http://m.diaoconline.vn Căn hộ cao cấp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/12/2018 false Chỉ 2.7 TỶ 3 Phòng ngủ 3 mặt view sông q7 saigon river 50 tiện ích 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-27-ty-3-phong-ngu-3-mat-view-song-q7-saigon-river-50-tien-ich-i1581455" title="Chỉ 2.7 TỶ 3 Phòng ngủ 3 mặt view sông q7 saigon river 50 tiện ích"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/21/thumb-F08-8027F1.jpg" alt="Chỉ 2.7 TỶ 3 Phòng ngủ 3 mặt view sông q7 saigon river 50 tiện ích" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 2.7 TỶ 3 Phòng ngủ 3 mặt view sông q7 saigon river 50 tiện ích </td> </tr></table> false HƯNG thịnh mở đợt cuối căn góc HỒ BƠI giá nội bộ ngay AEON TÊN LỮA CK 18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/hung-thinh-mo-dot-cuoi-can-goc-ho-boi-gia-noi-bo-ngay-aeon-ten-lua-ck-18-i1410956" title="HƯNG thịnh mở đợt cuối căn góc HỒ BƠI giá nội bộ ngay AEON TÊN LỮA CK 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/27/thumb-71F-B64922.jpg" alt="HƯNG thịnh mở đợt cuối căn góc HỒ BƠI giá nội bộ ngay AEON TÊN LỮA CK 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG thịnh mở đợt cuối căn góc HỒ BƠI giá nội bộ ngay AEON TÊN LỮA CK 18% </td> </tr></table> false Nhanh tay Đặt mua 1 trong 75 Căn hộ cuối cùng thiết kế pháp tuyệt đẹp view sông ck khủng cuối năm 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/nhanh-tay-dat-mua-1-trong-75-can-ho-cuoi-cung-thiet-ke-phap-tuyet-dep-view-song-ck-khung-cuoi-nam-i1526992" title="Nhanh tay Đặt mua 1 trong 75 Căn hộ cuối cùng thiết kế pháp tuyệt đẹp view sông ck khủng cuối năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-908-F8CD92.jpg" alt="Nhanh tay Đặt mua 1 trong 75 Căn hộ cuối cùng thiết kế pháp tuyệt đẹp view sông ck khủng cuối năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhanh tay Đặt mua 1 trong 75 Căn hộ cuối cùng thiết kế pháp tuyệt đẹp view sông ck khủng cuối năm </td> </tr></table> false Thanh toán 259 triệu ,góp 3 năm 0 lãi suất Căn hộ phú mỹ hưng chỉ 1,5tỷ/2pn full nội thất 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/thanh-toan-259-trieu-gop-3-nam-0-lai-suat-can-ho-phu-my-hung-chi-15ty2pn-full-noi-that-i1374912" title="Thanh toán 259 triệu ,góp 3 năm 0 lãi suất Căn hộ phú mỹ hưng chỉ 1,5tỷ/2pn full nội thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-11C-3EEB0D.jpg" alt="Thanh toán 259 triệu ,góp 3 năm 0 lãi suất Căn hộ phú mỹ hưng chỉ 1,5tỷ/2pn full nội thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh toán 259 triệu ,góp 3 năm 0 lãi suất Căn hộ phú mỹ hưng chỉ 1,5tỷ/2pn full nội thất </td> </tr></table> false Chỉ còn 10 suất nội bộ Căn hộ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao thanh toán 28% sở hữu ngay 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-con-10-suat-noi-bo-can-ho-mat-tien-nguyen-van-cu-dang-cap-5-sao-thanh-toan-28-so-huu-ngay-i1456330" title="Chỉ còn 10 suất nội bộ Căn hộ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao thanh toán 28% sở hữu ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/05/thumb-761-BCC1EF.jpg" alt="Chỉ còn 10 suất nội bộ Căn hộ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao thanh toán 28% sở hữu ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 10 suất nội bộ Căn hộ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao thanh toán 28% sở hữu ngay </td> </tr></table> false Q7 SAIGON RIVERSIDE Cơ hội vừa an cư + Đầu tư đường đào trí giá tỷ đô PKD CK 3-18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/q7-saigon-riverside-co-hoi-vua-an-cu-dau-tu-duong-dao-tri-gia-ty-do-pkd-ck-3-18-i1513849" title="Q7 SAIGON RIVERSIDE Cơ hội vừa an cư + Đầu tư đường đào trí giá tỷ đô PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/14/thumb-C03-E611C0.jpg" alt="Q7 SAIGON RIVERSIDE Cơ hội vừa an cư + Đầu tư đường đào trí giá tỷ đô PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7 SAIGON RIVERSIDE Cơ hội vừa an cư + Đầu tư đường đào trí giá tỷ đô PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ 1.1 tỷ , 0% lãi suất, căn hộ cao cấp cạnh Aeon Mall quận 6 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-11-ty-0-lai-suat-can-ho-cao-cap-canh-aeon-mall-quan-6-i1364582" title="Chỉ 1.1 tỷ , 0% lãi suất, căn hộ cao cấp cạnh Aeon Mall quận 6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/15/thumb-41F-EF7AC0.jpg" alt="Chỉ 1.1 tỷ , 0% lãi suất, căn hộ cao cấp cạnh Aeon Mall quận 6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.1 tỷ , 0% lãi suất, căn hộ cao cấp cạnh Aeon Mall quận 6 </td> </tr></table> false Chỉ 2.3 tỷ /căn 73m2 Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD ck 3-18% ký HĐ 15% SỞ HỮU NGAY 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-23-ty-can-73m2-q7-saigon-riverside-pkd-ck-3-18-ky-hd-15-so-huu-ngay-i1596752" title="Chỉ 2.3 tỷ /căn 73m2 Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD ck 3-18% ký HĐ 15% SỞ HỮU NGAY"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/09/thumb-CF5-E3E13A.jpg" alt="Chỉ 2.3 tỷ /căn 73m2 Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD ck 3-18% ký HĐ 15% SỞ HỮU NGAY" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 2.3 tỷ /căn 73m2 Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD ck 3-18% ký HĐ 15% SỞ HỮU NGAY </td> </tr></table> false Hưng Thinh mở bán căn hộ 2 pn sân vườn ,hồ bơi sky view ck 3%- 18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/hung-thinh-mo-ban-can-ho-2-pn-san-vuon-ho-boi-sky-view-ck-3-18-i1376209" title="Hưng Thinh mở bán căn hộ 2 pn sân vườn ,hồ bơi sky view ck 3%- 18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/09/thumb-A5B-52CC6A.jpg" alt="Hưng Thinh mở bán căn hộ 2 pn sân vườn ,hồ bơi sky view ck 3%- 18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thinh mở bán căn hộ 2 pn sân vườn ,hồ bơi sky view ck 3%- 18% </td> </tr></table> false Căn hộ Mặt tiền Đào trí nội thất 5 sao giá 1.6 tỷ Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD CK 3-18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-mat-tien-dao-tri-noi-that-5-sao-gia-16-ty-q7-saigon-riverside-pkd-ck-3-18-i1581418" title="Căn hộ Mặt tiền Đào trí nội thất 5 sao giá 1.6 tỷ Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/21/thumb-1FE-ADC1D9.jpg" alt="Căn hộ Mặt tiền Đào trí nội thất 5 sao giá 1.6 tỷ Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Mặt tiền Đào trí nội thất 5 sao giá 1.6 tỷ Q7 SAIGON RIVERSIDE PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Căn hộ lk vincom thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-lk-vincom-thu-duc-3-phong-ngu-gia-22-ty-ck-3-18-tang-goi-noi-that-cao-cap-i1488548" title="Căn hộ lk vincom thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/15/thumb-F00-BADC34.jpg" alt="Căn hộ lk vincom thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ lk vincom thủ đức 3 phòng ngủ giá 2,2 tỷ ck 3-18% tặng gói nội thất cao cấp </td> </tr></table> false Căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 50+ CHỈ từ 1.4 tỷ/căn PKD:0909686046 FULL nôi thất CK 3-18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-q7-saigon-riverside-50-chi-tu-14-tycan-pkd0909686046-full-noi-that-ck-3-18-i1581432" title="Căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 50+ CHỈ từ 1.4 tỷ/căn PKD:0909686046 FULL nôi thất CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/21/thumb-24D-D85916.jpg" alt="Căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 50+ CHỈ từ 1.4 tỷ/căn PKD:0909686046 FULL nôi thất CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 50+ CHỈ từ 1.4 tỷ/căn PKD:0909686046 FULL nôi thất CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán đơt cuối căn hộ dịch vụ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/mo-ban-dot-cuoi-can-ho-dich-vu-mat-tien-nguyen-van-cu-dang-cap-5-sao-i1456388" title="Mở bán đơt cuối căn hộ dịch vụ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/05/thumb-AFE-44D96F.jpg" alt="Mở bán đơt cuối căn hộ dịch vụ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán đơt cuối căn hộ dịch vụ mặt tiền Nguyễn Văn Cừ đẳng cấp 5 sao </td> </tr></table> false căn hộ vàng ngay đại siêu thị nhật bản aeon tên lửa moonlight giá 1,2 tỷ 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-vang-ngay-dai-sieu-thi-nhat-ban-aeon-ten-lua-moonlight-gia-12-ty-i1366718" title="căn hộ vàng ngay đại siêu thị nhật bản aeon tên lửa moonlight giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/20/thumb-26D-A4D824.jpg" alt="căn hộ vàng ngay đại siêu thị nhật bản aeon tên lửa moonlight giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hộ vàng ngay đại siêu thị nhật bản aeon tên lửa moonlight giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Q7-saigon riverside 26 triệu/m2 bến du thuyền 5 sao ck 3-18% pkd 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/q7-saigon-riverside-26-trieum2-ben-du-thuyen-5-sao-ck-3-18-pkd-i1550356" title="Q7-saigon riverside 26 triệu/m2 bến du thuyền 5 sao ck 3-18% pkd"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-418-962F75.jpg" alt="Q7-saigon riverside 26 triệu/m2 bến du thuyền 5 sao ck 3-18% pkd" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7-saigon riverside 26 triệu/m2 bến du thuyền 5 sao ck 3-18% pkd </td> </tr></table> false Nhất cận thị -Nhị cận giang -Tam cận lộ - căn hộ kiến trúc pháp chỉ 1,9 - 3,1 tỷ ck 5-18% 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/nhat-can-thi-nhi-can-giang-tam-can-lo-can-ho-kien-truc-phap-chi-19-31-ty-ck-5-18-i1526977" title="Nhất cận thị -Nhị cận giang -Tam cận lộ - căn hộ kiến trúc pháp chỉ 1,9 - 3,1 tỷ ck 5-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-B90-EFD3B5.jpg" alt="Nhất cận thị -Nhị cận giang -Tam cận lộ - căn hộ kiến trúc pháp chỉ 1,9 - 3,1 tỷ ck 5-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhất cận thị -Nhị cận giang -Tam cận lộ - căn hộ kiến trúc pháp chỉ 1,9 - 3,1 tỷ ck 5-18% </td> </tr></table> false Ký hợp đồng 270 triệu ,góp 3 năm 0% lãi suất q7-saigon riverside 54+ pkd 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/ky-hop-dong-270-trieu-gop-3-nam-0-lai-suat-q7-saigon-riverside-54-pkd-i1550326" title="Ký hợp đồng 270 triệu ,góp 3 năm 0% lãi suất q7-saigon riverside 54+ pkd "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-0E4-9433D6.jpg" alt="Ký hợp đồng 270 triệu ,góp 3 năm 0% lãi suất q7-saigon riverside 54+ pkd " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ký hợp đồng 270 triệu ,góp 3 năm 0% lãi suất q7-saigon riverside 54+ pkd </td> </tr></table> false Chỉ 1,9-3,1 tỷ Nhanh tay Đặt mua Căn hộ kiến trúc pháp tuyệt đẹp view sông 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/chi-19-31-ty-nhanh-tay-dat-mua-can-ho-kien-truc-phap-tuyet-dep-view-song-i1526998" title="Chỉ 1,9-3,1 tỷ Nhanh tay Đặt mua Căn hộ kiến trúc pháp tuyệt đẹp view sông "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/13/thumb-8DB-E339DC.jpg" alt="Chỉ 1,9-3,1 tỷ Nhanh tay Đặt mua Căn hộ kiến trúc pháp tuyệt đẹp view sông " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1,9-3,1 tỷ Nhanh tay Đặt mua Căn hộ kiến trúc pháp tuyệt đẹp view sông </td> </tr></table> false Căn hộ vàng tiện ích 5 sao trung tâm quận 9 giá 800 triệu lh nhận giữ chỗ PKD 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/can-ho-vang-tien-ich-5-sao-trung-tam-quan-9-gia-800-trieu-lh-nhan-giu-cho-pkd-i1533205" title="Căn hộ vàng tiện ích 5 sao trung tâm quận 9 giá 800 triệu lh nhận giữ chỗ PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/26/thumb-B3F-125FDB.jpg" alt="Căn hộ vàng tiện ích 5 sao trung tâm quận 9 giá 800 triệu lh nhận giữ chỗ PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ vàng tiện ích 5 sao trung tâm quận 9 giá 800 triệu lh nhận giữ chỗ PKD </td> </tr></table> false Cơ hội Sở hữu ngay căn hộ q7-saigon riverside 50+ pkd full bếp maloca+toto 13/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-cao-cap-c10/co-hoi-so-huu-ngay-can-ho-q7-saigon-riverside-50-pkd-full-bep-malocatoto-i1581425" title="Cơ hội Sở hữu ngay căn hộ q7-saigon riverside 50+ pkd full bếp maloca+toto"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/21/thumb-919-79960D.jpg" alt="Cơ hội Sở hữu ngay căn hộ q7-saigon riverside 50+ pkd full bếp maloca+toto" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội Sở hữu ngay căn hộ q7-saigon riverside 50+ pkd full bếp maloca+toto </td> </tr></table>