http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/09/2019 false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1024281" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-252m2-cqh-gia-12-ty-i1059391" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-cqh-gia-12-ty-i1059681" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1059615" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Cần Sang dãy trọ 8 phòng, 1,1 tỷ, thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa. 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-sang-day-tro-8-phong-11-ty-thi-tran-duc-hoa-huyen-duc-hoa-i1885373" title="Cần Sang dãy trọ 8 phòng, 1,1 tỷ, thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/28/thumb-23F-52840A.jpg" alt="Cần Sang dãy trọ 8 phòng, 1,1 tỷ, thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang dãy trọ 8 phòng, 1,1 tỷ, thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa. </td> </tr></table> false Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-tro-binh-chanh-14-phong-dt-280m2-gia-13-ty-i1909411" title="Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/04/thumb-EA1-8AEFC6.jpg" alt="Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ </td> </tr></table> false Thiếu nợ cần Bán nhà trọ 2 dãy nhà trọ 12 phòng giá 1,6 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/thieu-no-can-ban-nha-tro-2-day-nha-tro-12-phong-gia-16-i1898717" title="Thiếu nợ cần Bán nhà trọ 2 dãy nhà trọ 12 phòng giá 1,6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/15/thumb-81D-E28E9D.jpg" alt="Thiếu nợ cần Bán nhà trọ 2 dãy nhà trọ 12 phòng giá 1,6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thiếu nợ cần Bán nhà trọ 2 dãy nhà trọ 12 phòng giá 1,6 </td> </tr></table> false Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-tro-binh-chanh-14-phong-dt-280m2-gia-13-ty-i1909412" title="Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-8DE-34115D.jpg" alt="Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ bình chánh 14 phòng dt 280m2 giá 1,3 tỷ </td> </tr></table> false Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/sinh-loi-cao-chi-340-trieu-so-huu-ngay-can-ho-du-lich-tp-bien-quy-nhon-lh0909686046-ck-1-18-i1902245" title="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% </td> </tr></table> false Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/sinh-loi-cao-chi-340-trieu-so-huu-ngay-can-ho-du-lich-tp-bien-quy-nhon-lh0909686046-ck-1-18-i1902246" title="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% </td> </tr></table> false Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/sinh-loi-cao-chi-340-trieu-so-huu-ngay-can-ho-du-lich-tp-bien-quy-nhon-lh0909686046-ck-1-18-i1902244" title="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/20/thumb-23B-6B8146.jpg" alt="Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sinh lời cao Chỉ 340 triệu sở hữu ngay căn hộ du lịch TP BIỂN QUY NHƠN LH:0909686046 CK 1-18% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/hung-thinh-cong-bo-dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740550" title="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh công bố đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ Biển TP VŨNG TÀU Lh CK 18% </td> </tr></table> false Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/dat-cho-50-trieu-so-huu-ngay-can-ho-mat-tien-bien-tp-vung-tau-lh-ck-18-i1740543" title="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-849-8A7FD9.jpg" alt="Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đặt chỗ 50 triệu sở hữu ngay căn hộ mặt tiền Biển TP VŨNG TÀU LH CK 18% </td> </tr></table> false CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chi-850-trieunen-so-huu-ngay-dat-vang-phuc-thinh-residenceso-hong-riengchiet-khau-7-i1910970" title="CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7% </td> </tr></table> false CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7% 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chi-850-trieunen-so-huu-ngay-dat-vang-phuc-thinh-residenceso-hong-riengchiet-khau-7-i1910923" title="CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHỈ 850 TRIỆU/NỀN SỞ HỮU NGAY ĐẤT VÀNG PHÚC THỊNH RESIDENCE,SỔ HỒNG RIÊNG,CHIẾT KHẤU 7% </td> </tr></table> false Còn duy nhất 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ7/căn, chiết khấu 12% . LH: 0909.887.249 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/con-duy-nhat-7-can-shophouse-ngay-mat-tien-45m-gia-chi-1ty7can-chiet-khau-12-lh-0909887249-i1909780" title="Còn duy nhất 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ7/căn, chiết khấu 12% . LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-8F7-076832.jpg" alt="Còn duy nhất 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ7/căn, chiết khấu 12% . LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Còn duy nhất 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ7/căn, chiết khấu 12% . LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Bán nền biệt thự, nhà phố liên kế Jamona Golden Silk quận 7 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nen-biet-thu-nha-pho-lien-ke-jamona-golden-silk-quan-7-i1493839" title="Bán nền biệt thự, nhà phố liên kế Jamona Golden Silk quận 7 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán nền biệt thự, nhà phố liên kế Jamona Golden Silk quận 7 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nền biệt thự, nhà phố liên kế Jamona Golden Silk quận 7 </td> </tr></table> false Chỉ còn lại 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ472/căn, chiết khấu 12%. 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/chi-con-lai-7-can-shophouse-ngay-mat-tien-45m-gia-chi-1ty472can-chiet-khau-12-i1914844" title="Chỉ còn lại 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ472/căn, chiết khấu 12%."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-21E-EC082A.jpg" alt="Chỉ còn lại 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ472/căn, chiết khấu 12%." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn lại 7 căn shophouse ngay mặt tiền 45m, giá chỉ 1tỷ472/căn, chiết khấu 12%. </td> </tr></table> false BÁN KHÁCH SẠN MẶT TIỀN BÙI THỊ XUÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH QUẬN 1 DT 7 X 20 GIÁ 46 TỶ LH 0935367005 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-mat-tien-bui-thi-xuan-phuong-ben-thanh-quan-1-dt-7-x-20-gia-46-ty-lh-0935367005-i1912238" title="BÁN KHÁCH SẠN MẶT TIỀN BÙI THỊ XUÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH QUẬN 1 DT 7 X 20 GIÁ 46 TỶ LH 0935367005"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-B1C-62E8D0.jpg" alt="BÁN KHÁCH SẠN MẶT TIỀN BÙI THỊ XUÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH QUẬN 1 DT 7 X 20 GIÁ 46 TỶ LH 0935367005" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN KHÁCH SẠN MẶT TIỀN BÙI THỊ XUÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH QUẬN 1 DT 7 X 20 GIÁ 46 TỶ LH 0935367005 </td> </tr></table> false BÁN GẤP KS MT HỒ TÙNG MẬU QUẬN 1DT 6,3X18M HẦM 8LẦU HĐT 170 TRIỆU/THÁNG GIÁ 52TỶ LH 935367005 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-ks-mt-ho-tung-mau-quan-1dt-63x18m-ham-8lau-hdt-170-trieuthang-gia-52ty-lh-935367005-i1912229" title="BÁN GẤP KS MT HỒ TÙNG MẬU QUẬN 1DT 6,3X18M HẦM 8LẦU HĐT 170 TRIỆU/THÁNG GIÁ 52TỶ LH 935367005"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-7C3-6AA18A.jpg" alt="BÁN GẤP KS MT HỒ TÙNG MẬU QUẬN 1DT 6,3X18M HẦM 8LẦU HĐT 170 TRIỆU/THÁNG GIÁ 52TỶ LH 935367005" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP KS MT HỒ TÙNG MẬU QUẬN 1DT 6,3X18M HẦM 8LẦU HĐT 170 TRIỆU/THÁNG GIÁ 52TỶ LH 935367005 </td> </tr></table>