http://m.diaoconline.vn Căn hộ cao cấp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/03/2018 false Căn hộ cao cấp Leman Luxury, giá 92tr/m2 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-cao-cap-leman-luxury-gia-92trm2-i1263556" title="Căn hộ cao cấp Leman Luxury, giá 92tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/15/thumb-50D-E7E344.jpg" alt="Căn hộ cao cấp Leman Luxury, giá 92tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp Leman Luxury, giá 92tr/m2 </td> </tr></table> false Chủ đầu tư bán căn hộ Leman Luxury Apartment Quận 3. Giao nhà từ 9/2016 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chu-dau-tu-ban-can-ho-leman-luxury-apartment-quan-3-giao-nha-tu-92016-i1272429" title="Chủ đầu tư bán căn hộ Leman Luxury Apartment Quận 3. Giao nhà từ 9/2016"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/05/thumb-66B-D890B4.jpg" alt="Chủ đầu tư bán căn hộ Leman Luxury Apartment Quận 3. Giao nhà từ 9/2016" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư bán căn hộ Leman Luxury Apartment Quận 3. Giao nhà từ 9/2016 </td> </tr></table> false Căn hộ an cư lạc nghiệp giành cho anh chị em văn phòng thu nhập 6 tr- 8tr/ tháng 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-an-cu-lac-nghiep-gianh-cho-anh-chi-em-van-phong-thu-nhap-6-tr-8tr-thang-i1316389" title="Căn hộ an cư lạc nghiệp giành cho anh chị em văn phòng thu nhập 6 tr- 8tr/ tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/26/thumb-F31-CB34B6.jpg" alt="Căn hộ an cư lạc nghiệp giành cho anh chị em văn phòng thu nhập 6 tr- 8tr/ tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ an cư lạc nghiệp giành cho anh chị em văn phòng thu nhập 6 tr- 8tr/ tháng </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán đợt cuối căn hộ 5 SAO SAIGON MIA giá chỉ 1,8 tỷ tt 28% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/hung-thinh-mo-ban-dot-cuoi-can-ho-5-sao-saigon-mia-gia-chi-18-ty-tt-28-i1426091" title="Hưng Thịnh mở bán đợt cuối căn hộ 5 SAO SAIGON MIA giá chỉ 1,8 tỷ tt 28%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/22/thumb-03B-F82CD1.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán đợt cuối căn hộ 5 SAO SAIGON MIA giá chỉ 1,8 tỷ tt 28%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán đợt cuối căn hộ 5 SAO SAIGON MIA giá chỉ 1,8 tỷ tt 28% </td> </tr></table> false Chinh thức Đặt chỗ căn hộ thủ đức gaz metro số 10 liền kề Q2 giá nội bộ chủ đầu tư 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chinh-thuc-dat-cho-can-ho-thu-duc-gaz-metro-so-10-lien-ke-q2-gia-noi-bo-chu-dau-tu-i1490727" title="Chinh thức Đặt chỗ căn hộ thủ đức gaz metro số 10 liền kề Q2 giá nội bộ chủ đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/18/thumb-F53-7C26C6.jpg" alt="Chinh thức Đặt chỗ căn hộ thủ đức gaz metro số 10 liền kề Q2 giá nội bộ chủ đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chinh thức Đặt chỗ căn hộ thủ đức gaz metro số 10 liền kề Q2 giá nội bộ chủ đầu tư </td> </tr></table> false Ngay hôm nay Chinh thưc giữ chỗ căn hộ TT Q7 mặt tiền view sông giá 1,7 tỷ/căn PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/ngay-hom-nay-chinh-thuc-giu-cho-can-ho-tt-q7-mat-tien-view-song-gia-17-tycan-pkd-i1550332" title="Ngay hôm nay Chinh thưc giữ chỗ căn hộ TT Q7 mặt tiền view sông giá 1,7 tỷ/căn PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/28/thumb-C62-13CD89.jpg" alt="Ngay hôm nay Chinh thưc giữ chỗ căn hộ TT Q7 mặt tiền view sông giá 1,7 tỷ/căn PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngay hôm nay Chinh thưc giữ chỗ căn hộ TT Q7 mặt tiền view sông giá 1,7 tỷ/căn PKD </td> </tr></table> false Cần bán căn cao cấp cafe sân vườn hồ bơi sky view giá 42000usd ck 3% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ban-can-cao-cap-cafe-san-vuon-ho-boi-sky-view-gia-42000usd-ck-3-i1372026" title="Cần bán căn cao cấp cafe sân vườn hồ bơi sky view giá 42000usd ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/01/thumb-C16-E72452.jpg" alt="Cần bán căn cao cấp cafe sân vườn hồ bơi sky view giá 42000usd ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn cao cấp cafe sân vườn hồ bơi sky view giá 42000usd ck 3% </td> </tr></table> false Căn hộ AEON TÊN LỮA CK 3- 18% ký hợp đồng thah toán chỉ 12% ngân hàng hỗ trợ vay 70% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-aeon-ten-lua-ck-3-18-ky-hop-dong-thah-toan-chi-12-ngan-hang-ho-tro-vay-70-i1410953" title="Căn hộ AEON TÊN LỮA CK 3- 18% ký hợp đồng thah toán chỉ 12% ngân hàng hỗ trợ vay 70%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/27/thumb-438-6D37B8.jpg" alt="Căn hộ AEON TÊN LỮA CK 3- 18% ký hợp đồng thah toán chỉ 12% ngân hàng hỗ trợ vay 70%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ AEON TÊN LỮA CK 3- 18% ký hợp đồng thah toán chỉ 12% ngân hàng hỗ trợ vay 70% </td> </tr></table> false Tuần lễ vàng 1,2 tỷ Căn hộ trung tâm Q. Thủ Đức 1,2 tỷ Nội Thất Cao Cấp 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/tuan-le-vang-12-ty-can-ho-trung-tam-q-thu-duc-12-ty-noi-that-cao-cap-i1473853" title="Tuần lễ vàng 1,2 tỷ Căn hộ trung tâm Q. Thủ Đức 1,2 tỷ Nội Thất Cao Cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/27/thumb-44A-A7E28B.jpg" alt="Tuần lễ vàng 1,2 tỷ Căn hộ trung tâm Q. Thủ Đức 1,2 tỷ Nội Thất Cao Cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tuần lễ vàng 1,2 tỷ Căn hộ trung tâm Q. Thủ Đức 1,2 tỷ Nội Thất Cao Cấp </td> </tr></table> false Bạn đang tìm mua nhà ở bình thạnh?hãy xem qua dự án này ,đừng bỏ lỡ cơ hội 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/ban-dang-tim-mua-nha-o-binh-thanhhay-xem-qua-du-an-nay-dung-bo-lo-co-hoi-i1307806" title="Bạn đang tìm mua nhà ở bình thạnh?hãy xem qua dự án này ,đừng bỏ lỡ cơ hội"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/11/thumb-BF2-566110.jpg" alt="Bạn đang tìm mua nhà ở bình thạnh?hãy xem qua dự án này ,đừng bỏ lỡ cơ hội" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn đang tìm mua nhà ở bình thạnh?hãy xem qua dự án này ,đừng bỏ lỡ cơ hội </td> </tr></table> false Mở bán siêu dự án 27 tầng cao nhất trung tâm tân phú giá 1,6 tỷ/2 Pn ck 3 %-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/mo-ban-sieu-du-an-27-tang-cao-nhat-trung-tam-tan-phu-gia-16-ty2-pn-ck-3-18-i1417912" title="Mở bán siêu dự án 27 tầng cao nhất trung tâm tân phú giá 1,6 tỷ/2 Pn ck 3 %-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/09/thumb-6EB-4B3AE6.jpg" alt="Mở bán siêu dự án 27 tầng cao nhất trung tâm tân phú giá 1,6 tỷ/2 Pn ck 3 %-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán siêu dự án 27 tầng cao nhất trung tâm tân phú giá 1,6 tỷ/2 Pn ck 3 %-18% </td> </tr></table> false Căn hộ 4 TẦNG TT TM quận thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 - 2,5 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-4-tang-tt-tm-quan-thu-duc-3-phong-ngu-gia-22-25-ty-ck-3-18-tang-goi-noi-that-cao-cap-i1488538" title="Căn hộ 4 TẦNG TT TM quận thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 - 2,5 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/17/thumb-6E1-526000.jpg" alt="Căn hộ 4 TẦNG TT TM quận thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 - 2,5 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ 4 TẦNG TT TM quận thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 - 2,5 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp </td> </tr></table> false Chiết khấu khủng 4-18% Căn hộ vị trí vàng TT quận 9 tiện ích 5 sao giá 800 triệu 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chiet-khau-khung-4-18-can-ho-vi-tri-vang-tt-quan-9-tien-ich-5-sao-gia-800-trieu-i1533219" title="Chiết khấu khủng 4-18% Căn hộ vị trí vàng TT quận 9 tiện ích 5 sao giá 800 triệu "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/26/thumb-596-28DFF4.jpg" alt="Chiết khấu khủng 4-18% Căn hộ vị trí vàng TT quận 9 tiện ích 5 sao giá 800 triệu " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chiết khấu khủng 4-18% Căn hộ vị trí vàng TT quận 9 tiện ích 5 sao giá 800 triệu </td> </tr></table> false Chỉ 1,7 tỷ / Căn Hộ Mặt tiền view sông + nội thất , ck 4 -18% LH PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-17-ty-can-ho-mat-tien-view-song-noi-that-ck-4-18-lh-pkd-i1544641" title="Chỉ 1,7 tỷ / Căn Hộ Mặt tiền view sông + nội thất , ck 4 -18% LH PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/20/thumb-414-1604A5.jpg" alt="Chỉ 1,7 tỷ / Căn Hộ Mặt tiền view sông + nội thất , ck 4 -18% LH PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1,7 tỷ / Căn Hộ Mặt tiền view sông + nội thất , ck 4 -18% LH PKD </td> </tr></table> false Công bố mở bán Căn hộ OFFIC Metro Bình thái ,vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/cong-bo-mo-ban-can-ho-offic-metro-binh-thai-vanh-dai-2-chi-800-11-ty-offic-ck-3-18-i1518660" title="Công bố mở bán Căn hộ OFFIC Metro Bình thái ,vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/19/thumb-B39-357F4B.jpg" alt="Công bố mở bán Căn hộ OFFIC Metro Bình thái ,vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Công bố mở bán Căn hộ OFFIC Metro Bình thái ,vành đai 2 chỉ 800 -1,1 tỷ /OFFIC CK 3-18% </td> </tr></table> false căn hộ Hưng Thịnh săp bàn giao lk AEON Tân Phú CHỈ 480 TRIỆU 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-hung-thinh-sap-ban-giao-lk-aeon-tan-phu-chi-480-trieu-i1441023" title="căn hộ Hưng Thịnh săp bàn giao lk AEON Tân Phú CHỈ 480 TRIỆU"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/17/thumb-15D-CA915C.jpg" alt="căn hộ Hưng Thịnh săp bàn giao lk AEON Tân Phú CHỈ 480 TRIỆU" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ Hưng Thịnh săp bàn giao lk AEON Tân Phú CHỈ 480 TRIỆU </td> </tr></table> false Công bố giữ chỗ căn hộ vàng trung tâm PMH Q7 -SAIGON RIVERSIDE CK 3-18% 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/cong-bo-giu-cho-can-ho-vang-trung-tam-pmh-q7-saigon-riverside-ck-3-18-i1550282" title="Công bố giữ chỗ căn hộ vàng trung tâm PMH Q7 -SAIGON RIVERSIDE CK 3-18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/05/thumb-44B-756DD4.jpg" alt="Công bố giữ chỗ căn hộ vàng trung tâm PMH Q7 -SAIGON RIVERSIDE CK 3-18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Công bố giữ chỗ căn hộ vàng trung tâm PMH Q7 -SAIGON RIVERSIDE CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ 1 tỷ 7 căn hộ tuyệt đẹp view sông trung tâm quận 7 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-1-ty-7-can-ho-tuyet-dep-view-song-trung-tam-quan-7-i1370040" title="Chỉ 1 tỷ 7 căn hộ tuyệt đẹp view sông trung tâm quận 7 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/27/thumb-1FF-7F2495.jpg" alt="Chỉ 1 tỷ 7 căn hộ tuyệt đẹp view sông trung tâm quận 7 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1 tỷ 7 căn hộ tuyệt đẹp view sông trung tâm quận 7 </td> </tr></table> false Thay lời tri ân ck 4-18% 100 khách hàng giữ chỗ đầu tiên siêu căn hộ mặt tiền sông TT Q7 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/thay-loi-tri-an-ck-4-18-100-khach-hang-giu-cho-dau-tien-sieu-can-ho-mat-tien-song-tt-q7-i1550347" title="Thay lời tri ân ck 4-18% 100 khách hàng giữ chỗ đầu tiên siêu căn hộ mặt tiền sông TT Q7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/27/thumb-B2A-3995AE.jpg" alt="Thay lời tri ân ck 4-18% 100 khách hàng giữ chỗ đầu tiên siêu căn hộ mặt tiền sông TT Q7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thay lời tri ân ck 4-18% 100 khách hàng giữ chỗ đầu tiên siêu căn hộ mặt tiền sông TT Q7 </td> </tr></table> false Chinh thưc công bố giữ chỗ căn hộ 99 TIỆN ÍCH TT Q7 PHÚ MỸ HƯNG giá 27 TR/M2 PKD 20/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chinh-thuc-cong-bo-giu-cho-can-ho-99-tien-ich-tt-q7-phu-my-hung-gia-27-trm2-pkd-i1550258" title="Chinh thưc công bố giữ chỗ căn hộ 99 TIỆN ÍCH TT Q7 PHÚ MỸ HƯNG giá 27 TR/M2 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-A1A-AF6C44.jpg" alt="Chinh thưc công bố giữ chỗ căn hộ 99 TIỆN ÍCH TT Q7 PHÚ MỸ HƯNG giá 27 TR/M2 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chinh thưc công bố giữ chỗ căn hộ 99 TIỆN ÍCH TT Q7 PHÚ MỸ HƯNG giá 27 TR/M2 PKD </td> </tr></table>