http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/11/2019 false Cho thuê phòng trọ mới xây 20m2 hẻm xe hơi Ngay Thanh Đa Quận Bình Thạnh giá 3,2tr/tháng 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-tro-moi-xay-20m2-hem-xe-hoi-ngay-thanh-da-quan-binh-thanh-gia-32trthang-i1946395" title="Cho thuê phòng trọ mới xây 20m2 hẻm xe hơi Ngay Thanh Đa Quận Bình Thạnh giá 3,2tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/20/thumb-E25-CC2B68.jpg" alt="Cho thuê phòng trọ mới xây 20m2 hẻm xe hơi Ngay Thanh Đa Quận Bình Thạnh giá 3,2tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê phòng trọ mới xây 20m2 hẻm xe hơi Ngay Thanh Đa Quận Bình Thạnh giá 3,2tr/tháng </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-day-tro-20p-duong-tlo-10-binh-chanh-gia-19-ty-ngay-kcn-le-minh-xuan-3-i1945125" title="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/19/thumb-019-0C2070.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-day-tro-20p-duong-tlo-10-binh-chanh-gia-19-ty-ngay-kcn-le-minh-xuan-3-i1945121" title="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/19/thumb-73A-0A9BE0.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-day-tro-20p-duong-tlo-10-binh-chanh-gia-19-ty-ngay-kcn-le-minh-xuan-3-i1945115" title="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/19/thumb-701-D03DBD.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 20p đường TLộ 10, Bình Chánh giá 1,9 tỷ, ngay KCN Lê Minh Xuân 3 </td> </tr></table> false Tôi chính chủ bán dãy trọ ngay KCN Hải Sơn, 5x28m, 14 phòng, SHR, 1.2 tỷ. 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-chinh-chu-ban-day-tro-ngay-kcn-hai-son-5x28m-14-phong-shr-12-ty-i1777046" title="Tôi chính chủ bán dãy trọ ngay KCN Hải Sơn, 5x28m, 14 phòng, SHR, 1.2 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/18/thumb-B54-D46CD5.jpg" alt="Tôi chính chủ bán dãy trọ ngay KCN Hải Sơn, 5x28m, 14 phòng, SHR, 1.2 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi chính chủ bán dãy trọ ngay KCN Hải Sơn, 5x28m, 14 phòng, SHR, 1.2 tỷ. </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 10 phòng ngay khu công nghiệp, Diện tích 125m2. Giá 1,2 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-10-phong-ngay-khu-cong-nghiep-dien-tich-125m2-gia-12-ty-i1888026" title="Bán gấp dãy trọ 10 phòng ngay khu công nghiệp, Diện tích 125m2. Giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/26/thumb-38F-705DF0.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 10 phòng ngay khu công nghiệp, Diện tích 125m2. Giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 10 phòng ngay khu công nghiệp, Diện tích 125m2. Giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán dãy phòng trọ 16 phòng,dt 10x25m đường Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh 1.8 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-phong-tro-16-phongdt-10x25m-duong-tran-dai-nghia-le-minh-xuan-binh-chanh-18-ty-i1889432" title="Bán dãy phòng trọ 16 phòng,dt 10x25m đường Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh 1.8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/30/thumb-8AF-72F5B5.jpg" alt="Bán dãy phòng trọ 16 phòng,dt 10x25m đường Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh 1.8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy phòng trọ 16 phòng,dt 10x25m đường Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh 1.8 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ chính chủ 16 phòng, 1.6tỷ, liền kề 5 KCN lớn,LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-chinh-chu-16-phong-16ty-lien-ke-5-kcn-lonlh-0906606392-i1631318" title="Cần bán gấp dãy trọ chính chủ 16 phòng, 1.6tỷ, liền kề 5 KCN lớn,LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-FF3-4853F8.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ chính chủ 16 phòng, 1.6tỷ, liền kề 5 KCN lớn,LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ chính chủ 16 phòng, 1.6tỷ, liền kề 5 KCN lớn,LH 0906606392 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 18 phòng,dt 250m2, giá 5 tỷ011 . Thu nhập 27tr2/ tháng KCN Tân Đức. LH0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-18-phongdt-250m2-gia-5-ty011-thu-nhap-27tr2-thang-kcn-tan-duc-lh0906606392-i1915033" title="Bán dãy trọ 18 phòng,dt 250m2, giá 5 tỷ011 . Thu nhập 27tr2/ tháng KCN Tân Đức. LH0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-9EE-B0DBA2.jpg" alt="Bán dãy trọ 18 phòng,dt 250m2, giá 5 tỷ011 . Thu nhập 27tr2/ tháng KCN Tân Đức. LH0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 18 phòng,dt 250m2, giá 5 tỷ011 . Thu nhập 27tr2/ tháng KCN Tân Đức. LH0906606392 </td> </tr></table> false Cần Bán dãy trọ 14p thu nhập 18tr/tháng, cầu Xáng. LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-14p-thu-nhap-18trthang-cau-xang-lh-0906606392-i1914349" title="Cần Bán dãy trọ 14p thu nhập 18tr/tháng, cầu Xáng. LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/17/thumb-E2D-D991BE.jpg" alt="Cần Bán dãy trọ 14p thu nhập 18tr/tháng, cầu Xáng. LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán dãy trọ 14p thu nhập 18tr/tháng, cầu Xáng. LH 0906606392 </td> </tr></table> false Tôi bán gấp dãy trọ chính chủ 14phòng, 1.5tỷ, liền kề 5 KCN lớn,sổ riêng 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-ban-gap-day-tro-chinh-chu-14phong-15ty-lien-ke-5-kcn-lonso-rieng-i1631790" title="Tôi bán gấp dãy trọ chính chủ 14phòng, 1.5tỷ, liền kề 5 KCN lớn,sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-E32-3660F2.jpg" alt="Tôi bán gấp dãy trọ chính chủ 14phòng, 1.5tỷ, liền kề 5 KCN lớn,sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi bán gấp dãy trọ chính chủ 14phòng, 1.5tỷ, liền kề 5 KCN lớn,sổ riêng </td> </tr></table> false Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 130m2. SHR, Bình Chánh. LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-12p-tro-gan-cau-xang-130m2-shr-binh-chanh-lh-0906606392-i1631863" title="Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 130m2. SHR, Bình Chánh. LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/06/thumb-FE3-317E5A.jpg" alt="Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 130m2. SHR, Bình Chánh. LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 130m2. SHR, Bình Chánh. LH 0906606392 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 10p , gần chợ,trường học, gần KCN, SHR . LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-10p-gan-chotruong-hoc-gan-kcn-shr-lh-0906606392-i1630165" title="Bán dãy trọ 10p , gần chợ,trường học, gần KCN, SHR . LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/05/thumb-4CD-8CDAF2.jpg" alt="Bán dãy trọ 10p , gần chợ,trường học, gần KCN, SHR . LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 10p , gần chợ,trường học, gần KCN, SHR . LH 0906606392 </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 14p-thu nhập 18tr/ tháng- Bình Chánh. LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-14p-thu-nhap-18tr-thang-binh-chanh-lh-0906606392-i1910121" title="Cần bán gấp dãy trọ 14p-thu nhập 18tr/ tháng- Bình Chánh. LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/06/thumb-05F-44D1FB.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 14p-thu nhập 18tr/ tháng- Bình Chánh. LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 14p-thu nhập 18tr/ tháng- Bình Chánh. LH 0906606392 </td> </tr></table> false Cần Bán 2 Dãy trọ 14 phòng đang cho thuê 22 triệu/tháng, sổ hồng riêng, giá 1.6 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-2-day-tro-14-phong-dang-cho-thue-22-trieuthang-so-hong-rieng-gia-16-ty-i1887950" title="Cần Bán 2 Dãy trọ 14 phòng đang cho thuê 22 triệu/tháng, sổ hồng riêng, giá 1.6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/26/thumb-AD6-36A5FE.jpg" alt="Cần Bán 2 Dãy trọ 14 phòng đang cho thuê 22 triệu/tháng, sổ hồng riêng, giá 1.6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 2 Dãy trọ 14 phòng đang cho thuê 22 triệu/tháng, sổ hồng riêng, giá 1.6 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 10p gần Cầu Xáng, giá 1,3 tỷ. LH 0906606392 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-10p-gan-cau-xang-gia-13-ty-lh-0906606392-i1914603" title="Cần bán dãy trọ 10p gần Cầu Xáng, giá 1,3 tỷ. LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/17/thumb-436-B73AB9.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 10p gần Cầu Xáng, giá 1,3 tỷ. LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 10p gần Cầu Xáng, giá 1,3 tỷ. LH 0906606392 </td> </tr></table> false Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 150m2. SHR. LH Ngay 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-12p-tro-gan-cau-xang-150m2-shr-lh-ngay-i1631387" title="Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 150m2. SHR. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/04/thumb-658-032CD3.jpg" alt="Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 150m2. SHR. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 12p trọ gần Cầu Xáng. 150m2. SHR. LH Ngay </td> </tr></table> false Bán gấp dãy nhà trọ Đường An Phú Tây-Hưng Long, chính chủ, sổ hồng, 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-nha-tro-duong-an-phu-tay-hung-long-chinh-chu-so-hong-i1760752" title="Bán gấp dãy nhà trọ Đường An Phú Tây-Hưng Long, chính chủ, sổ hồng, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/19/thumb-C46-149AF6.jpg" alt="Bán gấp dãy nhà trọ Đường An Phú Tây-Hưng Long, chính chủ, sổ hồng, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy nhà trọ Đường An Phú Tây-Hưng Long, chính chủ, sổ hồng, </td> </tr></table> false Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn. 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/cho-thue-ca-day-nha-tro-duong-doan-nguyen-tuan-thuong-luong-duoc-gia-ban-luon-i1771892" title="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/08/thumb-204-6404DC.jpg" alt="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn. </td> </tr></table> false Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ,bao phí sang nhượng.LH Xem nhà 0906856815 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-co-5-phong-tro-hem-lon-gia-net-chinh-chu-32-tybao-phi-sang-nhuonglh-xem-nha-0906856815-i1806964" title="Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ,bao phí sang nhượng.LH Xem nhà 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/28/thumb-C75-7A4D35.jpg" alt="Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ,bao phí sang nhượng.LH Xem nhà 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ,bao phí sang nhượng.LH Xem nhà 0906856815 </td> </tr></table>