http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Đất bình thạnh đường bùi đình túy, đất đường trục,mua đầu tư, xây ở, sổ đầy đủ, 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-binh-thanh-duong-bui-dinh-tuy-dat-duong-trucmua-dau-tu-xay-o-so-day-du-i1628068" title="Đất bình thạnh đường bùi đình túy, đất đường trục,mua đầu tư, xây ở, sổ đầy đủ, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-391-8172FA.jpg" alt="Đất bình thạnh đường bùi đình túy, đất đường trục,mua đầu tư, xây ở, sổ đầy đủ, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất bình thạnh đường bùi đình túy, đất đường trục,mua đầu tư, xây ở, sổ đầy đủ, </td> </tr></table> false Chỉ còn 5 lô đẹp tiện đầu tư và để ở quận bình thạnh 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-con-5-lo-dep-tien-dau-tu-va-de-o-quan-binh-thanh-i1628070" title="Chỉ còn 5 lô đẹp tiện đầu tư và để ở quận bình thạnh "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-886-BE65AC.jpg" alt="Chỉ còn 5 lô đẹp tiện đầu tư và để ở quận bình thạnh " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 5 lô đẹp tiện đầu tư và để ở quận bình thạnh </td> </tr></table> false Cần bán đất bình thạnh, đầu tư sinh lời nhanh, đường xe hơi pháp lý đầy đủ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-binh-thanh-dau-tu-sinh-loi-nhanh-duong-xe-hoi-phap-ly-day-du-i1628071" title="Cần bán đất bình thạnh, đầu tư sinh lời nhanh, đường xe hơi pháp lý đầy đủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-63F-F7EB91.jpg" alt="Cần bán đất bình thạnh, đầu tư sinh lời nhanh, đường xe hơi pháp lý đầy đủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất bình thạnh, đầu tư sinh lời nhanh, đường xe hơi pháp lý đầy đủ </td> </tr></table> false Thích hợp đầu tư lợi nhuận pháp lý đầy đủ đáng tin cậy 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thich-hop-dau-tu-loi-nhuan-phap-ly-day-du-dang-tin-cay-i1628066" title="Thích hợp đầu tư lợi nhuận pháp lý đầy đủ đáng tin cậy "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-A15-FC9F6F.jpg" alt="Thích hợp đầu tư lợi nhuận pháp lý đầy đủ đáng tin cậy " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thích hợp đầu tư lợi nhuận pháp lý đầy đủ đáng tin cậy </td> </tr></table> false Nhà phố đầu tư kinh doanh, thiết kế hiện đại tinh tế chỉ còn 5 căn LH Ngay 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nha-pho-dau-tu-kinh-doanh-thiet-ke-hien-dai-tinh-te-chi-con-5-can-lh-ngay-i1628065" title="Nhà phố đầu tư kinh doanh, thiết kế hiện đại tinh tế chỉ còn 5 căn LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/18/thumb-E37-3D14D4.jpg" alt="Nhà phố đầu tư kinh doanh, thiết kế hiện đại tinh tế chỉ còn 5 căn LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố đầu tư kinh doanh, thiết kế hiện đại tinh tế chỉ còn 5 căn LH Ngay </td> </tr></table> false Cho thuê đất mặt tiền Tỉnh Lộ 9, Ấp 4A xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giá 8 triệu/tháng. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/cho-thue-dat-mat-tien-tinh-lo-9-ap-4a-xa-binh-my-huyen-cu-chi-gia-8-trieuthang-i1650288" title="Cho thuê đất mặt tiền Tỉnh Lộ 9, Ấp 4A xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giá 8 triệu/tháng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/13/thumb-CED-ABDE3F.jpg" alt="Cho thuê đất mặt tiền Tỉnh Lộ 9, Ấp 4A xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giá 8 triệu/tháng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê đất mặt tiền Tỉnh Lộ 9, Ấp 4A xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giá 8 triệu/tháng. </td> </tr></table> false Bán đất gần Thị Trấn Dương Đông DT: 1.000m2 (có 200m2 đất thổ cư) giá 21 tỷ, Phú Quốc, Kiên Giang 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-gan-thi-tran-duong-dong-dt-1000m2-co-200m2-dat-tho-cu-gia-21-ty-phu-quoc-kien-giang-i520365" title="Bán đất gần Thị Trấn Dương Đông DT: 1.000m2 (có 200m2 đất thổ cư) giá 21 tỷ, Phú Quốc, Kiên Giang"><img src="http://image1.diaoconline.vn/sieu-thi/2013/01/07/thumb-56F-09BD98.jpg" alt="Bán đất gần Thị Trấn Dương Đông DT: 1.000m2 (có 200m2 đất thổ cư) giá 21 tỷ, Phú Quốc, Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất gần Thị Trấn Dương Đông DT: 1.000m2 (có 200m2 đất thổ cư) giá 21 tỷ, Phú Quốc, Kiên Giang </td> </tr></table> false Lô đất 300m2 (10 x 30) gần góc 2 mặt tiền đường nhựa 16m, nằm trong khu dân cư đông đúc. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/lo-dat-300m2-10-x-30-gan-goc-2-mat-tien-duong-nhua-16m-nam-trong-khu-dan-cu-dong-duc-i1706815" title="Lô đất 300m2 (10 x 30) gần góc 2 mặt tiền đường nhựa 16m, nằm trong khu dân cư đông đúc. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/02/thumb-2DF-AED61F.jpg" alt="Lô đất 300m2 (10 x 30) gần góc 2 mặt tiền đường nhựa 16m, nằm trong khu dân cư đông đúc. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 300m2 (10 x 30) gần góc 2 mặt tiền đường nhựa 16m, nằm trong khu dân cư đông đúc. </td> </tr></table> false Cần bán 300m2 đất mặt tiền đường chợ thông khu công nghiệp gia rẻ, shr 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-300m2-dat-mat-tien-duong-cho-thong-khu-cong-nghiep-gia-re-shr-i1698263" title="Cần bán 300m2 đất mặt tiền đường chợ thông khu công nghiệp gia rẻ, shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/22/thumb-F39-863BC7.jpg" alt="Cần bán 300m2 đất mặt tiền đường chợ thông khu công nghiệp gia rẻ, shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 300m2 đất mặt tiền đường chợ thông khu công nghiệp gia rẻ, shr </td> </tr></table> false Cần bán 450m2 đất giá 650TR tại khu đô thị, dân cư đông đúc 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-450m2-dat-gia-650tr-tai-khu-do-thi-dan-cu-dong-duc-i1697020" title="Cần bán 450m2 đất giá 650TR tại khu đô thị, dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-6D6-70E00B.jpg" alt="Cần bán 450m2 đất giá 650TR tại khu đô thị, dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 450m2 đất giá 650TR tại khu đô thị, dân cư đông đúc </td> </tr></table> false Cần bán gấp lại lô đất đối diện xưởng may mặc, sát chợ dân sinh 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-lai-lo-dat-doi-dien-xuong-may-mac-sat-cho-dan-sinh-i1735200" title="Cần bán gấp lại lô đất đối diện xưởng may mặc, sát chợ dân sinh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/13/thumb-449-52378E.jpg" alt="Cần bán gấp lại lô đất đối diện xưởng may mặc, sát chợ dân sinh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lại lô đất đối diện xưởng may mặc, sát chợ dân sinh </td> </tr></table> false Bán đất bình dương giá rẻ, chỉ từ 470tr dân đông sát chợ. hỗ trợ vay 80% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-binh-duong-gia-re-chi-tu-470tr-dan-dong-sat-cho-ho-tro-vay-80-i1708523" title="Bán đất bình dương giá rẻ, chỉ từ 470tr dân đông sát chợ. hỗ trợ vay 80%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/03/thumb-B14-46D6D5.jpg" alt="Bán đất bình dương giá rẻ, chỉ từ 470tr dân đông sát chợ. hỗ trợ vay 80%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất bình dương giá rẻ, chỉ từ 470tr dân đông sát chợ. hỗ trợ vay 80% </td> </tr></table> false Cần bán miếng đất 300m2, đất thổ cư 100%, sổ riêng, sau lưng trường cấp 2, sát chợ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-mieng-dat-300m2-dat-tho-cu-100-so-rieng-sau-lung-truong-cap-2-sat-cho-i1712772" title="Cần bán miếng đất 300m2, đất thổ cư 100%, sổ riêng, sau lưng trường cấp 2, sát chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/09/thumb-3C0-26CE05.jpg" alt="Cần bán miếng đất 300m2, đất thổ cư 100%, sổ riêng, sau lưng trường cấp 2, sát chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán miếng đất 300m2, đất thổ cư 100%, sổ riêng, sau lưng trường cấp 2, sát chợ </td> </tr></table> false Chính chủ sang 300m2 đất mặt tiền chợ,giá 400 triệu,thổ cư 100% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-sang-300m2-dat-mat-tien-chogia-400-trieutho-cu-100-i1712763" title="Chính chủ sang 300m2 đất mặt tiền chợ,giá 400 triệu,thổ cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/09/thumb-ED9-48EC98.jpg" alt="Chính chủ sang 300m2 đất mặt tiền chợ,giá 400 triệu,thổ cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ sang 300m2 đất mặt tiền chợ,giá 400 triệu,thổ cư 100% </td> </tr></table> false Sang gấp đất ngay trung tâm Bình Dương, thổ cư 100%, đường nhựa lớn 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/sang-gap-dat-ngay-trung-tam-binh-duong-tho-cu-100-duong-nhua-lon-i1700509" title="Sang gấp đất ngay trung tâm Bình Dương, thổ cư 100%, đường nhựa lớn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Sang gấp đất ngay trung tâm Bình Dương, thổ cư 100%, đường nhựa lớn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp đất ngay trung tâm Bình Dương, thổ cư 100%, đường nhựa lớn </td> </tr></table> false Cần vốn sang gấp 300m2 đất thổ cư bình dương giá rẽ chỉ 650 triệu, bao sổ hồng 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-von-sang-gap-300m2-dat-tho-cu-binh-duong-gia-re-chi-650-trieu-bao-so-hong-i1734314" title="Cần vốn sang gấp 300m2 đất thổ cư bình dương giá rẽ chỉ 650 triệu, bao sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/12/thumb-66A-B4C50B.jpg" alt="Cần vốn sang gấp 300m2 đất thổ cư bình dương giá rẽ chỉ 650 triệu, bao sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn sang gấp 300m2 đất thổ cư bình dương giá rẽ chỉ 650 triệu, bao sổ hồng </td> </tr></table> false Cần thanh lý 450m2 đất nền thổ cư 100% có shr chính chủ không qua mô giới 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-thanh-ly-450m2-dat-nen-tho-cu-100-co-shr-chinh-chu-khong-qua-mo-gioi-i1700069" title="Cần thanh lý 450m2 đất nền thổ cư 100% có shr chính chủ không qua mô giới"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/25/thumb-89C-5B98F7.jpg" alt="Cần thanh lý 450m2 đất nền thổ cư 100% có shr chính chủ không qua mô giới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần thanh lý 450m2 đất nền thổ cư 100% có shr chính chủ không qua mô giới </td> </tr></table> false Cần Bán gấp 16 Phòng Trọ giá mềm Và 360m2 đất giá 540tr Đất Thổ Cư 100% 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-16-phong-tro-gia-mem-va-360m2-dat-gia-540tr-dat-tho-cu-100-i1699362" title="Cần Bán gấp 16 Phòng Trọ giá mềm Và 360m2 đất giá 540tr Đất Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/24/thumb-DE3-FC556A.jpg" alt="Cần Bán gấp 16 Phòng Trọ giá mềm Và 360m2 đất giá 540tr Đất Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán gấp 16 Phòng Trọ giá mềm Và 360m2 đất giá 540tr Đất Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Chủ đầu tư bán đất nền vị trí đẹp gần các tiện ích như trường chợ siêu thị 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chu-dau-tu-ban-dat-nen-vi-tri-dep-gan-cac-tien-ich-nhu-truong-cho-sieu-thi-i1691998" title="Chủ đầu tư bán đất nền vị trí đẹp gần các tiện ích như trường chợ siêu thị"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Chủ đầu tư bán đất nền vị trí đẹp gần các tiện ích như trường chợ siêu thị" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư bán đất nền vị trí đẹp gần các tiện ích như trường chợ siêu thị </td> </tr></table> false Cần bán 450m2 đất thổ cư, dân cư đông đúc, gần KCN 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-450m2-dat-tho-cu-dan-cu-dong-duc-gan-kcn-i1695276" title="Cần bán 450m2 đất thổ cư, dân cư đông đúc, gần KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán 450m2 đất thổ cư, dân cư đông đúc, gần KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 450m2 đất thổ cư, dân cư đông đúc, gần KCN </td> </tr></table>