http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 07/04/2020 false Cho thuê nhà và phòng mới xây 100% tại hẻm 2805 Phạm Thế Hiển P7 Q8 giá từ 3,5tr/tháng 07/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-nha-va-phong-moi-xay-100-tai-hem-2805-pham-the-hien-p7-q8-gia-tu-35trthang-i1979313" title="Cho thuê nhà và phòng mới xây 100% tại hẻm 2805 Phạm Thế Hiển P7 Q8 giá từ 3,5tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/07/thumb-F98-7C8854.jpg" alt="Cho thuê nhà và phòng mới xây 100% tại hẻm 2805 Phạm Thế Hiển P7 Q8 giá từ 3,5tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà và phòng mới xây 100% tại hẻm 2805 Phạm Thế Hiển P7 Q8 giá từ 3,5tr/tháng </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 2 dãy gồm 18 phòng trọ đường Trần Văn Giàu, diện tích 130m2, có sổ đầy đủ 04/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-2-day-gom-18-phong-tro-duong-tran-van-giau-dien-tich-130m2-co-so-day-du-i1927674" title="Tôi cần bán gấp 2 dãy gồm 18 phòng trọ đường Trần Văn Giàu, diện tích 130m2, có sổ đầy đủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/10/thumb-310-1E0AD2.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 2 dãy gồm 18 phòng trọ đường Trần Văn Giàu, diện tích 130m2, có sổ đầy đủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 2 dãy gồm 18 phòng trọ đường Trần Văn Giàu, diện tích 130m2, có sổ đầy đủ </td> </tr></table> false cho thuê phòng full nội thất như căn hộ mini 58 Nguyễn Văn Vịnh P.Hiệp Tân Tân Phú 02/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-full-noi-that-nhu-can-ho-mini-58-nguyen-van-vinh-phiep-tan-tan-phu-i1978423" title="cho thuê phòng full nội thất như căn hộ mini 58 Nguyễn Văn Vịnh P.Hiệp Tân Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/02/thumb-314-038CBC.jpg" alt="cho thuê phòng full nội thất như căn hộ mini 58 Nguyễn Văn Vịnh P.Hiệp Tân Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê phòng full nội thất như căn hộ mini 58 Nguyễn Văn Vịnh P.Hiệp Tân Tân Phú </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921113" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921201" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-day-tro-12-phong-dien-tich-8x25-duong-tl-10-shr-i1860713" title="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-4F8-F5E1E8.jpg" alt="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1920951" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Cho thuê phòng trọ Hẻm 759 Hương Lộ 2 P Bình Trị Đông Q Bình Tân giá 1,4tr/tháng 30/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-tro-hem-759-huong-lo-2-p-binh-tri-dong-q-binh-tan-gia-14trthang-i1977800" title="Cho thuê phòng trọ Hẻm 759 Hương Lộ 2 P Bình Trị Đông Q Bình Tân giá 1,4tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/30/thumb-756-FE62F7.jpg" alt="Cho thuê phòng trọ Hẻm 759 Hương Lộ 2 P Bình Trị Đông Q Bình Tân giá 1,4tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê phòng trọ Hẻm 759 Hương Lộ 2 P Bình Trị Đông Q Bình Tân giá 1,4tr/tháng </td> </tr></table> false BÁN GẤP NHÀ HẺM 115 ĐƯỜNG SỐ 5 LINH XUẬN dt 259m2(7x37), giá 7,95 tỷ.LH 0945917301 MẠNH( NP-37) 29/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-nha-hem-115-duong-so-5-linh-xuan-dt-259m27x37-gia-795-tylh-0945917301-manh-np-37-i1972907" title="BÁN GẤP NHÀ HẺM 115 ĐƯỜNG SỐ 5 LINH XUẬN dt 259m2(7x37), giá 7,95 tỷ.LH 0945917301 MẠNH( NP-37)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/14/thumb-0D2-9D9A91.jpg" alt="BÁN GẤP NHÀ HẺM 115 ĐƯỜNG SỐ 5 LINH XUẬN dt 259m2(7x37), giá 7,95 tỷ.LH 0945917301 MẠNH( NP-37)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP NHÀ HẺM 115 ĐƯỜNG SỐ 5 LINH XUẬN dt 259m2(7x37), giá 7,95 tỷ.LH 0945917301 MẠNH( NP-37) </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán gấp nhà và phòng trọ đường số 4, P. Linh Xuân, Thủ Đức, DT: 129.9m2, giá 4,9 tỷ 29/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-can-ban-gap-nha-va-phong-tro-duong-so-4-p-linh-xuan-thu-duc-dt-1299m2-gia-49-ty-i1972192" title="Chính chủ cần bán gấp nhà và phòng trọ đường số 4, P. Linh Xuân, Thủ Đức, DT: 129.9m2, giá 4,9 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/12/thumb-72C-7D0DD1.jpg" alt="Chính chủ cần bán gấp nhà và phòng trọ đường số 4, P. Linh Xuân, Thủ Đức, DT: 129.9m2, giá 4,9 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán gấp nhà và phòng trọ đường số 4, P. Linh Xuân, Thủ Đức, DT: 129.9m2, giá 4,9 tỷ </td> </tr></table> false Bán dãy nhà trọ 250m2, tỉnh lộ 10,KCN lớn 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-nha-tro-250m2-tinh-lo-10kcn-lon-i1814602" title="Bán dãy nhà trọ 250m2, tỉnh lộ 10,KCN lớn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-B72-55A6C5.jpg" alt="Bán dãy nhà trọ 250m2, tỉnh lộ 10,KCN lớn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy nhà trọ 250m2, tỉnh lộ 10,KCN lớn </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 12ph đường Cống Lỡ quận Tân Bình , 135m2 giá 2 tỷ 550tr 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-12ph-duong-cong-lo-quan-tan-binh-135m2-gia-2-ty-550tr-i1974855" title="Bán gấp dãy trọ 12ph đường Cống Lỡ quận Tân Bình , 135m2 giá 2 tỷ 550tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/19/thumb-4A8-055408.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 12ph đường Cống Lỡ quận Tân Bình , 135m2 giá 2 tỷ 550tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 12ph đường Cống Lỡ quận Tân Bình , 135m2 giá 2 tỷ 550tr </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 10phong đường Tô Ký phường Đông Hưng Thuận q12, DT 150m2 giá 1.4 tỷ 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-10phong-duong-to-ky-phuong-dong-hung-thuan-q12-dt-150m2-gia-14-ty-i1973779" title="Bán dãy trọ 10phong đường Tô Ký phường Đông Hưng Thuận q12, DT 150m2 giá 1.4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/17/thumb-BD1-D628C1.jpg" alt="Bán dãy trọ 10phong đường Tô Ký phường Đông Hưng Thuận q12, DT 150m2 giá 1.4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 10phong đường Tô Ký phường Đông Hưng Thuận q12, DT 150m2 giá 1.4 tỷ </td> </tr></table> false Bán dãy trọ nguyễn cửu phú, tân tạo, bình tân,,15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-nguyen-cuu-phu-tan-tao-binh-tan15-phong-so-hong-rieng-lh-0906880635-i1976490" title="Bán dãy trọ nguyễn cửu phú, tân tạo, bình tân,,15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/25/thumb-D6E-E4D892.jpg" alt="Bán dãy trọ nguyễn cửu phú, tân tạo, bình tân,,15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ nguyễn cửu phú, tân tạo, bình tân,,15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 </td> </tr></table> false cần bán gấp dãy trọ 18 phòng + 2 lô đất liền kề 10mx20m, sổ hồng riêng, huyện bình chánh 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-18-phong-2-lo-dat-lien-ke-10mx20m-so-hong-rieng-huyen-binh-chanh-i1952820" title="cần bán gấp dãy trọ 18 phòng + 2 lô đất liền kề 10mx20m, sổ hồng riêng, huyện bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/03/thumb-740-F24E2F.jpg" alt="cần bán gấp dãy trọ 18 phòng + 2 lô đất liền kề 10mx20m, sổ hồng riêng, huyện bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp dãy trọ 18 phòng + 2 lô đất liền kề 10mx20m, sổ hồng riêng, huyện bình chánh </td> </tr></table> false Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-phan-van-hon-tan-thoi-nhat-q12-15-phong-so-hong-rieng-lh-0906880635-i1911255" title="Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-593-01E97D.jpg" alt="Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 </td> </tr></table> false 2 dãy trọ 14p, tỉnh lộ 10,tiện kinh doanh 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/2-day-tro-14p-tinh-lo-10tien-kinh-doanh-i1814539" title="2 dãy trọ 14p, tỉnh lộ 10,tiện kinh doanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-E65-AF4C6F.jpg" alt="2 dãy trọ 14p, tỉnh lộ 10,tiện kinh doanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2 dãy trọ 14p, tỉnh lộ 10,tiện kinh doanh </td> </tr></table> false không người trông coi,bán gấp dãy trọ 14 phòng,200m,giá 1ty600, ngay chợ cầu xáng 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-nguoi-trong-coiban-gap-day-tro-14-phong200mgia-1ty600-ngay-cho-cau-xang-i1955664" title="không người trông coi,bán gấp dãy trọ 14 phòng,200m,giá 1ty600, ngay chợ cầu xáng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/11/thumb-3FC-F8300F.jpg" alt="không người trông coi,bán gấp dãy trọ 14 phòng,200m,giá 1ty600, ngay chợ cầu xáng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">không người trông coi,bán gấp dãy trọ 14 phòng,200m,giá 1ty600, ngay chợ cầu xáng </td> </tr></table> false Bán nhanh 2 dãy trọ 14p , tỉnh lộ 10, gần KCN 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nhanh-2-day-tro-14p-tinh-lo-10-gan-kcn-i1814455" title="Bán nhanh 2 dãy trọ 14p , tỉnh lộ 10, gần KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-B06-852E43.jpg" alt="Bán nhanh 2 dãy trọ 14p , tỉnh lộ 10, gần KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh 2 dãy trọ 14p , tỉnh lộ 10, gần KCN </td> </tr></table> false Bán nhà trọ 16 phòng, Tỉnh Lộ 10, Trần Văn Giàu, Bình Chánh 260m2 giá 1.7tỷ 28/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-16-phong-tinh-lo-10-tran-van-giau-binh-chanh-260m2-gia-17ty-i1683707" title="Bán nhà trọ 16 phòng, Tỉnh Lộ 10, Trần Văn Giàu, Bình Chánh 260m2 giá 1.7tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/07/thumb-90F-123950.jpg" alt="Bán nhà trọ 16 phòng, Tỉnh Lộ 10, Trần Văn Giàu, Bình Chánh 260m2 giá 1.7tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ 16 phòng, Tỉnh Lộ 10, Trần Văn Giàu, Bình Chánh 260m2 giá 1.7tỷ </td> </tr></table>