http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 22/03/2019 false Cho thuê phòng 30m2 mới tinh tại Khuông Việt Q Tân Phú giá 2tr/tháng Lh Ms Hồng 0909890538 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-30m2-moi-tinh-tai-khuong-viet-q-tan-phu-gia-2trthang-lh-ms-hong-0909890538-i1801755" title="Cho thuê phòng 30m2 mới tinh tại Khuông Việt Q Tân Phú giá 2tr/tháng Lh Ms Hồng 0909890538"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/21/thumb-9AB-9CE96A.jpg" alt="Cho thuê phòng 30m2 mới tinh tại Khuông Việt Q Tân Phú giá 2tr/tháng Lh Ms Hồng 0909890538" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê phòng 30m2 mới tinh tại Khuông Việt Q Tân Phú giá 2tr/tháng Lh Ms Hồng 0909890538 </td> </tr></table> false Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-16-ptro-gia-re-ngay-kcn-nhat-han-shr-khu-dong-dan-cu-i1735365" title="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/13/thumb-834-26023A.jpg" alt="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư </td> </tr></table> false Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-16-ptro-gia-re-ngay-kcn-nhat-han-shr-khu-dong-dan-cu-i1735357" title="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/13/thumb-9DB-4C4D93.jpg" alt="Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 16 P.Trọ giá rẻ, ngay KCN Nhật - Hàn, SHR, khu đông dân cư </td> </tr></table> false Không người quản lý nên gia đình tôi bán lại dãy trọ cùng miếng đất giá rẻ, thiện chí có th.lượng 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-nguoi-quan-ly-nen-gia-dinh-toi-ban-lai-day-tro-cung-mieng-dat-gia-re-thien-chi-co-thluong-i1788430" title="Không người quản lý nên gia đình tôi bán lại dãy trọ cùng miếng đất giá rẻ, thiện chí có th.lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/01/thumb-EDC-737865.jpg" alt="Không người quản lý nên gia đình tôi bán lại dãy trọ cùng miếng đất giá rẻ, thiện chí có th.lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không người quản lý nên gia đình tôi bán lại dãy trọ cùng miếng đất giá rẻ, thiện chí có th.lượng </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá chỉ 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gontoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xa-gia-chi-900-trieu-i1791013" title="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá chỉ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-C10-8FB09F.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá chỉ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá chỉ 900 triệu </td> </tr></table> false bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp thổ cư trong KCN 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-22p-va-600m2-dat-dep-tho-cu-trong-kcn-i1737002" title=" bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp thổ cư trong KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-9CB-2223AF.jpg" alt=" bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp thổ cư trong KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp thổ cư trong KCN </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gontoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xa-gia-re-900-trieu-i1791014" title="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-438-05314B.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-600m2-dat-va-day-tro-22p-trong-kcn-de-sang-nuoc-ngoai-sinh-song-i1736972" title="Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-87D-5C5B9B.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống </td> </tr></table> false Sắp sang nước ngoài định cư,tôi bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức ngay KCN 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sap-sang-nuoc-ngoai-dinh-cutoi-ban-gap-day-tro-22p-va-600m2-dat-dep-vuong-vuc-ngay-kcn-i1736996" title="Sắp sang nước ngoài định cư,tôi bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức ngay KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-BF6-66749D.jpg" alt="Sắp sang nước ngoài định cư,tôi bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức ngay KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sắp sang nước ngoài định cư,tôi bán gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức ngay KCN </td> </tr></table> false Không ai trông coi,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-ai-trong-coitoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-lo-900-trieu-i1791030" title="Không ai trông coi,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-0A0-73C105.jpg" alt="Không ai trông coi,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không ai trông coi,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn ở với con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gon-o-voi-contoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-900-trieu-i1791025" title="Chuyển về Sài Gòn ở với con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-544-EE0A5C.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn ở với con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn ở với con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu </td> </tr></table> false Không người quản lí, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-nguoi-quan-li-toi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-lo-900-trieu-i1791033" title="Không người quản lí, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-095-88C78C.jpg" alt="Không người quản lí, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không người quản lí, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu </td> </tr></table> false Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-lai-can-nha-tro-22p-va-600m2-dat-tho-cu-trong-kcn-chi-600-trieu-i1736948" title="Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-DA4-665F1E.jpg" alt="Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu </td> </tr></table> false Dãy trọ 22p cùng với 600m2 đất thổ cư tôi cần bán nhanh để đi định cư nước ngoài 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/day-tro-22p-cung-voi-600m2-dat-tho-cu-toi-can-ban-nhanh-de-di-dinh-cu-nuoc-ngoai-i1736966" title="Dãy trọ 22p cùng với 600m2 đất thổ cư tôi cần bán nhanh để đi định cư nước ngoài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-008-A274BB.jpg" alt="Dãy trọ 22p cùng với 600m2 đất thổ cư tôi cần bán nhanh để đi định cư nước ngoài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dãy trọ 22p cùng với 600m2 đất thổ cư tôi cần bán nhanh để đi định cư nước ngoài </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gon-o-cung-contoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-900-trieu-i1791022" title="Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-BAD-3A08A5.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ ,KCN ,giá 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gontoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-kcn-gia-900-trieu-i1791018" title="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ ,KCN ,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-DC9-78C892.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ ,KCN ,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ ,KCN ,giá 900 triệu </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gontoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-900-trieu-i1791012" title="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-0F6-1EA679.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn Ở,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gon-otoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-900-trieu-i1791020" title="Chuyển về Sài Gòn Ở,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-C33-3CCB6B.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn Ở,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn Ở,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu </td> </tr></table> false Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-lai-can-nha-tro-22p-va-600m2-dat-tho-cu-trong-kcn-chi-600-trieu-i1736943" title="Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-3A6-BCE166.jpg" alt="Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng lại căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu </td> </tr></table> false Bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu 21/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-can-nha-tro-22p-va-600m2-dat-tho-cu-trong-kcn-chi-600-trieu-i1736938" title="Bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-C69-C730AE.jpg" alt="Bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu </td> </tr></table>