http://m.diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/09/2020 false Chính chủ cho thuê hoặc bán nhà HXH 1 trệt 2 lầu tại hẻm 477 Âu Cơ P Phú Trung Q Tân Phú 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-pho-c20/chinh-chu-cho-thue-hoac-ban-nha-hxh-1-tret-2-lau-tai-hem-477-au-co-p-phu-trung-q-tan-phu-i2010301" title="Chính chủ cho thuê hoặc bán nhà HXH 1 trệt 2 lầu tại hẻm 477 Âu Cơ P Phú Trung Q Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/27/thumb-DD4-F98570.jpg" alt="Chính chủ cho thuê hoặc bán nhà HXH 1 trệt 2 lầu tại hẻm 477 Âu Cơ P Phú Trung Q Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê hoặc bán nhà HXH 1 trệt 2 lầu tại hẻm 477 Âu Cơ P Phú Trung Q Tân Phú </td> </tr></table> false Bán nhà siêu đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 34m, 5 tầng,mt 3.5m, giá 3 tỷ, 950 triệu, ô tô đỗ cửa. 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-sieu-dep-lac-long-quan-tay-ho-34m-5-tangmt-35m-gia-3-ty-950-trieu-o-to-do-cua-i2010292" title="Bán nhà siêu đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 34m, 5 tầng,mt 3.5m, giá 3 tỷ, 950 triệu, ô tô đỗ cửa."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/27/thumb-7BF-98A39D.jpg" alt="Bán nhà siêu đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 34m, 5 tầng,mt 3.5m, giá 3 tỷ, 950 triệu, ô tô đỗ cửa." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà siêu đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 34m, 5 tầng,mt 3.5m, giá 3 tỷ, 950 triệu, ô tô đỗ cửa. </td> </tr></table> false Mở Bán 7 Căn Nhà Phố Dưới 5Tỷ Quay Đầu Đường 520 cân nhơn hòa - Thủ ĐứcCách chợ Hiệp Bình 100m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/mo-ban-7-can-nha-pho-duoi-5ty-quay-dau-duong-520-can-nhon-hoa-thu-duccach-cho-hiep-binh-100m-i1641588" title="Mở Bán 7 Căn Nhà Phố Dưới 5Tỷ Quay Đầu Đường 520 cân nhơn hòa - Thủ ĐứcCách chợ Hiệp Bình 100m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-29F-7CF0C7.jpg" alt="Mở Bán 7 Căn Nhà Phố Dưới 5Tỷ Quay Đầu Đường 520 cân nhơn hòa - Thủ ĐứcCách chợ Hiệp Bình 100m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở Bán 7 Căn Nhà Phố Dưới 5Tỷ Quay Đầu Đường 520 cân nhơn hòa - Thủ ĐứcCách chợ Hiệp Bình 100m </td> </tr></table> false Nhà Cách QL13 50M Đường Trước Nhà 12M Giá 5 tỷ 8 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-cach-ql13-50m-duong-truoc-nha-12m-gia-5-ty-8-duong-hiep-binh-chinh-chu-so-hong-rieng-o-to-i1759340" title="Nhà Cách QL13 50M Đường Trước Nhà 12M Giá 5 tỷ 8 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/19/thumb-9A1-D2FB2E.jpg" alt="Nhà Cách QL13 50M Đường Trước Nhà 12M Giá 5 tỷ 8 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Cách QL13 50M Đường Trước Nhà 12M Giá 5 tỷ 8 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801652" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-pho.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Đi Công Tác Bán Nhà Gigamall, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/di-cong-tac-ban-nha-gigamall-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801604" title="Đi Công Tác Bán Nhà Gigamall, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/27/thumb-407-4A53A6.jpg" alt="Đi Công Tác Bán Nhà Gigamall, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đi Công Tác Bán Nhà Gigamall, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Bán nhà mới đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 35m, 5 tầng, mt 3.6m, giá 4 tỷ100 triệu, ô tô đỗ cửa. 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-moi-dep-lac-long-quan-tay-ho-35m-5-tang-mt-36m-gia-4-ty100-trieu-o-to-do-cua-i2010291" title="Bán nhà mới đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 35m, 5 tầng, mt 3.6m, giá 4 tỷ100 triệu, ô tô đỗ cửa."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/27/thumb-109-6383C3.jpg" alt="Bán nhà mới đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 35m, 5 tầng, mt 3.6m, giá 4 tỷ100 triệu, ô tô đỗ cửa." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới đẹp Lạc Long Quân, Tây Hồ, 35m, 5 tầng, mt 3.6m, giá 4 tỷ100 triệu, ô tô đỗ cửa. </td> </tr></table> false Nhà Đường Nguyễn Xí,1 Trệt 3 Lầu Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m LH 0903002788 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-nguyen-xi1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-lh-0903002788-i1801661" title="Nhà Đường Nguyễn Xí,1 Trệt 3 Lầu Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m LH 0903002788"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/22/thumb-04D-633B64.jpg" alt="Nhà Đường Nguyễn Xí,1 Trệt 3 Lầu Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m LH 0903002788" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường Nguyễn Xí,1 Trệt 3 Lầu Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m LH 0903002788 </td> </tr></table> false Cuối Năm Bán Nhà Giảm 300 Triệu Số 12 Sau Coop Mart Bình Triệu, Đường Ô Tô, Sổ Hồng 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/cuoi-nam-ban-nha-giam-300-trieu-so-12-sau-coop-mart-binh-trieu-duong-o-to-so-hong-i1755613" title="Cuối Năm Bán Nhà Giảm 300 Triệu Số 12 Sau Coop Mart Bình Triệu, Đường Ô Tô, Sổ Hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/17/thumb-37C-3A1B02.jpg" alt="Cuối Năm Bán Nhà Giảm 300 Triệu Số 12 Sau Coop Mart Bình Triệu, Đường Ô Tô, Sổ Hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cuối Năm Bán Nhà Giảm 300 Triệu Số 12 Sau Coop Mart Bình Triệu, Đường Ô Tô, Sổ Hồng </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801651" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-784-4CE1DF.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Nhà phố đầu tư - 520 QL 13 - Gần cầu Bình Triệu - Mới hoàn toàn 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-pho-dau-tu-520-ql-13-gan-cau-binh-trieu-moi-hoan-toan-i1630651" title="Nhà phố đầu tư - 520 QL 13 - Gần cầu Bình Triệu - Mới hoàn toàn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-10A-BA8D54.jpg" alt="Nhà phố đầu tư - 520 QL 13 - Gần cầu Bình Triệu - Mới hoàn toàn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố đầu tư - 520 QL 13 - Gần cầu Bình Triệu - Mới hoàn toàn </td> </tr></table> false KẸT TIỀN BÁN NHÀ PHỐ MỚI XÂY - XE Ô TÔ ĐƯỜNG 9 MÉT- SỔ HỒNG RIÊNG-NGÂN HÀNG HỔ TRỢ LH 0903002788 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ket-tien-ban-nha-pho-moi-xay-xe-o-to-duong-9-met-so-hong-rieng-ngan-hang-ho-tro-lh-0903002788-i1627350" title="KẸT TIỀN BÁN NHÀ PHỐ MỚI XÂY - XE Ô TÔ ĐƯỜNG 9 MÉT- SỔ HỒNG RIÊNG-NGÂN HÀNG HỔ TRỢ LH 0903002788"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/14/thumb-E38-641428.jpg" alt="KẸT TIỀN BÁN NHÀ PHỐ MỚI XÂY - XE Ô TÔ ĐƯỜNG 9 MÉT- SỔ HỒNG RIÊNG-NGÂN HÀNG HỔ TRỢ LH 0903002788" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN BÁN NHÀ PHỐ MỚI XÂY - XE Ô TÔ ĐƯỜNG 9 MÉT- SỔ HỒNG RIÊNG-NGÂN HÀNG HỔ TRỢ LH 0903002788 </td> </tr></table> false Phát mãi 5 căn nhà quận thủ đức liền kề phạm văn đồng cơ hội đầu tư LH Ngay 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/phat-mai-5-can-nha-quan-thu-duc-lien-ke-pham-van-dong-co-hoi-dau-tu-lh-ngay-i1629407" title="Phát mãi 5 căn nhà quận thủ đức liền kề phạm văn đồng cơ hội đầu tư LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-55E-5CA2D2.jpg" alt="Phát mãi 5 căn nhà quận thủ đức liền kề phạm văn đồng cơ hội đầu tư LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phát mãi 5 căn nhà quận thủ đức liền kề phạm văn đồng cơ hội đầu tư LH Ngay </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801658" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-011-0D115F.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Nhà Đường Hiệp Bình 60m2 Giá 4 Tỷ 5 Đường 6m Sổ Hồng Riêng Đã Hoàn Công 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-hiep-binh-60m2-gia-4-ty-5-duong-6m-so-hong-rieng-da-hoan-cong-i1743438" title="Nhà Đường Hiệp Bình 60m2 Giá 4 Tỷ 5 Đường 6m Sổ Hồng Riêng Đã Hoàn Công "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/17/thumb-177-9ECD46.jpg" alt="Nhà Đường Hiệp Bình 60m2 Giá 4 Tỷ 5 Đường 6m Sổ Hồng Riêng Đã Hoàn Công " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường Hiệp Bình 60m2 Giá 4 Tỷ 5 Đường 6m Sổ Hồng Riêng Đã Hoàn Công </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801666" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-09A-7E2E29.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Nhà Đường Số 8 Khu Hồng Long Giá 5 tỷ 750 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-so-8-khu-hong-long-gia-5-ty-750-duong-hiep-binh-chinh-chu-so-hong-rieng-o-to-i1759341" title="Nhà Đường Số 8 Khu Hồng Long Giá 5 tỷ 750 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/19/thumb-73C-709B4A.jpg" alt="Nhà Đường Số 8 Khu Hồng Long Giá 5 tỷ 750 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường Số 8 Khu Hồng Long Giá 5 tỷ 750 Đường Hiệp Bình Chính Chủ, Sổ Hồng Riêng Ô tô </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801659" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/18/thumb-8DD-4D6F8E.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table> false Nhà ngay đường hiệp bình 4 tỷ 9 tỷ , 1 trệt 3 lầu, đường ô tô 7m, shr, cam kết chính chủ 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-ngay-duong-hiep-binh-4-ty-9-ty-1-tret-3-lau-duong-o-to-7m-shr-cam-ket-chinh-chu-i1726676" title="Nhà ngay đường hiệp bình 4 tỷ 9 tỷ , 1 trệt 3 lầu, đường ô tô 7m, shr, cam kết chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/30/thumb-D10-DCC3A0.jpg" alt="Nhà ngay đường hiệp bình 4 tỷ 9 tỷ , 1 trệt 3 lầu, đường ô tô 7m, shr, cam kết chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà ngay đường hiệp bình 4 tỷ 9 tỷ , 1 trệt 3 lầu, đường ô tô 7m, shr, cam kết chính chủ </td> </tr></table> false Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m 27/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/nha-duong-12-pham-van-dong-1-tret-3-lau-so-hong-rieng-nhan-nha-ngay-duong-o-to-8m-i1801678" title="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/18/thumb-244-ACB9EA.jpg" alt="Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Đường 12 Phạm Văn Đồng, 1 Trệt 3 Lầu, Sổ Hồng Riêng Nhận Nhà Ngay, Đường Ô Tô 8m </td> </tr></table>