http://m.diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/06/2018 false Đất nền Biệt thự nhà phố COMPOUND ven sông Đảo kim Cương 9 -45 tỷ CK 2-24% PKD 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/dat-nen-biet-thu-nha-pho-compound-ven-song-dao-kim-cuong-9-45-ty-ck-2-24-pkd-i1553885" title="Đất nền Biệt thự nhà phố COMPOUND ven sông Đảo kim Cương 9 -45 tỷ CK 2-24% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/06/thumb-5D7-4CB109.jpg" alt="Đất nền Biệt thự nhà phố COMPOUND ven sông Đảo kim Cương 9 -45 tỷ CK 2-24% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền Biệt thự nhà phố COMPOUND ven sông Đảo kim Cương 9 -45 tỷ CK 2-24% PKD </td> </tr></table> false Hưng Thinh nhận giữ chỗ villas đẹp nhất nha trang chỉ 100 triệu tham quan miễn phí 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/hung-thinh-nhan-giu-cho-villas-dep-nhat-nha-trang-chi-100-trieu-tham-quan-mien-phi-i1395562" title="Hưng Thinh nhận giữ chỗ villas đẹp nhất nha trang chỉ 100 triệu tham quan miễn phí"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/04/10/thumb-F71-EA5C5C.jpg" alt="Hưng Thinh nhận giữ chỗ villas đẹp nhất nha trang chỉ 100 triệu tham quan miễn phí" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thinh nhận giữ chỗ villas đẹp nhất nha trang chỉ 100 triệu tham quan miễn phí </td> </tr></table> false Biệt thự san bay cam ranh ,cr mystery 9 tỷ/căn 240m2 + full nội thất 5 sao + vat 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-san-bay-cam-ranh-cr-mystery-9-tycan-240m2-full-noi-that-5-sao-vat-i1519644" title="Biệt thự san bay cam ranh ,cr mystery 9 tỷ/căn 240m2 + full nội thất 5 sao + vat"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/03/thumb-F04-AA322D.jpg" alt="Biệt thự san bay cam ranh ,cr mystery 9 tỷ/căn 240m2 + full nội thất 5 sao + vat" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự san bay cam ranh ,cr mystery 9 tỷ/căn 240m2 + full nội thất 5 sao + vat </td> </tr></table> false Nhà phố Biệt thự vàng Q2 đảo kim cương giá 9-45 tỷ Đặt chỗ hôm nay ck 4-24% PKD 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/nha-pho-biet-thu-vang-q2-dao-kim-cuong-gia-9-45-ty-dat-cho-hom-nay-ck-4-24-pkd-i1552951" title="Nhà phố Biệt thự vàng Q2 đảo kim cương giá 9-45 tỷ Đặt chỗ hôm nay ck 4-24% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-7F3-19F0E1.jpg" alt="Nhà phố Biệt thự vàng Q2 đảo kim cương giá 9-45 tỷ Đặt chỗ hôm nay ck 4-24% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà phố Biệt thự vàng Q2 đảo kim cương giá 9-45 tỷ Đặt chỗ hôm nay ck 4-24% PKD </td> </tr></table> false Biệt thự nhà phố LK COMPOUND đầu tiên Quận 2 đảo kim cương CK 4-24% PKD 0909686046 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nha-pho-lk-compound-dau-tien-quan-2-dao-kim-cuong-ck-4-24-pkd-0909686046-i1552921" title="Biệt thự nhà phố LK COMPOUND đầu tiên Quận 2 đảo kim cương CK 4-24% PKD 0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/01/thumb-2D4-C76221.jpg" alt="Biệt thự nhà phố LK COMPOUND đầu tiên Quận 2 đảo kim cương CK 4-24% PKD 0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nhà phố LK COMPOUND đầu tiên Quận 2 đảo kim cương CK 4-24% PKD 0909686046 </td> </tr></table> false Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-khu-nha-pho-dang-cap-mat-tien-pham-van-dong-i1580610" title="Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/04/thumb-791-309FE7.jpg" alt="Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng </td> </tr></table> false Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-ven-song-q7-ham-tret-2-lau-133m2-gia-8-ty-khu-an-ninh-shr-dong-35-nhan-nha-i1544374" title="Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/16/thumb-F06-DD080A.jpg" alt="Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự ven sông Q7, hầm, trệt , 2 lầu 133m2, giá 8 tỷ, khu an ninh, SHR, đóng 35% nhận nhà </td> </tr></table> false Mở bán 30 suất khu Biệt Thự - Nhà Phố compound khép kín ven sông Quận 7 đối diện khu Nam Long 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/mo-ban-30-suat-khu-biet-thu-nha-pho-compound-khep-kin-ven-song-quan-7-doi-dien-khu-nam-long-i1546002" title="Mở bán 30 suất khu Biệt Thự - Nhà Phố compound khép kín ven sông Quận 7 đối diện khu Nam Long"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/20/thumb-184-9F8D6B.jpg" alt="Mở bán 30 suất khu Biệt Thự - Nhà Phố compound khép kín ven sông Quận 7 đối diện khu Nam Long" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 30 suất khu Biệt Thự - Nhà Phố compound khép kín ven sông Quận 7 đối diện khu Nam Long </td> </tr></table> false Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-khu-nha-pho-dang-cap-mat-tien-pham-van-dong-i1580627" title="Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/04/thumb-5E2-96D098.jpg" alt="Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Khu Nhà Phố Đẳng Cấp Mặt Tiền Phạm Văn Đồng </td> </tr></table> false Mở bán compound nhà phố, biệt thự ven sông Q2, chỉ 1 phút đến đảo Kim Cương 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/mo-ban-compound-nha-pho-biet-thu-ven-song-q2-chi-1-phut-den-dao-kim-cuong-i1585098" title="Mở bán compound nhà phố, biệt thự ven sông Q2, chỉ 1 phút đến đảo Kim Cương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/03/thumb-AF2-C8B163.jpg" alt="Mở bán compound nhà phố, biệt thự ven sông Q2, chỉ 1 phút đến đảo Kim Cương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán compound nhà phố, biệt thự ven sông Q2, chỉ 1 phút đến đảo Kim Cương </td> </tr></table> false Biệt thự cao cấp Q2 - tích hợp tiện ích 5 sao, giá từ 90triệu/m2, hướng sông Sài Gòn 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-cao-cap-q2-tich-hop-tien-ich-5-sao-gia-tu-90trieum2-huong-song-sai-gon-i1594081" title="Biệt thự cao cấp Q2 - tích hợp tiện ích 5 sao, giá từ 90triệu/m2, hướng sông Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/02/thumb-C3B-A0C567.jpg" alt="Biệt thự cao cấp Q2 - tích hợp tiện ích 5 sao, giá từ 90triệu/m2, hướng sông Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự cao cấp Q2 - tích hợp tiện ích 5 sao, giá từ 90triệu/m2, hướng sông Sài Gòn </td> </tr></table> false Biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển - Lợi nhuận tối thiểu 8%/năm - Tiện ích 5 sao 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nghi-duong-mat-tien-bien-loi-nhuan-toi-thieu-8nam-tien-ich-5-sao-i1605112" title="Biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển - Lợi nhuận tối thiểu 8%/năm - Tiện ích 5 sao"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/29/thumb-E02-61AB4E.jpg" alt="Biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển - Lợi nhuận tối thiểu 8%/năm - Tiện ích 5 sao" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển - Lợi nhuận tối thiểu 8%/năm - Tiện ích 5 sao </td> </tr></table> false Sở hữu ngay Biệt thự 5 sao mặt tiền biển Bãi Dài Cam Ranh chỉ với 4 Tỷ (40%) 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/so-huu-ngay-biet-thu-5-sao-mat-tien-bien-bai-dai-cam-ranh-chi-voi-4-ty-40-i1604896" title="Sở hữu ngay Biệt thự 5 sao mặt tiền biển Bãi Dài Cam Ranh chỉ với 4 Tỷ (40%)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/28/thumb-3BD-0BB086.jpg" alt="Sở hữu ngay Biệt thự 5 sao mặt tiền biển Bãi Dài Cam Ranh chỉ với 4 Tỷ (40%)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay Biệt thự 5 sao mặt tiền biển Bãi Dài Cam Ranh chỉ với 4 Tỷ (40%) </td> </tr></table> false Khu đô thị cao cấp Golden Bay City, Cam Ranh - Thiên đường nghỉ dưỡng với nhà đầu tư thông minh 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/khu-do-thi-cao-cap-golden-bay-city-cam-ranh-thien-duong-nghi-duong-voi-nha-dau-tu-thong-minh-i1608254" title="Khu đô thị cao cấp Golden Bay City, Cam Ranh - Thiên đường nghỉ dưỡng với nhà đầu tư thông minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/04/thumb-BC7-F85C63.jpg" alt="Khu đô thị cao cấp Golden Bay City, Cam Ranh - Thiên đường nghỉ dưỡng với nhà đầu tư thông minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu đô thị cao cấp Golden Bay City, Cam Ranh - Thiên đường nghỉ dưỡng với nhà đầu tư thông minh </td> </tr></table> false Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, trong lành, an toàn với khu Compound đảo Kim Cương, Q2 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/tan-huong-cuoc-song-dang-cap-trong-lanh-an-toan-voi-khu-compound-dao-kim-cuong-q2-i1584951" title="Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, trong lành, an toàn với khu Compound đảo Kim Cương, Q2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/02/thumb-F1C-AF6AAA.jpg" alt="Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, trong lành, an toàn với khu Compound đảo Kim Cương, Q2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, trong lành, an toàn với khu Compound đảo Kim Cương, Q2 </td> </tr></table> false Compound biệt thự ven sông Q. 2 - Cuộc sống đẳng cấp của giới thượng lưu 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/compound-biet-thu-ven-song-q-2-cuoc-song-dang-cap-cua-gioi-thuong-luu-i1584957" title="Compound biệt thự ven sông Q. 2 - Cuộc sống đẳng cấp của giới thượng lưu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/02/thumb-821-6D406A.jpg" alt="Compound biệt thự ven sông Q. 2 - Cuộc sống đẳng cấp của giới thượng lưu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Compound biệt thự ven sông Q. 2 - Cuộc sống đẳng cấp của giới thượng lưu </td> </tr></table> false Biệt thự Biển GOLDEN BAY, Cam Ranh Giá Chỉ 2 tỷ - Liền Kề Sân Bay Quốc Tế - Quyết định thông minh 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-bien-golden-bay-cam-ranh-gia-chi-2-ty-lien-ke-san-bay-quoc-te-quyet-dinh-thong-minh-i1612158" title="Biệt thự Biển GOLDEN BAY, Cam Ranh Giá Chỉ 2 tỷ - Liền Kề Sân Bay Quốc Tế - Quyết định thông minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/13/thumb-8DC-307324.jpg" alt="Biệt thự Biển GOLDEN BAY, Cam Ranh Giá Chỉ 2 tỷ - Liền Kề Sân Bay Quốc Tế - Quyết định thông minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Biển GOLDEN BAY, Cam Ranh Giá Chỉ 2 tỷ - Liền Kề Sân Bay Quốc Tế - Quyết định thông minh </td> </tr></table> false Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mặt tiền biển bãi Dài, Cam Ranh - Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%/năm 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nghi-duong-cao-cap-mat-tien-bien-bai-dai-cam-ranh-cam-ket-loi-nhuan-toi-thieu-8nam-i1604893" title="Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mặt tiền biển bãi Dài, Cam Ranh - Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/28/thumb-96F-E7DBE9.jpg" alt="Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mặt tiền biển bãi Dài, Cam Ranh - Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mặt tiền biển bãi Dài, Cam Ranh - Cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%/năm </td> </tr></table> false Cam Ranh Mystery - Siêu Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bên Bãi Dài, Cam Ranh - Sinh lời 100% 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/cam-ranh-mystery-sieu-biet-thu-nghi-duong-5-sao-cao-cap-ben-bai-dai-cam-ranh-sinh-loi-100-i1608750" title="Cam Ranh Mystery - Siêu Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bên Bãi Dài, Cam Ranh - Sinh lời 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/05/thumb-CFD-3F550D.jpg" alt="Cam Ranh Mystery - Siêu Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bên Bãi Dài, Cam Ranh - Sinh lời 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cam Ranh Mystery - Siêu Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bên Bãi Dài, Cam Ranh - Sinh lời 100% </td> </tr></table> false Sở Hữu Nền Biệt Thự Biển GOLDEN BAY Cam Ranh Chỉ 1,5 tỷ - Quyết Định Đầu Tư Thông Minh 20/06/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/so-huu-nen-biet-thu-bien-golden-bay-cam-ranh-chi-15-ty-quyet-dinh-dau-tu-thong-minh-i1612154" title="Sở Hữu Nền Biệt Thự Biển GOLDEN BAY Cam Ranh Chỉ 1,5 tỷ - Quyết Định Đầu Tư Thông Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/13/thumb-EED-268795.jpg" alt="Sở Hữu Nền Biệt Thự Biển GOLDEN BAY Cam Ranh Chỉ 1,5 tỷ - Quyết Định Đầu Tư Thông Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở Hữu Nền Biệt Thự Biển GOLDEN BAY Cam Ranh Chỉ 1,5 tỷ - Quyết Định Đầu Tư Thông Minh </td> </tr></table>