http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Bán đất vị trí đẹp, sổ hồng riêng, bao sang tên 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-vi-tri-dep-so-hong-rieng-bao-sang-ten-i1491319" title="Bán đất vị trí đẹp, sổ hồng riêng, bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/19/thumb-70B-7F344B.jpg" alt="Bán đất vị trí đẹp, sổ hồng riêng, bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vị trí đẹp, sổ hồng riêng, bao sang tên </td> </tr></table> false Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-von-mo-hieu-thuoc-tay-ban-gap-750m2-dat-tho-cu-100-lo-goc-2mt-cho-so-hong-chinh-chu-i1501838" title="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/07/thumb-CA4-F3D372.jpg" alt="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/chinh-chu-can-ban-gap-600m2-lo-goc-2-mat-tien-doi-dien-cho-i1249090" title="Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/17/thumb-4B8-A8E403.jpg" alt="Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ </td> </tr></table> false Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/becamex-tl-gap-20-lo-dat-trong-kdt-moi-binh-duong-gia-289tr150m2-i1326363" title="Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/12/thumb-6E9-3B02B8.jpg" alt="Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2 </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-mat-tien-duong-nhua-rong-thong-dai-toi-cho-i1249690" title="Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/18/thumb-CFE-CE648A.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-thanh-ly-dat-nen-de-thu-hoi-von-voi-gia-uu-dai-va-chiet-khau-cao-i1249054" title="Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/17/thumb-EBB-BF9E98.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao </td> </tr></table> false 300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/300m2-10x30m-doi-dien-khu-cong-nghiep-dan-cu-dong-chinh-chu-i1567343" title="300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/29/thumb-4E8-AE71AB.jpg" alt="300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">300m2 (10x30m), đối diện khu công nghiệp, dân cư đông, chính chủ </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C00-2B0396.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/tap-doan-hagl-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-290tr-nen-lh-ngay-i1357891" title="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-8F3-57925A.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-D4C-992144.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vp-bank-can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-re-chi-12-gia-thi-truong-139tr150m2-i1357029" title="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C73-0768DF.jpg" alt="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 </td> </tr></table> false Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-lh-ngay-i1357044" title="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-422-D5915D.jpg" alt="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-250tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-CA9-D23D5F.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr </td> </tr></table> false Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-lam-von-kd-toi-can-nhuong-gap-900m230x30m-dat-tho-cu-gia-235tr-i1248566" title="Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/16/thumb-1C0-C5E1E6.jpg" alt="Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr </td> </tr></table> false Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.để giá tốt cho người thiện chí.5mx32m 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/chinh-chu-ban-dat-du-an-sau-kcn-bac-dong-phude-gia-tot-cho-nguoi-thien-chi5mx32m-i1554036" title="Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.để giá tốt cho người thiện chí.5mx32m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-F1D-5017EB.jpg" alt="Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.để giá tốt cho người thiện chí.5mx32m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất dự án sau KCN Bắc Đồng Phú.để giá tốt cho người thiện chí.5mx32m </td> </tr></table> false Đất đẹp sau KCN Bắc Đồng Phú, Bình phước, 5mx32m,, phù hợp đầu tư, chỉ 420tr,chính chủ 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-dep-sau-kcn-bac-dong-phu-binh-phuoc-5mx32m-phu-hop-dau-tu-chi-420trchinh-chu-i1501347" title="Đất đẹp sau KCN Bắc Đồng Phú, Bình phước, 5mx32m,, phù hợp đầu tư, chỉ 420tr,chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Đất đẹp sau KCN Bắc Đồng Phú, Bình phước, 5mx32m,, phù hợp đầu tư, chỉ 420tr,chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đẹp sau KCN Bắc Đồng Phú, Bình phước, 5mx32m,, phù hợp đầu tư, chỉ 420tr,chính chủ </td> </tr></table> false Bán đất dự án khu dân cư Bắc Đồng Phú - Tiến Hưng. 5mx32m.giá tốt chỉ 430triệu 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-du-an-khu-dan-cu-bac-dong-phu-tien-hung-5mx32mgia-tot-chi-430trieu-i1554031" title="Bán đất dự án khu dân cư Bắc Đồng Phú - Tiến Hưng. 5mx32m.giá tốt chỉ 430triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-8C8-219A22.jpg" alt="Bán đất dự án khu dân cư Bắc Đồng Phú - Tiến Hưng. 5mx32m.giá tốt chỉ 430triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất dự án khu dân cư Bắc Đồng Phú - Tiến Hưng. 5mx32m.giá tốt chỉ 430triệu </td> </tr></table> false Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc 16/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-kinh-donh-sng-gap-lo-dat-900m2-doi-dien-sieu-thi-han-quoc-i1237860" title="Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc </td> </tr></table>