http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/03/2018 false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-xe-container-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229501" title="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường xe container phường An Phú Đông, gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 21/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420895" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-A20-A61B87.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Kinh nghiệm mua đất xây nhà trọ tại Bình Chánh - 360m2- 950tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/kinh-nghiem-mua-dat-xay-nha-tro-tai-binh-chanh-360m2-950tr-i1521624" title="Kinh nghiệm mua đất xây nhà trọ tại Bình Chánh - 360m2- 950tr "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Kinh nghiệm mua đất xây nhà trọ tại Bình Chánh - 360m2- 950tr " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kinh nghiệm mua đất xây nhà trọ tại Bình Chánh - 360m2- 950tr </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-dat-mat-tien-xay-phong-tro-xuong-co-khi-kho-bai-i1199635" title="Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/31/thumb-280-355338.jpg" alt="Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi. </td> </tr></table> false Cần bán 1300m2 Đất thổ cư - Liền kề KCN Tân Đô - Pouycheng - Sổ hồng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-1300m2-dat-tho-cu-lien-ke-kcn-tan-do-pouycheng-so-hong-i1295877" title="Cần bán 1300m2 Đất thổ cư - Liền kề KCN Tân Đô - Pouycheng - Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/20/thumb-D6B-79EBF5.jpg" alt="Cần bán 1300m2 Đất thổ cư - Liền kề KCN Tân Đô - Pouycheng - Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 1300m2 Đất thổ cư - Liền kề KCN Tân Đô - Pouycheng - Sổ hồng </td> </tr></table> false Cho thuê kho tại TP.HCM từ 100m..200m..500m.. có bảo vệ 24/24h, quản lý hàng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-tai-tphcm-tu-100m200m500m-co-bao-ve-2424h-quan-ly-hang-i1581333" title="Cho thuê kho tại TP.HCM từ 100m..200m..500m.. có bảo vệ 24/24h, quản lý hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-2FA-AA55F7.jpg" alt="Cho thuê kho tại TP.HCM từ 100m..200m..500m.. có bảo vệ 24/24h, quản lý hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho tại TP.HCM từ 100m..200m..500m.. có bảo vệ 24/24h, quản lý hàng </td> </tr></table> false Bán gấp 2 lô đất 325m2, mặt tiền đường nhựa 14m, shr, 800 triệu. lh ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-gap-2-lo-dat-325m2-mat-tien-duong-nhua-14m-shr-800-trieu-lh-ngay-i1526718" title="Bán gấp 2 lô đất 325m2, mặt tiền đường nhựa 14m, shr, 800 triệu. lh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán gấp 2 lô đất 325m2, mặt tiền đường nhựa 14m, shr, 800 triệu. lh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 2 lô đất 325m2, mặt tiền đường nhựa 14m, shr, 800 triệu. lh ngay </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-sai-gon-ho-chi-minh-i1305657" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/03/thumb-414-DCAA43.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thương Mại Điện Tử, Thực Phẩm Chức Năng Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-o-duong-so-10-khu-cong-nghiep-nhon-trach-1-i1317244" title="Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng ở đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 </td> </tr></table> false Cần bán 450m2 đất thổ cư bình chánh, giá 800 triệu/ nền, lợi nhuận siêu khủng. liên hệ ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-450m2-dat-tho-cu-binh-chanh-gia-800-trieu-nen-loi-nhuan-sieu-khung-lien-he-ngay-i1527174" title="Cần bán 450m2 đất thổ cư bình chánh, giá 800 triệu/ nền, lợi nhuận siêu khủng. liên hệ ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cần bán 450m2 đất thổ cư bình chánh, giá 800 triệu/ nền, lợi nhuận siêu khủng. liên hệ ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 450m2 đất thổ cư bình chánh, giá 800 triệu/ nền, lợi nhuận siêu khủng. liên hệ ngay </td> </tr></table> false Bán 375M2 Đất thổ cư, Sổ hồng riêng, dân cư đông,tiện ở,xây trọ KD. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-375m2-dat-tho-cu-so-hong-rieng-dan-cu-dongtien-oxay-tro-kd-i1522758" title="Bán 375M2 Đất thổ cư, Sổ hồng riêng, dân cư đông,tiện ở,xây trọ KD. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán 375M2 Đất thổ cư, Sổ hồng riêng, dân cư đông,tiện ở,xây trọ KD. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 375M2 Đất thổ cư, Sổ hồng riêng, dân cư đông,tiện ở,xây trọ KD. </td> </tr></table> false Chính chủ Bán nhà mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, thích hợp làm kho xưởng kinh doan 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-ban-nha-mat-tien-dai-lo-binh-duong-thich-hop-lam-kho-xuong-kinh-doan-i1535703" title="Chính chủ Bán nhà mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, thích hợp làm kho xưởng kinh doan"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/30/thumb-880-58A5EB.jpg" alt="Chính chủ Bán nhà mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, thích hợp làm kho xưởng kinh doan" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ Bán nhà mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, thích hợp làm kho xưởng kinh doan </td> </tr></table> false Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-du-an-danh-cho-nghe-si-thich-hop-nghi-duong-i1469516" title="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/21/thumb-16B-967436.jpg" alt="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng </td> </tr></table> false Bán đất thổ cư kdc tân đô giá rẻ lh ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-dat-tho-cu-kdc-tan-do-gia-re-lh-ngay-i1417351" title="Bán đất thổ cư kdc tân đô giá rẻ lh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-13B-8AB758.jpg" alt="Bán đất thổ cư kdc tân đô giá rẻ lh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất thổ cư kdc tân đô giá rẻ lh ngay </td> </tr></table>