http://m.diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-mat-tien-duong-chinh-quang-trung-p11-go-vap-i1202304" title="Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường chính Quang Trung, P.11, Gò Vấp </td> </tr></table> false Bán biệt thự đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp, gần công viên Làng Hoa, chợ Thông Tây 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-duong-le-van-tho-p11-go-vap-gan-cong-vien-lang-hoa-cho-thong-tay-i1202311" title="Bán biệt thự đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp, gần công viên Làng Hoa, chợ Thông Tây"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán biệt thự đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp, gần công viên Làng Hoa, chợ Thông Tây" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp, gần công viên Làng Hoa, chợ Thông Tây </td> </tr></table> false Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-biet-thu-moi-xay-tuyet-dep-kieu-au-a-dt-8mx20m-duc-lung-2-lau-gia-68-ty-i996270" title="Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/27/thumb-684-1291D7.jpg" alt="Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán biệt thự mới xây tuyệt đẹp kiểu âu á DT: 8mx20m đúc lửng 2 lầu giá 6,8 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-cay-tram-p9-moi-xay-dt-4mx14m-lung-1-lau-3-pn-gia-16-ty-i1059670" title="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN , giá :1,6 ty </td> </tr></table> false Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17, Gò Vấp 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-dang-biet-thu-pho-duong-phan-van-tri-p17-go-vap-i1058703" title="Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà dạng biệt thự phố, đường Phan Văn Trị, P.17, Gò Vấp </td> </tr></table> false Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-biet-thu-tuyet-dep-duong-le-van-tho-p11-go-vap-gan-khu-biet-thu-lang-hoa-i1202322" title="Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà biệt thự tuyệt đẹp, đường Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp. Gần khu biệt thự Làng Hoa </td> </tr></table> false Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN giá 1,6 ty 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-cay-tram-p9-moi-xay-dt-4mx14m-lung-1-lau-3-pn-gia-16-ty-i996274" title="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN giá 1,6 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/03/24/thumb-C7E-DF2098.jpg" alt="Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN giá 1,6 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Cây Trâm, P.9 mới xây DT: 4mx14m lửng, 1 lầu 3 PN giá 1,6 ty </td> </tr></table> false Bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-bt-mini-mt-tien-kd-duc-kien-co-3-lau-i1268881" title="Bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/28/thumb-FA2-852174.jpg" alt="Bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu </td> </tr></table> false Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-2-mat-tien-tuyet-dep-duong-8m-1-lau-mai-ngoi-5-pn-5wc-co-garaxe-gia-43-ty-i1058789" title="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN, 5WC có garaxe giá 4,3 tỷ </td> </tr></table> false nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/nha-pho-khu-biet-thu-lang-hoa-nha-moi-xay-dt-4mx16m-duc-4-tam-gia-24-ty-i1057728" title="nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">nhà phố khu biệt thự làng hoa nhà mới xây DT: 4mx16m đúc 4 tấm giá 2,4 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-bt-mini-moi-xay-tuyet-dep-duong-qt-p8-dt-7mx14m-duc-2-lau-5pn-gia-495-ty-i1413515" title="Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/03/thumb-ADB-CF5936.jpg" alt="Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán BT MINI mới xây tuyệt đẹp đường QT P8 DT 7mx14m đúc 2 lầu 5PN giá 4,95 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-2-mat-tien-tuyet-dep-duong-8m-1-lau-mai-ngoi-5-pn-5wc-co-garaxe-gia-43-ty-i1057778" title="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty </td> </tr></table> false Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-mat-tien-duong-nhua-8m-go-vap-dt-6mx20m-duc-3-lau-mai-ngoi-5-pn-cqh-chinh-chu-gia-52-ty-i1230585" title="Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/05/19/thumb-C64-986544.jpg" alt="Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự mặt tiền đường nhựa 8m Gò Vấp DT: 6mx20m đúc 3 lầu mái ngói 5 PN CQH chính chủ giá 5,2 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-2-mat-tien-tuyet-dep-duong-8m-1-lau-mai-ngoi-5-pn-5wc-co-garaxe-gia-43-ty-i1012280" title="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/25/thumb-A57-168B8D.jpg" alt="Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp biêt thư 2 măt tiền tuyêt đep đường 8m 1 lầu mái ngói 5 PN 5WC có garaxe giá 4,3 ty </td> </tr></table> false cần bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu DT 8mx20m giá 3,5 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-bt-mini-mt-tien-kd-duc-kien-co-3-lau-dt-8mx20m-gia-35-ty-i1268880" title="cần bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu DT 8mx20m giá 3,5 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/07/28/thumb-660-C982F7.jpg" alt="cần bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu DT 8mx20m giá 3,5 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán BT mini MT tiện KD đúc kiên cố 3 lầu DT 8mx20m giá 3,5 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-can-nha-moi-tuyet-dep-duong-so-8-p11-dt-43mx13m-duc-1-lau-2pn-3wc-gia-153-ty-i1059632" title="Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp căn nhà mới tuyệt đẹp đường số 8 P.11, DT: 4,3mx13m đúc 1 lầu, 2PN, 3WC gia 1,53 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-biet-thu-mi-ni-moi-xay-tuyet-dep-kieu-au-a-dt-8mx14m-duc-kc-2-lau-mai-op-ngoi-gia-35-ty-i996277" title="Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/09/08/thumb-1DE-E77D10.jpg" alt="Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán biệt thự mi ni mới xây tuyệt đẹp kiểu Âu Á DT: 8mx14m đúc KC 2 lầu mái ôp ngói gia 3,5 tỷ </td> </tr></table> false biệt thự mới mái ngói đường nhựa 10m phan văn trị p7 DT 8mx20m đúc 2 lầu 4 PN rộng giá 6,5 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-moi-mai-ngoi-duong-nhua-10m-phan-van-tri-p7-dt-8mx20m-duc-2-lau-4-pn-rong-gia-65-ty-i1073924" title="biệt thự mới mái ngói đường nhựa 10m phan văn trị p7 DT 8mx20m đúc 2 lầu 4 PN rộng giá 6,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/08/19/thumb-55C-C3214E.jpg" alt="biệt thự mới mái ngói đường nhựa 10m phan văn trị p7 DT 8mx20m đúc 2 lầu 4 PN rộng giá 6,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">biệt thự mới mái ngói đường nhựa 10m phan văn trị p7 DT 8mx20m đúc 2 lầu 4 PN rộng giá 6,5 tỷ </td> </tr></table> false Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-phan-huy-ich-phuong-15-dt-8mx22m-176m2-duc-2-lau-gia-6-ty-i1059469" title="Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự Phan Huy Ích, Phường 15, DT: 8mx22m , 176m2 đúc 2 lầu, giá 6 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-phan-huy-ich-phuong-12-moi-xay-2014-dt-4mx21m-duc-35-tam-4-pn-5wc-gia-28-ty-i1059336" title="Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Phan Huy Ích, Phường 12 mới xây 2014 DT: 4mx21m đúc 3,5 tấm 4 PN, 5WC gía 2,8 tỷ </td> </tr></table>