http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2018 false Bán 2 dãy phòng trọ 26p thu nhập 30 tr/th 1tỷ500 sổ hồng chính chủ ,bao sang tên. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-day-phong-tro-26p-thu-nhap-30-trth-1ty500-so-hong-chinh-chu-bao-sang-ten-i1567038" title="Bán 2 dãy phòng trọ 26p thu nhập 30 tr/th 1tỷ500 sổ hồng chính chủ ,bao sang tên."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-37E-CAA76D.jpg" alt="Bán 2 dãy phòng trọ 26p thu nhập 30 tr/th 1tỷ500 sổ hồng chính chủ ,bao sang tên." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy phòng trọ 26p thu nhập 30 tr/th 1tỷ500 sổ hồng chính chủ ,bao sang tên. </td> </tr></table> false Tôi Cần Bán Dãy Trọ 12 Phòng (180m2) Và Đất Thổ Cư 312m2 Giá Rẻ! 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-day-tro-12-phong-180m2-va-dat-tho-cu-312m2-gia-re-i1522408" title="Tôi Cần Bán Dãy Trọ 12 Phòng (180m2) Và Đất Thổ Cư 312m2 Giá Rẻ!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi Cần Bán Dãy Trọ 12 Phòng (180m2) Và Đất Thổ Cư 312m2 Giá Rẻ!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Cần Bán Dãy Trọ 12 Phòng (180m2) Và Đất Thổ Cư 312m2 Giá Rẻ! </td> </tr></table> false Tôi có 28 phòng trọ cần bán gấp, giá 1.2 tỷ, gần 8 khu công nghiệp, chợ, LH 0909010965 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-co-28-phong-tro-can-ban-gap-gia-12-ty-gan-8-khu-cong-nghiep-cho-lh-0909010965-i1491227" title="Tôi có 28 phòng trọ cần bán gấp, giá 1.2 tỷ, gần 8 khu công nghiệp, chợ, LH 0909010965"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi có 28 phòng trọ cần bán gấp, giá 1.2 tỷ, gần 8 khu công nghiệp, chợ, LH 0909010965" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có 28 phòng trọ cần bán gấp, giá 1.2 tỷ, gần 8 khu công nghiệp, chợ, LH 0909010965 </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp dãy trọ 16 phòng (231tr/năm), KCN đang hoạt động 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-ban-gap-day-tro-16-phong-231trnam-kcn-dang-hoat-dong-i1486444" title="Chính chủ bán gấp dãy trọ 16 phòng (231tr/năm), KCN đang hoạt động"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Chính chủ bán gấp dãy trọ 16 phòng (231tr/năm), KCN đang hoạt động" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp dãy trọ 16 phòng (231tr/năm), KCN đang hoạt động </td> </tr></table> false TRẢ NỢ NGÂN HÀNG SANG GẤP 500M2 ĐẤT thổ và GỒM 16P TRỌ giá thương lượng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/tra-no-ngan-hang-sang-gap-500m2-dat-tho-va-gom-16p-tro-gia-thuong-luong-i1567525" title="TRẢ NỢ NGÂN HÀNG SANG GẤP 500M2 ĐẤT thổ và GỒM 16P TRỌ giá thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-415-C18FC7.jpg" alt="TRẢ NỢ NGÂN HÀNG SANG GẤP 500M2 ĐẤT thổ và GỒM 16P TRỌ giá thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TRẢ NỢ NGÂN HÀNG SANG GẤP 500M2 ĐẤT thổ và GỒM 16P TRỌ giá thương lượng </td> </tr></table> false 5 lô đất liền kề + lô góc 5x26, KDC hiện hữu, sổ hồng riêng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/5-lo-dat-lien-ke-lo-goc-5x26-kdc-hien-huu-so-hong-rieng-i1572445" title="5 lô đất liền kề + lô góc 5x26, KDC hiện hữu, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-8EE-6BF337.jpg" alt="5 lô đất liền kề + lô góc 5x26, KDC hiện hữu, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">5 lô đất liền kề + lô góc 5x26, KDC hiện hữu, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán gấp dãy nhà trọ 14 phòng, thu nhập 18 TRIỆU/THÁNG VÀ 260M2 đất thổ cư,,shr,1 tỷ 3 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-nha-tro-14-phong-thu-nhap-18-trieuthang-va-260m2-dat-tho-cushr1-ty-3-i1494360" title="Bán gấp dãy nhà trọ 14 phòng, thu nhập 18 TRIỆU/THÁNG VÀ 260M2 đất thổ cư,,shr,1 tỷ 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán gấp dãy nhà trọ 14 phòng, thu nhập 18 TRIỆU/THÁNG VÀ 260M2 đất thổ cư,,shr,1 tỷ 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy nhà trọ 14 phòng, thu nhập 18 TRIỆU/THÁNG VÀ 260M2 đất thổ cư,,shr,1 tỷ 3 </td> </tr></table> false Sang nhanh 1000m2 đất xã Phước Thái bên cạnh cao đẳng nghề Lilama 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/sang-nhanh-1000m2-dat-xa-phuoc-thai-ben-canh-cao-dang-nghe-lilama-i1554109" title="Sang nhanh 1000m2 đất xã Phước Thái bên cạnh cao đẳng nghề Lilama"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/05/thumb-05D-8392E9.jpg" alt="Sang nhanh 1000m2 đất xã Phước Thái bên cạnh cao đẳng nghề Lilama" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang nhanh 1000m2 đất xã Phước Thái bên cạnh cao đẳng nghề Lilama </td> </tr></table> false 2 dãy phòng trọ cách sân bay Long Thành 4km 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/2-day-phong-tro-cach-san-bay-long-thanh-4km-i1548212" title="2 dãy phòng trọ cách sân bay Long Thành 4km"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-826-A3F310.jpg" alt="2 dãy phòng trọ cách sân bay Long Thành 4km" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2 dãy phòng trọ cách sân bay Long Thành 4km </td> </tr></table> false Thanh lý cuối năm 2 dãy trọ 24 phòng và 2 kiot đang kinh doanh 30tr/tháng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-ly-cuoi-nam-2-day-tro-24-phong-va-2-kiot-dang-kinh-doanh-30trthang-i1559236" title="Thanh lý cuối năm 2 dãy trọ 24 phòng và 2 kiot đang kinh doanh 30tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/12/thumb-D30-C26D9F.jpg" alt="Thanh lý cuối năm 2 dãy trọ 24 phòng và 2 kiot đang kinh doanh 30tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý cuối năm 2 dãy trọ 24 phòng và 2 kiot đang kinh doanh 30tr/tháng </td> </tr></table> false Cần tiền sang lại dãy phòng trọ 20 phòng đang cho thuê,giá 1,4 tỷ,thu nhập 22 tr/tháng. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-tien-sang-lai-day-phong-tro-20-phong-dang-cho-thuegia-14-tythu-nhap-22-trthang-i1487303" title="Cần tiền sang lại dãy phòng trọ 20 phòng đang cho thuê,giá 1,4 tỷ,thu nhập 22 tr/tháng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/12/thumb-163-F8BF68.jpg" alt="Cần tiền sang lại dãy phòng trọ 20 phòng đang cho thuê,giá 1,4 tỷ,thu nhập 22 tr/tháng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền sang lại dãy phòng trọ 20 phòng đang cho thuê,giá 1,4 tỷ,thu nhập 22 tr/tháng. </td> </tr></table> false 1,2tr/m2 đất xây trọ cạnh sân bay 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/12trm2-dat-xay-tro-canh-san-bay-i1548216" title="1,2tr/m2 đất xây trọ cạnh sân bay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/23/thumb-B49-734B02.jpg" alt="1,2tr/m2 đất xây trọ cạnh sân bay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1,2tr/m2 đất xây trọ cạnh sân bay </td> </tr></table> false Cần bán nhà trọ 14 phòng KCN Lê Minh Xuân và đất 200m2 giá 800tr 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-nha-tro-14-phong-kcn-le-minh-xuan-va-dat-200m2-gia-800tr-i1566345" title="Cần bán nhà trọ 14 phòng KCN Lê Minh Xuân và đất 200m2 giá 800tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/27/thumb-E5E-5D40E0.jpg" alt="Cần bán nhà trọ 14 phòng KCN Lê Minh Xuân và đất 200m2 giá 800tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà trọ 14 phòng KCN Lê Minh Xuân và đất 200m2 giá 800tr </td> </tr></table> false *Nhượng 260m2 đất thổ cư +18 phòng trọ nằm ngay KCN lớn với hơn 10.000 công nhân= CHỈ 1TỈ, 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-260m2-dat-tho-cu-18-phong-tro-nam-ngay-kcn-lon-voi-hon-10000-cong-nhan-chi-1ti-i1484396" title="*Nhượng 260m2 đất thổ cư +18 phòng trọ nằm ngay KCN lớn với hơn 10.000 công nhân= CHỈ 1TỈ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="*Nhượng 260m2 đất thổ cư +18 phòng trọ nằm ngay KCN lớn với hơn 10.000 công nhân= CHỈ 1TỈ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">*Nhượng 260m2 đất thổ cư +18 phòng trọ nằm ngay KCN lớn với hơn 10.000 công nhân= CHỈ 1TỈ, </td> </tr></table> false Bán gấp dãy nhà trọ & 260m2 đất thổ cư 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-nha-tro-260m2-dat-tho-cu-i1277900" title="Bán gấp dãy nhà trọ & 260m2 đất thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán gấp dãy nhà trọ & 260m2 đất thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy nhà trọ & 260m2 đất thổ cư </td> </tr></table> false Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-gap-day-phong-tro-doi-dien-khu-cong-nghiep-hanh-phuc-i1277667" title="Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp dãy phòng trọ đối diện khu công nghiệp Hạnh Phúc </td> </tr></table> false Bán sỉ & lẻ 10 nền đất đối diện khu công nghiệp Tân Đức 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-si-le-10-nen-dat-doi-dien-khu-cong-nghiep-tan-duc-i1277132" title="Bán sỉ & lẻ 10 nền đất đối diện khu công nghiệp Tân Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán sỉ & lẻ 10 nền đất đối diện khu công nghiệp Tân Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán sỉ & lẻ 10 nền đất đối diện khu công nghiệp Tân Đức </td> </tr></table> false Bán dãy trọ sau chợ Bình Chánh. Giá 600 triệu, được 8 phòng. Sổ riêng. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-sau-cho-binh-chanh-gia-600-trieu-duoc-8-phong-so-rieng-i1194457" title="Bán dãy trọ sau chợ Bình Chánh. Giá 600 triệu, được 8 phòng. Sổ riêng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/23/thumb-244-AD9A3B.jpg" alt="Bán dãy trọ sau chợ Bình Chánh. Giá 600 triệu, được 8 phòng. Sổ riêng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ sau chợ Bình Chánh. Giá 600 triệu, được 8 phòng. Sổ riêng. </td> </tr></table> false Bán nhà trọ giá rẻ mặt tiền chợ, khu công nghiệp 32 phòng giá 450 triệu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-gia-re-mat-tien-cho-khu-cong-nghiep-32-phong-gia-450-trieu-i1114827" title="Bán nhà trọ giá rẻ mặt tiền chợ, khu công nghiệp 32 phòng giá 450 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/10/29/thumb-610-C501DF.jpg" alt="Bán nhà trọ giá rẻ mặt tiền chợ, khu công nghiệp 32 phòng giá 450 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ giá rẻ mặt tiền chợ, khu công nghiệp 32 phòng giá 450 triệu </td> </tr></table> false Bán gấp 14 phòng trọ và 2 kiốt ngay KCN Bình Dương, dân cư đông, thổ cư,SHR 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-14-phong-tro-va-2-kiot-ngay-kcn-binh-duong-dan-cu-dong-tho-cushr-i1572878" title="Bán gấp 14 phòng trọ và 2 kiốt ngay KCN Bình Dương, dân cư đông, thổ cư,SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/15/thumb-117-292239.jpg" alt="Bán gấp 14 phòng trọ và 2 kiốt ngay KCN Bình Dương, dân cư đông, thổ cư,SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 14 phòng trọ và 2 kiốt ngay KCN Bình Dương, dân cư đông, thổ cư,SHR </td> </tr></table>