http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/09/2019 false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Mỹ Hưng- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-phu-my-hung-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878881" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Mỹ Hưng- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Mỹ Hưng- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Mỹ Hưng- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-trung-an-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878893" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thông Hội- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-tan-thong-hoi-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878890" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thông Hội- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thông Hội- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thông Hội- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-tan-thanh-tay-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878889" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-tan-thanh-dong-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878888" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Phú Trung- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-tan-phu-trung-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878887" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Phú Trung- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Phú Trung- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Phú Trung- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Có 5 lô đất 125m2 cần bán, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/co-5-lo-dat-125m2-can-ban-gia-12-ty-so-hong-rieng-shr-i1643473" title="Có 5 lô đất 125m2 cần bán, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-96A-A6549A.jpg" alt="Có 5 lô đất 125m2 cần bán, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có 5 lô đất 125m2 cần bán, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR </td> </tr></table> false Đất khu dân cư mở bán, diện tích 200m2 giá 1,8 tỷ, sổ hồng, thuận lợi đầu tư 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-khu-dan-cu-mo-ban-dien-tich-200m2-gia-18-ty-so-hong-thuan-loi-dau-tu-i1643461" title="Đất khu dân cư mở bán, diện tích 200m2 giá 1,8 tỷ, sổ hồng, thuận lợi đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-3B4-DAF165.jpg" alt="Đất khu dân cư mở bán, diện tích 200m2 giá 1,8 tỷ, sổ hồng, thuận lợi đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất khu dân cư mở bán, diện tích 200m2 giá 1,8 tỷ, sổ hồng, thuận lợi đầu tư </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 vị trí đẹp, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, 1,2 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/lo-dat-125m2-vi-tri-dep-ngay-khu-dan-cu-tien-dau-tu-12-ty-i1648846" title="Lô đất 125m2 vị trí đẹp, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-CB1-5FF7A4.jpg" alt="Lô đất 125m2 vị trí đẹp, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 vị trí đẹp, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ, SHR 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/lo-dat-125m2-can-ban-vi-tri-dep-so-hong-rieng-12-ty-shr-i1648812" title="Lô đất 125m2 cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-6EE-CC21B4.jpg" alt="Lô đất 125m2 cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ, SHR </td> </tr></table> false Đất 125m2 chính chủ bán 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR, 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-125m2-chinh-chu-ban-12-ty-so-hong-rieng-shr-i1643265" title="Đất 125m2 chính chủ bán 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-432-1C95F4.jpg" alt="Đất 125m2 chính chủ bán 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất 125m2 chính chủ bán 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, SHR, </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, thuận lợi xây phòng trọ, giá 1,2 tỷ 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-can-ban-125m2-dat-thuan-loi-xay-phong-tro-gia-12-ty-i1642119" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, thuận lợi xây phòng trọ, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-922-972C45.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, thuận lợi xây phòng trọ, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, thuận lợi xây phòng trọ, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán 200m2 đất, có thể làm nhà kho, xây xưởng, 1,8 tỷ. 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-200m2-dat-co-the-lam-nha-kho-xay-xuong-18-ty-i1649119" title="Bán 200m2 đất, có thể làm nhà kho, xây xưởng, 1,8 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-073-D2BA02.jpg" alt="Bán 200m2 đất, có thể làm nhà kho, xây xưởng, 1,8 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 200m2 đất, có thể làm nhà kho, xây xưởng, 1,8 tỷ. </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 18/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1356359" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-00B-F06040.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table>