http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/12/2018 false Cách quận 1 chỉ 15 phút di chuyển -Q7 saigon chỉ từ 1.5 -2.9 tỷ PKD chiết khấu 3-18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/cach-quan-1-chi-15-phut-di-chuyen-q7-saigon-chi-tu-15-29-ty-pkd-chiet-khau-3-18-i1600574" title="Cách quận 1 chỉ 15 phút di chuyển -Q7 saigon chỉ từ 1.5 -2.9 tỷ PKD chiết khấu 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-4BB-1F0084.jpg" alt="Cách quận 1 chỉ 15 phút di chuyển -Q7 saigon chỉ từ 1.5 -2.9 tỷ PKD chiết khấu 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cách quận 1 chỉ 15 phút di chuyển -Q7 saigon chỉ từ 1.5 -2.9 tỷ PKD chiết khấu 3-18% </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán hoặc cho thuê shop house mặt tiền giá 22 tỷ DT 281m2 PKD 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-ban-hoac-cho-thue-shop-house-mat-tien-gia-22-ty-dt-281m2-pkd-i1448376" title="Chính chủ cần bán hoặc cho thuê shop house mặt tiền giá 22 tỷ DT 281m2 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-2F7-693691.jpg" alt="Chính chủ cần bán hoặc cho thuê shop house mặt tiền giá 22 tỷ DT 281m2 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán hoặc cho thuê shop house mặt tiền giá 22 tỷ DT 281m2 PKD </td> </tr></table> false Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-can-ho-san-vuon-ho-boi-sky-view-gia-11-ty-ck-18-i1373216" title="Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/03/thumb-79A-066E98.jpg" alt="Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thinh mở bán căn hộ + sân vườn + hồ bơi sky view giá 1,1 tỷ ck 18% </td> </tr></table> false Thật dễ dàng mua Shop thương mại ngay sân bay chỉ 6,6 tỷ 130m2 kinh doanh ngay 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/that-de-dang-mua-shop-thuong-mai-ngay-san-bay-chi-66-ty-130m2-kinh-doanh-ngay-i1525210" title="Thật dễ dàng mua Shop thương mại ngay sân bay chỉ 6,6 tỷ 130m2 kinh doanh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-97C-CC37A9.jpg" alt="Thật dễ dàng mua Shop thương mại ngay sân bay chỉ 6,6 tỷ 130m2 kinh doanh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thật dễ dàng mua Shop thương mại ngay sân bay chỉ 6,6 tỷ 130m2 kinh doanh ngay </td> </tr></table> false Đựt chỗ 50 triệu Ngay hôm nay Chiết khấu 3-18% -Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ/căn 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/dut-cho-50-trieu-ngay-hom-nay-chiet-khau-3-18-q7-saigon-chi-tu-15-tycan-i1600571" title="Đựt chỗ 50 triệu Ngay hôm nay Chiết khấu 3-18% -Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ/căn "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-45C-EE2C5C.jpg" alt="Đựt chỗ 50 triệu Ngay hôm nay Chiết khấu 3-18% -Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ/căn " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đựt chỗ 50 triệu Ngay hôm nay Chiết khấu 3-18% -Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ/căn </td> </tr></table> false SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-ngay-shop-house-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-ck4-i1448379" title="SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/22/thumb-F34-39B2CB.jpg" alt="SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU NGAY SHOP HOUSE Mặt tiền đường 9A -Trung sơn -Q7- GIÁ 6 tỷ CK4% </td> </tr></table> false Kinh doanh shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% gía hot 6,3 tỷ,shop130m2 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/kinh-doanh-shophouse-mat-tien-60m-lk-q1q3q7-ck-5-18-gia-hot-63-tyshop130m2-i1526860" title="Kinh doanh shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% gía hot 6,3 tỷ,shop130m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-DB6-F7B47D.jpg" alt="Kinh doanh shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% gía hot 6,3 tỷ,shop130m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kinh doanh shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% gía hot 6,3 tỷ,shop130m2 </td> </tr></table> false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Cho thuê MB mới 100% hẻm xe tải tại Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Lh Ms Xuân 0848692274 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mb-moi-100-hem-xe-tai-tai-dang-van-ngu-phu-nhuan-lh-ms-xuan-0848692274-i1757371" title="Cho thuê MB mới 100% hẻm xe tải tại Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Lh Ms Xuân 0848692274"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/13/thumb-BD8-415BE3.jpg" alt="Cho thuê MB mới 100% hẻm xe tải tại Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Lh Ms Xuân 0848692274" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MB mới 100% hẻm xe tải tại Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Lh Ms Xuân 0848692274 </td> </tr></table> false Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-cho-thue-nguyen-can-mat-tien-128c-duong-phan-dang-luu-phuong-3q-phu-nhuan-dt-12x38m-ct-i1740914" title="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-8B1-B9AD80.jpg" alt="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128c đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) </td> </tr></table> false Shop house mặt tiền Q7 giá 4-7 tỷ DT 180 m2 PKD 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-house-mat-tien-q7-gia-4-7-ty-dt-180-m2-pkd-i1463498" title="Shop house mặt tiền Q7 giá 4-7 tỷ DT 180 m2 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-2F4-06C739.jpg" alt="Shop house mặt tiền Q7 giá 4-7 tỷ DT 180 m2 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop house mặt tiền Q7 giá 4-7 tỷ DT 180 m2 PKD </td> </tr></table> false Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-5-suat-noi-bo-can-ho-thuong-mai-shophouse-mat-tien-175m2-gia-6-ty-i1463536" title="Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/13/thumb-A30-960E1C.jpg" alt="Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ </td> </tr></table> false Chỉ trong hôm nay đặt mua shophouse nhận ngay ck 5-18% Ký hợp đồng 33% trả gớp 0 LÃI XUẤT 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-trong-hom-nay-dat-mua-shophouse-nhan-ngay-ck-5-18-ky-hop-dong-33-tra-gop-0-lai-xuat-i1526878" title="Chỉ trong hôm nay đặt mua shophouse nhận ngay ck 5-18% Ký hợp đồng 33% trả gớp 0 LÃI XUẤT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-744-61EFB1.jpg" alt="Chỉ trong hôm nay đặt mua shophouse nhận ngay ck 5-18% Ký hợp đồng 33% trả gớp 0 LÃI XUẤT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ trong hôm nay đặt mua shophouse nhận ngay ck 5-18% Ký hợp đồng 33% trả gớp 0 LÃI XUẤT </td> </tr></table> false Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 2,9 ty /shop 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-dot-1-shop-thuong-mai-vua-o-vua-kinh-doanh-gia-29-ty-shop-i1418044" title="Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 2,9 ty /shop"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-9F7-D860CF.jpg" alt="Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 2,9 ty /shop" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh mở bán đợt 1 Shop thương mại vừa ở vừa kinh doanh giá 2,9 ty /shop </td> </tr></table> false Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền đường 9A 1TRỆT + 1 lầu giá 6 tỷ ck 5-18% 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-suat-noi-bo-cua-hang-kinh-doanh-mat-tien-duong-9a-1tret-1-lau-gia-6-ty-ck-5-18-i1526872" title="Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền đường 9A 1TRỆT + 1 lầu giá 6 tỷ ck 5-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-4F4-F91623.jpg" alt="Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền đường 9A 1TRỆT + 1 lầu giá 6 tỷ ck 5-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán suất nội bộ cửa hàng kinh doanh mặt tiền đường 9A 1TRỆT + 1 lầu giá 6 tỷ ck 5-18% </td> </tr></table> false Mở bán đợt cuối Mặt bằng Thương mại shophouse mặt tiền sân bay- Q7 giá 6 tỷ-22 tỷ TT 28% 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-dot-cuoi-mat-bang-thuong-mai-shophouse-mat-tien-san-bay-q7-gia-6-ty-22-ty-tt-28-i1463539" title="Mở bán đợt cuối Mặt bằng Thương mại shophouse mặt tiền sân bay- Q7 giá 6 tỷ-22 tỷ TT 28%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/17/thumb-07B-AD72FC.jpg" alt="Mở bán đợt cuối Mặt bằng Thương mại shophouse mặt tiền sân bay- Q7 giá 6 tỷ-22 tỷ TT 28%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đợt cuối Mặt bằng Thương mại shophouse mặt tiền sân bay- Q7 giá 6 tỷ-22 tỷ TT 28% </td> </tr></table> false căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3- 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ho-sai-gon-mia-mat-tien-9a-nguyen-van-cu-khu-biet-thu-trung-son-lien-ke-quan-1-3--i1526858" title="căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3-"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-D1B-231D4F.jpg" alt="căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3-" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3- </td> </tr></table> false Shophouse restaurant/highland coffee mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30% 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-restauranthighland-coffee-mat-tien-duong-9a-trung-son-q7-gia-6-ty-tt-30-i1460899" title="Shophouse restaurant/highland coffee mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/12/thumb-315-F95B6D.jpg" alt="Shophouse restaurant/highland coffee mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse restaurant/highland coffee mặt tiền đường 9a -trung sơn -q7- giá 6 tỷ tt 30% </td> </tr></table> false Nhanh tay sở hữu shophouse 4 tầng trung tâm thương mại khu nam sai gònThanh toán linh hoạt chỉ 28% 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/nhanh-tay-so-huu-shophouse-4-tang-trung-tam-thuong-mai-khu-nam-sai-gonthanh-toan-linh-hoat-chi-28-i1460904" title="Nhanh tay sở hữu shophouse 4 tầng trung tâm thương mại khu nam sai gònThanh toán linh hoạt chỉ 28%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/12/thumb-B5B-7A8896.jpg" alt="Nhanh tay sở hữu shophouse 4 tầng trung tâm thương mại khu nam sai gònThanh toán linh hoạt chỉ 28%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhanh tay sở hữu shophouse 4 tầng trung tâm thương mại khu nam sai gònThanh toán linh hoạt chỉ 28% </td> </tr></table> false Đăng ký nhận Chiết khấu hôm nay 3-18% Nội thất thông minh BKAV -MALLOCA-PKD 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/dang-ky-nhan-chiet-khau-hom-nay-3-18-noi-that-thong-minh-bkav-malloca-pkd-i1600577" title="Đăng ký nhận Chiết khấu hôm nay 3-18% Nội thất thông minh BKAV -MALLOCA-PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-3A6-E3E10E.jpg" alt="Đăng ký nhận Chiết khấu hôm nay 3-18% Nội thất thông minh BKAV -MALLOCA-PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đăng ký nhận Chiết khấu hôm nay 3-18% Nội thất thông minh BKAV -MALLOCA-PKD </td> </tr></table>