http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/04/2020 false Chủ đầu tư mở bán đất nền siêu rẻ chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chu-dau-tu-mo-ban-dat-nen-sieu-re-chi-24trm2-nam-ngay-trong-san-gold-long-thanh-i1979240" title="Chủ đầu tư mở bán đất nền siêu rẻ chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-940-D1AFC3.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán đất nền siêu rẻ chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán đất nền siêu rẻ chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành </td> </tr></table> false sân gold Long Thành đang mở bán đất nền sổ đỏ, giá siêu rẻ chỉ 24tr/m2 tại thành phố Biên Hòa 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/san-gold-long-thanh-dang-mo-ban-dat-nen-so-do-gia-sieu-re-chi-24trm2-tai-thanh-pho-bien-hoa-i1979239" title="sân gold Long Thành đang mở bán đất nền sổ đỏ, giá siêu rẻ chỉ 24tr/m2 tại thành phố Biên Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-901-DC540F.jpg" alt="sân gold Long Thành đang mở bán đất nền sổ đỏ, giá siêu rẻ chỉ 24tr/m2 tại thành phố Biên Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">sân gold Long Thành đang mở bán đất nền sổ đỏ, giá siêu rẻ chỉ 24tr/m2 tại thành phố Biên Hòa </td> </tr></table> false đất nền sổ đỏ giá rẻ mua trực tiếp qua chủ đầu tư, hạ tầng đã hoàn thành ngay sân gold Long Thành 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-so-do-gia-re-mua-truc-tiep-qua-chu-dau-tu-ha-tang-da-hoan-thanh-ngay-san-gold-long-thanh-i1979237" title="đất nền sổ đỏ giá rẻ mua trực tiếp qua chủ đầu tư, hạ tầng đã hoàn thành ngay sân gold Long Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-970-C6623B.jpg" alt="đất nền sổ đỏ giá rẻ mua trực tiếp qua chủ đầu tư, hạ tầng đã hoàn thành ngay sân gold Long Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">đất nền sổ đỏ giá rẻ mua trực tiếp qua chủ đầu tư, hạ tầng đã hoàn thành ngay sân gold Long Thành </td> </tr></table> false Đất nền giá rẻ, sổ đỏ mua qua chủ đầu tư chỉ có tại sân gold Long Thành 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-gia-re-so-do-mua-qua-chu-dau-tu-chi-co-tai-san-gold-long-thanh-i1979235" title="Đất nền giá rẻ, sổ đỏ mua qua chủ đầu tư chỉ có tại sân gold Long Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-6A3-581F5F.jpg" alt="Đất nền giá rẻ, sổ đỏ mua qua chủ đầu tư chỉ có tại sân gold Long Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền giá rẻ, sổ đỏ mua qua chủ đầu tư chỉ có tại sân gold Long Thành </td> </tr></table> false Đất nền sổ đỏ giá duy nhất chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành, giá chủ đầu tư 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-so-do-gia-duy-nhat-chi-24trm2-nam-ngay-trong-san-gold-long-thanh-gia-chu-dau-tu-i1979231" title="Đất nền sổ đỏ giá duy nhất chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành, giá chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-2C4-CB85CF.jpg" alt="Đất nền sổ đỏ giá duy nhất chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành, giá chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền sổ đỏ giá duy nhất chỉ 24tr/m2 nằm ngay trong sân gold Long Thành, giá chủ đầu tư </td> </tr></table> false Đất nền tại sân gold Long Thành, giá siêu hot chỉ 24/m2 ngay tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-tai-san-gold-long-thanh-gia-sieu-hot-chi-24m2-ngay-tai-thanh-pho-bien-hoa-dong-nai-i1979222" title="Đất nền tại sân gold Long Thành, giá siêu hot chỉ 24/m2 ngay tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-9A9-CE1BAC.jpg" alt="Đất nền tại sân gold Long Thành, giá siêu hot chỉ 24/m2 ngay tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền tại sân gold Long Thành, giá siêu hot chỉ 24/m2 ngay tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai </td> </tr></table> false Cần bán đất nền sổ đỏ ngay tại sân gold Long Thành, Đồng Nai giá 24tr/m2 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ban-dat-nen-so-do-ngay-tai-san-gold-long-thanh-dong-nai-gia-24trm2-i1979221" title="Cần bán đất nền sổ đỏ ngay tại sân gold Long Thành, Đồng Nai giá 24tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-7BD-5EBDC7.jpg" alt="Cần bán đất nền sổ đỏ ngay tại sân gold Long Thành, Đồng Nai giá 24tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất nền sổ đỏ ngay tại sân gold Long Thành, Đồng Nai giá 24tr/m2 </td> </tr></table> false Bán đất nền sổ đỏ ngay tại Biên Hòa, Đồng Nai, giá duy nhất chỉ 24tr/2 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-so-do-ngay-tai-bien-hoa-dong-nai-gia-duy-nhat-chi-24tr2-i1979218" title="Bán đất nền sổ đỏ ngay tại Biên Hòa, Đồng Nai, giá duy nhất chỉ 24tr/2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-654-334AFF.jpg" alt="Bán đất nền sổ đỏ ngay tại Biên Hòa, Đồng Nai, giá duy nhất chỉ 24tr/2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nền sổ đỏ ngay tại Biên Hòa, Đồng Nai, giá duy nhất chỉ 24tr/2 </td> </tr></table> false Bán đất nền chỉ duy nhất 24tr/m2 trong sân gold Long Thành 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-chi-duy-nhat-24trm2-trong-san-gold-long-thanh-i1979217" title="Bán đất nền chỉ duy nhất 24tr/m2 trong sân gold Long Thành"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/06/thumb-A57-E560D3.jpg" alt="Bán đất nền chỉ duy nhất 24tr/m2 trong sân gold Long Thành" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nền chỉ duy nhất 24tr/m2 trong sân gold Long Thành </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY KỲ VỌNG SẼ TRỞ THÀNH KHU ĐÔ THỊ SẦM UẤT BẬC NHẤT CỦA KHU VỰC 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-ky-vong-se-tro-thanh-khu-do-thi-sam-uat-bac-nhat-cua-khu-vuc-i1963880" title="BIÊN HÒA NEWCITY KỲ VỌNG SẼ TRỞ THÀNH KHU ĐÔ THỊ SẦM UẤT BẬC NHẤT CỦA KHU VỰC"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-36B-0CFD44.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY KỲ VỌNG SẼ TRỞ THÀNH KHU ĐÔ THỊ SẦM UẤT BẬC NHẤT CỦA KHU VỰC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY KỲ VỌNG SẼ TRỞ THÀNH KHU ĐÔ THỊ SẦM UẤT BẬC NHẤT CỦA KHU VỰC </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY VIEW GOFL VIEW SÔNG ĐẲNG CẤP LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-view-gofl-view-song-dang-cap-lien-he-0369269539-i1963883" title="BIÊN HÒA NEWCITY VIEW GOFL VIEW SÔNG ĐẲNG CẤP LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-D23-680C7A.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY VIEW GOFL VIEW SÔNG ĐẲNG CẤP LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY VIEW GOFL VIEW SÔNG ĐẲNG CẤP LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-gia-tri-khac-biet-dang-cap-noi-khu-lien-he-0369269539-i1963884" title="BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-786-1FD46A.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY ĐƯỢC QUY HOOACHJ CHỈN CHU VÀ ĐỒNG BỘ VỚI HẠ TẦNG NỘI KHU HÒAN THIỆN 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-duoc-quy-hooachj-chin-chu-va-dong-bo-voi-ha-tang-noi-khu-hoan-thien-i1964029" title="BIÊN HÒA NEWCITY ĐƯỢC QUY HOOACHJ CHỈN CHU VÀ ĐỒNG BỘ VỚI HẠ TẦNG NỘI KHU HÒAN THIỆN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/11/thumb-771-557935.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY ĐƯỢC QUY HOOACHJ CHỈN CHU VÀ ĐỒNG BỘ VỚI HẠ TẦNG NỘI KHU HÒAN THIỆN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY ĐƯỢC QUY HOOACHJ CHỈN CHU VÀ ĐỒNG BỘ VỚI HẠ TẦNG NỘI KHU HÒAN THIỆN </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-so-do-trao-tay-lien-he-0369269539-i1964465" title="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/14/thumb-130-18503F.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-gia-tri-khac-biet-dang-cap-noi-khu-lien-he-0369269539-i1963882" title="BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-79B-16BDE9.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT ĐẲNG CẬP NỘI KHU LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-thanh-toan-12-thang-nhan-so-do-lien-he-0369269539-i1963878" title="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-598-F5B9DF.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-so-do-trao-tay-lien-he-0369269539-i1963876" title="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/10/thumb-EC0-6B0405.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-thanh-toan-12-thang-nhan-so-do-lien-he-0369269539-i1964025" title="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/11/thumb-1C7-5A98FA.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-so-do-trao-tay-lien-he-0369269539-i1964023" title="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/11/thumb-BFE-38476F.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY SỔ ĐỎ TRAO TAY LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table> false BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-newcity-thanh-toan-12-thang-nhan-so-do-lien-he-0369269539-i1964467" title="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/14/thumb-E05-CA017C.jpg" alt="BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BIÊN HÒA NEWCITY THANH TOÁN 12 THÁNG NHẬN SỔ ĐỎ LIÊN HỆ 0369269539 </td> </tr></table>