http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/03/2018 false Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dao-hantoi-co-day-tro-16-phong-2-ki-ot-can-ban-de-tra-no-nh-i1066583" title="Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-6C0-7CBE4D.jpg" alt="Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đáo hạn,tôi có dãy trọ 16 phòng + 2 ki ốt cần bán để trả nợ NH </td> </tr></table> false Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-gap-day-tro-24p-dang-cho-thue-21trthangngay-khu-cong-nghiepdan-cu-dong-duc-i1244269" title="Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/17/thumb-0CA-B0374C.jpg" alt="Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng.Ngay khu công nghiệp,dân cư đông đúc </td> </tr></table> false Bán lại dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng, giá chỉ 400 tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-lai-day-tro-24p-dang-cho-thue-21trthang-gia-chi-400-tr-i1244277" title="Bán lại dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng, giá chỉ 400 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/09/thumb-C71-2ADAD8.jpg" alt="Bán lại dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng, giá chỉ 400 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại dãy trọ 24p đang cho thuê 21tr/tháng, giá chỉ 400 tr </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-gia-lo-dang-kinh-doanh-14trthang-de-tra-no-truoc-thang-7-chi-400tr-i1244271" title="Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/09/thumb-F96-5CAFA7.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ giá lỗ đang kinh doanh 14tr/tháng, để trả nợ trước tháng 7 chỉ 400tr </td> </tr></table> false Sang lại 32 phòng trọ,thu nhập tháng 30tr,đang cho thuê kín 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-lai-32-phong-trothu-nhap-thang-30trdang-cho-thue-kin-i1134667" title="Sang lại 32 phòng trọ,thu nhập tháng 30tr,đang cho thuê kín"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/23/thumb-B13-6F13E3.jpg" alt="Sang lại 32 phòng trọ,thu nhập tháng 30tr,đang cho thuê kín" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang lại 32 phòng trọ,thu nhập tháng 30tr,đang cho thuê kín </td> </tr></table> false Thanh lí nhà trọ 32 phòng và 1200m2 đất khu công nghiệp giá 320 triệu/nền,hỗ trợ vay 80% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-li-nha-tro-32-phong-va-1200m2-dat-khu-cong-nghiep-gia-320-trieunenho-tro-vay-80-i1450144" title="Thanh lí nhà trọ 32 phòng và 1200m2 đất khu công nghiệp giá 320 triệu/nền,hỗ trợ vay 80%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Thanh lí nhà trọ 32 phòng và 1200m2 đất khu công nghiệp giá 320 triệu/nền,hỗ trợ vay 80%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lí nhà trọ 32 phòng và 1200m2 đất khu công nghiệp giá 320 triệu/nền,hỗ trợ vay 80% </td> </tr></table> false Cần nhượng lại lô đất 450m2 giá 285tr/n, và dãy nhà trọ 14p 2 kiot giá (585 Tr/d) 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-nhuong-lai-lo-dat-450m2-gia-285trn-va-day-nha-tro-14p-2-kiot-gia-585-trd-i1504363" title="Cần nhượng lại lô đất 450m2 giá 285tr/n, và dãy nhà trọ 14p 2 kiot giá (585 Tr/d)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/11/thumb-E94-9897A4.jpg" alt="Cần nhượng lại lô đất 450m2 giá 285tr/n, và dãy nhà trọ 14p 2 kiot giá (585 Tr/d)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng lại lô đất 450m2 giá 285tr/n, và dãy nhà trọ 14p 2 kiot giá (585 Tr/d) </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-day-tro-16p-2-kios-gia-650-trieuva-600m2-dat-kcn-dai-loan-i1510967" title="Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/21/thumb-B3C-C2661D.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 16p 2 kios giá 650 triệu,và 600m2 đất KCN Đài Loan </td> </tr></table> false 2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/2-day-tro-hien-moi-xay-xong-16-phong-voi-2-ki-ot-can-ban-gia-lo-450trday-i1066601" title="2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/06/thumb-B05-3D5E7A.jpg" alt="2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2 dãy trọ hiện mới xây xong 16 phòng với 2 ki ốt cần bán giá lỗ 450tr/dãy </td> </tr></table> false Cần bán gấp 16 phòng trọ trong KCN lớn nhất Bình dương,thuê kín,thu nhập cao 14tr/tháng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-16-phong-tro-trong-kcn-lon-nhat-binh-duongthue-kinthu-nhap-cao-14trthang-i1552650" title="Cần bán gấp 16 phòng trọ trong KCN lớn nhất Bình dương,thuê kín,thu nhập cao 14tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/01/thumb-936-7A7562.jpg" alt="Cần bán gấp 16 phòng trọ trong KCN lớn nhất Bình dương,thuê kín,thu nhập cao 14tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 16 phòng trọ trong KCN lớn nhất Bình dương,thuê kín,thu nhập cao 14tr/tháng </td> </tr></table> false Cần bán gấp 450m2 đất thổ cư và dãy 16p trọ ngay KCN. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-450m2-dat-tho-cu-va-day-16p-tro-ngay-kcn-i1528062" title="Cần bán gấp 450m2 đất thổ cư và dãy 16p trọ ngay KCN."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-CE3-CEBF5E.jpg" alt="Cần bán gấp 450m2 đất thổ cư và dãy 16p trọ ngay KCN." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 450m2 đất thổ cư và dãy 16p trọ ngay KCN. </td> </tr></table> false Đất Xây Trọ 600m2 đối diện KCN và Chợ,Thu nhập 32tr/tháng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dat-xay-tro-600m2-doi-dien-kcn-va-chothu-nhap-32trthang-i1280468" title="Đất Xây Trọ 600m2 đối diện KCN và Chợ,Thu nhập 32tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/19/thumb-142-E1BB4E.jpg" alt="Đất Xây Trọ 600m2 đối diện KCN và Chợ,Thu nhập 32tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Xây Trọ 600m2 đối diện KCN và Chợ,Thu nhập 32tr/tháng </td> </tr></table> false Bán gấp dãy phòng trọ 32 Phòng và 600m2 đất mặt tiền chợ ngay KCN chỉ 790tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-phong-tro-32-phong-va-600m2-dat-mat-tien-cho-ngay-kcn-chi-790tr-i1280214" title="Bán gấp dãy phòng trọ 32 Phòng và 600m2 đất mặt tiền chợ ngay KCN chỉ 790tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/18/thumb-77C-73A2D7.jpg" alt="Bán gấp dãy phòng trọ 32 Phòng và 600m2 đất mặt tiền chợ ngay KCN chỉ 790tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy phòng trọ 32 Phòng và 600m2 đất mặt tiền chợ ngay KCN chỉ 790tr </td> </tr></table> false Đất xây trọ 450m2 mặt đường 16m mt KCN và chợ,thu nhập 23tr/tháng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dat-xay-tro-450m2-mat-duong-16m-mt-kcn-va-chothu-nhap-23trthang-i1280449" title="Đất xây trọ 450m2 mặt đường 16m mt KCN và chợ,thu nhập 23tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/19/thumb-667-69FC51.jpg" alt="Đất xây trọ 450m2 mặt đường 16m mt KCN và chợ,thu nhập 23tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất xây trọ 450m2 mặt đường 16m mt KCN và chợ,thu nhập 23tr/tháng </td> </tr></table> false 24 Phòng trọ và 450m2 đất MT chợ ngay Khu công nghiệp giá 790tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/24-phong-tro-va-450m2-dat-mt-cho-ngay-khu-cong-nghiep-gia-790tr-i1296573" title="24 Phòng trọ và 450m2 đất MT chợ ngay Khu công nghiệp giá 790tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/21/thumb-04A-9B660D.jpg" alt="24 Phòng trọ và 450m2 đất MT chợ ngay Khu công nghiệp giá 790tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">24 Phòng trọ và 450m2 đất MT chợ ngay Khu công nghiệp giá 790tr </td> </tr></table> false Đất Xây Trọ 300m2 đường 16m MT KCN, Thu nhập 15tr/tháng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dat-xay-tro-300m2-duong-16m-mt-kcn-thu-nhap-15trthang-i1280389" title="Đất Xây Trọ 300m2 đường 16m MT KCN, Thu nhập 15tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/19/thumb-163-8058B4.jpg" alt="Đất Xây Trọ 300m2 đường 16m MT KCN, Thu nhập 15tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Xây Trọ 300m2 đường 16m MT KCN, Thu nhập 15tr/tháng </td> </tr></table> false Thanh Lý 24 Phòng Trọ và 600m2 Giá rẻ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-ly-24-phong-tro-va-600m2-gia-re-i1269949" title="Thanh Lý 24 Phòng Trọ và 600m2 Giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/18/thumb-E40-C7250F.jpg" alt="Thanh Lý 24 Phòng Trọ và 600m2 Giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 24 Phòng Trọ và 600m2 Giá rẻ </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp 32 phòng trọ và 600m2 đất ở đô thị Bình Dương 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-ban-gap-32-phong-tro-va-600m2-dat-o-do-thi-binh-duong-i1297869" title="Chính chủ bán gấp 32 phòng trọ và 600m2 đất ở đô thị Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/23/thumb-C77-6D020A.jpg" alt="Chính chủ bán gấp 32 phòng trọ và 600m2 đất ở đô thị Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp 32 phòng trọ và 600m2 đất ở đô thị Bình Dương </td> </tr></table> false Bán Dãy phòng trọ 16P và 300m2 đất ngay KCN chỉ 490tr 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-phong-tro-16p-va-300m2-dat-ngay-kcn-chi-490tr-i1270168" title="Bán Dãy phòng trọ 16P và 300m2 đất ngay KCN chỉ 490tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/02/thumb-3A6-CF5EFD.jpg" alt="Bán Dãy phòng trọ 16P và 300m2 đất ngay KCN chỉ 490tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Dãy phòng trọ 16P và 300m2 đất ngay KCN chỉ 490tr </td> </tr></table> false Cần bán gấp 750m2 đất mặt tiền chợ đường nhựa 25m thổ cư 100%. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-750m2-dat-mat-tien-cho-duong-nhua-25m-tho-cu-100-i1552111" title="Cần bán gấp 750m2 đất mặt tiền chợ đường nhựa 25m thổ cư 100%."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/30/thumb-692-163ADE.jpg" alt="Cần bán gấp 750m2 đất mặt tiền chợ đường nhựa 25m thổ cư 100%." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 750m2 đất mặt tiền chợ đường nhựa 25m thổ cư 100%. </td> </tr></table>