http://m.diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/04/2020 false 6. Nhà đường Số 8 quận Gò Vấp, đúc kiên cố 2 tấm Giá bán 4.5 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/6nha-duong-so-8-quan-go-vap-duc-kien-co-2-tam-gia-ban-45-ty-i1963606" title="6. Nhà đường Số 8 quận Gò Vấp, đúc kiên cố 2 tấm Giá bán 4.5 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-0C8-B6946F.jpg" alt="6. Nhà đường Số 8 quận Gò Vấp, đúc kiên cố 2 tấm Giá bán 4.5 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">6. Nhà đường Số 8 quận Gò Vấp, đúc kiên cố 2 tấm Giá bán 4.5 tỷ! </td> </tr></table> false 4. Nhà hẻm 8m quận Gò Vấp xây mới 100% Cần bán Gấp Giá 6.2 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/4nha-hem-8m-quan-go-vap-xay-moi-100-can-ban-gap-gia-62-ty-i1963025" title="4. Nhà hẻm 8m quận Gò Vấp xây mới 100% Cần bán Gấp Giá 6.2 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/11/thumb-ED3-22BD1F.jpg" alt="4. Nhà hẻm 8m quận Gò Vấp xây mới 100% Cần bán Gấp Giá 6.2 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">4. Nhà hẻm 8m quận Gò Vấp xây mới 100% Cần bán Gấp Giá 6.2 tỷ! </td> </tr></table> false 5. Nhà Gò Vấp giá rẻ 2.4 tỷ, đúc kiên cố 1 tấm – 2PN! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/5nha-go-vap-gia-re-24-ty-duc-kien-co-1-tam-2pn-i1971041" title="5. Nhà Gò Vấp giá rẻ 2.4 tỷ, đúc kiên cố 1 tấm – 2PN!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-212-C18590.jpg" alt="5. Nhà Gò Vấp giá rẻ 2.4 tỷ, đúc kiên cố 1 tấm – 2PN!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">5. Nhà Gò Vấp giá rẻ 2.4 tỷ, đúc kiên cố 1 tấm – 2PN! </td> </tr></table> false 4. Nhà bán đường Cây Trâm Gò Vấp kiến trúc Châu Âu Giá 5.75 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/4nha-ban-duong-cay-tram-go-vap-kien-truc-chau-au-gia-575-ty-i1976512" title="4. Nhà bán đường Cây Trâm Gò Vấp kiến trúc Châu Âu Giá 5.75 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/25/thumb-992-BA0E7B.jpg" alt="4. Nhà bán đường Cây Trâm Gò Vấp kiến trúc Châu Âu Giá 5.75 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">4. Nhà bán đường Cây Trâm Gò Vấp kiến trúc Châu Âu Giá 5.75 tỷ </td> </tr></table> false 4. Nhà đường Đỗ Thúc Tịnh Gò Vấp hẻm xe hơi 6m giá cực rẻ 4.85 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/4nha-duong-do-thuc-tinh-go-vap-hem-xe-hoi-6m-gia-cuc-re-485-ty-i1963603" title="4. Nhà đường Đỗ Thúc Tịnh Gò Vấp hẻm xe hơi 6m giá cực rẻ 4.85 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-6AD-4B5490.jpg" alt="4. Nhà đường Đỗ Thúc Tịnh Gò Vấp hẻm xe hơi 6m giá cực rẻ 4.85 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">4. Nhà đường Đỗ Thúc Tịnh Gò Vấp hẻm xe hơi 6m giá cực rẻ 4.85 tỷ! </td> </tr></table> false 1. Nhà Quang Trung Gò Vấp Giá cực rẻ cần bán Gấp giá 3.9 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-quang-trung-go-vap-gia-cuc-re-can-ban-gap-gia-39-ty-i1971016" title="1. Nhà Quang Trung Gò Vấp Giá cực rẻ cần bán Gấp giá 3.9 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-820-12980C.jpg" alt="1. Nhà Quang Trung Gò Vấp Giá cực rẻ cần bán Gấp giá 3.9 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà Quang Trung Gò Vấp Giá cực rẻ cần bán Gấp giá 3.9 tỷ! </td> </tr></table> false 8. Bán nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp Giá 3.89 tỷ, khu an ninh, sổ hồng riêng! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/8ban-nha-hem-xe-hoi-quan-go-vap-gia-389-ty-khu-an-ninh-so-hong-rieng-i1966569" title="8. Bán nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp Giá 3.89 tỷ, khu an ninh, sổ hồng riêng!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/24/thumb-B8F-52A83E.jpg" alt="8. Bán nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp Giá 3.89 tỷ, khu an ninh, sổ hồng riêng!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">8. Bán nhà hẻm xe hơi quận Gò Vấp Giá 3.89 tỷ, khu an ninh, sổ hồng riêng! </td> </tr></table> false 8. Nhà phường 9 Gò Vấp hẻm 1 xẹc, sang trọng hiện đại Giá 3.39 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/8nha-phuong-9-go-vap-hem-1-xec-sang-trong-hien-dai-gia-339-ty-i1971058" title="8. Nhà phường 9 Gò Vấp hẻm 1 xẹc, sang trọng hiện đại Giá 3.39 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-0E5-14AAD5.jpg" alt="8. Nhà phường 9 Gò Vấp hẻm 1 xẹc, sang trọng hiện đại Giá 3.39 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">8. Nhà phường 9 Gò Vấp hẻm 1 xẹc, sang trọng hiện đại Giá 3.39 tỷ </td> </tr></table> false 1. Nhà bán Gò Vấp sổ hồng riêng chính chủ, khu dân cư an ninh Giá 4.1 tỷ. 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-ban-go-vap-so-hong-rieng-chinh-chu-khu-dan-cu-an-ninh-gia-41-ty-i1966558" title="1. Nhà bán Gò Vấp sổ hồng riêng chính chủ, khu dân cư an ninh Giá 4.1 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/24/thumb-DF5-48CCE3.jpg" alt="1. Nhà bán Gò Vấp sổ hồng riêng chính chủ, khu dân cư an ninh Giá 4.1 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà bán Gò Vấp sổ hồng riêng chính chủ, khu dân cư an ninh Giá 4.1 tỷ. </td> </tr></table> false Nhà phố view sông Aqua City Đồng Nai giá chỉ 6,9tỷ. Cam kết mua lại 45%/36 tháng ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-pho-view-song-aqua-city-dong-nai-gia-chi-69ty-cam-ket-mua-lai-4536-thang--i1979284" title="Nhà phố view sông Aqua City Đồng Nai giá chỉ 6,9tỷ. Cam kết mua lại 45%/36 tháng !"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-042-817FD7.jpg" alt="Nhà phố view sông Aqua City Đồng Nai giá chỉ 6,9tỷ. Cam kết mua lại 45%/36 tháng !" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố view sông Aqua City Đồng Nai giá chỉ 6,9tỷ. Cam kết mua lại 45%/36 tháng ! </td> </tr></table> false 2. Bán nhà Gò Vấp xây dựng kiên cố 3 tấm, khu an ninh Giá 4.8 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2ban-nha-go-vap-xay-dung-kien-co-3-tam-khu-an-ninh-gia-48-ty-i1966560" title="2. Bán nhà Gò Vấp xây dựng kiên cố 3 tấm, khu an ninh Giá 4.8 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/24/thumb-D36-F2CF2C.jpg" alt="2. Bán nhà Gò Vấp xây dựng kiên cố 3 tấm, khu an ninh Giá 4.8 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Bán nhà Gò Vấp xây dựng kiên cố 3 tấm, khu an ninh Giá 4.8 tỷ! </td> </tr></table> false 2. Nhà đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp hẻm xe hơi bán Gấp Giá 5.5 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2nha-duong-pham-van-chieu-go-vap-hem-xe-hoi-ban-gap-gia-55-ty-i1976506" title="2. Nhà đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp hẻm xe hơi bán Gấp Giá 5.5 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/25/thumb-45E-D689BD.jpg" alt="2. Nhà đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp hẻm xe hơi bán Gấp Giá 5.5 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Nhà đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp hẻm xe hơi bán Gấp Giá 5.5 tỷ! </td> </tr></table> false 1. Nhà bán đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, DT: 5.6 x 17m đúc 5 tấm Giá 9.2 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/1nha-ban-duong-le-van-tho-go-vap-dt-56-x-17m-duc-5-tam-gia-92-ty-i1976505" title="1. Nhà bán đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, DT: 5.6 x 17m đúc 5 tấm Giá 9.2 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/25/thumb-EB9-255DCC.jpg" alt="1. Nhà bán đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, DT: 5.6 x 17m đúc 5 tấm Giá 9.2 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Nhà bán đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, DT: 5.6 x 17m đúc 5 tấm Giá 9.2 tỷ! </td> </tr></table> false 2. Nhà phường 8 Gò Vấp Giá tốt 6.2 tỷ (thương lượng), hẻm xe hơi 5m 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2nha-phuong-8-go-vap-gia-tot-62-ty-thuong-luong-hem-xe-hoi-5m-i1966578" title="2. Nhà phường 8 Gò Vấp Giá tốt 6.2 tỷ (thương lượng), hẻm xe hơi 5m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/24/thumb-D1D-993DDD.jpg" alt="2. Nhà phường 8 Gò Vấp Giá tốt 6.2 tỷ (thương lượng), hẻm xe hơi 5m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Nhà phường 8 Gò Vấp Giá tốt 6.2 tỷ (thương lượng), hẻm xe hơi 5m </td> </tr></table> false BÁN NHÀ PHỐ BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI 6X20M 5,9TỶ; 8X20M 8,2 TỶ...LH NGAY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-pho-bien-hoa-dong-nai-6x20m-59ty-8x20m-82-tylh-ngay-de-biet-them-chi-tiet--i1979283" title="BÁN NHÀ PHỐ BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI 6X20M 5,9TỶ; 8X20M 8,2 TỶ...LH NGAY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT !"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-BA4-49B491.jpg" alt="BÁN NHÀ PHỐ BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI 6X20M 5,9TỶ; 8X20M 8,2 TỶ...LH NGAY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT !" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ PHỐ BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI 6X20M 5,9TỶ; 8X20M 8,2 TỶ...LH NGAY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT ! </td> </tr></table> false 3. Bán nhà P.15 Tân Bình giá rẻ 3.3 tỷ, sổ hồng riêng chính chủ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/3ban-nha-p15-tan-binh-gia-re-33-ty-so-hong-rieng-chinh-chu-i1971027" title="3. Bán nhà P.15 Tân Bình giá rẻ 3.3 tỷ, sổ hồng riêng chính chủ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/10/thumb-5C5-97096D.jpg" alt="3. Bán nhà P.15 Tân Bình giá rẻ 3.3 tỷ, sổ hồng riêng chính chủ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">3. Bán nhà P.15 Tân Bình giá rẻ 3.3 tỷ, sổ hồng riêng chính chủ! </td> </tr></table> false 3. Nhà P.8 Gò Vấp Kẹt tiền nên bán gấp! Đúc kiên cố 2 tấm Giá 4.75 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/3nha-p8-go-vap-ket-tien-nen-ban-gap-duc-kien-co-2-tam-gia-475-ty-i1963602" title="3. Nhà P.8 Gò Vấp Kẹt tiền nên bán gấp! Đúc kiên cố 2 tấm Giá 4.75 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-588-D96985.jpg" alt="3. Nhà P.8 Gò Vấp Kẹt tiền nên bán gấp! Đúc kiên cố 2 tấm Giá 4.75 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">3. Nhà P.8 Gò Vấp Kẹt tiền nên bán gấp! Đúc kiên cố 2 tấm Giá 4.75 tỷ! </td> </tr></table> false 7. Bán nhà Gò Vấp hướng Đông Bắc, hẻm xe hơi 5m Giá cực rẻ 3.6 tỷ! 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/7ban-nha-go-vap-huong-dong-bac-hem-xe-hoi-5m-gia-cuc-re-36-ty-i1963596" title="7. Bán nhà Gò Vấp hướng Đông Bắc, hẻm xe hơi 5m Giá cực rẻ 3.6 tỷ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-325-157143.jpg" alt="7. Bán nhà Gò Vấp hướng Đông Bắc, hẻm xe hơi 5m Giá cực rẻ 3.6 tỷ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">7. Bán nhà Gò Vấp hướng Đông Bắc, hẻm xe hơi 5m Giá cực rẻ 3.6 tỷ! </td> </tr></table> false 7. Nhà bán Tân Bình kiến trúc tiện nghi, hẻm xe hơi rộng Giá 7.2 tỷ. 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/7nha-ban-tan-binh-kien-truc-tien-nghi-hem-xe-hoi-rong-gia-72-ty-i1976518" title="7. Nhà bán Tân Bình kiến trúc tiện nghi, hẻm xe hơi rộng Giá 7.2 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/25/thumb-7A1-B915DD.jpg" alt="7. Nhà bán Tân Bình kiến trúc tiện nghi, hẻm xe hơi rộng Giá 7.2 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">7. Nhà bán Tân Bình kiến trúc tiện nghi, hẻm xe hơi rộng Giá 7.2 tỷ. </td> </tr></table> false 2. Nhà Nguyễn Phúc Chu Tân Bình Cần tiền nên Bán Gấp Giá rẻ 3.6 tỷ 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/2nha-nguyen-phuc-chu-tan-binh-can-tien-nen-ban-gap-gia-re-36-ty-i1963601" title="2. Nhà Nguyễn Phúc Chu Tân Bình Cần tiền nên Bán Gấp Giá rẻ 3.6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/05/thumb-D18-42A2BC.jpg" alt="2. Nhà Nguyễn Phúc Chu Tân Bình Cần tiền nên Bán Gấp Giá rẻ 3.6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2. Nhà Nguyễn Phúc Chu Tân Bình Cần tiền nên Bán Gấp Giá rẻ 3.6 tỷ </td> </tr></table>