http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/07/2018 false Bán gấp dãy trọ 12 phòng 250m2. giá 1 tỷ 2. shr, bao sang tên 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-12-phong-250m2-gia-1-ty-2-shr-bao-sang-ten-i1617743" title="Bán gấp dãy trọ 12 phòng 250m2. giá 1 tỷ 2. shr, bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/28/thumb-BFC-BACFE0.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 12 phòng 250m2. giá 1 tỷ 2. shr, bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 12 phòng 250m2. giá 1 tỷ 2. shr, bao sang tên </td> </tr></table> false Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-2-day-phong-tro-14p-2-kiot-gia-540trday-i1070836" title="Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/13/thumb-4A3-FF819B.jpg" alt="Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng 2 dãy phòng trọ 14p+ 2 kiot giá 540tr/dãy </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-32p-va-lo-dat-mt-cho-580m2-i1319290" title="Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/31/thumb-585-3FC946.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 32p và lô đất mt chợ 580m2 </td> </tr></table> false Cần bán gấp 600m2 đất mt chợ với 32 phòng trọ giá 450 triệu để trả nợ trước tháng 8 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-600m2-dat-mt-cho-voi-32-phong-tro-gia-450-trieu-de-tra-no-truoc-thang-8-i1262771" title="Cần bán gấp 600m2 đất mt chợ với 32 phòng trọ giá 450 triệu để trả nợ trước tháng 8"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/14/thumb-412-A62827.jpg" alt="Cần bán gấp 600m2 đất mt chợ với 32 phòng trọ giá 450 triệu để trả nợ trước tháng 8" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 600m2 đất mt chợ với 32 phòng trọ giá 450 triệu để trả nợ trước tháng 8 </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630039" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-E6C-4201C6.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630038" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-15B-43E0B4.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630035" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-D05-EAF5C2.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630032" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-8AA-687FE4.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630029" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-34F-029C55.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Gia đình định cư nước ngoài cần bán lô đất và dãy trọ đang kinh doanh giá rẽ 640tr/dãy 16p 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/gia-dinh-dinh-cu-nuoc-ngoai-can-ban-lo-dat-va-day-tro-dang-kinh-doanh-gia-re-640trday-16p-i1301951" title="Gia đình định cư nước ngoài cần bán lô đất và dãy trọ đang kinh doanh giá rẽ 640tr/dãy 16p"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/30/thumb-1C5-781FF5.jpg" alt="Gia đình định cư nước ngoài cần bán lô đất và dãy trọ đang kinh doanh giá rẽ 640tr/dãy 16p" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình định cư nước ngoài cần bán lô đất và dãy trọ đang kinh doanh giá rẽ 640tr/dãy 16p </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-gia-lo-dang-kinh-doanh-14trthang-de-tra-no-truoc-thang-7-chi-400tr-i1244271" title="Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/09/thumb-F96-5CAFA7.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr </td> </tr></table> false Không người trông coi,tôi nhượng lại dãy 39 phòng trọ đang cho thuê kín,thu nhập ổn định 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/khong-nguoi-trong-coitoi-nhuong-lai-day-39-phong-tro-dang-cho-thue-kinthu-nhap-on-dinh-i1138679" title="Không người trông coi,tôi nhượng lại dãy 39 phòng trọ đang cho thuê kín,thu nhập ổn định"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/27/thumb-1BF-77E11D.jpg" alt="Không người trông coi,tôi nhượng lại dãy 39 phòng trọ đang cho thuê kín,thu nhập ổn định" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Không người trông coi,tôi nhượng lại dãy 39 phòng trọ đang cho thuê kín,thu nhập ổn định </td> </tr></table> false Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dao-hantoi-co-day-tro-16-phong-2-ki-ot-can-ban-de-tra-no-nh-i1066583" title="Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-6C0-7CBE4D.jpg" alt="Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH </td> </tr></table> false 2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/2-day-tro-hien-moi-xay-xong-16-phong-voi-2-ki-ot-can-ban-gia-lo-450trday-i1066601" title="2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-B05-3D5E7A.jpg" alt="2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy </td> </tr></table> false Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhuong-2-day-tro-mat-tien-10x25m-gan-cho-ba-lat-250m2-i1630022" title="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-79F-90EA5B.jpg" alt="Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Nhượng 2 Dãy Trọ Mặt Tiền 10x25m Gần Chợ Bà Lát 250m2 </td> </tr></table> false Định cư Canada,gia đình nhượng lại 2 dãy nhà trọ 16p chỉ với 550t 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dinh-cu-canadagia-dinh-nhuong-lai-2-day-nha-tro-16p-chi-voi-550t-i1321735" title="Định cư Canada,gia đình nhượng lại 2 dãy nhà trọ 16p chỉ với 550t"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/04/thumb-168-6F498F.jpg" alt="Định cư Canada,gia đình nhượng lại 2 dãy nhà trọ 16p chỉ với 550t" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Định cư Canada,gia đình nhượng lại 2 dãy nhà trọ 16p chỉ với 550t </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 16p và 600m2 đất mặt tiền trong KCN giá 550 triệu 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-16p-va-600m2-dat-mat-tien-trong-kcn-gia-550-trieu-i1513657" title="Bán gấp dãy trọ 16p và 600m2 đất mặt tiền trong KCN giá 550 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/25/thumb-C95-9412D7.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 16p và 600m2 đất mặt tiền trong KCN giá 550 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 16p và 600m2 đất mặt tiền trong KCN giá 550 triệu </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 12 phòng liền kề kcn lớn, 2,4 tỷ, shr, đang cho thuê kín.khu công nghiệp. 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-12-phong-lien-ke-kcn-lon-24-ty-shr-dang-cho-thue-kinkhu-cong-nghiep-i1630014" title="Bán dãy trọ 12 phòng liền kề kcn lớn, 2,4 tỷ, shr, đang cho thuê kín.khu công nghiệp."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-791-2B0E7F.jpg" alt="Bán dãy trọ 12 phòng liền kề kcn lớn, 2,4 tỷ, shr, đang cho thuê kín.khu công nghiệp." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 12 phòng liền kề kcn lớn, 2,4 tỷ, shr, đang cho thuê kín.khu công nghiệp. </td> </tr></table> false Bán Gấp Dãy Trọ 12 Phòng (180M2) Và Đất Thổ Cư 130M2 Gía Rẻ 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-12-phong-180m2-va-dat-tho-cu-130m2-gia-re-i1629840" title="Bán Gấp Dãy Trọ 12 Phòng (180M2) Và Đất Thổ Cư 130M2 Gía Rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-25B-488E21.jpg" alt="Bán Gấp Dãy Trọ 12 Phòng (180M2) Và Đất Thổ Cư 130M2 Gía Rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Gấp Dãy Trọ 12 Phòng (180M2) Và Đất Thổ Cư 130M2 Gía Rẻ </td> </tr></table> false Bán Gấp Dãy Trọ 12P, Đường Vĩnh Lộc,Phạm Văn Hai,Bình Chánh,SHR,125M2/1Tỷ1 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-12p-duong-vinh-locpham-van-haibinh-chanhshr125m21ty1-i1629429" title="Bán Gấp Dãy Trọ 12P, Đường Vĩnh Lộc,Phạm Văn Hai,Bình Chánh,SHR,125M2/1Tỷ1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-A6B-FE285E.jpg" alt="Bán Gấp Dãy Trọ 12P, Đường Vĩnh Lộc,Phạm Văn Hai,Bình Chánh,SHR,125M2/1Tỷ1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Gấp Dãy Trọ 12P, Đường Vĩnh Lộc,Phạm Văn Hai,Bình Chánh,SHR,125M2/1Tỷ1 </td> </tr></table>