http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/09/2018 false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 23/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Chính chủ bán căn shophouse Jamona City, 1 lầu 1 trệt, 9tỷ/căn, sở hữu vĩnh viễn. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-ban-can-shophouse-jamona-city-1-lau-1-tret-9tycan-so-huu-vinh-vien-i1694480" title="Chính chủ bán căn shophouse Jamona City, 1 lầu 1 trệt, 9tỷ/căn, sở hữu vĩnh viễn. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/18/thumb-79E-023170.jpg" alt="Chính chủ bán căn shophouse Jamona City, 1 lầu 1 trệt, 9tỷ/căn, sở hữu vĩnh viễn. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán căn shophouse Jamona City, 1 lầu 1 trệt, 9tỷ/căn, sở hữu vĩnh viễn. </td> </tr></table> false căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3- 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ho-sai-gon-mia-mat-tien-9a-nguyen-van-cu-khu-biet-thu-trung-son-lien-ke-quan-1-3--i1526858" title="căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3-"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/16/thumb-D1B-231D4F.jpg" alt="căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3-" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ sài gòn mia măt tiền 9a nguyễn văn cừ khu biệt thự trung sơn liền kề quận 1-3- </td> </tr></table> false Chỉ còn duy nhất 1 shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-duy-nhat-1-shophouse-mat-tien-60m-lk-q1q3q7-ck-5-18-i1526852" title="Chỉ còn duy nhất 1 shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-0C7-4D6849.jpg" alt="Chỉ còn duy nhất 1 shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn duy nhất 1 shophouse mặt tiền 60m LK Q1,Q3,Q7 CK 5-18% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18% 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/hung-thinh-mo-ban-50-suat-noi-bo-q7-saigon-chi-tu-15-ty-pkd-chiet-khau-3-18-i1600572" title="Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-EC4-6DB86D.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán 50 suất nội bộ Q7 saigon chỉ từ 1.5 tỷ PKD chiết khấu 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chi-con-5-suat-noi-bo-can-ho-thuong-mai-shophouse-mat-tien-175m2-gia-6-ty-i1463536" title="Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/13/thumb-A30-960E1C.jpg" alt="Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 6 tỷ </td> </tr></table> false Mở bán 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 4- 6 tỷ 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-5-suat-noi-bo-can-ho-thuong-mai-shophouse-mat-tien-175m2-gia-4-6-ty-i1463598" title="Mở bán 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 4- 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-00A-A73179.jpg" alt="Mở bán 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 4- 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 5 suất nội bộ căn hộ Thương mại shophouse mặt tiền 175m2 giá 4- 6 tỷ </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-thu-dau-mot-binh-duong-gia-tot-tien-mo-nha-hang-ngan-hang-cong-ty-i1152603" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá tốt, tiện mở nhà hàng, ngân hàng, công ty </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 16 phòng + 2 kiot, mặt tiền TL 10, cạnh KCN Hải Sơn 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-day-tro-16-phong-2-kiot-mat-tien-tl-10-canh-kcn-hai-son-i1696317" title="Bán dãy trọ 16 phòng + 2 kiot, mặt tiền TL 10, cạnh KCN Hải Sơn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-1D6-A9A856.jpg" alt="Bán dãy trọ 16 phòng + 2 kiot, mặt tiền TL 10, cạnh KCN Hải Sơn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 16 phòng + 2 kiot, mặt tiền TL 10, cạnh KCN Hải Sơn </td> </tr></table> false Bán nhà trọ cạnh KCN Hải Sơn, Mt Tl10, thu nhập 20tr./tháng. liên hệ: 0909528187 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nha-tro-canh-kcn-hai-son-mt-tl10-thu-nhap-20trthang-lien-he-0909528187-i1698558" title="Bán nhà trọ cạnh KCN Hải Sơn, Mt Tl10, thu nhập 20tr./tháng. liên hệ: 0909528187"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán nhà trọ cạnh KCN Hải Sơn, Mt Tl10, thu nhập 20tr./tháng. liên hệ: 0909528187" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ cạnh KCN Hải Sơn, Mt Tl10, thu nhập 20tr./tháng. liên hệ: 0909528187 </td> </tr></table> false Shophouse 186m2 ( trệt lửng) căn góc 2 mặt tiền.Gần sân bay Tân Sơn Nhất. LH xem nhà 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-186m2-tret-lung-can-goc-2-mat-tiengan-san-bay-tan-son-nhat-lh-xem-nha-i1634087" title="Shophouse 186m2 ( trệt lửng) căn góc 2 mặt tiền.Gần sân bay Tân Sơn Nhất. LH xem nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/25/thumb-AB2-3ECCAC.jpg" alt="Shophouse 186m2 ( trệt lửng) căn góc 2 mặt tiền.Gần sân bay Tân Sơn Nhất. LH xem nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse 186m2 ( trệt lửng) căn góc 2 mặt tiền.Gần sân bay Tân Sơn Nhất. LH xem nhà </td> </tr></table> false Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá hấp dẫn, chiết khâu cao 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-mo-ban-3-can-shop-mat-tien-au-co-gia-hap-dan-chiet-khau-cao-i1584064" title="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá hấp dẫn, chiết khâu cao "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/29/thumb-78B-8654FB.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá hấp dẫn, chiết khâu cao " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá hấp dẫn, chiết khâu cao </td> </tr></table> false Cho thuê nhà trẻ duy nhất mặt tiền Âu Cơ, 531m2, có hầm để xe. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-nha-tre-duy-nhat-mat-tien-au-co-531m2-co-ham-de-xe-i1520647" title="Cho thuê nhà trẻ duy nhất mặt tiền Âu Cơ, 531m2, có hầm để xe. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/05/thumb-695-9631B8.jpg" alt="Cho thuê nhà trẻ duy nhất mặt tiền Âu Cơ, 531m2, có hầm để xe. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà trẻ duy nhất mặt tiền Âu Cơ, 531m2, có hầm để xe. </td> </tr></table> false Shop kinh doanh mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-mat-tien-duong-nguyen-van-cu-noi-dai-153m2-tret-lung-trong-khu-trung-son-i1418378" title="Shop kinh doanh mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/10/thumb-24C-9C0A49.jpg" alt="Shop kinh doanh mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn. </td> </tr></table> false Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ - Khu dân cưu sầm uất 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-115m2-gia-49-ty-khu-dan-cuu-sam-uat-i1601701" title="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ - Khu dân cưu sầm uất "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/21/thumb-2BC-55A6E0.jpg" alt="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ - Khu dân cưu sầm uất " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ - Khu dân cưu sầm uất </td> </tr></table> false Bán lại shop mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-lai-shop-mat-tien-duong-nguyen-van-cu-noi-dai-153m2-tret-lung-trong-khu-trung-son-i1418373" title="Bán lại shop mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/10/thumb-AC8-6757B5.jpg" alt="Bán lại shop mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại shop mặt tiền đường Nguyễn Văn cừ nối dài 153m2 trệt + lửng trong khu Trung Sơn. </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 (trệt+lửng). Vào kinh doanh ngay. LH xem nhà 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-au-co-106m2-tretlung-vao-kinh-doanh-ngay-lh-xem-nha-i1571992" title="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 (trệt+lửng). Vào kinh doanh ngay. LH xem nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/11/thumb-2F9-EC5973.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 (trệt+lửng). Vào kinh doanh ngay. LH xem nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 (trệt+lửng). Vào kinh doanh ngay. LH xem nhà </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-1-tret1-lau-mat-tien-au-covao-kinh-doanh-ngay-i1569339" title="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-D50-A28D2E.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay. </td> </tr></table> false Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/trung-tam-thuong-mai-mat-tien-nguyen-van-cu-2021m2ban-hoac-cho-thue-lh-ngay-i1530437" title="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/19/thumb-EBF-086D4C.jpg" alt="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyên văn Cừ, 2021m2,bán hoặc cho thuê. LH ngay </td> </tr></table> false Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài. Giá 27,5 triệu/m2. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/trung-tam-thuong-mai-mat-tien-nguyen-van-cu-noi-dai-gia-275-trieum2-i1553985" title="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài. Giá 27,5 triệu/m2. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-607-12DA14.jpg" alt="Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài. Giá 27,5 triệu/m2. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trung tâm thương mại mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài. Giá 27,5 triệu/m2. </td> </tr></table>