http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-von-mo-hieu-thuoc-tay-ban-gap-750m2-dat-tho-cu-100-lo-goc-2mt-cho-so-hong-chinh-chu-i1501838" title="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/07/thumb-CA4-F3D372.jpg" alt="Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn mở hiệu thuốc tây bán gấp 750m2 đất thổ cư 100% & lô góc 2MT chợ, sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-lh-ngay-i1357044" title="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-422-D5915D.jpg" alt="Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm. LH Ngay </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C00-2B0396.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vp-bank-can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-re-chi-12-gia-thi-truong-139tr150m2-i1357029" title="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-C73-0768DF.jpg" alt="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 139tr/150m2 </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-8F3-57925A.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-D4C-992144.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/tap-doan-hagl-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-290tr-nen-lh-ngay-i1357891" title="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập đoàn HAGL mở bán dự án khu đô thị đất nền 290tr/ nền. LH Ngay </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-250tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-CA9-D23D5F.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 250tr </td> </tr></table> false Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-lam-von-kd-toi-can-nhuong-gap-900m230x30m-dat-tho-cu-gia-235tr-i1248566" title="Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/16/thumb-1C0-C5E1E6.jpg" alt="Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền làm vốn KD, tôi cần nhượng gấp 900m2(30x30m) đất thổ cư giá 235tr </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/chinh-chu-can-ban-gap-600m2-lo-goc-2-mat-tien-doi-dien-cho-i1249090" title="Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/17/thumb-4B8-A8E403.jpg" alt="Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán gấp 600m2 lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-thanh-ly-dat-nen-de-thu-hoi-von-voi-gia-uu-dai-va-chiet-khau-cao-i1249054" title="Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/17/thumb-EBB-BF9E98.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất nền để thu hồi vốn với giá ưu đãi và chiết khấu cao </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-mat-tien-duong-nhua-rong-thong-dai-toi-cho-i1249690" title="Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/18/thumb-CFE-CE648A.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất, mặt tiền đường nhựa rộng thông dài tới chợ </td> </tr></table> false Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-kinh-donh-sng-gap-lo-dat-900m2-doi-dien-sieu-thi-han-quoc-i1237860" title="Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền kinh doɑnh sɑng gấp lô đất 900m2 đối diện siêu thị Hàn Quốc </td> </tr></table> false Bán lô đất trong khu dân cư Tân Đô giá chính chủ 5x26, SHR giá 1 tỷ. 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-lo-dat-trong-khu-dan-cu-tan-do-gia-chinh-chu-5x26-shr-gia-1-ty-i1568720" title="Bán lô đất trong khu dân cư Tân Đô giá chính chủ 5x26, SHR giá 1 tỷ. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/02/thumb-D8D-6F8476.jpg" alt="Bán lô đất trong khu dân cư Tân Đô giá chính chủ 5x26, SHR giá 1 tỷ. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất trong khu dân cư Tân Đô giá chính chủ 5x26, SHR giá 1 tỷ. </td> </tr></table> false Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2 17/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/becamex-tl-gap-20-lo-dat-trong-kdt-moi-binh-duong-gia-289tr150m2-i1326363" title="Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/11/12/thumb-6E9-3B02B8.jpg" alt="Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Becamex TL gấp 20 lô đất trong KĐT mới Bình Dương, giá 289tr/150m2 </td> </tr></table> false Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường 16/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nen-bchanh-gia-re-chi-420tr-gia-100-5x26mshr-dan-dong-gan-cho-truong-i1286169" title="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/31/thumb-7CD-813D4B.jpg" alt="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu 16/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-tho-cu-chinh-chu-10x26m-duong-nhua-20m-gan-cau-xang-shr-chi-425-trieu-i1283456" title="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/25/thumb-6A5-2A6CAA.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng 16/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/nhuong-gap-nen-dat-khu-ten-lua-2-khu-dan-cu-dong-gia-ca-phai-chang-i1344976" title="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2, khu dân cư đông gía cả phải chăng </td> </tr></table> false Đất cần bán GẤP giá rẻ để trả nợ đáo hạn ngân hàng, ngay chợ Dĩ An , nhà sách , 14/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-can-ban-gap-gia-re-de-tra-no-dao-han-ngan-hang-ngay-cho-di-an-nha-sach--i1271502" title="Đất cần bán GẤP giá rẻ để trả nợ đáo hạn ngân hàng, ngay chợ Dĩ An , nhà sách ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/04/thumb-77F-CB3671.jpg" alt="Đất cần bán GẤP giá rẻ để trả nợ đáo hạn ngân hàng, ngay chợ Dĩ An , nhà sách ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất cần bán GẤP giá rẻ để trả nợ đáo hạn ngân hàng, ngay chợ Dĩ An , nhà sách , </td> </tr></table>