http://m.diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2020 false Kẹt tiền, bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thông tại La Gi, Bình Thuận 10/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ket-tien-ban-dat-mat-tien-duong-nguyen-thong-tai-la-gi-binh-thuan-i2007611" title="Kẹt tiền, bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thông tại La Gi, Bình Thuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/10/thumb-254-58AD47.jpg" alt="Kẹt tiền, bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thông tại La Gi, Bình Thuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền, bán đất mặt tiền đường Nguyễn Thông tại La Gi, Bình Thuận </td> </tr></table> false Nhượng quyền SD đất 1334 đất cây hàng năm tiện lập ao vườn cây ăn trái ,đất nằm trên an 21/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/nhuong-quyen-sd-dat-1334-dat-cay-hang-nam-tien-lap-ao-vuon-cay-an-trai-dat-nam-tren-an-i2004773" title="Nhượng quyền SD đất 1334 đất cây hàng năm tiện lập ao vườn cây ăn trái ,đất nằm trên an"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/21/thumb-75A-130051.jpg" alt="Nhượng quyền SD đất 1334 đất cây hàng năm tiện lập ao vườn cây ăn trái ,đất nằm trên an" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng quyền SD đất 1334 đất cây hàng năm tiện lập ao vườn cây ăn trái ,đất nằm trên an </td> </tr></table> false Cần tiền gấp nên bán rẻ miếng đất như cho chỉ 550k/m², dt 1000m² sổ riêng 03/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-tien-gap-nen-ban-re-mieng-dat-nhu-cho-chi-550km-dt-1000m-so-rieng-i1996825" title="Cần tiền gấp nên bán rẻ miếng đất như cho chỉ 550k/m², dt 1000m² sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-019-28FFE4.jpg" alt="Cần tiền gấp nên bán rẻ miếng đất như cho chỉ 550k/m², dt 1000m² sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền gấp nên bán rẻ miếng đất như cho chỉ 550k/m², dt 1000m² sổ riêng </td> </tr></table> false Chính chủ bị bệnh nen về quê nên cần bán gấp lô đất ,so hồng riêng,thổ cư , giá 350tr 03/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-bi-benh-nen-ve-que-nen-can-ban-gap-lo-dat-so-hong-riengtho-cu-gia-350tr-i1996494" title="Chính chủ bị bệnh nen về quê nên cần bán gấp lô đất ,so hồng riêng,thổ cư , giá 350tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/01/thumb-52D-CD9347.jpg" alt="Chính chủ bị bệnh nen về quê nên cần bán gấp lô đất ,so hồng riêng,thổ cư , giá 350tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bị bệnh nen về quê nên cần bán gấp lô đất ,so hồng riêng,thổ cư , giá 350tr </td> </tr></table> false Chỉ còn 1 lô duy nhất 1000m2 ngay mặt đường nhựa 10m giá 650tr 01/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chi-con-1-lo-duy-nhat-1000m2-ngay-mat-duong-nhua-10m-gia-650tr-i1996695" title="Chỉ còn 1 lô duy nhất 1000m2 ngay mặt đường nhựa 10m giá 650tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-B3E-AAABEE.jpg" alt="Chỉ còn 1 lô duy nhất 1000m2 ngay mặt đường nhựa 10m giá 650tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 1 lô duy nhất 1000m2 ngay mặt đường nhựa 10m giá 650tr </td> </tr></table> false BÁN GẤP LÔ ĐẤT 500M2, SHR SẲN, NGAY QUỐC LỘ 13, TRUNG TÂM CHƠN THÀNH, GIÁ 650 TR 21/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-gap-lo-dat-500m2-shr-san-ngay-quoc-lo-13-trung-tam-chon-thanh-gia-650-tr-i2000507" title="BÁN GẤP LÔ ĐẤT 500M2, SHR SẲN, NGAY QUỐC LỘ 13, TRUNG TÂM CHƠN THÀNH, GIÁ 650 TR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/20/thumb-AC2-57E991.jpg" alt="BÁN GẤP LÔ ĐẤT 500M2, SHR SẲN, NGAY QUỐC LỘ 13, TRUNG TÂM CHƠN THÀNH, GIÁ 650 TR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP LÔ ĐẤT 500M2, SHR SẲN, NGAY QUỐC LỘ 13, TRUNG TÂM CHƠN THÀNH, GIÁ 650 TR </td> </tr></table> false Đất trang trại 26/06/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-trang-trai-i1887322" title="Đất trang trại"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Đất trang trại" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất trang trại </td> </tr></table>