http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2018 false Nhượng gấp 32 p.trọ+ 900m2 s.hồng riêng t.cư 100% chỉ 950tr 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-gap-32-ptro-900m2-shong-rieng-tcu-100-chi-950tr-i1632474" title="Nhượng gấp 32 p.trọ+ 900m2 s.hồng riêng t.cư 100% chỉ 950tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/23/thumb-ED6-05C6C8.jpg" alt="Nhượng gấp 32 p.trọ+ 900m2 s.hồng riêng t.cư 100% chỉ 950tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp 32 p.trọ+ 900m2 s.hồng riêng t.cư 100% chỉ 950tr </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 7 phòng. Giá 1ti4. SHR.Ngay cao tốc Trung Lương 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-7-phong-gia-1ti4-shrngay-cao-toc-trung-luong-i1642604" title="Cần bán dãy trọ 7 phòng. Giá 1ti4. SHR.Ngay cao tốc Trung Lương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-C1C-EA5CD4.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 7 phòng. Giá 1ti4. SHR.Ngay cao tốc Trung Lương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 7 phòng. Giá 1ti4. SHR.Ngay cao tốc Trung Lương </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà cấp 4 ngay Cao Tốc Trung Lương.SHR.Giá 1ti6 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-nha-cap-4-ngay-cao-toc-trung-luongshrgia-1ti6-i1644535" title="Cần bán gấp nhà cấp 4 ngay Cao Tốc Trung Lương.SHR.Giá 1ti6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/06/thumb-7E2-BA901D.jpg" alt="Cần bán gấp nhà cấp 4 ngay Cao Tốc Trung Lương.SHR.Giá 1ti6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà cấp 4 ngay Cao Tốc Trung Lương.SHR.Giá 1ti6 </td> </tr></table> false Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Đối diện KCN Pouyen 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-lai-day-tro-thu-nhap-16trthang-doi-dien-kcn-pouyen-i1641467" title="Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Đối diện KCN Pouyen"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-458-B12F5F.jpg" alt="Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Đối diện KCN Pouyen" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Đối diện KCN Pouyen </td> </tr></table> false Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Ngay KCN Lê Minh Xuân.MT đường 20m. 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-lai-day-tro-thu-nhap-16trthang-ngay-kcn-le-minh-xuanmt-duong-20m-i1694689" title="Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Ngay KCN Lê Minh Xuân.MT đường 20m."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/19/thumb-763-BF9F3B.jpg" alt="Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Ngay KCN Lê Minh Xuân.MT đường 20m." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng lại dãy trọ thu nhập 16tr/tháng. Ngay KCN Lê Minh Xuân.MT đường 20m. </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ đang cho thuê 12tr/tháng ngay khu CN Lê Minh Xuân.SHR 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-dang-cho-thue-12trthang-ngay-khu-cn-le-minh-xuanshr-i1674351" title="Bán gấp dãy trọ đang cho thuê 12tr/tháng ngay khu CN Lê Minh Xuân.SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/30/thumb-977-AA38FE.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ đang cho thuê 12tr/tháng ngay khu CN Lê Minh Xuân.SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ đang cho thuê 12tr/tháng ngay khu CN Lê Minh Xuân.SHR </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 8 phòng, đối diện Công ty Pouyen. 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-8-phong-doi-dien-cong-ty-pouyen-i1664793" title="Cần bán gấp dãy trọ 8 phòng, đối diện Công ty Pouyen."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/23/thumb-7ED-693D6A.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 8 phòng, đối diện Công ty Pouyen." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 8 phòng, đối diện Công ty Pouyen. </td> </tr></table> false Chính chủ bán lỗ vốn 14 phòng trọ ngay chợ tiện kinh doanh, 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-ban-lo-von-14-phong-tro-ngay-cho-tien-kinh-doanh-i1686197" title="Chính chủ bán lỗ vốn 14 phòng trọ ngay chợ tiện kinh doanh, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/11/thumb-730-49C4EA.jpg" alt="Chính chủ bán lỗ vốn 14 phòng trọ ngay chợ tiện kinh doanh, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán lỗ vốn 14 phòng trọ ngay chợ tiện kinh doanh, </td> </tr></table> false Dãy nhà trọ đang cho công nhân thuê kín phòng,thu nhập 13tr/tháng cần bán ! 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/day-nha-tro-dang-cho-cong-nhan-thue-kin-phongthu-nhap-13trthang-can-ban--i1066621" title="Dãy nhà trọ đang cho công nhân thuê kín phòng,thu nhập 13tr/tháng cần bán !"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-BEE-4C6A5F.jpg" alt="Dãy nhà trọ đang cho công nhân thuê kín phòng,thu nhập 13tr/tháng cần bán !" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dãy nhà trọ đang cho công nhân thuê kín phòng,thu nhập 13tr/tháng cần bán ! </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-16p-2-kios-gia-650-trieuva-600m2-dat-kcn-dai-loan-i1510967" title="Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/21/thumb-B3C-C2661D.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan </td> </tr></table> false Không có tiền trả lãi ngân hàng,vợ chồng tôi có dãy trọ đang kinh doanh cần bán 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-co-tien-tra-lai-ngan-hangvo-chong-toi-co-day-tro-dang-kinh-doanh-can-ban-i1066612" title="Không có tiền trả lãi ngân hàng,vợ chồng tôi có dãy trọ đang kinh doanh cần bán"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-537-39E1C7.jpg" alt="Không có tiền trả lãi ngân hàng,vợ chồng tôi có dãy trọ đang kinh doanh cần bán" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không có tiền trả lãi ngân hàng,vợ chồng tôi có dãy trọ đang kinh doanh cần bán </td> </tr></table> false bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, GPXD 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-lo-dat-hoac-day-tro-12p-gia-13-ty-shr-tho-cu-sinh-khi-tot-gpxd-i1695762" title=" bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, GPXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt=" bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, GPXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, GPXD </td> </tr></table> false bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, PGKD 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-lo-dat-hoac-day-tro-12p-gia-13-ty-shr-tho-cu-sinh-khi-tot-pgkd-i1695761" title=" bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, PGKD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt=" bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, PGKD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> bán lô đất hoặc dãy trọ 12p giá 1.3 tỷ SHR, Thổ Cư, Sinh Khí Tốt, PGKD </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-32p-va-lo-dat-mt-cho-580m2-i1319290" title="Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/31/thumb-585-3FC946.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2 </td> </tr></table> false Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-gap-day-tro-24p-dang-cho-thue-21trthangngay-khu-cong-nghiepdan-cu-dong-duc-i1244269" title="Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/17/thumb-0CA-B0374C.jpg" alt="Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc </td> </tr></table> false Sang lại 300m2 đất và 18 phòng trọ tại Bình Dương giá 450 triệu 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-lai-300m2-dat-va-18-phong-tro-tai-binh-duong-gia-450-trieu-i1114134" title="Sang lại 300m2 đất và 18 phòng trọ tại Bình Dương giá 450 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/10/28/thumb-C76-E5B5F0.jpg" alt="Sang lại 300m2 đất và 18 phòng trọ tại Bình Dương giá 450 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang lại 300m2 đất và 18 phòng trọ tại Bình Dương giá 450 triệu </td> </tr></table> false Tôi cần nhượng lại 2 dãy nhà trọ mới xây xong và 330m2 đất thổ cư TP Mới Bình Dương 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-nhuong-lai-2-day-nha-tro-moi-xay-xong-va-330m2-dat-tho-cu-tp-moi-binh-duong-i1066590" title="Tôi cần nhượng lại 2 dãy nhà trọ mới xây xong và 330m2 đất thổ cư TP Mới Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-DBA-1A4176.jpg" alt="Tôi cần nhượng lại 2 dãy nhà trọ mới xây xong và 330m2 đất thổ cư TP Mới Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần nhượng lại 2 dãy nhà trọ mới xây xong và 330m2 đất thổ cư TP Mới Bình Dương </td> </tr></table> false Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-2-day-phong-tro-14p-2-kiot-gia-540trday-i1070836" title="Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/13/thumb-4A3-FF819B.jpg" alt="Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy </td> </tr></table> false Bán gấp 600m2 lô đất thổ cư và 32 phòng trọ đang kinh doanh cho thuê kín 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-600m2-lo-dat-tho-cu-va-32-phong-tro-dang-kinh-doanh-cho-thue-kin-i1686289" title="Bán gấp 600m2 lô đất thổ cư và 32 phòng trọ đang kinh doanh cho thuê kín"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán gấp 600m2 lô đất thổ cư và 32 phòng trọ đang kinh doanh cho thuê kín" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 600m2 lô đất thổ cư và 32 phòng trọ đang kinh doanh cho thuê kín </td> </tr></table> false Nhượng lại dãy trọ 16p đang cho thuê kín trong KCN bình dương,thu nhập ổn định 14tr/tháng 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-lai-day-tro-16p-dang-cho-thue-kin-trong-kcn-binh-duongthu-nhap-on-dinh-14trthang-i1547817" title="Nhượng lại dãy trọ 16p đang cho thuê kín trong KCN bình dương,thu nhập ổn định 14tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/22/thumb-D0D-CC2B5D.jpg" alt="Nhượng lại dãy trọ 16p đang cho thuê kín trong KCN bình dương,thu nhập ổn định 14tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng lại dãy trọ 16p đang cho thuê kín trong KCN bình dương,thu nhập ổn định 14tr/tháng </td> </tr></table>