http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/12/2018 false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/10/16/thumb-644-D15D6E.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-that-gia-tri-that-sinh-loi-nhanh-hon-ngan-hang-i1740632" title="Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-E03-136299.jpg" alt="Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/nhuong-gap-nen-dat-khu-ten-lua-2-khu-dan-cu-dong-gia-ca-phai-chang-i1344976" title="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-i1357044" title="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-45C-135526.jpg" alt="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-12-gia-thi-truong-639tr150m2-i1357029" title="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-686-C897C7.jpg" alt="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-915-82D0A0.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-A54-F193B1.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-550tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-235-CD9300.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/04/thumb-8D4-D36D00.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-690tr-nen-i1357891" title="Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền. </td> </tr></table> false Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-300m2-dat-da-tc-ngay-tthc-cua-quan-binh-duong-gia-479trnen-i1747805" title="Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/29/thumb-56F-EC49DB.jpg" alt="Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền </td> </tr></table> false Thanh lí đất Bình Dương giá rẻ, KĐT mới Bình Dương, tiện ích đầy đủ, tc, shr 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-li-dat-binh-duong-gia-re-kdt-moi-binh-duong-tien-ich-day-du-tc-shr-i1728111" title="Thanh lí đất Bình Dương giá rẻ, KĐT mới Bình Dương, tiện ích đầy đủ, tc, shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/01/thumb-5EE-C396EA.jpg" alt="Thanh lí đất Bình Dương giá rẻ, KĐT mới Bình Dương, tiện ích đầy đủ, tc, shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lí đất Bình Dương giá rẻ, KĐT mới Bình Dương, tiện ích đầy đủ, tc, shr </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-tho-cu-chinh-chu-10x26m-duong-nhua-20m-gan-cau-xang-shr-chi-425-trieu-i1283456" title="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/25/thumb-6A5-2A6CAA.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu </td> </tr></table> false Đất SKC hoàn chỉnh có thể xây dựng xưởng ngay 12/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-skc-hoan-chinh-co-the-xay-dung-xuong-ngay-i1756526" title="Đất SKC hoàn chỉnh có thể xây dựng xưởng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Đất SKC hoàn chỉnh có thể xây dựng xưởng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất SKC hoàn chỉnh có thể xây dựng xưởng ngay </td> </tr></table> false Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-200m2-dat-so-hong-rieng-doi-dien-kcn-bv-nhi-dong-3-gia-15-ty-i1656750" title="Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-E23-69C201.jpg" alt="Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ </td> </tr></table> false bán đất xây trọ chính chủ thổ cư sổ 245 triệu,shr, bao sang tên tỉnh lộ 10 bình chánh 08/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-xay-tro-chinh-chu-tho-cu-so-245-trieushr-bao-sang-ten-tinh-lo-10-binh-chanh-i1261783" title="bán đất xây trọ chính chủ thổ cư sổ 245 triệu,shr, bao sang tên tỉnh lộ 10 bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/07/thumb-6B8-539E55.jpg" alt="bán đất xây trọ chính chủ thổ cư sổ 245 triệu,shr, bao sang tên tỉnh lộ 10 bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán đất xây trọ chính chủ thổ cư sổ 245 triệu,shr, bao sang tên tỉnh lộ 10 bình chánh </td> </tr></table> false Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà. 07/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-nhanh-lo-dat-duong-tran-van-giau-aeon-mall-nhieu-phan-qua-i1683758" title="Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán nhanh lô đất đường Trần Văn Gìau AEON Mall nhiều phần quà. </td> </tr></table> false Bán nhà 2 lầu, 3 phòng trọ, đối diện KCX Tân Thuận 2, giá : 1,2 tỷ 06/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-nha-2-lau-3-phong-tro-doi-dien-kcx-tan-thuan-2-gia-12-ty-i1655251" title="Bán nhà 2 lầu, 3 phòng trọ, đối diện KCX Tân Thuận 2, giá : 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán nhà 2 lầu, 3 phòng trọ, đối diện KCX Tân Thuận 2, giá : 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 lầu, 3 phòng trọ, đối diện KCX Tân Thuận 2, giá : 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán đât đường Hưng Long giá rẻ 600tr, thổ cư, chính chủ 06/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-duong-hung-long-gia-re-600tr-tho-cu-chinh-chu-i1655417" title="Bán đât đường Hưng Long giá rẻ 600tr, thổ cư, chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán đât đường Hưng Long giá rẻ 600tr, thổ cư, chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đât đường Hưng Long giá rẻ 600tr, thổ cư, chính chủ </td> </tr></table>