http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/12/2018 false Đầu tư An cư lí tưởng cùng Biên Hòa Newcity sổ đỏ trao tay LH nhận báo giá 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dau-tu-an-cu-li-tuong-cung-bien-hoa-newcity-so-do-trao-tay-lh-nhan-bao-gia-i1727702" title="Đầu tư An cư lí tưởng cùng Biên Hòa Newcity sổ đỏ trao tay LH nhận báo giá"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/07/thumb-8F7-A40E21.jpg" alt="Đầu tư An cư lí tưởng cùng Biên Hòa Newcity sổ đỏ trao tay LH nhận báo giá" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư An cư lí tưởng cùng Biên Hòa Newcity sổ đỏ trao tay LH nhận báo giá </td> </tr></table> false Gía cực sốc chỉ 12 tr/m2 Đất nền sân Golf 72 lỗ LH CSKH: 24/24 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/gia-cuc-soc-chi-12-trm2-dat-nen-san-golf-72-lo-lh-cskh-2424-i1620845" title="Gía cực sốc chỉ 12 tr/m2 Đất nền sân Golf 72 lỗ LH CSKH: 24/24"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-A31-1C2816.jpg" alt="Gía cực sốc chỉ 12 tr/m2 Đất nền sân Golf 72 lỗ LH CSKH: 24/24" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gía cực sốc chỉ 12 tr/m2 Đất nền sân Golf 72 lỗ LH CSKH: 24/24 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán đất nền villa biển Mũi Né phan thiết già 4,2 triệu /m2 ck 3-15% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-mo-ban-dat-nen-villa-bien-mui-ne-phan-thiet-gia-42-trieu-m2-ck-3-15-i1517039" title="Hưng Thịnh mở bán đất nền villa biển Mũi Né phan thiết già 4,2 triệu /m2 ck 3-15%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/30/thumb-584-C2E02A.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán đất nền villa biển Mũi Né phan thiết già 4,2 triệu /m2 ck 3-15%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán đất nền villa biển Mũi Né phan thiết già 4,2 triệu /m2 ck 3-15% </td> </tr></table> false 450 Triệu/ nền Sổ đỏ ven sông Đồng Nai Ck 4% Tặng 2 chỉ vàng. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/450-trieu-nen-so-do-ven-song-dong-nai-ck-4-tang-2-chi-vang-i1668746" title="450 Triệu/ nền Sổ đỏ ven sông Đồng Nai Ck 4% Tặng 2 chỉ vàng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/27/thumb-246-FCD9B6.jpg" alt="450 Triệu/ nền Sổ đỏ ven sông Đồng Nai Ck 4% Tặng 2 chỉ vàng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">450 Triệu/ nền Sổ đỏ ven sông Đồng Nai Ck 4% Tặng 2 chỉ vàng. </td> </tr></table> false Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. Tặng 2 chỉ vàng SJC. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-bien-hoa-new-city-so-do-11trm2-ck-ngay-3-tang-2-chi-vang-sjc-i1724180" title="Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. Tặng 2 chỉ vàng SJC. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/25/thumb-90A-77CD0E.jpg" alt="Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. Tặng 2 chỉ vàng SJC. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. Tặng 2 chỉ vàng SJC. </td> </tr></table> false Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/noi-an-cu-ly-tuong-gia-trieu-do-suat-noi-bo-biet-thu-nha-pho-q2-dao-kim-cuong-9-45-ty-i1553916" title="Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-C95-16238A.jpg" alt="Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ </td> </tr></table> false Khởi điểm chỉ 12 tr/m2 hưng thịnh ra mắt siêu phẩm đất nền sổ đỏ sân golf LH Ngay 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/khoi-diem-chi-12-trm2-hung-thinh-ra-mat-sieu-pham-dat-nen-so-do-san-golf-lh-ngay-i1620851" title="Khởi điểm chỉ 12 tr/m2 hưng thịnh ra mắt siêu phẩm đất nền sổ đỏ sân golf LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-D5D-059468.jpg" alt="Khởi điểm chỉ 12 tr/m2 hưng thịnh ra mắt siêu phẩm đất nền sổ đỏ sân golf LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khởi điểm chỉ 12 tr/m2 hưng thịnh ra mắt siêu phẩm đất nền sổ đỏ sân golf LH Ngay </td> </tr></table> false Đất nền Mặt tiền biển Bán đảo cam ranh giữ chỗ 20 triệu nền 126m2 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-mat-tien-bien-ban-dao-cam-ranh-giu-cho-20-trieu-nen-126m2-i1575567" title="Đất nền Mặt tiền biển Bán đảo cam ranh giữ chỗ 20 triệu nền 126m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/26/thumb-252-19FF2A.jpg" alt="Đất nền Mặt tiền biển Bán đảo cam ranh giữ chỗ 20 triệu nền 126m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Mặt tiền biển Bán đảo cam ranh giữ chỗ 20 triệu nền 126m2 </td> </tr></table> false Dự án đất nền ven sông Đồng Nai Sổ đỏ giá: 11Tr/m2 Ck 4% Tặng 3 chỉ vàng. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/du-an-dat-nen-ven-song-dong-nai-so-do-gia-11trm2-ck-4-tang-3-chi-vang-i1630789" title="Dự án đất nền ven sông Đồng Nai Sổ đỏ giá: 11Tr/m2 Ck 4% Tặng 3 chỉ vàng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/30/thumb-74F-5C450B.jpg" alt="Dự án đất nền ven sông Đồng Nai Sổ đỏ giá: 11Tr/m2 Ck 4% Tặng 3 chỉ vàng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự án đất nền ven sông Đồng Nai Sổ đỏ giá: 11Tr/m2 Ck 4% Tặng 3 chỉ vàng. </td> </tr></table> false Mở Bán Đợt CUỐI Nền Đẹp Dự Án Sổ Đỏ Tp. BienHoa Newcity Ck 4%, Tặng 3 chỉ vàng 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-dot-cuoi-nen-dep-du-an-so-do-tp-bienhoa-newcity-ck-4-tang-3-chi-vang-i1660385" title="Mở Bán Đợt CUỐI Nền Đẹp Dự Án Sổ Đỏ Tp. BienHoa Newcity Ck 4%, Tặng 3 chỉ vàng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/21/thumb-CFF-E616AD.jpg" alt="Mở Bán Đợt CUỐI Nền Đẹp Dự Án Sổ Đỏ Tp. BienHoa Newcity Ck 4%, Tặng 3 chỉ vàng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở Bán Đợt CUỐI Nền Đẹp Dự Án Sổ Đỏ Tp. BienHoa Newcity Ck 4%, Tặng 3 chỉ vàng </td> </tr></table> false Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-bien-hoa-new-city-so-do-11trm2-ck-ngay-3-i1630872" title="Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-620-85AD2F.jpg" alt="Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nền Biên Hòa New City Sổ Đỏ: 11Tr/m2, CK ngay 3%. </td> </tr></table> false Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa giá 12Tr/m2, Quy Hoạch rõ ràng LH: 0939346777(Zalo,Vb, Fb) 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-trung-tam-tp-ba-ria-gia-12trm2-quy-hoach-ro-rang-lh-0939346777zalovb-fb-i1744268" title="Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa giá 12Tr/m2, Quy Hoạch rõ ràng LH: 0939346777(Zalo,Vb, Fb)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/26/thumb-6A6-83DEDC.jpg" alt="Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa giá 12Tr/m2, Quy Hoạch rõ ràng LH: 0939346777(Zalo,Vb, Fb)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa giá 12Tr/m2, Quy Hoạch rõ ràng LH: 0939346777(Zalo,Vb, Fb) </td> </tr></table> false Đất Nền Biên Hòa NewCity Sổ Đỏ 11Tr/m2, CK 3% Tặng 2 chỉ vàng 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-bien-hoa-newcity-so-do-11trm2-ck-3-tang-2-chi-vang-i1725621" title="Đất Nền Biên Hòa NewCity Sổ Đỏ 11Tr/m2, CK 3% Tặng 2 chỉ vàng "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/29/thumb-61B-C0AAEB.jpg" alt="Đất Nền Biên Hòa NewCity Sổ Đỏ 11Tr/m2, CK 3% Tặng 2 chỉ vàng " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nền Biên Hòa NewCity Sổ Đỏ 11Tr/m2, CK 3% Tặng 2 chỉ vàng </td> </tr></table> false 450triệu/ nền cuối cùng CK4% Tặng 3 chỉ vàng và nhiều ưu đãi cho khách đầu tư. 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/450trieu-nen-cuoi-cung-ck4-tang-3-chi-vang-va-nhieu-uu-dai-cho-khach-dau-tu-i1631251" title="450triệu/ nền cuối cùng CK4% Tặng 3 chỉ vàng và nhiều ưu đãi cho khách đầu tư. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/30/thumb-52D-E58074.jpg" alt="450triệu/ nền cuối cùng CK4% Tặng 3 chỉ vàng và nhiều ưu đãi cho khách đầu tư. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">450triệu/ nền cuối cùng CK4% Tặng 3 chỉ vàng và nhiều ưu đãi cho khách đầu tư. </td> </tr></table> false Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa Vũng Tàu 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-trung-tam-tp-ba-ria-vung-tau-i1744267" title="Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa Vũng Tàu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/26/thumb-DE6-F53D06.jpg" alt="Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa Vũng Tàu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền trung tâm Tp. Bà Rịa Vũng Tàu </td> </tr></table> false Đất nền kề bên Long Hưng ven sông Đồng Nai sổ đỏ giá: 550Tr/nền Ck 3% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-ke-ben-long-hung-ven-song-dong-nai-so-do-gia-550trnen-ck-3-i1619807" title="Đất nền kề bên Long Hưng ven sông Đồng Nai sổ đỏ giá: 550Tr/nền Ck 3% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/30/thumb-795-169D78.jpg" alt="Đất nền kề bên Long Hưng ven sông Đồng Nai sổ đỏ giá: 550Tr/nền Ck 3% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền kề bên Long Hưng ven sông Đồng Nai sổ đỏ giá: 550Tr/nền Ck 3% </td> </tr></table> false ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIÊN HÒA NEW CITY 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-i1641538" title="ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIÊN HÒA NEW CITY"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-D48-611206.jpg" alt="ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIÊN HÒA NEW CITY" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIÊN HÒA NEW CITY </td> </tr></table> false Đất nền view sân golf quốc tế giá chỉ từ 11tr/m2 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-view-san-golf-quoc-te-gia-chi-tu-11trm2-i1750934" title="Đất nền view sân golf quốc tế giá chỉ từ 11tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/04/thumb-5E1-EE3999.jpg" alt="Đất nền view sân golf quốc tế giá chỉ từ 11tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền view sân golf quốc tế giá chỉ từ 11tr/m2 </td> </tr></table> false Đất Nền Nhà Phố Biệt Thự Trong Sân Golf 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-nha-pho-biet-thu-trong-san-golf-i1742710" title="Đất Nền Nhà Phố Biệt Thự Trong Sân Golf"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-B82-2A1558.jpg" alt="Đất Nền Nhà Phố Biệt Thự Trong Sân Golf" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nền Nhà Phố Biệt Thự Trong Sân Golf </td> </tr></table> false Đât Nền Gần Vincity Q9 Rẻ 1/5 Vincity 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-gan-vincity-q9-re-15-vincity-i1742676" title="Đât Nền Gần Vincity Q9 Rẻ 1/5 Vincity"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-2E9-69F35C.jpg" alt="Đât Nền Gần Vincity Q9 Rẻ 1/5 Vincity" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đât Nền Gần Vincity Q9 Rẻ 1/5 Vincity </td> </tr></table>