http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Bán gấp dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, bao sang tên, thu nhập ổn định 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-trong-kdt-moi-binh-duong-bao-sang-ten-thu-nhap-on-dinh-i1726565" title="Bán gấp dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, bao sang tên, thu nhập ổn định"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/30/thumb-C00-3D3E42.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, bao sang tên, thu nhập ổn định" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, bao sang tên, thu nhập ổn định </td> </tr></table> false Đầu tư kinh doanh nhà trọ KĐT mới Bình Dương cam kết sinh lời nhanh 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dau-tu-kinh-doanh-nha-tro-kdt-moi-binh-duong-cam-ket-sinh-loi-nhanh-i1735541" title="Đầu tư kinh doanh nhà trọ KĐT mới Bình Dương cam kết sinh lời nhanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/13/thumb-39A-C022B7.jpg" alt="Đầu tư kinh doanh nhà trọ KĐT mới Bình Dương cam kết sinh lời nhanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư kinh doanh nhà trọ KĐT mới Bình Dương cam kết sinh lời nhanh </td> </tr></table> false Cần vốn tôi bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN Việt-Hàn trong KĐT mới Bình Dương 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-von-toi-ban-gap-2-day-tro-dang-cho-thue-gan-kcn-viet-han-trong-kdt-moi-binh-duong-i1711160" title="Cần vốn tôi bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN Việt-Hàn trong KĐT mới Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/05/thumb-D96-14BAFD.jpg" alt="Cần vốn tôi bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN Việt-Hàn trong KĐT mới Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn tôi bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN Việt-Hàn trong KĐT mới Bình Dương </td> </tr></table> false Cần bán lại 2 dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, shr, đang KD 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-lai-2-day-tro-trong-kdt-moi-binh-duong-shr-dang-kd-i1730885" title="Cần bán lại 2 dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, shr, đang KD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/06/thumb-658-2234AB.jpg" alt="Cần bán lại 2 dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, shr, đang KD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại 2 dãy trọ trong KĐT mới Bình Dương, shr, đang KD </td> </tr></table> false bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN lớn ở Bình Dương, chính chủ 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-2-day-tro-dang-cho-thue-gan-kcn-lon-o-binh-duong-chinh-chu-i1741994" title=" bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN lớn ở Bình Dương, chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-515-00FC6D.jpg" alt=" bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN lớn ở Bình Dương, chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> bán gấp 2 dãy trọ đang cho thuê gần KCN lớn ở Bình Dương, chính chủ </td> </tr></table> false Cấn sang lại nhà trọ 14p + 2kiot ở Bình Dương 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-sang-lai-nha-tro-14p-2kiot-o-binh-duong-i1754870" title="Cấn sang lại nhà trọ 14p + 2kiot ở Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/10/thumb-EAC-1655DC.jpg" alt="Cấn sang lại nhà trọ 14p + 2kiot ở Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cấn sang lại nhà trọ 14p + 2kiot ở Bình Dương </td> </tr></table> false bán nhà trọ 16phong thu nhập 18trieu/1thang,khu tân đô,binh chanh ,SHR, 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-16phong-thu-nhap-18trieu1thangkhu-tan-dobinh-chanh-shr-i1259994" title="bán nhà trọ 16phong thu nhập 18trieu/1thang,khu tân đô,binh chanh ,SHR, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/07/thumb-0D0-856D5F.jpg" alt="bán nhà trọ 16phong thu nhập 18trieu/1thang,khu tân đô,binh chanh ,SHR, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán nhà trọ 16phong thu nhập 18trieu/1thang,khu tân đô,binh chanh ,SHR, </td> </tr></table> false bán 16 phòng trọ giá 650 triêu, shr, gần 5 khu công nghiệp, chợ, chính chủ, cần thanh lý ngay 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-16-phong-tro-gia-650-trieu-shr-gan-5-khu-cong-nghiep-cho-chinh-chu-can-thanh-ly-ngay-i1280036" title="bán 16 phòng trọ giá 650 triêu, shr, gần 5 khu công nghiệp, chợ, chính chủ, cần thanh lý ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/06/thumb-F68-D783E1.jpg" alt="bán 16 phòng trọ giá 650 triêu, shr, gần 5 khu công nghiệp, chợ, chính chủ, cần thanh lý ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán 16 phòng trọ giá 650 triêu, shr, gần 5 khu công nghiệp, chợ, chính chủ, cần thanh lý ngay </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 16 phòng – 1 trệt 1 lầu – sát cụm KCN, sổ riêng giá 2 tỷ 2 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-16-phong-1-tret-1-lau-sat-cum-kcn-so-rieng-gia-2-ty-2-i1739868" title="Cần bán dãy trọ 16 phòng – 1 trệt 1 lầu – sát cụm KCN, sổ riêng giá 2 tỷ 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/19/thumb-EA6-38BB65.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 16 phòng – 1 trệt 1 lầu – sát cụm KCN, sổ riêng giá 2 tỷ 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 16 phòng – 1 trệt 1 lầu – sát cụm KCN, sổ riêng giá 2 tỷ 2 </td> </tr></table> false Bán dãy tro 12 phòng thu nhập 14tr/1thang, bao sang tên ,Bình Chánh.LH Ngay 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-12-phong-thu-nhap-14tr1thang-bao-sang-ten-binh-chanhlh-ngay-i1287708" title="Bán dãy tro 12 phòng thu nhập 14tr/1thang, bao sang tên ,Bình Chánh.LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/28/thumb-B0F-3C8BBF.jpg" alt="Bán dãy tro 12 phòng thu nhập 14tr/1thang, bao sang tên ,Bình Chánh.LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy tro 12 phòng thu nhập 14tr/1thang, bao sang tên ,Bình Chánh.LH Ngay </td> </tr></table> false Bán dãy 2 trọ 16 phòng 650tr thu nhập 20triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,Chợ, SHR. 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-2-tro-16-phong-650tr-thu-nhap-20trieu1thang-trieu-tinh-lo-10-sat-kcncho-shr-i1301286" title="Bán dãy 2 trọ 16 phòng 650tr thu nhập 20triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,Chợ, SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/29/thumb-3D2-FE360B.jpg" alt="Bán dãy 2 trọ 16 phòng 650tr thu nhập 20triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,Chợ, SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy 2 trọ 16 phòng 650tr thu nhập 20triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,Chợ, SHR. </td> </tr></table> false Dãy trọ 16 phòng gần KCN, sổ hồng riêng, đông dân cư 250m2 giá 1 tỷ 3 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/day-tro-16-phong-gan-kcn-so-hong-rieng-dong-dan-cu-250m2-gia-1-ty-3-i1733306" title="Dãy trọ 16 phòng gần KCN, sổ hồng riêng, đông dân cư 250m2 giá 1 tỷ 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/09/thumb-AAA-C2F84C.jpg" alt="Dãy trọ 16 phòng gần KCN, sổ hồng riêng, đông dân cư 250m2 giá 1 tỷ 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dãy trọ 16 phòng gần KCN, sổ hồng riêng, đông dân cư 250m2 giá 1 tỷ 3 </td> </tr></table> false Tôi Cần Bán Gấp 8 Phòng Trọ Chính Chủ,tỉnh Lộ 10 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-8-phong-tro-chinh-chutinh-lo-10-i1684544" title="Tôi Cần Bán Gấp 8 Phòng Trọ Chính Chủ,tỉnh Lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/08/thumb-D02-4A77F4.jpg" alt="Tôi Cần Bán Gấp 8 Phòng Trọ Chính Chủ,tỉnh Lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Cần Bán Gấp 8 Phòng Trọ Chính Chủ,tỉnh Lộ 10 </td> </tr></table> false Bán 14 phòng trọ 750 triệu trong KCN Tân Đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-14-phong-tro-750-trieu-trong-kcn-tan-do-chinh-chu-xay-dung-tu-do-tinh-lo-10-i1279410" title="Bán 14 phòng trọ 750 triệu trong KCN Tân Đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/06/thumb-59D-C86B65.jpg" alt="Bán 14 phòng trọ 750 triệu trong KCN Tân Đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 14 phòng trọ 750 triệu trong KCN Tân Đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10 </td> </tr></table> false Cần bán 2 dãy trọ 16 phòng 780 triệu, chính chủ , Bình Chánh. LH Ngay 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-2-day-tro-16-phong-780-trieu-chinh-chu-binh-chanh-lh-ngay-i1314406" title="Cần bán 2 dãy trọ 16 phòng 780 triệu, chính chủ , Bình Chánh. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/22/thumb-0AB-FEF2EA.jpg" alt="Cần bán 2 dãy trọ 16 phòng 780 triệu, chính chủ , Bình Chánh. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 2 dãy trọ 16 phòng 780 triệu, chính chủ , Bình Chánh. LH Ngay </td> </tr></table> false Bán dãy 2 trọ 16 phòng 750 thu nhập 17triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,CHỢ, SHR. 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-2-tro-16-phong-750-thu-nhap-17trieu1thang-trieu-tinh-lo-10-sat-kcncho-shr-i1308626" title="Bán dãy 2 trọ 16 phòng 750 thu nhập 17triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,CHỢ, SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/12/thumb-B2E-BC5C43.jpg" alt="Bán dãy 2 trọ 16 phòng 750 thu nhập 17triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,CHỢ, SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy 2 trọ 16 phòng 750 thu nhập 17triệu/1tháng triệu tỉnh lộ 10 ,sát KCN,CHỢ, SHR. </td> </tr></table> false Bán 140 m2 (6x24m) nhà trọ đường 8m đối diện Khu Công Nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh,1.6 tỷ 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-140-m2-6x24m-nha-tro-duong-8m-doi-dien-khu-cong-nghiep-an-ha-huyen-binh-chanh16-ty-i1684552" title="Bán 140 m2 (6x24m) nhà trọ đường 8m đối diện Khu Công Nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh,1.6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/08/thumb-696-9F8276.jpg" alt="Bán 140 m2 (6x24m) nhà trọ đường 8m đối diện Khu Công Nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh,1.6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 140 m2 (6x24m) nhà trọ đường 8m đối diện Khu Công Nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh,1.6 tỷ </td> </tr></table> false Bán 14 phòng trọ 650 triệu trong KCN tân đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-14-phong-tro-650-trieu-trong-kcn-tan-do-chinh-chu-xay-dung-tu-do-tinh-lo-10-i1280042" title="Bán 14 phòng trọ 650 triệu trong KCN tân đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/06/thumb-1D3-4E92E2.jpg" alt="Bán 14 phòng trọ 650 triệu trong KCN tân đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 14 phòng trọ 650 triệu trong KCN tân đô, chính chủ, xây dựng tự do, Tỉnh Lộ 10 </td> </tr></table> false bán gấp 16 phòng trọ 650 triệu và những lô đất xây trọ trong KCN TÂN ĐÔ tỉnh lộ 10 bình chánh 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-16-phong-tro-650-trieu-va-nhung-lo-dat-xay-tro-trong-kcn-tan-do-tinh-lo-10-binh-chanh-i1283459" title="bán gấp 16 phòng trọ 650 triệu và những lô đất xây trọ trong KCN TÂN ĐÔ tỉnh lộ 10 bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/06/thumb-EE0-A8429F.jpg" alt="bán gấp 16 phòng trọ 650 triệu và những lô đất xây trọ trong KCN TÂN ĐÔ tỉnh lộ 10 bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp 16 phòng trọ 650 triệu và những lô đất xây trọ trong KCN TÂN ĐÔ tỉnh lộ 10 bình chánh </td> </tr></table> false Bán nhà trọ giá rẻ chính chủ gần khu công nghiêp chợ 14 phòng 1.2 tỷ,LH Ngay 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-gia-re-chinh-chu-gan-khu-cong-nghiep-cho-14-phong-12-tylh-ngay-i1287446" title="Bán nhà trọ giá rẻ chính chủ gần khu công nghiêp chợ 14 phòng 1.2 tỷ,LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/14/thumb-02C-09003E.jpg" alt="Bán nhà trọ giá rẻ chính chủ gần khu công nghiêp chợ 14 phòng 1.2 tỷ,LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ giá rẻ chính chủ gần khu công nghiêp chợ 14 phòng 1.2 tỷ,LH Ngay </td> </tr></table>