http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Sở hữu ngay Office-tel ký hợp đồng 100 tr sở hữu ngay ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-office-tel-ky-hop-dong-100-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496101" title="Sở hữu ngay Office-tel ký hợp đồng 100 tr sở hữu ngay ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Sở hữu ngay Office-tel ký hợp đồng 100 tr sở hữu ngay ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay Office-tel ký hợp đồng 100 tr sở hữu ngay ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-can-ho-san-vuon-ho-boi-sky-view-gia-11-ty-ck-18-i1373216" title="Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/03/thumb-79A-066E98.jpg" alt="Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18% </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-shop-thuong-mai-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-49-ty-shop-1-tret-1-lau-ck-3-i1418067" title="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/22/thumb-D6D-F385E0.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3% </td> </tr></table> false Chỉ còn 1 Shophouse ngay sân bay giá nội bộ chủ đầu tư chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-1-shophouse-ngay-san-bay-gia-noi-bo-chu-dau-tu-chi-66-ty-nhan-nha-kinh-doanh-ngay-i1525212" title="Chỉ còn 1 Shophouse ngay sân bay giá nội bộ chủ đầu tư chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-915-EA3EC3.jpg" alt="Chỉ còn 1 Shophouse ngay sân bay giá nội bộ chủ đầu tư chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 1 Shophouse ngay sân bay giá nội bộ chủ đầu tư chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay </td> </tr></table> false Dễ dàng sở hữu shop house vip mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/de-dang-so-huu-shop-house-vip-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-tt-30-i1448360" title="Dễ dàng sở hữu shop house vip mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-2C0-49C63C.jpg" alt="Dễ dàng sở hữu shop house vip mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dễ dàng sở hữu shop house vip mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30% </td> </tr></table> false SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shop-house-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-ck4-i1448379" title="SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-F34-39B2CB.jpg" alt="SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4% </td> </tr></table> false Sở hữu ngay shophouse trung tâm thương mại khu nam sai gòn Thanh toán 28% ck 5-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shophouse-trung-tam-thuong-mai-khu-nam-sai-gon-thanh-toan-28-ck-5-18-i1460906" title="Sở hữu ngay shophouse trung tâm thương mại khu nam sai gòn Thanh toán 28% ck 5-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/12/thumb-80C-BC5FC2.jpg" alt="Sở hữu ngay shophouse trung tâm thương mại khu nam sai gòn Thanh toán 28% ck 5-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay shophouse trung tâm thương mại khu nam sai gòn Thanh toán 28% ck 5-18% </td> </tr></table> false Đầu tư Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/dau-tu-office-tel-ky-hop-dong-chi-100-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496106" title="Đầu tư Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-249-36524D.jpg" alt="Đầu tư Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư Office-tel ký hợp đồng chỉ 100 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Chỉ còn 1 căn Shop thương mại ngay sân bay TSN giá nội bộ chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-1-can-shop-thuong-mai-ngay-san-bay-tsn-gia-noi-bo-chi-66-ty-nhan-nha-kinh-doanh-ngay-i1525211" title="Chỉ còn 1 căn Shop thương mại ngay sân bay TSN giá nội bộ chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-A05-3E7214.jpg" alt="Chỉ còn 1 căn Shop thương mại ngay sân bay TSN giá nội bộ chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 1 căn Shop thương mại ngay sân bay TSN giá nội bộ chỉ 6,6 tỷ nhận nhà kinh doanh ngay </td> </tr></table> false Mở bán shop house 1 trệt 1 ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu , đặt chỗ ngay hôm nay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shop-house-1-tret-1-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-dat-cho-ngay-hom-nay-i1496096" title="Mở bán shop house 1 trệt 1 ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu , đặt chỗ ngay hôm nay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-36E-9DCD2C.jpg" alt="Mở bán shop house 1 trệt 1 ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu , đặt chỗ ngay hôm nay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán shop house 1 trệt 1 ck 4-18% tặng nội thất 120 triệu , đặt chỗ ngay hôm nay </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-shop-thuong-mai-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-49-ty-shop-1-tret-1-lau-ck-3-i1418064" title="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-17E-C3E9B7.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 4,9 ty /shop 1 trệt 1 lầu ck 3% </td> </tr></table> false Bạn đam mê kinh doanh chọn ngay SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-dam-me-kinh-doanh-chon-ngay-shop-house-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-tt-30-i1448359" title="Bạn đam mê kinh doanh chọn ngay SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-608-3379EF.jpg" alt="Bạn đam mê kinh doanh chọn ngay SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn đam mê kinh doanh chọn ngay SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30% </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 5 ty /shop 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-dot-1-shop-thuong-mai-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-5-ty-shop-i1418041" title="Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 5 ty /shop"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/12/thumb-926-4EE70C.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 5 ty /shop" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 5 ty /shop </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 3,9 ty 1 trệt + 1 lầu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-shop-thuong-mai-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-39-ty-1-tret-1-lau-i1418045" title="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 3,9 ty 1 trệt + 1 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-0AA-28151E.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 3,9 ty 1 trệt + 1 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 3,9 ty 1 trệt + 1 lầu </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh shophouse i ngay đại siêu thị AEON Bình Tân giá 3,7 tỷ/112m2 TT 30% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-shophouse-i-ngay-dai-sieu-thi-aeon-binh-tan-gia-37-ty112m2-tt-30-i1368410" title="Mặt bằng kinh doanh shophouse i ngay đại siêu thị AEON Bình Tân giá 3,7 tỷ/112m2 TT 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/23/thumb-403-A5708F.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh shophouse i ngay đại siêu thị AEON Bình Tân giá 3,7 tỷ/112m2 TT 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh shophouse i ngay đại siêu thị AEON Bình Tân giá 3,7 tỷ/112m2 TT 30% </td> </tr></table> false Shop thương mại mặt tiền lũy ban bích vừa ở vừa kinh doanh giá 3,0 tỷ 1 trệt 1 lầu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-thuong-mai-mat-tien-luy-ban-bich-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-30-ty-1-tret-1-lau-i1418043" title="Shop thương mại mặt tiền lũy ban bích vừa ở vừa kinh doanh giá 3,0 tỷ 1 trệt 1 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-E9D-2AD9E6.jpg" alt="Shop thương mại mặt tiền lũy ban bích vừa ở vừa kinh doanh giá 3,0 tỷ 1 trệt 1 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop thương mại mặt tiền lũy ban bích vừa ở vừa kinh doanh giá 3,0 tỷ 1 trệt 1 lầu </td> </tr></table> false Căn hộ Office-tel dưới 1 tỷ TT 120 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ho-office-tel-duoi-1-ty-tt-120-tr-so-huu-ngay-ck-4-18-tang-noi-that-120-trieu-i1496113" title="Căn hộ Office-tel dưới 1 tỷ TT 120 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/04/thumb-B3A-FCA710.jpg" alt="Căn hộ Office-tel dưới 1 tỷ TT 120 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Office-tel dưới 1 tỷ TT 120 tr sở hữu ngay ,ck 4-18% + tặng nội thất 120 triệu </td> </tr></table> false Hãy nhanh tay Trở thành chủ shop thương mại Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hay-nhanh-tay-tro-thanh-chu-shop-thuong-mai-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-tt-30-i1448352" title="Hãy nhanh tay Trở thành chủ shop thương mại Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-B4C-8B18A5.jpg" alt="Hãy nhanh tay Trở thành chủ shop thương mại Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hãy nhanh tay Trở thành chủ shop thương mại Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ TT 30% </td> </tr></table> false Chỉ còn 5 suất nội bộ LÔ Thương mại shophouse với 4 TẦNG trung tâm thương mại cao cấp 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-5-suat-noi-bo-lo-thuong-mai-shophouse-voi-4-tang-trung-tam-thuong-mai-cao-cap-i1463547" title="Chỉ còn 5 suất nội bộ LÔ Thương mại shophouse với 4 TẦNG trung tâm thương mại cao cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/17/thumb-B5C-048060.jpg" alt="Chỉ còn 5 suất nội bộ LÔ Thương mại shophouse với 4 TẦNG trung tâm thương mại cao cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 5 suất nội bộ LÔ Thương mại shophouse với 4 TẦNG trung tâm thương mại cao cấp </td> </tr></table> false Sở hữu ngay shophouse 1 trệt + 1 lầu 4 tầng trung tâm TM Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shophouse-1-tret-1-lau-4-tang-trung-tam-tm-thanh-toan-rat-linh-hoat-chi-28-i1460875" title="Sở hữu ngay shophouse 1 trệt + 1 lầu 4 tầng trung tâm TM Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/12/thumb-6A1-309DD1.jpg" alt="Sở hữu ngay shophouse 1 trệt + 1 lầu 4 tầng trung tâm TM Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay shophouse 1 trệt + 1 lầu 4 tầng trung tâm TM Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% </td> </tr></table>