http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/02/2020 false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921071" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Bán 16 phòng trọ 250m2-1ti8 ngay Vĩnh Lộc A,sang tên công chứng ngay.LH 0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-16-phong-tro-250m2-1ti8-ngay-vinh-loc-asang-ten-cong-chung-ngaylh-0906690632-i1860721" title="Bán 16 phòng trọ 250m2-1ti8 ngay Vĩnh Lộc A,sang tên công chứng ngay.LH 0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-994-C9DF82.jpg" alt="Bán 16 phòng trọ 250m2-1ti8 ngay Vĩnh Lộc A,sang tên công chứng ngay.LH 0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 16 phòng trọ 250m2-1ti8 ngay Vĩnh Lộc A,sang tên công chứng ngay.LH 0906690632 </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-day-tro-12-phong-dien-tich-8x25-duong-tl-10-shr-i1860713" title="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-4F8-F5E1E8.jpg" alt="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921122" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921066" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Vợ chồng không tiện quản lí nên bán dãy trọ 10 phòng, 180m2, 1tỷ2. LH: 0909.887.249 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/vo-chong-khong-tien-quan-li-nen-ban-day-tro-10-phong-180m2-1ty2-lh-0909887249-i1896838" title="Vợ chồng không tiện quản lí nên bán dãy trọ 10 phòng, 180m2, 1tỷ2. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/10/thumb-358-AA2075.jpg" alt="Vợ chồng không tiện quản lí nên bán dãy trọ 10 phòng, 180m2, 1tỷ2. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vợ chồng không tiện quản lí nên bán dãy trọ 10 phòng, 180m2, 1tỷ2. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 280m2 cho thuê kín, gồm 16 phòng + 2 kiot, có SHR, gần nhiều KCN, giá 1tỷ450 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-280m2-cho-thue-kin-gom-16-phong-2-kiot-co-shr-gan-nhieu-kcn-gia-1ty450-i1910644" title="Bán dãy trọ 280m2 cho thuê kín, gồm 16 phòng + 2 kiot, có SHR, gần nhiều KCN, giá 1tỷ450"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-7BD-E9C848.jpg" alt="Bán dãy trọ 280m2 cho thuê kín, gồm 16 phòng + 2 kiot, có SHR, gần nhiều KCN, giá 1tỷ450" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 280m2 cho thuê kín, gồm 16 phòng + 2 kiot, có SHR, gần nhiều KCN, giá 1tỷ450 </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-10-phong-200m2-binh-chanh-1ty250-lh-0909887249-i1915041" title="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-0F7-35005B.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ đang cho thuê kín-375m2 20 phòng còn mới KCN Lê Minh Xuân giá 2 tỷ 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-2-day-tro-dang-cho-thue-kin-375m2-20-phong-con-moi-kcn-le-minh-xuan-gia-2-ty-i1825772" title="Bán 2 dãy trọ đang cho thuê kín-375m2 20 phòng còn mới KCN Lê Minh Xuân giá 2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ đang cho thuê kín-375m2 20 phòng còn mới KCN Lê Minh Xuân giá 2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ đang cho thuê kín-375m2 20 phòng còn mới KCN Lê Minh Xuân giá 2 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-10-phong-200m2-binh-chanh-1ty250-lh-0909887249-i1915042" title="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-54C-FF6E9A.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-10-phong-200m2-binh-chanh-1ty250-lh-0909887249-i1915040" title="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-3E2-61D3BD.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 10 phòng, 200m2 - Bình Chánh, 1tỷ250. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 8 phòng 126m2 đang kinh doanh tốt; 950tr. LH: 0909.887.249 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-8-phong-126m2-dang-kinh-doanh-tot-950tr-lh-0909887249-i1922250" title="Bán dãy trọ 8 phòng 126m2 đang kinh doanh tốt; 950tr. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/28/thumb-4CF-A78DC1.jpg" alt="Bán dãy trọ 8 phòng 126m2 đang kinh doanh tốt; 950tr. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 8 phòng 126m2 đang kinh doanh tốt; 950tr. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ. LH chính chủ 0906856815 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-co-5-phong-tro-hem-lon-gia-net-chinh-chu-32-ty-lh-chinh-chu-0906856815-i1806960" title="Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ. LH chính chủ 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/28/thumb-D3F-9CB6DD.jpg" alt="Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ. LH chính chủ 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà có 5 phòng trọ hẻm lớn, giá nét chính chủ 3.2 tỷ. LH chính chủ 0906856815 </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921240" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-2-day-phong-tro-16-phong-250m2-thu-nhap-17trth-gia-1-ty-4-shr0906690632-i1921113" title="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cân bán 2 dãy phòng trọ 16 phòng 250m2 thu nhập 17tr/th giá 1 tỷ 4 SHR.0906690632 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-phan-van-hon-tan-thoi-nhat-q12-15-phong-so-hong-rieng-lh-0906880635-i1911255" title="Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/07/thumb-593-01E97D.jpg" alt="Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất Q12 15 phòng sổ hồng riêng LH 0906880635 </td> </tr></table> false Cần bán dãy trọ 18 phòng và 130m2 đất bình chánh, shr, thổ cư – ngay kdc 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-tro-18-phong-va-130m2-dat-binh-chanh-shr-tho-cu-ngay-kdc-i1451618" title="Cần bán dãy trọ 18 phòng và 130m2 đất bình chánh, shr, thổ cư – ngay kdc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cần bán dãy trọ 18 phòng và 130m2 đất bình chánh, shr, thổ cư – ngay kdc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán dãy trọ 18 phòng và 130m2 đất bình chánh, shr, thổ cư – ngay kdc </td> </tr></table> false Bán nhà 1 lầu 1 trệt KDC liên ấp 2/6 vĩnh lộc A Bình Chánh 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-1-lau-1-tret-kdc-lien-ap-26-vinh-loc-a-binh-chanh-i1965256" title="Bán nhà 1 lầu 1 trệt KDC liên ấp 2/6 vĩnh lộc A Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán nhà 1 lầu 1 trệt KDC liên ấp 2/6 vĩnh lộc A Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 1 lầu 1 trệt KDC liên ấp 2/6 vĩnh lộc A Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán dãy phòng trọ 16 phòng + 2 kiot giá 1.8 tỷ/250 m2, Bình Chánh 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-phong-tro-16-phong-2-kiot-gia-18-ty250-m2-binh-chanh-i1951360" title="Bán dãy phòng trọ 16 phòng + 2 kiot giá 1.8 tỷ/250 m2, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán dãy phòng trọ 16 phòng + 2 kiot giá 1.8 tỷ/250 m2, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy phòng trọ 16 phòng + 2 kiot giá 1.8 tỷ/250 m2, Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán nhà trọ 14 phòng diện tích 180 m2 ,ngay Chợ Đức Hòa,SHR,Giá 1tỉ 450 tr 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-14-phong-dien-tich-180-m2-ngay-cho-duc-hoashrgia-1ti-450-tr-i1959153" title="Bán nhà trọ 14 phòng diện tích 180 m2 ,ngay Chợ Đức Hòa,SHR,Giá 1tỉ 450 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán nhà trọ 14 phòng diện tích 180 m2 ,ngay Chợ Đức Hòa,SHR,Giá 1tỉ 450 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ 14 phòng diện tích 180 m2 ,ngay Chợ Đức Hòa,SHR,Giá 1tỉ 450 tr </td> </tr></table>