http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 22/09/2020 false Shophouse carillon 7- 140m2 -view hồ bơi- giá CĐT- 5,97 TỶ - Thanh toán dài hạn 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-carillon-7-140m2-view-ho-boi-gia-cdt-597-ty-thanh-toan-dai-han-i1997165" title="Shophouse carillon 7- 140m2 -view hồ bơi- giá CĐT- 5,97 TỶ - Thanh toán dài hạn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/03/thumb-662-67C72D.jpg" alt="Shophouse carillon 7- 140m2 -view hồ bơi- giá CĐT- 5,97 TỶ - Thanh toán dài hạn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse carillon 7- 140m2 -view hồ bơi- giá CĐT- 5,97 TỶ - Thanh toán dài hạn </td> </tr></table> false Shophouse carillon 7- 2 mặt tiền lương minh nguyệt-166m2 -45,4tr/m2 tháng 12/2020 nhận nhà 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-carillon-7-2-mat-tien-luong-minh-nguyet-166m2-454trm2-thang-122020-nhan-nha-i1997168" title="Shophouse carillon 7- 2 mặt tiền lương minh nguyệt-166m2 -45,4tr/m2 tháng 12/2020 nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/03/thumb-256-33EA23.jpg" alt="Shophouse carillon 7- 2 mặt tiền lương minh nguyệt-166m2 -45,4tr/m2 tháng 12/2020 nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse carillon 7- 2 mặt tiền lương minh nguyệt-166m2 -45,4tr/m2 tháng 12/2020 nhận nhà </td> </tr></table> false Bán mặt bằng TM tại tầng trệt dự án chung cư New Galaxy, DT 153m2 1 trệt 1 lầu giá gốc 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-mat-bang-tm-tai-tang-tret-du-an-chung-cu-new-galaxy-dt-153m2-1-tret-1-lau-gia-goc-i2004990" title="Bán mặt bằng TM tại tầng trệt dự án chung cư New Galaxy, DT 153m2 1 trệt 1 lầu giá gốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/22/thumb-597-951DC5.jpg" alt="Bán mặt bằng TM tại tầng trệt dự án chung cư New Galaxy, DT 153m2 1 trệt 1 lầu giá gốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt bằng TM tại tầng trệt dự án chung cư New Galaxy, DT 153m2 1 trệt 1 lầu giá gốc </td> </tr></table> false DO ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI CẦN SANG GẤP QUÁN CAFE Q9 !!!!!!!!!!!!!! 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/do-dinh-cu-nuoc-ngoai-can-sang-gap-quan-cafe-q9--i2000743" title="DO ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI CẦN SANG GẤP QUÁN CAFE Q9 !!!!!!!!!!!!!!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/22/thumb-307-F6BED5.jpg" alt="DO ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI CẦN SANG GẤP QUÁN CAFE Q9 !!!!!!!!!!!!!!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DO ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI CẦN SANG GẤP QUÁN CAFE Q9 !!!!!!!!!!!!!! </td> </tr></table> false SANG QUÁN Cafe Quận 9 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/sang-quan-cafe-quan-9-i2000739" title="SANG QUÁN Cafe Quận 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/22/thumb-07D-5874FE.jpg" alt="SANG QUÁN Cafe Quận 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SANG QUÁN Cafe Quận 9 </td> </tr></table> false Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-cho-thue-nguyen-can-mat-tien-128c-duong-phan-dang-luu-phuong-3q-phu-nhuan-dt-12x38m-ct-i1740914" title="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-8B1-B9AD80.jpg" alt="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) </td> </tr></table> false Bán Nhanh Căn Shophouse Chiết Khấu Khủng - Trung Tâm Phú Mỹ Hưng 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nhanh-can-shophouse-chiet-khau-khung-trung-tam-phu-my-hung-i1991491" title="Bán Nhanh Căn Shophouse Chiết Khấu Khủng - Trung Tâm Phú Mỹ Hưng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/05/thumb-1EA-F6CB56.jpg" alt="Bán Nhanh Căn Shophouse Chiết Khấu Khủng - Trung Tâm Phú Mỹ Hưng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhanh Căn Shophouse Chiết Khấu Khủng - Trung Tâm Phú Mỹ Hưng </td> </tr></table> false Shophouse Chiết Khấu Khủng Nhất - Giá Chủ Đầu Tư Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Mr.Đạo 0902636675 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-chiet-khau-khung-nhat-gia-chu-dau-tu-re-nhat-khu-vuc-quan-7-mrdao-0902636675-i1991499" title="Shophouse Chiết Khấu Khủng Nhất - Giá Chủ Đầu Tư Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Mr.Đạo 0902636675"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/05/thumb-A99-29EE3F.jpg" alt="Shophouse Chiết Khấu Khủng Nhất - Giá Chủ Đầu Tư Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Mr.Đạo 0902636675" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Chiết Khấu Khủng Nhất - Giá Chủ Đầu Tư Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Mr.Đạo 0902636675 </td> </tr></table> false Bán Nhanh Shophouse Giá Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Chiết Khấu Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nhanh-shophouse-gia-re-nhat-khu-vuc-quan-7-chiet-khau-cho-khach-thien-chi-mrdao-0902636675-i1991500" title="Bán Nhanh Shophouse Giá Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Chiết Khấu Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/05/thumb-C75-218FD5.jpg" alt="Bán Nhanh Shophouse Giá Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Chiết Khấu Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhanh Shophouse Giá Rẻ Nhất Khu Vực Quận 7 - Chiết Khấu Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675 </td> </tr></table> false Shophouse Kinh Doanh Mua Bán - Giá Chủ Đầu Tư - Chiết Khấu Khủng 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-kinh-doanh-mua-ban-gia-chu-dau-tu-chiet-khau-khung-i1991493" title="Shophouse Kinh Doanh Mua Bán - Giá Chủ Đầu Tư - Chiết Khấu Khủng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/05/thumb-791-EC4951.jpg" alt="Shophouse Kinh Doanh Mua Bán - Giá Chủ Đầu Tư - Chiết Khấu Khủng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Kinh Doanh Mua Bán - Giá Chủ Đầu Tư - Chiết Khấu Khủng </td> </tr></table> false Bán Nhanh Shophouse Rẻ Nhất Quận 7 - Chiết Khấu Khủng Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nhanh-shophouse-re-nhat-quan-7-chiet-khau-khung-cho-khach-thien-chi-mrdao-0902636675-i1991495" title="Bán Nhanh Shophouse Rẻ Nhất Quận 7 - Chiết Khấu Khủng Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/05/thumb-37F-11786D.jpg" alt="Bán Nhanh Shophouse Rẻ Nhất Quận 7 - Chiết Khấu Khủng Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Nhanh Shophouse Rẻ Nhất Quận 7 - Chiết Khấu Khủng Cho Khách Thiện Chí - Mr.Đạo 0902636675 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán 60m2 mặt tiền 352 Lê Văn Khương Thới An Q12 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-buon-ban-60m2-mat-tien-352-le-van-khuong-thoi-an-q12-i2009340" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán 60m2 mặt tiền 352 Lê Văn Khương Thới An Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/22/thumb-EF7-A86FAD.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán 60m2 mặt tiền 352 Lê Văn Khương Thới An Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán 60m2 mặt tiền 352 Lê Văn Khương Thới An Q12 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng 30m2 làm văn phòng Nhà hẻm 6m tại 456/38 Cao Thắng P12 Q10 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-30m2-lam-van-phong-nha-hem-6m-tai-45638-cao-thang-p12-q10-i2009338" title="Cho thuê mặt bằng 30m2 làm văn phòng Nhà hẻm 6m tại 456/38 Cao Thắng P12 Q10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/22/thumb-DCA-B1E1EF.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng 30m2 làm văn phòng Nhà hẻm 6m tại 456/38 Cao Thắng P12 Q10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng 30m2 làm văn phòng Nhà hẻm 6m tại 456/38 Cao Thắng P12 Q10 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng tầng trệt 4x20 làm văn phòng tại Đường Gò Dầu P Tân Quý Q Tân Phú 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-tang-tret-4x20-lam-van-phong-tai-duong-go-dau-p-tan-quy-q-tan-phu-i2009337" title="Cho thuê mặt bằng tầng trệt 4x20 làm văn phòng tại Đường Gò Dầu P Tân Quý Q Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/22/thumb-414-1DA496.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng tầng trệt 4x20 làm văn phòng tại Đường Gò Dầu P Tân Quý Q Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng tầng trệt 4x20 làm văn phòng tại Đường Gò Dầu P Tân Quý Q Tân Phú </td> </tr></table> false Cho thuê hoặc sang mặt bằng buôn bán tại hẻm 518 Võ Văn Kiệt P Cầu Kho Q1 giá 8tr/th 22/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-hoac-sang-mat-bang-buon-ban-tai-hem-518-vo-van-kiet-p-cau-kho-q1-gia-8trth-i2009332" title="Cho thuê hoặc sang mặt bằng buôn bán tại hẻm 518 Võ Văn Kiệt P Cầu Kho Q1 giá 8tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/22/thumb-EB3-3DC0C5.jpg" alt="Cho thuê hoặc sang mặt bằng buôn bán tại hẻm 518 Võ Văn Kiệt P Cầu Kho Q1 giá 8tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê hoặc sang mặt bằng buôn bán tại hẻm 518 Võ Văn Kiệt P Cầu Kho Q1 giá 8tr/th </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh shophouse Q7 SAIGON chỉ 6 tỷ KÝ HĐ chỉ 15% sở hữu ngay PKD 21/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-shophouse-q7-saigon-chi-6-ty-ky-hd-chi-15-so-huu-ngay-pkd-i1596707" title="Mặt bằng kinh doanh shophouse Q7 SAIGON chỉ 6 tỷ KÝ HĐ chỉ 15% sở hữu ngay PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/09/thumb-326-F1A150.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh shophouse Q7 SAIGON chỉ 6 tỷ KÝ HĐ chỉ 15% sở hữu ngay PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh shophouse Q7 SAIGON chỉ 6 tỷ KÝ HĐ chỉ 15% sở hữu ngay PKD </td> </tr></table> false Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18% 21/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-giu-cho-50-trieu-block-venus-can-ho-mat-tien-dao-tri-q7-3-view-pkd-ck-3-18-i1448375" title="Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-E48-0D4603.jpg" alt="Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18% </td> </tr></table> false Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18% 21/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/duy-nhat-54-can-shophous-mat-tien-q7-saigon-gia-6-ty-pkd-ck-3-18-i1596706" title="Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/09/thumb-19B-32267B.jpg" alt="Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán 53 căn trệt thương mại ngay khu căn hộ sầm uất Quận 7, giá tốt 21/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-53-can-tret-thuong-mai-ngay-khu-can-ho-sam-uat-quan-7-gia-tot-i1590462" title="Mở bán 53 căn trệt thương mại ngay khu căn hộ sầm uất Quận 7, giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/18/thumb-B5F-3AEA87.jpg" alt="Mở bán 53 căn trệt thương mại ngay khu căn hộ sầm uất Quận 7, giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 53 căn trệt thương mại ngay khu căn hộ sầm uất Quận 7, giá tốt </td> </tr></table> false Bán căn trệt thương mại khu căn hộ sầm uất, DT 69m2, giá chỉ 2,8 tỷ kinh doanh tốt 21/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-can-tret-thuong-mai-khu-can-ho-sam-uat-dt-69m2-gia-chi-28-ty-kinh-doanh-tot-i1590439" title="Bán căn trệt thương mại khu căn hộ sầm uất, DT 69m2, giá chỉ 2,8 tỷ kinh doanh tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/18/thumb-CE6-B3A9E0.jpg" alt="Bán căn trệt thương mại khu căn hộ sầm uất, DT 69m2, giá chỉ 2,8 tỷ kinh doanh tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn trệt thương mại khu căn hộ sầm uất, DT 69m2, giá chỉ 2,8 tỷ kinh doanh tốt </td> </tr></table>