem-15b-le-thanh-ton-pben-nghe-44x940m2-3-tang-dtsd-120m2-noi-that-dep-i1966675" title="bán gấp nhà q1 13,5tỷ hẻm 15b lê thánh tôn, p.bến nghé 4,4x9=40m2, 3 tầng, dtsd 120m2, nội thất đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-3CA-F81313.jpg" alt="bán gấp nhà q1 13,5tỷ hẻm 15b lê thánh tôn, p.bến nghé 4,4x9=40m2, 3 tầng, dtsd 120m2, nội thất đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp nhà q1 13,5tỷ hẻm 15b lê thánh tôn, p.bến nghé 4,4x9=40m2, 3 tầng, dtsd 120m2, nội thất đẹp </td> </tr></table> false bán khách sạn mặt tiền calmette gần lê thị hồng gấm, p. nguyễn thái bình, q1 giá 49 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-mat-tien-calmette-gan-le-thi-hong-gam-p-nguyen-thai-binh-q1-gia-49-ty-i1966664" title="bán khách sạn mặt tiền calmette gần lê thị hồng gấm, p. nguyễn thái bình, q1 giá 49 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-412-2E1EB4.jpg" alt="bán khách sạn mặt tiền calmette gần lê thị hồng gấm, p. nguyễn thái bình, q1 giá 49 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán khách sạn mặt tiền calmette gần lê thị hồng gấm, p. nguyễn thái bình, q1 giá 49 tỷ </td> </tr></table> false bán biệt thự đường trần khắc chân q1 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-biet-thu-duong-tran-khac-chan-q1-i1966666" title="bán biệt thự đường trần khắc chân q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-882-672A45.jpg" alt="bán biệt thự đường trần khắc chân q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán biệt thự đường trần khắc chân q1 </td> </tr></table> false bán nhà mặt tiền nguyễn văn nguyễn - trần quý khoách-quận 1. dt: 6.5x22m, chỉ 28 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-nguyen-van-nguyen-tran-quy-khoach-quan-1-dt-65x22m-chi-28-ty-i1966665" title="bán nhà mặt tiền nguyễn văn nguyễn - trần quý khoách-quận 1. dt: 6.5x22m, chỉ 28 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-D3F-F06FFD.jpg" alt="bán nhà mặt tiền nguyễn văn nguyễn - trần quý khoách-quận 1. dt: 6.5x22m, chỉ 28 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán nhà mặt tiền nguyễn văn nguyễn - trần quý khoách-quận 1. dt: 6.5x22m, chỉ 28 tỷ </td> </tr></table> false chính chủ bán nhà mặt tiền yersin q1, p nguyễn thái bình. tin thật 100% 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-ban-nha-mat-tien-yersin-q1-p-nguyen-thai-binh-tin-that-100-i1966676" title="chính chủ bán nhà mặt tiền yersin q1, p nguyễn thái bình. tin thật 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/25/thumb-500-DE6379.jpg" alt="chính chủ bán nhà mặt tiền yersin q1, p nguyễn thái bình. tin thật 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chính chủ bán nhà mặt tiền yersin q1, p nguyễn thái bình. tin thật 100% </td> </tr></table> false bán nhà căn góc 2 mặt tiền trần nhật duật, p. tân định, quận 1 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-can-goc-2-mat-tien-tran-nhat-duat-p-tan-dinh-quan-1-i1966439" title="bán nhà căn góc 2 mặt tiền trần nhật duật, p. tân định, quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/24/thumb-36E-FF49B4.jpg" alt="bán nhà căn góc 2 mặt tiền trần nhật duật, p. tân định, quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán nhà căn góc 2 mặt tiền trần nhật duật, p. tân định, quận 1 </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-dong-du-phuong-ben-nghe-quan-1-i1964230" title="Bán nhà mặt tiền Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/12/thumb-690-19E4FA.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1 </td> </tr></table>