http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2018 false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,khu an ninh 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-lo-dat-tho-cu-ngay-cho-kenh-195binh-tandt54m2162-tishrkhu-an-ninh-i1695976" title="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,khu an ninh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-24E-4EB5DB.jpg" alt="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,khu an ninh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,khu an ninh </td> </tr></table> false Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR. 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-75m2-mt-ql50-can-ban-gap-gia-950-trieushr-i1696575" title="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-59C-22DBAE.jpg" alt="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR. </td> </tr></table> false Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-lo-dat-tho-cu-ngay-cho-kenh-195binh-tandt54m2162-tishr-i1695920" title="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-356-6D2170.jpg" alt="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR </td> </tr></table> false Bán đất Quốc Lộ 50, xã Đa Phước, Bình Chánh,DT:180m2, giá 900 triệu,SHR,đông dân cư 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-quoc-lo-50-xa-da-phuoc-binh-chanhdt180m2-gia-900-trieushrdong-dan-cu-i1688997" title="Bán đất Quốc Lộ 50, xã Đa Phước, Bình Chánh,DT:180m2, giá 900 triệu,SHR,đông dân cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/13/thumb-28A-EE63B6.jpg" alt="Bán đất Quốc Lộ 50, xã Đa Phước, Bình Chánh,DT:180m2, giá 900 triệu,SHR,đông dân cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Quốc Lộ 50, xã Đa Phước, Bình Chánh,DT:180m2, giá 900 triệu,SHR,đông dân cư </td> </tr></table> false Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,dân cư đông đúc 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-75m2-mt-ql50-can-ban-gap-gia-950-trieushrdan-cu-dong-duc-i1696629" title="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-A02-D1C82C.jpg" alt="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,dân cư đông đúc </td> </tr></table> false Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,xây dựng tự do 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-75m2-mt-ql50-can-ban-gap-gia-950-trieushrxay-dung-tu-do-i1696632" title="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,xây dựng tự do"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-E61-4AE2CC.jpg" alt="Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,xây dựng tự do" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 75m2 MT QL50 cần bán gap giá 950 triệu,SHR,xây dựng tự do </td> </tr></table> false Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,đường lớn 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-lo-dat-tho-cu-ngay-cho-kenh-195binh-tandt54m2162-tishrduong-lon-i1695982" title="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,đường lớn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/20/thumb-8F1-4AEBFC.jpg" alt="Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,đường lớn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất thổ cư ngay chợ Kênh 19/5,bình tân,DT:54m2/1,62 tỉ,SHR,đường lớn </td> </tr></table> false Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF BIÊN HÒA NEW CITY chỉ 12-18tr/m2 LH:cskh 24/24 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-nha-pho-biet-thu-san-golf-bien-hoa-new-city-chi-12-18trm2-lhcskh-2424-i1630092" title="Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF BIÊN HÒA NEW CITY chỉ 12-18tr/m2 LH:cskh 24/24"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF BIÊN HÒA NEW CITY chỉ 12-18tr/m2 LH:cskh 24/24" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF BIÊN HÒA NEW CITY chỉ 12-18tr/m2 LH:cskh 24/24 </td> </tr></table> false Lãi Rồng 20 -48% từ đầu tư Đất nền chỉ 12-18tr/m2 LH:0909686046 Cskh 24/24 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/lai-rong-20-48-tu-dau-tu-dat-nen-chi-12-18trm2-lh0909686046-cskh-2424-i1630090" title="Lãi Rồng 20 -48% từ đầu tư Đất nền chỉ 12-18tr/m2 LH:0909686046 Cskh 24/24"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/20/thumb-7FA-CE68D0.jpg" alt="Lãi Rồng 20 -48% từ đầu tư Đất nền chỉ 12-18tr/m2 LH:0909686046 Cskh 24/24" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lãi Rồng 20 -48% từ đầu tư Đất nền chỉ 12-18tr/m2 LH:0909686046 Cskh 24/24 </td> </tr></table> false Biên Hòa newcity Không gian sống trong lành TỪ lá phổi xanh của sân golf sang trọng và đẳng cấp 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/bien-hoa-newcity-khong-gian-song-trong-lanh-tu-la-phoi-xanh-cua-san-golf-sang-trong-va-dang-cap-i1654569" title="Biên Hòa newcity Không gian sống trong lành TỪ lá phổi xanh của sân golf sang trọng và đẳng cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-BB9-83255B.jpg" alt="Biên Hòa newcity Không gian sống trong lành TỪ lá phổi xanh của sân golf sang trọng và đẳng cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biên Hòa newcity Không gian sống trong lành TỪ lá phổi xanh của sân golf sang trọng và đẳng cấp </td> </tr></table> false chỉ 10 tr/m2 Cam kết sổ đỏ ,hoặc trả chậm 9 tháng 0 lãi suất rồi nhận sổ PKD CK 3-18% 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-10-trm2-cam-ket-so-do-hoac-tra-cham-9-thang-0-lai-suat-roi-nhan-so-pkd-ck-3-18-i1654602" title="chỉ 10 tr/m2 Cam kết sổ đỏ ,hoặc trả chậm 9 tháng 0 lãi suất rồi nhận sổ PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/16/thumb-FFC-8DDA6E.jpg" alt="chỉ 10 tr/m2 Cam kết sổ đỏ ,hoặc trả chậm 9 tháng 0 lãi suất rồi nhận sổ PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chỉ 10 tr/m2 Cam kết sổ đỏ ,hoặc trả chậm 9 tháng 0 lãi suất rồi nhận sổ PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán đất nền đợt 1 trong sân golf 100% lh ck 3-18% 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mo-ban-dat-nen-dot-1-trong-san-golf-100-lh-ck-3-18-i1627953" title="Mở bán đất nền đợt 1 trong sân golf 100% lh ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-850-DA587A.jpg" alt="Mở bán đất nền đợt 1 trong sân golf 100% lh ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đất nền đợt 1 trong sân golf 100% lh ck 3-18% </td> </tr></table> false Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Q2 đảo kim cương CK 2-24% PKD 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/biet-thu-nha-pho-khu-compound-dau-tien-q2-dao-kim-cuong-ck-2-24-pkd-i1553931" title="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Q2 đảo kim cương CK 2-24% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-B32-15341A.jpg" alt="Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Q2 đảo kim cương CK 2-24% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Nhà phố Khu COMPOUND đầu tiên Q2 đảo kim cương CK 2-24% PKD </td> </tr></table> false Đất nền Bình Chánh giá rẻ, thổ cư 100%, SHR, KDC hiện hữu 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-binh-chanh-gia-re-tho-cu-100-shr-kdc-hien-huu-i1633023" title="Đất nền Bình Chánh giá rẻ, thổ cư 100%, SHR, KDC hiện hữu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/24/thumb-B13-5509A3.jpg" alt="Đất nền Bình Chánh giá rẻ, thổ cư 100%, SHR, KDC hiện hữu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Bình Chánh giá rẻ, thổ cư 100%, SHR, KDC hiện hữu </td> </tr></table> false Cần Bán 2 Lô Liền Kề Gần Bệnh Viện Chợ Rẫy 2. SHR. Giá 980tr/nền 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-2-lo-lien-ke-gan-benh-vien-cho-ray-2-shr-gia-980trnen-i1691932" title="Cần Bán 2 Lô Liền Kề Gần Bệnh Viện Chợ Rẫy 2. SHR. Giá 980tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/15/thumb-413-D3E343.jpg" alt="Cần Bán 2 Lô Liền Kề Gần Bệnh Viện Chợ Rẫy 2. SHR. Giá 980tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 2 Lô Liền Kề Gần Bệnh Viện Chợ Rẫy 2. SHR. Giá 980tr/nền </td> </tr></table> false Tôi cần sang lại lô đất 5x20m gần đường Mã Lò quận Bình Tân 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-sang-lai-lo-dat-5x20m-gan-duong-ma-lo-quan-binh-tan-i1680119" title="Tôi cần sang lại lô đất 5x20m gần đường Mã Lò quận Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/05/thumb-E39-010C8E.jpg" alt="Tôi cần sang lại lô đất 5x20m gần đường Mã Lò quận Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần sang lại lô đất 5x20m gần đường Mã Lò quận Bình Tân </td> </tr></table> false Chỉ còn 1 lô góc trong khu dân cư Tên Lửa II chiết khấu 7%, tặng 1 cây vàng SJC 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-con-1-lo-goc-trong-khu-dan-cu-ten-lua-ii-chiet-khau-7-tang-1-cay-vang-sjc-i1633926" title="Chỉ còn 1 lô góc trong khu dân cư Tên Lửa II chiết khấu 7%, tặng 1 cây vàng SJC"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/25/thumb-E1D-457EE6.jpg" alt="Chỉ còn 1 lô góc trong khu dân cư Tên Lửa II chiết khấu 7%, tặng 1 cây vàng SJC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 1 lô góc trong khu dân cư Tên Lửa II chiết khấu 7%, tặng 1 cây vàng SJC </td> </tr></table> false MB 20 nền đất đẹp nhất dự án khu đô thị phú Mỹ Hưng 2,chiết khấu khủng ưu đãi lớn 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mb-20-nen-dat-dep-nhat-du-an-khu-do-thi-phu-my-hung-2chiet-khau-khung-uu-dai-lon-i1626099" title="MB 20 nền đất đẹp nhất dự án khu đô thị phú Mỹ Hưng 2,chiết khấu khủng ưu đãi lớn "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/13/thumb-6FA-40428C.jpg" alt="MB 20 nền đất đẹp nhất dự án khu đô thị phú Mỹ Hưng 2,chiết khấu khủng ưu đãi lớn " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MB 20 nền đất đẹp nhất dự án khu đô thị phú Mỹ Hưng 2,chiết khấu khủng ưu đãi lớn </td> </tr></table> false Phát mãi vị trí đất nền đẹp KDC Tên Lửa 20/09/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/phat-mai-vi-tri-dat-nen-dep-kdc-ten-lua-i1644873" title="Phát mãi vị trí đất nền đẹp KDC Tên Lửa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/07/thumb-342-AF9E46.jpg" alt="Phát mãi vị trí đất nền đẹp KDC Tên Lửa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phát mãi vị trí đất nền đẹp KDC Tên Lửa </td> </tr></table>