http://m.diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/09/2019 false Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT xây dựng 55,9m2, giá 1,65 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-gap-can-nha-duong-so-8-p11-dt-xay-dung-559m2-gia-165-ty-i998869" title="Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT xây dựng 55,9m2, giá 1,65 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT xây dựng 55,9m2, giá 1,65 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT xây dựng 55,9m2, giá 1,65 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT: 4,2mx12m đúc 1 trệt 1 lầu 2 PN, 3 WC giá 1,52 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-gap-can-nha-duong-so-8-p11-dt-42mx12m-duc-1-tret-1-lau-2-pn-3-wc-gia-152-ty-i1059678" title="Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT: 4,2mx12m đúc 1 trệt 1 lầu 2 PN, 3 WC giá 1,52 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT: 4,2mx12m đúc 1 trệt 1 lầu 2 PN, 3 WC giá 1,52 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn nhà đường số 8, P.11, DT: 4,2mx12m đúc 1 trệt 1 lầu 2 PN, 3 WC giá 1,52 tỷ </td> </tr></table> false Chuyển công tác cần bán gấp căn nhà mới xây tuyêt đep DT: 4mx25m 4,5 tấm 6PN, 6WC giá 3,7 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chuyen-cong-tac-can-ban-gap-can-nha-moi-xay-tuyet-dep-dt-4mx25m-45-tam-6pn-6wc-gia-37-ty-i1059018" title="Chuyển công tác cần bán gấp căn nhà mới xây tuyêt đep DT: 4mx25m 4,5 tấm 6PN, 6WC giá 3,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Chuyển công tác cần bán gấp căn nhà mới xây tuyêt đep DT: 4mx25m 4,5 tấm 6PN, 6WC giá 3,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển công tác cần bán gấp căn nhà mới xây tuyêt đep DT: 4mx25m 4,5 tấm 6PN, 6WC giá 3,7 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17. Gò Vấp 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-dang-biet-thu-pho-duong-phan-van-tri-p17-go-vap-i996209" title="Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17. Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/24/thumb-2DE-8A4A55.jpg" alt="Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17. Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17. Gò Vấp </td> </tr></table> false Bán nhà Phan Huy Ích, P.12 xe hơi tới nhà, DT: 4.2mx22m đúc kiên cố 4 tâm 5 phòng ngủ san thượng 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-phan-huy-ich-p12-xe-hoi-toi-nha-dt-42mx22m-duc-kien-co-4-tam-5-phong-ngu-san-thuong-i1059310" title="Bán nhà Phan Huy Ích, P.12 xe hơi tới nhà, DT: 4.2mx22m đúc kiên cố 4 tâm 5 phòng ngủ san thượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà Phan Huy Ích, P.12 xe hơi tới nhà, DT: 4.2mx22m đúc kiên cố 4 tâm 5 phòng ngủ san thượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Phan Huy Ích, P.12 xe hơi tới nhà, DT: 4.2mx22m đúc kiên cố 4 tâm 5 phòng ngủ san thượng </td> </tr></table> false Bán nhà mới xây Đường Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Đúc 3 tấm rưỡi giá 2,56 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-duong-quang-trung-p10-go-vap-duc-3-tam-ruoi-gia-256-ty-i1008169" title="Bán nhà mới xây Đường Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Đúc 3 tấm rưỡi giá 2,56 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/17/thumb-C3B-BE309B.jpg" alt="Bán nhà mới xây Đường Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Đúc 3 tấm rưỡi giá 2,56 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới xây Đường Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Đúc 3 tấm rưỡi giá 2,56 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán mới xây tuyệt đẹp phong cách Châu Âu DT: 4mx20m đúc ,4 tấm, 5 PN , giá 3,75 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-moi-xay-tuyet-dep-phong-cach-chau-au-dt-4mx20m-duc-4-tam-5-pn-gia-375-ty-i1059483" title="Cần bán mới xây tuyệt đẹp phong cách Châu Âu DT: 4mx20m đúc ,4 tấm, 5 PN , giá 3,75 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Cần bán mới xây tuyệt đẹp phong cách Châu Âu DT: 4mx20m đúc ,4 tấm, 5 PN , giá 3,75 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán mới xây tuyệt đẹp phong cách Châu Âu DT: 4mx20m đúc ,4 tấm, 5 PN , giá 3,75 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mới xây đường Phan Huy ích, Phường 12, DT: 3,8mx20m đúc 2 lầu 4 PN, giá 2,23 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-duong-phan-huy-ich-phuong-12-dt-38mx20m-duc-2-lau-4-pn-gia-223-ty-i1059305" title="Bán nhà mới xây đường Phan Huy ích, Phường 12, DT: 3,8mx20m đúc 2 lầu 4 PN, giá 2,23 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mới xây đường Phan Huy ích, Phường 12, DT: 3,8mx20m đúc 2 lầu 4 PN, giá 2,23 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới xây đường Phan Huy ích, Phường 12, DT: 3,8mx20m đúc 2 lầu 4 PN, giá 2,23 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mới xây tuyệt đẹp đường Lê Đức Thọ , P5, gần siêu thi CorpMart Phan Văn Trị. DT: 4,2mX24m 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-tuyet-dep-duong-le-duc-tho-p5-gan-sieu-thi-corpmart-phan-van-tri-dt-42mx24m-i1064604" title="Bán nhà mới xây tuyệt đẹp đường Lê Đức Thọ , P5, gần siêu thi CorpMart Phan Văn Trị. DT: 4,2mX24m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mới xây tuyệt đẹp đường Lê Đức Thọ , P5, gần siêu thi CorpMart Phan Văn Trị. DT: 4,2mX24m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới xây tuyệt đẹp đường Lê Đức Thọ , P5, gần siêu thi CorpMart Phan Văn Trị. DT: 4,2mX24m </td> </tr></table> false Bán nhà mới đẹp đúc 1 trệt 1 lầu DT: 3,5mx10m, 2 PN, 2WC bao sang tên giá 610 triệu 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-dep-duc-1-tret-1-lau-dt-35mx10m-2-pn-2wc-bao-sang-ten-gia-610-trieu-i1059027" title="Bán nhà mới đẹp đúc 1 trệt 1 lầu DT: 3,5mx10m, 2 PN, 2WC bao sang tên giá 610 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mới đẹp đúc 1 trệt 1 lầu DT: 3,5mx10m, 2 PN, 2WC bao sang tên giá 610 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới đẹp đúc 1 trệt 1 lầu DT: 3,5mx10m, 2 PN, 2WC bao sang tên giá 610 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà mới xây đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Gò Vấp, DT: 4mx18m đúc 4 tấm 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-duong-huynh-van-nghe-phuong-12-go-vap-dt-4mx18m-duc-4-tam-i1059304" title="Bán nhà mới xây đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Gò Vấp, DT: 4mx18m đúc 4 tấm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mới xây đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Gò Vấp, DT: 4mx18m đúc 4 tấm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới xây đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Gò Vấp, DT: 4mx18m đúc 4 tấm </td> </tr></table> false Bán mặt hà huy giáp phường thạnh xuân tiện kinh doanh buôn bán DT 4,5 x 30 cấp 4 giá 2,2 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-mat-ha-huy-giap-phuong-thanh-xuan-tien-kinh-doanh-buon-ban-dt-45-x-30-cap-4-gia-22-ty-i1005022" title="Bán mặt hà huy giáp phường thạnh xuân tiện kinh doanh buôn bán DT 4,5 x 30 cấp 4 giá 2,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán mặt hà huy giáp phường thạnh xuân tiện kinh doanh buôn bán DT 4,5 x 30 cấp 4 giá 2,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt hà huy giáp phường thạnh xuân tiện kinh doanh buôn bán DT 4,5 x 30 cấp 4 giá 2,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mới đougừ OT P10 DT 4,2mx17m đúc 1 lửng 3 lầu 6PN trang trí cao cấp giá 3,9 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-dougu-ot-p10-dt-42mx17m-duc-1-lung-3-lau-6pn-trang-tri-cao-cap-gia-39-ty-i1354118" title="Bán nhà mới đougừ OT P10 DT 4,2mx17m đúc 1 lửng 3 lầu 6PN trang trí cao cấp giá 3,9 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/02/thumb-DCD-BBBB0C.jpg" alt="Bán nhà mới đougừ OT P10 DT 4,2mx17m đúc 1 lửng 3 lầu 6PN trang trí cao cấp giá 3,9 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới đougừ OT P10 DT 4,2mx17m đúc 1 lửng 3 lầu 6PN trang trí cao cấp giá 3,9 tỷ </td> </tr></table> false Chúng tôi cần bán căn nhà mới xây coi ưng ý liền DT: 4mx14m đúc 3,5 tấm 5 PN, 6 WC giá 2,4 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chung-toi-can-ban-can-nha-moi-xay-coi-ung-y-lien-dt-4mx14m-duc-35-tam-5-pn-6-wc-gia-24-ty-i999055" title="Chúng tôi cần bán căn nhà mới xây coi ưng ý liền DT: 4mx14m đúc 3,5 tấm 5 PN, 6 WC giá 2,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/29/thumb-F53-6327A4.jpg" alt="Chúng tôi cần bán căn nhà mới xây coi ưng ý liền DT: 4mx14m đúc 3,5 tấm 5 PN, 6 WC giá 2,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chúng tôi cần bán căn nhà mới xây coi ưng ý liền DT: 4mx14m đúc 3,5 tấm 5 PN, 6 WC giá 2,4 tỷ </td> </tr></table> false cần bán MT đường lê văn khương phường thới an DT 7mx40m cấp 4 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/can-ban-mt-duong-le-van-khuong-phuong-thoi-an-dt-7mx40m-cap-4-i1214298" title="cần bán MT đường lê văn khương phường thới an DT 7mx40m cấp 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="cần bán MT đường lê văn khương phường thới an DT 7mx40m cấp 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán MT đường lê văn khương phường thới an DT 7mx40m cấp 4 </td> </tr></table> false Bán nhà ngay Ngã Tư Ga, Phường Thạnh Lộc Q.12, DT: 4mx16m 2 lầu sân thương giá 1.45 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-ngay-nga-tu-ga-phuong-thanh-loc-q12-dt-4mx16m-2-lau-san-thuong-gia-145-ty-i996268" title="Bán nhà ngay Ngã Tư Ga, Phường Thạnh Lộc Q.12, DT: 4mx16m 2 lầu sân thương giá 1.45 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/24/thumb-19E-D40DAD.jpg" alt="Bán nhà ngay Ngã Tư Ga, Phường Thạnh Lộc Q.12, DT: 4mx16m 2 lầu sân thương giá 1.45 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà ngay Ngã Tư Ga, Phường Thạnh Lộc Q.12, DT: 4mx16m 2 lầu sân thương giá 1.45 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mới xây đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, DT: 4mx14m 1 lầu giá 950 triệu 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-duong-ha-huy-giap-phuong-thanh-xuan-dt-4mx14m-1-lau-gia-950-trieu-i1007488" title="Bán nhà mới xây đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, DT: 4mx14m 1 lầu giá 950 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/17/thumb-D16-84D10E.jpg" alt="Bán nhà mới xây đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, DT: 4mx14m 1 lầu giá 950 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới xây đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, DT: 4mx14m 1 lầu giá 950 triệu </td> </tr></table> false Bán nhà đường Cây Trâm P.9 gần công viên Làng Hoa 4mx18m đúc 3,5 tấm 4 PN, giá 2,8 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-duong-cay-tram-p9-gan-cong-vien-lang-hoa-4mx18m-duc-35-tam-4-pn-gia-28-ty-i1059442" title="Bán nhà đường Cây Trâm P.9 gần công viên Làng Hoa 4mx18m đúc 3,5 tấm 4 PN, giá 2,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/05/25/thumb-8B8-1BF280.jpg" alt="Bán nhà đường Cây Trâm P.9 gần công viên Làng Hoa 4mx18m đúc 3,5 tấm 4 PN, giá 2,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà đường Cây Trâm P.9 gần công viên Làng Hoa 4mx18m đúc 3,5 tấm 4 PN, giá 2,8 tỷ </td> </tr></table> false bán nhà mới xây dụng song tuyệt đẹp DT 4mx19m đúc kiên cố 3 tấm 4 PN, 5WC giá 1,85 tỷ 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-xay-dung-song-tuyet-dep-dt-4mx19m-duc-kien-co-3-tam-4-pn-5wc-gia-185-ty-i1019288" title="bán nhà mới xây dụng song tuyệt đẹp DT 4mx19m đúc kiên cố 3 tấm 4 PN, 5WC giá 1,85 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/05/12/thumb-DBE-3D5381.jpg" alt="bán nhà mới xây dụng song tuyệt đẹp DT 4mx19m đúc kiên cố 3 tấm 4 PN, 5WC giá 1,85 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán nhà mới xây dụng song tuyệt đẹp DT 4mx19m đúc kiên cố 3 tấm 4 PN, 5WC giá 1,85 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp 19/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-duong-nguyen-oanh-p17-go-vap-i1202343" title="Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp </td> </tr></table>