http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/05/2019 false 12.CHÍNH CHỦ BÁN DÃY TRỌ 14P 136M2 NGAY CÂN NHƠN HÒA THỦ ĐỨC. LH: 0918939168 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/12chinh-chu-ban-day-tro-14p-136m2-ngay-can-nhon-hoa-thu-duc-lh-0918939168-i1814931" title="12.CHÍNH CHỦ BÁN DÃY TRỌ 14P 136M2 NGAY CÂN NHƠN HÒA THỦ ĐỨC. LH: 0918939168"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-B02-E85E45.jpg" alt="12.CHÍNH CHỦ BÁN DÃY TRỌ 14P 136M2 NGAY CÂN NHƠN HÒA THỦ ĐỨC. LH: 0918939168" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">12.CHÍNH CHỦ BÁN DÃY TRỌ 14P 136M2 NGAY CÂN NHƠN HÒA THỦ ĐỨC. LH: 0918939168 </td> </tr></table> false Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-16-ptro-gia-re-ngay-kcn-nhat-han-shr-khu-dong-dan-cu-i1735365" title="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/13/thumb-834-26023A.jpg" alt="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ BÁN GẤP 1200M2 LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN VÀ 24 PHÒNG TRỌ TẠI BÌNH DƯƠNG 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-ban-gap-1200m2-lo-goc-hai-mat-tien-va-24-phong-tro-tai-binh-duong-i1843640" title="CHÍNH CHỦ BÁN GẤP 1200M2 LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN VÀ 24 PHÒNG TRỌ TẠI BÌNH DƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/18/thumb-0DF-3CE62C.jpg" alt="CHÍNH CHỦ BÁN GẤP 1200M2 LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN VÀ 24 PHÒNG TRỌ TẠI BÌNH DƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ BÁN GẤP 1200M2 LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN VÀ 24 PHÒNG TRỌ TẠI BÌNH DƯƠNG </td> </tr></table> false Cần Bán 24 P.trọ Và 600M2 Đất Mt Kế Chợ Tiện Kinh Doanh 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-24-ptro-va-600m2-dat-mt-ke-cho-tien-kinh-doanh-i1336707" title="Cần Bán 24 P.trọ Và 600M2 Đất Mt Kế Chợ Tiện Kinh Doanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/02/thumb-115-833890.jpg" alt="Cần Bán 24 P.trọ Và 600M2 Đất Mt Kế Chợ Tiện Kinh Doanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 24 P.trọ Và 600M2 Đất Mt Kế Chợ Tiện Kinh Doanh </td> </tr></table> false Cần nhượng gấp 2 dãy trọ 14p và 2kiot ngay KCN Việt - Nhật 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-nhuong-gap-2-day-tro-14p-va-2kiot-ngay-kcn-viet-nhat-i1344263" title="Cần nhượng gấp 2 dãy trọ 14p và 2kiot ngay KCN Việt - Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/15/thumb-15C-3848B7.jpg" alt="Cần nhượng gấp 2 dãy trọ 14p và 2kiot ngay KCN Việt - Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng gấp 2 dãy trọ 14p và 2kiot ngay KCN Việt - Nhật </td> </tr></table> false Không có thời gian trong coi nên cần bán lại 2 dãy trọ tại khu công nghiệp mới lớn nhất Bình Dương 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-co-thoi-gian-trong-coi-nen-can-ban-lai-2-day-tro-tai-khu-cong-nghiep-moi-lon-nhat-binh-duong-i1842739" title="Không có thời gian trong coi nên cần bán lại 2 dãy trọ tại khu công nghiệp mới lớn nhất Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/17/thumb-4B0-EEF89A.jpg" alt="Không có thời gian trong coi nên cần bán lại 2 dãy trọ tại khu công nghiệp mới lớn nhất Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không có thời gian trong coi nên cần bán lại 2 dãy trọ tại khu công nghiệp mới lớn nhất Bình Dương </td> </tr></table> false Bán 2 dãi trọ tại khu đô thị mới Bình Dương 1 dãi giá 1 ,2 tỷ 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-dai-tro-tai-khu-do-thi-moi-binh-duong-1-dai-gia-1-2-ty-i1837645" title="Bán 2 dãi trọ tại khu đô thị mới Bình Dương 1 dãi giá 1 ,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-E1F-8E03DB.jpg" alt="Bán 2 dãi trọ tại khu đô thị mới Bình Dương 1 dãi giá 1 ,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãi trọ tại khu đô thị mới Bình Dương 1 dãi giá 1 ,2 tỷ </td> </tr></table> false Tôi kẹt tiền bán lại 300m2 đất và căn nhà cấp bốn (có 5 phòng trọ) ngay khu công nghiệp Bình dương 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-ket-tien-ban-lai-300m2-dat-va-can-nha-cap-bon-co-5-phong-tro-ngay-khu-cong-nghiep-binh-duong-i1839292" title="Tôi kẹt tiền bán lại 300m2 đất và căn nhà cấp bốn (có 5 phòng trọ) ngay khu công nghiệp Bình dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/09/thumb-20E-C1D2EC.jpg" alt="Tôi kẹt tiền bán lại 300m2 đất và căn nhà cấp bốn (có 5 phòng trọ) ngay khu công nghiệp Bình dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi kẹt tiền bán lại 300m2 đất và căn nhà cấp bốn (có 5 phòng trọ) ngay khu công nghiệp Bình dương </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 dãi phòng trọ 14 phòng 2 kiot 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-2-dai-phong-tro-14-phong-2-kiot-i1831016" title="Cần bán gấp 2 dãi phòng trọ 14 phòng 2 kiot"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cần bán gấp 2 dãi phòng trọ 14 phòng 2 kiot" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 dãi phòng trọ 14 phòng 2 kiot </td> </tr></table> false Ngân hàng Bình Dương thanh lý tài sản nhà trọ 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ngan-hang-binh-duong-thanh-ly-tai-san-nha-tro-i1335955" title="Ngân hàng Bình Dương thanh lý tài sản nhà trọ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/01/thumb-C58-32F61D.jpg" alt="Ngân hàng Bình Dương thanh lý tài sản nhà trọ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng Bình Dương thanh lý tài sản nhà trọ </td> </tr></table> false Bán 21 phòng 3 kiot giá 570tr và lô góc 630m2 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-21-phong-3-kiot-gia-570tr-va-lo-goc-630m2-i1334865" title="Bán 21 phòng 3 kiot giá 570tr và lô góc 630m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/29/thumb-36C-02F4B7.jpg" alt="Bán 21 phòng 3 kiot giá 570tr và lô góc 630m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 21 phòng 3 kiot giá 570tr và lô góc 630m2 </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán rất gấp 24 p.trọ ngay kcn giá chỉ 550tr 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-can-ban-rat-gap-24-ptro-ngay-kcn-gia-chi-550tr-i1341607" title="Chính chủ cần bán rất gấp 24 p.trọ ngay kcn giá chỉ 550tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/10/thumb-062-42FBEF.jpg" alt="Chính chủ cần bán rất gấp 24 p.trọ ngay kcn giá chỉ 550tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán rất gấp 24 p.trọ ngay kcn giá chỉ 550tr </td> </tr></table> false Cần sang gấp nhà trọ 24 phòng để trả nợ ngân hàng 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-sang-gap-nha-tro-24-phong-de-tra-no-ngan-hang-i1344350" title="Cần sang gấp nhà trọ 24 phòng để trả nợ ngân hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/15/thumb-C41-39C965.jpg" alt="Cần sang gấp nhà trọ 24 phòng để trả nợ ngân hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang gấp nhà trọ 24 phòng để trả nợ ngân hàng </td> </tr></table> false Cần bán gấp 10 phòng trọ tại đô thị liền kề thành phố 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-10-phong-tro-tai-do-thi-lien-ke-thanh-pho-i1345064" title="Cần bán gấp 10 phòng trọ tại đô thị liền kề thành phố"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/16/thumb-B82-3765D6.jpg" alt="Cần bán gấp 10 phòng trọ tại đô thị liền kề thành phố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 10 phòng trọ tại đô thị liền kề thành phố </td> </tr></table> false Thanh Lý Nhà Trọ 32 Phòng Thu Nhập 30Tr/tháng & 900M2 Đât Đối Diện Chợ Giá Rẻ 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-ly-nha-tro-32-phong-thu-nhap-30trthang-900m2-dat-doi-dien-cho-gia-re-i1336716" title="Thanh Lý Nhà Trọ 32 Phòng Thu Nhập 30Tr/tháng & 900M2 Đât Đối Diện Chợ Giá Rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/02/thumb-38E-090010.jpg" alt="Thanh Lý Nhà Trọ 32 Phòng Thu Nhập 30Tr/tháng & 900M2 Đât Đối Diện Chợ Giá Rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý Nhà Trọ 32 Phòng Thu Nhập 30Tr/tháng & 900M2 Đât Đối Diện Chợ Giá Rẻ </td> </tr></table> false Cần bán gấp 3 dãy trọ đang thuê kín phòng giá chỉ 550tr 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-3-day-tro-dang-thue-kin-phong-gia-chi-550tr-i1344371" title="Cần bán gấp 3 dãy trọ đang thuê kín phòng giá chỉ 550tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/15/thumb-8DA-08D758.jpg" alt="Cần bán gấp 3 dãy trọ đang thuê kín phòng giá chỉ 550tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 3 dãy trọ đang thuê kín phòng giá chỉ 550tr </td> </tr></table> false Cần bán gấp 18 phòng trọ và lô góc 540m2 đối diện chợ, KCN giá chỉ 580 triệu 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-18-phong-tro-va-lo-goc-540m2-doi-dien-cho-kcn-gia-chi-580-trieu-i1344479" title="Cần bán gấp 18 phòng trọ và lô góc 540m2 đối diện chợ, KCN giá chỉ 580 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/15/thumb-DE7-C48BAC.jpg" alt="Cần bán gấp 18 phòng trọ và lô góc 540m2 đối diện chợ, KCN giá chỉ 580 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 18 phòng trọ và lô góc 540m2 đối diện chợ, KCN giá chỉ 580 triệu </td> </tr></table> false Cần thanh lý gấp nhà trọ đang kinh doanh và đất nền mặt tiền Quốc Lộ 13, Bình Dương 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-thanh-ly-gap-nha-tro-dang-kinh-doanh-va-dat-nen-mat-tien-quoc-lo-13-binh-duong-i1336868" title="Cần thanh lý gấp nhà trọ đang kinh doanh và đất nền mặt tiền Quốc Lộ 13, Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/02/thumb-9A0-EBCD94.jpg" alt="Cần thanh lý gấp nhà trọ đang kinh doanh và đất nền mặt tiền Quốc Lộ 13, Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần thanh lý gấp nhà trọ đang kinh doanh và đất nền mặt tiền Quốc Lộ 13, Bình Dương </td> </tr></table> false Thanh lý nhà trọ tại QL13 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-ly-nha-tro-tai-ql13-i1348560" title="Thanh lý nhà trọ tại QL13"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/22/thumb-006-928245.jpg" alt="Thanh lý nhà trọ tại QL13" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý nhà trọ tại QL13 </td> </tr></table> false Sang gấp trong tháng dãy trọ gần KCN lớn và hiện đại nhất Bình Dương. 19/05/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-gap-trong-thang-day-tro-gan-kcn-lon-va-hien-dai-nhat-binh-duong-i1828691" title="Sang gấp trong tháng dãy trọ gần KCN lớn và hiện đại nhất Bình Dương."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/22/thumb-59D-54D868.jpg" alt="Sang gấp trong tháng dãy trọ gần KCN lớn và hiện đại nhất Bình Dương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp trong tháng dãy trọ gần KCN lớn và hiện đại nhất Bình Dương. </td> </tr></table>