http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/06/2018 false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Hưng Thịnh giữ chỗ mở bán căn hộ Bến Du Thuyền Cạnh Phú mỹ Hưng,CK 3-18% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-giu-cho-mo-ban-can-ho-ben-du-thuyen-canh-phu-my-hungck-3-18-i1600575" title="Hưng Thịnh giữ chỗ mở bán căn hộ Bến Du Thuyền Cạnh Phú mỹ Hưng,CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-E73-D4DCFC.jpg" alt="Hưng Thịnh giữ chỗ mở bán căn hộ Bến Du Thuyền Cạnh Phú mỹ Hưng,CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh giữ chỗ mở bán căn hộ Bến Du Thuyền Cạnh Phú mỹ Hưng,CK 3-18% </td> </tr></table> false Sở hữu ngay shophouse Q7 nam sai gòn Thanh toán linh hoạt chỉ 28% sở hữu ngay 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shophouse-q7-nam-sai-gon-thanh-toan-linh-hoat-chi-28-so-huu-ngay-i1460897" title="Sở hữu ngay shophouse Q7 nam sai gòn Thanh toán linh hoạt chỉ 28% sở hữu ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/11/thumb-BC3-6AD880.jpg" alt="Sở hữu ngay shophouse Q7 nam sai gòn Thanh toán linh hoạt chỉ 28% sở hữu ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay shophouse Q7 nam sai gòn Thanh toán linh hoạt chỉ 28% sở hữu ngay </td> </tr></table> false Ccăn hộ dịch vụ đầu tư sinh lời cao chỉ 1,2 tỷ khu nam sài gòn view sông ông lớn TT28% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ccan-ho-dich-vu-dau-tu-sinh-loi-cao-chi-12-ty-khu-nam-sai-gon-view-song-ong-lon-tt28-i1456336" title="Ccăn hộ dịch vụ đầu tư sinh lời cao chỉ 1,2 tỷ khu nam sài gòn view sông ông lớn TT28%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/05/thumb-378-130CDB.jpg" alt="Ccăn hộ dịch vụ đầu tư sinh lời cao chỉ 1,2 tỷ khu nam sài gòn view sông ông lớn TT28%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ccăn hộ dịch vụ đầu tư sinh lời cao chỉ 1,2 tỷ khu nam sài gòn view sông ông lớn TT28% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-50-suat-noi-bo-q7-saigon-chi-tu-15-ty-pkd-chiet-khau-3-18-i1600572" title="Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-EC4-6DB86D.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18% </td> </tr></table> false Sở hữu ngay shophouse trung tâm khu nam sai gòn Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% ck 5-18% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shophouse-trung-tam-khu-nam-sai-gon-thanh-toan-rat-linh-hoat-chi-28-ck-5-18-i1460871" title="Sở hữu ngay shophouse trung tâm khu nam sai gòn Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% ck 5-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/25/thumb-BD3-3705A2.jpg" alt="Sở hữu ngay shophouse trung tâm khu nam sai gòn Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% ck 5-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay shophouse trung tâm khu nam sai gòn Thanh toán rất linh hoạt chỉ 28% ck 5-18% </td> </tr></table> false Q7 rirverside chỉ 26 triệu/m2 ký hđ 200 triệu sở hữu ngay pkd ck3-18% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/q7-rirverside-chi-26-trieum2-ky-hd-200-trieu-so-huu-ngay-pkd-ck3-18-i1463591" title="Q7 rirverside chỉ 26 triệu/m2 ký hđ 200 triệu sở hữu ngay pkd ck3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-461-603874.jpg" alt="Q7 rirverside chỉ 26 triệu/m2 ký hđ 200 triệu sở hữu ngay pkd ck3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7 rirverside chỉ 26 triệu/m2 ký hđ 200 triệu sở hữu ngay pkd ck3-18% </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 2 TT 28% Sở hữu ngay 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-thuong-mai-shophouse-mat-tien-175m2-gia-6-ty-2-tt-28-so-huu-ngay-i1463594" title="Mặt bằng kinh doanh Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 2 TT 28% Sở hữu ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/13/thumb-AEF-572C44.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 2 TT 28% Sở hữu ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 2 TT 28% Sở hữu ngay </td> </tr></table> false Mở bán đợt cuối shop thương mai 1trệt 1 lầu mặt tiền thanh toán 28% ck 5 -18% 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-dot-cuoi-shop-thuong-mai-1tret-1-lau-mat-tien-thanh-toan-28-ck-5-18-i1463496" title="Mở bán đợt cuối shop thương mai 1trệt 1 lầu mặt tiền thanh toán 28% ck 5 -18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/17/thumb-B91-52B7FB.jpg" alt="Mở bán đợt cuối shop thương mai 1trệt 1 lầu mặt tiền thanh toán 28% ck 5 -18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt cuối shop thương mai 1trệt 1 lầu mặt tiền thanh toán 28% ck 5 -18% </td> </tr></table> false Kinh doanh Shophouse 4 TẦNG TTTM Mặt tiền nhận ngay chiết khâu khủng 300tr -1,2 tỷ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/kinh-doanh-shophouse-4-tang-tttm-mat-tien-nhan-ngay-chiet-khau-khung-300tr-12-ty-i1460898" title="Kinh doanh Shophouse 4 TẦNG TTTM Mặt tiền nhận ngay chiết khâu khủng 300tr -1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/18/thumb-6F6-C248CD.jpg" alt="Kinh doanh Shophouse 4 TẦNG TTTM Mặt tiền nhận ngay chiết khâu khủng 300tr -1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kinh doanh Shophouse 4 TẦNG TTTM Mặt tiền nhận ngay chiết khâu khủng 300tr -1,2 tỷ </td> </tr></table> false Shop house mặt tiền đường 9a khu trung sơn,q7 kinh doanh tốt cho nhà đầu tư 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-house-mat-tien-duong-9a-khu-trung-sonq7-kinh-doanh-tot-cho-nha-dau-tu-i1582458" title="Shop house mặt tiền đường 9a khu trung sơn,q7 kinh doanh tốt cho nhà đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/23/thumb-EC0-508EB7.jpg" alt="Shop house mặt tiền đường 9a khu trung sơn,q7 kinh doanh tốt cho nhà đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop house mặt tiền đường 9a khu trung sơn,q7 kinh doanh tốt cho nhà đầu tư </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 16 phòng và 600m2 đất thổ cư 450tr. LH ngay 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-gap-day-tro-16-phong-va-600m2-dat-tho-cu-450tr-lh-ngay-i1178827" title="Bán gấp dãy trọ 16 phòng và 600m2 đất thổ cư 450tr. LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/01/thumb-A74-0949C6.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 16 phòng và 600m2 đất thổ cư 450tr. LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 16 phòng và 600m2 đất thổ cư 450tr. LH ngay </td> </tr></table> false Sang gấp 300m2 đất mặt tiền KCN Nhật,giá chỉ 420 triệu,bao sang tên công chứng 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/sang-gap-300m2-dat-mat-tien-kcn-nhatgia-chi-420-trieubao-sang-ten-cong-chung-i1494064" title="Sang gấp 300m2 đất mặt tiền KCN Nhật,giá chỉ 420 triệu,bao sang tên công chứng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/24/thumb-22D-3E705E.jpg" alt="Sang gấp 300m2 đất mặt tiền KCN Nhật,giá chỉ 420 triệu,bao sang tên công chứng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp 300m2 đất mặt tiền KCN Nhật,giá chỉ 420 triệu,bao sang tên công chứng </td> </tr></table> false Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/thanh-ly-gap-24-phong-tro-va-mot-so-dat-nen-binh-duong-gia-tu-250-trieunen-i1541527" title="Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý gấp 24 phòng trọ và một số đất nền Bình dương giá từ 250 triệu/nền </td> </tr></table> false Chuyển công tác ra bắc,gia đình nhượng dãy trọ 39 phòng đang kinh doanh tốt giá 450 triệu 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chuyen-cong-tac-ra-bacgia-dinh-nhuong-day-tro-39-phong-dang-kinh-doanh-tot-gia-450-trieu-i1138617" title="Chuyển công tác ra bắc,gia đình nhượng dãy trọ 39 phòng đang kinh doanh tốt giá 450 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/27/thumb-413-2264A0.jpg" alt="Chuyển công tác ra bắc,gia đình nhượng dãy trọ 39 phòng đang kinh doanh tốt giá 450 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển công tác ra bắc,gia đình nhượng dãy trọ 39 phòng đang kinh doanh tốt giá 450 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-thu-dau-mot-binh-duong-gia-tot-tien-mo-nha-hang-ngan-hang-cong-ty-i1152603" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty </td> </tr></table> false Cần nhượng gấp dãy trọ 16p và 300m2 đất thổ cư Bình Dương 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-nhuong-gap-day-tro-16p-va-300m2-dat-tho-cu-binh-duong-i1536182" title="Cần nhượng gấp dãy trọ 16p và 300m2 đất thổ cư Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/31/thumb-D0F-76E4A7.jpg" alt="Cần nhượng gấp dãy trọ 16p và 300m2 đất thổ cư Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng gấp dãy trọ 16p và 300m2 đất thổ cư Bình Dương </td> </tr></table> false Cho thuê nhà mặt tiền KD nguyên căn 4 cao thắng P.5 Quận 3 Ngang 6x18m chính chủ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-nha-mat-tien-kd-nguyen-can-4-cao-thang-p5-quan-3-ngang-6x18m-chinh-chu-i1613956" title="Cho thuê nhà mặt tiền KD nguyên căn 4 cao thắng P.5 Quận 3 Ngang 6x18m chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/19/thumb-265-254484.jpg" alt="Cho thuê nhà mặt tiền KD nguyên căn 4 cao thắng P.5 Quận 3 Ngang 6x18m chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà mặt tiền KD nguyên căn 4 cao thắng P.5 Quận 3 Ngang 6x18m chính chủ </td> </tr></table> false Cần Bán Rất Gấp 16 P.Trọ Và 600M2 Đất Mặt Tiền Đẹp Giá 420 triệu 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ban-rat-gap-16-ptro-va-600m2-dat-mat-tien-dep-gia-420-trieu-i1447010" title="Cần Bán Rất Gấp 16 P.Trọ Và 600M2 Đất Mặt Tiền Đẹp Giá 420 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/21/thumb-AD4-79C1FC.jpg" alt="Cần Bán Rất Gấp 16 P.Trọ Và 600M2 Đất Mặt Tiền Đẹp Giá 420 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Rất Gấp 16 P.Trọ Và 600M2 Đất Mặt Tiền Đẹp Giá 420 triệu </td> </tr></table> false Căn shop house cuối cùng mặt tiền đường khu biệt thự him lam, trung sơn hot nhất quận 7 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-shop-house-cuoi-cung-mat-tien-duong-khu-biet-thu-him-lam-trung-son-hot-nhat-quan-7-i1582435" title="Căn shop house cuối cùng mặt tiền đường khu biệt thự him lam, trung sơn hot nhất quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/23/thumb-6BC-692A56.jpg" alt="Căn shop house cuối cùng mặt tiền đường khu biệt thự him lam, trung sơn hot nhất quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn shop house cuối cùng mặt tiền đường khu biệt thự him lam, trung sơn hot nhất quận 7 </td> </tr></table>