http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/06/2018 false Cần bán gấp dãy trọ 19 phòng cho thuê kín 620tr/ dãy 630m2 đất gần chợ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-day-tro-19-phong-cho-thue-kin-620tr-day-630m2-dat-gan-cho-i1529529" title="Cần bán gấp dãy trọ 19 phòng cho thuê kín 620tr/ dãy 630m2 đất gần chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/18/thumb-8FD-488513.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 19 phòng cho thuê kín 620tr/ dãy 630m2 đất gần chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 19 phòng cho thuê kín 620tr/ dãy 630m2 đất gần chợ </td> </tr></table> false Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường 15/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nen-bchanh-gia-re-chi-420tr-gia-100-5x26mshr-dan-dong-gan-cho-truong-i1286169" title="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/31/thumb-7CD-813D4B.jpg" alt="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng 15/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/nhuong-gap-nen-dat-khu-ten-lua-2-khu-dan-cu-dong-gia-ca-phai-chang-i1344976" title="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu 15/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-tho-cu-chinh-chu-10x26m-duong-nhua-20m-gan-cau-xang-shr-chi-425-trieu-i1283456" title="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/25/thumb-6A5-2A6CAA.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu </td> </tr></table> false Bán 500m2 đất thổ cư 1.6 tỷ, sổ hồng chính chủ 15/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-500m2-dat-tho-cu-16-ty-so-hong-chinh-chu-i1539392" title="Bán 500m2 đất thổ cư 1.6 tỷ, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán 500m2 đất thổ cư 1.6 tỷ, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 500m2 đất thổ cư 1.6 tỷ, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ 06/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-von-mo-hieu-thuoc-tay-ban-gap-750m2-dat-tho-cu-100-lo-goc-2mt-cho-so-hong-chinh-chu-i1501838" title="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/07/thumb-CA4-F3D372.jpg" alt="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Bán đất đầu tư giá rẻ, bao sổ, đường Tỉnh Lộ 10, gần KCN, chợ, bệnh viện, trường học 31/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-dau-tu-gia-re-bao-so-duong-tinh-lo-10-gan-kcn-cho-benh-vien-truong-hoc-i1290789" title="Bán đất đầu tư giá rẻ, bao sổ, đường Tỉnh Lộ 10, gần KCN, chợ, bệnh viện, trường học"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/10/thumb-EFC-F28EB8.jpg" alt="Bán đất đầu tư giá rẻ, bao sổ, đường Tỉnh Lộ 10, gần KCN, chợ, bệnh viện, trường học" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất đầu tư giá rẻ, bao sổ, đường Tỉnh Lộ 10, gần KCN, chợ, bệnh viện, trường học </td> </tr></table> false 2 miếng đất ở Mỹ phước 3, giá 670 triệu và 850 triệu (chính chủ) 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/2-mieng-dat-o-my-phuoc-3-gia-670-trieu-va-850-trieu-chinh-chu-i1588717" title="2 miếng đất ở Mỹ phước 3, giá 670 triệu và 850 triệu (chính chủ)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/13/thumb-77D-D37EA6.jpg" alt="2 miếng đất ở Mỹ phước 3, giá 670 triệu và 850 triệu (chính chủ)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">2 miếng đất ở Mỹ phước 3, giá 670 triệu và 850 triệu (chính chủ) </td> </tr></table> false Bán gấp 300m2 khu L, Mỹ phước 3, giá 700 triệu (chính chủ) 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-300m2-khu-l-my-phuoc-3-gia-700-trieu-chinh-chu-i1573902" title="Bán gấp 300m2 khu L, Mỹ phước 3, giá 700 triệu (chính chủ)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/18/thumb-92C-D4DBF8.jpg" alt="Bán gấp 300m2 khu L, Mỹ phước 3, giá 700 triệu (chính chủ)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 300m2 khu L, Mỹ phước 3, giá 700 triệu (chính chủ) </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 1 nền đất ở Mỹ phước 2, dt: 150m2, giá 795 triệu (chính chủ) 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-1-nen-dat-o-my-phuoc-2-dt-150m2-gia-795-trieu-chinh-chu-i1587312" title="Tôi cần bán gấp 1 nền đất ở Mỹ phước 2, dt: 150m2, giá 795 triệu (chính chủ)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/09/thumb-773-34BBE2.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 1 nền đất ở Mỹ phước 2, dt: 150m2, giá 795 triệu (chính chủ)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 1 nền đất ở Mỹ phước 2, dt: 150m2, giá 795 triệu (chính chủ) </td> </tr></table> false 300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/300m2-10x30m-doi-dien-khu-cong-nghiep-dan-cu-dong-chinh-chu-i1567343" title="300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-4E8-AE71AB.jpg" alt="300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-D4C-992144.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-lh-ngay-i1357044" title="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-422-D5915D.jpg" alt="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay </td> </tr></table> false Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/tap-doan-hagl-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-290tr-nen-lh-ngay-i1357891" title="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay </td> </tr></table> false Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vp-bank-can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-re-chi-12-gia-thi-truong-139tr150m2-i1357029" title="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C73-0768DF.jpg" alt="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C00-2B0396.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 02/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-8F3-57925A.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr 28/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-250tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-CA9-D23D5F.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất cho sản xuấtDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng 27/04/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-sang-nhuong-dat-cho-san-xuatdi-anbinh-duong-mat-tien-duong-so-hong-i1593088" title="Bán / Sang nhượng đất cho sản xuấtDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/27/thumb-CFB-ED5470.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất cho sản xuấtDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất cho sản xuấtDĩ AnBình Dương, mặt tiền đường, Sổ hồng </td> </tr></table>