http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2018 false Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-xe-container-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229501" title="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý gấp 5 nền đất khu dân cư An Hạ Riverside, đối diện công ty Bonchen 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-gap-5-nen-dat-khu-dan-cu-an-ha-riverside-doi-dien-cong-ty-bonchen-i1449485" title="Ngân hàng thanh lý gấp 5 nền đất khu dân cư An Hạ Riverside, đối diện công ty Bonchen"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/24/thumb-C99-35DE67.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý gấp 5 nền đất khu dân cư An Hạ Riverside, đối diện công ty Bonchen" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý gấp 5 nền đất khu dân cư An Hạ Riverside, đối diện công ty Bonchen </td> </tr></table> false Bán đất làm kho xưởng đối diện KCN Tân Đô 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-dat-lam-kho-xuong-doi-dien-kcn-tan-do-i1288427" title="Bán đất làm kho xưởng đối diện KCN Tân Đô"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán đất làm kho xưởng đối diện KCN Tân Đô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất làm kho xưởng đối diện KCN Tân Đô </td> </tr></table> false Bán nhà nát MT Tỉnh lộ 10 . DT 5x21, 600Tr, sổ hồng. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-nha-nat-mt-tinh-lo-10-dt-5x21-600tr-so-hong-i1433712" title="Bán nhà nát MT Tỉnh lộ 10 . DT 5x21, 600Tr, sổ hồng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán nhà nát MT Tỉnh lộ 10 . DT 5x21, 600Tr, sổ hồng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát MT Tỉnh lộ 10 . DT 5x21, 600Tr, sổ hồng. </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-o-duong-so-10-khu-cong-nghiep-nhon-trach-1-i1317244" title="Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-sai-gon-ho-chi-minh-i1305657" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/03/thumb-414-DCAA43.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc, thu nhập 16tr/th 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/nhuong-gap-day-phong-tro-doi-dien-khu-cong-nghiep-hanh-phuc-thu-nhap-16trth-i1437719" title="Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc, thu nhập 16tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/09/thumb-25F-EE46B2.jpg" alt="Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc, thu nhập 16tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc, thu nhập 16tr/th </td> </tr></table> false bán xưởng MT lê đức thọ P 13 DT 15mx100 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-xuong-mt-le-duc-tho-p-13-dt-15mx100-i1143161" title="bán xưởng MT lê đức thọ P 13 DT 15mx100"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="bán xưởng MT lê đức thọ P 13 DT 15mx100" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán xưởng MT lê đức thọ P 13 DT 15mx100 </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Chinh chủ bán hoặ cho thuê kho -nhà xưởng mặt tiền đường dt 1000m2 giá 42 triệu/tháng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-ban-hoa-cho-thue-kho-nha-xuong-mat-tien-duong-dt-1000m2-gia-42-trieuthang-i1513843" title="Chinh chủ bán hoặ cho thuê kho -nhà xưởng mặt tiền đường dt 1000m2 giá 42 triệu/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Chinh chủ bán hoặ cho thuê kho -nhà xưởng mặt tiền đường dt 1000m2 giá 42 triệu/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chinh chủ bán hoặ cho thuê kho -nhà xưởng mặt tiền đường dt 1000m2 giá 42 triệu/tháng </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420895" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-A20-A61B87.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Đất nền xây kho xưởng tại Bình Dương 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-nen-xay-kho-xuong-tai-binh-duong-i1296024" title="Đất nền xây kho xưởng tại Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Đất nền xây kho xưởng tại Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền xây kho xưởng tại Bình Dương </td> </tr></table> false Đất nền thổ cư, sổ hồng riêng. Giá 490tr/nền 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-nen-tho-cu-so-hong-rieng-gia-490trnen-i1442321" title="Đất nền thổ cư, sổ hồng riêng. Giá 490tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/16/thumb-E87-8AB4F5.jpg" alt="Đất nền thổ cư, sổ hồng riêng. Giá 490tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền thổ cư, sổ hồng riêng. Giá 490tr/nền </td> </tr></table> false Sổ hồng, thổ cư 40m, công chứng sang tên ngay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/so-hong-tho-cu-40m-cong-chung-sang-ten-ngay-i1549477" title="Sổ hồng, thổ cư 40m, công chứng sang tên ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/25/thumb-700-AD1F71.jpg" alt="Sổ hồng, thổ cư 40m, công chứng sang tên ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sổ hồng, thổ cư 40m, công chứng sang tên ngay </td> </tr></table> false Đất nền 100-500m2 vị trí 2 mặt tiền ngay tại Mỹ XUân Tân Thành 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-nen-100-500m2-vi-tri-2-mat-tien-ngay-tai-my-xuan-tan-thanh-i1549621" title="Đất nền 100-500m2 vị trí 2 mặt tiền ngay tại Mỹ XUân Tân Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/25/thumb-313-0F3149.jpg" alt="Đất nền 100-500m2 vị trí 2 mặt tiền ngay tại Mỹ XUân Tân Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền 100-500m2 vị trí 2 mặt tiền ngay tại Mỹ XUân Tân Thành </td> </tr></table>