http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Nhà trọ - đất NHTL giá niêm yết, hỗ trợ vay đến 60% giá trị tài sản 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/nha-tro-dat-nhtl-gia-niem-yet-ho-tro-vay-den-60-gia-tri-tai-san-i1466669" title="Nhà trọ - đất NHTL giá niêm yết, hỗ trợ vay đến 60% giá trị tài sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/18/thumb-6D4-791A24.jpg" alt="Nhà trọ - đất NHTL giá niêm yết, hỗ trợ vay đến 60% giá trị tài sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà trọ - đất NHTL giá niêm yết, hỗ trợ vay đến 60% giá trị tài sản </td> </tr></table> false Sang gấp hoặc cho thuê Căn tin Trường Đại học Thể Dục Thể Thao TPHCM,Q.Thủ Đức,DT:1500m2 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/sang-gap-hoac-cho-thue-can-tin-truong-dai-hoc-the-duc-the-thao-tphcmqthu-ducdt1500m2-i1573335" title="Sang gấp hoặc cho thuê Căn tin Trường Đại học Thể Dục Thể Thao TPHCM,Q.Thủ Đức,DT:1500m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/16/thumb-F8D-C2107B.jpg" alt="Sang gấp hoặc cho thuê Căn tin Trường Đại học Thể Dục Thể Thao TPHCM,Q.Thủ Đức,DT:1500m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp hoặc cho thuê Căn tin Trường Đại học Thể Dục Thể Thao TPHCM,Q.Thủ Đức,DT:1500m2 </td> </tr></table> false Cho thuê nhà trẻ mặt tiền đường Âu Cơ Quận Tân Phú giá 10USD/m2 khu đông dân cư 15/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-tre-mat-tien-duong-au-co-quan-tan-phu-gia-10usdm2-khu-dong-dan-cu-i1527368" title="Cho thuê nhà trẻ mặt tiền đường Âu Cơ Quận Tân Phú giá 10USD/m2 khu đông dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/14/thumb-611-CD3BA7.jpg" alt="Cho thuê nhà trẻ mặt tiền đường Âu Cơ Quận Tân Phú giá 10USD/m2 khu đông dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà trẻ mặt tiền đường Âu Cơ Quận Tân Phú giá 10USD/m2 khu đông dân cư </td> </tr></table> false Biệt thự khu Thủ Thiêm, ven sông Sài Gòn, tiện kinh doanh nhà hàng, khách sạn 15/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/biet-thu-khu-thu-thiem-ven-song-sai-gon-tien-kinh-doanh-nha-hang-khach-san-i1566819" title="Biệt thự khu Thủ Thiêm, ven sông Sài Gòn, tiện kinh doanh nhà hàng, khách sạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/28/thumb-AE7-0987D2.jpg" alt="Biệt thự khu Thủ Thiêm, ven sông Sài Gòn, tiện kinh doanh nhà hàng, khách sạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự khu Thủ Thiêm, ven sông Sài Gòn, tiện kinh doanh nhà hàng, khách sạn </td> </tr></table> false Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng 12/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/bansang-nhuong-nha-hang-khach-san-ben-cat-binh-duong-mat-tien-duong-so-hong-i1014816" title="Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/05/05/thumb-9A9-C24441.jpg" alt="Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng </td> </tr></table> false Nhà MT Lũy Bán Bích, Tân Phú 77tr/m2, 415m2 2L giá 32 tỷ. 12/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/nha-mt-luy-ban-bich-tan-phu-77trm2-415m2-2l-gia-32-ty-i1572446" title="Nhà MT Lũy Bán Bích, Tân Phú 77tr/m2, 415m2 2L giá 32 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Nhà MT Lũy Bán Bích, Tân Phú 77tr/m2, 415m2 2L giá 32 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà MT Lũy Bán Bích, Tân Phú 77tr/m2, 415m2 2L giá 32 tỷ. </td> </tr></table> false Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn 08/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-can-shophouse-mat-tien-duong-khu-trung-son-i1570629" title="Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/08/thumb-709-15BF72.jpg" alt="Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn </td> </tr></table> false Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn 08/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/mo-ban-6-can-shophouse-tang-tret-thuong-mai-sai-gon-mia-gia-tu-9-ty-can-i1424565" title="Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/19/thumb-2F6-6E46BE.jpg" alt="Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn </td> </tr></table> false Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn 05/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-mat-bang-kinh-doanh-khu-nam-sai-gon-i1569916" title="Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/05/thumb-180-BF52DC.jpg" alt="Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn </td> </tr></table> false Sang Quán lẩu dê Phúc Ký tại Vĩnh Lộc Bình Chánh giá 550tr bao cọc 120tr 03/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/sang-quan-lau-de-phuc-ky-tai-vinh-loc-binh-chanh-gia-550tr-bao-coc-120tr-i1569329" title="Sang Quán lẩu dê Phúc Ký tại Vĩnh Lộc Bình Chánh giá 550tr bao cọc 120tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-209-FC155D.jpg" alt="Sang Quán lẩu dê Phúc Ký tại Vĩnh Lộc Bình Chánh giá 550tr bao cọc 120tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Quán lẩu dê Phúc Ký tại Vĩnh Lộc Bình Chánh giá 550tr bao cọc 120tr </td> </tr></table> false Bán Nhà Phố Q2 23/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-pho-q2-i1564750" title="Bán Nhà Phố Q2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/23/thumb-06E-F781D1.jpg" alt="Bán Nhà Phố Q2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà Phố Q2 </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng 155/11 Nguyễn Đình ChiểuPHàm Thuận, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 23/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-sang-nhuong-15511-nguyen-dinh-chieupham-thuan-tp-phan-thiet-tinh-binh-thuan-i1564821" title="Bán / Sang nhượng 155/11 Nguyễn Đình ChiểuPHàm Thuận, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/23/thumb-F8A-8E9D01.jpg" alt="Bán / Sang nhượng 155/11 Nguyễn Đình ChiểuPHàm Thuận, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng 155/11 Nguyễn Đình ChiểuPHàm Thuận, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận </td> </tr></table> false Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai 21/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-cho-thue-nha-nghi-theo-gio-hoac-theo-ngay-nha-nghi-ngoc-anh-gia-re-tai-dong-nai-i1509860" title="Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/20/thumb-691-016EEF.jpg" alt="Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai </td> </tr></table> false Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn 18/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-pho-quan-2-view-song-sai-gon-i1561759" title="Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/18/thumb-8FF-8E66CA.jpg" alt="Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn </td> </tr></table> false Cần sang gấp quán nhậu rộng 400m2 ở hương lộ 80 BC 04/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-sang-gap-quan-nhau-rong-400m2-o-huong-lo-80-bc-i1553509" title="Cần sang gấp quán nhậu rộng 400m2 ở hương lộ 80 BC"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần sang gấp quán nhậu rộng 400m2 ở hương lộ 80 BC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang gấp quán nhậu rộng 400m2 ở hương lộ 80 BC </td> </tr></table> false Cho thuê nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng 18/11/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-hang-khach-santhuan-anbinh-duong-mat-tien-duong-so-hong-i1545678" title="Cho thuê nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/18/thumb-245-9B08C2.jpg" alt="Cho thuê nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng </td> </tr></table> false Cho Thuê Biệt thư Nghĩ Dưỡng sẽ không chuyện khó Ở TP hạ Lọng tạ sao bạn Không đầu Tư! 26/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-biet-thu-nghi-duong-se-khong-chuyen-kho-o-tp-ha-long-ta-sao-ban-khong-dau-tu-i1522344" title="Cho Thuê Biệt thư Nghĩ Dưỡng sẽ không chuyện khó Ở TP hạ Lọng tạ sao bạn Không đầu Tư!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/06/thumb-83E-E4CF44.jpg" alt="Cho Thuê Biệt thư Nghĩ Dưỡng sẽ không chuyện khó Ở TP hạ Lọng tạ sao bạn Không đầu Tư!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Biệt thư Nghĩ Dưỡng sẽ không chuyện khó Ở TP hạ Lọng tạ sao bạn Không đầu Tư! </td> </tr></table>