http://m.diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2018 false Sở hữu villas mặt tiền biển quốc tế nha trang Sinh Lời nhanh và CK lên đến 19% 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/so-huu-villas-mat-tien-bien-quoc-te-nha-trang-sinh-loi-nhanh-va-ck-len-den-19-i1489545" title="Sở hữu villas mặt tiền biển quốc tế nha trang Sinh Lời nhanh và CK lên đến 19%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/16/thumb-802-FD7DF3.jpg" alt="Sở hữu villas mặt tiền biển quốc tế nha trang Sinh Lời nhanh và CK lên đến 19%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu villas mặt tiền biển quốc tế nha trang Sinh Lời nhanh và CK lên đến 19% </td> </tr></table> false Sở hữu + đầu tư biệt thự biển Cam Ranh sinh lời tiền tỷ mỗi năm 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/so-huu-dau-tu-biet-thu-bien-cam-ranh-sinh-loi-tien-ty-moi-nam-i1490509" title="Sở hữu + đầu tư biệt thự biển Cam Ranh sinh lời tiền tỷ mỗi năm "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/18/thumb-073-E1325B.jpg" alt="Sở hữu + đầu tư biệt thự biển Cam Ranh sinh lời tiền tỷ mỗi năm " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu + đầu tư biệt thự biển Cam Ranh sinh lời tiền tỷ mỗi năm </td> </tr></table> false giá trị cuộc sống đẳng cấp cho bạn! Saigon Mystery Villas 0909.018.655 Mr. Hưng 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/gia-tri-cuoc-song-dang-cap-cho-ban-saigon-mystery-villas-0909018655-mr-hung-i1561365" title="giá trị cuộc sống đẳng cấp cho bạn! Saigon Mystery Villas 0909.018.655 Mr. Hưng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/16/thumb-092-7AA88E.jpg" alt="giá trị cuộc sống đẳng cấp cho bạn! Saigon Mystery Villas 0909.018.655 Mr. Hưng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">giá trị cuộc sống đẳng cấp cho bạn! Saigon Mystery Villas 0909.018.655 Mr. Hưng </td> </tr></table> false Biệt thự nghỉ dưỡng biễn bãi dài – cam ranh Mystery villa, sở hữu lâu dài, ck 19% 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nghi-duong-bien-bai-dai-cam-ranh-mystery-villa-so-huu-lau-dai-ck-19-i1489568" title="Biệt thự nghỉ dưỡng biễn bãi dài – cam ranh Mystery villa, sở hữu lâu dài, ck 19%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/16/thumb-996-60F3D2.jpg" alt="Biệt thự nghỉ dưỡng biễn bãi dài – cam ranh Mystery villa, sở hữu lâu dài, ck 19%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nghỉ dưỡng biễn bãi dài – cam ranh Mystery villa, sở hữu lâu dài, ck 19% </td> </tr></table> false Khu biệt thự, nhà phố liên kế compound Thạnh Mỹ Lợi giá từ 9 tỷ góp 9 tháng không lãi suất 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/khu-biet-thu-nha-pho-lien-ke-compound-thanh-my-loi-gia-tu-9-ty-gop-9-thang-khong-lai-suat-i1540456" title="Khu biệt thự, nhà phố liên kế compound Thạnh Mỹ Lợi giá từ 9 tỷ góp 9 tháng không lãi suất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/08/thumb-80F-47A179.jpg" alt="Khu biệt thự, nhà phố liên kế compound Thạnh Mỹ Lợi giá từ 9 tỷ góp 9 tháng không lãi suất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu biệt thự, nhà phố liên kế compound Thạnh Mỹ Lợi giá từ 9 tỷ góp 9 tháng không lãi suất </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán 40 biệt thự 2 mặt view sông ngay Đảo Kim Cương Quận 2 giá 25 tỷ 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/hung-thinh-mo-ban-40-biet-thu-2-mat-view-song-ngay-dao-kim-cuong-quan-2-gia-25-ty-i1553153" title="Hưng Thịnh mở bán 40 biệt thự 2 mặt view sông ngay Đảo Kim Cương Quận 2 giá 25 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán 40 biệt thự 2 mặt view sông ngay Đảo Kim Cương Quận 2 giá 25 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán 40 biệt thự 2 mặt view sông ngay Đảo Kim Cương Quận 2 giá 25 tỷ </td> </tr></table> false Biệt thự View Biển ngay sân bay Cam Ranh.Thanh toán trước lợi nhuận 2 năm. , 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-view-bien-ngay-san-bay-cam-ranhthanh-toan-truoc-loi-nhuan-2-nam--i1437289" title="Biệt thự View Biển ngay sân bay Cam Ranh.Thanh toán trước lợi nhuận 2 năm. ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/08/thumb-27D-611D05.jpg" alt="Biệt thự View Biển ngay sân bay Cam Ranh.Thanh toán trước lợi nhuận 2 năm. ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự View Biển ngay sân bay Cam Ranh.Thanh toán trước lợi nhuận 2 năm. , </td> </tr></table> false Cần Bán gấp Biệt thự song lập KDC jamona golden silk Q7, giá gốc, 35% nhận nhà 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-biet-thu-song-lap-kdc-jamona-golden-silk-q7-gia-goc-35-nhan-nha-i1378231" title="Cần Bán gấp Biệt thự song lập KDC jamona golden silk Q7, giá gốc, 35% nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/13/thumb-593-43D493.jpg" alt="Cần Bán gấp Biệt thự song lập KDC jamona golden silk Q7, giá gốc, 35% nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán gấp Biệt thự song lập KDC jamona golden silk Q7, giá gốc, 35% nhận nhà </td> </tr></table> false Bán nhà đường Vườn Chuối, P4, Q3, DT: 12x18m, giá: 25 tỷ 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-duong-vuon-chuoi-p4-q3-dt-12x18m-gia-25-ty-i1565235" title="Bán nhà đường Vườn Chuối, P4, Q3, DT: 12x18m, giá: 25 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Bán nhà đường Vườn Chuối, P4, Q3, DT: 12x18m, giá: 25 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà đường Vườn Chuối, P4, Q3, DT: 12x18m, giá: 25 tỷ </td> </tr></table> false Bán Biệt thự Q7, 133m2 hầm + Trệt+ 2 lầu sân thượng, SHR, thanh toán chậm, CK 80 triệu 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-q7-133m2-ham-tret-2-lau-san-thuong-shr-thanh-toan-cham-ck-80-trieu-i1374015" title="Bán Biệt thự Q7, 133m2 hầm + Trệt+ 2 lầu sân thượng, SHR, thanh toán chậm, CK 80 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/04/thumb-EEA-7F2E64.jpg" alt="Bán Biệt thự Q7, 133m2 hầm + Trệt+ 2 lầu sân thượng, SHR, thanh toán chậm, CK 80 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Biệt thự Q7, 133m2 hầm + Trệt+ 2 lầu sân thượng, SHR, thanh toán chậm, CK 80 triệu </td> </tr></table> false Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-ven-song-q7-ham-tret-2-lau-133m2-gia-8-ty-khu-an-ninh-shr-dong-35-nhan-nha-i1381154" title="Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/03/17/thumb-429-135E63.jpg" alt="Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà </td> </tr></table> false Biệt thự Jamona Golden Silk – Quận 7 – DT: 9,1x20m - Hầm, trệt, 2 lầu, 11 tỷ 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-jamona-golden-silk-quan-7-dt-91x20m-ham-tret-2-lau-11-ty-i1367404" title="Biệt thự Jamona Golden Silk – Quận 7 – DT: 9,1x20m - Hầm, trệt, 2 lầu, 11 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/21/thumb-8DD-8D8A8E.jpg" alt="Biệt thự Jamona Golden Silk – Quận 7 – DT: 9,1x20m - Hầm, trệt, 2 lầu, 11 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Jamona Golden Silk – Quận 7 – DT: 9,1x20m - Hầm, trệt, 2 lầu, 11 tỷ </td> </tr></table> false Bán căn biệt thự lô góc đẹp nhất khu đô thị ven sông, hướng Nam, liền kề Q4, thanh toán chậm 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-can-biet-thu-lo-goc-dep-nhat-khu-do-thi-ven-song-huong-nam-lien-ke-q4-thanh-toan-cham-i1428231" title="Bán căn biệt thự lô góc đẹp nhất khu đô thị ven sông, hướng Nam, liền kề Q4, thanh toán chậm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/25/thumb-431-729787.jpg" alt="Bán căn biệt thự lô góc đẹp nhất khu đô thị ven sông, hướng Nam, liền kề Q4, thanh toán chậm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn biệt thự lô góc đẹp nhất khu đô thị ven sông, hướng Nam, liền kề Q4, thanh toán chậm </td> </tr></table> false Đất nền Mũi Né xây biệt thự Sentosa Phan Thiết mở bán giai đoạn 2 giá từ 4.2 triệu/m2. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/dat-nen-mui-ne-xay-biet-thu-sentosa-phan-thiet-mo-ban-giai-doan-2-gia-tu-42-trieum2-i1520985" title="Đất nền Mũi Né xây biệt thự Sentosa Phan Thiết mở bán giai đoạn 2 giá từ 4.2 triệu/m2."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/05/thumb-598-050829.jpg" alt="Đất nền Mũi Né xây biệt thự Sentosa Phan Thiết mở bán giai đoạn 2 giá từ 4.2 triệu/m2." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Mũi Né xây biệt thự Sentosa Phan Thiết mở bán giai đoạn 2 giá từ 4.2 triệu/m2. </td> </tr></table> false chính chủ cần bán lỗ căn biệt thự trong jamona golden silk Q.7, khu an ninh với 2 mặt sông 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/chinh-chu-can-ban-lo-can-biet-thu-trong-jamona-golden-silk-q7-khu-an-ninh-voi-2-mat-song-i1523256" title="chính chủ cần bán lỗ căn biệt thự trong jamona golden silk Q.7, khu an ninh với 2 mặt sông"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="chính chủ cần bán lỗ căn biệt thự trong jamona golden silk Q.7, khu an ninh với 2 mặt sông" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chính chủ cần bán lỗ căn biệt thự trong jamona golden silk Q.7, khu an ninh với 2 mặt sông </td> </tr></table> false Nhà Phố Biệt thự ven sông, giá từ 6 tỷ đến 8,3 tỷ, chắc chắn Đẹp hơn khu trung sơn Q7 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/nha-pho-biet-thu-ven-song-gia-tu-6-ty-den-83-ty-chac-chan-dep-hon-khu-trung-son-q7-i1365744" title="Nhà Phố Biệt thự ven sông, giá từ 6 tỷ đến 8,3 tỷ, chắc chắn Đẹp hơn khu trung sơn Q7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/02/17/thumb-BEE-DBF8A0.jpg" alt="Nhà Phố Biệt thự ven sông, giá từ 6 tỷ đến 8,3 tỷ, chắc chắn Đẹp hơn khu trung sơn Q7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà Phố Biệt thự ven sông, giá từ 6 tỷ đến 8,3 tỷ, chắc chắn Đẹp hơn khu trung sơn Q7 </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 căn biệt thự song lập, khu compound ven sông, giá 8,8 tỷ DT 133m2 tại Q.7 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-ban-gap-2-can-biet-thu-song-lap-khu-compound-ven-song-gia-88-ty-dt-133m2-tai-q7-i1554739" title="Cần bán gấp 2 căn biệt thự song lập, khu compound ven sông, giá 8,8 tỷ DT 133m2 tại Q.7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/05/thumb-FF7-244382.jpg" alt="Cần bán gấp 2 căn biệt thự song lập, khu compound ven sông, giá 8,8 tỷ DT 133m2 tại Q.7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 căn biệt thự song lập, khu compound ven sông, giá 8,8 tỷ DT 133m2 tại Q.7 </td> </tr></table> false Duy nhất 10 nền biệt thự biển Phan Thiết, Sentosa Villa, từ CĐT Hưng Thịnh 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/duy-nhat-10-nen-biet-thu-bien-phan-thiet-sentosa-villa-tu-cdt-hung-thinh-i1520988" title="Duy nhất 10 nền biệt thự biển Phan Thiết, Sentosa Villa, từ CĐT Hưng Thịnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Duy nhất 10 nền biệt thự biển Phan Thiết, Sentosa Villa, từ CĐT Hưng Thịnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Duy nhất 10 nền biệt thự biển Phan Thiết, Sentosa Villa, từ CĐT Hưng Thịnh </td> </tr></table> false Bán căn biệt thự đơn lập 300m2 duy nhất và đẹp nhất khu jamona golden silk Q.7 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-can-biet-thu-don-lap-300m2-duy-nhat-va-dep-nhat-khu-jamona-golden-silk-q7-i1554751" title="Bán căn biệt thự đơn lập 300m2 duy nhất và đẹp nhất khu jamona golden silk Q.7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/05/thumb-D86-4DFBA2.jpg" alt="Bán căn biệt thự đơn lập 300m2 duy nhất và đẹp nhất khu jamona golden silk Q.7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn biệt thự đơn lập 300m2 duy nhất và đẹp nhất khu jamona golden silk Q.7 </td> </tr></table> false Đất nền Biệt thự 5* Mũi Né Phan thiết Sentosa Villa ngay biển, CK ngay 100tr. 18/01/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/dat-nen-biet-thu-5-mui-ne-phan-thiet-sentosa-villa-ngay-bien-ck-ngay-100tr-i1520957" title="Đất nền Biệt thự 5* Mũi Né Phan thiết Sentosa Villa ngay biển, CK ngay 100tr."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Đất nền Biệt thự 5* Mũi Né Phan thiết Sentosa Villa ngay biển, CK ngay 100tr." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Biệt thự 5* Mũi Né Phan thiết Sentosa Villa ngay biển, CK ngay 100tr. </td> </tr></table>