http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 26/04/2019 false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726913" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-moi-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726927" title="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-0AF-281A0A.jpg" alt="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT) 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-mat-tien-128c-phan-dang-luu-p3-phu-nhuan-gan-phan-xich-long-3-lau-dt-12x38m-ct-i1740918" title="Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-B7A-603BF0.jpg" alt="Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT) </td> </tr></table> false Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-nguyen-can-duong-phan-dang-luu-phuong-3-quan-phu-nhuan-dt-12x36m-3-lau-ct-i1740607" title="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-moi-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726936" title="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-971-1D8C72.jpg" alt="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Hot! Khách Sạn MT Bàu Cát 4, p14, tân bình. 4x28 chỉ 18 tỷ TL 26/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/hot-khach-san-mt-bau-cat-4-p14-tan-binh-4x28-chi-18-ty-tl-i1817387" title="Hot! Khách Sạn MT Bàu Cát 4, p14, tân bình. 4x28 chỉ 18 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/06/thumb-84C-12FA54.jpg" alt="Hot! Khách Sạn MT Bàu Cát 4, p14, tân bình. 4x28 chỉ 18 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hot! Khách Sạn MT Bàu Cát 4, p14, tân bình. 4x28 chỉ 18 tỷ TL </td> </tr></table> false Cần tiền làm ăn gia đình cần bán gấp dãy nhà trọ 16 phòng liên hệ 0906682845 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-tien-lam-an-gia-dinh-can-ban-gap-day-nha-tro-16-phong-lien-he-0906682845-i1627505" title="Cần tiền làm ăn gia đình cần bán gấp dãy nhà trọ 16 phòng liên hệ 0906682845"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/14/thumb-30B-7992CD.jpg" alt="Cần tiền làm ăn gia đình cần bán gấp dãy nhà trọ 16 phòng liên hệ 0906682845" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền làm ăn gia đình cần bán gấp dãy nhà trọ 16 phòng liên hệ 0906682845 </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. 24/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngaydong-khach-khu-du-lich-nui-sam-i1726931" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-58B-554434.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 24/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726909" title=" Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-F49-164CB1.jpg" alt=" Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam 24/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-kinh-doah-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726911" title="Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-702-977484.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam 24/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-kinh-doanh-tot-60-phong-khu-du-lich-nui-sam-i1726910" title=" Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-662-109837.jpg" alt=" Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam 24/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-dong-khach-khu-du-lich-nui-sam-i1726908" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-5A8-B01229.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Cần sang lại gấp khu trọ 14 phòng nằm ngay trung tâm thị trấn Đức Hòa,shr,giá 1,2ty 23/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-sang-lai-gap-khu-tro-14-phong-nam-ngay-trung-tam-thi-tran-duc-hoashrgia-12ty-i1632851" title="Cần sang lại gấp khu trọ 14 phòng nằm ngay trung tâm thị trấn Đức Hòa,shr,giá 1,2ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/24/thumb-E57-491C28.jpg" alt="Cần sang lại gấp khu trọ 14 phòng nằm ngay trung tâm thị trấn Đức Hòa,shr,giá 1,2ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang lại gấp khu trọ 14 phòng nằm ngay trung tâm thị trấn Đức Hòa,shr,giá 1,2ty </td> </tr></table> false Bán dãy trọ khu công nghiệp lê minh xuân bình chánh tỉnh lộ 10, sổ hồng, HXH, 1 tỷ 6 23/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-day-tro-khu-cong-nghiep-le-minh-xuan-binh-chanh-tinh-lo-10-so-hong-hxh-1-ty-6-i1634348" title="Bán dãy trọ khu công nghiệp lê minh xuân bình chánh tỉnh lộ 10, sổ hồng, HXH, 1 tỷ 6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/25/thumb-E4A-8E9E86.jpg" alt="Bán dãy trọ khu công nghiệp lê minh xuân bình chánh tỉnh lộ 10, sổ hồng, HXH, 1 tỷ 6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ khu công nghiệp lê minh xuân bình chánh tỉnh lộ 10, sổ hồng, HXH, 1 tỷ 6 </td> </tr></table> false Kẹt tiền bán gấp dãy trọ 10 phòng 1 tỷ 4/200m2 SHR KCN Tân Đức 22/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ket-tien-ban-gap-day-tro-10-phong-1-ty-4200m2-shr-kcn-tan-duc-i1802097" title="Kẹt tiền bán gấp dãy trọ 10 phòng 1 tỷ 4/200m2 SHR KCN Tân Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Kẹt tiền bán gấp dãy trọ 10 phòng 1 tỷ 4/200m2 SHR KCN Tân Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền bán gấp dãy trọ 10 phòng 1 tỷ 4/200m2 SHR KCN Tân Đức </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-235-ty-i1726929" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-AD7-BB48CF.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ </td> </tr></table> false Cần sang quán mặt tiền gần sân bay Bạch Đằng Quận Tân Bình giá 230tr LH : MS LÝ 0933986334 19/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-sang-quan-mat-tien-gan-san-bay-bach-dang-quan-tan-binh-gia-230tr-lh-ms-ly-0933986334-i1827217" title="Cần sang quán mặt tiền gần sân bay Bạch Đằng Quận Tân Bình giá 230tr LH : MS LÝ 0933986334"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/19/thumb-C25-ABDF37.jpg" alt="Cần sang quán mặt tiền gần sân bay Bạch Đằng Quận Tân Bình giá 230tr LH : MS LÝ 0933986334" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang quán mặt tiền gần sân bay Bạch Đằng Quận Tân Bình giá 230tr LH : MS LÝ 0933986334 </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 19/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-dang-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726918" title=" Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-4B3-ECEA02.jpg" alt=" Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726914" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-dang-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726917" title="Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-01D-828784.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table>