http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-5m-x-25m-nha-cap-4-gia-5-ty-i1025594" title="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1059322" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1023962" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-duong-tx52-vao-100n-h5m-dt-5mx14m-co-so-tien-xay-dung-ngay-i1569626" title="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay </td> </tr></table> false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-p10-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1032671" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-tho-cu-mat-tien-duong-pham-van-chieu-p8-go-vap-gia-40-trieum2-i996233" title="Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2 </td> </tr></table> false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1058744" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/lo-dat-can-ban-dt-5mx17m-duong-to-ngoc-van-q12-hem-8m-gan-duog-chinh-i1202788" title="Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính </td> </tr></table> false cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-bui-cong-trung-phuong-thanh-xuan-dt-30mx90m-gia-3-trieum2-i1014484" title="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 </td> </tr></table> false Phát mãi mua đất trúng xe SH, tặng iphone 6 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/phat-mai-mua-dat-trung-xe-sh-tang-iphone-6-i1568174" title="Phát mãi mua đất trúng xe SH, tặng iphone 6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/01/thumb-727-E3ACE5.jpg" alt="Phát mãi mua đất trúng xe SH, tặng iphone 6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phát mãi mua đất trúng xe SH, tặng iphone 6 </td> </tr></table> false Chính Thức Mở Bán Đất Nền khu đô thị Gần Trung Tâm Thành Phố Mới Bình Dương 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-thuc-mo-ban-dat-nen-khu-do-thi-gan-trung-tam-thanh-pho-moi-binh-duong-i1560697" title="Chính Thức Mở Bán Đất Nền khu đô thị Gần Trung Tâm Thành Phố Mới Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/15/thumb-A1D-7253F1.jpg" alt="Chính Thức Mở Bán Đất Nền khu đô thị Gần Trung Tâm Thành Phố Mới Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Thức Mở Bán Đất Nền khu đô thị Gần Trung Tâm Thành Phố Mới Bình Dương </td> </tr></table> false Tôi (Chú Song) đang cần trả nợ nên bán gấp miếng đất vị trí đẹp giá rẻ 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-chu-song-dang-can-tra-no-nen-ban-gap-mieng-dat-vi-tri-dep-gia-re-i1550660" title="Tôi (Chú Song) đang cần trả nợ nên bán gấp miếng đất vị trí đẹp giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/28/thumb-C13-9F5AFC.jpg" alt="Tôi (Chú Song) đang cần trả nợ nên bán gấp miếng đất vị trí đẹp giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi (Chú Song) đang cần trả nợ nên bán gấp miếng đất vị trí đẹp giá rẻ </td> </tr></table> false Cần sang lại 450m2 (15×30) đất mặt tiền chợ khu TP Mới Bình Dương 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-sang-lai-450m2-1530-dat-mat-tien-cho-khu-tp-moi-binh-duong-i1514732" title="Cần sang lại 450m2 (15×30) đất mặt tiền chợ khu TP Mới Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/26/thumb-9EC-52371F.jpg" alt="Cần sang lại 450m2 (15×30) đất mặt tiền chợ khu TP Mới Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang lại 450m2 (15×30) đất mặt tiền chợ khu TP Mới Bình Dương </td> </tr></table> false Đất đầu tương lai ưu đãi cực lớn chỉ 2.8tr/m2- ưu đãi- có sổ hồng thổ cư. Gọi ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-dau-tuong-lai-uu-dai-cuc-lon-chi-28trm2-uu-dai-co-so-hong-tho-cu-goi-ngay-i1572802" title="Đất đầu tương lai ưu đãi cực lớn chỉ 2.8tr/m2- ưu đãi- có sổ hồng thổ cư. Gọi ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/14/thumb-3E2-EA74B4.jpg" alt="Đất đầu tương lai ưu đãi cực lớn chỉ 2.8tr/m2- ưu đãi- có sổ hồng thổ cư. Gọi ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đầu tương lai ưu đãi cực lớn chỉ 2.8tr/m2- ưu đãi- có sổ hồng thổ cư. Gọi ngay </td> </tr></table> false Bán gấp 300m2 đất Bình Dương chính chủ, thổ cư, sổ riêng 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-gap-300m2-dat-binh-duong-chinh-chu-tho-cu-so-rieng-i1566564" title="Bán gấp 300m2 đất Bình Dương chính chủ, thổ cư, sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/27/thumb-E32-27EDC1.jpg" alt="Bán gấp 300m2 đất Bình Dương chính chủ, thổ cư, sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 300m2 đất Bình Dương chính chủ, thổ cư, sổ riêng </td> </tr></table> false 508m2 dành cho nhà đầu tư thông thái thích kinh doanh, nhà trọ đường Quốc Lộ 13 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/508m2-danh-cho-nha-dau-tu-thong-thai-thich-kinh-doanh-nha-tro-duong-quoc-lo-13-i1524004" title="508m2 dành cho nhà đầu tư thông thái thích kinh doanh, nhà trọ đường Quốc Lộ 13"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/09/thumb-C93-1BF4A7.jpg" alt="508m2 dành cho nhà đầu tư thông thái thích kinh doanh, nhà trọ đường Quốc Lộ 13" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">508m2 dành cho nhà đầu tư thông thái thích kinh doanh, nhà trọ đường Quốc Lộ 13 </td> </tr></table> false Thanh lý đất bình dương giá gốc, thổ cư, sổ riêng từng nền. 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-dat-binh-duong-gia-goc-tho-cu-so-rieng-tung-nen-i1516609" title="Thanh lý đất bình dương giá gốc, thổ cư, sổ riêng từng nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/28/thumb-F1F-113E25.jpg" alt="Thanh lý đất bình dương giá gốc, thổ cư, sổ riêng từng nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đất bình dương giá gốc, thổ cư, sổ riêng từng nền. </td> </tr></table> false Đất đầu tư giá ưu đãi chỉ 2tr/m2- ưu đãi- có sổ riêng. Gọi ngay 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-dau-tu-gia-uu-dai-chi-2trm2-uu-dai-co-so-rieng-goi-ngay-i1506897" title="Đất đầu tư giá ưu đãi chỉ 2tr/m2- ưu đãi- có sổ riêng. Gọi ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/14/thumb-BD5-3628FD.jpg" alt="Đất đầu tư giá ưu đãi chỉ 2tr/m2- ưu đãi- có sổ riêng. Gọi ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đầu tư giá ưu đãi chỉ 2tr/m2- ưu đãi- có sổ riêng. Gọi ngay </td> </tr></table> false Sang gấp lô I31 vị trí đẹp giá đầu tư. 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/sang-gap-lo-i31-vi-tri-dep-gia-dau-tu-i1578688" title="Sang gấp lô I31 vị trí đẹp giá đầu tư."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/08/thumb-047-CD109C.jpg" alt="Sang gấp lô I31 vị trí đẹp giá đầu tư." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp lô I31 vị trí đẹp giá đầu tư. </td> </tr></table>