http://m.diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false Cần bán 2 lô đất mặt tiền - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-2-lo-dat-mat-tien-1-ty-5-252m2-shr-lh-0909887249-i1935353" title="Cần bán 2 lô đất mặt tiền - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/30/thumb-1FC-616390.jpg" alt="Cần bán 2 lô đất mặt tiền - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 2 lô đất mặt tiền - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Cần bán 2 lô đất mặt tiền Bình Chánh - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-2-lo-dat-mat-tien-binh-chanh-1-ty-5-252m2-shr-lh-0909887249-i1935352" title="Cần bán 2 lô đất mặt tiền Bình Chánh - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/30/thumb-242-FE3A42.jpg" alt="Cần bán 2 lô đất mặt tiền Bình Chánh - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 2 lô đất mặt tiền Bình Chánh - ( 1 tỷ 5 / 252m2 ) - SHR. LH: 0909.887.249 </td> </tr></table> false Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-mieng-dat-tho-vuon-dt-1600m2-gia-6trm2-duong-an-haxa-pham-van-haibinh-chanh-i1924565" title="Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-A39-A19243.jpg" alt="Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 2000m2. Giá 3 tỷ. Cầu Xáng. LH 0906606392 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-gap-lo-dat-2000m2-gia-3-ty-cau-xang-lh-0906606392-i1946425" title="Cần bán gấp lô đất 2000m2. Giá 3 tỷ. Cầu Xáng. LH 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-676-CC5E77.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 2000m2. Giá 3 tỷ. Cầu Xáng. LH 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 2000m2. Giá 3 tỷ. Cầu Xáng. LH 0906606392 </td> </tr></table> false ĐÁT QUY HOẠCH Q.BÌNH TÂN, THOI GIAN SDĐ ĐẾN 2060 DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN ĐẦU TƯ, KINH DOANH 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-quy-hoach-qbinh-tan-thoi-gian-sdd-den-2060-danh-cho-nhung-ai-muon-dau-tu-kinh-doanh-i1946628" title="ĐÁT QUY HOẠCH Q.BÌNH TÂN, THOI GIAN SDĐ ĐẾN 2060 DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN ĐẦU TƯ, KINH DOANH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-779-DBB932.jpg" alt="ĐÁT QUY HOẠCH Q.BÌNH TÂN, THOI GIAN SDĐ ĐẾN 2060 DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN ĐẦU TƯ, KINH DOANH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐÁT QUY HOẠCH Q.BÌNH TÂN, THOI GIAN SDĐ ĐẾN 2060 DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN ĐẦU TƯ, KINH DOANH </td> </tr></table> false Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR. 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-ban-gap-dat-tho-cu-125m2-chi-800-trieu-mt-hoang-phan-thai-shr-i1800601" title="Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR. </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1946424" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-day-tro-7-phong-dt-90m2-shr-ngay-kcn-cau-tram-binh-chanh-gia-chi-12-ty-i1798645" title="Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-dang-sot-dat-tang-gia-hang-ngay-thoi-diem-tot-de-dau-tu-co-so-hong-i1618724" title="Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/30/thumb-6C8-A0E36E.jpg" alt="Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng </td> </tr></table> false Đất Quận Bình Tân 75m² - GIÁ RẺ BÈO 19/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-quan-binh-tan-75m-gia-re-beo-i1944799" title="Đất Quận Bình Tân 75m² - GIÁ RẺ BÈO"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Đất Quận Bình Tân 75m² - GIÁ RẺ BÈO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Quận Bình Tân 75m² - GIÁ RẺ BÈO </td> </tr></table> false Ly hôn nên bán đất cây lâu năm Phạm Văn Hai, 341.1m2, 900 triệu, sổ hồng, 0906684015 gặp Duy. 16/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ly-hon-nen-ban-dat-cay-lau-nam-pham-van-hai-3411m2-900-trieu-so-hong-0906684015-gap-duy-i1823653" title="Ly hôn nên bán đất cây lâu năm Phạm Văn Hai, 341.1m2, 900 triệu, sổ hồng, 0906684015 gặp Duy."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/16/thumb-B1E-6F4EDA.jpg" alt="Ly hôn nên bán đất cây lâu năm Phạm Văn Hai, 341.1m2, 900 triệu, sổ hồng, 0906684015 gặp Duy." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ly hôn nên bán đất cây lâu năm Phạm Văn Hai, 341.1m2, 900 triệu, sổ hồng, 0906684015 gặp Duy. </td> </tr></table> false CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰC RẺ 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ra-vai-lo-dat-lien-ke-kcn-gia-cuc-re-i1876839" title="CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰC RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/10/thumb-69D-FD4162.jpg" alt="CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰC RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰC RẺ </td> </tr></table> false DỰ ÁN ĐẤT NỀN GIÁ CỰC RẺ – NẰM NGAY TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 1 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/du-an-dat-nen-gia-cuc-re-nam-ngay-trung-tam-khu-dan-cu-my-phuoc-1-i1884996" title="DỰ ÁN ĐẤT NỀN GIÁ CỰC RẺ – NẰM NGAY TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/22/thumb-1E8-1805E8.jpg" alt="DỰ ÁN ĐẤT NỀN GIÁ CỰC RẺ – NẰM NGAY TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DỰ ÁN ĐẤT NỀN GIÁ CỰC RẺ – NẰM NGAY TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 1 </td> </tr></table> false ĐẤT NỀN GIÁ SIÊU RẺ – LIỀN KỀ KCN VÀ KDC MỸ PHƯỚC 1 15/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-nen-gia-sieu-re-lien-ke-kcn-va-kdc-my-phuoc-1-i1889005" title="ĐẤT NỀN GIÁ SIÊU RẺ – LIỀN KỀ KCN VÀ KDC MỸ PHƯỚC 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/29/thumb-980-317AB6.jpg" alt="ĐẤT NỀN GIÁ SIÊU RẺ – LIỀN KỀ KCN VÀ KDC MỸ PHƯỚC 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT NỀN GIÁ SIÊU RẺ – LIỀN KỀ KCN VÀ KDC MỸ PHƯỚC 1 </td> </tr></table> false Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/gia-dinh-can-tien-ban-dat-8x25-da-co-shr-ngay-tran-dai-nghia-bao-sang-ten-lh-i1941766" title="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần tiền, bán đất 8x25, Đã có SHR, ngay Trần Đại nghĩa , Bao sang tên LH </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-can-ban-125m2-dat-hay-nhanh-dau-tu-gia-12-ty-so-hong-i1641463" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-2BD-E62BE4.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/lo-dat-125m2-can-ban-gap-dat-tho-cu-gia-12-ty-so-hong-rieng-i1649427" title="Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-470-3CC20A.jpg" alt="Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, thích hợp xây phòng trọ 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-lo-dat-250m2-gia-2-ty-thich-hop-xay-phong-tro-i1635010" title="Bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, thích hợp xây phòng trọ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-252-AEE8CE.jpg" alt="Bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, thích hợp xây phòng trọ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất 250m2 giá 2 tỷ, thích hợp xây phòng trọ </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-co-lo-dat-200m2-can-ban-so-hong-rieng-shr-18-ty-lh-i1652515" title="Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/15/thumb-1FF-781951.jpg" alt="Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-can-ban-125m2-dat-co-so-hong-gia-12-ty-ngay-o-tinh-lo-10-i1641491" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-4A3-CB2547.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table>