http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/05/2018 false Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-duong-quang-trung-p10-dt-32mx65m-tien-kinh-doanh-sieu-thi-salon-o-to-gia-137-ty-i1032671" title="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất mặt tiền đường Quang Trung, P.10, DT: 32mx65m tiện kinh doanh siêu thị, salon ô tô giá 137 tỷ </td> </tr></table> false Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-5m-x-25m-nha-cap-4-gia-5-ty-i1025594" title="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán mặt tiền đường chính Phan Huy Ích 5m x 25m , nhà cấp 4, giá 5 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-bui-cong-trung-phuong-thanh-xuan-dt-30mx90m-gia-3-trieum2-i1014484" title="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất mặt tiền bùi công trừng phường thạnh xuân DT: 30mx90m giá 3 triệu/m2 </td> </tr></table> false Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-tho-cu-mat-tien-duong-pham-van-chieu-p8-go-vap-gia-40-trieum2-i996233" title="Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất thổ cư, mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P.8 Gò Vấp. Giá 40 triệu/m2 </td> </tr></table> false Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/lo-dat-can-ban-dt-5mx17m-duong-to-ngoc-van-q12-hem-8m-gan-duog-chinh-i1202788" title="Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất cần bán DT: 5mx17m, đường Tô Ngọc Vân, Q.12. hẻm 8m. gần đườg chính </td> </tr></table> false Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-duong-tx52-vao-100n-h5m-dt-5mx14m-co-so-tien-xay-dung-ngay-i1569626" title="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất đường TX52 vào 100n H5M DT 5MX14M có sổ tiện xây dụng ngay </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1059322" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-nguyen-oanh-gan-cho-an-nhon-16mx23m-co-the-tach-thua-4mx23m-gia-4-ty-i1023962" title="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Nguyễn Oanh gần chợ An Nhơn 16mx23m, có thể tách thửa 4mx23m giá 4 tỷ </td> </tr></table> false cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-mat-tien-noi-bo-8m-gan-cho-tuyet-dep-dt-5mx24m-gia-870-trieu-bst-i1017561" title="cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất mặt tiền nội bộ 8m gần chợ tuyệt đẹp DT 5mx24m giá 870 triệu BST </td> </tr></table> false Lô gốc diện tích 76,8m2 giá rẻ. Cần tiền bán rẻ gấn ngay Đường số 8 Hiêp Bình Phước, Thủ Đức 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/lo-goc-dien-tich-768m2-gia-re-can-tien-ban-re-gan-ngay-duong-so-8-hiep-binh-phuoc-thu-duc-i1593262" title="Lô gốc diện tích 76,8m2 giá rẻ. Cần tiền bán rẻ gấn ngay Đường số 8 Hiêp Bình Phước, Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/27/thumb-AC6-36CBF3.jpg" alt="Lô gốc diện tích 76,8m2 giá rẻ. Cần tiền bán rẻ gấn ngay Đường số 8 Hiêp Bình Phước, Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô gốc diện tích 76,8m2 giá rẻ. Cần tiền bán rẻ gấn ngay Đường số 8 Hiêp Bình Phước, Thủ Đức </td> </tr></table> false Bán gấp đất 7m ngay Đường số 2, HIỆP BÌNH PHƯỚC, DT: 4*13,7 = 55m2 giá 2,76 TỶ 21/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-gap-dat-7m-ngay-duong-so-2-hiep-binh-phuoc-dt-4137-55m2-gia-276-ty-i1596810" title="Bán gấp đất 7m ngay Đường số 2, HIỆP BÌNH PHƯỚC, DT: 4*13,7 = 55m2 giá 2,76 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/09/thumb-C37-76A602.jpg" alt="Bán gấp đất 7m ngay Đường số 2, HIỆP BÌNH PHƯỚC, DT: 4*13,7 = 55m2 giá 2,76 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất 7m ngay Đường số 2, HIỆP BÌNH PHƯỚC, DT: 4*13,7 = 55m2 giá 2,76 TỶ </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưHuyện Bình ChánhTP.HCM, mặt tiền đường, Trần Đại Nghĩa, Sổ hồng 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-sang-nhuong-dat-o-dat-tho-cuhuyen-binh-chanhtphcm-mat-tien-duong-tran-dai-nghia-so-hong-i1568411" title="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưHuyện Bình ChánhTP.HCM, mặt tiền đường, Trần Đại Nghĩa, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưHuyện Bình ChánhTP.HCM, mặt tiền đường, Trần Đại Nghĩa, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất ở - đất thổ cưHuyện Bình ChánhTP.HCM, mặt tiền đường, Trần Đại Nghĩa, Sổ hồng </td> </tr></table> false Cần bán 2 nền đất 5x20m, Bình Chánh, SHR, XTD, hướng Đông 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-2-nen-dat-5x20m-binh-chanh-shr-xtd-huong-dong-i1594902" title="Cần bán 2 nền đất 5x20m, Bình Chánh, SHR, XTD, hướng Đông"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán 2 nền đất 5x20m, Bình Chánh, SHR, XTD, hướng Đông" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 2 nền đất 5x20m, Bình Chánh, SHR, XTD, hướng Đông </td> </tr></table> false ĐẤT MT Trần Văn Giaù, Bình Chánh 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-mt-tran-van-giau-binh-chanh-i1522278" title="ĐẤT MT Trần Văn Giaù, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="ĐẤT MT Trần Văn Giaù, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT MT Trần Văn Giaù, Bình Chánh </td> </tr></table> false Thanh lý đất nền, thu hồi nợ xấu, giá thấp hơn tt 30%, htvv 70%, tc100%, shr. 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-dat-nen-thu-hoi-no-xau-gia-thap-hon-tt-30-htvv-70-tc100-shr-i1558944" title="Thanh lý đất nền, thu hồi nợ xấu, giá thấp hơn tt 30%, htvv 70%, tc100%, shr."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/12/thumb-BAC-0B13A0.jpg" alt="Thanh lý đất nền, thu hồi nợ xấu, giá thấp hơn tt 30%, htvv 70%, tc100%, shr." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đất nền, thu hồi nợ xấu, giá thấp hơn tt 30%, htvv 70%, tc100%, shr. </td> </tr></table> false Thanh lý đấtBình Dương, giá chỉ từ 230 triệu /nền, đất Thổ cư 100%, Sổ hồng trao 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-datbinh-duong-gia-chi-tu-230-trieu-nen-dat-tho-cu-100-so-hong-trao-i1539726" title="Thanh lý đấtBình Dương, giá chỉ từ 230 triệu /nền, đất Thổ cư 100%, Sổ hồng trao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/07/thumb-B32-ADF402.jpg" alt="Thanh lý đấtBình Dương, giá chỉ từ 230 triệu /nền, đất Thổ cư 100%, Sổ hồng trao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đấtBình Dương, giá chỉ từ 230 triệu /nền, đất Thổ cư 100%, Sổ hồng trao </td> </tr></table> false Mở bán đất nền đầu năm,đất nền khu đô thị mới Việt Nam-Singapore Bình Dương. 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mo-ban-dat-nen-dau-namdat-nen-khu-do-thi-moi-viet-nam-singapore-binh-duong-i1575089" title="Mở bán đất nền đầu năm,đất nền khu đô thị mới Việt Nam-Singapore Bình Dương."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/24/thumb-70E-A71B4D.jpg" alt="Mở bán đất nền đầu năm,đất nền khu đô thị mới Việt Nam-Singapore Bình Dương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đất nền đầu năm,đất nền khu đô thị mới Việt Nam-Singapore Bình Dương. </td> </tr></table> false Thanh lý gấp đất nền chỉ 360 triệu/nền, TC 100%, SHR. LH: 0932.000.698. 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-gap-dat-nen-chi-360-trieunen-tc-100-shr-lh-0932000698-i1567862" title="Thanh lý gấp đất nền chỉ 360 triệu/nền, TC 100%, SHR. LH: 0932.000.698."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/30/thumb-C04-5F6ED3.jpg" alt="Thanh lý gấp đất nền chỉ 360 triệu/nền, TC 100%, SHR. LH: 0932.000.698." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý gấp đất nền chỉ 360 triệu/nền, TC 100%, SHR. LH: 0932.000.698. </td> </tr></table> false Thanh lý gấp đất nền chỉ 420 triệu/nền, TC100%, SHR. LH: 0932.000.698 20/05/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-gap-dat-nen-chi-420-trieunen-tc100-shr-lh-0932000698-i1567877" title="Thanh lý gấp đất nền chỉ 420 triệu/nền, TC100%, SHR. LH: 0932.000.698"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/30/thumb-E33-38990B.jpg" alt="Thanh lý gấp đất nền chỉ 420 triệu/nền, TC100%, SHR. LH: 0932.000.698" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý gấp đất nền chỉ 420 triệu/nền, TC100%, SHR. LH: 0932.000.698 </td> </tr></table>