http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/09/2019 false Bán lô đất xưởng 3000m2 Giá 2 tỷ LH 0909 695 143 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-lo-dat-xuong-3000m2-gia-2-ty-lh-0909-695-143-i1915568" title="Bán lô đất xưởng 3000m2 Giá 2 tỷ LH 0909 695 143"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/19/thumb-9A4-0CC342.jpg" alt="Bán lô đất xưởng 3000m2 Giá 2 tỷ LH 0909 695 143" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất xưởng 3000m2 Giá 2 tỷ LH 0909 695 143 </td> </tr></table> false Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà. 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-nhanh-lo-dat-duong-tran-van-giau-aeon-mall-nhieu-phan-qua-i1683758" title="Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà. </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-125m2-dat-dat-chinh-chu-ngay-khu-dan-cu-gia-12-ty-i1662208" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/22/thumb-F9F-E2B59B.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-vi-tri-dep-gia-12-ty-lh-ngay-shr-i1642486" title="Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-B97-3723CF.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-shr-vi-tri-dep-i1642505" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-E13-CD67CD.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-gia-17-ty-so-hong-rieng-o-tinh-lo-10-i1642475" title="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-304-F7908B.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-dat-co-the-xay-xuong-san-xuat-gia-17-ty-i1641468" title="Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-E7D-3D2129.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp 125m2 đất chính chủ, sổ hồng, phù hợp đầu tư, 1,2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-125m2-dat-chinh-chu-so-hong-phu-hop-dau-tu-12-ty-i1648999" title="Bán gấp 125m2 đất chính chủ, sổ hồng, phù hợp đầu tư, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-3AE-371A20.jpg" alt="Bán gấp 125m2 đất chính chủ, sổ hồng, phù hợp đầu tư, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 125m2 đất chính chủ, sổ hồng, phù hợp đầu tư, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-D66-A37503.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/lo-dat-125m2-chinh-chu-can-ban-gia-12-ty-so-hong-rieng-i1641496" title="Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-4D7-CFE328.jpg" alt="Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-200m2-vi-tri-dep-can-ban-gap-gia-18-ty-so-hong-i1641488" title="Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-043-46F4F7.jpg" alt="Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng </td> </tr></table> false Cơ hội đầu tư 250m2, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10, giá 2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-hoi-dau-tu-250m2-so-hong-o-tinh-lo-10-gia-2-ty-i1642150" title="Cơ hội đầu tư 250m2, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10, giá 2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-5D9-79E415.jpg" alt="Cơ hội đầu tư 250m2, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10, giá 2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội đầu tư 250m2, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10, giá 2 tỷ </td> </tr></table> false Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-250m2-vi-tri-dep-co-hoi-dau-tu-xay-phong-tro-2-ty-o-duc-hoa-long-an-i1651214" title="Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-875-2A49DC.jpg" alt="Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-250m2-dat-chinh-chu-so-hong-o-tinh-lo-10-lh-0906978831-i1648801" title="Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-C9B-226600.jpg" alt="Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa-Long An 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-250m2-gia-2-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-duc-hoa-long-an-i1643871" title="Cần bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa-Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/04/thumb-C9F-935161.jpg" alt="Cần bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa-Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa-Long An </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-200m2-gia-17-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-i1643234" title="Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-15E-22DFD7.jpg" alt="Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-125m2-dat-ngay-khu-dan-cu-tien-dau-tu-gia-12-ty-i1653584" title="Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/15/thumb-6CB-C92928.jpg" alt="Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-125m2-dat-chinh-chu-vi-tri-dep-so-hong-rieng-gia-12-ty-i1652045" title="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-EF0-806347.jpg" alt="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán 125m2 đất thổ cư giá 1,2 tỷ, 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-125m2-dat-tho-cu-gia-12-ty-i1635009" title="Cần bán 125m2 đất thổ cư giá 1,2 tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-263-BC669A.jpg" alt="Cần bán 125m2 đất thổ cư giá 1,2 tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 125m2 đất thổ cư giá 1,2 tỷ, </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 chính chủ cần bán gấp, sổ hồng riêng, vị trí đẹp, 1,2 tỷ 20/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-chinh-chu-can-ban-gap-so-hong-rieng-vi-tri-dep-12-ty-i1643189" title="Có lô đất 125m2 chính chủ cần bán gấp, sổ hồng riêng, vị trí đẹp, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-6D1-2B993A.jpg" alt="Có lô đất 125m2 chính chủ cần bán gấp, sổ hồng riêng, vị trí đẹp, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 chính chủ cần bán gấp, sổ hồng riêng, vị trí đẹp, 1,2 tỷ </td> </tr></table>