http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420895" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-A20-A61B87.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-xe-container-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229501" title="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Đặt mua ngay hôm nay Căn hộ thông minh -BKAV Q7 SAIGON Phú Mỹ Hưng chỉ 1.8 tỷ /2PN 67M2 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-mua-ngay-hom-nay-can-ho-thong-minh-bkav-q7-saigon-phu-my-hung-chi-18-ty-2pn-67m2-i1513851" title="Đặt mua ngay hôm nay Căn hộ thông minh -BKAV Q7 SAIGON Phú Mỹ Hưng chỉ 1.8 tỷ /2PN 67M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/14/thumb-EE2-2085F2.jpg" alt="Đặt mua ngay hôm nay Căn hộ thông minh -BKAV Q7 SAIGON Phú Mỹ Hưng chỉ 1.8 tỷ /2PN 67M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đặt mua ngay hôm nay Căn hộ thông minh -BKAV Q7 SAIGON Phú Mỹ Hưng chỉ 1.8 tỷ /2PN 67M2 </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1356359" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/06/thumb-0EA-E0E3F2.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Bán Dãy Trọ Đất KCN Liên Minh, Hải Sơn,Tân Đô 258m2, SHR, 1,58 tỷ H:0903007822 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-day-tro-dat-kcn-lien-minh-hai-sontan-do-258m2-shr-158-ty-h0903007822-i1601424" title="Bán Dãy Trọ Đất KCN Liên Minh, Hải Sơn,Tân Đô 258m2, SHR, 1,58 tỷ H:0903007822"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán Dãy Trọ Đất KCN Liên Minh, Hải Sơn,Tân Đô 258m2, SHR, 1,58 tỷ H:0903007822" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Dãy Trọ Đất KCN Liên Minh, Hải Sơn,Tân Đô 258m2, SHR, 1,58 tỷ H:0903007822 </td> </tr></table> false Cho thuê kho/ xưởng sản xuất tại Quận 2 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-san-xuat-tai-quan-2-i1738512" title="Cho thuê kho/ xưởng sản xuất tại Quận 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/16/thumb-5DC-C68D6A.jpg" alt="Cho thuê kho/ xưởng sản xuất tại Quận 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho/ xưởng sản xuất tại Quận 2 </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-sai-gon-ho-chi-minh-i1305657" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/03/thumb-414-DCAA43.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6. 09/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-gap-nha-xuong-kho-bai-ngay-mt-tran-van-giau-dt-210m2-gia-2-ty-6-i1666648" title="Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/24/thumb-078-EE9E53.jpg" alt="Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6. </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6. 09/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-tien-ban-gap-nha-xuong-ngay-vong-xoay-tl10-tran-van-giau-dt-210m2-gia-2ti6-i1653907" title="Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/16/thumb-F5C-5820D5.jpg" alt="Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6. </td> </tr></table> false Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m 09/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-gap-nha-xuong-kho-ngay-mt-tran-van-giaudt360m-i1640888" title="Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-ACF-0D1450.jpg" alt="Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m </td> </tr></table> false Bán ra 220m2 đất thổ cư 100%, cạnh KCN Hải Sơn, BV Tân Tạo, Chợ 08/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-ra-220m2-dat-tho-cu-100-canh-kcn-hai-son-bv-tan-tao-cho-i1697636" title="Bán ra 220m2 đất thổ cư 100%, cạnh KCN Hải Sơn, BV Tân Tạo, Chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/21/thumb-D20-158E4C.jpg" alt="Bán ra 220m2 đất thổ cư 100%, cạnh KCN Hải Sơn, BV Tân Tạo, Chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán ra 220m2 đất thổ cư 100%, cạnh KCN Hải Sơn, BV Tân Tạo, Chợ </td> </tr></table> false Chuyển chỗ ở gia đình cần bán gấp 2 dãy trọ 12 phòng, 260m2 đất khu dân cư mới, giá 1.5 tỷ 08/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/chuyen-cho-o-gia-dinh-can-ban-gap-2-day-tro-12-phong-260m2-dat-khu-dan-cu-moi-gia-15-ty-i1639538" title="Chuyển chỗ ở gia đình cần bán gấp 2 dãy trọ 12 phòng, 260m2 đất khu dân cư mới, giá 1.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Chuyển chỗ ở gia đình cần bán gấp 2 dãy trọ 12 phòng, 260m2 đất khu dân cư mới, giá 1.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển chỗ ở gia đình cần bán gấp 2 dãy trọ 12 phòng, 260m2 đất khu dân cư mới, giá 1.5 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán xưởng mới xây KCN Hải Sơn, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa, Long An, Giáp ranh Bình Chánh -HCM 1 Km 08/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-xuong-moi-xay-kcn-hai-son-tinh-lo-10-duc-hoa-long-an-giap-ranh-binh-chanh-hcm-1-km-i1743289" title="Cần bán xưởng mới xây KCN Hải Sơn, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa, Long An, Giáp ranh Bình Chánh -HCM 1 Km"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/23/thumb-930-EF2AC4.jpg" alt="Cần bán xưởng mới xây KCN Hải Sơn, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa, Long An, Giáp ranh Bình Chánh -HCM 1 Km" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán xưởng mới xây KCN Hải Sơn, Tỉnh Lộ 10, Đức Hòa, Long An, Giáp ranh Bình Chánh -HCM 1 Km </td> </tr></table> false Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng 08/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-du-an-danh-cho-nghe-si-thich-hop-nghi-duong-i1469516" title="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/21/thumb-16B-967436.jpg" alt="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng </td> </tr></table>