http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Hưng Thịnh Đặt chỗ Mở bán đất nền Q2 đảo kim cương lh Tư vấn giữ chổ. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-dat-cho-mo-ban-dat-nen-q2-dao-kim-cuong-lh-tu-van-giu-cho-i1521858" title="Hưng Thịnh Đặt chỗ Mở bán đất nền Q2 đảo kim cương lh Tư vấn giữ chổ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/06/thumb-154-47552F.jpg" alt="Hưng Thịnh Đặt chỗ Mở bán đất nền Q2 đảo kim cương lh Tư vấn giữ chổ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh Đặt chỗ Mở bán đất nền Q2 đảo kim cương lh Tư vấn giữ chổ. </td> </tr></table> false Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9-45 tỷ PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/so-huu-ngay-biet-thu-nha-pho-q2-dao-kim-cuong-gia-9-45-ty-pkd-i1553909" title="Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9-45 tỷ PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-33B-034596.jpg" alt="Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9-45 tỷ PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9-45 tỷ PKD </td> </tr></table> false Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa chỉ 50 tr/ nền 400m2 CK 3-15% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-nhan-giu-cho-dat-nen-villa-chi-50-tr-nen-400m2-ck-3-15-i1517069" title="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa chỉ 50 tr/ nền 400m2 CK 3-15%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/29/thumb-3A9-556303.jpg" alt="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa chỉ 50 tr/ nền 400m2 CK 3-15%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa chỉ 50 tr/ nền 400m2 CK 3-15% </td> </tr></table> false Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/biet-thu-nha-pho-khu-compound-dau-tien-dao-kim-cuong-q2-pkd-i1553938" title="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-23C-FB5A84.jpg" alt="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 PKD </td> </tr></table> false Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa phan thiết chỉ 50 triêu/ nền CK 3-15% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-nhan-giu-cho-dat-nen-villa-phan-thiet-chi-50-trieu-nen-ck-3-15-i1517068" title="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa phan thiết chỉ 50 triêu/ nền CK 3-15%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/29/thumb-F55-AA7BEB.jpg" alt="Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa phan thiết chỉ 50 triêu/ nền CK 3-15%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh Nhận giữ chỗ đất nền villa phan thiết chỉ 50 triêu/ nền CK 3-15% </td> </tr></table> false Chỉ 6 tr/m2 đất nền BÃI DÀI sân bay Cam Ranh PKD:0909686046 giữ chỗ 20 tr/nền. 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chi-6-trm2-dat-nen-bai-dai-san-bay-cam-ranh-pkd0909686046-giu-cho-20-trnen-i1575607" title="Chỉ 6 tr/m2 đất nền BÃI DÀI sân bay Cam Ranh PKD:0909686046 giữ chỗ 20 tr/nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/27/thumb-360-2989E7.jpg" alt="Chỉ 6 tr/m2 đất nền BÃI DÀI sân bay Cam Ranh PKD:0909686046 giữ chỗ 20 tr/nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 6 tr/m2 đất nền BÃI DÀI sân bay Cam Ranh PKD:0909686046 giữ chỗ 20 tr/nền. </td> </tr></table> false MỞ BÁN LÔ KHÁCH SẠN 7 TẦNG GOLDEN BAY 602 chỉ 25 tr/m2 LH:0909686046 GIỮ CHỖ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-lo-khach-san-7-tang-golden-bay-602-chi-25-trm2-lh0909686046-giu-cho-i1575639" title="MỞ BÁN LÔ KHÁCH SẠN 7 TẦNG GOLDEN BAY 602 chỉ 25 tr/m2 LH:0909686046 GIỮ CHỖ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/26/thumb-5D4-A7C402.jpg" alt="MỞ BÁN LÔ KHÁCH SẠN 7 TẦNG GOLDEN BAY 602 chỉ 25 tr/m2 LH:0909686046 GIỮ CHỖ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN LÔ KHÁCH SẠN 7 TẦNG GOLDEN BAY 602 chỉ 25 tr/m2 LH:0909686046 GIỮ CHỖ </td> </tr></table> false GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 600 triệu DT 126m2 PKD :0909686046 giữ chỗ hôm nay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/golden-bay-2-ban-dao-cam-ranh-tuyet-dep-gia-600-trieu-dt-126m2-pkd-0909686046-giu-cho-hom-nay-i1575612" title="GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 600 triệu DT 126m2 PKD :0909686046 giữ chỗ hôm nay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/27/thumb-137-F5AB4F.jpg" alt="GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 600 triệu DT 126m2 PKD :0909686046 giữ chỗ hôm nay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 600 triệu DT 126m2 PKD :0909686046 giữ chỗ hôm nay </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán đất nền xây villa theo chuẩn già 4,2 triệu /m2 ck 3-15% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-mo-ban-dat-nen-xay-villa-theo-chuan-gia-42-trieu-m2-ck-3-15-i1517045" title="Hưng Thịnh mở bán đất nền xây villa theo chuẩn già 4,2 triệu /m2 ck 3-15%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/30/thumb-6E3-BE7E9E.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán đất nền xây villa theo chuẩn già 4,2 triệu /m2 ck 3-15%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán đất nền xây villa theo chuẩn già 4,2 triệu /m2 ck 3-15% </td> </tr></table> false Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương chỉ 9-45 tỷ PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/so-huu-ngay-biet-thu-nha-pho-q2-dao-kim-cuong-chi-9-45-ty-pkd-i1553910" title="Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương chỉ 9-45 tỷ PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-4A3-DC8DC4.jpg" alt="Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương chỉ 9-45 tỷ PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương chỉ 9-45 tỷ PKD </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH mở bán Đất nền cam ranh giá 800 triệu nền 126m2 LH:0909686046 CK 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-mo-ban-dat-nen-cam-ranh-gia-800-trieu-nen-126m2-lh0909686046-ck-3-18-i1575626" title="HƯNG THỊNH mở bán Đất nền cam ranh giá 800 triệu nền 126m2 LH:0909686046 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/27/thumb-451-8252D8.jpg" alt="HƯNG THỊNH mở bán Đất nền cam ranh giá 800 triệu nền 126m2 LH:0909686046 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH mở bán Đất nền cam ranh giá 800 triệu nền 126m2 LH:0909686046 CK 3-18% </td> </tr></table> false Đất nền GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 6 triệu/M2 DT 126m2 LH:0909686046 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-golden-bay-2-ban-dao-cam-ranh-tuyet-dep-gia-6-trieum2-dt-126m2-lh0909686046-i1575613" title="Đất nền GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 6 triệu/M2 DT 126m2 LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/27/thumb-76D-F71393.jpg" alt="Đất nền GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 6 triệu/M2 DT 126m2 LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền GOLDEN BAY 2 Bán đảo cam ranh tuyệt đẹp giá 6 triệu/M2 DT 126m2 LH:0909686046 </td> </tr></table> false Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9 - 45 tỷ PKD CK 2-24% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/biet-thu-nha-pho-q2-dao-kim-cuong-gia-9-45-ty-pkd-ck-2-24-i1553911" title="Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9 - 45 tỷ PKD CK 2-24%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-0C3-AFAF06.jpg" alt="Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9 - 45 tỷ PKD CK 2-24%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim cương giá 9 - 45 tỷ PKD CK 2-24% </td> </tr></table> false Biệt thự nhà phố Quận 2 Đảo Kim Cương giá 8-17 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/biet-thu-nha-pho-quan-2-dao-kim-cuong-gia-8-17-ty-i1521803" title="Biệt thự nhà phố Quận 2 Đảo Kim Cương giá 8-17 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/18/thumb-09E-079270.jpg" alt="Biệt thự nhà phố Quận 2 Đảo Kim Cương giá 8-17 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nhà phố Quận 2 Đảo Kim Cương giá 8-17 tỷ </td> </tr></table> false Hưng thịnh corp mở bán đất nền q2 đảo kim cương. Lh ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hung-thinh-corp-mo-ban-dat-nen-q2-dao-kim-cuong-lh-ngay-i1521809" title="Hưng thịnh corp mở bán đất nền q2 đảo kim cương. Lh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-C28-CBA495.jpg" alt="Hưng thịnh corp mở bán đất nền q2 đảo kim cương. Lh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng thịnh corp mở bán đất nền q2 đảo kim cương. Lh ngay </td> </tr></table> false Sở hữu ngay Biệt thự Q2 Đảo kim cương Khẳng định vị thế ,đẳng cấp Hoàng gia PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/so-huu-ngay-biet-thu-q2-dao-kim-cuong-khang-dinh-vi-the-dang-cap-hoang-gia-pkd-i1553912" title="Sở hữu ngay Biệt thự Q2 Đảo kim cương Khẳng định vị thế ,đẳng cấp Hoàng gia PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-865-FE17D0.jpg" alt="Sở hữu ngay Biệt thự Q2 Đảo kim cương Khẳng định vị thế ,đẳng cấp Hoàng gia PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay Biệt thự Q2 Đảo kim cương Khẳng định vị thế ,đẳng cấp Hoàng gia PKD </td> </tr></table> false Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/noi-an-cu-ly-tuong-gia-trieu-do-suat-noi-bo-biet-thu-nha-pho-q2-dao-kim-cuong-9-45-ty-i1553916" title="Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-C95-16238A.jpg" alt="Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nơi an cư lý tưởng giá triệu đô ,suất nội bộ Biệt thự nhà phố Q2 Đảo kim Cương 9-45 tỷ </td> </tr></table> false GOLDEN BAY giai đoạn 2 giữ chỗ 50 tr/nền chỉ 6 tr/m2 LH:0909686046 CK 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/golden-bay-giai-doan-2-giu-cho-50-trnen-chi-6-trm2-lh0909686046-ck-3-18-i1575633" title="GOLDEN BAY giai đoạn 2 giữ chỗ 50 tr/nền chỉ 6 tr/m2 LH:0909686046 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/26/thumb-6F3-C6A191.jpg" alt="GOLDEN BAY giai đoạn 2 giữ chỗ 50 tr/nền chỉ 6 tr/m2 LH:0909686046 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GOLDEN BAY giai đoạn 2 giữ chỗ 50 tr/nền chỉ 6 tr/m2 LH:0909686046 CK 3-18% </td> </tr></table> false Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 CK 4-24% PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/biet-thu-nha-pho-khu-compound-dau-tien-dao-kim-cuong-q2-ck-4-24-pkd-i1553939" title="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 CK 4-24% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-FDE-7EEE28.jpg" alt="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 CK 4-24% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Đảo kim Cương Q2 CK 4-24% PKD </td> </tr></table> false Chính chủ định cư nước ngoài sang nhượng lại 200 m2 Đất Q2 giá 14 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chinh-chu-dinh-cu-nuoc-ngoai-sang-nhuong-lai-200-m2-dat-q2-gia-14-ty-i1505229" title="Chính chủ định cư nước ngoài sang nhượng lại 200 m2 Đất Q2 giá 14 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/19/thumb-420-5F0CFE.jpg" alt="Chính chủ định cư nước ngoài sang nhượng lại 200 m2 Đất Q2 giá 14 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ định cư nước ngoài sang nhượng lại 200 m2 Đất Q2 giá 14 tỷ </td> </tr></table>