http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/06/2018 false Thanh lý 1.500m2 đất 235triệu/nền hỗ trợ vay vốn 80%, TC100%, SHR 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/thanh-ly-1500m2-dat-235trieunen-ho-tro-vay-von-80-tc100-shr-i1563886" title="Thanh lý 1.500m2 đất 235triệu/nền hỗ trợ vay vốn 80%, TC100%, SHR "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/21/thumb-FE8-973E32.jpg" alt="Thanh lý 1.500m2 đất 235triệu/nền hỗ trợ vay vốn 80%, TC100%, SHR " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 1.500m2 đất 235triệu/nền hỗ trợ vay vốn 80%, TC100%, SHR </td> </tr></table> false Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp với nhà phố biệt thự khu Compound 2 mặt giáp sông Q.2 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/tan-huong-cuoc-song-dang-cap-voi-nha-pho-biet-thu-khu-compound-2-mat-giap-song-q2-i1585093" title="Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp với nhà phố biệt thự khu Compound 2 mặt giáp sông Q.2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/03/thumb-7EC-CFA36C.jpg" alt="Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp với nhà phố biệt thự khu Compound 2 mặt giáp sông Q.2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp với nhà phố biệt thự khu Compound 2 mặt giáp sông Q.2 </td> </tr></table> false Tận hưởng cuộc sống trong lành với nhà phố nội khu Compound ven sông Quận 2 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/tan-huong-cuoc-song-trong-lanh-voi-nha-pho-noi-khu-compound-ven-song-quan-2-i1585624" title="Tận hưởng cuộc sống trong lành với nhà phố nội khu Compound ven sông Quận 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/04/thumb-A85-ECFC25.jpg" alt="Tận hưởng cuộc sống trong lành với nhà phố nội khu Compound ven sông Quận 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tận hưởng cuộc sống trong lành với nhà phố nội khu Compound ven sông Quận 2 </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 300m2 đối diện hồ sinh thái, bán 530tr/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-co-lo-dat-300m2-doi-dien-ho-sinh-thai-ban-530trnen-i1358241" title="Tôi có lô đất 300m2 đối diện hồ sinh thái, bán 530tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/12/thumb-647-AF6B48.jpg" alt="Tôi có lô đất 300m2 đối diện hồ sinh thái, bán 530tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 300m2 đối diện hồ sinh thái, bán 530tr/nền </td> </tr></table> false Tôi bán lại 900m2 đất, mặt tiền đường nhựa. Giá 300 triệu/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-ban-lai-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-gia-300-trieunen-i1341996" title="Tôi bán lại 900m2 đất, mặt tiền đường nhựa. Giá 300 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/12/thumb-DFA-2A9EBF.jpg" alt="Tôi bán lại 900m2 đất, mặt tiền đường nhựa. Giá 300 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi bán lại 900m2 đất, mặt tiền đường nhựa. Giá 300 triệu/nền </td> </tr></table> false Sang lại 900m2 đất. Giá bản 1,4 tỷ sổ hồng chính chủ 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/sang-lai-900m2-dat-gia-ban-14-ty-so-hong-chinh-chu-i1341517" title="Sang lại 900m2 đất. Giá bản 1,4 tỷ sổ hồng chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/10/thumb-E57-6E65AE.jpg" alt="Sang lại 900m2 đất. Giá bản 1,4 tỷ sổ hồng chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang lại 900m2 đất. Giá bản 1,4 tỷ sổ hồng chính chủ </td> </tr></table> false Ngân Hàng Phương Đông thanh lý 20 nền đất. Giá chỉ 335 triệu/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ngan-hang-phuong-dong-thanh-ly-20-nen-dat-gia-chi-335-trieunen-i1433755" title="Ngân Hàng Phương Đông thanh lý 20 nền đất. Giá chỉ 335 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/03/thumb-BD8-356068.jpg" alt="Ngân Hàng Phương Đông thanh lý 20 nền đất. Giá chỉ 335 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Phương Đông thanh lý 20 nền đất. Giá chỉ 335 triệu/nền </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 600m2 gần Vành Đai 4. Giá 500tr 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ban-gap-lo-dat-600m2-gan-vanh-dai-4-gia-500tr-i1351907" title="Cần bán gấp lô đất 600m2 gần Vành Đai 4. Giá 500tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/28/thumb-658-0EF738.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 600m2 gần Vành Đai 4. Giá 500tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 600m2 gần Vành Đai 4. Giá 500tr </td> </tr></table> false Cần sang lại lô đất 150m2, giá 315tr ngay khu dân cư 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-sang-lai-lo-dat-150m2-gia-315tr-ngay-khu-dan-cu-i1259702" title="Cần sang lại lô đất 150m2, giá 315tr ngay khu dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/08/thumb-C8B-9C7101.jpg" alt="Cần sang lại lô đất 150m2, giá 315tr ngay khu dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang lại lô đất 150m2, giá 315tr ngay khu dân cư </td> </tr></table> false Becamex mở bán nhiều lô đất giá chỉ từ 90 tr/nền tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/becamex-mo-ban-nhieu-lo-dat-gia-chi-tu-90-trnen-tai-trung-tam-hanh-chinh-tinh-binh-duong-i1276567" title="Becamex mở bán nhiều lô đất giá chỉ từ 90 tr/nền tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/12/thumb-7F3-2B6C7A.jpg" alt="Becamex mở bán nhiều lô đất giá chỉ từ 90 tr/nền tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Becamex mở bán nhiều lô đất giá chỉ từ 90 tr/nền tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương </td> </tr></table> false Bán 40x30m đất có bán lẻ từng nền. Giá bán 275 triệu/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-40x30m-dat-co-ban-le-tung-nen-gia-ban-275-trieunen-i1360446" title="Bán 40x30m đất có bán lẻ từng nền. Giá bán 275 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/30/thumb-C0A-8B4A26.jpg" alt="Bán 40x30m đất có bán lẻ từng nền. Giá bán 275 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 40x30m đất có bán lẻ từng nền. Giá bán 275 triệu/nền </td> </tr></table> false Tôi cần sang lại 300m2 đất, giá 450tr ở Bình Dương 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-can-sang-lai-300m2-dat-gia-450tr-o-binh-duong-i1342395" title="Tôi cần sang lại 300m2 đất, giá 450tr ở Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/12/thumb-ECF-3F5885.jpg" alt="Tôi cần sang lại 300m2 đất, giá 450tr ở Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần sang lại 300m2 đất, giá 450tr ở Bình Dương </td> </tr></table> false Thanh lý đất thổ cư, giấy tờ minh bạch ở Bình Dương 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/thanh-ly-dat-tho-cu-giay-to-minh-bach-o-binh-duong-i1351973" title="Thanh lý đất thổ cư, giấy tờ minh bạch ở Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/28/thumb-562-BC4638.jpg" alt="Thanh lý đất thổ cư, giấy tờ minh bạch ở Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đất thổ cư, giấy tờ minh bạch ở Bình Dương </td> </tr></table> false Cần bán 600m2 đất Mỹ Phước Tân Vạn. 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ban-600m2-dat-my-phuoc-tan-van-i1342054" title="Cần bán 600m2 đất Mỹ Phước Tân Vạn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/12/thumb-9F9-1E5A98.jpg" alt="Cần bán 600m2 đất Mỹ Phước Tân Vạn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 600m2 đất Mỹ Phước Tân Vạn. </td> </tr></table> false Thanh lý đất nền giá rẻ hơn 30% so với thị trường 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/thanh-ly-dat-nen-gia-re-hon-30-so-voi-thi-truong-i1450094" title="Thanh lý đất nền giá rẻ hơn 30% so với thị trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/26/thumb-CD7-9E09F7.jpg" alt="Thanh lý đất nền giá rẻ hơn 30% so với thị trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đất nền giá rẻ hơn 30% so với thị trường </td> </tr></table> false Sang 750m2 gấp để trả nợ. Giá 315 triệu/nền 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/sang-750m2-gap-de-tra-no-gia-315-trieunen-i1356087" title="Sang 750m2 gấp để trả nợ. Giá 315 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/06/thumb-A20-2A07AF.jpg" alt="Sang 750m2 gấp để trả nợ. Giá 315 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang 750m2 gấp để trả nợ. Giá 315 triệu/nền </td> </tr></table> false Becamex IDC tung ra nhiều sản phẩm bất động sản giá rẻ từ 220 triệu 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/becamex-idc-tung-ra-nhieu-san-pham-bat-dong-san-gia-re-tu-220-trieu-i1263887" title="Becamex IDC tung ra nhiều sản phẩm bất động sản giá rẻ từ 220 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/16/thumb-449-9F6276.jpg" alt="Becamex IDC tung ra nhiều sản phẩm bất động sản giá rẻ từ 220 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Becamex IDC tung ra nhiều sản phẩm bất động sản giá rẻ từ 220 triệu </td> </tr></table> false Đất thổ cư 100% cần sang gấp. 319 triệu 600m2 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-100-can-sang-gap-319-trieu-600m2-i1353320" title="Đất thổ cư 100% cần sang gấp. 319 triệu 600m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/30/thumb-40A-C28211.jpg" alt="Đất thổ cư 100% cần sang gấp. 319 triệu 600m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 100% cần sang gấp. 319 triệu 600m2 </td> </tr></table> false Cần sang nhà trọ và đất giá 339 triệu/nền. Cần sang gấp trong tháng 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-sang-nha-tro-va-dat-gia-339-trieunen-can-sang-gap-trong-thang-i1341645" title="Cần sang nhà trọ và đất giá 339 triệu/nền. Cần sang gấp trong tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/10/thumb-BA1-3581AD.jpg" alt="Cần sang nhà trọ và đất giá 339 triệu/nền. Cần sang gấp trong tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang nhà trọ và đất giá 339 triệu/nền. Cần sang gấp trong tháng </td> </tr></table> false Bán đất KCN Sóng Thần, Vsip, Mỹ Phước 19/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-kcn-song-than-vsip-my-phuoc-i1343596" title="Bán đất KCN Sóng Thần, Vsip, Mỹ Phước"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/14/thumb-FC3-AC464B.jpg" alt="Bán đất KCN Sóng Thần, Vsip, Mỹ Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất KCN Sóng Thần, Vsip, Mỹ Phước </td> </tr></table>