http://m.diaoconline.vn Đất lâm nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/02/2020 false ĐẤT NỀN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI SỔ ĐỎ XÂY DỰNG NGAY 17/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-nen-bien-hoa-dong-nai-so-do-xay-dung-ngay-i1963772" title="ĐẤT NỀN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI SỔ ĐỎ XÂY DỰNG NGAY"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/07/thumb-5BD-9E9957.jpg" alt="ĐẤT NỀN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI SỔ ĐỎ XÂY DỰNG NGAY" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT NỀN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI SỔ ĐỎ XÂY DỰNG NGAY </td> </tr></table> false Bán nhanh lô đất 115m2 Thổ cư 100% Võ Văn Vân, Bình Chánh, giá 1.15tỷ,sổ hồng riêng 04/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-nhanh-lo-dat-115m2-tho-cu-100-vo-van-van-binh-chanh-gia-115tyso-hong-rieng-i1960951" title="Bán nhanh lô đất 115m2 Thổ cư 100% Võ Văn Vân, Bình Chánh, giá 1.15tỷ,sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/28/thumb-874-3D28A8.jpg" alt="Bán nhanh lô đất 115m2 Thổ cư 100% Võ Văn Vân, Bình Chánh, giá 1.15tỷ,sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh lô đất 115m2 Thổ cư 100% Võ Văn Vân, Bình Chánh, giá 1.15tỷ,sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 31/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1961591" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, SHR 27/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-shr-i1641441" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-E79-CB479A.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, SHR </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/co-lo-dat-200m2-chinh-chu-vi-tri-thuan-loi-dau-tu-gia-chi-18-ty-i1647310" title="Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/09/thumb-BBC-ABAE29.jpg" alt="Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 giá 750tr đường Phan Văn Đối. 21/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-can-nha-1-tret-1-lau-80m2-gia-750tr-duong-phan-van-doi-i1751769" title="Cần bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 giá 750tr đường Phan Văn Đối."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Cần bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 giá 750tr đường Phan Văn Đối." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 giá 750tr đường Phan Văn Đối. </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng 21/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-lo-dat-vi-tri-dep-dien-tich-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-i1649066" title="Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-147-3CE48D.jpg" alt="Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ 21/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/co-lo-dat-125m2-ban-gap-vi-tri-thuan-loi-dau-tu-12-ty-i1643443" title="Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-F31-733158.jpg" alt="Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 18/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1958144" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 18/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1957976" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Sacombank hỗ trợ thanh lý 28 nền đất khu dân cư Hai Thành mở rộng - Bình Chánh 17/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/sacombank-ho-tro-thanh-ly-28-nen-dat-khu-dan-cu-hai-thanh-mo-rong-binh-chanh-i1956688" title="Sacombank hỗ trợ thanh lý 28 nền đất khu dân cư Hai Thành mở rộng - Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Sacombank hỗ trợ thanh lý 28 nền đất khu dân cư Hai Thành mở rộng - Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sacombank hỗ trợ thanh lý 28 nền đất khu dân cư Hai Thành mở rộng - Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 07/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1955014" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 07/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1954959" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 07/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1954763" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). 07/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gia-dinh-dang-ket-von-lam-an-can-ra-gap-2-mieng-dat-tho-cu-100-chinh-chu-i1684474" title="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 06/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1954604" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Đi nước ngoài bán gấp 1200m2 đất vườn giá 2 triệu/ m2 ngay Thị Trấn Đức Hòa, Long An 03/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/di-nuoc-ngoai-ban-gap-1200m2-dat-vuon-gia-2-trieu-m2-ngay-thi-tran-duc-hoa-long-an-i1905991" title="Đi nước ngoài bán gấp 1200m2 đất vườn giá 2 triệu/ m2 ngay Thị Trấn Đức Hòa, Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/27/thumb-C3F-2F93F0.jpg" alt="Đi nước ngoài bán gấp 1200m2 đất vườn giá 2 triệu/ m2 ngay Thị Trấn Đức Hòa, Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đi nước ngoài bán gấp 1200m2 đất vườn giá 2 triệu/ m2 ngay Thị Trấn Đức Hòa, Long An </td> </tr></table> false Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh 03/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-tien-lam-an-ban-mieng-dat-59-ty-1500m2-pham-van-hai-huyen-binh-chanh-i1866235" title="Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-9B4-8403E7.jpg" alt="Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP ĐẤT ĐẸP RẺ TẠI ẤP 3 NAM CÁT TIÊN, TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI 28/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-dat-dep-re-tai-ap-3-nam-cat-tien-tan-phu-dong-nai-i1951100" title="CẦN BÁN GẤP ĐẤT ĐẸP RẺ TẠI ẤP 3 NAM CÁT TIÊN, TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/30/thumb-5D8-208FA9.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP ĐẤT ĐẸP RẺ TẠI ẤP 3 NAM CÁT TIÊN, TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP ĐẤT ĐẸP RẺ TẠI ẤP 3 NAM CÁT TIÊN, TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI </td> </tr></table>