http://m.diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 12/12/2019 false Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN ,giá 1,6 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-cay-tram-p9-moi-xay-dt-4mx14m-lung-1-lau-3-pn-gia-16-ty-i1059677" title="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN ,giá 1,6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN ,giá 1,6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN ,giá 1,6 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-cay-tram-p9-moi-xay-dt-4mx14m-lung-1-lau-3-pn-gia-16-ty-i1059670" title="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty </td> </tr></table> false Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-bt-mini-moi-xay-tuyet-dep-duong-qt-p8-dt-7mx14m-duc-2-lau-5pn-gia-495-ty-i1413515" title="Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/03/thumb-ADB-CF5936.jpg" alt="Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-2-mat-tien-tuyet-dep-duong-8m-1-lau-mai-ngoi-5-pn-5wc-co-garaxe-gia-43-ty-i1057778" title="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty </td> </tr></table> false nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/nha-pho-khu-biet-thu-lang-hoa-nha-moi-xay-dt-4mx16m-duc-4-tam-gia-24-ty-i1057728" title="nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-biet-thu-tuyet-dep-duong-le-van-tho-p11-go-vap-gan-khu-biet-thu-lang-hoa-i1202322" title="Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa </td> </tr></table> false Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-phan-huy-ich-phuong-15-dt-8mx22m-176m2-duc-2-lau-gia-6-ty-i1059469" title="Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ </td> </tr></table> false Bán biệt thự đường nhựa 8m Thống Nhất, P.11, DT: 6mx24m, đúc 3 lầu mái ngói 5PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-duong-nhua-8m-thong-nhat-p11-dt-6mx24m-duc-3-lau-mai-ngoi-5pn-cqh-chinh-chu-gia-52-ty-i1251776" title="Bán biệt thự đường nhựa 8m Thống Nhất, P.11, DT: 6mx24m, đúc 3 lầu mái ngói 5PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/06/22/thumb-807-390A61.jpg" alt="Bán biệt thự đường nhựa 8m Thống Nhất, P.11, DT: 6mx24m, đúc 3 lầu mái ngói 5PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự đường nhựa 8m Thống Nhất, P.11, DT: 6mx24m, đúc 3 lầu mái ngói 5PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-mat-tien-duong-nhua-8m-go-vap-dt-6mx20m-duc-3-lau-mai-ngoi-5-pn-cqh-chinh-chu-gia-52-ty-i1230585" title="Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/05/19/thumb-C64-986544.jpg" alt="Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán BT đường thống nhất phuongg 11 8mx24m đúc kiên cố 2 lầu mái ngói 5 PN rộng 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-bt-duong-thong-nhat-phuongg-11-8mx24m-duc-kien-co-2-lau-mai-ngoi-5-pn-rong-i1173477" title="Bán BT đường thống nhất phuongg 11 8mx24m đúc kiên cố 2 lầu mái ngói 5 PN rộng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán BT đường thống nhất phuongg 11 8mx24m đúc kiên cố 2 lầu mái ngói 5 PN rộng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán BT đường thống nhất phuongg 11 8mx24m đúc kiên cố 2 lầu mái ngói 5 PN rộng </td> </tr></table> false Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-biet-thu-mi-ni-moi-xay-tuyet-dep-kieu-au-a-dt-8mx14m-duc-kc-2-lau-mai-op-ngoi-gia-35-ty-i1059453" title="Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-can-nha-moi-tuyet-dep-duong-so-8-p11-dt-43mx13m-duc-1-lau-2pn-3wc-gia-153-ty-i1059632" title="Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-biet-thu-moi-xay-tuyet-dep-kieu-au-a-dt-8mx20m-duc-lung-2-lau-gia-68-ty-i996270" title="Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/27/thumb-684-1291D7.jpg" alt="Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà biệt thự 2 mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, 10mX25m ,đúc 1 lầu, 6 phòng ngủ, CQH giá 6 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-biet-thu-2-mat-tien-duong-nguyen-oanh-p17-10mx25m-duc-1-lau-6-phong-ngu-cqh-gia-6-ty-i1027742" title="Bán nhà biệt thự 2 mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, 10mX25m ,đúc 1 lầu, 6 phòng ngủ, CQH giá 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà biệt thự 2 mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, 10mX25m ,đúc 1 lầu, 6 phòng ngủ, CQH giá 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà biệt thự 2 mặt tiền đường Nguyễn Oanh, P.17, 10mX25m ,đúc 1 lầu, 6 phòng ngủ, CQH giá 6 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN, giá 1,6 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-cay-tram-p9-moi-xay-dt-4mx14m-lung-1-lau-3-pn-gia-16-ty-i1059360" title="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN, giá 1,6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN, giá 1,6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN, giá 1,6 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-mat-tien-duong-chinh-quang-trung-p11-go-vap-i1202304" title="Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp </td> </tr></table> false Bán nhà mới đẹp đường Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành DT: 4mx16m,1 lầu, 3 PN giá 1,4 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-moi-dep-duong-le-van-khuong-phuong-hiep-thanh-dt-4mx16m1-lau-3-pn-gia-14-ty-i1059505" title="Bán nhà mới đẹp đường Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành DT: 4mx16m,1 lầu, 3 PN giá 1,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà mới đẹp đường Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành DT: 4mx16m,1 lầu, 3 PN giá 1,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mới đẹp đường Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành DT: 4mx16m,1 lầu, 3 PN giá 1,4 tỷ </td> </tr></table> false Chuyển công tác cần bán căn biệt thự phường 15 tân bình DT: 6mx20m đúc kiên cố 2 lầu giá 4,8 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/chuyen-cong-tac-can-ban-can-biet-thu-phuong-15-tan-binh-dt-6mx20m-duc-kien-co-2-lau-gia-48-ty-i1005025" title="Chuyển công tác cần bán căn biệt thự phường 15 tân bình DT: 6mx20m đúc kiên cố 2 lầu giá 4,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/11/thumb-134-DE61E4.jpg" alt="Chuyển công tác cần bán căn biệt thự phường 15 tân bình DT: 6mx20m đúc kiên cố 2 lầu giá 4,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển công tác cần bán căn biệt thự phường 15 tân bình DT: 6mx20m đúc kiên cố 2 lầu giá 4,8 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-phan-huy-ich-phuong-12-moi-xay-2014-dt-4mx21m-duc-35-tam-4-pn-5wc-gia-28-ty-i1059336" title="Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ 12/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-2-mat-tien-tuyet-dep-duong-8m-1-lau-mai-ngoi-5-pn-5wc-co-garaxe-gia-43-ty-i1058789" title="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ </td> </tr></table>