http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/09/2020 false BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 13.8 TỶ 29/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-trang-trai-nuoi-tom-51244-m2-binh-dai-ben-tre-gia-138-ty-i2005952" title="BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 13.8 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 13.8 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 13.8 TỶ </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê kho chứa hàng mặt tiền nội bộ 6m tại Đường Trục P13 Q Bình Thạnh 22/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-dat-cho-san-xuat-c14/chinh-chu-cho-thue-kho-chua-hang-mat-tien-noi-bo-6m-tai-duong-truc-p13-q-binh-thanh-i2005008" title="Chính chủ cho thuê kho chứa hàng mặt tiền nội bộ 6m tại Đường Trục P13 Q Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/22/thumb-161-968798.jpg" alt="Chính chủ cho thuê kho chứa hàng mặt tiền nội bộ 6m tại Đường Trục P13 Q Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê kho chứa hàng mặt tiền nội bộ 6m tại Đường Trục P13 Q Bình Thạnh </td> </tr></table> false chuyển nhượng 100 ha đát trang trại tại tỉnh hòa bình 10/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/chuyen-nhuong-100-ha-dat-trang-trai-tai-tinh-hoa-binh-i1998327" title="chuyển nhượng 100 ha đát trang trại tại tỉnh hòa bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="chuyển nhượng 100 ha đát trang trại tại tỉnh hòa bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chuyển nhượng 100 ha đát trang trại tại tỉnh hòa bình </td> </tr></table>