http://m.diaoconline.vn Đất lâm nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 26/04/2019 false Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/phuc-thinh-residence-dau-tu-loi-nhuan-cuc-khung-i1682284" title="Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng </td> </tr></table> false Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-kcn-pouchen-2-mt-tinh-lo-10-shr-dt-5x25m-gia-700-trieu-i1682268" title="Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu </td> </tr></table> false Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/phuc-thinh-residence-gia-goc-chu-dau-tu-cam-ket-sinh-loi-nhuan-i1682245" title="Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận </td> </tr></table> false bán đất thổ cư Bình Chánh, mặt tiền tỉnh lộ 10, 100m2/ 900tr , 19/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-tho-cu-binh-chanh-mat-tien-tinh-lo-10-100m2-900tr--i1703389" title="bán đất thổ cư Bình Chánh, mặt tiền tỉnh lộ 10, 100m2/ 900tr ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/28/thumb-D81-4CF56C.jpg" alt="bán đất thổ cư Bình Chánh, mặt tiền tỉnh lộ 10, 100m2/ 900tr ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán đất thổ cư Bình Chánh, mặt tiền tỉnh lộ 10, 100m2/ 900tr , </td> </tr></table> false Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gia-dinh-dang-ket-von-lam-an-can-ra-gap-2-mieng-dat-tho-cu-100-chinh-chu-i1684474" title="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). </td> </tr></table> false Đất ngay mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Lộ giới 62m. 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-ngay-mat-tien-duong-tinh-lo-10-lo-gioi-62m-i1689087" title="Đất ngay mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Lộ giới 62m."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Đất ngay mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Lộ giới 62m." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất ngay mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 Lộ giới 62m. </td> </tr></table> false Chính chủ muốn sang lại 300m2 đất ngay khu TTHC MỚI Bình Dương giá 495TR/nền 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/chinh-chu-muon-sang-lai-300m2-dat-ngay-khu-tthc-moi-binh-duong-gia-495trnen-i1735949" title="Chính chủ muốn sang lại 300m2 đất ngay khu TTHC MỚI Bình Dương giá 495TR/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/14/thumb-458-F713CC.jpg" alt="Chính chủ muốn sang lại 300m2 đất ngay khu TTHC MỚI Bình Dương giá 495TR/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ muốn sang lại 300m2 đất ngay khu TTHC MỚI Bình Dương giá 495TR/nền </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu, shr, dan dong 13/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-lo-dat-4x20-duong-le-dinh-chi-xa-pham-van-hai-gia-720-trieu-shr-dan-dong-i1822158" title="Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu, shr, dan dong"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu, shr, dan dong" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu, shr, dan dong </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu,shr 13/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-lo-dat-4x20-duong-le-dinh-chi-xa-pham-van-hai-gia-720-trieushr-i1822151" title="Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu,shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu,shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 4x20 đường Lê Đinh Chi, xã Phạm Văn Hai, giá 720 triệu,shr </td> </tr></table> false chính chủ cần bán 120m2 thổ cư nguyễn cửu phú giá 650TR bao sang tên công chứng 12/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/chinh-chu-can-ban-120m2-tho-cu-nguyen-cuu-phu-gia-650tr-bao-sang-ten-cong-chung-i1772990" title="chính chủ cần bán 120m2 thổ cư nguyễn cửu phú giá 650TR bao sang tên công chứng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/10/thumb-FE8-AAD35A.jpg" alt="chính chủ cần bán 120m2 thổ cư nguyễn cửu phú giá 650TR bao sang tên công chứng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chính chủ cần bán 120m2 thổ cư nguyễn cửu phú giá 650TR bao sang tên công chứng </td> </tr></table> false cần tiền bán gấp 125m thổ cư mặt đường 12m gần chợ TL10 giá 1,1 tỷ LH: 0909.773.664 10/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-tien-ban-gap-125m-tho-cu-mat-duong-12m-gan-cho-tl10-gia-11-ty-lh-0909773664-i1783068" title="cần tiền bán gấp 125m thổ cư mặt đường 12m gần chợ TL10 giá 1,1 tỷ LH: 0909.773.664"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/22/thumb-829-60F033.jpg" alt="cần tiền bán gấp 125m thổ cư mặt đường 12m gần chợ TL10 giá 1,1 tỷ LH: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần tiền bán gấp 125m thổ cư mặt đường 12m gần chợ TL10 giá 1,1 tỷ LH: 0909.773.664 </td> </tr></table> false BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh 09/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-day-tro-2-tang-16-phong-1-kiot-ngay-cau-doi-binh-chanh-i1816815" title="BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh </td> </tr></table> false Bán đất tại xã Đức Hoà Thượng, Đức Hòa, diện tích 90m2. Giá 410 triệu 05/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-tai-xa-duc-hoa-thuong-duc-hoa-dien-tich-90m2-gia-410-trieu-i1776392" title="Bán đất tại xã Đức Hoà Thượng, Đức Hòa, diện tích 90m2. Giá 410 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/17/thumb-A3D-AE5EB9.jpg" alt="Bán đất tại xã Đức Hoà Thượng, Đức Hòa, diện tích 90m2. Giá 410 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất tại xã Đức Hoà Thượng, Đức Hòa, diện tích 90m2. Giá 410 triệu </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất lâm nghiệpEa KraĐắk Lắk, hẻm xe hơi 05/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-sang-nhuong-dat-lam-nghiepea-kradak-lak-hem-xe-hoi-i1682448" title="Bán / Sang nhượng đất lâm nghiệpEa KraĐắk Lắk, hẻm xe hơi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất lâm nghiệpEa KraĐắk Lắk, hẻm xe hơi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất lâm nghiệpEa KraĐắk Lắk, hẻm xe hơi </td> </tr></table> false Đất chính chủ gia đình cần vốn kinh doanh nên bán lô đất 100m2 thổ cư giá 525tr,SHR, 04/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-chinh-chu-gia-dinh-can-von-kinh-doanh-nen-ban-lo-dat-100m2-tho-cu-gia-525trshr-i1708833" title="Đất chính chủ gia đình cần vốn kinh doanh nên bán lô đất 100m2 thổ cư giá 525tr,SHR,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Đất chính chủ gia đình cần vốn kinh doanh nên bán lô đất 100m2 thổ cư giá 525tr,SHR," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất chính chủ gia đình cần vốn kinh doanh nên bán lô đất 100m2 thổ cư giá 525tr,SHR, </td> </tr></table> false Bán đất MT đường Trần Hải Phụng, phạm văn hai,SHR,2tr/m2,đã có dân cư ở 03/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-mt-duong-tran-hai-phung-pham-van-haishr2trm2da-co-dan-cu-o-i1704000" title="Bán đất MT đường Trần Hải Phụng, phạm văn hai,SHR,2tr/m2,đã có dân cư ở"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/28/thumb-395-F92D1A.jpg" alt="Bán đất MT đường Trần Hải Phụng, phạm văn hai,SHR,2tr/m2,đã có dân cư ở" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất MT đường Trần Hải Phụng, phạm văn hai,SHR,2tr/m2,đã có dân cư ở </td> </tr></table> false cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR 29/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-tien-ban-gap-100m2-tho-cu-100-shr-gan-cho-chieu-tl10-gia-850tr-i1787391" title="cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR </td> </tr></table> false Bán nhà phong thủy tốt giá 1,1 tỷ 87787 27/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-nha-phong-thuy-tot-gia-11-ty-87787-i1806366" title="Bán nhà phong thủy tốt giá 1,1 tỷ 87787"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán nhà phong thủy tốt giá 1,1 tỷ 87787" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà phong thủy tốt giá 1,1 tỷ 87787 </td> </tr></table> false Nhận ký gửi 27/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/nhan-ky-gui-i1806310" title="Nhận ký gửi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Nhận ký gửi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận ký gửi </td> </tr></table> false Tôi cần bán nhà 1,1 tỷ giá tốt bán gấp 4 27/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/toi-can-ban-nha-11-ty-gia-tot-ban-gap-4-i1805049" title="Tôi cần bán nhà 1,1 tỷ giá tốt bán gấp 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Tôi cần bán nhà 1,1 tỷ giá tốt bán gấp 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán nhà 1,1 tỷ giá tốt bán gấp 4 </td> </tr></table>