http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Chủ đầu tư thanh lý gấp 19 nền đất đường Trần văn giàu 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chu-dau-tu-thanh-ly-gap-19-nen-dat-duong-tran-van-giau-i1546535" title="Chủ đầu tư thanh lý gấp 19 nền đất đường Trần văn giàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/21/thumb-A03-86A622.jpg" alt="Chủ đầu tư thanh lý gấp 19 nền đất đường Trần văn giàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư thanh lý gấp 19 nền đất đường Trần văn giàu </td> </tr></table> false Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-lo-dat-thuan-tien-xay-phong-tro-cho-thue-lien-ke-khu-cong-nghiep-so-hong-rieng-i1408820" title="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/25/thumb-4D4-14D0F1.jpg" alt="Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thuận tiện xây phòng trọ cho thuê, liền kề khu công nghiệp, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false 5 nền Golden giá chủ đầu tư,view đẹp . Đầu tư sinh lời .LH CĐT 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/5-nen-golden-gia-chu-dau-tuview-dep-dau-tu-sinh-loi-lh-cdt-i1355974" title="5 nền Golden giá chủ đầu tư,view đẹp . Đầu tư sinh lời .LH CĐT "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/05/thumb-A1F-CE2177.jpg" alt="5 nền Golden giá chủ đầu tư,view đẹp . Đầu tư sinh lời .LH CĐT " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">5 nền Golden giá chủ đầu tư,view đẹp . Đầu tư sinh lời .LH CĐT </td> </tr></table> false Đầu tư ngay hôm nay đất nền khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dau-tu-ngay-hom-nay-dat-nen-khu-do-thi-phu-my-hung-2-i1265072" title="Đầu tư ngay hôm nay đất nền khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/19/thumb-C36-02EAAA.jpg" alt="Đầu tư ngay hôm nay đất nền khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư ngay hôm nay đất nền khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2 </td> </tr></table> false Bán Đất Bình Chánh giá rẻ từ 150tr hạ tầng hoàn thiện môi trường có đầy đủ tiện nghi 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-binh-chanh-gia-re-tu-150tr-ha-tang-hoan-thien-moi-truong-co-day-du-tien-nghi-i1272923" title="Bán Đất Bình Chánh giá rẻ từ 150tr hạ tầng hoàn thiện môi trường có đầy đủ tiện nghi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/06/thumb-5E8-1E9FA0.jpg" alt="Bán Đất Bình Chánh giá rẻ từ 150tr hạ tầng hoàn thiện môi trường có đầy đủ tiện nghi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Đất Bình Chánh giá rẻ từ 150tr hạ tầng hoàn thiện môi trường có đầy đủ tiện nghi </td> </tr></table> false Bình Chánh đất giá rẻ, SHR, xây dựng tự do, sinh lợi cao. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/binh-chanh-dat-gia-re-shr-xay-dung-tu-do-sinh-loi-cao-i1267820" title="Bình Chánh đất giá rẻ, SHR, xây dựng tự do, sinh lợi cao."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/26/thumb-64F-67F650.jpg" alt="Bình Chánh đất giá rẻ, SHR, xây dựng tự do, sinh lợi cao." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bình Chánh đất giá rẻ, SHR, xây dựng tự do, sinh lợi cao. </td> </tr></table> false Bán gấp nền đất dự án An Hạ Riverside giá rẻ,chỉ 160tr xây dựng ngay,có SH 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-gap-nen-dat-du-an-an-ha-riverside-gia-rechi-160tr-xay-dung-ngayco-sh-i1301622" title="Bán gấp nền đất dự án An Hạ Riverside giá rẻ,chỉ 160tr xây dựng ngay,có SH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/30/thumb-F47-031F5C.jpg" alt="Bán gấp nền đất dự án An Hạ Riverside giá rẻ,chỉ 160tr xây dựng ngay,có SH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nền đất dự án An Hạ Riverside giá rẻ,chỉ 160tr xây dựng ngay,có SH </td> </tr></table> false Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay Cam Ranh, TP Nha Trang 467tr. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-biet-thu-nghi-duong-bien-bai-dai-cam-ranh-ngay-san-bay-cam-ranh-tp-nha-trang-467tr-i1292313" title="Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay Cam Ranh, TP Nha Trang 467tr."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay Cam Ranh, TP Nha Trang 467tr." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay Cam Ranh, TP Nha Trang 467tr. </td> </tr></table> false Bán đất Bình Chánh giá rẻ hơn thị trường,tiện nghi đầy đủ,... 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-binh-chanh-gia-re-hon-thi-truongtien-nghi-day-du-i1270875" title="Bán đất Bình Chánh giá rẻ hơn thị trường,tiện nghi đầy đủ,..."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/03/thumb-E70-ED385E.jpg" alt="Bán đất Bình Chánh giá rẻ hơn thị trường,tiện nghi đầy đủ,..." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Bình Chánh giá rẻ hơn thị trường,tiện nghi đầy đủ,... </td> </tr></table> false Golden bay, đất nền biệt thự bờ biển Bãi Dài - Cam Ranh, chỉ 3tr/m2, hỗ trợ cho trả góp. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/golden-bay-dat-nen-biet-thu-bo-bien-bai-dai-cam-ranh-chi-3trm2-ho-tro-cho-tra-gop-i1292393" title="Golden bay, đất nền biệt thự bờ biển Bãi Dài - Cam Ranh, chỉ 3tr/m2, hỗ trợ cho trả góp."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/13/thumb-FCC-31CA1A.jpg" alt="Golden bay, đất nền biệt thự bờ biển Bãi Dài - Cam Ranh, chỉ 3tr/m2, hỗ trợ cho trả góp." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Golden bay, đất nền biệt thự bờ biển Bãi Dài - Cam Ranh, chỉ 3tr/m2, hỗ trợ cho trả góp. </td> </tr></table> false Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay, TP Nha Trang 467tr. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-biet-thu-nghi-duong-bien-bai-dai-cam-ranh-ngay-san-bay-tp-nha-trang-467tr-i1292311" title="Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay, TP Nha Trang 467tr."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/13/thumb-D22-C4BF82.jpg" alt="Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay, TP Nha Trang 467tr." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Dài Cam Ranh, ngay sân bay, TP Nha Trang 467tr. </td> </tr></table> false Cần bán lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ, cạnh trường đai học Việt Đức đang xây dựng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ban-lo-goc-2-mat-tien-doi-dien-cho-canh-truong-dai-hoc-viet-duc-dang-xay-dung-i1311146" title="Cần bán lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ, cạnh trường đai học Việt Đức đang xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/17/thumb-918-E02504.jpg" alt="Cần bán lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ, cạnh trường đai học Việt Đức đang xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô góc 2 mặt tiền đối diện chợ, cạnh trường đai học Việt Đức đang xây dựng </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất dự án - quy hoạchHuyện Bình ChánhTP.HCM, không cập nhật, Đường, Sổ hồng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-sang-nhuong-dat-du-an-quy-hoachhuyen-binh-chanhtphcm-khong-cap-nhat-duong-so-hong-i1263685" title="Bán / Sang nhượng đất dự án - quy hoạchHuyện Bình ChánhTP.HCM, không cập nhật, Đường, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/16/thumb-50D-CD07F4.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất dự án - quy hoạchHuyện Bình ChánhTP.HCM, không cập nhật, Đường, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất dự án - quy hoạchHuyện Bình ChánhTP.HCM, không cập nhật, Đường, Sổ hồng </td> </tr></table> false Bán đất thổ cư,shr,xây tự do,liền kề 6 kcn,chợ,trường 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-tho-cushrxay-tu-dolien-ke-6-kcnchotruong-i1309070" title="Bán đất thổ cư,shr,xây tự do,liền kề 6 kcn,chợ,trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/13/thumb-AAA-976EF3.jpg" alt="Bán đất thổ cư,shr,xây tự do,liền kề 6 kcn,chợ,trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất thổ cư,shr,xây tự do,liền kề 6 kcn,chợ,trường </td> </tr></table> false Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/nhuong-gap-nen-dat-khu-ten-lua-2-i1263643" title="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/16/thumb-B98-9D3650.jpg" alt="Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp nền đất khu Tên Lửa 2 </td> </tr></table> false Đất nền view hồ, vị trí đẹp, sinh lợi cao, SHR, giá rẻ. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-view-ho-vi-tri-dep-sinh-loi-cao-shr-gia-re-i1266937" title="Đất nền view hồ, vị trí đẹp, sinh lợi cao, SHR, giá rẻ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/23/thumb-0F8-B8C7D3.jpg" alt="Đất nền view hồ, vị trí đẹp, sinh lợi cao, SHR, giá rẻ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền view hồ, vị trí đẹp, sinh lợi cao, SHR, giá rẻ. </td> </tr></table> false Cần sang gấp lô đất tại Bình Dương 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-sang-gap-lo-dat-tai-binh-duong-i1466280" title="Cần sang gấp lô đất tại Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/17/thumb-C9D-5C7926.jpg" alt="Cần sang gấp lô đất tại Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang gấp lô đất tại Bình Dương </td> </tr></table> false Thanh lý lô đất liền kề cạnh KCN, KDC, gần chợ trường học,... 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/thanh-ly-lo-dat-lien-ke-canh-kcn-kdc-gan-cho-truong-hoc-i1279494" title="Thanh lý lô đất liền kề cạnh KCN, KDC, gần chợ trường học,..."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/17/thumb-A3F-AE7FC2.jpg" alt="Thanh lý lô đất liền kề cạnh KCN, KDC, gần chợ trường học,..." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý lô đất liền kề cạnh KCN, KDC, gần chợ trường học,... </td> </tr></table> false Bán gấp nền đất thổ cư đường nhựa 20m, SHR 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-gap-nen-dat-tho-cu-duong-nhua-20m-shr-i1264337" title="Bán gấp nền đất thổ cư đường nhựa 20m, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/18/thumb-6C3-4402CC.jpg" alt="Bán gấp nền đất thổ cư đường nhựa 20m, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nền đất thổ cư đường nhựa 20m, SHR </td> </tr></table> false Bán gấp nền đất xây phòng trọ, đối diện khu công nghiệp Tân Đô,có hồ sinh thái 15ha 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-gap-nen-dat-xay-phong-tro-doi-dien-khu-cong-nghiep-tan-doco-ho-sinh-thai-15ha-i1264100" title="Bán gấp nền đất xây phòng trọ, đối diện khu công nghiệp Tân Đô,có hồ sinh thái 15ha"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/17/thumb-1EB-045C0A.jpg" alt="Bán gấp nền đất xây phòng trọ, đối diện khu công nghiệp Tân Đô,có hồ sinh thái 15ha" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nền đất xây phòng trọ, đối diện khu công nghiệp Tân Đô,có hồ sinh thái 15ha </td> </tr></table>