http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/09/2018 false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/10/16/thumb-644-D15D6E.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Cần bán nhanh miếng đất bình chánh 80 m2 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-nhanh-mieng-dat-binh-chanh-80-m2-i1698835" title="Cần bán nhanh miếng đất bình chánh 80 m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Cần bán nhanh miếng đất bình chánh 80 m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhanh miếng đất bình chánh 80 m2 </td> </tr></table> false Tôi đứng tên trên miếng đất cần bán giá 700 tr 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-dung-ten-tren-mieng-dat-can-ban-gia-700-tr-i1698806" title="Tôi đứng tên trên miếng đất cần bán giá 700 tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Tôi đứng tên trên miếng đất cần bán giá 700 tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi đứng tên trên miếng đất cần bán giá 700 tr </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/nhuong-gap-nen-dat-khu-ten-lua-2-khu-dan-cu-dong-gia-ca-phai-chang-i1344976" title="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-250tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-CA9-D23D5F.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C00-2B0396.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-D4C-992144.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vp-bank-can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-re-chi-12-gia-thi-truong-139tr150m2-i1357029" title="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C73-0768DF.jpg" alt="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/tap-doan-hagl-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-290tr-nen-lh-ngay-i1357891" title="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-8F3-57925A.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-lh-ngay-i1357044" title="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-422-D5915D.jpg" alt="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay </td> </tr></table> false Sang gấp lô đất 600m2 (20x30m), đối diện chợ, tiện KD buôn bán 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/sang-gap-lo-dat-600m2-20x30m-doi-dien-cho-tien-kd-buon-ban-i1695050" title="Sang gấp lô đất 600m2 (20x30m), đối diện chợ, tiện KD buôn bán "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/19/thumb-DAA-1F9A89.jpg" alt="Sang gấp lô đất 600m2 (20x30m), đối diện chợ, tiện KD buôn bán " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp lô đất 600m2 (20x30m), đối diện chợ, tiện KD buôn bán </td> </tr></table> false Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/du-an-phuc-thinh-residence-chiet-khau-den-7-cam-ket-mua-lai-loi-nhuan-10nam-i1681803" title="Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm </td> </tr></table> false Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc. 22/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-500m2-dat-xay-xuong-nam-trong-cum-kcn-shr-nhan-cong-dong-duc-i1617483" title="Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/27/thumb-CD9-04AC11.jpg" alt="Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc. </td> </tr></table> false Bán khu du lịch 28ha Long Điền Sơn - Tây Ninh. Dự án sd đến 2058 21/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-khu-du-lich-28ha-long-dien-son-tay-ninh-du-an-sd-den-2058-i1697770" title="Bán khu du lịch 28ha Long Điền Sơn - Tây Ninh. Dự án sd đến 2058"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/21/thumb-074-3891C3.jpg" alt="Bán khu du lịch 28ha Long Điền Sơn - Tây Ninh. Dự án sd đến 2058" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khu du lịch 28ha Long Điền Sơn - Tây Ninh. Dự án sd đến 2058 </td> </tr></table> false Bán lô đất SX tại P. Tân Thới Nhất , Quận 12 . Tổng DT 6.600m2. Cách QL1A 200m. Gía 17 triệu/m2 21/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-lo-dat-sx-tai-p-tan-thoi-nhat-quan-12-tong-dt-6600m2-cach-ql1a-200m-gia-17-trieum2-i1643616" title="Bán lô đất SX tại P. Tân Thới Nhất , Quận 12 . Tổng DT 6.600m2. Cách QL1A 200m. Gía 17 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán lô đất SX tại P. Tân Thới Nhất , Quận 12 . Tổng DT 6.600m2. Cách QL1A 200m. Gía 17 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất SX tại P. Tân Thới Nhất , Quận 12 . Tổng DT 6.600m2. Cách QL1A 200m. Gía 17 triệu/m2 </td> </tr></table> false Cần Bán Đất _ Trại Nuôi Tôm Xã Hoà Đông , Vĩnh Châu , Sóc Trăng 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-dat-trai-nuoi-tom-xa-hoa-dong-vinh-chau-soc-trang-i1696438" title="Cần Bán Đất _ Trại Nuôi Tôm Xã Hoà Đông , Vĩnh Châu , Sóc Trăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-E44-8597F5.jpg" alt="Cần Bán Đất _ Trại Nuôi Tôm Xã Hoà Đông , Vĩnh Châu , Sóc Trăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Đất _ Trại Nuôi Tôm Xã Hoà Đông , Vĩnh Châu , Sóc Trăng </td> </tr></table> false Tôi đang cần gấp tiền làm ăn cần bán 2 lô đất đối diện KCN lớn ở Bình Chánh chỉ 800tr 18/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-dang-can-gap-tien-lam-an-can-ban-2-lo-dat-doi-dien-kcn-lon-o-binh-chanh-chi-800tr-i1693235" title="Tôi đang cần gấp tiền làm ăn cần bán 2 lô đất đối diện KCN lớn ở Bình Chánh chỉ 800tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Tôi đang cần gấp tiền làm ăn cần bán 2 lô đất đối diện KCN lớn ở Bình Chánh chỉ 800tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi đang cần gấp tiền làm ăn cần bán 2 lô đất đối diện KCN lớn ở Bình Chánh chỉ 800tr </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu 18/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-tho-cu-chinh-chu-10x26m-duong-nhua-20m-gan-cau-xang-shr-chi-425-trieu-i1283456" title="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/25/thumb-6A5-2A6CAA.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu </td> </tr></table>