http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/06/2018 false Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng 23/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/bansang-nhuong-nha-hang-khach-san-ben-cat-binh-duong-mat-tien-duong-so-hong-i1014816" title="Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/05/05/thumb-9A9-C24441.jpg" alt="Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán/Sang nhượng nhà hàng - khách sạn Bến Cát Bình Dương, mặt tiền đường, sổ hồng </td> </tr></table> false Bán khách sạn phường Bình Thọ Thủ Đức, đường Hàn Thuyên. 14x15m 14/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-phuong-binh-tho-thu-duc-duong-han-thuyen-14x15m-i1579114" title="Bán khách sạn phường Bình Thọ Thủ Đức, đường Hàn Thuyên. 14x15m "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/10/thumb-398-7A3DD3.jpg" alt="Bán khách sạn phường Bình Thọ Thủ Đức, đường Hàn Thuyên. 14x15m " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn phường Bình Thọ Thủ Đức, đường Hàn Thuyên. 14x15m </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng 24/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-sang-nhuong-nha-hang-khach-santhuan-anbinh-duong-mat-tien-duong-so-hong-i1592037" title="Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-064-2DED72.jpg" alt="Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnThuận AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng </td> </tr></table> false Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn 14/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-can-shophouse-mat-tien-duong-khu-trung-son-i1570629" title="Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/08/thumb-709-15BF72.jpg" alt="Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Căn Shophouse Mặt Tiền Đường Khu Trung Sơn </td> </tr></table> false Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn 14/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-mat-bang-kinh-doanh-khu-nam-sai-gon-i1569916" title="Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/05/thumb-180-BF52DC.jpg" alt="Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Mặt Bằng Kinh Doanh Khu Nam Sài Gòn </td> </tr></table> false Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn 14/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-pho-quan-2-view-song-sai-gon-i1561759" title="Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/18/thumb-8FF-8E66CA.jpg" alt="Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhà Phố Quận 2 view sông Sài Gòn </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Giấy đỏ 11/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-sang-nhuong-nha-hang-khach-sandi-anbinh-duong-mat-tien-duong-giay-do-i1587993" title="Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Giấy đỏ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/11/thumb-5CC-42CEDE.jpg" alt="Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Giấy đỏ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng nhà hàng - khách sạnDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Giấy đỏ </td> </tr></table> false Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn 29/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/mo-ban-6-can-shophouse-tang-tret-thuong-mai-sai-gon-mia-gia-tu-9-ty-can-i1424565" title="Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/19/thumb-2F6-6E46BE.jpg" alt="Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 6 căn shophouse tầng trệt thương mại Sai Gon Mia giá từ 9 tỷ/ căn </td> </tr></table> false Bán khách sạn hai sao An Tâm số 22 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.I 22/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-hai-sao-an-tam-so-22-nguyen-an-ninh-p-ben-thanh-qi-i1582046" title="Bán khách sạn hai sao An Tâm số 22 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.I"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán khách sạn hai sao An Tâm số 22 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.I" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn hai sao An Tâm số 22 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Q.I </td> </tr></table> false Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai 21/12/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-cho-thue-nha-nghi-theo-gio-hoac-theo-ngay-nha-nghi-ngoc-anh-gia-re-tai-dong-nai-i1509860" title="Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/20/thumb-691-016EEF.jpg" alt="Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nhà nghỉ theo giờ hoặc theo ngày, nhà nghỉ Ngọc Ánh giá rẻ tại Đồng Nai </td> </tr></table>