http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-noi-bo-8m-gan-cho-tuyet-dep-dt-5mx24m-gia-870-trieu-bst-i1017561" title="cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1058744" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1059322" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1023962" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-5m-x-25m-nha-cap-4-gia-5-ty-i1025594" title="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-duong-tx52-vao-100n-h5m-dt-5mx14m-co-so-tien-xay-dung-ngay-i1569626" title="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay </td> </tr></table> false cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-bui-cong-trung-phuong-thanh-xuan-dt-30mx90m-gia-3-trieum2-i1014484" title="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 </td> </tr></table> false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-p10-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1032671" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mat-tien-gia-700-trieu1000m2-dt-3000m2-hphu-quoc-kien-giang-i511528" title="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/05/thumb-C1B-8073C3.jpg" alt="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mat-tien-bien-gia-9-ty1000m2-hphu-quoc-kien-giang-i511531" title="Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang"><img src="http://image1.diaoconline.vn/sieu-thi/2012/11/21/thumb-513-AF93C6.jpg" alt="Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang </td> </tr></table> false Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-chinh-chu-gia-344-ty-so-80138-a-quoc-lo-13-cu-phuong-hiep-binh-phuoc-quan-thu-duc-i1738066" title="Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/16/thumb-B92-6286A7.jpg" alt="Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất chính chủ Giá 3.44 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. </td> </tr></table> false Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-lo-dat-mat-tien-duong-tai-xa-cua-duong-hphu-quoc-tkien-giang-gia-560trieu1000m2-i1022088" title="Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/05/18/thumb-6F8-0E1D69.jpg" alt="Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2 </td> </tr></table> false Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-sinh-loi-tu-bat-dong-san-dat-nen-hung-thinh-chi-10-15-trm2-i1627946" title="Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-D5A-63D238.jpg" alt="Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 </td> </tr></table> false Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18% 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-26-trm2-can-ho-thong-minh-mat-tien-song-saigon-pkd-ck-3-18-i1612651" title="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/15/thumb-712-B1D366.jpg" alt="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18% </td> </tr></table> false Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nhanh-tay-dat-mua-dot-1-dat-nen-san-golf-san-pham-uy-tin-hung-thinh-corp-i1627948" title="Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-146-9A801F.jpg" alt="Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP </td> </tr></table> false Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18% 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mua-nha-ven-song-nhan-ve-du-lich-hong-kong-chi-15-tycan-lh0909686046-ck-3-18-i1612662" title="Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/14/thumb-B02-015AE7.jpg" alt="Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-con-duy-nhat-suat-noi-bo-biet-thu-nha-pho-compound-dau-tien-dao-kim-cuong-i1553935" title="Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-B0E-50632C.jpg" alt="Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương </td> </tr></table> false 330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18% 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/330-trieu-so-huu-ngay-100m2-dat-nen-trong-san-golf-lh-ck-3-18-i1630115" title="330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-002-6E1A6B.jpg" alt="330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18% </td> </tr></table> false Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nen-dau-tu-dat-nen-o-dau-su-khac-biet-tu-bien-hoa-city-giai-ma-suc-cho-nha-dau-tu-i1654568" title="Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-36A-00834F.jpg" alt="Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư </td> </tr></table>