http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/04/2019 false Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. LH xem nhà thực tế 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-au-co-106m2-gia-41-ty-lh-xem-nha-thuc-te-i1571994" title="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. LH xem nhà thực tế "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/11/thumb-107-FDC6E5.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. LH xem nhà thực tế " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. LH xem nhà thực tế </td> </tr></table> false Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-cua-hang-quan-tan-phutphcm-au-co-so-hong-gia-net-49-ty-i1597269" title="Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/10/thumb-E0D-B5F665.jpg" alt="Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ </td> </tr></table> false Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-115m2-gia-49-ty-cho-thue-30-trieuthang-i1601699" title="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/21/thumb-8B5-3EA3AE.jpg" alt="Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop kinh doanh ngay mặt tiền Âu Cơ 115m2 giá 4,9 tỷ. cho thuê 30 triệu/tháng </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-106m2-gia-41-ty-i1569334" title="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-36E-0464F6.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. </td> </tr></table> false Bán shophouse trần văn giàu 5x30 12tr/m2 SHR sở hữu vĩnh viễn 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-shophouse-tran-van-giau-5x30-12trm2-shr-so-huu-vinh-vien-i1829666" title="Bán shophouse trần văn giàu 5x30 12tr/m2 SHR sở hữu vĩnh viễn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán shophouse trần văn giàu 5x30 12tr/m2 SHR sở hữu vĩnh viễn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán shophouse trần văn giàu 5x30 12tr/m2 SHR sở hữu vĩnh viễn </td> </tr></table> false Bán nhà phố thương mại 150 m2 1.2 tỷ trần văn giàu bình chánh 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nha-pho-thuong-mai-150-m2-12-ty-tran-van-giau-binh-chanh-i1829679" title="Bán nhà phố thương mại 150 m2 1.2 tỷ trần văn giàu bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán nhà phố thương mại 150 m2 1.2 tỷ trần văn giàu bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà phố thương mại 150 m2 1.2 tỷ trần văn giàu bình chánh </td> </tr></table> false Bán nhà phố thương mại view sông 140 m2 giá 12 tr/m2 trần văn giàu 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-nha-pho-thuong-mai-view-song-140-m2-gia-12-trm2-tran-van-giau-i1829685" title="Bán nhà phố thương mại view sông 140 m2 giá 12 tr/m2 trần văn giàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán nhà phố thương mại view sông 140 m2 giá 12 tr/m2 trần văn giàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà phố thương mại view sông 140 m2 giá 12 tr/m2 trần văn giàu </td> </tr></table> false Bán shophouse trần văn giàu 10x25 12tr/m2 view trực diện sông 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-shophouse-tran-van-giau-10x25-12trm2-view-truc-dien-song-i1829688" title="Bán shophouse trần văn giàu 10x25 12tr/m2 view trực diện sông"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán shophouse trần văn giàu 10x25 12tr/m2 view trực diện sông" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán shophouse trần văn giàu 10x25 12tr/m2 view trực diện sông </td> </tr></table> false Bán 5 suất nội bộ nhà phố thương mại trần văn giàu 150 m2 giá 1.2 tỷ 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-5-suat-noi-bo-nha-pho-thuong-mai-tran-van-giau-150-m2-gia-12-ty-i1829869" title="Bán 5 suất nội bộ nhà phố thương mại trần văn giàu 150 m2 giá 1.2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Bán 5 suất nội bộ nhà phố thương mại trần văn giàu 150 m2 giá 1.2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 5 suất nội bộ nhà phố thương mại trần văn giàu 150 m2 giá 1.2 tỷ </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-1-tret1-lau-mat-tien-au-covao-kinh-doanh-ngaygia-net-41-ty-i1569338" title="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-7E4-6B151F.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 128m2 mặt tiền kDC Trung Sơn 6,3 tỷ, ck 5%.Gọi ngay 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-128m2-mat-tien-kdc-trung-son-63-ty-ck-5goi-ngay-i1496367" title="Mặt bằng kinh doanh 128m2 mặt tiền kDC Trung Sơn 6,3 tỷ, ck 5%.Gọi ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/28/thumb-F9C-F562D3.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 128m2 mặt tiền kDC Trung Sơn 6,3 tỷ, ck 5%.Gọi ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 128m2 mặt tiền kDC Trung Sơn 6,3 tỷ, ck 5%.Gọi ngay </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 16 Âu Cơ dt 115m2 - Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-16-au-co-dt-115m2-mua-truc-tiep-tu-chu-dau-tu-i1603419" title="Mặt bằng kinh doanh 16 Âu Cơ dt 115m2 - Mua trực tiếp từ chủ đầu tư "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-8F8-25A810.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 16 Âu Cơ dt 115m2 - Mua trực tiếp từ chủ đầu tư " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 16 Âu Cơ dt 115m2 - Mua trực tiếp từ chủ đầu tư </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh gần sân bay TSN giá 13 tỷ/186m2. Gọi xem nhà 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-gan-san-bay-tsn-gia-13-ty186m2-goi-xem-nha-i1617089" title="Mặt bằng kinh doanh gần sân bay TSN giá 13 tỷ/186m2. Gọi xem nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/26/thumb-D60-24CEBB.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh gần sân bay TSN giá 13 tỷ/186m2. Gọi xem nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh gần sân bay TSN giá 13 tỷ/186m2. Gọi xem nhà </td> </tr></table> false Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-mo-ban-3-can-shop-mat-tien-au-co-gia-tot-chiet-khau-cao-i1583994" title="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/29/thumb-F57-62997A.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao </td> </tr></table> false Mở bán 3 căn cuối - Vị trí đẹp shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-3-can-cuoi-vi-tri-dep-shophouse-tan-phu-vao-kinh-doanh-ngay-ck-3lh-ngay-i1582028" title="Mở bán 3 căn cuối - Vị trí đẹp shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/22/thumb-F53-B3F651.jpg" alt="Mở bán 3 căn cuối - Vị trí đẹp shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 3 căn cuối - Vị trí đẹp shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%.LH ngay </td> </tr></table> false Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN giá gốc từ chủ đầu tư 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-mat-tien-pho-quang-186m2-gan-san-bay-tsn-gia-goc-tu-chu-dau-tu-i1617088" title="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN giá gốc từ chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/26/thumb-2FC-13B11D.jpg" alt="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN giá gốc từ chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN giá gốc từ chủ đầu tư </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng văn phòng 80m2 ngay góc ngã 3 Đường 26 và 27A P An Phú Q2 Ms Giang 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-van-phong-80m2-ngay-goc-nga-3-duong-26-va-27a-p-an-phu-q2-ms-giang-i1830978" title="Cho thuê mặt bằng văn phòng 80m2 ngay góc ngã 3 Đường 26 và 27A P An Phú Q2 Ms Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/25/thumb-337-C02BFD.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng văn phòng 80m2 ngay góc ngã 3 Đường 26 và 27A P An Phú Q2 Ms Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng văn phòng 80m2 ngay góc ngã 3 Đường 26 và 27A P An Phú Q2 Ms Giang </td> </tr></table> false Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-mat-tien-kinh-doanh-pho-quang-gan-san-bay-130m2-gia-net-66-tylh-ngay-i1525268" title="Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-A51-52556B.jpg" alt="Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay </td> </tr></table> false Shophouse 16 Âu Cơ kinh doanh ngay 115m2 trệt + lửng 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-16-au-co-kinh-doanh-ngay-115m2-tret-lung-i1603436" title="Shophouse 16 Âu Cơ kinh doanh ngay 115m2 trệt + lửng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-D92-562A0B.jpg" alt="Shophouse 16 Âu Cơ kinh doanh ngay 115m2 trệt + lửng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse 16 Âu Cơ kinh doanh ngay 115m2 trệt + lửng </td> </tr></table> false CẦN BÁN LẠI QUÁN CAFE, GẦN KCN,TRƯỜNG HỌC, MT TRẦN VĂN GIÀU, 200M2 2TY4, LH 0909708040 25/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ban-lai-quan-cafe-gan-kcntruong-hoc-mt-tran-van-giau-200m2-2ty4-lh-0909708040-i1827941" title="CẦN BÁN LẠI QUÁN CAFE, GẦN KCN,TRƯỜNG HỌC, MT TRẦN VĂN GIÀU, 200M2 2TY4, LH 0909708040"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/20/thumb-58E-F2274A.jpg" alt="CẦN BÁN LẠI QUÁN CAFE, GẦN KCN,TRƯỜNG HỌC, MT TRẦN VĂN GIÀU, 200M2 2TY4, LH 0909708040" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN LẠI QUÁN CAFE, GẦN KCN,TRƯỜNG HỌC, MT TRẦN VĂN GIÀU, 200M2 2TY4, LH 0909708040 </td> </tr></table>