http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/11/2019 false Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền. 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-du-an-khu-do-thi-da-tach-so-rieng-sang-ten-trong-ngay-dat-nen-690tr-nen-i1357891" title="Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-823-98D283.jpg" alt="Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền. </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-12-gia-thi-truong-639tr150m2-i1357029" title="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/09/thumb-B1F-21AD6C.jpg" alt="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 </td> </tr></table> false Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/hotcan-chuyen-nhuong-708-lo-dat-mt-vanh-dai-4-du-an-lago-centro-thi-tran-ben-luc-long-an-i1841728" title="Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An </td> </tr></table> false Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/hotcan-chuyen-nhuong-708-lo-dat-mt-vanh-dai-4-du-an-lago-centro-thi-tran-ben-luc-long-an-i1841729" title="Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hot!Cần Chuyển Nhượng 708 Lô Đất Mt Vành Đai 4 Dự An Lago Centro Thị Trấn Bến Lức, Long An </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-i1357044" title="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-EC8-66B1A6.jpg" alt="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm </td> </tr></table> false Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-125m2-dat-chinh-chu-vi-tri-dep-so-hong-rieng-gia-12-ty-i1652045" title="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-EF0-806347.jpg" alt="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Có đất 125m2 chính chủ cần bán gấp đi định cư, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-dat-125m2-chinh-chu-can-ban-gap-di-dinh-cu-so-hong-rieng-gia-12-ty-i1667887" title="Có đất 125m2 chính chủ cần bán gấp đi định cư, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/25/thumb-538-FFDA2E.jpg" alt="Có đất 125m2 chính chủ cần bán gấp đi định cư, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có đất 125m2 chính chủ cần bán gấp đi định cư, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/phong-tro-16-phong-can-ban-17-ty-dien-tich-125m2-so-hong-i1636754" title="Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/27/thumb-76C-B2004D.jpg" alt="Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-125m2-dat-dat-chinh-chu-ngay-khu-dan-cu-gia-12-ty-i1662208" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/22/thumb-F9F-E2B59B.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, đất chính chủ, ngay khu dân cư, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-D66-A37503.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-duc-hoa-long-an-i1652035" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-DEA-9A15B6.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-gia-17-ty-so-hong-rieng-o-tinh-lo-10-i1642475" title="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-304-F7908B.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 650tr 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-650tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 650tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-EBD-1A66FD.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 650tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 650tr </td> </tr></table> false Ngân Hàng Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Ngân Hàng Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/27/thumb-2E1-9901C9.jpg" alt="Ngân Hàng Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/04/thumb-8D4-D36D00.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Cần bán gấp 1 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 13/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-1-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 1 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/21/thumb-63F-290F45.jpg" alt="Cần bán gấp 1 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 1 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng 12/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-hoi-duy-nhat-de-so-huu-nen-dat-tho-cu-250m2-gia-12-ty-lh-so-hong-i1642477" title="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-066-60DE70.jpg" alt="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng </td> </tr></table> false Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút 12/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nam-ngay-mat-tien-tinh-lo-10-cach-bv-cho-ray-2-chi-3-phut-i1635692" title="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-E09-2483AB.jpg" alt="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ 12/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-can-ban-gap-vi-tri-dep-so-hong-rieng-12-ty-i1648787" title="Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-570-E80D04.jpg" alt="Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ 12/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-125m2-o-vi-tri-dep-dat-chinh-chu-gia-12-ty-i1642166" title="Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-D47-97D75C.jpg" alt="Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table>