http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 19/07/2018 false Vỡ nợ làm ăn,tôi có lô đất 300m2 thổ cư ngay mặt tiền chợ cần bán giá lỗ 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/vo-no-lam-antoi-co-lo-dat-300m2-tho-cu-ngay-mat-tien-cho-can-ban-gia-lo-i1068847" title="Vỡ nợ làm ăn,tôi có lô đất 300m2 thổ cư ngay mặt tiền chợ cần bán giá lỗ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/10/thumb-039-38E25C.jpg" alt="Vỡ nợ làm ăn,tôi có lô đất 300m2 thổ cư ngay mặt tiền chợ cần bán giá lỗ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vỡ nợ làm ăn,tôi có lô đất 300m2 thổ cư ngay mặt tiền chợ cần bán giá lỗ </td> </tr></table> false Cần bán 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. LH gấp 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-300m2-dat-ngay-mt-cho-chi-320trnen-lh-gap-i1136668" title="Cần bán 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. LH gấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/25/thumb-D1F-332718.jpg" alt="Cần bán 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. LH gấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. LH gấp </td> </tr></table> false Cần Nhượng Lại Mặt Bằng Kinh Doanh 200m2,Gần Chợ,KCN,Đường TL10. LH: 0903007822 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-nhuong-lai-mat-bang-kinh-doanh-200m2gan-chokcnduong-tl10-lh-0903007822-i1627225" title="Cần Nhượng Lại Mặt Bằng Kinh Doanh 200m2,Gần Chợ,KCN,Đường TL10. LH: 0903007822"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Cần Nhượng Lại Mặt Bằng Kinh Doanh 200m2,Gần Chợ,KCN,Đường TL10. LH: 0903007822" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nhượng Lại Mặt Bằng Kinh Doanh 200m2,Gần Chợ,KCN,Đường TL10. LH: 0903007822 </td> </tr></table> false Kinh doanh thua lỗ sang gấp 700m2(28x25m) đất thổ cư đối diện chợ Đại Nam,Bình Dương 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/kinh-doanh-thua-lo-sang-gap-700m228x25m-dat-tho-cu-doi-dien-cho-dai-nambinh-duong-i1097327" title="Kinh doanh thua lỗ sang gấp 700m2(28x25m) đất thổ cư đối diện chợ Đại Nam,Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/25/thumb-DF2-17CEC5.jpg" alt="Kinh doanh thua lỗ sang gấp 700m2(28x25m) đất thổ cư đối diện chợ Đại Nam,Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kinh doanh thua lỗ sang gấp 700m2(28x25m) đất thổ cư đối diện chợ Đại Nam,Bình Dương </td> </tr></table> false Sang gấp lô góc 300m2 giá rẻ 320 triệu,khu dân đông tại Bình Dương,2 mặt tiền chợ 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/sang-gap-lo-goc-300m2-gia-re-320-trieukhu-dan-dong-tai-binh-duong2-mat-tien-cho-i1137816" title="Sang gấp lô góc 300m2 giá rẻ 320 triệu,khu dân đông tại Bình Dương,2 mặt tiền chợ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/26/thumb-D5F-E81E59.jpg" alt="Sang gấp lô góc 300m2 giá rẻ 320 triệu,khu dân đông tại Bình Dương,2 mặt tiền chợ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang gấp lô góc 300m2 giá rẻ 320 triệu,khu dân đông tại Bình Dương,2 mặt tiền chợ </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 200m2 đất, Đối diện KCN, KD rất tốt, đã có sổ.bao sang tên. 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-ban-gap-200m2-dat-doi-dien-kcn-kd-rat-tot-da-co-sobao-sang-ten-i1627256" title="Tôi cần bán gấp 200m2 đất, Đối diện KCN, KD rất tốt, đã có sổ.bao sang tên."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 200m2 đất, Đối diện KCN, KD rất tốt, đã có sổ.bao sang tên." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 200m2 đất, Đối diện KCN, KD rất tốt, đã có sổ.bao sang tên. </td> </tr></table> false Cần bán lại 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-lai-300m2-dat-ngay-mt-cho-chi-320trnen-i1136672" title="Cần bán lại 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/11/25/thumb-323-82231A.jpg" alt="Cần bán lại 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại 300m2 đất ngay MT chợ chỉ 320tr/nền. </td> </tr></table> false Kẹt Vốn Chính Chủ Cần Bán Gấp 300M2 Đất Thổ Cư Thị Xã Bình Dương 330 Triệu 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ket-von-chinh-chu-can-ban-gap-300m2-dat-tho-cu-thi-xa-binh-duong-330-trieu-i1251585" title="Kẹt Vốn Chính Chủ Cần Bán Gấp 300M2 Đất Thổ Cư Thị Xã Bình Dương 330 Triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/22/thumb-4E9-6A3BF8.jpg" alt="Kẹt Vốn Chính Chủ Cần Bán Gấp 300M2 Đất Thổ Cư Thị Xã Bình Dương 330 Triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt Vốn Chính Chủ Cần Bán Gấp 300M2 Đất Thổ Cư Thị Xã Bình Dương 330 Triệu </td> </tr></table> false Bán đất xây trọ, KCN Vsip II, DT: 22x30m, giá 600 triệu, dân đông sầm uất 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-xay-tro-kcn-vsip-ii-dt-22x30m-gia-600-trieu-dan-dong-sam-uat-i1096327" title="Bán đất xây trọ, KCN Vsip II, DT: 22x30m, giá 600 triệu, dân đông sầm uất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/24/thumb-309-43880E.jpg" alt="Bán đất xây trọ, KCN Vsip II, DT: 22x30m, giá 600 triệu, dân đông sầm uất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất xây trọ, KCN Vsip II, DT: 22x30m, giá 600 triệu, dân đông sầm uất </td> </tr></table> false Đất Tái Định Cư Bình Chánh, 5x28, SHR, 680 tr (Đúng Giá) 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tai-dinh-cu-binh-chanh-5x28-shr-680-tr-dung-gia-i1591769" title="Đất Tái Định Cư Bình Chánh, 5x28, SHR, 680 tr (Đúng Giá)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất Tái Định Cư Bình Chánh, 5x28, SHR, 680 tr (Đúng Giá)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Tái Định Cư Bình Chánh, 5x28, SHR, 680 tr (Đúng Giá) </td> </tr></table> false Cần bán gấp 510m2 đất mặt tiền giá chỉ 310 triệu,bao sang tên 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-510m2-dat-mat-tien-gia-chi-310-trieubao-sang-ten-i1457893" title="Cần bán gấp 510m2 đất mặt tiền giá chỉ 310 triệu,bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/07/thumb-48D-2F1F3A.jpg" alt="Cần bán gấp 510m2 đất mặt tiền giá chỉ 310 triệu,bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 510m2 đất mặt tiền giá chỉ 310 triệu,bao sang tên </td> </tr></table> false Đầu tư đất nền đô thị phía tây TPHCM. KV Bệnh Viện, ĐH Tân Tạo 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-dat-nen-do-thi-phia-tay-tphcm-kv-benh-vien-dh-tan-tao-i1601086" title="Đầu tư đất nền đô thị phía tây TPHCM. KV Bệnh Viện, ĐH Tân Tạo "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đầu tư đất nền đô thị phía tây TPHCM. KV Bệnh Viện, ĐH Tân Tạo " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư đất nền đô thị phía tây TPHCM. KV Bệnh Viện, ĐH Tân Tạo </td> </tr></table> false Cần bán gấp 600m2 đất nhà ngay trung tâm thị xã Bình dương 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-600m2-dat-nha-ngay-trung-tam-thi-xa-binh-duong-i1525941" title="Cần bán gấp 600m2 đất nhà ngay trung tâm thị xã Bình dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/12/thumb-471-1DBF15.jpg" alt="Cần bán gấp 600m2 đất nhà ngay trung tâm thị xã Bình dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 600m2 đất nhà ngay trung tâm thị xã Bình dương </td> </tr></table> false Ngân hàng hiện đang thanh lí một số lô đất nền thành phố mới 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ngan-hang-hien-dang-thanh-li-mot-so-lo-dat-nen-thanh-pho-moi-i1067519" title="Ngân hàng hiện đang thanh lí một số lô đất nền thành phố mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/07/thumb-E96-0E89A6.jpg" alt="Ngân hàng hiện đang thanh lí một số lô đất nền thành phố mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng hiện đang thanh lí một số lô đất nền thành phố mới </td> </tr></table> false Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-co-lo-dat-xay-tro-gan-cho-cau-xang-shr-bao-sang-ten-i1593219" title="Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất xây trọ, gần chợ cầu xáng, shr bao sang tên </td> </tr></table> false Cần xoay vốn gấp, tôi bán lại lô đất đã mua hồi 2011 với giá lỗ 600tr/750m2 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-xoay-von-gap-toi-ban-lai-lo-dat-da-mua-hoi-2011-voi-gia-lo-600tr750m2-i1073531" title="Cần xoay vốn gấp, tôi bán lại lô đất đã mua hồi 2011 với giá lỗ 600tr/750m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/18/thumb-570-632D85.jpg" alt="Cần xoay vốn gấp, tôi bán lại lô đất đã mua hồi 2011 với giá lỗ 600tr/750m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần xoay vốn gấp, tôi bán lại lô đất đã mua hồi 2011 với giá lỗ 600tr/750m2 </td> </tr></table> false Đất nền thành phố Mới Bình Dương,tiện kinh doanh,xây trọ cho thuê 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-thanh-pho-moi-binh-duongtien-kinh-doanhxay-tro-cho-thue-i1071434" title="Đất nền thành phố Mới Bình Dương,tiện kinh doanh,xây trọ cho thuê"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/14/thumb-4FA-687CF0.jpg" alt="Đất nền thành phố Mới Bình Dương,tiện kinh doanh,xây trọ cho thuê" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền thành phố Mới Bình Dương,tiện kinh doanh,xây trọ cho thuê </td> </tr></table> false Đất nền đầu tư siêu lợi nhuận,liền kề đại học Việt Đức,khu đô thị xanh Tây SG 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-dau-tu-sieu-loi-nhuanlien-ke-dai-hoc-viet-duckhu-do-thi-xanh-tay-sg-i1507854" title="Đất nền đầu tư siêu lợi nhuận,liền kề đại học Việt Đức,khu đô thị xanh Tây SG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/09/15/thumb-AD9-5D1D36.jpg" alt="Đất nền đầu tư siêu lợi nhuận,liền kề đại học Việt Đức,khu đô thị xanh Tây SG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền đầu tư siêu lợi nhuận,liền kề đại học Việt Đức,khu đô thị xanh Tây SG </td> </tr></table> false Đất dự án mở bán đợt 1 khu đô thị xanh của Bình dương_giá chỉ 185 triệu/nền 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-du-an-mo-ban-dot-1-khu-do-thi-xanh-cua-binh-duonggia-chi-185-trieunen-i1242927" title="Đất dự án mở bán đợt 1 khu đô thị xanh của Bình dương_giá chỉ 185 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/08/thumb-E01-7D9AD9.jpg" alt="Đất dự án mở bán đợt 1 khu đô thị xanh của Bình dương_giá chỉ 185 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất dự án mở bán đợt 1 khu đô thị xanh của Bình dương_giá chỉ 185 triệu/nền </td> </tr></table> false Phát mãi một số lô đất giá rẻ trong khu đô thị mới Bình Dương , dân cư đông đúc 19/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/phat-mai-mot-so-lo-dat-gia-re-trong-khu-do-thi-moi-binh-duong-dan-cu-dong-duc-i1617204" title="Phát mãi một số lô đất giá rẻ trong khu đô thị mới Bình Dương , dân cư đông đúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Phát mãi một số lô đất giá rẻ trong khu đô thị mới Bình Dương , dân cư đông đúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phát mãi một số lô đất giá rẻ trong khu đô thị mới Bình Dương , dân cư đông đúc </td> </tr></table>