http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 14/11/2019 false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937799" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-DEC-BD6806.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937800" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-F52-463D36.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937801" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-89B-9AD474.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937798" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/06/thumb-4E8-AFE7E0.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Thị trường Bình Chánh sôi sục với KDC Bình Chánh Residence - SHR 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/thi-truong-binh-chanh-soi-suc-voi-kdc-binh-chanh-residence-shr-i1667558" title="Thị trường Bình Chánh sôi sục với KDC Bình Chánh Residence - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/25/thumb-F42-B3FF35.jpg" alt="Thị trường Bình Chánh sôi sục với KDC Bình Chánh Residence - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thị trường Bình Chánh sôi sục với KDC Bình Chánh Residence - SHR </td> </tr></table> false Bán gấp 200m2 thổ cư TT 6 KCN lớn, shr, hạ tầng hoàn thiện, gần chợ, bệnh viện 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-gap-200m2-tho-cu-tt-6-kcn-lon-shr-ha-tang-hoan-thien-gan-cho-benh-vien-i1727718" title="Bán gấp 200m2 thổ cư TT 6 KCN lớn, shr, hạ tầng hoàn thiện, gần chợ, bệnh viện"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/01/thumb-1B6-C690A8.jpg" alt="Bán gấp 200m2 thổ cư TT 6 KCN lớn, shr, hạ tầng hoàn thiện, gần chợ, bệnh viện" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 200m2 thổ cư TT 6 KCN lớn, shr, hạ tầng hoàn thiện, gần chợ, bệnh viện </td> </tr></table> false TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN VĨNH LONG NEW TOWN 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/tap-doan-hung-thinh-mo-ban-giai-doan-2-du-an-vinh-long-new-town-i1941982" title="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN VĨNH LONG NEW TOWN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/13/thumb-394-F2B4D0.jpg" alt="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN VĨNH LONG NEW TOWN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN VĨNH LONG NEW TOWN </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937802" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-0E4-2CC447.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915136" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915137" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915127" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915128" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915126" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán gđ 2 Five Star giá chỉ 12 triệu/m2, DT: 120-150m2 LH ngay để nhận ưu đãi 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-gd-2-five-star-gia-chi-12-trieum2-dt-120-150m2-lh-ngay-de-nhan-uu-dai-i1702483" title="Mở bán gđ 2 Five Star giá chỉ 12 triệu/m2, DT: 120-150m2 LH ngay để nhận ưu đãi "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/27/thumb-0BC-2B6080.jpg" alt="Mở bán gđ 2 Five Star giá chỉ 12 triệu/m2, DT: 120-150m2 LH ngay để nhận ưu đãi " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán gđ 2 Five Star giá chỉ 12 triệu/m2, DT: 120-150m2 LH ngay để nhận ưu đãi </td> </tr></table> false Tôi cần bán 280m2 đất Tỉnh Lộ 10,có sổ riêng,dân cư đông, giá 1,8 tỷ - 0938 502 089 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-can-ban-280m2-dat-tinh-lo-10co-so-riengdan-cu-dong-gia-18-ty-0938-502-089-i1942708" title="Tôi cần bán 280m2 đất Tỉnh Lộ 10,có sổ riêng,dân cư đông, giá 1,8 tỷ - 0938 502 089"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Tôi cần bán 280m2 đất Tỉnh Lộ 10,có sổ riêng,dân cư đông, giá 1,8 tỷ - 0938 502 089" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán 280m2 đất Tỉnh Lộ 10,có sổ riêng,dân cư đông, giá 1,8 tỷ - 0938 502 089 </td> </tr></table> false Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên LH 0909947176 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-co-lo-dat-xay-tro-gan-cho-cau-xang-shr-bao-sang-ten-lh-0909947176-i1637360" title="Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên LH 0909947176"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/28/thumb-A69-E23CB3.jpg" alt="Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên LH 0909947176" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên LH 0909947176 </td> </tr></table> false Bán gấp 5 nền đất mặt tiền Tỉnh Lộ 10 - Trần Văn Giàu, BV Chợ Rẫy 2 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-gap-5-nen-dat-mat-tien-tinh-lo-10-tran-van-giau-bv-cho-ray-2-i1936479" title="Bán gấp 5 nền đất mặt tiền Tỉnh Lộ 10 - Trần Văn Giàu, BV Chợ Rẫy 2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Bán gấp 5 nền đất mặt tiền Tỉnh Lộ 10 - Trần Văn Giàu, BV Chợ Rẫy 2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 5 nền đất mặt tiền Tỉnh Lộ 10 - Trần Văn Giàu, BV Chợ Rẫy 2 </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915138" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915119" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table> false Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền 14/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-20-nen-dat-mat-tien-duong-45m-tai-kdc-ten-lua-2-gia-789tr-nen-i1915131" title="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 20 nền đất mặt tiền đường 45m , tại KDC Tên Lửa 2, giá 789tr/ nền </td> </tr></table>