http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false Sang lại Khách sạn mini MT Bùi Thị Xuân Bến Thành Q1, 88.67tr/th 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-hang-khach-san-c17/sang-lai-khach-san-mini-mt-bui-thi-xuan-ben-thanh-q1-8867trth-i1882453" title="Sang lại Khách sạn mini MT Bùi Thị Xuân Bến Thành Q1, 88.67tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Sang lại Khách sạn mini MT Bùi Thị Xuân Bến Thành Q1, 88.67tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang lại Khách sạn mini MT Bùi Thị Xuân Bến Thành Q1, 88.67tr/th </td> </tr></table> false Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT) 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-cho-thue-nha-nguyen-can-mt-duong-phan-dang-luu-qphu-nhuan-dt-12x38-ct-i1740608" title="Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT) </td> </tr></table> false Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) 11/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-nguyen-can-duong-phan-dang-luu-phuong-3-quan-phu-nhuan-dt-12x36m-3-lau-ct-i1740607" title="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) </td> </tr></table> false Bán gấp khách sạn 2MT đường Đào Duy Anh, thu nhập 300tr/tháng Quận Phú Nhuận 10/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-gap-khach-san-2mt-duong-dao-duy-anh-thu-nhap-300trthang-quan-phu-nhuan-i1644359" title="Bán gấp khách sạn 2MT đường Đào Duy Anh, thu nhập 300tr/tháng Quận Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán gấp khách sạn 2MT đường Đào Duy Anh, thu nhập 300tr/tháng Quận Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp khách sạn 2MT đường Đào Duy Anh, thu nhập 300tr/tháng Quận Phú Nhuận </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION NGAY CHUNG CƯ EHOM 5 TRẦN TRỌNG CUNG,QUẬN 7 07/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-sang-gap-nha-hang-fusion-cuision-ngay-chung-cu-ehom-5-tran-trong-cungquan-7-i1938473" title="CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION NGAY CHUNG CƯ EHOM 5 TRẦN TRỌNG CUNG,QUẬN 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-2EE-A4A4EA.jpg" alt="CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION NGAY CHUNG CƯ EHOM 5 TRẦN TRỌNG CUNG,QUẬN 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION NGAY CHUNG CƯ EHOM 5 TRẦN TRỌNG CUNG,QUẬN 7 </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION 2 NGAY TTTM CRESCENT MALLTÔN DẬT TIÊN,QUẬN 7 07/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-sang-gap-nha-hang-fusion-cuision-2-ngay-tttm-crescent-mallton-dat-tienquan-7-i1938463" title="CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION 2 NGAY TTTM CRESCENT MALLTÔN DẬT TIÊN,QUẬN 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-E36-711BC5.jpg" alt="CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION 2 NGAY TTTM CRESCENT MALLTÔN DẬT TIÊN,QUẬN 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP NHÀ HÀNG FUSION CUISION 2 NGAY TTTM CRESCENT MALLTÔN DẬT TIÊN,QUẬN 7 </td> </tr></table> false Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng 06/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/toi-can-ban-day-nha-tro-tai-binh-chanh-15-phong-dien-tich-125m2-shr-thu-nhap-16trthang-i1609871" title="Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/05/thumb-6CB-D80D6A.jpg" alt="Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng </td> </tr></table> false Cho thuê gấp khách sạn mặt tiền Nguyễn Thái Học, 5 lầu thang máy, full nội thất Ý 25/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-gap-khach-san-mat-tien-nguyen-thai-hoc-5-lau-thang-may-full-noi-that-y-i1912938" title="Cho thuê gấp khách sạn mặt tiền Nguyễn Thái Học, 5 lầu thang máy, full nội thất Ý"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cho thuê gấp khách sạn mặt tiền Nguyễn Thái Học, 5 lầu thang máy, full nội thất Ý" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê gấp khách sạn mặt tiền Nguyễn Thái Học, 5 lầu thang máy, full nội thất Ý </td> </tr></table> false NH ACB chi nhánh An Sương thanh lý gấp lô đất DT 100m2 (4.6x18m), SHR 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/nh-acb-chi-nhanh-an-suong-thanh-ly-gap-lo-dat-dt-100m2-46x18m-shr-i1655243" title="NH ACB chi nhánh An Sương thanh lý gấp lô đất DT 100m2 (4.6x18m), SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="NH ACB chi nhánh An Sương thanh lý gấp lô đất DT 100m2 (4.6x18m), SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NH ACB chi nhánh An Sương thanh lý gấp lô đất DT 100m2 (4.6x18m), SHR </td> </tr></table> false Mở bán đợt 1,KDC Bình Chánh,xã Phạm Văn Hai,KD siêu lợi nhuận 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/mo-ban-dot-1kdc-binh-chanhxa-pham-van-haikd-sieu-loi-nhuan-i1655398" title="Mở bán đợt 1,KDC Bình Chánh,xã Phạm Văn Hai,KD siêu lợi nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Mở bán đợt 1,KDC Bình Chánh,xã Phạm Văn Hai,KD siêu lợi nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt 1,KDC Bình Chánh,xã Phạm Văn Hai,KD siêu lợi nhuận </td> </tr></table> false Gấp) Bán đất thổ cư gần KCN Tân Đức 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/gap-ban-dat-tho-cu-gan-kcn-tan-duc-i1655380" title="Gấp) Bán đất thổ cư gần KCN Tân Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Gấp) Bán đất thổ cư gần KCN Tân Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gấp) Bán đất thổ cư gần KCN Tân Đức </td> </tr></table> false Bán đât giá rẻ nhất 530tr/nền 80m2 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-dat-gia-re-nhat-530trnen-80m2-i1655278" title="Bán đât giá rẻ nhất 530tr/nền 80m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán đât giá rẻ nhất 530tr/nền 80m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đât giá rẻ nhất 530tr/nền 80m2 </td> </tr></table> false Cần bán gấp đất thổ cư Đức Hòa - Long An 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-dat-tho-cu-duc-hoa-long-an-i1655252" title="Cần bán gấp đất thổ cư Đức Hòa - Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần bán gấp đất thổ cư Đức Hòa - Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp đất thổ cư Đức Hòa - Long An </td> </tr></table> false Bán khách sạn đường Hoàng Việt, Q. Tân Bình, giá 65 tỷ TL 16/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-duong-hoang-viet-q-tan-binh-gia-65-ty-tl-i1929688" title="Bán khách sạn đường Hoàng Việt, Q. Tân Bình, giá 65 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/16/thumb-D4B-1C7FE2.jpg" alt="Bán khách sạn đường Hoàng Việt, Q. Tân Bình, giá 65 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn đường Hoàng Việt, Q. Tân Bình, giá 65 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán nhà hàng MT Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q. 2 - DT 300m2, HĐT: 3500$/th/5 năm, giá 155tr/m2 09/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-hang-mt-quoc-huong-p-thao-dien-q-2-dt-300m2-hdt-3500th5-nam-gia-155trm2-i1904482" title="Bán nhà hàng MT Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q. 2 - DT 300m2, HĐT: 3500$/th/5 năm, giá 155tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/23/thumb-00B-BEEF63.jpg" alt="Bán nhà hàng MT Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q. 2 - DT 300m2, HĐT: 3500$/th/5 năm, giá 155tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hàng MT Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q. 2 - DT 300m2, HĐT: 3500$/th/5 năm, giá 155tr/m2 </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu 09/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-mat-tien-kinh-doanh-159-calmette-p-nguyen-thai-binh-q1-3-lau-i1860110" title="Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu </td> </tr></table> false Bán khách sạn Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, DT 4x18m, hầm 4 lầu, thuê 60tr/th, giá: 19 tỷ 09/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-su-van-hanh-p-12-quan-10-dt-4x18m-ham-4-lau-thue-60trth-gia-19-ty-i1926795" title="Bán khách sạn Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, DT 4x18m, hầm 4 lầu, thuê 60tr/th, giá: 19 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/09/thumb-2F9-E0A369.jpg" alt="Bán khách sạn Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, DT 4x18m, hầm 4 lầu, thuê 60tr/th, giá: 19 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, DT 4x18m, hầm 4 lầu, thuê 60tr/th, giá: 19 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất Tân Đức giá tuột huyết áp Dt 8x25, giá 1 tỷ 4 09/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-dat-tan-duc-gia-tuot-huyet-ap-dt-8x25-gia-1-ty-4-i1911108" title="Bán đất Tân Đức giá tuột huyết áp Dt 8x25, giá 1 tỷ 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-BBF-F49CB2.jpg" alt="Bán đất Tân Đức giá tuột huyết áp Dt 8x25, giá 1 tỷ 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Tân Đức giá tuột huyết áp Dt 8x25, giá 1 tỷ 4 </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 07/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1875231" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Khách sạn 6 tầng 33 phòng doanh thu 400tr/tháng CMT8 6x30m 200tr/tháng 03/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-hang-khach-san-c17/khach-san-6-tang-33-phong-doanh-thu-400trthang-cmt8-6x30m-200trthang-i1921578" title="Khách sạn 6 tầng 33 phòng doanh thu 400tr/tháng CMT8 6x30m 200tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Khách sạn 6 tầng 33 phòng doanh thu 400tr/tháng CMT8 6x30m 200tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khách sạn 6 tầng 33 phòng doanh thu 400tr/tháng CMT8 6x30m 200tr/tháng </td> </tr></table>