http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/02/2020 false Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-106m2-gia-41-ty-i1569334" title="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-36E-0464F6.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. </td> </tr></table> false Shophouse Tân Phú - 3 Căn cuối cùng, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-tan-phu-3-can-cuoi-cung-vao-kinh-doanh-ngay-ck-3lh-ngay-i1582026" title="Shophouse Tân Phú - 3 Căn cuối cùng, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/22/thumb-D48-A02B08.jpg" alt="Shophouse Tân Phú - 3 Căn cuối cùng, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Tân Phú - 3 Căn cuối cùng, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay </td> </tr></table> false Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-115m2-gia-49-ty-cho-thue-30-trieuthang-i1601699" title="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/21/thumb-8B5-3EA3AE.jpg" alt="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng </td> </tr></table> false Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop, giá tốt, chiết khâu cao. 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-mo-ban-3-can-shop-gia-tot-chiet-khau-cao-i1584063" title="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop, giá tốt, chiết khâu cao. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/29/thumb-562-825E3E.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop, giá tốt, chiết khâu cao. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop, giá tốt, chiết khâu cao. </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 106m2 giá net 4.5 tỷ mặt tiền Âu Cơ. Gọi xem nhà 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-106m2-gia-net-45-ty-mat-tien-au-co-goi-xem-nha-i1616297" title="Mặt bằng kinh doanh 106m2 giá net 4.5 tỷ mặt tiền Âu Cơ. Gọi xem nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/25/thumb-BA7-9FFC3D.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 106m2 giá net 4.5 tỷ mặt tiền Âu Cơ. Gọi xem nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 106m2 giá net 4.5 tỷ mặt tiền Âu Cơ. Gọi xem nhà </td> </tr></table> false Shop kinh doanh mặt tiền 9A, 128m2 trệt + lửng LH Ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-mat-tien-9a-128m2-tret-lung-lh-ngay-i1476193" title="Shop kinh doanh mặt tiền 9A, 128m2 trệt + lửng LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/31/thumb-776-A8FDD5.jpg" alt="Shop kinh doanh mặt tiền 9A, 128m2 trệt + lửng LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh mặt tiền 9A, 128m2 trệt + lửng LH Ngay </td> </tr></table> false Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18% 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/duy-nhat-54-can-shophous-mat-tien-q7-saigon-gia-6-ty-pkd-ck-3-18-i1596706" title="Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/09/thumb-19B-32267B.jpg" alt="Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất 54 căn SHOPHOUS mặt tiền Q7 SAIGON GIÁ 6 TỶ PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18% 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-giu-cho-50-trieu-block-venus-can-ho-mat-tien-dao-tri-q7-3-view-pkd-ck-3-18-i1448375" title="Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-E48-0D4603.jpg" alt="Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh giữ chỗ 50 triệu block Venus Căn hộ Mặt tiền Đào Trí Q7 3 VIEW PKD .CK 3-18% </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-au-co-106m2-gia-41-ty-vao-kinh-doanh-ngay-lh-ngay-i1571999" title="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/11/thumb-DEC-0DA8C4.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay </td> </tr></table> false Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-mat-tien-pho-quang-186m2-gan-san-bay-tsn-khu-dan-cu-dong-mat-tien-duong-i1617087" title="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/26/thumb-E7F-55E131.jpg" alt="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường </td> </tr></table> false Cơ hội kinh doanh 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ. 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/co-hoi-kinh-doanh-5-can-shophouse-mat-tien-au-co-i1572325" title="Cơ hội kinh doanh 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-8F0-ED49F2.jpg" alt="Cơ hội kinh doanh 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội kinh doanh 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ. </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921728" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Mặt bằng shophouse kinh doanh 16 Âu Cơ 115m2 trệt + lửng 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-shophouse-kinh-doanh-16-au-co-115m2-tret-lung-i1603416" title="Mặt bằng shophouse kinh doanh 16 Âu Cơ 115m2 trệt + lửng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-089-BC2601.jpg" alt="Mặt bằng shophouse kinh doanh 16 Âu Cơ 115m2 trệt + lửng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng shophouse kinh doanh 16 Âu Cơ 115m2 trệt + lửng </td> </tr></table> false Shop kinh doanh 16 Âu Cơ -mua trực tiếp từ chủ đầu tư 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-16-au-co-mua-truc-tiep-tu-chu-dau-tu-i1603424" title="Shop kinh doanh 16 Âu Cơ -mua trực tiếp từ chủ đầu tư "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-5F0-B337A4.jpg" alt="Shop kinh doanh 16 Âu Cơ -mua trực tiếp từ chủ đầu tư " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh 16 Âu Cơ -mua trực tiếp từ chủ đầu tư </td> </tr></table> false Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mua-truc-tiep-tu-chu-dau-tu-1-can-duy-nhat-shophouse-186m2-goc-2-mat-tien-i1634088" title="Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/25/thumb-791-CA696D.jpg" alt="Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. </td> </tr></table> false Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-gap-mat-tien-kinh-doanh-pho-quang-gan-san-bay-130m2-gia-net-66-tylh-ngay-i1525270" title="Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-kdc-trung-son-gia-63-ty-128m2-i1450565" title="Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/26/thumb-498-7BBE55.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 </td> </tr></table> false Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-mo-ban-3-can-shop-mat-tien-au-co-gia-tot-chiet-khau-cao-i1583997" title="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. </td> </tr></table> false Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-mat-tien-kinh-doanh-pho-quang-gan-san-bay-130m2-gia-net-66-tylh-ngay-i1525268" title="Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-A51-52556B.jpg" alt="Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/02/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921739" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table>