http://m.diaoconline.vn Căn hộ cao cấp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/04/2019 false Dọn vào ở ngay căn hộ 8x đầm sen giá chỉ 1.3 tỷ(vat), lh ngay 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/don-vao-o-ngay-can-ho-8x-dam-sen-gia-chi-13-tyvat-lh-ngay-i1441534" title="Dọn vào ở ngay căn hộ 8x đầm sen giá chỉ 1.3 tỷ(vat), lh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-cao-cap.jpg" alt="Dọn vào ở ngay căn hộ 8x đầm sen giá chỉ 1.3 tỷ(vat), lh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dọn vào ở ngay căn hộ 8x đầm sen giá chỉ 1.3 tỷ(vat), lh ngay </td> </tr></table> false Chỉ 990 triệu có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, full nội thất, sinh lời 8-15% năm 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-990-trieu-co-ngay-condotel-quy-nhon-mt-bien-full-noi-that-sinh-loi-8-15-nam-0902754107-i1799699" title="Chỉ 990 triệu có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, full nội thất, sinh lời 8-15% năm 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-71C-DB6FEB.jpg" alt="Chỉ 990 triệu có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, full nội thất, sinh lời 8-15% năm 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 990 triệu có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, full nội thất, sinh lời 8-15% năm 0902754107 </td> </tr></table> false 990tr căn condotel Quy Nhơn, full nội thất, sinh lời 8-15% năm, mở bán đợt đầu giá gốc 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/990tr-can-condotel-quy-nhon-full-noi-that-sinh-loi-8-15-nam-mo-ban-dot-dau-gia-goc-0902754107-i1799698" title="990tr căn condotel Quy Nhơn, full nội thất, sinh lời 8-15% năm, mở bán đợt đầu giá gốc 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-0E1-65AB6C.jpg" alt="990tr căn condotel Quy Nhơn, full nội thất, sinh lời 8-15% năm, mở bán đợt đầu giá gốc 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">990tr căn condotel Quy Nhơn, full nội thất, sinh lời 8-15% năm, mở bán đợt đầu giá gốc 0902754107 </td> </tr></table> false Căn hộ liền kề PMH, 2PN giá chỉ 2,1 tỷ Q7 Saigon Riverside 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-lien-ke-pmh-2pn-gia-chi-21-ty-q7-saigon-riverside-0902754107-i1800920" title="Căn hộ liền kề PMH, 2PN giá chỉ 2,1 tỷ Q7 Saigon Riverside 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-303-1711B3.jpg" alt="Căn hộ liền kề PMH, 2PN giá chỉ 2,1 tỷ Q7 Saigon Riverside 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ liền kề PMH, 2PN giá chỉ 2,1 tỷ Q7 Saigon Riverside 0902754107 </td> </tr></table> false Dưới 1 tỷ có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% trong 20 năm, sinh lời 8-15% năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/duoi-1-ty-co-ngay-condotel-quy-nhon-mt-bien-nh-cho-vay-65-trong-20-nam-sinh-loi-8-15-nam-i1799700" title="Dưới 1 tỷ có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% trong 20 năm, sinh lời 8-15% năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-0B0-0F01EA.jpg" alt="Dưới 1 tỷ có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% trong 20 năm, sinh lời 8-15% năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dưới 1 tỷ có ngay condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% trong 20 năm, sinh lời 8-15% năm </td> </tr></table> false Căn hộ Q7, liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ, NH cho vay 70%, trả chậm 3 năm 0% 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-q7-lien-ke-pmh-gia-chi-21-ty-nh-cho-vay-70-tra-cham-3-nam-0-0902754107-i1800919" title="Căn hộ Q7, liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ, NH cho vay 70%, trả chậm 3 năm 0% 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-3BD-FC5AE5.jpg" alt="Căn hộ Q7, liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ, NH cho vay 70%, trả chậm 3 năm 0% 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Q7, liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ, NH cho vay 70%, trả chậm 3 năm 0% 0902754107 </td> </tr></table> false Thua độ đá banh cần bán gấp căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/thua-do-da-banh-can-ban-gap-can-ho-2pn-q7-saigon-riverside-lien-ke-pmh-gia-chi-21-ty-i1800921" title="Thua độ đá banh cần bán gấp căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-099-3C7BD9.jpg" alt="Thua độ đá banh cần bán gấp căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thua độ đá banh cần bán gấp căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ </td> </tr></table> false Cần xoay tiền bán gấp căn 2PN Q7 Saigon Riverside 2,1 tỷ, tầng trung view nội khu 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-xoay-tien-ban-gap-can-2pn-q7-saigon-riverside-21-ty-tang-trung-view-noi-khu-0902754107-i1800918" title="Cần xoay tiền bán gấp căn 2PN Q7 Saigon Riverside 2,1 tỷ, tầng trung view nội khu 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-E07-BCC956.jpg" alt="Cần xoay tiền bán gấp căn 2PN Q7 Saigon Riverside 2,1 tỷ, tầng trung view nội khu 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần xoay tiền bán gấp căn 2PN Q7 Saigon Riverside 2,1 tỷ, tầng trung view nội khu 0902754107 </td> </tr></table> false Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-2pn-q7-saigon-riverside-lien-ke-pmh-gia-chi-21-ty-0902754107-i1800923" title="Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/22/thumb-135-FCFB73.jpg" alt="Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107 </td> </tr></table> false Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-2pn-q7-saigon-riverside-lien-ke-pmh-gia-chi-21-ty-0902754107-i1800914" title="Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-057-CA6DEB.jpg" alt="Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ 0902754107 </td> </tr></table> false 990 triệu sở hữu ngay condotel ngay MT biển Quy Nhơn, lợi nhuận tối thiểu 8%/năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/990-trieu-so-huu-ngay-condotel-ngay-mt-bien-quy-nhon-loi-nhuan-toi-thieu-8nam-i1799468" title="990 triệu sở hữu ngay condotel ngay MT biển Quy Nhơn, lợi nhuận tối thiểu 8%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-378-764D63.jpg" alt="990 triệu sở hữu ngay condotel ngay MT biển Quy Nhơn, lợi nhuận tối thiểu 8%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">990 triệu sở hữu ngay condotel ngay MT biển Quy Nhơn, lợi nhuận tối thiểu 8%/năm </td> </tr></table> false Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm, nội thất đầy đủ 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/condotel-mat-tien-bien-quy-nhon-chi-990-trieu-ck-cho-thue-8nam-noi-that-day-du-0902754107-i1799704" title="Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm, nội thất đầy đủ 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-DC8-F7B566.jpg" alt="Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm, nội thất đầy đủ 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm, nội thất đầy đủ 0902754107 </td> </tr></table> false Căn hộ condotel Quy Nhơn, đầu tư dưới 1 tỷ, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-condotel-quy-nhon-dau-tu-duoi-1-ty-cam-ket-cho-thue-8nam-keo-dai-5-nam-i1799803" title="Căn hộ condotel Quy Nhơn, đầu tư dưới 1 tỷ, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/22/thumb-346-17C1DE.jpg" alt="Căn hộ condotel Quy Nhơn, đầu tư dưới 1 tỷ, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ condotel Quy Nhơn, đầu tư dưới 1 tỷ, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm </td> </tr></table> false Hết tiền đóng, bán lỗ căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ. 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/het-tien-dong-ban-lo-can-ho-2pn-q7-saigon-riverside-lien-ke-pmh-gia-chi-21-ty-0902754107-i1800922" title="Hết tiền đóng, bán lỗ căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ. 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/20/thumb-BA4-EA9437.jpg" alt="Hết tiền đóng, bán lỗ căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ. 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hết tiền đóng, bán lỗ căn hộ 2PN Q7 Saigon Riverside liền kề PMH giá chỉ 2,1 tỷ. 0902754107 </td> </tr></table> false Condotel tại Quy Nhơn đối diện FLC, dưới 1 tỷ/căn, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/condotel-tai-quy-nhon-doi-dien-flc-duoi-1-tycan-cam-ket-cho-thue-8nam-keo-dai-5-nam-i1799705" title="Condotel tại Quy Nhơn đối diện FLC, dưới 1 tỷ/căn, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-B99-576A26.jpg" alt="Condotel tại Quy Nhơn đối diện FLC, dưới 1 tỷ/căn, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel tại Quy Nhơn đối diện FLC, dưới 1 tỷ/căn, cam kết cho thuê 8%/năm kéo dài 5 năm </td> </tr></table> false Nhận giữ chỗ condotel Liberty Central Quy Nhơn, chỉ 990 triệu full nội thất, CK lợi nhuận 8%/năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/nhan-giu-cho-condotel-liberty-central-quy-nhon-chi-990-trieu-full-noi-that-ck-loi-nhuan-8nam-i1799702" title="Nhận giữ chỗ condotel Liberty Central Quy Nhơn, chỉ 990 triệu full nội thất, CK lợi nhuận 8%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-cao-cap.jpg" alt="Nhận giữ chỗ condotel Liberty Central Quy Nhơn, chỉ 990 triệu full nội thất, CK lợi nhuận 8%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhận giữ chỗ condotel Liberty Central Quy Nhơn, chỉ 990 triệu full nội thất, CK lợi nhuận 8%/năm </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/hung-thinh-mo-ban-condotel-mat-tien-bien-quy-nhon-chi-990-trieu-ck-cho-thue-8nam-i1799703" title="Hưng Thịnh mở bán Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-282-8E305A.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm </td> </tr></table> false Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%, condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/cam-ket-loi-nhuan-toi-thieu-8-condotel-quy-nhon-mt-bien-nh-cho-vay-65-0902754107-i1799701" title="Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%, condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-5A3-7CF6DA.jpg" alt="Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%, condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%, condotel Quy Nhơn MT biển, NH cho vay 65% 0902754107 </td> </tr></table> false Căn hộ cao cấp MT biển Quy Nhơn, bên cạnh FLC, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-cao-cap-mt-bien-quy-nhon-ben-canh-flc-chi-990-trieu-ck-cho-thue-8nam-0902754107-i1799697" title="Căn hộ cao cấp MT biển Quy Nhơn, bên cạnh FLC, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-67F-64E7CA.jpg" alt="Căn hộ cao cấp MT biển Quy Nhơn, bên cạnh FLC, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ cao cấp MT biển Quy Nhơn, bên cạnh FLC, chỉ 990 triệu, CK cho thuê 8%/năm 0902754107 </td> </tr></table> false Condotel biển Quy Nhơn, cam kết lợi nhuận 5 năm ít nhất 8%/năm , NH hỗ trở 65% 0902754107 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/condotel-bien-quy-nhon-cam-ket-loi-nhuan-5-nam-it-nhat-8nam-nh-ho-tro-65-0902754107-i1799486" title="Condotel biển Quy Nhơn, cam kết lợi nhuận 5 năm ít nhất 8%/năm , NH hỗ trở 65% 0902754107"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/19/thumb-A2D-8AA96D.jpg" alt="Condotel biển Quy Nhơn, cam kết lợi nhuận 5 năm ít nhất 8%/năm , NH hỗ trở 65% 0902754107" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel biển Quy Nhơn, cam kết lợi nhuận 5 năm ít nhất 8%/năm , NH hỗ trở 65% 0902754107 </td> </tr></table>