http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/09/2019 false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-lo-dat-34000m2-gia-600-trieu1000m2-tai-xa-ham-ninh-hphu-quoc-i1013658" title="Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/29/thumb-220-133BCF.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc. </td> </tr></table> false CẦN SANG LẠI LÔ GÓC 360M2, GIÁ 1TY650, GẦN CHỢ, KCN, TIỀN KINH DOANH. LH: 0908882536 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-sang-lai-lo-goc-360m2-gia-1ty650-gan-cho-kcn-tien-kinh-doanh-lh-0908882536-i1797570" title="CẦN SANG LẠI LÔ GÓC 360M2, GIÁ 1TY650, GẦN CHỢ, KCN, TIỀN KINH DOANH. LH: 0908882536"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/15/thumb-BB4-903E28.jpg" alt="CẦN SANG LẠI LÔ GÓC 360M2, GIÁ 1TY650, GẦN CHỢ, KCN, TIỀN KINH DOANH. LH: 0908882536" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG LẠI LÔ GÓC 360M2, GIÁ 1TY650, GẦN CHỢ, KCN, TIỀN KINH DOANH. LH: 0908882536 </td> </tr></table> false Đất B.Dương chính chủ, thổ cư 100%, sổ riêng, bán gấp giá rẻ (bao sổ). LH: 0908882536 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-bduong-chinh-chu-tho-cu-100-so-rieng-ban-gap-gia-re-bao-so-lh-0908882536-i1831588" title="Đất B.Dương chính chủ, thổ cư 100%, sổ riêng, bán gấp giá rẻ (bao sổ). LH: 0908882536"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/25/thumb-02E-A8F9CC.jpg" alt="Đất B.Dương chính chủ, thổ cư 100%, sổ riêng, bán gấp giá rẻ (bao sổ). LH: 0908882536" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất B.Dương chính chủ, thổ cư 100%, sổ riêng, bán gấp giá rẻ (bao sổ). LH: 0908882536 </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý một số vị tri đất nền giá rẻ, phát lộc đầu năm cho khách hàng. 0918 939 168 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ngan-hang-thanh-ly-mot-so-vi-tri-dat-nen-gia-re-phat-loc-dau-nam-cho-khach-hang-0918-939-168-i1785164" title="Ngân hàng thanh lý một số vị tri đất nền giá rẻ, phát lộc đầu năm cho khách hàng. 0918 939 168"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/26/thumb-48D-6A6C5C.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý một số vị tri đất nền giá rẻ, phát lộc đầu năm cho khách hàng. 0918 939 168" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý một số vị tri đất nền giá rẻ, phát lộc đầu năm cho khách hàng. 0918 939 168 </td> </tr></table> false Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-chinh-chu-gia-344-ty-so-80138-a-quoc-lo-13-cu-phuong-hiep-binh-phuoc-quan-thu-duc-i1738066" title="Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/16/thumb-B92-6286A7.jpg" alt="Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. </td> </tr></table> false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1058744" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mat-tien-gia-700-trieu1000m2-dt-3000m2-hphu-quoc-kien-giang-i511528" title="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/05/thumb-C1B-8073C3.jpg" alt="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1059322" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1023962" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-5m-x-25m-nha-cap-4-gia-5-ty-i1025594" title="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ </td> </tr></table> false BECAMEX THANH LÝ NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, KHU CÔNG NGHIỆP 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/becamex-thanh-ly-nha-dat-binh-duong-nhieu-vi-tri-dep-gan-cho-truong-hoc-khu-cong-nghiep-i1830529" title="BECAMEX THANH LÝ NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, KHU CÔNG NGHIỆP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/23/thumb-DE7-0D1EA8.jpg" alt="BECAMEX THANH LÝ NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, KHU CÔNG NGHIỆP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BECAMEX THANH LÝ NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG NHIỀU VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, TRƯỜNG HỌC, KHU CÔNG NGHIỆP </td> </tr></table> false NHÀ TÔI CÓ 300M2 ĐẤT CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH, ĐẤT GẦN CHỢ, TRƯỜNG CẤP 1, 2 , CÁCH KHU CÔNG NGHIỆP 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nha-toi-co-300m2-dat-chinh-chu-can-ban-nhanh-dat-gan-cho-truong-cap-1-2-cach-khu-cong-nghiep-i1855236" title="NHÀ TÔI CÓ 300M2 ĐẤT CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH, ĐẤT GẦN CHỢ, TRƯỜNG CẤP 1, 2 , CÁCH KHU CÔNG NGHIỆP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-A8D-BE18ED.jpg" alt="NHÀ TÔI CÓ 300M2 ĐẤT CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH, ĐẤT GẦN CHỢ, TRƯỜNG CẤP 1, 2 , CÁCH KHU CÔNG NGHIỆP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ TÔI CÓ 300M2 ĐẤT CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHANH, ĐẤT GẦN CHỢ, TRƯỜNG CẤP 1, 2 , CÁCH KHU CÔNG NGHIỆP </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP NHÀ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-nha-khu-vuc-thuan-an-binh-duong-i1911461" title="CẦN BÁN GẤP NHÀ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/09/thumb-2B7-6D245C.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP NHÀ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP NHÀ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP 600M ĐẤT TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ GIÁ 680TR/NỀN 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-600m-dat-trung-tam-khu-do-thi-gia-680trnen-i1828838" title="CẦN BÁN GẤP 600M ĐẤT TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ GIÁ 680TR/NỀN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/23/thumb-F5D-BADD3A.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP 600M ĐẤT TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ GIÁ 680TR/NỀN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP 600M ĐẤT TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ GIÁ 680TR/NỀN </td> </tr></table> false CẦN BÁN NHANH 150M ĐẤT THỔ CƯ,ĐƯỜNG LỚN 16M,VỊ TRÍ THÍCH HỢP KD,SHR 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-nhanh-150m-dat-tho-cuduong-lon-16mvi-tri-thich-hop-kdshr-i1830562" title="CẦN BÁN NHANH 150M ĐẤT THỔ CƯ,ĐƯỜNG LỚN 16M,VỊ TRÍ THÍCH HỢP KD,SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/24/thumb-1F0-7A7ED2.jpg" alt="CẦN BÁN NHANH 150M ĐẤT THỔ CƯ,ĐƯỜNG LỚN 16M,VỊ TRÍ THÍCH HỢP KD,SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN NHANH 150M ĐẤT THỔ CƯ,ĐƯỜNG LỚN 16M,VỊ TRÍ THÍCH HỢP KD,SHR </td> </tr></table> false THANH LÝ ĐẤT KĐT MỚI BD, CẠNH CHỢ, KCN GIÁ 600TR, SỔ HỒNG RIÊNG TC 100% 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-dat-kdt-moi-bd-canh-cho-kcn-gia-600tr-so-hong-rieng-tc-100-i1854923" title="THANH LÝ ĐẤT KĐT MỚI BD, CẠNH CHỢ, KCN GIÁ 600TR, SỔ HỒNG RIÊNG TC 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/03/thumb-F64-AC2E35.jpg" alt="THANH LÝ ĐẤT KĐT MỚI BD, CẠNH CHỢ, KCN GIÁ 600TR, SỔ HỒNG RIÊNG TC 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THANH LÝ ĐẤT KĐT MỚI BD, CẠNH CHỢ, KCN GIÁ 600TR, SỔ HỒNG RIÊNG TC 100% </td> </tr></table> false HẬU MÃI TỐT BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ, NHIỀU LÔ ĐẤT ĐẸP ,ĐÔNG DÂN CƯ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/hau-mai-tot-ban-dat-my-phuoc-3-gia-re-nhieu-lo-dat-dep-dong-dan-cu-i1828872" title="HẬU MÃI TỐT BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ, NHIỀU LÔ ĐẤT ĐẸP ,ĐÔNG DÂN CƯ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/23/thumb-F40-44E700.jpg" alt="HẬU MÃI TỐT BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ, NHIỀU LÔ ĐẤT ĐẸP ,ĐÔNG DÂN CƯ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HẬU MÃI TỐT BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ, NHIỀU LÔ ĐẤT ĐẸP ,ĐÔNG DÂN CƯ </td> </tr></table> false CÔ VÂN CẦN SANG GẤP 300M2 ĐẤT ĐÔ THỊ GẦN QL13, DÂN CƯ ĐÔNG SÁT CHỢ TIỆN Ở, KD BUÔN BÁN, XÂY TRỌ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/co-van-can-sang-gap-300m2-dat-do-thi-gan-ql13-dan-cu-dong-sat-cho-tien-o-kd-buon-ban-xay-tro-i1855248" title="CÔ VÂN CẦN SANG GẤP 300M2 ĐẤT ĐÔ THỊ GẦN QL13, DÂN CƯ ĐÔNG SÁT CHỢ TIỆN Ở, KD BUÔN BÁN, XÂY TRỌ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-58A-0CC70E.jpg" alt="CÔ VÂN CẦN SANG GẤP 300M2 ĐẤT ĐÔ THỊ GẦN QL13, DÂN CƯ ĐÔNG SÁT CHỢ TIỆN Ở, KD BUÔN BÁN, XÂY TRỌ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CÔ VÂN CẦN SANG GẤP 300M2 ĐẤT ĐÔ THỊ GẦN QL13, DÂN CƯ ĐÔNG SÁT CHỢ TIỆN Ở, KD BUÔN BÁN, XÂY TRỌ </td> </tr></table> false TÔI CẦN BÁN LÔ ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ 17/09/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-ban-lo-dat-o-binh-duong-gia-re-i1828856" title="TÔI CẦN BÁN LÔ ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/23/thumb-273-D0BC17.jpg" alt="TÔI CẦN BÁN LÔ ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TÔI CẦN BÁN LÔ ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ </td> </tr></table>