http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 14/11/2019 false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1024281" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-252m2-cqh-gia-12-ty-i1059391" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-cqh-gia-12-ty-i1059681" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà 3MT Trịnh Văn Cấn, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 thu nhập 80tr/tháng 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-3mt-trinh-van-can-phuong-nguyen-thai-binh-q1-thu-nhap-80trthang-i1531810" title="Bán nhà 3MT Trịnh Văn Cấn, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 thu nhập 80tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà 3MT Trịnh Văn Cấn, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 thu nhập 80tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 3MT Trịnh Văn Cấn, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 thu nhập 80tr/tháng </td> </tr></table> false Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-toa-nha-hai-mat-tien-tran-quoc-thao-quan-3-dt43x25x5-lau-gia-30-ty-i1538415" title="Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-DBC-FB18BB.jpg" alt="Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1059615" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mt-duong-hoang-sa-q143x9-goc-2mt-vuong-vuc-hd-35-trt-gia-101-ty-i1540588" title="Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà MT đường Hoàng sa Q1,4,3x9 góc 2MT vuông vức HĐ 35 tr/t giá 10,1 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-2-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-phuong-ben-nghe-quan-1-gia-67-ty-i1538428" title="Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-DE9-213F5F.jpg" alt="Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 giá: 6,7 tỷ </td> </tr></table> false Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/biet-thu-hoa-lan-phu-nhuan-8x18m-3-lau-gia-chi-285-ty-i1537387" title="Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Hoa Lan, Phú Nhuận, 8x18m, 3 lầu giá chỉ 28.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-hoa-lan-quan-phu-nhuan-dt-8x18m-gia-chi-285-ty-i1537330" title="Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, DT 8x18m, giá chỉ 28.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ, 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-hoang-sa-q1-dt-46mx15m-3-tang-gia-15-ty-i1534755" title="Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/27/thumb-CDE-A9592B.jpg" alt="Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mặt Tiền Hoàng Sa, Q1, DT: 4,6Mx15M, 3 Tầng, Giá 15 Tỷ, </td> </tr></table> false HOT CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN HAI BÀ TRƯNG -TRẦN QUANG KHẢI, Q1,10X4M, 5 LẦU HĐ THUÊ 150TR/TH, GIÁ 30 TỶ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/hot-can-goc-2-mat-tien-hai-ba-trung-tran-quang-khai-q110x4m-5-lau-hd-thue-150trth-gia-30-ty-i1535280" title="HOT CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN HAI BÀ TRƯNG -TRẦN QUANG KHẢI, Q1,10X4M, 5 LẦU HĐ THUÊ 150TR/TH, GIÁ 30 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/29/thumb-4FB-243E54.jpg" alt="HOT CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN HAI BÀ TRƯNG -TRẦN QUANG KHẢI, Q1,10X4M, 5 LẦU HĐ THUÊ 150TR/TH, GIÁ 30 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HOT CĂN GÓC 2 MẶT TIỀN HAI BÀ TRƯNG -TRẦN QUANG KHẢI, Q1,10X4M, 5 LẦU HĐ THUÊ 150TR/TH, GIÁ 30 TỶ </td> </tr></table> false Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30% 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mt-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc-q1-dt-4mx17m-4-lau-gia-27-ty-re-hon-thi-truong-30-i1538410" title="Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-C0B-8F03F5.jpg" alt="Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà MT Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học, q1. DT 4mx17m, 4 lầu giá 27 tỷ rẻ hơn thị trường 30% </td> </tr></table> false Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ, 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-tran-quang-khai-q1-dt-6mx18m-5-tanggia-23-ty-i1534768" title="Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mặt Tiền Trần Quang Khải, Q1, DT: 6Mx18M, 5 Tầng,giá 23 Tỷ, </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-2-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-pben-nghe-q1-ngang-4m-gia-67-ty-i1537311" title="Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, ngang 4m, giá 6.7 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-hai-mat-tien-duong-nguyen-binh-khiem-p-ben-nghe-quan-1-gia-65-ty-i1537325" title="Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hai mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm p Bến Nghé quận 1 giá 6.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-3-mt-trinh-van-can-p-nguyen-thai-binh-q1-dt-4x17m-gia-27-ty-i1538374" title="Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-26D-62BF87.jpg" alt="Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà 3 MT Trịnh Văn Cấn, P Nguyễn Thái Bình, Q1, DT 4x17m giá 27 tỷ </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chinh-chu-can-ban-nha-mat-tien-duong-yersin-quan-1-dt-92m2-2-lau-chi-275-ty-tl-i1540615" title="Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/09/thumb-BBB-5C8789.jpg" alt="Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán nhà mặt tiền đường Yersin, quận 1. DT 92m2, 2 lầu, chỉ 27.5 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán nhà Lê Thánh Tôn,P Bến Nghé, Q1, DT: 9Mx9M, giá 24 tỷ Lê Bình 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-le-thanh-tonp-ben-nghe-q1-dt-9mx9m-gia-24-ty-le-binh-i1534784" title="Bán nhà Lê Thánh Tôn,P Bến Nghé, Q1, DT: 9Mx9M, giá 24 tỷ Lê Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/27/thumb-F0C-0734F5.jpg" alt="Bán nhà Lê Thánh Tôn,P Bến Nghé, Q1, DT: 9Mx9M, giá 24 tỷ Lê Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Lê Thánh Tôn,P Bến Nghé, Q1, DT: 9Mx9M, giá 24 tỷ Lê Bình </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-tien-ban-gap-nha-mt-trinh-van-can-nguyen-thai-binh-q1-dt-4x17m-tret-3-lau-thu-nhap-960trnam-i1538507" title="Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-622-77F8B6.jpg" alt="Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp nhà MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 960tr/năm </td> </tr></table>