http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/11/2019 false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/co-lo-dat-200m2-can-ban-vi-tri-dep-so-hong-shr-18-ty-i1664161" title="Có lô đất 200m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/23/thumb-2F0-7FC599.jpg" alt="Có lô đất 200m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ </td> </tr></table> false Lô đất 200m2 cần bán gấp, giá 1,8 tỷ, phù hợp đầu tư kinh doanh 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/lo-dat-200m2-can-ban-gap-gia-18-ty-phu-hop-dau-tu-kinh-doanh-i1647219" title="Lô đất 200m2 cần bán gấp, giá 1,8 tỷ, phù hợp đầu tư kinh doanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/09/thumb-FF7-F973ED.jpg" alt="Lô đất 200m2 cần bán gấp, giá 1,8 tỷ, phù hợp đầu tư kinh doanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 200m2 cần bán gấp, giá 1,8 tỷ, phù hợp đầu tư kinh doanh </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Nhuận Đức- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-nhuan-duc-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878879" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Nhuận Đức- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Nhuận Đức- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Nhuận Đức- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/co-hoi-dau-tu-dat-125m2-gia-12-ty-so-hong-rieng-thuan-loi-dau-tu-i1650649" title="Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-4B5-99A4C7.jpg" alt="Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 250m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-can-ban-250m2-dat-co-the-xay-xuong-san-xuat-gia-17-ty-i1637728" title="Tôi cấn bán 250m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/28/thumb-CB0-8F3A85.jpg" alt="Tôi cấn bán 250m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 250m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất xưởng Quy Đức- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-quy-duc-600-m2-20x30-tho-cu-100-shr-35-ty-i1879290" title="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Quy Đức- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Quy Đức- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất xưởng Quy Đức- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-gap-lo-dat-250m2-gia-15-ty-co-so-hong-i1632048" title="Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/21/thumb-D91-2A984D.jpg" alt="Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng </td> </tr></table> false Có lô đất 250m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 2 tỷ/nền 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/co-lo-dat-250m2-can-ban-vi-tri-dep-so-hong-shr-2-tynen-i1664373" title="Có lô đất 250m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 2 tỷ/nền "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/23/thumb-9C7-5F2765.jpg" alt="Có lô đất 250m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 2 tỷ/nền " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 250m2 cần bán vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 2 tỷ/nền </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Hiệp- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-phuoc-hiep-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878882" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Hiệp- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Hiệp- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Hiệp- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Hòa Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-phu-hoa-dong-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878880" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Hòa Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Hòa Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phú Hòa Đông- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-trung-an-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878893" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Trung An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-tan-thanh-tay-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878889" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Tân Thạnh Tây- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Vĩnh An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-phuoc-vinh-an-420-m2-15x282-tho-cu-100-shr-gia-4-ty-i1878884" title="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Vĩnh An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Vĩnh An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh Lý đất xưởng Phước Vĩnh An- 420 m2( 15x28.2), Thổ Cư 100%, SHR. Giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-binh-hung-600-m2-20x30-tho-cu-100-shr-35-ty-i1879256" title="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ </td> </tr></table>