http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/01/2018 false Muốn nhượng lại 600m2 đất thổ cư tại QL13 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/muon-nhuong-lai-600m2-dat-tho-cu-tai-ql13-i1359389" title="Muốn nhượng lại 600m2 đất thổ cư tại QL13"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/17/thumb-F0A-463119.jpg" alt="Muốn nhượng lại 600m2 đất thổ cư tại QL13" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Muốn nhượng lại 600m2 đất thổ cư tại QL13 </td> </tr></table> false Thanh lý đất khu đô thị mới Bình Dương giá chỉ 189tr/nền 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-dat-khu-do-thi-moi-binh-duong-gia-chi-189trnen-i1356069" title="Thanh lý đất khu đô thị mới Bình Dương giá chỉ 189tr/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/06/thumb-930-FCAAA7.jpg" alt="Thanh lý đất khu đô thị mới Bình Dương giá chỉ 189tr/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý đất khu đô thị mới Bình Dương giá chỉ 189tr/nền </td> </tr></table> false tôi bán gấp 1200m2 (40x30m) đất TT Bình Dương giá chỉ 217 triệu/nền 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-ban-gap-1200m2-40x30m-dat-tt-binh-duong-gia-chi-217-trieunen-i1354387" title="tôi bán gấp 1200m2 (40x30m) đất TT Bình Dương giá chỉ 217 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/03/thumb-08B-BE82D3.jpg" alt="tôi bán gấp 1200m2 (40x30m) đất TT Bình Dương giá chỉ 217 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">tôi bán gấp 1200m2 (40x30m) đất TT Bình Dương giá chỉ 217 triệu/nền </td> </tr></table> false Sang 900m2 đất thổ cư tiện kinh doanh. Giá bán 329 triệu/nền 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/sang-900m2-dat-tho-cu-tien-kinh-doanh-gia-ban-329-trieunen-i1349479" title="Sang 900m2 đất thổ cư tiện kinh doanh. Giá bán 329 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/12/24/thumb-BB5-D89CF9.jpg" alt="Sang 900m2 đất thổ cư tiện kinh doanh. Giá bán 329 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang 900m2 đất thổ cư tiện kinh doanh. Giá bán 329 triệu/nền </td> </tr></table> false Chính chủ bán 600M2 (24X25) đất sổ hồng riêng tại Bình Dương 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-ban-600m2-24x25-dat-so-hong-rieng-tai-binh-duong-i1342420" title="Chính chủ bán 600M2 (24X25) đất sổ hồng riêng tại Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Chính chủ bán 600M2 (24X25) đất sổ hồng riêng tại Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán 600M2 (24X25) đất sổ hồng riêng tại Bình Dương </td> </tr></table> false Tên Lửa 2 Đăt Mặt Tiền BÌNH CHÁNH 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ten-lua-2-dat-mat-tien-binh-chanh-i1367584" title="Tên Lửa 2 Đăt Mặt Tiền BÌNH CHÁNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/21/thumb-BEB-9E8D47.jpg" alt="Tên Lửa 2 Đăt Mặt Tiền BÌNH CHÁNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tên Lửa 2 Đăt Mặt Tiền BÌNH CHÁNH </td> </tr></table> false Miếng đất 300m2 ngay trường tiểu học tôi cần bán gấp 390tr 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mieng-dat-300m2-ngay-truong-tieu-hoc-toi-can-ban-gap-390tr-i1179246" title="Miếng đất 300m2 ngay trường tiểu học tôi cần bán gấp 390tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Miếng đất 300m2 ngay trường tiểu học tôi cần bán gấp 390tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Miếng đất 300m2 ngay trường tiểu học tôi cần bán gấp 390tr </td> </tr></table> false 450m2 đất thổ cư để xây trọ nay cần bán gấp đối diện KCN 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/450m2-dat-tho-cu-de-xay-tro-nay-can-ban-gap-doi-dien-kcn-i1181722" title="450m2 đất thổ cư để xây trọ nay cần bán gấp đối diện KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="450m2 đất thổ cư để xây trọ nay cần bán gấp đối diện KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">450m2 đất thổ cư để xây trọ nay cần bán gấp đối diện KCN </td> </tr></table> false Bán đất lấy tiền làm thủ tục cho con đi du học, Cần bán trước tết 450m2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-lay-tien-lam-thu-tuc-cho-con-di-du-hoc-can-ban-truoc-tet-450m2-i1171705" title="Bán đất lấy tiền làm thủ tục cho con đi du học, Cần bán trước tết 450m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán đất lấy tiền làm thủ tục cho con đi du học, Cần bán trước tết 450m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất lấy tiền làm thủ tục cho con đi du học, Cần bán trước tết 450m2 </td> </tr></table> false Cần sang nhanh lô góc 624M2 (24X26), giá 560TR, TC 100%. 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-sang-nhanh-lo-goc-624m2-24x26-gia-560tr-tc-100-i1342203" title="Cần sang nhanh lô góc 624M2 (24X26), giá 560TR, TC 100%."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần sang nhanh lô góc 624M2 (24X26), giá 560TR, TC 100%." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang nhanh lô góc 624M2 (24X26), giá 560TR, TC 100%. </td> </tr></table> false 320m2/430tr đất thổ cư, sổ riêng - đối diện KCN dân cư đông, cần bán nhanh 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/320m2430tr-dat-tho-cu-so-rieng-doi-dien-kcn-dan-cu-dong-can-ban-nhanh-i1195429" title="320m2/430tr đất thổ cư, sổ riêng - đối diện KCN dân cư đông, cần bán nhanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="320m2/430tr đất thổ cư, sổ riêng - đối diện KCN dân cư đông, cần bán nhanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">320m2/430tr đất thổ cư, sổ riêng - đối diện KCN dân cư đông, cần bán nhanh </td> </tr></table> false Cần bán gấp dãy trọ 24 phòng và lô góc 2 mặt tiền 630m2 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-day-tro-24-phong-va-lo-goc-2-mat-tien-630m2-i1188437" title="Cần bán gấp dãy trọ 24 phòng và lô góc 2 mặt tiền 630m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần bán gấp dãy trọ 24 phòng và lô góc 2 mặt tiền 630m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp dãy trọ 24 phòng và lô góc 2 mặt tiền 630m2 </td> </tr></table> false Gia đình tôi cần bán gấp 1500m2 (50m x 30m) hai mặt tiền liền kề chợ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/gia-dinh-toi-can-ban-gap-1500m2-50m-x-30m-hai-mat-tien-lien-ke-cho-i1249080" title="Gia đình tôi cần bán gấp 1500m2 (50m x 30m) hai mặt tiền liền kề chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/17/thumb-3AE-F78DC9.jpg" alt="Gia đình tôi cần bán gấp 1500m2 (50m x 30m) hai mặt tiền liền kề chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình tôi cần bán gấp 1500m2 (50m x 30m) hai mặt tiền liền kề chợ </td> </tr></table> false Tôi cần bán 600m2 đất thổ cư, mặt tiền NA2 rộng 45m 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-ban-600m2-dat-tho-cu-mat-tien-na2-rong-45m-i1310061" title="Tôi cần bán 600m2 đất thổ cư, mặt tiền NA2 rộng 45m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/14/thumb-D6A-7ED447.jpg" alt="Tôi cần bán 600m2 đất thổ cư, mặt tiền NA2 rộng 45m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán 600m2 đất thổ cư, mặt tiền NA2 rộng 45m </td> </tr></table> false Tôi có lô đất ngay ngã tư góc 2 mặt tiền 600m2( 20x30 ) nằm đối diện chợ 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-co-lo-dat-ngay-nga-tu-goc-2-mat-tien-600m2-20x30-nam-doi-dien-cho-i1283903" title="Tôi có lô đất ngay ngã tư góc 2 mặt tiền 600m2( 20x30 ) nằm đối diện chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/26/thumb-976-243127.jpg" alt="Tôi có lô đất ngay ngã tư góc 2 mặt tiền 600m2( 20x30 ) nằm đối diện chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất ngay ngã tư góc 2 mặt tiền 600m2( 20x30 ) nằm đối diện chợ </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 450m2 đất thổ cư,sổ riêng gần chợ dân cư đông 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-ban-gap-450m2-dat-tho-cuso-rieng-gan-cho-dan-cu-dong-i1288298" title="Tôi cần bán gấp 450m2 đất thổ cư,sổ riêng gần chợ dân cư đông"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/06/thumb-F2E-1431AD.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 450m2 đất thổ cư,sổ riêng gần chợ dân cư đông" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 450m2 đất thổ cư,sổ riêng gần chợ dân cư đông </td> </tr></table> false Mở rộng kinh doanh vợ chồng tôi sang lại dãy trọ và 600m2 đất 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mo-rong-kinh-doanh-vo-chong-toi-sang-lai-day-tro-va-600m2-dat-i1359169" title="Mở rộng kinh doanh vợ chồng tôi sang lại dãy trọ và 600m2 đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/16/thumb-232-3620F1.jpg" alt="Mở rộng kinh doanh vợ chồng tôi sang lại dãy trọ và 600m2 đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở rộng kinh doanh vợ chồng tôi sang lại dãy trọ và 600m2 đất </td> </tr></table> false Chính Chủ cần bán lô góc 2 MT đối diện chợ, dân cư đông đúc đường nhựa 35m thông thoáng 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-lo-goc-2-mt-doi-dien-cho-dan-cu-dong-duc-duong-nhua-35m-thong-thoang-i1282789" title="Chính Chủ cần bán lô góc 2 MT đối diện chợ, dân cư đông đúc đường nhựa 35m thông thoáng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/24/thumb-FE7-BB8942.jpg" alt="Chính Chủ cần bán lô góc 2 MT đối diện chợ, dân cư đông đúc đường nhựa 35m thông thoáng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ cần bán lô góc 2 MT đối diện chợ, dân cư đông đúc đường nhựa 35m thông thoáng </td> </tr></table> false Ngân hàng phát mãi, thanh lý tài sản Bình Dương 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ngan-hang-phat-mai-thanh-ly-tai-san-binh-duong-i1195452" title="Ngân hàng phát mãi, thanh lý tài sản Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/24/thumb-EA4-2DE686.jpg" alt="Ngân hàng phát mãi, thanh lý tài sản Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng phát mãi, thanh lý tài sản Bình Dương </td> </tr></table> false Tôi có lô đất 300m2 bán giá rẻ 450 triệu,cần bán gấp để có tiền xoay sở KD 17/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-co-lo-dat-300m2-ban-gia-re-450-trieucan-ban-gap-de-co-tien-xoay-so-kd-i1538789" title="Tôi có lô đất 300m2 bán giá rẻ 450 triệu,cần bán gấp để có tiền xoay sở KD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/05/thumb-9EA-D2BFD5.jpg" alt="Tôi có lô đất 300m2 bán giá rẻ 450 triệu,cần bán gấp để có tiền xoay sở KD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 300m2 bán giá rẻ 450 triệu,cần bán gấp để có tiền xoay sở KD </td> </tr></table>