http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 22/04/2019 false Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6. 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-tien-ban-gap-nha-xuong-ngay-vong-xoay-tl10-tran-van-giau-dt-210m2-gia-2ti6-i1653907" title="Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/16/thumb-F5C-5820D5.jpg" alt="Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp nhà xưởng ngay Vòng Xoay TL10 - Trần Văn Giàu, DT: 210m2. Giá 2ti6. </td> </tr></table> false Cần sang gấp 280m2 đất xây kho, xây xưởng, có sổ, đường nhựa 16m 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-sang-gap-280m2-dat-xay-kho-xay-xuong-co-so-duong-nhua-16m-i1703001" title="Cần sang gấp 280m2 đất xây kho, xây xưởng, có sổ, đường nhựa 16m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/27/thumb-6EA-15E0F2.jpg" alt="Cần sang gấp 280m2 đất xây kho, xây xưởng, có sổ, đường nhựa 16m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang gấp 280m2 đất xây kho, xây xưởng, có sổ, đường nhựa 16m </td> </tr></table> false Cần bán nhà xưởng, kho ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 320m2. Giá 3ti1. 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-nha-xuong-kho-ngay-mt-tran-van-giau-dt-320m2-gia-3ti1-i1645741" title="Cần bán nhà xưởng, kho ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 320m2. Giá 3ti1."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/07/thumb-46E-BA15E9.jpg" alt="Cần bán nhà xưởng, kho ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 320m2. Giá 3ti1." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà xưởng, kho ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 320m2. Giá 3ti1. </td> </tr></table> false Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-gap-nha-xuong-kho-ngay-mt-tran-van-giaudt360m-i1640888" title="Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-ACF-0D1450.jpg" alt="Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp Nhà xưởng, Kho ngay MT Trần Văn Giàu.DT:360m </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6. 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-gap-nha-xuong-kho-bai-ngay-mt-tran-van-giau-dt-210m2-gia-2-ty-6-i1666648" title="Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/24/thumb-078-EE9E53.jpg" alt="Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà xưởng, kho bãi ngay MT Trần Văn Giàu, DT: 210m2, giá 2 tỷ 6. </td> </tr></table> false Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-du-an-danh-cho-nghe-si-thich-hop-nghi-duong-i1469516" title="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/21/thumb-16B-967436.jpg" alt="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1611735" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/27/thumb-34E-794D7E.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh 21/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-sai-gon-ho-chi-minh-i1305657" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/03/thumb-414-DCAA43.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-xe-container-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229501" title="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420895" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-A20-A61B87.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-co-lo-dat-250m2-thuan-tien-xay-nha-xuong-nam-trong-kdc-lien-ke-kcn-i1776239" title="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/17/thumb-441-55CA06.jpg" alt="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-co-lo-dat-250m2-thuan-tien-xay-nha-xuong-nam-trong-kdc-lien-ke-kcn-i1775919" title="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/16/thumb-FE4-AD9BC9.jpg" alt="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất xây xưởng nằm trong KCN Tân Đức, sổ hồng pháp lí đầy đủ. 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-gap-lo-dat-xay-xuong-nam-trong-kcn-tan-duc-so-hong-phap-li-day-du-i1764680" title="Cần bán gấp lô đất xây xưởng nằm trong KCN Tân Đức, sổ hồng pháp lí đầy đủ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất xây xưởng nằm trong KCN Tân Đức, sổ hồng pháp lí đầy đủ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất xây xưởng nằm trong KCN Tân Đức, sổ hồng pháp lí đầy đủ. </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-co-lo-dat-250m2-thuan-tien-xay-nha-xuong-nam-trong-kdc-lien-ke-kcn-i1780032" title="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/26/thumb-D41-03C3EF.jpg" alt="Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 250m2, thuận tiện xây nhà Xưởng, nằm trong KDC, liền kề KCN. </td> </tr></table>