http://m.diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 30/01/2020 false 8. Nhà Gò Vấp phong cách mới, hiện đại, full nội thất. đúc 4 tấm Giá 9.1 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/8nha-go-vap-phong-cach-moi-hien-dai-full-noi-that-duc-4-tam-gia-91-ty-i1963021" title="8. Nhà Gò Vấp phong cách mới, hiện đại, full nội thất. đúc 4 tấm Giá 9.1 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-0F6-3D1B7A.jpg" alt="8. Nhà Gò Vấp phong cách mới, hiện đại, full nội thất. đúc 4 tấm Giá 9.1 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">8. Nhà Gò Vấp phong cách mới, hiện đại, full nội thất. đúc 4 tấm Giá 9.1 tỷ! </td> </tr></table> false 8. Nhà Gò Vấp diện tích 4 x 24 đúc 5 tấm hiện đại Cần bán Gấp Giá 8.9 tỷ. 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/8nha-go-vap-dien-tich-4-x-24-duc-5-tam-hien-dai-can-ban-gap-gia-89-ty-i1936916" title="8. Nhà Gò Vấp diện tích 4 x 24 đúc 5 tấm hiện đại Cần bán Gấp Giá 8.9 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-47F-934708.jpg" alt="8. Nhà Gò Vấp diện tích 4 x 24 đúc 5 tấm hiện đại Cần bán Gấp Giá 8.9 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">8. Nhà Gò Vấp diện tích 4 x 24 đúc 5 tấm hiện đại Cần bán Gấp Giá 8.9 tỷ. </td> </tr></table> false 7. Nhà mới đẹp quận Tân Bình xây kiên cố 4 tấm sang trọng Giá bán 4.9 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/7nha-moi-dep-quan-tan-binh-xay-kien-co-4-tam-sang-trong-gia-ban-49-ty-i1954438" title="7. Nhà mới đẹp quận Tân Bình xây kiên cố 4 tấm sang trọng Giá bán 4.9 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/06/thumb-1B1-437BB7.jpg" alt="7. Nhà mới đẹp quận Tân Bình xây kiên cố 4 tấm sang trọng Giá bán 4.9 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">7. Nhà mới đẹp quận Tân Bình xây kiên cố 4 tấm sang trọng Giá bán 4.9 tỷ </td> </tr></table> false 1. Nhà mới quận Gò Vấp 5 PN cực kỳ sang trọng Cần bán Gấp Giá 6.75 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-moi-quan-go-vap-5-pn-cuc-ky-sang-trong-can-ban-gap-gia-675-ty-i1936890" title="1. Nhà mới quận Gò Vấp 5 PN cực kỳ sang trọng Cần bán Gấp Giá 6.75 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-627-5C5F89.jpg" alt="1. Nhà mới quận Gò Vấp 5 PN cực kỳ sang trọng Cần bán Gấp Giá 6.75 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà mới quận Gò Vấp 5 PN cực kỳ sang trọng Cần bán Gấp Giá 6.75 tỷ </td> </tr></table> false 6. Nhà góc 2 mặt tiền Gò Vấp, tặng toàn bộ nội thất! Bán Gấp Giá 6.1 tỷ. 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/6nha-goc-2-mat-tien-go-vap-tang-toan-bo-noi-that-ban-gap-gia-61-ty-i1936910" title="6. Nhà góc 2 mặt tiền Gò Vấp, tặng toàn bộ nội thất! Bán Gấp Giá 6.1 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-F3B-F294E2.jpg" alt="6. Nhà góc 2 mặt tiền Gò Vấp, tặng toàn bộ nội thất! Bán Gấp Giá 6.1 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">6. Nhà góc 2 mặt tiền Gò Vấp, tặng toàn bộ nội thất! Bán Gấp Giá 6.1 tỷ. </td> </tr></table> false 1. Nhà Gò Vấp Hướng Đông mới xây kiên cố 4 tấm bán Gấp Giá 6.8 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-go-vap-huong-dong-moi-xay-kien-co-4-tam-ban-gap-gia-68-ty-i1963022" title="1. Nhà Gò Vấp Hướng Đông mới xây kiên cố 4 tấm bán Gấp Giá 6.8 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-B15-7BFA94.jpg" alt="1. Nhà Gò Vấp Hướng Đông mới xây kiên cố 4 tấm bán Gấp Giá 6.8 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà Gò Vấp Hướng Đông mới xây kiên cố 4 tấm bán Gấp Giá 6.8 tỷ! </td> </tr></table> false 7. Nhà hẻm 10m thông quận Tân Bình đúc 5 tấm kiên cố Giá cực rẻ 6.65 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/7nha-hem-10m-thong-quan-tan-binh-duc-5-tam-kien-co-gia-cuc-re-665-ty-i1936912" title="7. Nhà hẻm 10m thông quận Tân Bình đúc 5 tấm kiên cố Giá cực rẻ 6.65 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-75C-93FABF.jpg" alt="7. Nhà hẻm 10m thông quận Tân Bình đúc 5 tấm kiên cố Giá cực rẻ 6.65 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">7. Nhà hẻm 10m thông quận Tân Bình đúc 5 tấm kiên cố Giá cực rẻ 6.65 tỷ </td> </tr></table> false 6. Nhà khu dân cư Gò Vấp, thiết kế rất đẹp, hẻm xe tải 12m Giá bán 7.8 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/6nha-khu-dan-cu-go-vap-thiet-ke-rat-dep-hem-xe-tai-12m-gia-ban-78-ty-i1963026" title="6. Nhà khu dân cư Gò Vấp, thiết kế rất đẹp, hẻm xe tải 12m Giá bán 7.8 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-B2F-B6769A.jpg" alt="6. Nhà khu dân cư Gò Vấp, thiết kế rất đẹp, hẻm xe tải 12m Giá bán 7.8 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">6. Nhà khu dân cư Gò Vấp, thiết kế rất đẹp, hẻm xe tải 12m Giá bán 7.8 tỷ! </td> </tr></table> false 1. Nhà Giá rẻ hẻm 1 xẹc Gò Vấp đúc kiên cố 1 tấm Cần bán Giá 2.85 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-gia-re-hem-1-xec-go-vap-duc-kien-co-1-tam-can-ban-gia-285-ty-i1952247" title="1. Nhà Giá rẻ hẻm 1 xẹc Gò Vấp đúc kiên cố 1 tấm Cần bán Giá 2.85 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/30/thumb-5BF-82E832.jpg" alt="1. Nhà Giá rẻ hẻm 1 xẹc Gò Vấp đúc kiên cố 1 tấm Cần bán Giá 2.85 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà Giá rẻ hẻm 1 xẹc Gò Vấp đúc kiên cố 1 tấm Cần bán Giá 2.85 tỷ </td> </tr></table> false 4. Bán nhà quận Tân Bình Full nội thất! Nhà mới 100% Giá 9.6 tỷ. 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/4ban-nha-quan-tan-binh-full-noi-that-nha-moi-100-gia-96-ty-i1963014" title="4. Bán nhà quận Tân Bình Full nội thất! Nhà mới 100% Giá 9.6 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-2B4-E0DADE.jpg" alt="4. Bán nhà quận Tân Bình Full nội thất! Nhà mới 100% Giá 9.6 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">4. Bán nhà quận Tân Bình Full nội thất! Nhà mới 100% Giá 9.6 tỷ. </td> </tr></table> false 2. Biệt thự phố Gò Vấp 5PN tặng nội thất cao cấp mới 100% Giá bán 6.4 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2biet-thu-pho-go-vap-5pn-tang-noi-that-cao-cap-moi-100-gia-ban-64-ty-i1936900" title="2. Biệt thự phố Gò Vấp 5PN tặng nội thất cao cấp mới 100% Giá bán 6.4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-3D3-700A83.jpg" alt="2. Biệt thự phố Gò Vấp 5PN tặng nội thất cao cấp mới 100% Giá bán 6.4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Biệt thự phố Gò Vấp 5PN tặng nội thất cao cấp mới 100% Giá bán 6.4 tỷ </td> </tr></table> false 7. Bán nhà Gò Vấp 4 x 24m thiết kế lệch tầng, nhà mới 100% Giá 8.9 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/7ban-nha-go-vap-4-x-24m-thiet-ke-lech-tang-nha-moi-100-gia-89-ty-i1963020" title="7. Bán nhà Gò Vấp 4 x 24m thiết kế lệch tầng, nhà mới 100% Giá 8.9 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-9EC-736F13.jpg" alt="7. Bán nhà Gò Vấp 4 x 24m thiết kế lệch tầng, nhà mới 100% Giá 8.9 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">7. Bán nhà Gò Vấp 4 x 24m thiết kế lệch tầng, nhà mới 100% Giá 8.9 tỷ! </td> </tr></table> false 8. Bán nhà Gò Vấp P.6 Giá 6.5 tỷ, thiết kế hiện đại hợp phong thủy! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/8ban-nha-go-vap-p6-gia-65-ty-thiet-ke-hien-dai-hop-phong-thuy-i1963029" title="8. Bán nhà Gò Vấp P.6 Giá 6.5 tỷ, thiết kế hiện đại hợp phong thủy!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-8C3-EA3865.jpg" alt="8. Bán nhà Gò Vấp P.6 Giá 6.5 tỷ, thiết kế hiện đại hợp phong thủy!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">8. Bán nhà Gò Vấp P.6 Giá 6.5 tỷ, thiết kế hiện đại hợp phong thủy! </td> </tr></table> false 2. Nhà vị trí đẹp quận Gò Vấp hướng Đông bắc giá hữu nghị 3.27 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2nha-vi-tri-dep-quan-go-vap-huong-dong-bac-gia-huu-nghi-327-ty-i1952248" title="2. Nhà vị trí đẹp quận Gò Vấp hướng Đông bắc giá hữu nghị 3.27 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/30/thumb-2B3-3953B3.jpg" alt="2. Nhà vị trí đẹp quận Gò Vấp hướng Đông bắc giá hữu nghị 3.27 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Nhà vị trí đẹp quận Gò Vấp hướng Đông bắc giá hữu nghị 3.27 tỷ! </td> </tr></table> false 3. Nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp kiến trúc hiện đại, mới 100% Giá 6.95 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/3nha-hem-xe-hoi-quan-go-vap-kien-truc-hien-dai-moi-100-gia-695-ty-i1954429" title="3. Nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp kiến trúc hiện đại, mới 100% Giá 6.95 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/06/thumb-D2C-EBCF43.jpg" alt="3. Nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp kiến trúc hiện đại, mới 100% Giá 6.95 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">3. Nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp kiến trúc hiện đại, mới 100% Giá 6.95 tỷ </td> </tr></table> false 3. Nhà đẹp Gò Vấp mới xây Giá tốt 6.25 tỷ, Hẻm xe hơi 8m sở hữu ngay! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/3nha-dep-go-vap-moi-xay-gia-tot-625-ty-hem-xe-hoi-8m-so-huu-ngay-i1963024" title="3. Nhà đẹp Gò Vấp mới xây Giá tốt 6.25 tỷ, Hẻm xe hơi 8m sở hữu ngay!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-43F-A3FDB9.jpg" alt="3. Nhà đẹp Gò Vấp mới xây Giá tốt 6.25 tỷ, Hẻm xe hơi 8m sở hữu ngay!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">3. Nhà đẹp Gò Vấp mới xây Giá tốt 6.25 tỷ, Hẻm xe hơi 8m sở hữu ngay! </td> </tr></table> false 5. Nhà Quang Trung quận Gò Vấp đúc 5 Tấm mới 100% Giá bán 5.3 tỷ! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/5nha-quang-trung-quan-go-vap-duc-5-tam-moi-100-gia-ban-53-ty-i1954433" title="5. Nhà Quang Trung quận Gò Vấp đúc 5 Tấm mới 100% Giá bán 5.3 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/06/thumb-A92-B8BDCA.jpg" alt="5. Nhà Quang Trung quận Gò Vấp đúc 5 Tấm mới 100% Giá bán 5.3 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">5. Nhà Quang Trung quận Gò Vấp đúc 5 Tấm mới 100% Giá bán 5.3 tỷ! </td> </tr></table> false 6. Nhà phố Gò Vấp Giá rẻ 3.55 tỷ đúc 1 tấm 2PN rộng rãi hãy mua ngay! 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/6nha-pho-go-vap-gia-re-355-ty-duc-1-tam-2pn-rong-rai-hay-mua-ngay-i1952253" title="6. Nhà phố Gò Vấp Giá rẻ 3.55 tỷ đúc 1 tấm 2PN rộng rãi hãy mua ngay!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/30/thumb-5D6-10FE77.jpg" alt="6. Nhà phố Gò Vấp Giá rẻ 3.55 tỷ đúc 1 tấm 2PN rộng rãi hãy mua ngay!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">6. Nhà phố Gò Vấp Giá rẻ 3.55 tỷ đúc 1 tấm 2PN rộng rãi hãy mua ngay! </td> </tr></table> false 5. Bán Gấp nhà quận Gò Vấp đúc 5 tấm tiện nghi và sang trọng Giá 7.85 tỷ 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/5ban-gap-nha-quan-go-vap-duc-5-tam-tien-nghi-va-sang-trong-gia-785-ty-i1936908" title="5. Bán Gấp nhà quận Gò Vấp đúc 5 tấm tiện nghi và sang trọng Giá 7.85 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/05/thumb-9E1-880947.jpg" alt="5. Bán Gấp nhà quận Gò Vấp đúc 5 tấm tiện nghi và sang trọng Giá 7.85 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">5. Bán Gấp nhà quận Gò Vấp đúc 5 tấm tiện nghi và sang trọng Giá 7.85 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà siêu đẹp Vĩnh Phúc, Ba Đình 35m 6 tầng, mặt tiền 3.6m giá 3 tỷ 950 triệu, nhà đẹp ở luôn. 29/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-sieu-dep-vinh-phuc-ba-dinh-35m-6-tang-mat-tien-36m-gia-3-ty-950-trieu-nha-dep-o-luon-i1963348" title="Bán nhà siêu đẹp Vĩnh Phúc, Ba Đình 35m 6 tầng, mặt tiền 3.6m giá 3 tỷ 950 triệu, nhà đẹp ở luôn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/29/thumb-8B7-E6E926.jpg" alt="Bán nhà siêu đẹp Vĩnh Phúc, Ba Đình 35m 6 tầng, mặt tiền 3.6m giá 3 tỷ 950 triệu, nhà đẹp ở luôn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà siêu đẹp Vĩnh Phúc, Ba Đình 35m 6 tầng, mặt tiền 3.6m giá 3 tỷ 950 triệu, nhà đẹp ở luôn. </td> </tr></table>