http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/thanh-ly-gap-24-phong-tro-va-mot-so-dat-nen-binh-duong-gia-tu-250-trieunen-i1541527" title="Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền </td> </tr></table> false Bán mặt bằng kinh doanh tại trung tâm quận 7,đầu tư siêu lợi nhuận, giá siêu rẻ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-mat-bang-kinh-doanh-tai-trung-tam-quan-7dau-tu-sieu-loi-nhuan-gia-sieu-re-i1532013" title="Bán mặt bằng kinh doanh tại trung tâm quận 7,đầu tư siêu lợi nhuận, giá siêu rẻ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/23/thumb-08D-178150.jpg" alt="Bán mặt bằng kinh doanh tại trung tâm quận 7,đầu tư siêu lợi nhuận, giá siêu rẻ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt bằng kinh doanh tại trung tâm quận 7,đầu tư siêu lợi nhuận, giá siêu rẻ </td> </tr></table> false Mặt bằng đang kinh doanh mặt tiền đường 9A KDC Trung Sơn, quận 7 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-dang-kinh-doanh-mat-tien-duong-9a-kdc-trung-son-quan-7-i1379056" title="Mặt bằng đang kinh doanh mặt tiền đường 9A KDC Trung Sơn, quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/14/thumb-1CE-037C36.jpg" alt="Mặt bằng đang kinh doanh mặt tiền đường 9A KDC Trung Sơn, quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng đang kinh doanh mặt tiền đường 9A KDC Trung Sơn, quận 7 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-thu-dau-mot-binh-duong-gia-tot-tien-mo-nha-hang-ngan-hang-cong-ty-i1152603" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty </td> </tr></table> false Căn shophouse duy nhất tại dự án Samsora Riverside – Bình Dương 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-shophouse-duy-nhat-tai-du-an-samsora-riverside-binh-duong-i1560308" title="Căn shophouse duy nhất tại dự án Samsora Riverside – Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Căn shophouse duy nhất tại dự án Samsora Riverside – Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn shophouse duy nhất tại dự án Samsora Riverside – Bình Dương </td> </tr></table> false Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài,1 trệt+ lửng. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-mat-tien-nguyen-van-cu-noi-dai1-tret-lung-i1460306" title="Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài,1 trệt+ lửng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/11/thumb-1B3-2F9F25.jpg" alt="Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài,1 trệt+ lửng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài,1 trệt+ lửng. </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh đường Phổ Quang, giá chủ đầu tư 6,6 ty/130m2. LH ngay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-duong-pho-quang-gia-chu-dau-tu-66-ty130m2-lh-ngay-i1542770" title="Mặt tiền kinh doanh đường Phổ Quang, giá chủ đầu tư 6,6 ty/130m2. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/13/thumb-A9D-856BA4.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh đường Phổ Quang, giá chủ đầu tư 6,6 ty/130m2. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh đường Phổ Quang, giá chủ đầu tư 6,6 ty/130m2. LH ngay </td> </tr></table> false Shophouse kinh doanh mặt tiền đường 9A 153m2 giá 9 tỷ. Tặng nội thất khách mua nhanh 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-kinh-doanh-mat-tien-duong-9a-153m2-gia-9-ty-tang-noi-that-khach-mua-nhanh-i1560346" title="Shophouse kinh doanh mặt tiền đường 9A 153m2 giá 9 tỷ. Tặng nội thất khách mua nhanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/14/thumb-8EA-2A45D2.jpg" alt="Shophouse kinh doanh mặt tiền đường 9A 153m2 giá 9 tỷ. Tặng nội thất khách mua nhanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse kinh doanh mặt tiền đường 9A 153m2 giá 9 tỷ. Tặng nội thất khách mua nhanh </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh 128m2 KDC Trung Sơn trệt + lửng. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-128m2-kdc-trung-son-tret-lung-i1450585" title="Mặt tiền kinh doanh 128m2 KDC Trung Sơn trệt + lửng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/26/thumb-A6E-F09B5D.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh 128m2 KDC Trung Sơn trệt + lửng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh 128m2 KDC Trung Sơn trệt + lửng. </td> </tr></table> false Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/trung-tam-thuong-mai-mat-tien-nguyen-van-cu-2021m2ban-hoac-cho-thue-lh-ngay-i1530437" title="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/19/thumb-EBF-086D4C.jpg" alt="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay </td> </tr></table> false Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay giá 4,5 tỷ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-5-can-shophouse-mat-tien-au-co-vao-kinh-doanh-ngay-gia-45-ty-i1572328" title="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-2EA-D4CB52.jpg" alt="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.gia chính chủ 4,1 tỷ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-1-tret1-lau-mat-tien-au-cogia-chinh-chu-41-ty-i1569331" title="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.gia chính chủ 4,1 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-652-075E06.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.gia chính chủ 4,1 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.gia chính chủ 4,1 tỷ </td> </tr></table> false Chủ đầu tư Hưng Thịnh Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-hung-thinh-mo-ban-5-can-shophouse-mat-tien-au-co-vao-kinh-doanh-ngay-i1572339" title="Chủ đầu tư Hưng Thịnh Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-CDA-726B8E.jpg" alt="Chủ đầu tư Hưng Thịnh Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư Hưng Thịnh Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay </td> </tr></table> false Shophouse kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ, 4,5 tỷ/106m2 (có VAT) 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-45-ty106m2-co-vat-i1572329" title="Shophouse kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ, 4,5 tỷ/106m2 (có VAT) "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-48C-6D39B3.jpg" alt="Shophouse kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ, 4,5 tỷ/106m2 (có VAT) " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ, 4,5 tỷ/106m2 (có VAT) </td> </tr></table> false Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-5-can-shophouse-mat-tien-au-co-vao-kinh-doanh-ngay-i1572327" title="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-894-FA4ACA.jpg" alt="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay. </td> </tr></table> false Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/co-hoi-so-huu-mat-bang-kinh-doanh-mat-tien-au-co-gia-45-ty106m2-i1572322" title="Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-BD6-DBA06D.jpg" alt="Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. </td> </tr></table> false Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2, giá từ chủ đầu tư. LH ngay 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/trung-tam-thuong-mai-mat-tien-nguyen-van-cu-2021m2-gia-tu-chu-dau-tu-lh-ngay-i1530444" title="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2, giá từ chủ đầu tư. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/19/thumb-E4C-7810BA.jpg" alt="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2, giá từ chủ đầu tư. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2, giá từ chủ đầu tư. LH ngay </td> </tr></table> false Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 153m2,1 trệt+ lửng. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-mat-tien-nguyen-van-cu-noi-dai-153m21-tret-lung-i1460299" title="Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 153m2,1 trệt+ lửng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 153m2,1 trệt+ lửng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 153m2,1 trệt+ lửng. </td> </tr></table> false Mặt tiền Trường Chinh thích hợp mở gym,spa 123m2.LH chính chủ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-truong-chinh-thich-hop-mo-gymspa-123m2lh-chinh-chu-i1445742" title="Mặt tiền Trường Chinh thích hợp mở gym,spa 123m2.LH chính chủ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/20/thumb-99A-A7F307.jpg" alt="Mặt tiền Trường Chinh thích hợp mở gym,spa 123m2.LH chính chủ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền Trường Chinh thích hợp mở gym,spa 123m2.LH chính chủ </td> </tr></table> false TTTM mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 2021m2. Giá 27,5 triệu/m2.LH CĐT 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/tttm-mat-tien-nguyen-van-cu-noi-dai-2021m2-gia-275-trieum2lh-cdt-i1553989" title="TTTM mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 2021m2. Giá 27,5 triệu/m2.LH CĐT "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-D40-A7EF74.jpg" alt="TTTM mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 2021m2. Giá 27,5 triệu/m2.LH CĐT " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TTTM mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài 2021m2. Giá 27,5 triệu/m2.LH CĐT </td> </tr></table>