http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2020 false THANH LÝ GẤP 3 Lô đất liền kế (38 -37-37M2) Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ngã 4 hàng xanh, Bình Thạnh 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/thanh-ly-gap-3-lo-dat-lien-ke-38-37-37m2-xo-viet-nghe-tinh-nga-4-hang-xanh-binh-thanh-i1982198" title="THANH LÝ GẤP 3 Lô đất liền kế (38 -37-37M2) Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ngã 4 hàng xanh, Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/17/thumb-666-7FC4C0.jpg" alt="THANH LÝ GẤP 3 Lô đất liền kế (38 -37-37M2) Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ngã 4 hàng xanh, Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THANH LÝ GẤP 3 Lô đất liền kế (38 -37-37M2) Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ngã 4 hàng xanh, Bình Thạnh </td> </tr></table> false ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-ung-van-khiem-635m2-gia-64-ty-ngay-dai-hoc-hutech-binh-thanh-duong-xe-o-to-i1962865" title="ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/09/thumb-F4A-4F1BC2.jpg" alt="ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ </td> </tr></table> false HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/hang-hiem-lo-dat-mat-tien-song-42-x-35m-151m2huong-dong-7-phut-ra-pham-van-dong-i1980102" title="HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/08/thumb-980-068F5B.jpg" alt="HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng </td> </tr></table> false ĐẦU TƯ NGAY KẺO LỠ!!! LÔ ĐẤT MẶT TIỀN 6.5M NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH 45M2. GIÁ ĐẦU TƯ 5,4 TỶ. 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-ngay-keo-lo-lo-dat-mat-tien-65m-nguyen-xi-binh-thanh-45m2-gia-dau-tu-54-ty-i1963987" title="ĐẦU TƯ NGAY KẺO LỠ!!! LÔ ĐẤT MẶT TIỀN 6.5M NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH 45M2. GIÁ ĐẦU TƯ 5,4 TỶ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/02/11/thumb-EFE-73E8CC.jpg" alt="ĐẦU TƯ NGAY KẺO LỠ!!! LÔ ĐẤT MẶT TIỀN 6.5M NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH 45M2. GIÁ ĐẦU TƯ 5,4 TỶ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẦU TƯ NGAY KẺO LỠ!!! LÔ ĐẤT MẶT TIỀN 6.5M NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH 45M2. GIÁ ĐẦU TƯ 5,4 TỶ. </td> </tr></table> false HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/hang-hiem-lo-dat-mat-tien-song-42-x-35m-151m2huong-dong-7-phut-ra-pham-van-dong-i1980103" title="HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HÀNG HIẾM Lô Đất mặt tiền sông( 4,2 x 35m) - 151m2–hướng Đông- 7 phút ra Phạm Văn Đồng </td> </tr></table> false Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-jamona-home-resort-212m2-330m2-40-trm2-sdr-tho-cu-100-bao-gpxd-i1997743" title="Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/07/thumb-953-92588C.jpg" alt="Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD </td> </tr></table> false Để lại nền biệt thự Jamona Home Resort 40 tr/m2 212m2, 146,25m2, 250m2 bao GPXD, SĐR, 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/de-lai-nen-biet-thu-jamona-home-resort-40-trm2-212m2-14625m2-250m2-bao-gpxd-sdr-0932424238-i1853809" title="Để lại nền biệt thự Jamona Home Resort 40 tr/m2 212m2, 146,25m2, 250m2 bao GPXD, SĐR, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Để lại nền biệt thự Jamona Home Resort 40 tr/m2 212m2, 146,25m2, 250m2 bao GPXD, SĐR, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Để lại nền biệt thự Jamona Home Resort 40 tr/m2 212m2, 146,25m2, 250m2 bao GPXD, SĐR, 0932424238 </td> </tr></table> false Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-ven-song-q-thu-duc-395trm2-tho-cu-100-dt-146m2-500m2-bao-gpxd-sdr-i1855548" title="Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-843-2670CD.jpg" alt="Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR </td> </tr></table> false Đất biệt thự jamona home resort , 212,5m2 39.5tr/m2, 250m2 40tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-jamona-home-resort-2125m2-395trm2-250m2-40trm2-sdr-bao-gpxd-0932424238-i1855543" title="Đất biệt thự jamona home resort , 212,5m2 39.5tr/m2, 250m2 40tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-2BD-0B1AE1.jpg" alt="Đất biệt thự jamona home resort , 212,5m2 39.5tr/m2, 250m2 40tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự jamona home resort , 212,5m2 39.5tr/m2, 250m2 40tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238 </td> </tr></table> false Đất biệt thự - 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, baoGPXD 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-250m2-40trm2-212m2-40trm2-14625m2-47trm2-sdr-tho-cu-100-baogpxd-i1853784" title="Đất biệt thự - 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, baoGPXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất biệt thự - 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, baoGPXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự - 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, baoGPXD </td> </tr></table> false Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-jamona-home-resort-212m2-330m2-40-trm2-sdr-tho-cu-100-bao-gpxd-i1997744" title="Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự Jamona Home Resort - 212m2 - 330m2 - 40 tr/m2, SĐR, thổ cư 100%, bao GPXD </td> </tr></table> false Đất Jamona Home Resort 146,25m2-47Tr/m2, 212m2-40tr/m2, 250m2-40tr/m2 SĐR xây NỀN ngay 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-jamona-home-resort-14625m2-47trm2-212m2-40trm2-250m2-40trm2-sdr-xay-nen-ngay-0932424238-i1853783" title="Đất Jamona Home Resort 146,25m2-47Tr/m2, 212m2-40tr/m2, 250m2-40tr/m2 SĐR xây NỀN ngay 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-F9C-382780.jpg" alt="Đất Jamona Home Resort 146,25m2-47Tr/m2, 212m2-40tr/m2, 250m2-40tr/m2 SĐR xây NỀN ngay 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Jamona Home Resort 146,25m2-47Tr/m2, 212m2-40tr/m2, 250m2-40tr/m2 SĐR xây NỀN ngay 0932424238 </td> </tr></table> false Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-47tr/m2, 212m2-40tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-100-resort-ven-song-146m2-47trm2-212m2-40trm2-sdr-bao-gpxd-o-ngay-0932424238-i1854258" title="Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-47tr/m2, 212m2-40tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-664-E59188.jpg" alt="Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-47tr/m2, 212m2-40tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-47tr/m2, 212m2-40tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238 </td> </tr></table> false Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-ven-song-q-thu-duc-395trm2-tho-cu-100-dt-146m2-500m2-bao-gpxd-sdr-i1855549" title="Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/27/thumb-6A9-C569D5.jpg" alt="Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự ven sông Q. Thủ Đức 39.5tr/m2 thổ cư 100%, DT 146m2 - 500m2 bao GPXD SĐR </td> </tr></table> false Đất biệt thự ven sông 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47Tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-ven-song-250m2-40trm2-212m2-40trm2-14625m2-47trm2-sdr-tho-cu-100-0932424238-i1853808" title="Đất biệt thự ven sông 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47Tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-DF8-D8133C.jpg" alt="Đất biệt thự ven sông 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47Tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự ven sông 250m2 40tr/m2, 212m2 40tr/m2, 146,25m2 47Tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238 </td> </tr></table> false MẢNH ĐẤT VIEW ĐẸP-Trung Tâm Thủ Đức-SÁT MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1, 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/manh-dat-view-dep-trung-tam-thu-duc-sat-mat-tien-quoc-lo-1-i2009131" title="MẢNH ĐẤT VIEW ĐẸP-Trung Tâm Thủ Đức-SÁT MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/20/thumb-A59-37D89C.jpg" alt="MẢNH ĐẤT VIEW ĐẸP-Trung Tâm Thủ Đức-SÁT MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MẢNH ĐẤT VIEW ĐẸP-Trung Tâm Thủ Đức-SÁT MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1, </td> </tr></table> false 3 Lô Đất Siêu Đẹp Xô Viết Nghệ Tình P25 Bình Thạnh, Đầu Tư Tốt Sổ Hồng Riêng 0903002788 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/3-lo-dat-sieu-dep-xo-viet-nghe-tinh-p25-binh-thanh-dau-tu-tot-so-hong-rieng-0903002788-i2007393" title="3 Lô Đất Siêu Đẹp Xô Viết Nghệ Tình P25 Bình Thạnh, Đầu Tư Tốt Sổ Hồng Riêng 0903002788"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/09/thumb-0DD-BC0C56.jpg" alt="3 Lô Đất Siêu Đẹp Xô Viết Nghệ Tình P25 Bình Thạnh, Đầu Tư Tốt Sổ Hồng Riêng 0903002788" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">3 Lô Đất Siêu Đẹp Xô Viết Nghệ Tình P25 Bình Thạnh, Đầu Tư Tốt Sổ Hồng Riêng 0903002788 </td> </tr></table> false Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-duong-37-hiep-binh-thu-duc-20-x-20mvuong-vuc-so-rieng-vi-tri-vang-khu-dong-lh-i1990335" title="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/05/30/thumb-1FC-6DAE74.jpg" alt="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH </td> </tr></table> false Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-duong-37-hiep-binh-thu-duc-20-x-20mvuong-vuc-so-rieng-vi-tri-vang-khu-dong-lh-i1990329" title="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/05/30/thumb-90B-89F130.jpg" alt="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m),Vuông Vức Sổ Riêng Vị Trí Vàng Khu Đông LH </td> </tr></table> false Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m), Thích Hơp Xay Biệt Thự 0903002788 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-duong-37-hiep-binh-thu-duc-20-x-20m-thich-hop-xay-biet-thu-0903002788-i1990333" title="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m), Thích Hơp Xay Biệt Thự 0903002788"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/05/30/thumb-156-240F20.jpg" alt="Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m), Thích Hơp Xay Biệt Thự 0903002788" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Đường 37 Hiệp Bình, Thủ Đức (20 x 20m), Thích Hơp Xay Biệt Thự 0903002788 </td> </tr></table>